Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades


Llista d'Antropònims medievals

Els grups antroponímics llistats, són el resultat de la fusió de dues fonts: els documents presents en el Fons Cathalaunia i els definits en el Repertori d'antropònims catalans (RAC) de context geogràfic més restringit.

A cada grup antroponímic se li assigna un codi que pot anar des de N00000 fins N99999.

Actualment amb 4782 Grups antroponímics. Codis lliures (227, 660, 709, 728, 764, 1135, 1167, 1521, 2133, 2200, 2297, 2402, 2456, 2479, 2517, 2583, 2584, 2639, 2640, 2648, 2655, 2664, 2665, 2678, 2697, 2858, 2972, 2988, 3275, 3480, 3585, 3805, 4226, 4307, 4344, 4513, 4514, 4516, 4517, 4631).


[A] [A] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[B] A [B] C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[C] A B [C] D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[D] A B C [D] E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[E] A B C D [E] F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[F] A B C D E [F] G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[G] A B C D E F [G] H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[H] A B C D E F G [H] I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[I] A B C D E F G H [I] J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[J] A B C D E F G H I [J] K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[K] A B C D E F G H I J [K] L M N O P Q R S T U V W X Y Z

[L] A B C D E F G H I J K [L] M N O P Q R S T U V W X Y Z

[M] A B C D E F G H I J K L [M] N O P Q R S T U V W X Y Z

[N] A B C D E F G H I J K L M [N] O P Q R S T U V W X Y Z

[O] A B C D E F G H I J K L M N [O] P Q R S T U V W X Y Z

[P] A B C D E F G H I J K L M N O [P] Q R S T U V W X Y Z

[Q] A B C D E F G H I J K L M N O P [Q] R S T U V W X Y Z

[R] A B C D E F G H I J K L M N O P Q [R] S T U V W X Y Z

[S] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R [S] T U V W X Y Z

[T] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S [T] U V W X Y Z

[U] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T [U] V W X Y Z

[V] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U [V] W X Y Z

[W] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V [W] X Y Z

[X] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W [X] Y Z

[Y] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X [Y] Z

[Z] A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y [Z]


Creat 2013-08-01. Darrera modificació de la pàgina el 11 de juliol del 2019 a les 12h22