Cercar:

Seccions

Corpus IbèrikaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Jaciment : Indeterminada (seca)

Comarca : Desc.Zones-C,D? +

Municipi : Indeterminat? +

Mostrar

Epigrafies :


 1. A.6.17-2(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • Ȁ8/ÃQ
 2. A.6.17-7(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • N/}  -
 3. A.6.17-8(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • 4CÑ -
 4. A.6.17-9(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • ?/ȀȀu
 5. A.6.17-10(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • SþSu
 6. CNH.4.47(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • N/}"2-
 7. CNH.4.27(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • ôWô/
 8. CNH.4.28(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • }A8îu}u
 9. CNH.4.31(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • Å8}IWF
 10. CNH.4.32(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • u8}KWQ!8-F
 11. CNH.4.34(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • ȀîWQ!8-Fu"-
 12. CNH.4.69(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • N8t
 13. CNH.4.77(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • ĺSuºw
 14. CNH.4.99(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • 4SW  @R
 15. CNH.4.105(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • 9SSSSWC9S
 16. CNH.4.106(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • SSSSSSSS
 17. CNH.6.3(moneda s.III aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • wMȀí
 18. CNH.17.2.1(moneda s.II aC) Indeterminada (seca)
  • -&p
 19. CNH.17.2.2(moneda s.II aC) Indeterminada (seca)
  • -zuÈ
 20. CNH.4.20(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • WÉ/
 21. CNH.4.25(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • *L4F
 22. CNH.4.26(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • Ȁ$FW
 23. CNH.4.30(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • Ȁ[KÈ
 24. CNH.4.35(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • /H/Æ'
 25. CNH.4.37(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • }HW
 26. CNH.4.38(moneda 220aC-13dC) Iltirta (seca) MON.18
  • -8}HW
 27. CNH.4.39(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • -H}
 28. CNH.4.40(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • 48
 29. CNH.4.41(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • -8}W
 30. CNH.4.42(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • ã8O&Q"8-E
 31. CNH.4 48(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • Q"8-ESu
 32. CNH.4.51(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • ¸,N&Q,8-F
 33. CNH.4.53(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • SZFWÈ
 34. CNH.4.54(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • N-È2
 35. CNH.4.55(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • 4LSß;L
 36. CNH.4.62(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • &K4QG;Ő%
 37. CNH.4.64(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • uSÑî/>/
 38. CNH.4.65(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • Su/Su
 39. CNH.4.68(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • &"u8"S
 40. CNH.4.76(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • }SïS
 41. CNH.4.80(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • 'ÒÈR!
 42. CNH.4.82(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • }ÜN(
 43. CNH.4.85(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • ¸8Ř(
 44. CNH.4.86(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • u-/N-NĺG
 45. CNH.4.87(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • -SÜu}
 46. CNH.4.89(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • í!-/u
 47. CNH.4.93(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • ëï;QF
 48. CNH.4.94(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • $82S}u
 49. CNH.4.110(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • I,Q!8
 50. CNH.4.111(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • 4E
 51. CNH.4.113(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • !8/
 52. CNH.4.114(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • ã8N&í"-
 53. CNH.4.116(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • W/uô
 54. CNH.4.117(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • SwK>2
 55. CNH.6.1(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • 4"
 56. CNH.6.2(moneda 218-180 aC) Indeterminada (seca) MON.110
  • í&È!K

Signes

!$"%,&'(*-Å/24?>@A89ïuCŐEFGHKILMNOÆŘQRSº
¸ãzWß}ÑÒë[ZptwĺÈÉÃÜíî;ôþ
...

Bibliografia :

Web : MON.110


Creat 2020-10-24. Darrera modificació de la pàgina el 19 de September del 2022 a les 18h46