Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades


Llista de Persones esmentades en els documents presents en el Fons Cathalaunia.

A cada persona se li assigna un codi que pot anar des de G000000 fins G999999.
El format és: Nom + Àlies + titulació [ data_primer_document_en_vida - data_darrer_document_en_vida ] : data_darrera_menció_documental

Actualment amb 10638 identitats. Codis lliures : (Cap)


[A] [A] B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

...recello[ 900-IV-26 - 900-IV-26 ] : 900-IV-26
A...[ 870-IV-15 - 870-IV-15 ] : 870-IV-15
A. de Barbaveteri milite[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Aaltrudis[ [879-885] - [879-885] ] : [879-885]
Aaron[ 900-XI-5 - 900-XI-5 ] : 900-XI-5
Aaronis[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Aaronis bíblic[ - ] : [854-863]
Abaltrudis[ - ] : 883-VII-30
Abamiri[ 879-IX-18 - 879-IX-18 ] : 879-IX-18
Abarni[ 877-IV-5 - 877-IV-5 ] : 877-IV-5
abbatissae abadessa[ 877-VII-9 - 877-VII-9 ] : 877-VII-9
Abel bíblic[ - ] : 888
Abel prevere , escrivà[ 887-VI-20 - 887-VI-20 ] : 887-VI-20
Abelsonio bon home[ 879-VI-26 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Aberaldo bon home[ 875-XII-18 - 875-XII-18 ] : 875-XII-18
Abetori bon home[ 879-VI-26 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Abbo[ 893-XI - 914-VIII ] : 914-VIII
Abbo bisbe[ 867-XI-4 - 881-I-12 ] : 881-I-12
Abbo bisbe[ 909-VI-26 - 909-VI-26 ] : 909-VI-26
Abbo canceller[ 896|916-II-16 - 896|916-II-16 ] : 896|916-II-16
Abbo escrivà[ 887-IV-22 - 887-IV-22 ] : 887-IV-22
Abbo levita , diaca[ 878-VI - 909-V-12 ] : 909-V-12
Abbo masover[ 914-VI - 914-VI ] : 914-VI
Abbo missi , advocat[ 901-IX-5 - 901-IX-5 ] : 901-IX-5
Abbo prevere[ 887|888-XI-24 - 887|888-XI-24 ] : 887|888-XI-24
Abbone bisbe[ >875-VI-20 - 897-IV-19 ] : 897-IV-19
Abboni[ 912|913-VIII-30 - 912|913-VIII-30 ] : 912|913-VIII-30
Abbono[ 895-I - 895-I ] : 895-I
'Abd al-Aziz al-Tugibi[ [889-V-6 - 890-IV-24] - [889-V-6 - 890-IV-24] ] : [889-V-6 - 890-IV-24]
'Abd al-Lah emir de Còrdova (888-912) , imam[ 874-X-16|884-VI-29 - 914-V-12 ] : 914-V-12
'de 'Abd Allah ibn Musa ibn Nusayr[ [707-XII-1 - 708-XI-19] - [707-XII-1 - 708-XI-19] ] : [707-XII-1 - 708-XI-19]
'Abd al-Hakam b. Said b. Abd al-Salam valí , amil[ [888-XII-9 - 889-I-6] - [891-IV-15 - 892-IV-2] ] : [891-IV-15 - 892-IV-2]
'Abd a-Malik [b.Muhammd b.'Abd al-Malik b.'Abd Al-lah] b.Sabrit al-Tawil fill governador d'Osca[ [889-V-6 - 890-IV-24] - 914-V-12 ] : 914-V-12
'Abd al-Malik b. Numayr al-Farisi cap d'oració de Lleida[ [902-XII-5 - 903-XI-23] - [902-XII-5 - 903-XI-23] ] : [902-XII-5 - 903-XI-23]
Abd al-Rahman I Rei dels sarrains[ - ] : [840-893]
Abd al-Rahman II Rei de Còrdova[ - ] : 858
'Abd al-Rahman b. Mutarrif al-Hagg senyor[ [889-V-6 - 890-IV-24] - [889-V-6 - 890-IV-24] ] : [889-V-6 - 890-IV-24]
'Abd al-Rahman al-Tugibi rebel a la frontera de Saragossa[ 898-X-3 - 898-X-3 ] : 898-X-3
Abd al-Wahid al Ruti rebel[ [881-VIII-1 - 882-VII-21] - 874-X-16|884-VI-29 ] : 874-X-16|884-VI-29
Abderaem[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Abderragmane[ 910 - 910 ] : 910
Abel[ 892-IV - 892-IV ] : 892-IV
Abila monjo[ 886|917-VI - 886|917-VI ] : 886|917-VI
Abila prevere , escrivà[ 898-IX-10 - 898-IX-10 ] : 898-IX-10
Abdilam rei[ [854-863] - [854-863] ] : [854-863]
Abdiluvar magnat de Saragossa[ 858 - 858 ] : 858
Abelloa[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Abellolonia[ 902-V-28 - 902-V-28 ] : 902-V-28
Abhelardo Genesio bisbe, abat[ - ] : 895
Abicello[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Abicello[ 889|890|891-X-30 - 889|890|891-X-30 ] : 889|890|891-X-30
Abimia[ 889-IV-24 - 889-IV-24 ] : 889-IV-24
Abiron bíblic[ - ] : 964-V
Abo[ 888-III - 891-I ] : 891-I
Abo home[ 900-IV-30 - 900-IV-30 ] : 900-IV-30
Aboleno[ 902-XII - 908-VII ] : 908-VII
Abone vescomte[ 908|909-III-16 - 908|909-III-16 ] : 908|909-III-16
Abonii[ 889-XI-30 - 889-XI-30 ] : 889-XI-30
Abonis[ [891-900]-II - [891-900]-II ] : [891-900]-II
Abono[ - ] : 900-IV
Abono[ 903-I - 903-I ] : 903-I
Abraam[ 889-IX - 889-IX ] : 889-IX
Abraam[ 887-III-31 - 887-III-31 ] : 887-III-31
Abraham bíblic[ - ] : [850-925]
Abraham prevere , clergue[ 819-XI-1 - [848-VI-20 - 849-VI-19] ] : [848-VI-20 - 849-VI-19]
Abrila prevere , monjo[ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Abrone levita[ 921|925|926-II-25 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25
Absalon bíblic[ - ] : 888
Absalon jutge[ 868-VIII-18 - 868-VIII-18 ] : 868-VIII-18
Absalon servent[ 870-IV-5 - 870-IV-5 ] : 870-IV-5
Abu l-Mutarrif 'Abd al-Rahman b. Mu'awiya alfaquí[ 900|901-[VI-IX] - 901-[VI-IX] ] : 901-[VI-IX]
Abugo bon home?[ 876-IV-22 - 876-IV-22 ] : 876-IV-22
Abulino[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Abundancius acòlit , escrivà[ 902|904-VIII-25 - 902|904-VIII-25 ] : 902|904-VIII-25
Abundantius prevere[ 819-XI-1 - 819-XI-1 ] : 819-XI-1
Acar[ 912-II - 912-II ] : 912-II
Acardi[ [887-898] - [887-898] ] : [887-898]
Acbaldus[ 909-III - 909-III ] : 909-III
Acberti[ 913-X-30 - 913-X-30 ] : 913-X-30
Acberto[ 908-IV - 908-IV ] : 908-IV
Acberto[ 893-V-3 - 893-V-3 ] : 893-V-3
Acberto[ 892-IV - 892-IV ] : 892-IV
Acberto[ 889-IX - 889-IX ] : 889-IX
Accardo[ 906-IV-29 - 906-IV-29 ] : 906-IV-29
Acepto[ - ] : 893-I-2
Acglade[ 880|881 - 880|881 ] : 880|881
Achardi[ 892|893-VII - 893-XI-9 ] : 893-XI-9
Achardi[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - 888-II ] : 888-II
Achardi[ 878-XII - 891-X-10 ] : 891-X-10
Achardo[ 895-XII - 895-XII ] : 895-XII
Acheronte mític[ - ] : [888-915]
Achetium[ 879 - 879 ] : 879
Acheui fidel[ 870 - 876-X-23 ] : 876-X-23
Achila[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Achini[ >913-V - >913-V ] : >913-V
Acimundum bisbe[ 876-XII-14 - 876-XII-14 ] : 876-XII-14
Acledeus prevere[ 883-VII-8 - 913-V ] : 913-V
Acledranni[ [883-904] - [883-904] ] : [883-904]
Acleulfus adolescent de Laudrado[ 858 - 858 ] : 858
Aclini[ 906-IV - 906-IV ] : 906-IV
Acloni[ 870-X-8 - 870-X-8 ] : 870-X-8
Acmaro bisbe[ 877-V - 912-V ] : 912-V
Actardus bisbe , arquebisbe , legat , cobisbe[ 867-XI-4 - 872-[VI-VIII] ] : 872-[VI-VIII]
Acuenane[ 874-V - 874?-V ] : 874?-V
Ada[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ada[ 911-III - 911-III ] : 911-III
Ada femina[ 903-I-31 - 903-I-31 ] : 903-I-31
Ada femina[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Adaberto[ 889-V-24 - 889-V-24 ] : 889-V-24
Adabertus testimoni[ 876-I-8|18 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Adacius abat[ 882|936-XII - 882|939-IV ] : 882|939-IV
Adadalramno[ 914-X - 914-X ] : 914-X
Adal...[ 845-V-25 - 845-V-25 ] : 845-V-25
Adal... servent[ 873-X - 873-X ] : 873-X
Adalacia[ 914-X - 914-X ] : 914-X
Adalais[ - ] : [898-900]-VII-10
Adalaizis femina[ 1013-III-31 - 1013-III-31 ] : 1013-III-31
Adalaldo[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Adalaldo prevere[ 898-V-23 - 905|909-IV-24 ] : 905|909-IV-24
Adalaldus[ 889 - 889 ] : 889
Adalami[ 876|881|899-V - 876|881|899-V ] : 876|881|899-V
Adalamira[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Adalamiro[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Adalamirus[ 910-VI-1 - 910-VI-1 ] : 910-VI-1
Adalamirus[ 911-XII-1 - 911-XII-1 ] : 911-XII-1
Adalanco canonge[ 913-III-1 - 913-III-1 ] : 913-III-1
Adalandi[ 886-III - 886-III ] : 886-III
Adalardi[ 894-VII - 905-V-28 ] : 905-V-28
Adalardi[ 870-X-8 - 878-XI ] : 878-XI
Adalardi[ 898-X-29 - 901-V ] : 901-V
Adalardi vicari[ 887-V - 914-VI-29 ] : 914-VI-29
Adalardus arxipreste[ 850-IX-24 - 850-IX-24 ] : 850-IX-24
Adalardus bisbe[ 890|898|905 - 910-XII ] : 910-XII
Adalardo[ 914-V-9 - 914-V-9 ] : 914-V-9
Adalardo[ 878-XII - 891-X-10 ] : 891-X-10
Adalardo[ 871-VI-8 - 871-VI-8 ] : 871-VI-8
Adalardo abat[ [888 - 898] - 908-X ] : 908-X
Adalardo abat[ 793-XII-27 - 793-XII-27 ] : 793-XII-27
Adalardo servent[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Adalardus[ 891-I - 891-I ] : 891-I
Adalardus marmessor[ [900-935] - [900-935] ] : [900-935]
Adalardus masover[ [893-909] - [893-909] ] : [893-909]
Adalardus prevere[ - ] : 899-V-29
Adalardus prevere[ 886|887-V-18 - 886|887-V-18 ] : 886|887-V-18
Adalardus jutge[ [906-909]-VIII - [906-909]-VIII ] : [906-909]-VIII
Adalayo[ 887-VI - 887-VI ] : 887-VI
Adalbaldo servent[ 885-V - 885-V ] : 885-V
Adalbaldo prevere[ 898-V-28 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Adalbaldus[ 920|929-I - 920|929-I ] : 920|929-I
Adalbaldus legat[ 911 - 911 ] : 911
Adalbaldus masover[ 885-V - 885-V ] : 885-V
Adalbaldus prevere[ 902-IV-13 - 908-II-15 ] : 908-II-15
Adalber[ 914-I - 914-I ] : 914-I
Adalber[ 895-I - 895-I ] : 895-I
Adalber[ 891-I - 891-I ] : 891-I
Adalberga[ 876-VI-15 - 876-VI-15 ] : 876-VI-15
Adalberga femina[ 892-VIII-5 - 892-VIII-5 ] : 892-VIII-5
Adalberga masovera[ 885-V - 885-V ] : 885-V
Adalbero[ 891-I - 891-I ] : 891-I
Adalberonis arquebisbe , canceller[ 986-[I-II] - 986-[I-II] ] : 986-[I-II]
Adalbert[ 914-X - 914-X ] : 914-X
Adalbert[ 870 - 870 ] : 870
Adalbert home de Falsiniaco[ 858 - 858 ] : 858
Adalberti[ 897-VIII-2 - 897-VIII-2 ] : 897-VIII-2
Adalberti[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Adalberti[ - ] : 889-VII-11
Adalberti bisbe[ 878-IV-29 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Adalberti masover[ 882 - 882 ] : 882
Adalberto[ 909-III-9 - 909-III-9 ] : 909-III-9
Adalberto[ 910-I-23 - 910-I-23 ] : 910-I-23
Adalberto[ 892-V-14 - 892-V-14 ] : 892-V-14
Adalberto[ 889-V-24 - 889-V-24 ] : 889-V-24
Adalberto bisbe[ 876-VII-13 - 882-[V-VII] ] : 882-[V-VII]
Adalberto bon home[ 898-IV-17 - 903-I-31 ] : 903-I-31
Adalberto bon home[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Adalberto delimitador[ - ] : 908-XI-3
Adalbertum servent[ 882 - 882 ] : 882
Adalbertus[ 912-XI-22 - 912-XI-22 ] : 912-XI-22
Adalbertus marquès , fidel[ [888-915] - 896|916-II-16 ] : 896|916-II-16
Adalbertus masover[ 895-IV - 895-IV ] : 895-IV
Adalbertus masover[ 883-IV-1|6 - 883-IV-1|6 ] : 883-IV-1|6
Adalbertus abat[ 889-V-6 - 895-V ] : 895-V
Adalbertus clergue[ 920|929-I - 920|929-I ] : 920|929-I
Adalbertus diaca[ 920|929-I - 920|929-I ] : 920|929-I
Adalbertus levita[ 913-VI-2 - 913-VI-2 ] : 913-VI-2
Adalbertus prevere[ [879-882] - 907-IV-7 ] : 907-IV-7
Adalbertus prevere , escrivà , bon home[ 891-IV-7 - 910|911|912-VII-9 ] : 910|911|912-VII-9
Adalbertus servent[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Adalbertus testimoni , vasso , missus[ 870-VI-13 - 873-IV-23 ] : 873-IV-23
Adalboldus bisbe[ 878-VIII-18 - 899 ] : 899
Adalbornus[ 904-II - 904-II ] : 904-II
Adaldi[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - [880-IV-11 - 881-IV-10] ] : [880-IV-11 - 881-IV-10]
Adaldrada[ 892-III - 892-V ] : 892-V
Adaldramno[ [888 - 898] - [888 - 898] ] : [888 - 898]
Adaldran[ 914-I - 914-I ] : 914-I
Adaldus arquebisbe de Sens i Tours[ >875-VI-20 - ~891-VII-15 ] : ~891-VII-15
Adalec[ 904-III-13 - 904-III-13 ] : 904-III-13
Adalecosso[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Adaledes comtessa[ 907|908-XI - 907|908-XI ] : 907|908-XI
Adaleida augusta[ 914|915-I-18 - 914|915-I-18 ] : 914|915-I-18
Adaleydis[ 888-VI-10 - 888-VI-10 ] : 888-VI-10
Adalelmi[ ~910 - ~910 ] : ~910
Adalelmi[ ~910 - ~910 ] : ~910
Adalelmo[ 894-VIII-21 - 894-VIII-21 ] : 894-VIII-21
Adalelmo[ 892-V - 892-V ] : 892-V
Adalelmo[ 874-V - 874-V ] : 874-V
Adalelmo comte[ [879-X-15 - 887-I-11] - 912 ] : 912
Adalelmo servent[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Adalelmum bisbe[ [914-918] - [914-918] ] : [914-918]
Adalelmus[ 890-VI-25 - 890-VI-25 ] : 890-VI-25
Adalelmus noble[ 890|892-IV - 901|902-VII ] : 901|902-VII
Adalelemus[ [850-925] - [850-925] ] : [850-925]
Adalelmus jutge[ [906-909]-VIII - [906-909]-VIII ] : [906-909]-VIII
Adalelmus prevere[ 911|912-I - 911|912-I ] : 911|912-I
Adalerius sacerdot , escrivà[ [901-905]-VI-16 - [901-905]-VI-16 ] : [901-905]-VI-16
Adaleu[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Adalfadus home de pagus Andegavensi[ 858 - 858 ] : 858
Adalfredus[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Adalfredus masover[ 887-V - 887-V ] : 887-V
Adalfredus prevere[ 912-V - 912-V ] : 912-V
Adalfredus prevere[ 897-IV-19 - 897-IV-19 ] : 897-IV-19
Adalgane servent[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Adalgandus[ 897-III-24 - 897?-XI-21 ] : 897?-XI-21
Adalgao[ 885-III - 885-III ] : 885-III
Adalgar[ 895-III - 895-III ] : 895-III
Adalgardani[ [883-885]-IV - 887-IX ] : [888 - 909]
Adalgardus[ [882-884] - 882-VII-16 ] : 882-VII-16
Adalgarii difunt[ 880-I - 880-I ] : 882-XI-1
Adalgarium bisbe , abat , difunt , notari reial , vicem , prelat , canceller reial[ 869|870-XI-21 - 892-VIII-5 ] : 894-V-1
Adalgarius prevere[ [879-884]-XI - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Adalgaudi[ [882-884] - [882-884] ] : [882-884]
Adalgaudo[ 904-VI - 912-II ] : 912-II
Adalgaudo prevere , canonge[ [882-884] - 882-VII-16 ] : 882-VII-16
Adalgaus[ 910-VI-9 - 910-VI-9 ] : 910-VI-9
Adalgeri escrivà[ 899-IX - 914-VI ] : 914-VI
Adalgerio[ ~910 - ~910 ] : ~910
Adalgerio[ 902-IV - [898-909] ] : [898-909]
Adalgerio[ 905-III - 905-III ] : 905-III
Adalgerio[ 905-III - 905-III ] : 905-III
Adalgid[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Adalgis[ ~910 - ~910 ] : ~910
Adalgis[ 912-IV - 912-IV ] : 912-IV
Adalgis[ [899-927] - [899-927] ] : [899-927]
Adalgis[ 870-III-20 - 870-III-20 ] : 870-III-20
Adalgis prevere[ 873-XI - 913-V ] : 913-V
Adalgisa[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Adalgiso[ 914-IV-13 - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Adalgisso[ 912|913-VIII-30 - 912|913-VIII-30 ] : 912|913-VIII-30
Adalgisus[ 914-IV-13 - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Adalgodo[ 897-X - 897-X ] : 897-X
Adalgrimo[ - ] : 910-IX
Adalgrimo[ 914 - 914 ] : 914
Adalgrimo testimoni[ 874-XI - 874-XI ] : 874-XI
Adalgualo[ 907|912-XI - 907|912-XI ] : 907|912-XI
Adalguarii[ 887-X - 909-I ] : 909-I
Adalgud[ [898-900]-II - [898-900]-II ] : [898-900]-II
Adalgudis[ 895-IV - 895-IV ] : 895-IV
Adalelmi[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Adalelmus[ 889|890-IV-18 - 889|890-IV-18 ] : 889|890-IV-18
Adalfred masover[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Adalgaldus bisbe[ 876-II - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Adalgianem serventa[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Adalinde[ 901-VII-14 - 901-VII-14 ] : 901-VII-14
Adalindes comtessa[ <906 - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Adalinus[ 892-VIII-2 - 892-VIII-2 ] : 892-VIII-2
Adalinus prevere , escrivà[ 886-I-5 - 886-I-5 ] : 886-I-5
Adallelmo[ 909-I - 909-I ] : 909-I
Adalman[ 874-II-11 - 878-XI ] : 878-XI
Adalmannus[ 887-IV-22 - 887-IV-22 ] : 887-IV-22
Adalmare testimoni[ 893-VIII-25 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Adaloldus diaca[ ~908 - ~908 ] : ~908
Adalone bon home , vasso , testimoni[ 881-V-17 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Adalordum servent[ [901-905]-VI-16 - [901-905]-VI-16 ] : [901-905]-VI-16
Adalrada[ 886-I-5 - 889-I-27 ] : 889-I-27
Adalradus masover[ 885-V - 885-V ] : 885-V
Adalrani[ 888-I - 888-I ] : 888-I
Adalrici[ 878-VI - 878-VI ] : 878-VI
Adalricus abat[ 896 - 899 ] : 899
Adalricus levita , escrivà[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Adalricus masover[ 885-VII - 885-VII ] : 885-VII
Adalricus masover[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Adalrius servent , masover[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Adalrous[ [898-908] - [898-908] ] : [898-908]
Adalsendis[ 914-II-13 - 914-II-13 ] : 914-II-13
Adalsindo[ 892-V-14 - 892-V-14 ] : 892-V-14
Adalsinnam serventa[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Adaltridis serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Adaltrude[ [850-925] - [850-925] ] : [850-925]
Adaltrudis[ - ] : 888-XII-15
Adaluira[ - ] : 895-IV-29
Adalulsum servent[ [901-905]-VI-16 - [901-905]-VI-16 ] : [901-905]-VI-16
Adalvira[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Adalvira[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Adalwardus abat[ 910-XII - 910-XII ] : 910-XII
Adalwici[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Adam bíblic[ - ] : 876-II-17
Adam escrivà , prevere[ 884-X-25 - 894-III-25 ] : 894-III-25
Adamaro[ 892|893-VII - 892|893-VII ] : 892|893-VII
Adamarus[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Adamundi monjo[ 913-III-1 - 913-III-1 ] : 913-III-1
Adanagelde sacerdot[ [898-901]-X-30 - [898-901]-X-30 ] : [898-901]-X-30
Adanagilde[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Adanagildes[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Adanagildus[ 909-II-21 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Adanasia difunta[ - ] : 878|938-VI-18
Adane[ 876-I - 876-I ] : 876-I
Adasmundo abat[ 793-XII-27 - 793-XII-27 ] : 793-XII-27
Adaulfo[ 901|902 - 901|902 ] : 901|902
Adaulfo[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Adaulfo[ 933-V-15 - 933-V-15 ] : 933-V-15
Adaulfus[ 905|948-X-1 - 905|948-X-1 ] : 905|948-X-1
Adaulfus[ 896-II-12 - 896-II-12 ] : 896-II-12
Adaulfus[ 878|938-VI-18 - 878|938-VI-18 ] : 878|938-VI-18
Adbaldi[ 885-V - 887-IX ] : 887-IX
Adbert[ 901-IX - 912-IV ] : 912-IV
Adbertus jutge[ 878-VII-21 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Addala abat[ 900 - 900 ] : 900
Addala prevere[ 914-IX-8 - 914-IX-8 ] : 914-IX-8
Addalaguando[ 912-VI-4 - 912-VI-4 ] : 912-VI-4
Addalinus abat[ 880|910-V-12 - 880|910-V-12 ] : 880|910-V-12
Addanae[ - ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Addanagilde[ 914-IX-8 - 914-IX-8 ] : 914-IX-8
Addanagildi[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Addanagildus prevere , escrivà , canonge[ [886 - 887]-VI-20 - 911-X-17 ] : 911-X-17
Addanasinda[ [840-841] - [840-841] ] : [840-841]
Addane[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Addane[ 874-IV - 874-IV ] : 874-IV
Addaulfo bon home , prevere , vasso[ 875-VI-26 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20
Addila prevere , canonge[ 908-XI-20 - 913-III-1 ] : 913-III-1
Addla bon home , prevere , escrivà , mandatari , arxipreste[ 875-VI-26 - 913-III-1 ] : 913-III-1
Addoleno[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Addolenus bisbe[ 887-VIII - ~891-VII-15 ] : ~891-VII-15
Addolenus Flavianus bisbe[ - ] : [850-900]
Addonis rei[ 800-IX-13 - 800-IX-13 ] : 800-IX-13
Addriulfo bon home[ 870-VI-13 - 870-VI-13 ] : 870-VI-13
Addroarius prevere[ 888|889-I-13 - 898|899-VIII-5 ] : 898|899-VIII-5
Addrulfo[ [898-900]-IV - [898-900]-IV ] : [898-900]-IV
Adeberti auditor[ 876-I-8|18 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Adebertus cantor[ 910-XII - 910-XII ] : 910-XII
Adebraldi[ >897-VII-16 - >897-VII-16 ] : >897-VII-16
Adecha[ 898-V-30 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Adefonsi[ 887-XI-25 - 887-XI-25 ] : 887-XI-25
Adefonso abat (d'Alaó) , causari , mandatari[ 876-III - 912-V ] : 912-V
Adefonsus[ 898|899-VIII-5 - 898|899-VIII-5 ] : 898|899-VIII-5
Adefonsus rei d'Hispania[ 874 - 906-V ] : 906-V
Adefredum almoiner , prevere[ 876-I - 876-I ] : 876-I
Adegani[ 908-II-15 - 908-II-15 ] : 908-II-15
Adeka[ 889-IV-24 - 889-IV-24 ] : 889-IV-24
Adela prevere , difunt[ 911|916-IV-28 - 911|916-IV-28 ] : 911|916-IV-28
Adelaidae[ - ] : 889-VII-11
Adelardi comte[ 891-X-10 - 891-X-10 ] : 891-X-10
Adelardum servent[ 882 - 882 ] : 882
Adelardus[ 878-IV-14 - 878-IV-14 ] : 878-IV-14
Adelardus bisbe[ 876-II - 882-III ] : 882-III
Adelardus prevere[ 858|859-XII-18 - 867-XI-4 ] : 867-XI-4
Adelart[ 891-I - 891-I ] : 891-I
Adelbert testimoni , prevere , sotsdiaca[ [869-873] - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Adelberti[ 880-[II-III] - 880-[II-III] ] : 880-[II-III]
Adelberti marquès[ 878-I - 879-III ] : 879-III
Adelbertum protopincernam[ 880-[II-III] - 880-[II-III] ] : 880-[II-III]
Adelbertus fidel[ 877-V-7 - 877-V-7 ] : 877-V-7
Adeleia[ [898-908] - [898-908] ] : [898-908]
Adeleidis reina , muller de Lluís II el tartamut[ 898-XI-1 - 899-VI-14 ] : 899-VI-14
Adelelmum servent[ 882 - 882 ] : 882
Adeleo jutge[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Adeleovel[ 918-IV-13 - 918-IV-13 ] : 918-IV-13
Adelerinus abat , comte[ 890-II - 890-III-1 ] : 890-III-1
Adeleva[ 891-IV-9 - 891-IV-9 ] : 891-IV-9
Adelfio sacerdot[ 879-VI-26 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Adelfius marit de Spanowa[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Adelfrido[ <876-VI-19 - <876-VI-19 ] : <876-VI-19
Adelgarius[ [898-909] - [898-909] ] : [898-909]
Adelgarius abat[ 899|904-VI-2 - 899|904-VI-2 ] : [914-928]
Adelgude serventa[ 870-IV-5 - 870-IV-5 ] : 870-IV-5
Adellelmus prevere[ 913-V - 913-V ] : 913-V
Adelmaro[ 903-I - 903-I ] : 903-I
Adelmarus[ 890|898|905 - 890|898|905 ] : 890|898|905
Adeloldos[ 878-V - 878-V ] : 878-V
Ademare bon home[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Ademari[ 905-I - 905-I ] : 905-I
Ademari[ 913-IV-26 - 913-IV-26 ] : 913-IV-26
Ademari[ 843-II-6 - 843-II-6 ] : 843-II-6
Ademari bisbe[ 878-VIII-18 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Ademari comte[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Ademari vescomte[ 898-XI - 898-XI ] : 898-XI
Ademarindinus clergue , escrivà[ 889-I - 889-I ] : 889-I
Ademaro[ 902|904-VIII-25 - 902|904-VIII-25 ] : 902|904-VIII-25
Ademaro[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Ademaro[ 876-I - 876-I ] : 876-I
Ademarus comte[ [882-888] - 901-V ] : 901-V
Ademira[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ademiro[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ademirus prevere , escrivà[ 889-I-27 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Adenardus prevere[ 887|888-XI-24 - 887|888-XI-24 ] : 887|888-XI-24
Adend[ 876-VI-15 - 876-VI-15 ] : 876-VI-15
Adenum[ 870|871-VIII-9 - 870|871-VIII-9 ] : 870|871-VIII-9
Aderando[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Aderbaldi[ 909-I - 909-I ] : 909-I
Aderbaldi[ 878-VII - 887-IX ] : 887-IX
Aderbaldus masover[ 891-VIII - 891-VIII ] : 891-VIII
Aderberto servent[ 887-IX - 887-IX ] : 887-IX
Aderberto vicari , comte , príncep[ 881|882-I - 903-V-14 ] : 903-V-14
Adesinda[ [840-841] - 854-VII-16 ] : 854-VII-16
Adesindo[ 900-IV-29 - 900-IV-29 ] : 900-IV-29
Adeulfo[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Adevora[ 901|903-V-15 - 901|903-V-15 ] : 901|903-V-15
Adevora[ 893|894-V - 893|894-V ] : 893|894-V
Adheberti bisbe[ >875-VI-20 - 878-IX ] : 878-IX
Adiconi[ 876-III - 877-III-21 ] : 877-III-21
Adigario[ 874-VI - 874-VI ] : 874-VI
Adila[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Adila[ 878|879-III-5 - 878|879-III-5 ] : 878|879-III-5
Adilius prevere , monjo[ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Adilo[ 877-X-25 - 877-X-25 ] : 877-X-25
Adinderaldus prevere , escrivà[ 913-XI-14 - 913-XI-14 ] : 913-XI-14
Adisclus[ 888-IV-30 - 888-VI-4 ] : 888-VI-4
Adjunus masover[ 885-V-21 - 885-V-21 ] : 885-V-21
Adlactancius abat[ 970-[V-XII] - 970-[V-XII] ] : 970-[V-XII]
Ado[ 902-II-27 - 902-II-27 ] : 902-II-27
Ado[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Ado levita , diaca[ 899 - ~908 ] : ~908
Ado masover[ [883-885]-IV - [883-885]-IV ] : [883-885]-IV
Ado prevere[ [893-923] - 906-[IV-XII] ] : 906-[IV-XII]
Ado prevere[ [879-882] - [882-884] ] : [882-884]
Adoaldo[ 909|914-IX - 909|914-IX ] : 909|914-IX
Adoardi masover , servent[ 882 - 882 ] : 882
Adoardo[ 909-III - 909-III ] : 909-III
Adoardus[ 885-II - 885-III ] : 885-III
Adoario[ 899-VI-12 - 899-VI-12 ] : 899-VI-12
Adoario auditor , bon home , saig[ 873-IV-23 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10
Adoarius prevere[ 887|888-XI-24 - 887|888-XI-24 ] : 887|888-XI-24
Adoini[ 910|911 - 913-X-30 ] : 913-X-30
Adoira[ 912-XI-22 - 912-XI-22 ] : 912-XI-22
Adoiro abat[ 888-IV-30 - 888-VI-4 ] : 888-VI-4
Adolf sant i màrtir[ 858 - 858 ] : 858
Adolane servent[ 876-X-6 - 876-X-6 ] : 876-X-6
Adolina[ 912-IV - 912-IV ] : 912-IV
Adolo servent[ 876-X-6 - 876-X-6 ] : 876-X-6
Adone[ 912-II-27 - 912-II-27 ] : 912-II-27
Adone[ [894-919] - [894-919] ] : [894-919]
Adone[ 870-IV-15 - 870-IV-15 ] : 870-IV-15
Adone prepòsit , noble , prevere[ 890|892-IV - 898-V-23 ] : 898-V-23
Adonis[ [901-905]-VI-16 - [901-905]-VI-16 ] : [901-905]-VI-16
Adonis arquebisbe , bisbe[ 870-II-21 - 875-I-16 ] : 972
Adonis bisbe[ 878-IX-11 - 878-IX-11 ] : 878-IX-11
Adonis bisbe[ 877-XI-26 - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Adonulfi[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - [880-IV-11 - 881-IV-10] ] : [880-IV-11 - 881-IV-10]
Adovacius[ 888-IV-30 - 888-VI-4 ] : 888-VI-4
Adovari[ 873|874-V-22 - 873|874-V-22 ] : 873|874-V-22
Adovarius bisbe[ 970-[V-XII] - 970-[V-XII] ] : 970-[V-XII]
Adovigia[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Adovira[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Adradus masover[ 891-VIII - 891-VIII ] : 891-VIII
Adraldi[ 886-IV - 886-IV ] : 886-IV
Adraldi[ 891-X-10 - 891-X-10 ] : 891-X-10
Adraldi[ 874-I - 874-I ] : 874-I
Adraldi[ 926|930-II-11 - 926|930-II-11 ] : 926|930-II-11
Adraldo[ 893-X - 893-X ] : 893-X
Adraldrus[ [883-885]-IV - 903-V-14 ] : 903-V-14
Adraldus mag[ [850-925] - [850-925] ] : [850-925]
Adraldus masover[ 882-XI-1 - 882-XI-1 ] : 882-XI-1
Adraldus nen , monjo , escrivà[ 903-I - 914-VI ] : 914-VI
Adraldus vasso[ [850-925] - [850-925] ] : [850-925]
Adraldus vestiarius[ 903-I - 903-I ] : 903-I
Adreldo[ 900-IV - 900-IV ] : 900-IV
Adrebaldo abat[ 859 - 859 ] : 870-VI-13
Adreberga[ 893|894-VIII - 893|894-VIII ] : 893|894-VIII
Adresinda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Adreverto advocat[ 877-X-25 - 896|901-XII-21 ] : 896|901-XII-21
Adriano[ 908|911-VIII-29 - 908|911-VIII-29 ] : 908|911-VIII-29
Adriano saig[ 879-IX-18 - 879-IX-18 ] : 879-IX-18
Adriano sant[ - ] : 892|893
Adriano II papa[ 869|870 - 872-[VI-VIII] ] : 876-II-17
Adriano III papa (884-885)[ 884|885 - 885-VI ] : 904-911
Adrianus I papa[ 793-XII-27 - 801-V-4 ] : 801-V-4
Adrieldem serventa[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Adrieldem serventa[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Adrieno[ 912-IV - 912-IV ] : 912-IV
Adalbaldo servent[ 885-V - 885-V ] : 885-V
Adroario[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Adroario[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Adroario[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Adroario sacerdot[ 903-I-31 - 903-I-31 ] : 903-I-31
Adroario sacerdot[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Adroarius[ 888|889-I-13 - 907-II-3 ] : 907-II-3
Adroarius[ 900|902-III-15 - 900|902-III-15 ] : 900|902-III-15
Adroarius levita[ 908-XI-20 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20
Adroarius prevere[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Adroarius prevere , escrivà[ 900-IV-29 - 900-IV-29 ] : 900-IV-29
Adroldi[ 901-IX-5 - 901-IX-5 ] : 901-IX-5
Adrolfus[ 889-IV-24 - 889-IV-24 ] : 889-IV-24
Adrolt[ 895-IV - 895-IV ] : 895-IV
Adrovario[ 908-III-21 - 908-III-21 ] : 908-III-21
Adrovarius bon home[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Adrovarius prevere[ 894-III - 911-X-31 ] : 911-X-31
Adrualdus[ 892|893-V-I - 892|893-V-I ] : 892|893-V-I
Adrulfi diaca[ 870-II-21 - 889-IV ] : 889-IV
Adta[ 881-VI - 881-VI ] : 881-VI
Adtone bon home[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Adub sacerdot[ 892-XII-1 - 892-XII-1 ] : 892-XII-1
Adubira[ 898|900-IX - 898|900-IX ] : 898|900-IX
Adubira[ 889-XI-29 - 889-XI-29 ] : 889-XI-29
Aduino[ 913-V - 913-V ] : 913-V
Aduinus testimoni[ 870-IV-21 - [878-X-7 - 879-III-10] ] : [878-X-7 - 879-III-10]
Aduis[ 892-XII - 902-XII ] : 902-XII
Adulfus bisbe de Pallars[ 909|910|911-V-6 - 914-VI-17 ] : 914-VI-17
Adunias[ 904|905-III-30 - 904|905-III-30 ] : 904|905-III-30
Aegeredus[ 880|910-V-12 - 880|910-V-12 ] : 880|910-V-12
Aegina[ [898-909] - [898-909] ] : [898-909]
Aeirigo levita[ 909-VII-9 - 909-VII-9 ] : 909-VII-9
Aeizo prevere , escrivà[ 910-IV-29 - 910-IV-29 ] : 910-IV-29
Aeltrut[ 911|912-I - 911|912-I ] : 911|912-I
Aeneas notari[ 843-I-25 - 843-I-25 ] : 843-I-25
Aeneisque mític[ - ] : [888-915]
Aflatgia serventa[ 870-IV-5 - 870-IV-5 ] : 870-IV-5
Afrodisi sant , bisbe de Bèsiers[ - ] : [900-925]
Agabia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Agadia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Agalmodo[ 892-IV - 892-IV ] : 892-IV
Agambaldo jutge[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Agamberti sacerdot[ 894-VI - 909-I ] : 909-I
Aganaldi[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Agano[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Aganonis[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Aganonis[ 870 - [881-IV-11 - 882-IV-10] ] : [881-IV-11 - 882-IV-10]
Aganono[ 903-I - 903-I ] : 903-I
Aganus noble , jutge[ 876-IV-22 - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Agapii[ 912-II-27 - 912-II-27 ] : 912-II-27
Agapius[ 886-V-27 - 890-I-9 ] : 890-I-9
Agapius prevere[ 903-II - 903-II ] : 903-II
Agapitus II papa[ 793-XII-27 - 908 ] : 908
Agar bíblic[ - ] : [824-913]
agarenos gentilici[ 876-IX - 892 ] : 892
Agarini[ 885-VI - 885-VI ] : 885-VI
Agateus jutge , vicari[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Ageda[ 904-III-4 - 904-III-4 ] : 904-III-4
Agela levita , escrivà[ 898-V-24 - 898-V-24 ] : 898-V-24
Agelberti difunt[ 894-VI - 894-VI ] : 907-III
Agembert[ 895-I - 895-I ] : 895-I
Agenbaldi masover , servent[ 882 - 882 ] : 882
Agenbaldus prevere[ <876-VI-19 - <876-VI-19 ] : <876-VI-19
Agenbertus bisbe[ 902-VI-13 - <922-VI-7 ] : <922-VI-7
Agendano[ 914-I - 914-I ] : 914-I
Agenfredo[ 905-I - 905-I ] : 905-I
Agenono[ 885-III - 885-III ] : 885-III
Ageverti[ 891-II-23 - 891-II-23 ] : 891-II-23
Agia[ 904-II - 904-II ] : 904-II
Agila[ 881-X-19 - 881-X-19 ] : 881-X-19
Agila clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 903-VII-14 ] : 903-VII-14
Agila[ 902|904-VIII-25 - 902|904-VIII-25 ] : 902|904-VIII-25
Agila[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Agila[ 914-IX-8 - 914-IX-8 ] : 914-IX-8
Agila[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Agila abat de La Grassa[ - ] : 908-XI-3
Agila clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Agila escrivà[ 878|938-VI-18 - 878|938-VI-18 ] : 878|938-VI-18
Agila home , bon home[ 876-IV-22 - 900-IV-30 ] : 900-IV-30
Agilane[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Agilane[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Agilane[ 892-I-30 - 892-I-30 ] : 892-I-30
Agilane auditor , bon home[ 875-XII-18 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Agilardo bisbe de Nimes[ 890|892-IV - 906-[I-VII] ] : 906-[I-VII]
Agilbert bisbe de Besiers[ 885-VIII-15 - 897-IV-19 ] : 897-IV-19
Agilberti[ 876-X-23 - 876-X-23 ] : 876-X-23
Agilberto[ 870-IV-15 - 870-IV-15 ] : 870-IV-15
Agilberto jutge[ 892-III - 898-V-23 ] : 898-V-23
Agilbertus ardiaca[ 911-VI-15 - 911-VI-15 ] : 911-VI-15
Agilde[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Agilii bisbe , vicem[ 867-XI-4 - 867-XI-4 ] : 867-XI-4
Agilmari bisbe[ >875-VI-20 - ~891-VII-15 ] : ~891-VII-15
Agini[ 885-VII - 894-VI ] : 894-VI
Aginulfi bisbe[ >875-VI-20 - 879-X-15 ] : 879-X-15
Aginus monjo[ 892-IX-30 - 892-IX-30 ] : 892-IX-30
Agio[ 898-VIII-2 - 898-VIII-2 ] : 898-VIII-2
Agiricus masover[ 883-IV-1|6 - 883-IV-1|6 ] : 883-IV-1|6
Agironno[ 899|900-VIII-28 - 899|900-VIII-28 ] : 899|900-VIII-28
Agiscli[ 875-V-25 - 875-V-25 ] : 875-V-25
Agiulpho bisbe se nominante[ 912?-VI-7 - 912?-VI-7 ] : 912?-VI-7
Agius arquebisbe , bisbe , abat[ 909-IX - <922-VI-7 ] : <922-VI-7
Agledulfo servent[ 870-IV-5 - 870-IV-5 ] : 870-IV-5
Agledulfo servent[ 870-IV-5 - 870-IV-5 ] : 870-IV-5
Aglenardus testimoni[ 912|913-XI-28 - 912|913-XI-28 ] : 912|913-XI-28
Agneberto jutge[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Agnes[ 912|913-VIII-30 - 912|913-VIII-30 ] : 912|913-VIII-30
Agnes santa[ - ] : [870-875]
Agobard abat monestir Castri Mallasti[ 898-II-22 - 898-II-22 ] : 898-II-22
Agobardus[ 879-IX-18 - 879-IX-18 ] : 879-IX-18
Agoleni[ 881-X - 881-X ] : 881-X
Agonardo[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Agondo[ 910-III - 910-III ] : 910-III
Agovardus[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Agricole sant , màrtir[ - ] : 910-XII
Agrimo[ 888-II - 888-II ] : 888-II
Agualdus[ 898-IV-25 - 898-IV-25 ] : 898-IV-25
Agualenus masover[ [904-926] - [904-926] ] : [904-926]
Aguanus[ 878-VII - 909-I ] : 909-I
Agudello[ 889-I-27 - 889-I-27 ] : 889-I-27
Aguiramnus servent , masover[ 894-X - 894-X ] : 894-X
Agustini[ 911-V-30 - 911-V-30 ] : 911-V-30
Aguvarnus[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Ahicbertus servent[ [909-911]-VII - [909-911]-VII ] : [909-911]-VII
Ahino[ 887-VI - 887-VI ] : 887-VI
Ahmad b. al-Barra b. Malik b. Qurasi[ - ] : 890-I-14
Aiae[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Aiberto[ [901-903]-X - [901-903]-X ] : [901-903]-X
Aicardi[ 887-X - 887-X ] : 887-X
Aicardo[ 877-V - [906-909]-VI ] : [906-909]-VI
Aicardus missi , advocat[ 870|871-VIII-9 - 904-X ] : 904-X
Aicardus prevere[ 897-VI-6 - 897-VI-6 ] : 897-VI-6
Aicfredus abat[ 908-XI-20 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20
Aicfredus monjo[ 892-VII - 892-VII ] : 892-VII
Aicione[ 870-IV-15 - 870-IV-15 ] : 870-IV-15
Aiconi[ 888-I - 888-I ] : 888-I
Aideradus testimoni[ 876-I-8|18 - 876-I-8|18 ] : 876-I-8|18
Aideric[ 912-II - 912-II ] : 912-II
Aidgarius prevere[ 898-VII-23 - 898-VII-23 ] : 898-VII-23
Aidulfi[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - [880-IV-11 - 881-IV-10] ] : [880-IV-11 - 881-IV-10]
Aidus escrivà[ 892|893-VII - 912-IV ] : 912-IV
Aienolfo[ 902-V - 902-V ] : 902-V
Aifrada serventa[ 870-IV-5 - 870-IV-5 ] : 870-IV-5
Aifredo comte Carcassona , difunt[ 820|873-IX-21 - <906 ] : 908-XI-3
Aifredo[ 906-II-19 - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Aifridi[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Aigarnus[ 902|904-IV-28 - 902|904-IV-28 ] : 902|904-IV-28
Aigfredo[ 908-VII - 908-VII ] : 908-VII
Aigfredus masover[ 887-VIII - 887-VIII ] : 887-VIII
Aiglardi sacerdot[ 878-IV-14 - 878-IV-14 ] : 878-IV-14
Aigloni[ 913-XI-3 - 913-XI-3 ] : 913-XI-3
Aigo masover[ 914-VI - 914-VI ] : 914-VI
Aigoberto[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Aigobertus testimoni[ 873-IV-23 - 873-IV-23 ] : 873-IV-23
Aigobrando[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Aigofredus jutge[ [906-909]-VIII - [906-909]-VIII ] : [906-909]-VIII
Aigone testimoni[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Aigoprando[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Aigua[ 887|888-V - 887|888-V ] : 887|888-V
Aiguino[ 873-VI - 873-VI ] : 873-VI
Aigulfo[ 889-XI-28|889-XII-2 - 889-XI-28|889-XII-2 ] : 889-XI-28|889-XII-2
Aikardus sacerdot[ 911 - 911 ] : 911
Ailbert[ 888-II - 888-II ] : 888-II
Ailberti[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Ailbertus servent[ 888-I-13|889-VI-10 - 888-I-13|889-VI-10 ] : 888-I-13|889-VI-10
Ailionum servent[ [901-905]-VI-16 - [901-905]-VI-16 ] : [901-905]-VI-16
Aimard[ 908-X - 908-X ] : 908-X
Aimardo home[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Aimardus[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Aimari[ 894-V - 894-V ] : 894-V
Aimarnus ardiaca[ 889|897-XI-4 - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Aimarus bisbe[ 876-VII-13 - 876-VII-13 ] : 876-VII-13
Aimbaldus levita[ 904-VI-3 - 904-VI-3 ] : 904-VI-3
Aimbere[ 905|906 - 905|906 ] : 905|906
Aimemnonis[ 914-VI-29 - 914-VI-29 ] : 914-VI-29
Aimenrado[ 899|900-VIII-28 - 899|900-VIII-28 ] : 899|900-VIII-28
Aimenrico[ 908-X - 908-X ] : 908-X
Aimeradi[ 879-V - 879-V ] : 879-V
Aimeradus[ 874-XII - 909-IX ] : 909-IX
Aimeradus masover , servent[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Aimerani arxipreste[ 889-I-9 - 889-I-9 ] : 898-X-29
Aimerante[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Aimerici[ 882-III - 903-V-14 ] : 903-V-14
Aimerici[ 914-II-13 - 914-II-13 ] : 914-II-13
Aimerici[ 882|936-XII - 882|936-XII ] : 882|936-XII
Aimerici[ 891-X-10 - 891-X-10 ] : 891-X-10
Aimericus[ 879-XI-1 - 879-XI-1 ] : 879-XI-1
Aimericus[ 878-VIII-18 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Aimericus prevere , escrivà[ 911|912-V-25 - 911|912-V-25 ] : 911|912-V-25
Aimericus testimoni[ 876-I-8|18 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Aimerva[ 885-II - 885-II ] : 885-II
Aimildis muller de Sunyer (I Barcelona)[ [898-917] - [898-917] ] : [898-917]
Aimino[ 905-I - 905-I ] : 905-I
Aimirici antiste , metropolità[ 892 - 892 ] : 892
Aimirico monjo , missus[ 870-VI-13 - 870-VI-13 ] : 870-VI-13
Aimo[ 902-V-15 - 902-V-15 ] : 902-V-15
Aimo[ 901-V - 901-V ] : 901-V
Aimo[ 874-II-11 - 874-II-11 ] : 874-II-11
Aimo ardiaca[ 867-XI-4 - 867-XI-4 ] : 867-XI-4
Aimo ardiaca , abat[ 897-V - 906-[IV-XII] ] : 906-[IV-XII]
Aimo bisbe[ 878-VIII-18 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Aimo monjo , prevere[ 890-III - 913-VIII-18 ] : 913-VIII-18
Aimó monjo de Saint Germain des-Prés[ [854-863] - 858 ] : 858
Aimone[ 892-IV - 892-IV ] : 892-IV
Aimone[ 887-IV-22 - 887-IV-22 ] : 887-IV-22
Aimone masover[ 885-VIII - 885-VIII ] : 885-VIII
Aimoni fidel[ 900 - 900 ] : 900
Aimonio jutge[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Aimonis[ 907-VIII - 907-VIII ] : 907-VIII
Aimonis[ [887-898] - [887-898] ] : [887-898]
Aimono prevere[ 884-X-25 - 884-X-25 ] : 884-X-25
Ainald[ 886-XII - 886-XII ] : 886-XII
Ainaldi[ 891-VIII - 891-VIII ] : 891-VIII
Ainaldi[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Ainard[ 897-X - 897-X ] : 897-X
Ainardi[ 897-V - 909|910-IX-11 ] : 909|910-IX-11
Ainardos[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Ainardus[ ~900 - ~900 ] : ~900
Ainardus[ 870-III-20 - 870-III-20 ] : 870-III-20
Ainoni[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Ainrici[ 881-X - 881-X ] : 881-X
Ainricus sotsdiaca[ [869-873] - [869-873] ] : [869-873]
Ainto prevere[ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Ainulfo[ 875-VI-18 - 875-VI-18 ] : 875-VI-18
Ainus prevere[ 913-III? - 913-III? ] : 913-III?
Aio[ 905-XI-18 - 914-IX-8 ] : 914-IX-8
Aio[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Aione[ 910-VI-1 - 910-VI-1 ] : 910-VI-1
Aione[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Aiquinus bisbe de ?[ 907 - 907 ] : 907
Airado[ 914-VI - 914-VI ] : 914-VI
Airado[ 914|915-VII-18 - 914|915-VII-18 ] : 914|915-VII-18
Airadus jutge[ [906-909]-VIII - [906-909]-VIII ] : [906-909]-VIII
Airaldi[ 888-IX - 900-III ] : 900-III
Airaldus abat[ 883-VII-21 - 903-I ] : 903-I
Airanni[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - [881-IV-11 - 882-IV-10] ] : [881-IV-11 - 882-IV-10]
Airanni[ 913-III? - 913-III? ] : 913-III?
Airanni[ 869-X-5 - 869-X-5 ] : 869-X-5
Airardi[ 887-VIII - 887-VIII ] : 887-VIII
Airardo prevere[ 912-X - 912-X ] : 912-X
Airardus[ 893-XI - 893-XI ] : 893-XI
Airaudi[ 894-V - 894-V ] : 894-V
Airberti[ 870 - 876-XII ] : 876-XII
Airboldi comte[ 876-II - 876-II ] : 876-II
Airmani[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Airmari[ - ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Airoardus escrivà , prevere , sotsdiaca[ 870-III-20 - 910-V ] : 910-V
Airsendae[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Aitoni[ - ] : 878-VIII-30
Aitrudis[ [854-863] - [854-863] ] : [854-863]
Aitrudis[ 893-V - 893-V ] : 893-V
Akapito[ 900-IV - 900-IV ] : 900-IV
Akardo[ 878-VI - 878-VI ] : 878-VI
Al-Mandar[ - ] : [897-II-8 - 898-I-27]
Al-Mundir emir de Còrdova (886-888) , imam[ 882-V-30 - 874-X-16|884-VI-29 ] : 898|899-X-19
Al-Sayyida filla governador d'Osca[ 898|899-X-19 - 898|899-X-19 ] : 898|899-X-19
Alabari[ 875-V-25 - 875-V-25 ] : 875-V-25
Alactiam serventa[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Aladeo[ 904-III-13 - 904-III-13 ] : 904-III-13
Aladeo prevere[ 898-X-29 - 898-X-29 ] : 898-X-29
Aladeo prevere[ 914-XII-15 - 914-XII-15 ] : 914-XII-15
Aladeredus[ 900|902-III-15 - 900|902-III-15 ] : 900|902-III-15
Alamano[ 894|904-IV-12 - 894|904-IV-12 ] : 894|904-IV-12
Alambertus masover[ 885-VII - 885-VII ] : 885-VII
Alamirus[ 877-III-21 - 913-VII ] : 913-VII
Alarando[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Alariado[ 887-VI - 887-VI ] : 887-VI
Alaric I rei[ - ] : 727|797
Alarici[ 893-IV-22 - 899-VI-12 ] : 899-VI-12
Alarici[ 874-XI-2 - 874-XI-2 ] : 874-XI-2
Alarici bisbe[ >875-VI-20 - 878-IX ] : 878-IX
Alarico[ 894-VIII-21 - 894-VIII-21 ] : 894-VIII-21
Alarico[ 870-IV-21 - 870-IV-21 ] : 870-IV-21
Alarico bon home[ 879-VI-26 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Alarico testimoni , noble , prevere[ 884-X-25 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Alaricus[ 900|901-II-16 - 914-V-27 ] : 914-V-27
Alaricus[ 910-VI-10 - 910-VI-10 ] : 910-VI-10
Alaricus[ 893-I-23 - 893-I-23 ] : 893-I-23
Alaricus comte , difunt[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 893-IV-15
Alaricus prevere[ 908-XI-20 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20
Alaricus prevere , escrivà[ [872-VI-20 - 873-VI-19] - [872-VI-20 - 873-VI-19] ] : [872-VI-20 - 873-VI-19]
Alaricus testimoni[ 873-IV-23 - 873-IV-23 ] : 873-IV-23
Albaric[ 899|938-IV-27 - 899|938-IV-27 ] : 899|938-IV-27
Albarico[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Albarico[ 889-I-27 - 889-I-27 ] : 889-I-27
Albaricus[ 901-V-8 - 901-V-8 ] : 901-V-8
Albaricus[ 909-II-21 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Albaricus[ 913-II - 913-II ] : 913-II
Albaricus[ 894-III-25 - 894-III-25 ] : 894-III-25
Albarigo[ 906-IV-29 - 906-IV-29 ] : 906-IV-29
Albarigus missi[ 906-IV-29 - 906-IV-29 ] : 906-IV-29
Albario jutge[ 875-XII-18 - 912|913-IV-9 ] : 912|913-IV-9
Albaro[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Albaro[ 899-VI-12 - 899-VI-12 ] : 899-VI-12
Albaron[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Albarone[ 900-V - 900-V ] : 900-V
Albarone[ 909-II-24 - 909-II-24 ] : 909-II-24
Albaroni[ 902-IV - 902-IV ] : 902-IV
Albaroni difunt[ - ] : 902-VIII-18
Albarus legat[ 897-IV-19 - 897-IV-19 ] : 897-IV-19
Albarus sacerdot , prevere , il·lustre[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Albarus prevere , escrivà[ 901|927-V - 901|927-V ] : 901|927-V
Albecundis[ - ] : 876-I
Albegontes[ 904-IV-24 - 904-IV-24 ] : 904-IV-24
Albericho vescomte[ [885-891] - 911-VI-15 ] : 911-VI-15
Alberici[ 903-VII-3 - 903-VII-3 ] : 903-VII-3
Alberici[ 886|887-IV - 886|887-IV ] : 886|887-IV
Alberici[ [882-888] - [882-888] ] : [882-888]
Alberici[ [882-888] - [882-888] ] : [882-888]
Alberici comte[ 876-II - 876-II ] : 876-II
Alberico[ 892-IV - 892-IV ] : 892-IV
Alberico monjo[ [854-863] - [854-863] ] : [854-863]
Albericus[ 900-II - 904-III-4 ] : 904-III-4
Albericus[ 880-V - 880-V ] : 880-V
Albericus clergue[ 909-II-9 - 909-II-9 ] : 909-II-9
Albericus levita , escrivà[ 902|903-V-30 - 904-VI-3 ] : 904-VI-3
Alberigo[ 885-III - 885-III ] : 885-III
Alberto[ 912-II-8 - 912-II-8 ] : 912-II-8
Albertus masover , servent[ 882 - 882 ] : 882
Albertus sacerdot , prevere[ 913-VI-3 - 913-VI-3 ] : 913-VI-3
Albiarius prevere[ 942-I-15 - 942-I-15 ] : 942-I-15
Albimani[ 843-II-6 - 843-II-6 ] : 843-II-6
Albinus[ 878|938-VI-18 - 878|938-VI-18 ] : 878|938-VI-18
Albinus jutge[ 899-VI - 910-IV-29 ] : 910-IV-29
Albo diaca[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Alboara[ [900-902] - [900-902] ] : [900-902]
Alboino[ 891 - 914-II-13 ] : 914-II-13
Alboinus[ 903-V - 903-V ] : 903-V
Albosti[ [882-888] - [882-888] ] : [882-888]
Albrada serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Albradam serventa[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Albrandus prevere[ 889|897-XI-4 - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Albrici[ [882-884] - [882-884] ] : [882-884]
Albricus[ [888-915] - [888-915] ] : [888-915]
Albricus[ 912-III - 912-III ] : 912-III
Albuini[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Albustus abat[ 876-VII-13 - 876-VII-13 ] : 876-VII-13
Alchario[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Alcheri[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Alcherii[ 964-V - 964-V ] : 964-V
Alcherius prevere[ ~900? - ~900? ] : ~900?
Alda[ 908-III-21 - 908-III-21 ] : 908-III-21
Alda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Alda[ 893-VII - 893-VII ] : 893-VII
Aldafredi[ 897-I - 897-I ] : 897-I
Aldalsindo[ 892-V-14 - 892-V-14 ] : 892-V-14
Aldaltamni[ 871-VII-23 - 871-VII-23 ] : 871-VII-23
Aldam serventa[ 882 - 882 ] : 882
Aldanae[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Alde[ [880-882-VII] - [880-882-VII] ] : [880-882-VII]
Aldebaldo[ [907-910]-VIII - [907-910]-VIII ] : [907-910]-VIII
Aldebaldus masover[ [904-926] - [904-926] ] : [904-926]
Aldebaldus prevere , escrivà[ [907-910]-VIII - [907-910]-VIII ] : [907-910]-VIII
Aldeberti[ 894-V - 894-V ] : 894-V
Aldeberto[ 900-IV - 914 ] : 914
Aldeberto[ 874-XII - 874-XII ] : 874-XII
Aldebertus masover[ [898-909] - [898-909] ] : [898-909]
Aldebertus prevere , escrivà[ [888-XII-9 - 889-I-6] - [888-XII-9 - 889-I-6] ] : [888-XII-9 - 889-I-6]
Aldebrandus abat[ 906-II-19 - 906-II-19 ] : 906-II-19
Aldefredo[ <904-VI-3 - 909-VII ] : 909-VII
Aldefredus diaca , comte , escrivà[ 900-V-23 - 900-V-23 ] : 900-V-23
Aldefridi[ [881-IV-11 - 882-IV-10] - [881-IV-11 - 882-IV-10] ] : [881-IV-11 - 882-IV-10]
Aldegarii[ 900-V - 900-V ] : 900-V
Aldegario bon home[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Aldegario monjo , missus , prepòsit[ 870-X-8 - 870-X-8 ] : 870-X-8
Aldegars[ [906-909]-VI - [906-909]-VI ] : [906-909]-VI
Aldegerio[ 902-VI - 902-VI ] : 902-VI
Aldegrimno[ 887-IV-22 - 887-IV-22 ] : 887-IV-22
Aldegrimo[ 926|930-II-11 - 926|930-II-11 ] : 926|930-II-11
Aldeisus prevere[ [893-923] - 906-[IV-XII] ] : 906-[IV-XII]
Aldelelinus[ 906-[IV-XII] - 906-[IV-XII] ] : 906-[IV-XII]
Aldemare[ 902-II-27 - 902-II-27 ] : 902-II-27
Aldemares[ 905|948-X-1 - 905|948-X-1 ] : 905|948-X-1
Aldemaro testimoni[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Aldena[ 902-VIII-18 - 902-VIII-18 ] : 902-VIII-18
Aldena[ 913-VI-2 - 913-VI-2 ] : 913-VI-2
Aldena[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Aldena femina[ 875-IV-28 - 875-IV-28 ] : 875-IV-28
Alderamno[ 909-II-21 - 909-II-21 ] : 909-II-21
Alderamus[ 887-II-24 - 887-II-24 ] : 887-II-24
Alderettus[ 902|904-IV-28 - 902|904-IV-28 ] : 902|904-IV-28
Alderici[ 893|895-IV-23 - 893|895-IV-23 ] : 893|895-IV-23
Alderico difunt[ - ] : 876-IV-24
Alderiti[ 912-V - 912-V ] : 912-V
Alderitu[ - ] : 899-IV
Alderitu Centulus[ 900-V-23 - 900-V-23 ] : 900-V-23
Alderius[ 911|912-VIII-8 - 911|912-VIII-8 ] : 911|912-VIII-8
Aldierio[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Aldierio[ 869-V-15 - 913-V ] : 913-V
Aldinus testimoni[ 879|881-II - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10
Aldo[ 898-VIII-2 - 898-VIII-2 ] : 898-VIII-2
Aldo[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Aldo prevere[ 898-X-29 - 898-X-29 ] : 898-X-29
Aldoino[ 888-II - 888-II ] : 888-II
Aldoni[ 869-XII-6 - 869-XII-6 ] : 869-XII-6
Aldonis[ [893-923] - [893-923] ] : [893-923]
Aldono[ 881-VI - 881-VI ] : 881-VI
Aldono[ 873-X - 873-X ] : 873-X
Aldra[ 897-III - 897-III ] : 897-III
Aldrannus masover[ 885-V - 885-V ] : 885-V
Aldremari[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Aldretus[ 938|939-VII-26 - 938|939-VII-26 ] : 938|939-VII-26
Aldricti[ 901|927-V - 901|927-V ] : 901|927-V
Aldricus[ 905|948-X-1 - 905|948-X-1 ] : 905|948-X-1
Aldrio[ 869-V-15 - 869-V-15 ] : 869-V-15
Alduini[ 964-V - 964-V ] : 964-V
Alduino[ 912-V - 912-V ] : 912-V
Alduinus bisbe[ 876-V-16 - 876-VII-13 ] : 876-VII-13
Aldulfi masover , servent[ 882 - 882 ] : 882
Alecto mític[ - ] : [888-915]
Aledini[ 873|874-V-22 - 873|874-V-22 ] : 873|874-V-22
Aledrannus comte , ministerial[ 871-VI-8 - 900-III-25 ] : 900-III-25
Alegrinum servent[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Alelsindo[ 908|911-VIII-29 - 908|911-VIII-29 ] : 908|911-VIII-29
Alemanno[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Alemanus prevere[ [909-922] - [909-922] ] : [909-922]
Aleranni prevere[ 913-III? - 913-III? ] : 913-III?
Alerios servent[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Alessa[ 909-II-21 - 909-II-21 ] : 909-II-21
Alexander[ 891-VIII - 891-VIII ] : 891-VIII
Alexander[ [840-841] - [840-841] ] : [840-841]
Alexander diaca[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Alexander prevere[ 894|904-IV-12 - 900|910-IV-12 ] : 900|910-IV-12
Alexandre el Gran[ - ] : 888
Alexandri prevere[ 879-V - >913-V ] : >913-V
Alexandri arxicanceller , arquebisbe[ 907-X-19 - 914|915-I-18 ] : 972
Alexandrie[ 890-II - 890-II ] : 890-II
Alexandrie[ 890-II - 890-II ] : 890-II
Alexandro[ 910 - 910-IV ] : 910-IV
Alexandro II emperador bizantí[ - ] : [824-913]
Alexandro testimoni[ [909-922] - [909-922] ] : [909-922]
Alfio servent[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Alfons II el Cast (Astúries) rei , príncep[ 883 - 883 ] : 899-IV-4
Alfredus[ 913-XI-14 - 913-XI-14 ] : 913-XI-14
Algamode[ [888 - 898]-IX - [888 - 898]-IX ] : [888 - 898]-IX
Algemare[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Algerado[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Algerandus notari , escrivà[ 893-II-23 - 910-VI-25 ] : 910-VI-25
Algereda[ 898-V-24 - 898-V-24 ] : 898-V-24
Algerio[ 897-III - 897-III ] : 897-III
Algerigo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Alherius[ 904-VI-3 - 904-VI-3 ] : 904-VI-3
Alhonis[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Ali[ 900|901-II-16 - 900|901-II-16 ] : 900|901-II-16
Ali[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Aliarius[ 900|910-IV-12 - 900|910-IV-12 ] : 900|910-IV-12
Alibeo[ 885-III - 885-III ] : 885-III
Alibranno bon home[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Aliconi[ 879-V - 879-V ] : 879-V
Alidini[ 874-IV-11 - 874-IV-11 ] : 877-IX-2
Alidulfus[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Alienardo[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Alierus[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Alierus[ 891-VIII-16 - 891-VIII-16 ] : 891-VIII-16
Alierus[ 845-V-25 - 845-V-25 ] : 845-V-25
Aliedulfo[ 903-IV-22 - 903-IV-22 ] : 903-IV-22
Aliericus[ 886-VI-21 - 886-VI-21 ] : 886-VI-21
Aliguano[ 904-VII-2 - 904-VII-2 ] : 904-VII-2
Alimar[ 896-IV-3 - 896-IV-3 ] : 896-IV-3
Alimburge[ 886|887 - 886|887 ] : 886|887
Alimburgis[ 913-IV-26 - 913-IV-26 ] : 913-IV-26
Alinardi sacerdot , prevere[ 887-VIII - 895-V ] : 895-V
Allemares[ 904-VII-2 - 904-VII-2 ] : 904-VII-2
Allevadi[ 889-I - 889-I ] : 889-I
Allevertus abat[ 902|903-V-30 - 909-VII ] : 909-VII
Allidulfo vescomte[ 890|892-IV - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Allingardis[ 902-VI - 902-VI ] : 902-VI
Allo prevere , escrivà[ [849-VI-20 - 850-VI-19] - [849-VI-20 - 850-VI-19] ] : [849-VI-20 - 850-VI-19]
Alloldi[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Allone servent[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Allonis[ 892|893-VII - 892|893-VII ] : 892|893-VII
Allonis[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Almanno monjo[ 868|878-III-25 - 868|878-III-25 ] : 868|878-III-25
Almansore[ 910 - 910 ] : 910
Almaro[ 869-X-5 - 869-X-5 ] : 869-X-5
Almarum testimoni[ <876-VI-19 - <876-VI-19 ] : <876-VI-19
Almerado[ 871-III-11 - 899|900-VIII-28 ] : 899|900-VIII-28
Almeradus jutge[ 914|915-VII-18 - 914|915-VII-18 ] : 914|915-VII-18
Almoinus[ 899 - 899 ] : 899
Almudi[ [888 - 898] - [888 - 898] ] : [888 - 898]
Alnefredo noble , prevere[ 890|892-IV - 898-V-23 ] : 898-V-23
Alneo[ 885-II - 885-II ] : 885-II
Alnico[ [888 - 898] - [888 - 898] ] : [888 - 898]
Aloardus[ 897-IV-19 - 897-IV-19 ] : 897-IV-19
Aloardus[ 871-VII-23 - 871-VII-23 ] : 871-VII-23
Alocano testimoni[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Alodia[ 905|948-X-1 - 905|948-X-1 ] : 905|948-X-1
Alodia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Alodia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Alodia[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Aloini[ 892|893-VII - 893-XI-9 ] : 893-XI-9
Alovetti[ >907-I-21 - >907-I-21 ] : >907-I-21
Alpais[ 907-III - 907-III ] : 907-III
Alpaldus[ 914-XII-15 - 914-XII-15 ] : 914-XII-15
Alradus[ 909-VI - 909-VI ] : 909-VI
Alramus[ 889-I-27 - 889-I-27 ] : 889-I-27
Alsennae[ 880-VI - 880-VI ] : 880-VI
Alsone[ 912|913-VIII-30 - 912|913-VIII-30 ] : 912|913-VIII-30
Altarico[ 893-XI-16 - 893-XI-16 ] : 893-XI-16
Altarius[ 885-VI - 885-VI ] : 885-VI
Altasia[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Altasiane[ 876-I - 876-I ] : 876-I
Altcarius home de Sexu[ 858 - 858 ] : 858
Altebranni masover[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Altemanno[ 908-VIII - 908-VIII ] : 908-VIII
Altemir[ 904-III-13 - 904-III-13 ] : 904-III-13
Altemir levita[ 917|922-VIII-12 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25
Altemiro[ [880-882-VII] - [880-882-VII] ] : [880-882-VII]
Altemiro[ 904-IV-24 - 904-IV-24 ] : 904-IV-24
Altemiro[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Altemiro[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Altemiro[ 855-IV-1 - 855-IV-1 ] : 855-IV-1
Altemiro[ 892-I-30 - 892-I-30 ] : 892-I-30
Alteo[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Alteri[ [882-888] - [882-888] ] : [882-888]
Altimiro[ 901|903-V-15 - 901|903-V-15 ] : 901|903-V-15
Altimiro clergue[ 892-II-28 - 892-II-28 ] : 892-II-28
Altimirus[ 883-VII-19 - 883-VII-19 ] : 883-VII-19
Altimirus[ 875-V-25 - 875-V-25 ] : 875-V-25
Altimirus jutge , mercatarii , missus[ 874-V - 910-IV-29 ] : 910-IV-29
Altimirus prevere , levita , bon home , testimoni[ 889-III-1 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Altini[ 898-IV - 898-IV ] : 898-IV
Altino[ 888-IV-30 - 888-VI-4 ] : 888-VI-4
Altobega[ 892-III-7 - 902-V-28 ] : 902-V-28
Altonis abat[ 910|912|[915-917]-XI - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Altoveris[ 889|890|891-X-30 - 889|890|891-X-30 ] : 889|890|891-X-30
Altrut[ 895-V - 895-V ] : 895-V
Aluceterius[ 887-IV-22 - 887-IV-22 ] : 887-IV-22
Aluigo[ 877-XII - 877-XII ] : 877-XII
Alverae santa[ - ] : 926|930-II-11
Alwalonis arquebisbe[ 872-V - 895|911-V-25 ] : 895|911-V-25
Alzimannus[ 871|872-XII-13 - 871|872-XII-13 ] : 871|872-XII-13
Amabile[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Amadeus masover[ 887-IX - 887-IX ] : 887-IX
Amalasindo[ 912|913-XII-3 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3
Amalberga[ 909-VIII-25 - 909-VIII-25 ] : 909-VIII-25
Amalberga[ 902-IV - 902-IV ] : 902-IV
Amalberti[ 893-XI-9 - 893-XI-9 ] : 893-XI-9
Amalberti[ 895-V - 895-V ] : 895-V
Amalberto bon home[ 873-IV-23 - ~873-VI-16 ] : ~873-VI-16
Amalbertus noble[ 890|892-IV - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Amalbertus notari , canceller[ 885-V-20 - 887-I-15 ] : 887-I-15
Amalbertus prevere[ 896-II-26 - 896-II-26 ] : 896-II-26
Amalfredo[ 902-V - 902-V ] : 902-V
Amalfredus[ 942-I-15 - 942-I-15 ] : 942-I-15
Amalfredus[ 877 - 877 ] : 877
Amalgerii[ 898-XI - 898-XI ] : 898-XI
Amalgerio[ 892|893-VII - 892|893-VII ] : 892|893-VII
Amalgerio[ 874-II-11 - 874-VI ] : 874-VI
Amalgerius notari[ 885-VI-20 - 885-VI-20 ] : 885-VI-20
Amalherium servent[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Amalrici[ 903-V-14 - 903-V-14 ] : 903-V-14
Amalrici[ 897-VII-16 - >897-VII-16 ] : >897-VII-16
Amalrici fidel , diaca[ 870-IV-29 - [883-904] ] : [883-904]
Amalarico[ 891-III-23 - 891-III-23 ] : 891-III-23
Amalrigo[ 877-V - 877-V ] : 877-V
Amalgeldis[ 881-VI - 881-VI ] : 881-VI
Amalrico[ 889|890-IV-18 - 889|890-IV-18 ] : 889|890-IV-18
Amalrico[ 878-VI - 878-VI ] : 878-VI
Amalricus[ 902-XI-24 - 902-XI-24 ] : 902-XI-24
Amalricus[ 900|902-III-15 - 900|902-III-15 ] : 900|902-III-15
Amalricus[ 891-VIII - 907-III ] : 907-III
Amalricus levita[ 906-XI-8 - 906-XI-8 ] : 906-XI-8
Amaltrado[ 908-IV - 908-IV ] : 908-IV
Amatricus abat[ ~888 - ~888 ] : ~888
Amaltrudis[ 874-V - 874-V ] : 874-V
Amalubara dona de Casellas[ 858 - 858 ] : 858
Amaluinum duc , comte[ 906-V - 906-V ] : 906-V
Aman bíblic[ - ] : [850-925]
Amancio[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Amando[ 889-IX - 889-IX ] : 889-IX
Amandus[ 889-IX - 889-IX ] : 889-IX
Amantii sant , bisbe , confessor[ - ] : 878-IV-14
Amantio prevere[ [863-874] - [863-874] ] : [863-874]
Amanziolo monjo , abat[ 892|893 - 892|893 ] : 892|893
Amarbani clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Amardi arxipreste[ 878-VII - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Amarella[ [870-878] - 878|879-XI-2 ] : 878|879-XI-2
Amarellus[ 902-XI-24 - 902-XI-24 ] : 902-XI-24
Amarico diaca[ 897-X - 897-X ] : 897-X
Amarigo marit de Felicia[ 898-III-16 - 898-III-16 ] : 898-III-16
Amaroannus[ [888-II-29 - 893-V-28] - [888-II-29 - 893-V-28] ] : [888-II-29 - 893-V-28]
Amateo[ ~900 - ~900 ] : ~900
Amatore[ 902-V-28 - 902-V-28 ] : 902-V-28
Amatoris beat[ - ] : 793-XII-27
Amatus jutge[ - ] : 898-IV-17
Amatus òptim[ 1013-III-31 - 1013-III-31 ] : 1013-III-31
Amatus visor[ 874-V - 889-VI ] : 889-VI
Ambaxari[ 899|900-XII-9 - 899|900-XII-9 ] : 899|900-XII-9
Amberti[ 910|911 - 910|911 ] : 910|911
Amblardi[ 909|910-IX-11 - 909|910-IX-11 ] : 909|910-IX-11
Amblardi sacerdot[ 893-III - 909-I ] : 909-I
Amblardo bon home?[ 876-IV-22 - 908|909-III-16 ] : 908|909-III-16
Amblardo[ [906-909]-VI - [907-910]-VIII ] : [907-910]-VIII
Amblardum bisbe[ [850-925] - [850-925] ] : [850-925]
Ambrosii sant , escriptor[ - ] : 876-I
Ambrosius[ - ] : [850-925]
Ambrosius[ [888-915] - [888-915] ] : [888-915]
Ambrosius bisbe[ [855-969] - [855-969] ] : [855-969]
Ambrosius sant[ - ] : 874-VI-13
Amedeus[ 901|905-IV - 901|905-IV ] : 901|905-IV
Ameli bisbe d'Usès , prevere , ardiaca , sacerdot[ 878-VII-21 - [912-913] ] : [912-913]
Amelia[ 887-III-31 - 887-III-31 ] : 887-III-31
Amelii[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Amelii[ 870-IV-29 - 870-IV-29 ] : 870-IV-29
Amelio[ 887|888-V - 887|888-V ] : 887|888-V
Amelio[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Amelio bon home[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Amelio difunt[ - ] : 887-II-24
Amelio monjo , difunt[ - ] : 876-I-30
Amelius[ 906-II-19 - 906-II-19 ] : 906-II-19
Amelius[ 870 - 879-V-17 ] : 879-V-17
Amelius auditor[ 876-I-8|18 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Amelius levita[ 892|893-V-I - 908-IX-30 ] : 908-IX-30
Amelius diaca , levita , bon home , laic[ 892-XI-13 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Amelius prevere[ 893-XI-16 - 893-XI-16 ] : 893-XI-16
Amelonis[ [882-888] - [882-888] ] : [882-888]
Amelrigo bon home[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Amic abat[ [879-887] - 904-XII-25 ] : 904-XII-25
Amici ardiaca[ 900-III - 905|906-XII-27 ] : 905|906-XII-27
Amico scabini[ 912-III - 912-III ] : 912-III
Amicus monjo[ 892-VII - 892-VII ] : 892-VII
Amigo[ 885-V-21 - 885-V-21 ] : 885-V-21
Amilova[ 889-VI - 889-VI ] : 889-VI
Aminianae[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Amirado monjo[ 895-V - 895-V ] : 895-V
Amirata[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Amitira[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Amnulfo[ 901|902-VII - 901|902-VII ] : 901|902-VII
Amoloni[ 870-X-8 - 876-II ] : 876-II
Amolungi[ 886|887 - 893-XI-9 ] : 893-XI-9
Amor[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Amor jutge[ 872-III-17 - 891|901-VIII-21 ] : 891|901-VIII-21
Amoranal Gerber[ 903 - 903 ] : 903
Amorato marchatarii[ [889-899] - [889-899] ] : [889-899]
Amorone prevere[ 880-XII-2 - 880-XII-2 ] : 880-XII-2
Amoton[ 900|901-II-16 - 900|901-II-16 ] : 900|901-II-16
Amrús fill governador d'Osca[ 914-V-12 - 914-V-12 ] : 914-V-12
Amunna[ 911-X-17 - 911-X-17 ] : 911-X-17
Amunna[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Amunnus testimoni[ 873-IV-23 - 873-IV-23 ] : 873-IV-23
Anacletus papa[ - ] : 874-VI-13
Anadagillus prevere , escrivà[ 911|916-IV-28 - 911|916-IV-28 ] : 911|916-IV-28
Anagildus[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Anania bíblic[ - ] : 942-I-15
Ananias[ 887-XI-25 - 904|906-I-31 ] : 904|906-I-31
Ananias[ 904|906-I-31 - 904|906-I-31 ] : 904|906-I-31
Ananies[ 891-IV-9 - 891-IV-9 ] : 891-IV-9
Anastasi III Papa , difunt[ 874 - 913 ] : 913
Anastasia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Anastasia[ 902-XII - 902-XII ] : 902-XII
Anastasia femina , Mater[ - ] : 897-X-15
Anastasii[ [879-884]-XI - [879-884]-XI ] : [879-884]-XI
Anastasii bibliotecari , notari , scrinarii[ 876-I-5 - 877-VI ] : 877-VI
Anastasio[ 902-III-28 - 902-III-28 ] : 902-III-28
Anastasio[ [888 - 898] - [888 - 898] ] : [888 - 898]
Anastasius[ 900-IV-29 - 900-IV-29 ] : 900-IV-29
Anastasius[ 902-VIII-18 - 902-VIII-18 ] : 902-VIII-18
Anastasius monjo , prevere[ 866|876-VI - 912-V ] : 912-V
Anastasius prevere[ 911-V-30 - 911-V-30 ] : 911-V-30
Anastasius prevere , escrivà[ [888 - 898] - 914-II-13 ] : 914-II-13
Anastei monjo , abat[ 883|893-X - 889-V-6 ] : 889-V-6
Anastesi[ 898-IV - 898-IV ] : 898-IV
Andacii diaca , escrivà[ [906-908]-IV-6 - 895|911-V-25 ] : 895|911-V-25
Andaleci[ 914-VI-19 - 914-VI-19 ] : 914-VI-19
Andaleco[ 901-V-8 - 901-V-8 ] : 901-V-8
Andeberti[ 869-XII-6 - 870-VIII-19 ] : 870-VIII-19
Andedato noble , jutge[ 890|892-IV - 898-V-23 ] : 898-V-23
Andefredus[ 888|898-IV - 895-V ] : 895-V
Andelsadum prevere[ 876|877-III - 876|877-III ] : 876|877-III
Andèol màrtir , beat , sant del Vivarès[ - ] : 873-XII-9
Anderaldo bon home[ 879-IX-18 - 879-IX-18 ] : 879-IX-18
Anderaldus prevere , escrivà[ 905-XI-18 - 914-V-14 ] : 914-V-14
Anderga[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Anderico[ 902-V-28 - 902-V-28 ] : 902-V-28
Andericus[ 908-XI-18 - 908-XI-18 ] : 908-XI-18
Andericus prevere , mandatari , sotsdiaca , escrivà , bon home[ 870-VI-13 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25
Andilane bon home[ 876-I-8|18 - 876-I-8|18 ] : 876-I-8|18
Andorosa[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Andraeam[ 911-IV - 911-IV ] : 911-IV
Andradus bisbe[ 872-V - 912 ] : 912
Andraldi[ 878-VII - 895-V ] : 895-V
Andraldo[ 910-VII-13 - 910-VII-13 ] : 910-VII-13
Andraldo[ 892-IV - 892-IV ] : 892-IV
Andraldo difunt[ - ] : 887-X
Andraldo prevere[ 909-II-21 - 909-II-21 ] : 909-II-21
Andraldo testimoni[ 898-V-30 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Andraldus[ 896-XII - 896-XII ] : 896-XII
Andraldus[ 892-VIII-5 - 892-VIII-5 ] : 892-VIII-5
Andraldus escrivà[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Andrea servent[ 885-VII - 885-VII ] : 885-VII
Andreae[ 895-V - 895-V ] : 895-V
Andreae[ 870 - [875-VI-20 - 876-VI-19] ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Andreae[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Andream servent[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Andreas[ 898|899-VIII-5 - 898|899-VIII-5 ] : 898|899-VIII-5
Andreas bisbe[ 876-II - 876-II ] : 876-II
Andreas masover[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Andreas masover[ 885-VII - 885-VII ] : 885-VII
Andreas arxipreste[ 906-[IV-XII] - 906-[IV-XII] ] : 906-[IV-XII]
Andreas prevere[ 913 - 914-III-21 ] : 914-III-21
Andreas prevere[ ~908 - ~908 ] : ~908
Andreas servent[ 897-VII-16 - 897-VII-16 ] : 897-VII-16
Andree sacerdot , fidel[ [912-926] - [912-926] ] : [912-926]
Andrei[ 880-I - 880-I ] : 880-I
Andreo[ 898-V-28 - 898-V-28 ] : 898-V-28
Andreo[ 904-II - 904-II ] : 904-II
Andreo[ 904-VI - 904-VI ] : 904-VI
Andreo[ 889-V - 889-V ] : 889-V
Andres[ 888-IX-1 - 888-IX-1 ] : 888-IX-1
Andreu beat , apòstol , sant[ - ] : 970-[V-XII]
Andreus[ 870-IV-15 - 870-IV-15 ] : 870-IV-15
Andriani[ [879-884]-XI - [879-884]-XI ] : [879-884]-XI
Andrias[ 881-V-17 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Andrias[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Andrias[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Andrias prevere , monjo[ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Andrici[ 895-V - 895-V ] : 895-V
Andro[ 906-IV-29 - 906-IV-29 ] : 906-IV-29
Anegone[ 899|900-XII-9 - 899|900-XII-9 ] : 899|900-XII-9
Anelo jutge[ 914|915-VII-18 - 914|915-VII-18 ] : 914|915-VII-18
Aneredi[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Anestasia[ [870-878] - [870-878] ] : [870-878]
Anestasia[ 846-III-31 - 846-III-31 ] : 846-III-31
Anestegsa[ [870-878] - [870-878] ] : [870-878]
Anesteo noble , prevere[ 890|892-IV - 898-V-23 ] : 898-V-23
Anestesiane[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Angalbado[ 891-X-23 - 891-X-23 ] : 891-X-23
Angela[ 894-III-25 - 894-III-25 ] : 894-III-25
Angelas[ 893-I-28 - 893-I-28 ] : 893-I-28
Angelberga emperadriu , deodevota , deodicata , cultricis[ 869-IX-19|22 - 881-III-12 ] : 881-III-12
Angelbertus ardiaca[ 909-VII - 909-VII ] : 909-VII
Angelos[ 892-XI-27 - 892-XI-27 ] : 892-XI-27
Angelricus servent[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
àngels mític[ - ] : 968-XII
Angelverga servent[ 904-III-17 - 904-III-17 ] : 904-III-17
Angelwinus[ 870-VI-28 - 880|884-III-3 ] : 880|884-III-3
Angerici[ 880-XII-2 - 880-XII-2 ] : 880-XII-2
Anglardi abat[ [898-900]-VI-20 - [898-900]-VI-20 ] : [898-900]-VI-20
Angleni[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Anglolfo[ 885-II - 885-III ] : 885-III
anglorum gentilici[ [850-925] - 874-VI-13 ] : 874-VI-13
Aniani sant , confessor[ 899-VI-6 - 899-VI-6 ] : 899-VI-6
Anilane abat[ 879-VI-26 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Animio abat[ 888-IV-30 - 888-VI-4 ] : 888-VI-4
Animisus prevere , jutge[ 888-IV-30 - 887|888-XI-24 ] : 887|888-XI-24
Animius prevere[ 908-II-15 - 908-II-15 ] : 908-II-15
Anla reedificador[ 904-XI-8 - 911-IV-1 ] : 911-IV-1
Anlleba[ 873-IX-7 - 873-IX-7 ] : 873-IX-7
Anlo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Anlone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Anna[ [893-923] - [893-923] ] : [893-923]
Anna[ 885-VIII - 885-VIII ] : 885-VIII
Anna bíblic , santa[ - ] : 877-II
Anna femina[ 868-VIII-18 - 899-VI-14 ] : 899-VI-14
Anna servent[ 904-III-17 - 904-III-17 ] : 904-III-17
Anneldis serventa[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Anno mandatari , adsertor , jutge? , laic , saig[ 900-IV-26 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Annone bon home[ 901-VII-2 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2
Anondrani[ 889-V-6 - 889-V-6 ] : 889-V-6
Ansacus[ 897-VII-16 - 897-VII-16 ] : 897-VII-16
Ansal[ 910 - 910-IV ] : 910-IV
Ansaldi[ 870-IV-29 - 870-IV-29 ] : 870-IV-29
Ansaldi[ 870-IV-29 - 870-IV-29 ] : 870-IV-29
Ansalon[ 909-V-7 - 909-V-7 ] : 909-V-7
Ansalon prevere , reedificador , sacerdot[ 888-IV-30 - 904-XI-8 ] : 904-XI-8
Ansalone[ 903-I - 911-XI ] : 911-XI
Ansalt[ 903-I - 903-I ] : 903-I
Ansberta serventa[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Ansberto servent[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Ansbertus masover[ 872-I-25 - 872-I-25 ] : 872-I-25
Ansbertus monjo[ 895-V - 907|912-XI ] : 907|912-XI
Anscarii[ 870-IV-29 - 870-IV-29 ] : 870-IV-29
Anscharius comte[ 883-III-6 - 883-III-6 ] : 883-III-6
Anscherio[ 914-II-13 - 914-II-13 ] : 914-II-13
Anscherio[ [888-915] - [888-915] ] : [888-915]
Anscherium[ 913-X-30 - 913-X-30 ] : 913-X-30
Ansco[ 891-II-23 - 891-II-23 ] : 891-II-23
Anscricho[ 876-I-8|18 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Ansebado[ 898|903-V - 898|903-V ] : 898|903-V
Ansebertus[ 881-X-19 - 881-X-19 ] : 881-X-19
Ansebertus diaca , escrivà[ 899|900-VIII-28 - 899|900-VIII-28 ] : 899|900-VIII-28
Ansedeae[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Ansedei[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Ansedeus escrivà[ 874-VI - 874-VI ] : 874-VI
Ansefredi[ 873-IX-7 - 891-IV-9 ] : 891-IV-9
Ansefredus[ 902-III-28 - 902-III-28 ] : 902-III-28
Ansefredus clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Ansefredus prevere , escrivà[ 890-XII-3 - 890-XII-3 ] : 890-XII-3
Ansegarius[ 905-XI-18 - 905-XI-18 ] : 905-XI-18
Ansegerius[ 908-IV - 908-IV ] : 908-IV
Ansegerius escrivà[ 908-IV - 908-IV ] : 908-IV
Ansegnerius[ 906-VII-4 - 906-VII-4 ] : 906-VII-4
Anselar[ 903 - 914-I ] : 914-I
Anseleico[ 908|911-VIII-29 - 908|911-VIII-29 ] : 908|911-VIII-29
Anseleigo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Anseleva[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Anselmus[ 901|902-VII - 901|902-VII ] : 901|902-VII
Anselmus[ 892|893-VII - 892|893-VII ] : 892|893-VII
Anselmus diaca[ 899 - 899 ] : 899
Anselmus diaca[ [869-873] - [869-873] ] : [869-873]
Anselmus bisbe[ 876-V-16 - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Ansemiro[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Ansemiro[ 911|917-I-2 - 911|917-I-2 ] : 911|917-I-2
Ansemiro prepòsit[ 912|913-XI-28 - 912|913-XI-28 ] : 912|913-XI-28
Ansemiro prevere[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Ansemirus edificador[ 899|900-XII-1 - 899|900-XII-1 ] : 899|900-XII-1
Ansemund difunt[ - ] : 898-V-24
Ansemundi[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Ansemundo[ [870-878] - [870-878] ] : [870-878]
Ansemundus[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Ansemundus[ 883-XII-19 - 898-IV-25 ] : 898-IV-25
Ansemundus abat[ 870|874-[VI-VII] - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Ansemundus noble , vasso[ 889-XI-4 - 906-II-19 ] : 906-II-19
Anseranno[ 911|912-V-25 - 911|912-V-25 ] : 911|912-V-25
Anserannus masover[ 883-VII-30 - 883-VII-30 ] : 883-VII-30
Anserannus servent[ 876-XII - 876-XII ] : 876-XII
Anseria[ [880-882-VII] - [880-882-VII] ] : [880-882-VII]
Ansericus[ 893-I-2 - 893-I-2 ] : 893-I-2
Anserigo[ 890-XII-3 - 890-XII-3 ] : 890-XII-3
Anserigo prevere[ 885-V-21 - 885-V-21 ] : 885-V-21
Anserii[ 880-V - 880-V ] : 880-V
Anserius[ 891-X-23 - 891-X-23 ] : 891-X-23
Anseteo[ 912-II - 912-II ] : 912-II
Ansgardi[ - ] : 883-II-20
Ansherio[ 911-III-1 - 911-III-1 ] : 911-III-1
Ansiarde serventa[ 880-V - 880-V ] : 880-V
Ansiberta muller de Dominicus[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Ansigis[ 890|898|905 - 890|898|905 ] : 890|898|905
Ansigisi arquebisbe , bisbe , vice , vicari papal[ 873 - 878-IX ] : 878-IX
Ansigisus bisbe[ 877-XI-26 - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Ansila[ ~902-VIII - ~902-VIII ] : ~902-VIII
Ansila[ 904-X-13 - 904-X-13 ] : 904-X-13
Ansila[ 905|948-X-1 - 905|948-X-1 ] : 905|948-X-1
Ansila[ 912-VI-4 - 912-VI-4 ] : 912-VI-4
Ansilane bon home , prevere[ 890-I-9 - 910|911|912-VII-9 ] : 910|911|912-VII-9
Ansilde femina[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Ansildi[ 898-V - 898-V ] : 898-V
Ansilo muller de Danimiro[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Ansimiro monjo , missus[ 870-VI-13 - 870-VI-13 ] : 870-VI-13
Ansoldus[ 900-II - 902-IV ] : 902-IV
Ansolfo[ 892-I-30 - 892-I-30 ] : 892-I-30
Ansolfus[ 901-V-8 - 901-V-8 ] : 901-V-8
Ansolius monjo[ 1012-VII-26 - 1012-VII-26 ] : 1012-VII-26
Anspertum arquebisbe[ 876-II - 879-XI ] : 879-XI
Ansuleto canonge[ 913-III-1 - 913-III-1 ] : 913-III-1
Ansqualdi masover , servent[ 882 - 882 ] : 882
Anstigia serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Ansulfo[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Ansulfo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ansulfo[ 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28 - 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28 ] : 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28
Ansulfo jutge , reedificador , bon home , testimoni , laic , abat[ 879-VI-26 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Ansulfo testimoni[ 921|925|926-II-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Ansulfum jutge[ 872-III-17 - 872-III-17 ] : 872-III-17
Ansulfus[ [873-VI-20 - 874-IV-10] - [873-VI-20 - 874-IV-10] ] : [873-VI-20 - 874-IV-10]
Ansulfus difunt , mandatari[ - ] : 893-IV-15
Ansulfus prevere , mandatari[ 909|910|911-V-6 - 910|911|912-VII-9 ] : 910|911|912-VII-9
Antado[ 885-II - 885-II ] : 885-II
Antenerus prevere[ 908-XI-20 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20
Anteo bon home[ 870-VI-13 - ~873-VI-16 ] : ~873-VI-16
Antichristi bíblic[ - ] : 878-IV
Antimia[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Antiocho bíblic[ - ] : 909|910-IX-11
Antonii sant[ - ] : 876-I
Antonini[ 891-VIII - 891-VIII ] : 891-VIII
Antonio[ 886|887 - 905|906-XII-27 ] : 905|906-XII-27
Antonio[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Antonius abat[ 880|910-V-12 - 880|910-V-12 ] : 880|910-V-12
Antonius bisbe[ 877-XI-26 - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Antselmo[ 901-VIII - 901-VIII ] : 901-VIII
Antserio[ 888-IX - 909-IV ] : 909-IV
Antugnano[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Antugnano[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Antuniano[ 905-V-22 - 909-II-9 ] : 909-II-9
Anusco[ 879-VI-26 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Anuso[ 900-XI-5 - 900-XI-5 ] : 900-XI-5
Anzemundus escrivà[ 906-II-19 - 906-II-19 ] : 906-II-19
Apollinari sant[ - ] : 912
Apollonio comte[ 872-IX-23 - 884-X-25 ] : 884-X-25
Aquarni[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Aquarno[ 904-VII-2 - 904-VII-2 ] : 904-VII-2
Aquilena[ 885-V-21 - 885-V-21 ] : 885-V-21
Aquilina[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Aquilinum servent[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Aquinus prepòsit[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Aquitani[ 891-VI - 891-VI ] : 891-VI
aquitanorum gentilici[ 874-I - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Ar..berto[ 908-IV - 908-IV ] : 908-IV
Araldo servent[ 877-VII-9 - 877-VII-9 ] : 877-VII-9
Arantola[ 854-VII-16 - 854-VII-16 ] : 854-VII-16
Arberti[ 887-VIII - 887-VIII ] : 887-VIII
Araberto[ 877-XII - 877-XII ] : 877-XII
Arabertus[ 890-VI-25 - 890-VI-25 ] : 890-VI-25
Arabi prevere[ 889-III-1 - 889-III-1 ] : 889-III-1
arabibus gentilici[ 877-IV-17 - 877-IV-17 ] : 877-IV-17
Arane vasso , prevere[ 879-VI-26 - 888-VI-4 ] : 888-VI-4
Arardus[ 912-III - 912-III ] : 912-III
araris gentilici[ [888-915] - [888-915] ] : [888-915]
Aratoi[ [897-909] - [897-909] ] : [897-909]
Arbaldi levita[ 887-VIII - 903-V-14 ] : 903-V-14
Arbaldus bisbe[ 878-VIII-18 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Arbaldus servent , masover[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Arbalfo bon home , laic[ 921-II-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Arbardus[ 905|906-XII-27 - 905|906-XII-27 ] : 905|906-XII-27
Arberta[ 874-V - 874-V ] : 874-V
Arbidia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Arcambaldus masover[ 885-VII - 885-VII ] : 885-VII
arcàngels mític[ 878-V - 878-V ] : 878-V
Arcarii[ 886|887-IV - 886|887-IV ] : 886|887-IV
Arcedonia[ 912-XII-20 - 912-XII-20 ] : 912-XII-20
Archamaro servent[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Archambaldus servent[ [879-884]-XI - [879-884]-XI ] : [879-884]-XI
Archambertus masover[ 887-VIII - 887-VIII ] : 887-VIII
Archambertus masover[ 885-V - 885-V ] : 885-V
Archemradum[ <876-VI-19 - <876-VI-19 ] : <876-VI-19
Archedonia[ 913-V-14 - 913-V-14 ] : 913-V-14
Archenboldus[ >913-V - >913-V ] : >913-V
Archendrici[ 870-IV-21 - 870-IV-21 ] : 870-IV-21
Archenradi[ <876-VI-19 - <876-VI-19 ] : <876-VI-19
Archenrado servent[ 882-XI - 882-XI ] : 882-XI
Archenrici[ 870-IV-29 - 907-VII-18 ] : 907-VII-18
Archentrudis serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Archenulfus[ 895|911-V-25 - 895|911-V-25 ] : 895|911-V-25
Archiberto[ 914 - 914 ] : 914
Archimbaldus[ 870-V - [909-911]-VII ] : [909-911]-VII
Archimbaldus[ [909-911]-VII - [909-911]-VII ] : [909-911]-VII
Archimbaud[ 910-VI-9 - 910-VI-9 ] : 910-VI-9
Archimdramnus prevere[ 871-VII-23 - 871-VII-23 ] : 871-VII-23
Archinardi[ 912|913-VIII-30 - 912|913-VIII-30 ] : 912|913-VIII-30
Archinbaldo[ <906 - <906 ] : <906
Archinberga[ 879-XI-1 - 879-XI-1 ] : 879-XI-1
Archinelde[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Archivisa serventa[ 903-VII-3 - 903-VII-3 ] : 903-VII-3
Arconcius confessor , sant[ - ] : 912-VII-20
Ardagni[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Ardairico[ 886-X-8 - 886-X-8 ] : 886-X-8
Ardaricus clergue , monjo[ 876 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Ardearius servent[ 877-III-29 - 877-III-29 ] : 877-III-29
Ardemandus prevere[ 884-X-25 - 884-X-25 ] : 884-X-25
Ardemannus monjo[ 854-XI-29 - 854-XI-29 ] : 854-XI-29
Ardemarus[ 905-I - 905-I ] : 905-I
Arderadus jutge[ 878-VII-21 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Ardericus[ 903-VII-24 - 903-VII-24 ] : 903-VII-24
Ardevis[ 902-XII - 902-XII ] : 902-XII
Ardingus[ 914-VI - 914-VI ] : 914-VI
Ardo[ 909-I - 909-I ] : 909-I
Ardo[ 878-V - 878-V ] : 878-V
Ardoini monjo , abat[ 895-V - 906-V-18 ] : 906-V-18
Ardoini monjo[ 889-V-6 - 889-V-6 ] : 889-V-6
Ardoini prevere[ 882-VI-29 - 882-VI-29 ] : 882-VI-29
Ardoino prevere[ 886-V-27 - 886-V-27 ] : 886-V-27
Ardovaste saig[ 881-V-17 - 881-V-17 ] : 881-V-17
Ardoynus ardiaca[ 892|902-V - 892|902-V ] : 892|902-V
Ardradi[ 895-V - 895-V ] : 895-V
Ardrado[ 882-III - 882-III ] : 882-III
Ardradus[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Ardradus degà , prevere, scaminei , scabini[ [882-884] - 914-II-13 ] : 914-II-13
Ardradus sotsdiaca[ 882-VII-16 - 882-VII-16 ] : 882-VII-16
Arduinus prevere , escrivà[ [873-VI-20 - 874-VI-19] - [873-VI-20 - 874-VI-19] ] : [873-VI-20 - 874-VI-19]
Ardus jutge[ 878-VII-21 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Aredius[ 899-IV - 899-IV ] : 899-IV
Aredius beat , abat[ - ] : [850-925]
Aredus[ 911-IV-1 - 911-IV-1 ] : 911-IV-1
Aregaudus escrivà[ 907|912-XI - 907|912-XI ] : 907|912-XI
Arembaldus servent[ 903-VII-3 - 903-VII-3 ] : 903-VII-3
Arembert[ 911-III-1 - 911-III-1 ] : 911-III-1
Aremberti[ [881-IV-11 - 882-IV-10] - [881-IV-11 - 882-IV-10] ] : [881-IV-11 - 882-IV-10]
Aremberto vassall[ 879 - 879 ] : 879
Arembertus sotsdiaca[ 904-VI-3 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Arembertus servent[ 903-VII-3 - 903-VII-3 ] : 903-VII-3
Aremburgis[ 891-X-10 - 891-X-10 ] : 891-X-10
Arenarius testimoni[ 873-IV-23 - 873-IV-23 ] : 873-IV-23
Arenbodo[ 905-I - 905-I ] : 905-I
Arenbolt[ 891-IV - 891-IV ] : 891-IV
Arendeo[ 870-IV-29 - 876-XII ] : 876-XII
Arengerio[ 882-XI - 882-XI ] : 882-XI
Arestagnus[ 895-IV-4 - 899 ] : 899
Arestanius[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Argebado bon home , prevere , diaca , levita , canonge[ 887|888-XI-24 - 913-III-1 ] : 913-III-1
Argela[ 904-XI-8 - 904-XI-8 ] : 904-XI-8
Argelane[ 900|901-IX-2 - 910-VI-25 ] : 910-VI-25
Argeleva[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Argeleva[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Argelewa[ 910-VI-10 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Argemir[ 904-III-13 - 904-III-13 ] : 904-III-13
Argemira[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Argemiri[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Argemiri[ 843|887|888-VI-2 - 843|887|888-VI-2 ] : 843|887|888-VI-2
Argemiri[ 872-V-25 - 872-V-25 ] : 872-V-25
Argemiro[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Argemiro[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Argemiro[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Argemiro testimoni[ 888|889-I-13 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Argemundo[ [880-882-VII] - [880-882-VII] ] : [880-882-VII]
Argemundo bon home[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Argemundus jutge[ 898-IV-17 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Argemundus jutge[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Argemundus prevere[ 884-X-25 - 884-X-25 ] : 884-X-25
Argeredus[ 875-XII-18 - 875-XII-18 ] : 875-XII-18
Argericus prevere , escrivà[ 893-IV-22 - 893-IV-22 ] : 893-IV-22
Argericus prevere[ 887|888-XI-24 - 887|888-XI-24 ] : 887|888-XI-24
Argesinda[ >907-I-21 - >907-I-21 ] : >907-I-21
Argesinda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Argesinda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Argfredo servent[ 888-IV-20 - 888-IV-20 ] : 888-IV-20
Argibadus sacerdot[ ~909|[948-951] - ~909|[948-951] ] : ~909|[948-951]
Argibadus sacerdot[ 850-IX-24 - 850-IX-24 ] : 850-IX-24
Argila[ 880-II-27 - 880-II-27 ] : 880-II-27
Argila[ 909-V-2 - 909-V-2 ] : 909-V-2
Argila[ 910-VI-1 - 910-VI-1 ] : 910-VI-1
Argila[ 896-XII-12 - 896-XII-12 ] : 896-XII-12
Argilane[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Argilo[ 912-V - 912-V ] : 912-V
Argilum[ [876-887] - [876-887] ] : [876-887]
Argimiro[ 898|901-II-1 - 898|901-II-1 ] : 898|901-II-1
Argimiro[ 933-V-15 - 933-V-15 ] : 933-V-15
Argimirus bisbe[ 899 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4
Argimirus bisbe[ 899 - 899 ] : 899
Argimirus canonge , bon home[ 892-XI-13 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Argimirus prevere[ [840-841] - [840-841] ] : [840-841]
Argimirus testimoni[ 886-VI-24 - 886-VI-24 ] : 886-VI-24
Argimirus testimoni[ 886-VI-24 - 886-VI-24 ] : 886-VI-24
Argiricus monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Argiron[ 872-V-25 - 872-V-25 ] : 872-V-25
Argivorum gentilici[ 878-IV-14 - 878-IV-14 ] : 878-IV-14
Argoberto[ 870-I - 870-I ] : 870-I
Argrinum bisbe , difunt[ 869? - 912 ] : 912-X
Arguvardus[ 912-VI-4 - 912-VI-4 ] : 912-VI-4
Arhembodo[ 908-IV - 908-IV ] : 908-IV
Arhenal[ 903 - 903 ] : 903
Arhinerii[ 875-I-16 - 875-I-16 ] : 875-I-16
Arhintrudis[ 881-VI - 881-VI ] : 881-VI
Arhimbol[ [898-900]-IV - 912-II ] : 912-II
Ariane sacerdot[ 913-II-10 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ariani testimoni[ [870-878] - [870-878] ] : [870-878]
Arias[ 886-VI-24 - 886-VI-24 ] : 886-VI-24
Ariaudus acòlit , sotsdiaca[ 899|904-VI-6 - 909-VII ] : 909-VII
Aribaldi[ 891-VI - 894-V ] : 894-V
Aribaldus prevere[ 903-VII-14 - 903-VII-14 ] : 903-VII-14
Ariberto[ 908-IX-30 - 908-IX-30 ] : 908-IX-30
Ariberto[ 910-I-23 - 910-I-23 ] : 910-I-23
Aribertum monjo[ 883-IV-1|6 - 913-X-30 ] : 913-X-30
Aribertus abat[ 1019-X-6,1018 - 1019-X-6,1018 ] : 1019-X-6,1018
Aribertus arquebisbe[ 878-VI - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Aribertus canceller , escrivà[ 879-XI-8 - 911|912-VIII-8 ] : 911|912-VIII-8
Ariboldus abat[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Arico[ 908-VIII - 908-VIII ] : 908-VIII
Arico diaca , escrivà , clergue , prevere[ 881-X - 898-X-29 ] : 898-X-29
Arielde[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Arieldis[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - 881-I ] : 881-I
Arientrudis[ 908-IV - 908-VIII ] : 908-VIII
Ariericus[ 938|939-VII-26 - 938|939-VII-26 ] : 938|939-VII-26
Arierio[ [898-900]-IV - 906-V ] : 906-V
Arifonso vasso[ 893-IV-15 - 911-VI-4 ] : 911-VI-4
Arifredus jutge[ 870-VI-13 - 875-XII-18 ] : 875-XII-18
Arigerius[ 887-IV-22 - 887-IV-22 ] : 887-IV-22
Arigio[ 891-IV - 891-IV ] : 891-IV
Arigo[ 889-IX - 904-X ] : 904-X
Arigus[ 900-VI-1 - 905-XI-18 ] : 914-V-14
Arimando bisbe[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Arimarius[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Arimarus[ 875-I-16 - 875-I-16 ] : 875-I-16
Arimbaldus prevere[ 883-VII-8 - 904-VI-3 ] : 904-VI-3
Arimodo[ 885-VII - 885-VII ] : 885-VII
Arimundo[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Ario[ 905-I - 905-I ] : 905-I
Ariolfo[ 906-XI-1 - 906-XI-1 ] : 906-XI-1
Ariontes[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Aripandus[ 902-IV - 902-IV ] : 902-IV
Aristolfu[ 871|872-XII-13 - 871|872-XII-13 ] : 871|872-XII-13
Ariuardus[ 893-I-23 - 893-I-23 ] : 893-I-23
Ariulfo[ 914-I-5 - 914-I-5 ] : 914-I-5
Ariulfo[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Ariulfo reedificador , levita[ 904-XI-8 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20
Ariulfus prevere[ 880-XII-2 - 893-I-2 ] : 893-I-2
Arlabaldus[ 905-V - 905-V ] : 905-V
Arlabaldus arxiclau , fidel , prepòsit[ 891-VI - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Arlabaldus servent[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Arlabertus masover[ 883-VII-30 - 893-V ] : 893-V
Arlabertus[ 879-IV - 892-IV ] : 892-IV
Arlafridus[ 879-V - 879-V ] : 879-V
Arlaldo[ 885-VIII - 902-II-27 ] : 902-II-27
Arlaldo servent[ 893-VIII - 893-VIII ] : 893-VIII
Arlaldus masover[ 893-VIII - 893-VIII ] : 893-VIII
Arlaldus[ [850-925] - [850-925] ] : [850-925]
Arlaldus[ 894-V - 894-V ] : 894-V
Arlando[ 870-I - 870-I ] : 870-I
Arlando vasso , missi[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Arlanni[ 903-V-14 - 903-V-14 ] : 903-V-14
Arlavergi[ 883|893-X - 883|893-X ] : 883|893-X
Arlegii[ 901-IX-5 - 901-IX-5 ] : 901-IX-5
Arloeno[ 885-II - 885-III ] : 885-III
Arloinus levita[ 878-VI - 878-VI ] : 878-VI
Arlolfo[ 914|915 - 914|915 ] : 914|915
Arluis serventa[ 882 - 882 ] : 882
Arlulfi[ [898-909] - [898-909] ] : [898-909]
Arlulfo noble[ 876-I - 876-I ] : 876-I
Arlulfum scaminei , prevere[ 882-VII-16 - [899-927] ] : [899-927]
Armandus vescomte[ 895|896-VIII - 906-III-10 ] : 906-III-10
Armanni[ 909|910-IX-11 - 909|910-IX-11 ] : 909|910-IX-11
Armanni[ 881-I - 881-I ] : 881-I
Armanno[ 905-I - 905-I ] : 905-I
Armannus[ 887-IV-22 - 887-IV-22 ] : 887-IV-22
Armannus bisbe de Tolosa[ [903-905] - >914-VI-17 ] : >914-VI-17
Armeldis serventa[ 903-VII-3 - 903-VII-3 ] : 903-VII-3
Armengaudi[ 893-VIII - 893-VIII ] : 893-VIII
Armentarius monjo[ [866-VI-20 - 867-VI-19] - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Armenteo prevere , bon home[ 881-V-17 - 889-III-1 ] : 889-III-1
Armenterici[ 878-XII - 886|887-IV ] : 886|887-IV
Armodus bisbe[ 899 - 899 ] : 899
Armoldus ardiaca[ 910-XII - 910-XII ] : 910-XII
Armoni monjo[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Armuimus masover[ 883-IV-1|6 - 883-IV-1|6 ] : 883-IV-1|6
Armuini[ 881-I - 881-I ] : 881-I
Arnais[ 876-XII - 876-XII ] : 876-XII
Arnaldi[ 899-IX - 908-VII ] : 908-VII
Arnaldi diaca[ [869-873] - 876-XII ] : 876-XII
Arnaldo bon home[ 875-XII-18 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Arnaldo Corron[ 900-IV-1 - 900-IV-1 ] : 900-IV-1
Arnaldus[ 905|948-X-1 - 905|948-X-1 ] : 905|948-X-1
Arnaldus[ [906-909]-VIII - [906-909]-VIII ] : [906-909]-VIII
Arnaldus[ 897-VII-16 - 897-VII-16 ] : 897-VII-16
Arnaldus[ 883-VII-8 - 883-VII-8 ] : 883-VII-8
Arnaldus[ [883-904] - [883-904] ] : [883-904]
Arnaldus ardiaca[ 910-XII - 910-XII ] : 910-XII
Arnaldus ardiaca , fidel[ ~888 - 909-VII ] : 909-VII
Arnaldus diaca , canceller , escrivà , levita[ 902|903-V-30 - 910-X-18 ] : 910-X-18
Arnaldus masover[ 895-IV - 895-IV ] : 895-IV
Arnaldus masover[ 877-V - 877-V ] : 877-V
Arnaldus maurus[ 894-III-25 - 894-III-25 ] : 894-III-25
Arnaldus monjo[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Arnaldus prevere[ 914-I-21 - 914-I-21 ] : 914-I-21
Arnaldus prevere[ 889|897-XI-4 - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Arnaldus prevere[ 883-VII-8 - 909-VII ] : 909-VII
Arnallo de Sancta Engracia[ 1014|1024-XI-20 - 1014|1024-XI-20 ] : 1014|1024-XI-20
Arnalt[ 895-I - 895-I ] : 895-I
Arnaofredo bon home[ 910|911|912-VII-9 - 910|911|912-VII-9 ] : 910|911|912-VII-9
Arnara femina[ 882-I - 882-I ] : 882-I
Arnarii[ - ] : 893-VII
Arnato monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Arnaudus[ [898-913] - [898-913] ] : [898-913]
Arnavaldi[ 879-V - 879-V ] : 879-V
Arneberga serventa[ 885-VII - 885-VII ] : 885-VII
Arnebertus[ 909-VII-9 - 909-VII-9 ] : 909-VII-9
Arnebertus[ 889-XI-28|889-XII-2 - 889-XI-28|889-XII-2 ] : 889-XI-28|889-XII-2
Arnebertus[ 877-XII - 877-XII ] : 877-XII
Arnefredo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Arnelii[ 871-VII-23 - 871-VII-23 ] : 871-VII-23
Arniaudi[ 891-II-23 - 891-II-23 ] : 891-II-23
Arnoldo noble[ 876-I - [878-X-7 - 879-III-10] ] : [878-X-7 - 879-III-10]
Arnoldus arquebisbe , bisbe[ 889-II - 905|906 ] : 905|906
Arnoldus bisbe[ 876-V-16 - 888-V-1 ] : 888-V-1
Arnolt[ 895-IV - 895-IV ] : 895-IV
Arnoul[ 907-IV - 907-IV ] : 907-IV
Arnulf de Caríntia emperador[ 888-V-1 - 890 ] : 890
Arnulfi[ - ] : 905-I
Arnulfi[ 910|911 - 910|911 ] : 910|911
Arnulfi[ 909-IX - 909-IX ] : 909-IX
Arnulfi[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Arnulfi[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Arnulfi[ 905|906 - 905|906 ] : 905|906
Arnulfi abat[ 875-III-16 - 875-III-16 ] : 877-VII-9
Arnulfi bisbe[ 878-VIII-18 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Arnulfi monjo[ 908-IV-24 - 908-IV-24 ] : 908-IV-24
Arnulfi sacerdot , vassall[ 876-I - [906-908]-IV-6 ] : [906-908]-IV-6
Arnulfo[ 899|900-VIII-28 - 899|900-VIII-28 ] : 899|900-VIII-28
Arnulfo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Arnulfo[ 914-II-28 - 914-II-28 ] : 914-II-28
Arnulfo[ 908-VIII - 908-VIII ] : 908-VIII
Arnulfo abat[ 875-VI-8 - 875-VI-18 ] : 875-VI-18
Arnulfo prevere , sacerdot , scabini[ 889-IX - 914-II-13 ] : 914-II-13
Arnulfo servent[ 893-VII - 893-VII ] : 893-VII
Arnulfus abat[ 870|874-[VI-VII] - 888|889-VI ] : 888|889-VI
Arnulfus bisbe , difunt[ - ] : 970-[V-XII]
Arnulfus canceller , notari[ 896 - 905-X-26 ] : 905-X-26
Arnulfus escrivà[ 906-IV-29 - 906-IV-29 ] : 906-IV-29
Arnulfus masover[ 882-XI-1 - 882-XI-1 ] : 882-XI-1
Arnulfus noble , bon home?[ 876-IV-22 - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Arnulfus notari[ 986-[I-II] - 986-[I-II] ] : 986-[I-II]
Arnulfus prevere[ 914|961|964 - 914|961|964 ] : 914|961|964
Arnulphi clergue[ 871-VII-23 - 871-VII-23 ] : 871-VII-23
Arnulphus escrivà[ 897-V - 902-IV ] : 902-IV
Arnust arquebisbe de Narbona[ 894-V-7 - 911-VI-15 ] : [912-913]
Arnusto sacerdot , bon home[ 888-XII-15 - 892-XII-1 ] : 892-XII-1
Aroarde[ [898-900]-IV - 911|912-I ] : 911|912-I
Aroardi[ 888|889-VI - 892|893-VII ] : 892|893-VII
Aroardi[ 879-V - 882-XI ] : 882-XI
Aroas escrivà[ 914|915 - 914|915 ] : 914|915
Arohildis nena de Villa-nova[ 858 - 858 ] : 858
Arorardus[ 877-X-25 - 877-X-25 ] : 877-X-25
Arradus prevere[ 890-I-9 - 890-I-9 ] : 890-I-9
Arrecho[ 900|901-II-16 - >907-I-21 ] : >907-I-21
Arrecto[ 876-I-30 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Arredi[ 880-V - 880-V ] : 880-V
Arrian[ 869-V-15 - 869-V-15 ] : 869-V-15
Arricho bisbe de Tolosa[ - ] : >791
Arrichoatus comte[ - ] : 904-X
Arrico[ 913-VIII-18 - 913-VIII-18 ] : 913-VIII-18
Arulfi[ 870-X-8 - 873-XI ] : 873-XI
Arulfo[ 892-IV - 892-IV ] : 892-IV
Arsindes[ 901-VII-14 - 901-VII-14 ] : 901-VII-14
Arsindis[ 897-VII-16 - 897-VII-16 ] : 897-VII-16
Arsmiri masover[ 882 - 882 ] : 882
Arsulfo jutge[ 870-VI-13 - 870-VI-13 ] : 870-VI-13
Artaldo monjo[ 912?-VI-7 - 912?-VI-7 ] : 912?-VI-7
Artemius prevere[ 894|904-IV-12 - 900|910-IV-12 ] : 900|910-IV-12
Artimius clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Artmano advocat , noble[ 876-I - 876-I ] : 876-I
Artovadoni[ 909-III-9 - 909-III-9 ] : 909-III-9
Artrudes[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Arumgiseli[ 909-IV - 909-IV ] : 909-IV
Arundi[ 886-IV - 886-IV ] : 886-IV
Arveum capellà[ 882 - 882 ] : 882
Arvindo[ 904|906-II-18 - 904|906-II-18 ] : 904|906-II-18
Asahel bisbe d'Uzès[ [840-893] - 885-VIII-15 ] : 885-VIII-15
Ascaleses[ 876-VI-15 - 876-VI-15 ] : 876-VI-15
Ascariciri[ 909-IV - 909-IV ] : 909-IV
Ascarico testimoni[ 921|925|926-II-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Ascarico testimoni , jurador[ 921|925|926-II-25 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25
Ascaricu[ 871|872-XII-13 - 871|872-XII-13 ] : 871|872-XII-13
Ascaricus prevere , bon home[ 876-I-8|18 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Ascatius[ 899-IV-4 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4
Ascharici prevere , difunt[ 886-XI-25 - 886-XI-25 ] : 903-VI
Ascherii[ 910|911 - 910|911 ] : 910|911
Asemundo[ 902-IV-21 - 902-IV-21 ] : 902-IV-21
Asenari[ 815-X-15 - 815-X-15 ] : 815-X-15
Asenarii monjo[ 854-XI-29 - 879-IX-13 ] : 879-IX-13
Asenario[ 881-IX-22 - 881-IX-22 ] : 881-IX-22
Asenario[ ~900 - ~900 ] : ~900
Asenario laic , bon home[ 913-II-10 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Asenarius[ 903-VII-24 - 903-VII-24 ] : 903-VII-24
Asenarius edificador , clergue[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 910|911|912-VII-9 ] : 910|911|912-VII-9
Asenarius prevere[ 888|889-I-13 - 900-IV-30 ] : 900-IV-30
Asenarius venedor[ 899-VI-12 - 899-VI-12 ] : 899-VI-12
Asenera[ 898-IX-10 - 898-IX-10 ] : 898-IX-10
Asenerus monjo[ 876-III - 843|887|888-VI-2 ] : 843|887|888-VI-2
Asinario vescomte[ - ] : 912?-VI-7
Arsinda difunta[ - ] : 883-IV-1|6
Askerici bisbe , vicem , comte , fidel[ 885-V-20 - 909-VI-5 ] : 909-VI-5
Aslannum servent[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Asmario abat[ 793-XII-27 - 854-XI-29 ] : 854-XI-29
Asmundus bisbe[ [886-X-15 - 887-I-11] - [886-X-15 - 887-I-11] ] : [886-X-15 - 887-I-11]
Asneri[ 909-XI - 909-XI ] : 909-XI
Asnerii[ 910|911-V-15? - 910|911-V-15? ] : 910|911-V-15?
Assenarius[ 907-VIII-1 - 907-VIII-1 ] : 907-VIII-1
Aspasius[ 891-I - 891-I ] : 891-I
Aspericus mercatarius , prevere[ 866|876-VI - 889-VI ] : 889-VI
Aspidio[ 900-IX-10 - 900-IX-10 ] : 900-IX-10
Aspidio[ 877-IX-2 - 877-IX-2 ] : [870-878]
Asquario[ 911-IV-1 - 911-V-23 ] : 911-V-23
Asquini[ 873-XI - 873-XI ] : 873-XI
Assinario monjo[ - ] : 844-V-25
Astaldum comte[ 879-VI - 879-VI ] : 879-VI
Astare[ 903-II - 903-II ] : 903-II
Astarii[ 888-I - 888-I ] : 888-I
Astarius masover[ [906-909]-VIII - [906-909]-VIII ] : [906-909]-VIII
Astarius adolescent , clergue , escrivà[ 903-I - 911-III ] : 911-III
Astatrai[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Astefredo[ 881-X-19 - 881-X-19 ] : 881-X-19
Aster[ 902|904-V-28 - 910|911|912-VII-9 ] : 910|911|912-VII-9
Aster[ 908-III-21 - 908-III-21 ] : 908-III-21
Aster[ 876-III - 876-III ] : 876-III
Aster jutge[ 886-XI-25 - 910-IV-29 ] : 910-IV-29
Asterio[ 875-I-16 - 875-I-16 ] : 875-I-16
Asterius[ [891-900]-II - [891-900]-II ] : [891-900]-II
Asterius diaca[ 892|902-V - 892|902-V ] : 892|902-V
Astidius prepòsit , prevere[ 875-V-25 - 901|927-V ] : 901|927-V
Astoaldo[ 878|879-III-5 - 878|879-III-5 ] : 878|879-III-5
Astoaldus laic[ 910-II-19 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Astoius mercatarii[ [876-887] - [876-887] ] : [876-887]
Astorius[ 913-X-15 - 913-X-15 ] : 913-X-15
Astrald bon home[ 905|907-XI-2 - 905|907-XI-2 ] : 905|907-XI-2
Astrasius[ 903-VII-24 - 903-VII-24 ] : 903-VII-24
Astremundo[ 914-II-28 - 914-II-28 ] : 914-II-28
Astremundus masover[ 913-IV - 913-IV ] : 913-IV
Astrildis[ 888|889-VI - 890-VI ] : 890-VI
Asusi[ 914-IV-13 - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Atala[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Atalamundo[ 860-I-11 - 860-I-11 ] : 860-I-11
Atalamundus clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Atalani[ 912-II-27 - 912-II-27 ] : 912-II-27
Atalberto[ 897-III - 897-III ] : 897-III
Ataldrico[ 897-III - 897-III ] : 897-III
Ataulf bisbe de Barcelona[ 858 - 858 ] : 878-IX-9
Ataulfi[ 875-V-25 - 875-V-25 ] : 875-V-25
Ataulfus testimoni[ 872|875-XI-23 - [875-VI-20 - 876-VI-19] ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Ataulfus clergue[ 882-VI-29 - 882-VI-29 ] : 882-VI-29
Atemiro[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Ataldrado[ 908-IV - 908-IV ] : 908-IV
Atalfei[ 870-IV-21 - 870-IV-21 ] : 870-IV-21
Atanagildus[ 912|913-IV-9 - 912|913-IV-9 ] : 912|913-IV-9
Atebertus levita[ 881-XII - 893|894-VIII ] : 893|894-VIII
Atesinda[ 898|901-II-1 - 898|901-II-1 ] : 898|901-II-1
Atesinus heroi[ [888-915] - [888-915] ] : [888-915]
Ateo[ 874-II-11 - 874-II-11 ] : 874-II-11
Atho[ [872-XII - 873-V] - [872-XII - 873-V] ] : [872-XII - 873-V]
Athone[ 912?-VI-7 - 912?-VI-7 ] : 912?-VI-7
Atila[ 905-XI-18 - 914-IX-8 ] : 914-IX-8
Atila comtessa[ 902 - 902 ] : 902
Atila femina[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - [880-IV-11 - 881-IV-10] ] : [880-IV-11 - 881-IV-10]
Atila monjo , home[ [854-864]-VII-16 - 871-VIII-5 ] : 871-VIII-5
Atilane prepòsit[ 871-IV-13 - 912-V ] : 912-V
Atilane[ 904|905-III-30 - 904|905-III-30 ] : 904|905-III-30
Atilane[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Atilane[ 908-III-21 - 908-III-21 ] : 908-III-21
Atilane[ 912-XI-22 - 912-XI-22 ] : 912-XI-22
Atildis[ 891-VI - 891-VI ] : 891-VI
Atili[ 908|913-VII-13 - 908|913-VII-13 ] : 908|913-VII-13
Atili[ 892-II - 892-II ] : 892-II
Atiliani[ 899-VI-12 - 899-VI-12 ] : 899-VI-12
Atilioni[ 880-XII-2 - 880-XII-2 ] : 880-XII-2
Atilioni[ - ] : 869-V-13
Atillonis[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Atino[ 892|893-VII - 892|893-VII ] : 892|893-VII
Atlono servent[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Ato[ 907|908-XI - 907|908-XI ] : 907|908-XI
Ato[ 1014|1024-XI-20 - 1014|1024-XI-20 ] : 1014|1024-XI-20
Ato bisbe[ 970-[V-XII] - 970-[V-XII] ] : 970-[V-XII]
Ato clergue[ 871|872-XII-13 - 871|872-XII-13 ] : 871|872-XII-13
Ato escrivà[ 892|893-V-I - 892|893-V-I ] : 892|893-V-I
Ató vicari de Odó comte de Tolosa[ 870-VI-13 - 898-XII ] : 898-XII
Aton[ 908-III - 908-III ] : 908-III
Atone[ 893-X-12 - 893-X-12 ] : 893-X-12
Atone sacerdot[ 876-I-8|18 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Atoni[ 888|889-VI - 888|889-VI ] : 888|889-VI
Atoni vescomte[ 1014|1024-XI-20 - 1014|1024-XI-20 ] : 1014|1024-XI-20
Atonis[ 893-VII - 893-VII ] : 893-VII
Atonius[ 870-VI-13 - 870-VI-13 ] : 870-VI-13
Atono[ 914-X - 914-X ] : 914-X
Atono[ 889-II - 897-X ] : 897-X
Atovino[ 881-I-30 - 881-I-30 ] : 881-I-30
Atridas mític[ - ] : [888-915]
Atrobarii[ 914-V-27 - 914-V-27 ] : 914-V-27
Atsonis[ 909|910-IX-11 - 913-XI-3 ] : 913-XI-3
Atsono[ 901-VIII - 901-VIII ] : 901-VIII
Attardo clergue[ 870-I - 870-I ] : 870-I
Attengodo[ 880|881 - 880|881 ] : 880|881
Attenis[ [881-IV-11 - 882-IV-10] - [881-IV-11 - 882-IV-10] ] : [881-IV-11 - 882-IV-10]
Atthoni vescomte[ 903-V-14 - 903-V-14 ] : 903-V-14
Attila abat[ 881-V-23 - 881-V-23 ] : 881-V-23
Attila serventa[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Attiles clergue , escrivà[ 846-II-24 - 846-II-24 ] : 846-II-24
Atto[ 886-I-5 - 889-I-27 ] : 889-I-27
Atto bisbe[ >875-VI-20 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Atto laudavit , bisbe , ardiaca , protocapellà[ 903-I - 909|910-IX-11 ] : 909|910-IX-11
Atto jutge[ 910-IV-29 - 910-IV-29 ] : 910-IV-29
Atto jutge[ 910-IV-29 - 910-IV-29 ] : 910-IV-29
Atto prevere[ 894|904-IV-12 - 900|910-IV-12 ] : 900|910-IV-12
Atto prevere , bon home , canonge , vasso , testimoni[ 875-XII-18 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Attonis[ 886|887-IV - 886|887-IV ] : 886|887-IV
Attonis[ 886|887-IV - 886|887-IV ] : 886|887-IV
Attonis[ 870-IV-29 - 870-IV-29 ] : 870-IV-29
Attuildis serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Attungario bon home[ 879-VI-26 - 886-V-27 ] : 886-V-27
Aubertus[ [883-904] - [883-904] ] : [883-904]
Auctorgius levita[ 910-XII - 910-XII ] : 910-XII
Audachari jutge[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Audacher notari[ 876-V-18 - 877-IX-9 ] : 877-IX-9
Audacro[ 908-VIII - 908-VIII ] : 908-VIII
Audald monjo , sacerdot , conversus[ [854-863] - 858 ] : 858
Audaldus[ 873-IV-25 - 873-IV-25 ] : 873-IV-25
Audeberti[ 898-XI - 898-XI ] : 898-XI
Audberto servent[ 885-V - 885-V ] : 885-V
Audecarius diaca[ 900-IV-29 - 900-IV-29 ] : 900-IV-29
Audegarii ardiaca[ 906-XI-8 - 908-II-15 ] : 908-II-15
Audegario[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Audegaris[ 904-X-13 - 913-X-15 ] : 913-X-15
Audelino[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Audenarus[ 876-II-18 - 876-II-18 ] : 876-II-18
Auderici[ 899|900-XII-9 - 899|900-XII-9 ] : 899|900-XII-9
Auderici[ 882-III - 893-V ] : 893-V
Auderico[ 908|911-VIII-29 - 908|911-VIII-29 ] : 908|911-VIII-29
Auderico[ 933-V-15 - 933-V-15 ] : 933-V-15
Audericus[ 908-V-2 - 908-V-2 ] : 908-V-2
Audericus[ 889|890-IV-18 - 889|890-IV-18 ] : 889|890-IV-18
Audericus clergue , prevere[ 889|890|891-X-30 - 889|890|891-X-30 ] : 889|890|891-X-30
Audericus prevere[ 904|905-III-30 - 904|905-III-30 ] : 904|905-III-30
Auderimus prevere , escrivà[ 898-V - 898-V ] : 898-V
Auderondus prevere , escrivà[ 911|912-X-31 - 911|912-X-31 ] : 911|912-X-31
Audesindo[ 894-VIII-21 - 894-VIII-21 ] : 894-VIII-21
Audesindo bon home[ 870-VI-13 - 870-VI-13 ] : 870-VI-13
Audesindo diaca[ 884-X-25 - 884-X-25 ] : 884-X-25
Audesindo sacerdot[ 921-II-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Audesindus clergue , prevere[ 889|890|891-X-30 - 889|890|891-X-30 ] : 889|890|891-X-30
Audesindus reedificador , prevere , escrivà[ 904-XI-8 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Audevora[ 914-II-28 - 914-II-28 ] : 914-II-28
Audgario levita , escrivà[ 908-II-15 - 911-XII-1 ] : 911-XII-1
Audgarius comte[ 866-II-22 - 866-II-22 ] : 866-II-22
Audino noble[ 890|892-IV - 898-V-23 ] : 898-V-23
Audinus noble[ 890|892-IV - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Audisenda vescomtessa[ 912?-VI-7 - 912?-VI-7 ] : 912?-VI-7
Audoira[ 902|904-V-28 - 902|904-V-28 ] : 902|904-V-28
Audolina[ 909-II-21 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Audolina[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Audriso[ 876-I-8|18 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Auffredus[ 900|901-II-16 - 900|901-II-16 ] : 900|901-II-16
Aufredus tabularius , escrivà[ 908-X - 908-X ] : 908-X
Augarni[ 874-XI-2 - 874-XI-2 ] : 874-XI-2
Auger[ 897-III-24 - 897-III-24 ] : 897-III-24
Augifredi bisbe[ 878-IV-29 - 878-IX ] : 878-IX
Augomarius prevere[ 890|892-IV - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Augustino bisbe[ - ] : 874-VI-13
Augustinus sant[ - ] : 874-VI-13
Augustum emperador romà[ - ] : [888-915]
Auitbertus sotsdiaca[ ~908 - ~908 ] : ~908
Aulo femina[ 904-VII-31 - 904-VII-31 ] : 904-VII-31
Aumar[ - ] : [840-841]
Aumar ibin Aumar[ - ] : [840-841]
Aunbaldus masover[ 885-V - 885-V ] : 885-V
Aunbertus[ 893-VII - 893-VII ] : 893-VII
Aunonis[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Aurabiles[ 912-XI-22 - 912-XI-22 ] : 912-XI-22
Aureli sant, màrtir de Còrdova[ - ] : 858
Aureliani arquebisbe[ >875-VI-20 - 894-V-1 ] : 894-V-1
Aurelius bisbe[ >875-VI-20 - >875-VI-20 ] : >875-VI-20
Aurepìnus home[ 900-IV-30 - 900-IV-30 ] : 900-IV-30
Auresinda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Auresinda[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Auresindi[ 907-I-20 - 907-I-20 ] : 907-I-20
Auresindi prevere[ 882-VI-29 - 882-VI-29 ] : 882-VI-29
Audesindo[ 898|901-II-1 - 898|901-II-1 ] : 898|901-II-1
Auresindus prevere[ 898-IV - 898-V ] : 898-V
Auresindus prevere[ 901|903-V-15 - 901|903-V-15 ] : 901|903-V-15
Auria[ 909-II-21 - 909-II-21 ] : 909-II-21
Auria[ 910-VI-10 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Auria[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Auria[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Auria[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Aurilianus[ 902-XI-24 - 902-XI-24 ] : 902-XI-24
Aurioleus[ 913|918-VI-29 - 913|918-VI-29 ] : 913|918-VI-29
Aurioli[ 899|900-XII-9 - 899|900-XII-9 ] : 899|900-XII-9
Auriolo[ 844-XI-9 - 844-XI-9 ] : 844-XI-9
Auriolo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Auriolus[ 910-VII-20 - 910-VII-20 ] : 910-VII-20
Auriolus[ 911-IV-1 - 911-IV-1 ] : 911-IV-1
Auriolus[ 892-III-7 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Auriosa[ 898|901-II-1 - 898|901-II-1 ] : 898|901-II-1
Auronna[ 874-XI-2 - 874-XI-2 ] : 874-XI-2
Ausanio[ 912-VI-4 - 912-VI-4 ] : 912-VI-4
Ausberti[ 909-I - 909-I ] : 909-I
Auseis[ [893-923] - [893-923] ] : [893-923]
Ausendus abat[ 880|910-V-12 - 880|910-V-12 ] : 880|910-V-12
Ausiliro[ 868-VIII-18 - 868-VIII-18 ] : 868-VIII-18
Ausind bisbe d'Elna[ [840-893] - 885-VIII-15 ] : 889-I-9
Ausindus prevere , escrivà[ 927-VI-10 - 927-VI-10 ] : 927-VI-10
Ausone prevere[ 908-II-15 - 908-II-15 ] : 908-II-15
Ausongi[ 876-III - 876-III-31 ] : 876-III-31
ausonios gentilici[ [886-X-15 - 887-I-11] - [888-915] ] : [888-915]
Auspicio sant , màrtir , bisbe[ - ] : [906-VII-5 - 912-VII-4]
Austaldi[ 870|871-VIII-9 - 870|871-VIII-9 ] : 870|871-VIII-9
Austaldus canceller[ 901|902-VII - 901|902-VII ] : 901|902-VII
Austandus prevere , escrivà[ 900-XI-5 - 900-XI-5 ] : 900-XI-5
Austasii[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Austendus[ 892-VIII-5 - 892-VIII-5 ] : 892-VIII-5
Austerius abat[ 908-IV-24 - 908-IV-24 ] : 908-IV-24
Austerius bisbe , arquebisbe[ 887-V-18 - 912 ] : 912
Austindi[ 874-I - 874-I ] : 874-I
Austindus masover[ 878-VI - 878-VI ] : 878-VI
Austino canonge , jutge , bon home?[ 876-IV-22 - 889-V-24 ] : 889-V-24
Austorgii[ 895-V - 895-V ] : 895-V
Austorgius abat[ 896-XII - 912-V ] : 912-V
Austorgus[ 896-IV-1 - 896-IV-1 ] : 896-IV-1
Australdo jutge[ 887-II-24 - 887-II-24 ] : 887-II-24
Austrandi[ 889-VII - 896-I ] : 896-I
Austrilo pervere[ 892-V-28 - 892-V-28 ] : 892-V-28
Austringo bon home[ 870-VI-13 - 870-VI-13 ] : 870-VI-13
Austrino monjo[ 903-I - 914-VI ] : 914-VI
Autardo servent[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Autarii[ 882|936-XII - 882|936-XII ] : 882|936-XII
Autarius[ 904|906-II-18 - 904|906-II-18 ] : 904|906-II-18
Autarius[ 872-V-25 - 872-V-25 ] : 872-V-25
Autberti arxiclau[ 878-XII - 891-X-10 ] : 891-X-10
Autberto[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Autbertus comte[ - ] : 884-VI-11
Autbertus jutge , vicari[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Autboldus cap d'escola[ 892|902-V - 892|902-V ] : 892|902-V
Autbertus[ [912-926] - [912-926] ] : [912-926]
Autbertus acòlit , sotsdiaca[ 902|903-V-30 - 909-VII ] : 909-VII
Autcarius prevere[ [906-908]-IV-6 - [906-908]-IV-6 ] : [906-908]-IV-6
Auterius[ 891|892 - 891|892 ] : 891|892
Autgarde serventa[ 876-X-6 - 876-X-6 ] : 876-X-6
Autgarius bisbe de Lodeve , bon home[ 894-V-7 - 909-V-3 ] : 909-V-3
Autgerius[ 903-I - 903-I ] : 903-I
Auvaldus[ 875-XII-18 - 875-XII-18 ] : 875-XII-18
Auxaricus[ 889-III-1 - 889-III-1 ] : 889-III-1
Ava[ 910-VI-9 - 910-VI-9 ] : 910-VI-9
Ava[ 892|893-VII - 892|893-VII ] : 892|893-VII
Ava[ 885-II - 885-III ] : 885-III
Ava[ 889-I - 889-I ] : 889-I
Ava femina[ 888-V-1 - 888-V-1 ] : 888-V-1
Avalatrudia femina[ 912-II-27 - 912-II-27 ] : 912-II-27
Avalofonsus sotsdiaaca[ 898-VII-23 - 898-VII-23 ] : 898-VII-23
Avanae difunta[ - ] : 881-XI
Avanae abadessa[ 893-XI-9 - 905-X ] : 913-X-30
Avane[ 902-XI-24 - 902-XI-24 ] : 902-XI-24
Avarnus fidel[ 870-IV-21 - [881-IV-11 - 882-IV-10] ] : [881-IV-11 - 882-IV-10]
Avefredo testimoni[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Avegelde[ 908-III-21 - 908-III-21 ] : 908-III-21
Avena[ 870-X-8 - 870-X-8 ] : 870-X-8
Avianus prevere[ 889-III-1 - 889-III-1 ] : 889-III-1
Avidi[ 880-I - 891-VIII ] : 891-VIII
Avido bon home[ 892-XI-27 - 900|902-III-15 ] : 900|902-III-15
Avierio[ 895-XII - 895-XII ] : 895-XII
Avierna[ 901-V - 901-V ] : 901-V
Avigerna[ [850-925] - 899|904-VI-2 ] : 899|904-VI-2
Aviomundus noble , prevere[ 890|892-IV - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Avito testimoni[ 874-XI - 874-XI ] : 874-XI
Avitus[ 891-VIII - 891-VIII ] : 891-VIII
Avitvaldi[ 894-III - 894-III ] : 894-III
Avolonii[ 870-IV-21 - 870-IV-29 ] : 870-IV-29
Avondantio[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Avonis[ [881-IV-11 - 882-IV-10] - [881-IV-11 - 882-IV-10] ] : [881-IV-11 - 882-IV-10]
Avumdantio[ 874-XII - 874-XII ] : 874-XII
Avundus prevere[ 908-XI-20 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20
Awaldus[ 892-II-28 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Axione abat[ 879-VI-26 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Aydfredi[ [879-885] - [879-885] ] : [879-885]
Ayganae difunta[ 880-I - 880-I ] : 882-XI-1
Ayglado[ [898-900]-IV - 911|912-I ] : 911|912-I
Aygmodus prevere[ 898-VII-23 - 898-VII-23 ] : 898-VII-23
Ayloara servent[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Aymer arxipreste[ 891-IV-7 - 891-IV-7 ] : 891-IV-7
Aymerici[ [879-885] - [879-885] ] : [879-885]
Aymerici[ 880-VI - 880-VI ] : 880-VI
Aymerico[ 874-XII - 874-XII ] : 874-XII
Aymo[ 876|881|899-V - 876|881|899-V ] : 876|881|899-V
Aymo abat[ [850-925] - [850-925] ] : [850-925]
Aymo abat[ 908-III - 908-III ] : 908-III
Aymono[ 899-VI - 899-VI ] : 899-VI
Aymulfi[ 885-VI-16 - 885-VI-16 ] : 885-VI-16
Aymum[ 899-VI - 899-VI ] : 899-VI
Aynardo abat[ 793-XII-27 - 793-XII-27 ] : 793-XII-27
Aynardus[ [879-885] - [879-885] ] : [879-885]
Ayrado jutge , vicari[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Ayrardus prevere , escrivà[ 870-IV-21 - [878-X-7 - 879-III-10] ] : [878-X-7 - 879-III-10]
Ayrildim serventa[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Ayroardum servent[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Azilia serventa[ 875-VI-26 - 887-VI-27 ] : 887-VI-27
Aziriaci[ 870-X-8 - 870-X-8 ] : 870-X-8
Azo[ [888-915] - [888-915] ] : [888-915]
Azo bisbe[ 876-II - 876-II ] : 876-II
Azo bon home[ 905|907-XI-2 - 905|907-XI-2 ] : 905|907-XI-2
Azzio bisbe[ 877-XI-26 - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
 

[B] A [B] C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Babila deudada[ 858 - 858 ] : 858
Babila mandatari[ 876-I-8|18 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Babilani abat , difunt[ - ] : 876-I-8|18
Babtilerii[ 880-V - 880-V ] : 880-V
Badagarius abat[ 893-IV-15 - 893-IV-15 ] : 893-IV-15
Badaria[ 883-VII-19 - 883-VII-19 ] : 883-VII-19
Badia[ 898|900-IX - 898|900-IX ] : 898|900-IX
Badilo abat[ 877-VII-9 - 877-VIII ] : 877-VIII
Badovigus[ 921|925|926-II-25 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25
Baduira[ 909-V-2 - 909-V-2 ] : 909-V-2
Bageldae[ [875-VI-20 - 876-VI-19] - [875-VI-20 - 876-VI-19] ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Bagia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bagilone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bagoariorum gentilici[ 878-IV - 878-V ] : 878-V
Bagomarus noble , prevere , escrivà[ 879-XI-1 - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Bagulfus[ 887-VI-20 - 887-VI-20 ] : 887-VI-20
Baielone difunta[ - ] : 938|939-VII-26
Baio[ 904-X-13 - 904-X-13 ] : 904-X-13
Baio[ [874-899] - 878-IX-9 ] : 878-IX-9
Baione[ 907-VIII-1 - 907-VIII-1 ] : 907-VIII-1
Baione[ 913-XI-14 - 913-XI-14 ] : 913-XI-14
Baioni[ - ] : 902|904-V-28
Bajoni[ >907-I-21 - >907-I-21 ] : >907-I-21
Balaam bíblic[ - ] : 888
Balaschita[ [874-VI-20 - 875-VI-19] - [874-VI-20 - 875-VI-19] ] : [874-VI-20 - 875-VI-19]
Balascuti[ 912-II-8 - 912-II-8 ] : 912-II-8
Balascuti[ 894-III-25 - 894-III-25 ] : 894-III-25
Balascuti[ 891-VIII-16 - 891-VIII-16 ] : 891-VIII-16
Balbertus[ 912-IV - 912-IV ] : 912-IV
Baldamares[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Baldamiri[ 900-I - 900|909-I ] : 900|909-I
Baldemares[ 893-I-2 - 893-I-2 ] : 893-I-2
Baldemiro[ 892-II-28 - 892-II-28 ] : 892-II-28
Baldecontia[ 904-VII-2 - 904-VII-2 ] : 904-VII-2
Baldefredo jutge[ 888-IV-30 - 898-IV-25 ] : 898-IV-25
Baldefredus[ [873-VI-20 - 874-VI-19] - [873-VI-20 - 874-VI-19] ] : [873-VI-20 - 874-VI-19]
Baldefredus escrivà[ [880-882-VII] - [880-882-VII] ] : [880-882-VII]
Baldefredus home[ 900-IV-30 - 900-IV-30 ] : 900-IV-30
Baldegontia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Baldegontia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Baldegontia[ [875-VI-20 - 876-VI-19] - [875-VI-20 - 876-VI-19] ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Baldemarus bisbe[ 879-X-15 - 879-X-15 ] : 879-X-15
Balderamnus prevere[ 898-V-28 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Balderedo[ 907-VIII-1 - 907-VIII-1 ] : 907-VIII-1
Balderedo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Balderedo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Balderedo[ 892-XII-18 - 892-XII-18 ] : 892-XII-18
Balderico[ 892-III-7 - 909-III-9 ] : 909-III-9
Balderico[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Baldericus[ 891|901-VIII-21 - 891|901-VIII-21 ] : 891|901-VIII-21
Baldericus escrivà[ 873-IX-7 - 873-IX-7 ] : 873-IX-7
Baldericus prevere , escrivà[ 902-V-28 - 902-V-28 ] : 902-V-28
Balderidi[ 911-V - 911-V ] : 911-V
Balderigo[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Baldia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Baldiardae serventa[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Baldofredus sotsdiaca[ 902|904-VIII-25 - 902|904-VIII-25 ] : 902|904-VIII-25
Baldoinum testimoni[ 870-IV-21 - 870-IV-21 ] : 870-IV-21
Baldoiuguis prevere , parafanistra , exorcista[ 893-I-28 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Baldovigo testimoni[ 921|925|926-II-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Baldomare bon home[ 873-IV-23 - ~873-VI-16 ] : ~873-VI-16
Baldomares[ 875-VI-26 - 898|899-VIII-5 ] : 898|899-VIII-5
Baldovigi[ 895-X-30 - 895-X-30 ] : 895-X-30
Baldrando[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Baldrici[ [898-900]-VI-20 - [898-900]-VI-20 ] : [898-900]-VI-20
Baldrici[ 887-V - 887-V ] : 887-V
Baldrici[ 896|901-XII-21 - 896|901-XII-21 ] : 896|901-XII-21
Baldrici[ 875-I-16 - 875-I-16 ] : 875-I-16
Baldricum fidel[ 877-IX-9 - 881-VII-18 ] : 881-VII-18
Baldricus[ [879-882] - 907-IV-7 ] : 907-IV-7
Baldricus arxipreste , escrivà[ 900|901-II-16 - 901|903-V-15 ] : 901|903-V-15
Balduini[ 885|886-V-20 - 887-V-18 ] : 887-V-18
Balduinum comte[ 892 - 892 ] : 892
Baldulfi[ 885-VI-16 - 885-VI-16 ] : 885-VI-16
Balterii[ 879-V - 879-V ] : 879-V
Baltranno[ 883-IV-1|6 - 883-IV-1|6 ] : 883-IV-1|6
Baltrudi[ 893-VIII - 893-VIII ] : 893-VIII
Banu 'Abd al-Salam gentilici[ [888-XII-9 - 889-I-6] - [888-XII-9 - 889-I-6] ] : [888-XII-9 - 889-I-6]
Banu al-Muhagir gentilici[ [889-V-6 - 890-IV-24] - [889-V-6 - 890-IV-24] ] : [889-V-6 - 890-IV-24]
Banu Qasi gentilici[ [874-X-16 - 875-X-5]|[884-VI-29 - 885-VI-17] - [874-X-16 - 875-X-5]|[884-VI-29 - 885-VI-17] ] : [874-X-16 - 875-X-5]|[884-VI-29 - 885-VI-17]
Banzo[ 900|909-I - 900|909-I ] : 900|909-I
barbars gentilici[ 874-V-27 - 1012-VII-26 ] : 1012-VII-26
Barcelonus[ 912-II-8 - 912-II-8 ] : 912-II-8
Barchinonensibus gentilici[ [875-XII-25 - 877-X-6] - [875-XII-25 - 877-X-6] ] : [875-XII-25 - 877-X-6]
Bardina[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bardefredus jutge[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Bardina[ 891-VIII-16 - 891-VIII-16 ] : 891-VIII-16
Bardina saig[ 910-IV-29 - 910-IV-29 ] : 910-IV-29
Barlus[ 869-V-15 - 876-XII ] : 876-XII
Barnaconi[ 881-X - 881-X ] : 881-X
Barnardo arquebisbe[ - ] : ~908
Barnardus[ 892|902-V - 892|902-V ] : 892|902-V
Barnardus bisbe de Besiers[ 911 - 911 ] : 911
Barnardus levita[ 910-XII - 910-XII ] : 910-XII
Barnardi[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - [880-IV-11 - 881-IV-10] ] : [880-IV-11 - 881-IV-10]
Barnardo[ 898-X-29 - 898-X-29 ] : 898-X-29
Barnardus ardiaca[ [909-922] - [909-922] ] : [909-922]
Barnarius levita , escrivà[ 820|873-IX-21 - 820|873-IX-21 ] : 820|873-IX-21
Barneodus[ 896-II-26 - 898-X-29 ] : 898-X-29
Barnerio bisbe[ 872-V - 882-[V-VII] ] : 882-[V-VII]
Barnoaldus sacerdot[ 899 - 899 ] : 899
Barnoini arquebisbe, bisbe, arxicanceller, fidel, vicem, difunt[ 878-VIII-18 - 898 ] : 899
Baro diaca , escrivà , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 883-VII-19 ] : 883-VII-19
Barone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Barone bon home , sacerdot , prevere , canonge , testimoni[ 888-VI-4 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Baronus abat , monjo , sotsdiaca , home[ 745-IX - 879|881-II ] : 879|881-II
Barrario[ 880|910-V-12 - 880|910-V-12 ] : 880|910-V-12
Bartardo[ 893-XI-16 - 893-XI-16 ] : 893-XI-16
Bartholomaei sant , apòstol[ - ] : 970-[V-XII]
Bartholomeus masover[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Bartolomeo prevere[ 892-IV - 892-IV ] : 892-IV
Baselissa[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Baseno[ 910 - 910-IV ] : 910-IV
Basenus[ 891-VIII - [898-900]-II ] : [898-900]-II
Basenus monjo , diaca[ 903-I - 903-I ] : 903-I
Basilcus abat , prevere[ 898-III-14 - 898-III-14 ] : 898-III-14
Basili I emperador[ 877-IV-17 - 880-VIII-13 ] : 880-VIII-13
Basiliam serventa[ 882 - 882 ] : 882
Basilise (Antioquia) sant[ - ] : 880|910-V-12
Basilius[ 903-VII-24 - 903-VII-24 ] : 903-VII-24
Basinus noble , prevere[ 890|892-IV - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Baslon[ 910-VI-9 - 910-VI-9 ] : 910-VI-9
Basso[ 910|911|912-VII-9 - 910|911|912-VII-9 ] : 910|911|912-VII-9
Bassollus prevere[ 887|888-XI-24 - 887|888-XI-24 ] : 887|888-XI-24
Bassulino monjo , difunt[ - ] : 876-I-30
Bauduli sant[ - ] : 899
Bavo[ 912-II - 912-II ] : 912-II
Bavo[ 886-XI-22 - 886-XI-22 ] : 886-XI-22
Beato[ 914|915-VII-18 - 914|915-VII-18 ] : 914|915-VII-18
Beato reedificador[ 904-XI-8 - 904-XI-8 ] : 904-XI-8
Bebo[ 873-VI - 873-VI ] : 873-VI
Bechol servent[ 877-III-29 - 877-III-29 ] : 877-III-29
Beckari prevere[ 902|904-IV-28 - 902|904-IV-28 ] : 902|904-IV-28
Befini[ 876-X-23 - 876-X-23 ] : 876-X-23
Bego abat , cellarius , auditor[ 876-V-16 - 914-VI-29 ] : 914-VI-29
Begonis[ 913-X-30 - 913-X-30 ] : 913-X-30
Belasco[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Belasco clergue , prevere , escrivà[ 907-I-20 - 914-III-21 ] : 914-III-21
Belascuti[ 904|906-II-18 - 904|906-II-18 ] : 904|906-II-18
Belascuti[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Belascutii[ 886-X-8 - 886-X-8 ] : 886-X-8
Belascuti prevere[ 912-II-27 - 914-IV-21 ] : 914-IV-21
Belectrudim colona[ 885|886-V-20 - 887-V-18 ] : 887-V-18
Belegrinus[ 900-II - 904-III-4 ] : 904-III-4
Belerefontem serventa[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Beles testimoni[ 874-III-25 - 874-III-25 ] : 874-III-25
Belesario[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Beleti[ 889-XI - 889-XI ] : 889-XI
Belial bíblic[ - ] : 876-II-17
Belihildis[ 878-IX-10 - 878-IX-10 ] : 878-IX-10
Bella[ 906-XI-8 - 906-XI-8 ] : 906-XI-8
Bella[ 908-III-18 - 908-III-18 ] : 908-III-18
Bella[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bella[ 883-XII-19 - 883-XII-19 ] : 883-XII-19
Bella femina[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Bella femina[ 879-IV-30 - 879-IV-30 ] : 879-IV-30
Bella mare de comte Raimon[ 908|913-VII-13 - 908|913-VII-13 ] : 908|913-VII-13
Bellali[ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Bellaron / Samso[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Bellela[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bellido[ 898|901-II-1 - 898|901-II-1 ] : 898|901-II-1
Bellini[ 907-VII-18 - 907-VII-18 ] : 907-VII-18
Bellone[ 898-IV-25 - 898-IV-25 ] : 898-IV-25
Bellone[ 902-IV-21 - 902-IV-21 ] : 902-IV-21
Bellone[ [870-878] - [870-878] ] : [870-878]
Bellone[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Bellone[ - ] : [863-874]
Bellone[ 871|872-XII-13 - 871|872-XII-13 ] : 871|872-XII-13
Bellone jutge? , laic[ 904|906-II-18 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Bellone servent[ 875-VI-26 - 887-VI-27 ] : 887-VI-27
Belloni[ 871|872-XII-13 - 871|872-XII-13 ] : 871|872-XII-13
Bellotra[ 902-XI-24 - 902-XI-24 ] : 902-XI-24
Bellus[ 900|901-IX-2 - 900|901-IX-2 ] : 900|901-IX-2
Bellus[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Bellus[ 883-VII-19 - 883-VII-19 ] : 883-VII-19
Bellus[ 872|875-XI-23 - 876 ] : 876
Bellus prevere[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Bellus prevere , clergue , vasso , bon home[ 870-VI-13 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25
Bellus prevere , escrivà[ 882-XII - 902|904-IV-28 ] : 902|904-IV-28
Bellus prevere , escrivà[ 873-IX-7 - 873-IX-7 ] : 873-IX-7
Bellus testimoni[ 873-IV-23 - 873-IV-23 ] : 873-IV-23
Belmont[ 890-III - 890-III ] : 890-III
Belmontes[ 912-II - 912-II ] : 912-II
Belone[ 914-I-21 - 914-I-21 ] : 914-I-21
Beloni[ 891-IV-9 - 891-IV-9 ] : 891-IV-9
Beluca[ [898-901]-X-30 - [898-901]-X-30 ] : [898-901]-X-30
Belucii clergue[ 906-XI-8 - 906-XI-8 ] : 906-XI-8
Belusconis[ 907-IV - 907-IV ] : 907-IV
Bembertus masover[ 882-XI-1 - 882-XI-1 ] : 882-XI-1
Benamen bon home[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Benancia[ 893-IV-22 - 893-IV-22 ] : 893-IV-22
Bencioni[ 901-VII-14 - 901-VII-14 ] : 901-VII-14
Benco[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Benduto[ 904-XI-8 - 904-XI-8 ] : 904-XI-8
Benedicta serventa[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Benedictam[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Benedictane[ 889-XI-2 - 889-XI-2 ] : 889-XI-2
Benedicti[ 870|871-VIII-9 - [898-900]-VII-13 ] : [898-900]-VII-13
Benedicti[ 882|936-XII - 882|936-XII ] : 882|936-XII
Benedicti papa[ - ] : 876-IV-21
Benedicti prevere , vicem , notari[ 1019-X-6,1018 - 1019-X-6,1018 ] : 1019-X-6,1018
Benedicto[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Benedicto[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Benedicto[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Benedicto[ 912-II - 912-II ] : 912-II
Benedicto[ 902-V - 903-V ] : 903-V
Benedicto[ 893-V-3 - 893-V-3 ] : 893-V-3
Benedicto[ 889-XI-28|889-XII-2 - 889-XI-28|889-XII-2 ] : 889-XI-28|889-XII-2
Benedicto[ 871-III-11 - 871-III-11 ] : 871-III-11
Benedicto abat[ 869|870-VI-21 - 869|870-VI-21 ] : 869|870-VI-21
Benedicto bon home , testimoni[ 882-VI - 895-V ] : 895-V
Benedicto prevere[ 893-XI-16 - 905|909-IV-24 ] : 905|909-IV-24
Benedicto servent[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Benedicto testimoni[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Benedicto Uciando[ 912|915|918-I - 912|915|918-I ] : 912|915|918-I
Benedictum servent[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Benedictum testimoni[ <876-VI-19 - <876-VI-19 ] : <876-VI-19
Benedictum vescomte de Tolosa[ 883-IV-1|6 - [850-925] ] : [850-925]
Benedictus[ 898-III-14 - 911|917-I-2 ] : 911|917-I-2
Benedictus[ 891|901-VIII-21 - 891|901-VIII-21 ] : 891|901-VIII-21
Benedictus[ 912-VI-4 - 912-VI-4 ] : 912-VI-4
Benedictus[ 891|892 - 891|892 ] : 891|892
Benedictus[ 887-IV-22 - 887-IV-22 ] : 887-IV-22
Benedictus[ 883-IV-1|6 - 883-IV-1|6 ] : 883-IV-1|6
Benedictus[ 876-IV-22 - 876-IV-22 ] : 876-IV-22
Benedictus[ [883-904] - [883-904] ] : [883-904]
Benedictus[ 871|872-XII-13 - 871|872-XII-13 ] : 871|872-XII-13
Benedictus bisbe Foroiulensis[ 894-V-7 - 911 ] : 911
Benedictus bisbe[ 876-II - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Benedictus escrivà[ 899-IX - 910-III-16 ] : 910-III-16
Benedictus masover[ 885-V - 885-V ] : 885-V
Benedictus masover[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Benedictus masover , servent[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Benedictus prevere , escrivà[ 815-X-15 - 815-X-15 ] : 815-X-15
Benedictus prevere . escrivà[ 879-IX-18 - 882-XII ] : 882-XII
Benedictus prevere , sacerdot , bon home[ 881-V-17 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Benedictus prevere , escrivà[ 904-X-13 - 904-X-13 ] : 904-X-13
Benedictus servent , masover[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Benedictus masover[ 891-VIII - 891-VIII ] : 891-VIII
Benedruda serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Benefacta[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Beneficio[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Benjamin[ 882-XI-1 - 887-V ] : 887-V
Benjamin masover , servent[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Benjamin notari[ 899-VI-14 - 899-VI-14 ] : 899-VI-14
Benerelli[ - ] : 845-V-25
Benet sant , (regla de) , beat[ - ] : 986-[I-II]
Benevento[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Benigni[ - ] : 858|859-XII-18
Benigni sant , màrtir , beat[ - ] : 912
Bentio comte[ - ] : 908-XI-3
Benzo comte Rosselló[ 906-XII-10 - 909-V-2 ] : 909-V-2
Benrando[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ber...do[ [906-909]-VI - [906-909]-VI ] : [906-909]-VI
Bera[ 898|903-V - 898|903-V ] : 898|903-V
Bera[ 904|906-II-18 - 904|906-II-18 ] : 904|906-II-18
Bera edificador[ 899|900-XII-1 - 899|900-XII-1 ] : 899|900-XII-1
Bera il·lustre[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Beral[ 906-V - 906-V ] : 906-V
Beraldi[ [888 - 898] - 906-[IV-XII] ] : 906-[IV-XII]
Beraldi[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Beraldi[ 869-XII-6 - 869-XII-6 ] : 869-XII-6
Beraldi monjo[ 889-V-6 - 913-VIII-18 ] : 913-VIII-18
Beraldo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Beraldo[ 885-II - 885-II ] : 885-II
Beraldo vescomte[ ~873-VI-16 - ~873-VI-16 ] : ~873-VI-16
Beraldus prevere[ 898|901-II-1 - 898|901-II-1 ] : 898|901-II-1
Beraldus servent[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Berallo[ 908-IX-30 - 908-IX-30 ] : 908-IX-30
Berane jutge , marmessor[ 868-VIII-18 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2
Berani[ - ] : 877-VI-11
Berani comte (de Barcelona) , difunt[ 846-II-24 - 846-II-24 ] : 868-VIII-18
Berano abat de Sant Anià (Chinian)[ 899-VI-6 - 899-VI-6 ] : 899-VI-6
Berardus bisbe[ 876-V-16 - 876-VII-13 ] : 876-VII-13
Berart[ 902-XII - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Berberius bisbe[ 873-V-21 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Bercherii[ 907-VII-18 - 907-VII-18 ] : 907-VII-18
Bercius[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Bereldes[ 870-V-11 - 870-V-11 ] : 870-V-11
Berengarii Raimundi[ 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28 - 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28 ] : 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28
Berengario comte (Substantion|Melgueil)[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Berengario noble , jutge[ 890|892-IV - 898-V-23 ] : 898-V-23
Berengario servent[ 910|911 - 910|911 ] : 910|911
Berengarius[ 909-III-21 - 909-III-21 ] : 909-III-21
Berengarius bisbe[ [1014-1027] - [1014-1027] ] : [1014-1027]
Berengarius notari[ 888-VI-10 - 888-VI-10 ] : 888-VI-10
Berengarius vescomte[ 878-VIII-18 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Berengerii[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - [880-IV-11 - 881-IV-10] ] : [880-IV-11 - 881-IV-10]
Berengerio[ 889-I-16 - 900-III ] : 900-III
Berengerio[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Berengerius honorable , convers[ [898-908] - [898-908] ] : [898-908]
Berenguer I rei , emperador , comte[ 878-IV - 896|916-II-16 ] : 896|916-II-16
Berenguer bisbe de Marsella[ 884-II-4 - [840-893] ] : [840-893]
Berenguer de Caralt[ 900-IV-1 - 900-IV-1 ] : 900-IV-1
Berenguer de Darnius[ 900-III-8 - 900-III-8 ] : 900-III-8
Beressindi[ [880-882-VII] - [880-882-VII] ] : [880-882-VII]
Berfreda[ [898-900]-IV - 906-V ] : 906-V
Berfredo[ 887-VI - 887-VI ] : 887-VI
Berfredo abat , missi[ 870-IV-21 - 870-IV-21 ] : 870-IV-21
Berfredus servent , masover[ 887-X - 887-X ] : 887-X
Berga[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bericorni[ [875-VI-20 - 876-VI-19] - [875-VI-20 - 876-VI-19] ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Berigardus marmessor[ 907-VI - 907-VI ] : 907-VI
Berillus escolasticus[ 1072-III-26 - 1072-III-26 ] : 1072-III-26
Beriloni vescomte , fidel[ 895-IV-4 - 902-IV-17 ] : 902-IV-17
Beringarius[ 894 - 894 ] : 894
Beringarius comte , fidel[ 834-X-19 - 834-X-19 ] : 834-X-19
Beringodo[ 890-III - 890-III ] : 890-III
Berlanni[ 901-IX-5 - 901-IX-5 ] : 901-IX-5
Berlondi[ [909-911]-VII - [909-911]-VII ] : [909-911]-VII
Bermon[ 910 - 910-IV ] : 910-IV
Bermundi[ 909|910-IX-11 - 909|910-IX-11 ] : 909|910-IX-11
Bermundo[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Bermundo[ 905-I - 905-I ] : 905-I
Bermuti[ - ] : 845-V-25
Bermutus[ 872|875-XI-23 - [875-VI-20 - 876-VI-19] ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Bernainum servent[ [901-905]-VI-16 - [901-905]-VI-16 ] : [901-905]-VI-16
Bernal[ 914-I - 914-I ] : 914-I
Bernaldus[ 888-IX - 890-III ] : 890-III
Bernar[ 900-III - 908-X ] : 908-X
Bernar[ 888-IX - 912-IV ] : 912-IV
Bernardi[ 899-I-26 - 899-I-26 ] : 899-I-26
Bernardi[ 907-VIII - 907-VIII ] : 907-VIII
Bernardi[ 910|911 - 910|911 ] : 910|911
Bernardi[ 895-IX - 895-IX ] : 895-IX
Bernardi[ 895-V - 895-V ] : 895-V
Bernardi[ 882|936-XII - 882|936-XII ] : 882|936-XII
Bernardi[ - ] : 876-I
Bernardi[ 879-V-17 - 879-V-17 ] : 879-V-17
Bernardi[ 898-XI - 898-XI ] : 898-XI
Bernardi comte de Poitiers[ 878-IX-10 - 878-IX-10 ] : 878-IX-10
Bernardi cobisbe[ ~890-X-29 - ~890-X-29 ] : ~890-X-29
Bernardi difunt , marquès , duc , comte , fidel[ 869|870-VI-21 - 870|871-VIII-9 ] : 887-VIII
Bernardi difunt[ - ] : 877
Bernardi levita[ 891-VIII - ~910 ] : ~910
Bernardi sacerdot , degà[ 883-VI - [898-900]-VII-13 ] : [898-900]-VII-13
Bernardi vassall , oficial , fidel[ 883-VII-30 - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Bernardo[ 883-VII-21 - 903-V ] : 903-V
Bernardo[ 908-IV - 908-VIII ] : 908-VIII
Bernardo[ [898-909] - [898-909] ] : [898-900]-VI
Bernardo[ 902-II - 902-II ] : 902-II
Bernardo[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Bernardo[ 895-XII - 895-XII ] : 895-XII
Bernardo[ 883-IV-1|6 - 883-IV-1|6 ] : 883-IV-1|6
Bernardo[ 874?-V - 876-I ] : 876-I
Bernardo[ 926|930-II-11 - 926|930-II-11 ] : 926|930-II-11
Bernardo[ 926|930-II-11 - 926|930-II-11 ] : 926|930-II-11
Bernardo abat de Vabres[ 874-XII - 885-V-21 ] : 885-V-21
Bernardo / Berengario bisbe barcelona[ - ] : 904?-XII-23|21
Bernardo bon home[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Bernardo bon home?[ 876-IV-22 - 876-IV-22 ] : 876-IV-22
Bernardo comte Melgueil[ 899-I-26 - 899-I-26 ] : 899-I-26
Bernardo comte , difunt[ - ] : 911-III
Bernardo levita[ 909-VI - 909-VI ] : 909-VI
Bernardo masover[ 885-VIII - 885-VIII ] : 885-VIII
Bernardo senyor , vicari[ 877-XII - 913-IV ] : 913-IV
Bernardo vescomte Nimes[ 876-IV-22 - 907-VI ] : 907-VI
Bernardum abat[ 876-V-16 - 876-VII-16 ] : 876-VII-16
Bernardus[ 881|882-I - 881|882-I ] : 881|882-I
Bernardus[ 905|948-X-1 - 905|948-X-1 ] : 905|948-X-1
Bernardus[ 877-V - 905-I ] : 905-I
Bernardus[ 891-IV-7 - 896-II-12 ] : 896-II-12
Bernardus[ 892-VIII-2 - 892-VIII-2 ] : 892-VIII-2
Bernardus[ 900-IX-10 - 900-IX-10 ] : 900-IX-10
Bernardus[ [888-915] - [888-915] ] : [888-915]
Bernardus[ 895|911-V-25 - 895|911-V-25 ] : 895|911-V-25
Bernardus[ [887-898] - [887-898] ] : [887-898]
Bernardus[ 926|930-II-11 - 926|930-II-11 ] : 926|930-II-11
Bernardus I abat d'Arles[ 904 - 904 ] : 904
Bernardus arxiclau , prevere , custodi , diaca , escrivà[ 870 - 909-VII ] : 909-VII
Bernardus bisbe[ 975-IX-28 - 975-IX-28 ] : 975-IX-28
Bernardus bisbe[ 878-VIII-18 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Bernardus cambrer[ [1014-1027] - [1014-1027] ] : [1014-1027]
Bernardus escrivà[ [898-900]-IV - 908-X ] : 908-X
Bernardus escrivà[ 889-XI-4 - 889-XI-4 ] : 889-XI-4
Bernardus diaca[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Bernardus edificador[ 899|900-XII-1 - 899|900-XII-1 ] : 899|900-XII-1
Bernardus levita , monjo[ 1012-VII-26 - 1012-VII-26 ] : 1012-VII-26
Bernardus monjo , sacerdot , escrivà[ 897-V - 908-III ] : 908-III
Bernardus òptim[ 1013-III-31 - 1013-III-31 ] : 1013-III-31
Bernario noble , jutge , bon home , advocat[ 876-IV-22 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Bernart[ 914-X - 914-X ] : 914-X
Bernart[ 893-V-3 - 893-V-3 ] : 893-V-3
Bernart[ 891|892 - 891|892 ] : 891|892
Bernartdo prepòsit , frater[ [888 - 898] - 909-I ] : 909-I
Bernat bisbe de Tolosa[ 883-IV-1|6 - [885 - 890]-XI-17 ] : [885 - 890]-XI-17
Bernat de Gòtia marquès , difunt , comte , príncep , rei , sacríleg[ 870-VI-13 - 878-IX-10 ] : 890-VI-25
Bernat de Septimània comte[ - ] : 881-V-23
Bernat Plantapilosa comte d'Alvèrnia, comte, marquès, fidel, difunt, il·lustre , duc[ 871-VIII - 885-VI-20 ] : 910|912|[915-917]-XI
Bernear[ 901-V - 901-V ] : 901-V
Bernefredum servent[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Bernel[ 890-III - 890-III ] : 890-III
Bernenalis / Osenone[ 908-IV - 908-IV ] : 908-IV
Bernerado noble , jutge[ 890|892-IV - 911-III ] : 911-III
Bernerio[ 874-V - 874-V ] : 874-V
Bernerio prevere , escrivà[ 889-IV - 910-V ] : 910-V
Bernerio[ 888-IX - 890-III ] : 890-III
Bernerius[ 901|905-IV - 901|905-IV ] : 901|905-IV
Bernerius[ 891-I - 891-I ] : 891-I
Berniconi[ 870|871-VIII-9 - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Berniloni fidel , il·lustre[ 886-X-28 - 886-X-28 ] : 886-X-28
Berninius prevere[ [879-882] - [879-882] ] : [879-882]
Berniolo[ 901-V - 901-V ] : 901-V
Berno arxipreste[ 908-XI - 908-XI ] : 908-XI
Berno bisbe[ 903-VI-6 - 903-VI-6 ] : 903-VI-6
Berno bisbe Cathalaunia , arquebisbe[ 872 - 886-XI-22 ] : 886-XI-22
Berno sacerdot , arxiclau[ 888|889 - 891-X-10 ] : 891-X-10
Bernoar[ 909-IV - 909-IV ] : 909-IV
Bernoardus[ 878-IV-14 - 878-IV-14 ] : 878-IV-14
Bernodus[ 901|905-IV - 901|905-IV ] : 901|905-IV
Bernoinus notari , escrivà[ 896-IV-3 - 896-IV-3 ] : 896-IV-3
Bernois[ 889-I-16 - 904-III-4 ] : 904-III-4
Bernois[ 878-V - 878-V ] : 878-V
Bernol[ 899-VI - 899-VI ] : 899-VI
Bernone[ 914|915-VII-18 - 914|915-VII-18 ] : 914|915-VII-18
Bernonem[ [854-863] - [854-863] ] : [854-863]
Bernonis levita , abat[ 897-V - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Bernonis vescomte[ 907-VII-18 - 910-X-18 ] : 910-X-18
Bernono[ 909-IV - 909-IV ] : 909-IV
Bernono monjo , diaca[ 900-III - 903-I ] : 903-I
Bernoveldis[ 888-IX - 890-III ] : 890-III
Bernumo[ 889-V-24 - 889-V-24 ] : 889-V-24
Bernvini bisbe , difunt[ 873-XII-9 - 873-XII-9 ] : 873-XII-9
Bero femina[ 892-II-28 - 914-V-14 ] : 914-V-14
Bero escrivà[ 900-III - 900-III ] : 900-III
Bero femina[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Beroaldi[ 870-IV-29 - 881-X ] : 881-X
Beroldi[ [882-888] - [882-888] ] : [882-888]
Beroldi monjo[ 883|893-X - 889-V-6 ] : 889-V-6
Beroldus servent[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Berone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bersabee[ 883-VII-8 - 883-VII-8 ] : 883-VII-8
Berta[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Berta[ - ] : 896|897-I-23
Berta de Reims[ 883-IV-1|6 - 883-IV-1|6 ] : 883-IV-1|6
Berta femina[ 909-VII-9 - 909-VII-9 ] : 909-VII-9
Berta monja[ 874-VI-13 - 874-VI-13 ] : 874-VI-13
Berta noble[ [854-863] - [854-863] ] : [854-863]
Bertaidis femina[ 914-VI-29 - 914-VI-29 ] : 914-VI-29
Bertalaicus[ 887|888-V - 887|888-V ] : 887|888-V
Bertaldi[ 887-X - 887-X ] : 887-X
Bertaldo[ 912|915|918-I - 912|915|918-I ] : 912|915|918-I
Bertaldum legat[ 890 - 890 ] : 890
Bertaldus[ 877-X-25 - 877-X-25 ] : 877-X-25
Bertalt[ 895-XII - 895-XII ] : 895-XII
Bertamunco bon home[ 879-VI-26 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Bertardus prevere[ 912-X - 912-X ] : 912-X
Bertario[ 909-VIII-25 - 909-VIII-25 ] : 909-VIII-25
Bertasia[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Bertegildi serventa[ 870-IV-5 - 870-IV-5 ] : 870-IV-5
Bertelaico[ 877-V - [907-910]-VIII ] : [907-910]-VIII
Bertelandi[ [898-900]-VII-13 - [898-900]-VII-13 ] : [898-900]-VII-13
Bertelandi[ 887-IX - 893-III ] : 893-III
Bertelayco[ 869-XI - 869-XI ] : 869-XI
Bertelayum servent[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Bertelmus[ 878-IV-14 - 878-IV-14 ] : 878-IV-14
Bertelmus masover[ 914 - 914 ] : 914
Bertelono[ 914-X - 914-X ] : 914-X
Bertelono[ 914-X - 914-X ] : 914-X
Bertemarus masover , servent[ [879-884]-XI - [879-884]-XI ] : [879-884]-XI
Berterando[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Berterandus[ 893-IV-22 - 905-IX-18 ] : 905-IX-18
Berterannus[ 889-I-9 - 889-I-9 ] : 889-I-9
Berteria serventa[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Berterii[ 870 - 870 ] : 870
Berterius[ 875-III-16 - 875-III-16 ] : 875-III-16
Berterius servent[ 887-VI - 887-VI ] : 887-VI
Bertesinda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bertesinda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Berthae senatricis , dispositricis[ - ] : [912-913]
Berthardus abat[ 877-X-25 - 896|901-XII-21 ] : 896|901-XII-21
Bertildi[ 895|896-VIII - 910 ] : 910
Bertildim[ 879 - 889-II ] : 889-II
Bertilonis abat , cobisbe , matricularius[ 869-V-15 - 878-XI ] : 878-XI
Bertini[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - [880-IV-11 - 881-IV-10] ] : [880-IV-11 - 881-IV-10]
Bertioni vicem[ 878-V-29 - 878-V-29 ] : 878-V-29
Bertlindis[ 882-XI-1 - 882-XI-1 ] : 882-XI-1
Bertlindis[ 898-XI - 898-XI ] : 898-XI
Bertmundus arquebisbe , bisbe[ 876-V-16 - 876-VII-13 ] : 876-VII-13
Berto[ 914-II-27 - 914-II-27 ] : 914-II-27
Berto testimoni[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Bertoldus[ 910-III - 910-III ] : 910-III
Bertone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bertone laic[ 913-II-10 - 913-II-10 ] : 913-II-10
Bertoni[ 894-XI - 894-XI ] : 894-XI
Bertradane abadessa[ 876-I - 876-I ] : 876-I
Bertran[ 887-VI - 887-VI ] : 887-VI
Bertran[ [878-X-7 - 879-III-10] - [878-X-7 - 879-III-10] ] : [878-X-7 - 879-III-10]
Bertrandi[ 882-VII - [898-900]-VII-13 ] : [898-900]-VII-13
Bertrandi[ 885-VII - 894-VI ] : 894-VI
Bertrandi[ 881-XII - 893|894-VIII ] : 893|894-VIII
Bertrando[ [876-914] - [876-914] ] : [876-914]
Bertrandus[ 910 - 910 ] : 910
Bertranno[ 890-XII - 890-XII ] : 890-XII
Bertranno servent[ 891 - 891 ] : 891
Bertrannum[ 870 - 870 ] : 870
Bertrannus amanuensis , prevere , escrivà[ 869-XI - 870-IV ] : 870-IV
Bertrannus vescomte[ 876-IV-22 - 901|902-VII ] : 901|902-VII
Bertrannus monjo[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Bertras diaca[ 873-V-21 - 873-V-21 ] : 873-V-21
Bertraus diaca[ [855-969] - [855-969] ] : [855-969]
Bertrici[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Bertulpho arquebisbe[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Beru[ 800-IX-13 - 800-IX-13 ] : 800-IX-13
Berulfi[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Berulfus clergue , escrivà[ 870-I-29 - 870-I-29 ] : 870-I-29
Besnodis[ 908-IV - 908-IV ] : 908-IV
Betericus diaca , canceller , escrivà[ [854-VI-20 - 855-VI-19] - [854-VI-20 - 855-VI-19] ] : [854-VI-20 - 855-VI-19]
Betkei[ 895-IV - 898-III ] : 898-III
Betone[ [886 - 887]-VI-20 - [886 - 887]-VI-20 ] : [886 - 887]-VI-20
Betta comtessa , deosacrata[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Bettilo almoiner , prevere[ 876-I - 876-I ] : 876-I
Bettkar prevere , escrivà[ 889-IV-24 - 889-IV-24 ] : 889-IV-24
Betto prepòsit , clergue , prevere[ [881-IV-11 - 882-IV-10] - 883-VII-8 ] : 883-VII-8
Betzelini[ [881-IV-11 - 882-IV-10] - [881-IV-11 - 882-IV-10] ] : [881-IV-11 - 882-IV-10]
Biada[ - ] : 933-V-15
Biarens[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Biarizi[ 880-XII-2 - 880-XII-2 ] : 880-XII-2
Biatarius[ 875-V-25 - 875-V-25 ] : 875-V-25
Biatarius home[ 904|906-II-18 - 904|906-II-18 ] : 904|906-II-18
Biatarius testimoni[ 874-III-25 - 874-III-25 ] : 874-III-25
Biato[ 889-III-1 - 903-I-31 ] : 903-I-31
Biedi[ 889-I - 889-I ] : 889-I
Bigartendus[ 880-IV-30 - 880-IV-30 ] : 880-IV-30
Bigilia[ 892-I-30 - 892-I-30 ] : 892-I-30
Billitus edificador[ 899|900-XII-1 - 899|900-XII-1 ] : 899|900-XII-1
Binibone[ 874-V - 874-V ] : 874-V
Biraco bisbe[ 876-V-16 - 879-X-15 ] : 879-X-15
Birbolus[ 888-IV-20 - 888-IV-20 ] : 888-IV-20
Bisani[ 879-V - 879-V ] : 879-V
Bisio[ 892-XI-13 - 892-XI-13 ] : 892-XI-13
Bisio testimoni[ 879|881-II - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10
Biuxan difunt[ - ] : 844-V-25
Blademundo[ 904-IV-24 - 904-IV-24 ] : 904-IV-24
Bladini[ 881|882-I - 886-III ] : 886-III
Bladini[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Bladino[ 914-II-27 - 914-II-28 ] : 914-II-28
Bladino[ [901-903]-X - 909|914-IX ] : 909|914-IX
Bladino[ 902-II-27 - 902-II-27 ] : 902-II-27
Bladino[ 888-IX - 888-IX ] : 888-IX
Bladino abat[ [854-863] - [854-863] ] : [854-863]
Bladino jutge[ 904|906-II-18 - 904|906-II-18 ] : 904|906-II-18
Bladinus[ 900|902-III-15 - 900|902-III-15 ] : 900|902-III-15
Bladinus[ 905|948-X-1 - 905|948-X-1 ] : 905|948-X-1
Bladinus[ 912-II-10 - 912-II-10 ] : 912-II-10
Bladinus[ 914-III-21 - 914-III-21 ] : 914-III-21
Bladinus[ 899-IX - 900-IV ] : 900-IV
Bladinus[ 882-III - 896-I ] : 896-I
Bladinus[ [888-II-29 - 893-V-28] - [888-II-29 - 893-V-28] ] : [888-II-29 - 893-V-28]
Blanderico[ 898-III-14 - 911|917-I-2 ] : 911|917-I-2
Blanderico[ 891-III-23 - 891-III-23 ] : 891-III-23
Blanderico abat[ 793-XII-27 - 793-XII-27 ] : 793-XII-27
Blandericus bon home , sacerdot , prevere , escrivà[ 881-V-17 - 893-IV-15 ] : 893-IV-15
Blandericus prevere , escrivà[ 873|874-V-22 - 843|887|888-VI-2 ] : 843|887|888-VI-2
Blandina[ 902-XI-24 - 902-XI-24 ] : 902-XI-24
Blandino[ 883-VII-21 - 883-VII-21 ] : 883-VII-21
Blandiricus[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Blandiricus arxipreste , prevere , abat[ 882-XII - 914-VI-19 ] : 914-VI-19
Blando[ 912-VI-16 - 912-VI-16 ] : 912-VI-16
Blandulfus prevere[ 897-VI-6 - 897-VI-6 ] : 897-VI-6
Blargitii[ 913-XI-3 - 913-XI-3 ] : 913-XI-3
Bledricus bisbe[ 899 - 899 ] : 899
Blicgario[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Bliduldi[ 882-III - 882-III ] : 882-III
Bligardis femina , marmessora[ 876-IV-22 - 907-VI ] : 907-VI
Blismodo[ 899-VI - 899-VI ] : 899-VI
Blitbodus escrivà[ 905-I - 905-I ] : 905-I
Blitgarii monjo , escrivà[ 883|893-X - 888|898-IV ] : 888|898-IV
Blitgarius abat[ 887 - 896|902-VI-22 ] : 896|902-VI-22
Blitgerii[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Blitgerii[ [881-IV-11 - 882-IV-10] - [881-IV-11 - 882-IV-10] ] : [881-IV-11 - 882-IV-10]
Blitgerio canonge[ 889-V-24 - 889-V-24 ] : 889-V-24
Blittgario[ 889|890-IV-18 - 889|890-IV-18 ] : 889|890-IV-18
Blorago[ 878|888-V - 878|888-V ] : 878|888-V
Bobileno[ 902-III - 902-III ] : 902-III
Bocardi de Portaclusa[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Bobinus[ 877-X-25 - 877-X-25 ] : 877-X-25
Bobo[ [898-900]-II - [898-900]-II ] : [898-900]-II
Bodo[ 903-V - 903-V ] : 903-V
Bodo[ 886-III - 886-III ] : 886-III
Bodo bisbe[ 876-II - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Bodoni[ 888|889-VI - 888|889-VI ] : 888|889-VI
Bodonis[ 893-V-3 - 898-III ] : 898-III
Bodonis[ 898-V-25 - 898-V-25 ] : 898-V-25
Bodonis[ 901-IX-5 - 901-IX-5 ] : 901-IX-5
Bodonis monjo[ 872-I-25 - 872-I-25 ] : 872-I-25
Bodonis monjo , abat , bisbe[ 878-VIII-18 - 890-III-1 ] : 890-III-1
Bodonis venerable[ 901-XI-29 - 909|910-IX-11 ] : 909|910-IX-11
Bodradi comte[ 876-II - 876-II ] : 876-II
Boislonis[ 881-X - 881-X ] : 881-X
Bona[ 910-I-23 - 910-I-23 ] : 910-I-23
Bona[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bona[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bona[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Bonafemina[ 933-V-15 - 937-II-7 ] : 937-II-7
Bonafilia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bonafilia muller de Desiderius[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Bonafilius vescomte , miles[ 813 - 813 ] : 813
Bonaldo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bonaldo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bonaldo[ 916-V-2 - 916-V-2 ] : 916-V-2
Bonaldo laic[ 913-II-10 - 913-II-10 ] : 913-II-10
Bonane[ [893-923] - [893-923] ] : [893-923]
Bonaricho jutge[ 898-V-28 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Bonarico mandatari[ 900-IX-10 - 900-IX-10 ] : 900-IX-10
Bonaricus testimoni[ 873-IV-23 - 873-IV-23 ] : 873-IV-23
Bonavidane bon home[ 870-VI-13 - 870-VI-13 ] : 870-VI-13
Bonefacius[ 909-III-21 - 909-III-21 ] : 909-III-21
Bonefacius[ 891|892 - 891|892 ] : 891|892
Bonefacius[ 870-III-20 - 870-III-20 ] : 870-III-20
Bonefilius[ 909-XII-23 - 909-XII-23 ] : 909-XII-23
Bonefredus[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bonefredus[ - ] : 897-III-24
Bonefridum[ 870-IV-21 - <876-VI-19 ] : <876-VI-19
Bonefridus[ 880-VI - 880-VI ] : 880-VI
Boneldes[ 900-VI-1 - 900-VI-1 ] : 900-VI-1
Bonellus[ 912|913-XI-28 - 912|913-XI-28 ] : 912|913-XI-28
Bonemirus[ 908|911-VIII-29 - 908|911-VIII-29 ] : 908|911-VIII-29
Bonencio[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bonero clergue[ 885-V-14 - 885-V-14 ] : 885-V-14
Bonesimo[ 903-I-31 - 903-I-31 ] : 903-I-31
Bonesimus[ 891-III-23 - 891-III-23 ] : 891-III-23
Bonesinda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bonesindo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bonesindo abat[ 870-VI-13 - 875-VI-8 ] : 875-VI-8
Bonesindus clergue[ 887-XI-25 - 887-XI-25 ] : 887-XI-25
Bonessimo[ [880-882-VII] - [880-882-VII] ] : [880-882-VII]
Bonidi[ 899|900-XII-9 - 899|900-XII-9 ] : 899|900-XII-9
Bonifaci I papa[ - ] : [886-X-15 - 887-I-11]
Bonifacii[ 889-VII - 896-I ] : 896-I
Bonifacii[ 878-VII - 889-VII ] : 889-VII
Bonifacio pastor[ - ] : 888-II-1
Bonifacius militibus[ [850-925] - [850-925] ] : [850-925]
Bonifacius prevere , monjo[ 893|894-V - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Bonifacus[ [888-915] - [888-915] ] : [888-915]
Bonilane testimoni[ 912|913-XI-28 - 912|913-XI-28 ] : 912|913-XI-28
Bonisius prevere[ 889-III-1 - 889-III-1 ] : 889-III-1
Bonissimus[ 897-VII-16 - 897-VII-16 ] : 897-VII-16
Bonita[ 913-V-14 - 913-XI-14 ] : 913-XI-14
Bonito bisbe[ 892 - 902 ] : 902
Bonito / Ermellus testimoni[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Bonitus abat[ - ] : 889-III-1
Bonnesindus[ 904-XI-27 - 904-XI-27 ] : 904-XI-27
Bono bon home , laic[ 921-II-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Bono testimoni[ 921|925|926-II-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Bonofilio/Roso[ 912-VI-16 - 912-VI-16 ] : 912-VI-16
Bonsulfus[ 908-XI-18 - 908-XI-18 ] : 908-XI-18
Bonufilio[ 913-VII - 913-VII ] : 913-VII
Bonus[ 906-VI-8 - 906-VI-8 ] : 906-VI-8
Bonus[ 913-X-15 - 913-X-15 ] : 913-X-15
Bonus[ [873-VI-20 - 874-IV-10] - [873-VI-20 - 874-IV-10] ] : [873-VI-20 - 874-IV-10]
Bonus prevere[ 913 - 914-III-21 ] : 914-III-21
Bonushomo[ 910-III-16 - 910-III-16 ] : 910-III-16
Bonushomo levita , exarator , escrivà[ 1012-VII-26 - 1013-III-31 ] : 1013-III-31
Borgiane[ 892-V - 892-V ] : 892-V
Borracio[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Borracioli[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Borrani[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Borrell II comte , difunt[ 986-[I-II] - 986-[I-II] ] : 1013-III-31
Borrella[ 893-I-28 - 893-I-28 ] : 893-I-28
Borrello[ 937-II-7 - 937-II-7 ] : 937-II-7
Borrello bon home[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Borrellus[ 913-VII - 913-VII ] : 913-VII
Borrellus[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Borrellus bisbe[ 1012-VII-26 - 1013-III-31 ] : 1013-III-31
Borrellus clergue , escrivà[ 910-I-23 - 910-I-23 ] : 910-I-23
Borrellus prevere , testimoni , monjo[ 854-XI-29 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3
Borrellus prevere[ 898|901-II-1 - 900|910-IV-12 ] : 900|910-IV-12
Bosco monjo[ 892-VII - 892-VII ] : 892-VII
Boso[ 913|918-VI-29 - 913|918-VI-29 ] : 913|918-VI-29
Boso[ 877-X-25 - 877-X-25 ] : 877-X-25
Bosó bisbe d'Agde[ 884-X-25 - 897-IV-19 ] : 897-IV-19
Boso comprador[ 893-II-23 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Boso comte[ [907-910] - 912-IV-4 ] : 912-IV-4
Boso home d'Alfeio[ 858 - 858 ] : 858
Bosó príncep , rei , duc , tirà , il·lustre , comte , fidel , ministerial . atxiministre , missi[ 870-VII-20 - [886-X-15 - 887-I-11] ] : 912
Bosone comte , domno[ [898-908] - 912-III ] : 912-III
Bosoni[ 870|871-VIII-9 - 894-VI ] : 894-VI
Bosoni comte[ 892-XII - 912 ] : 912
Bosoni testimoni[ [854-864]-VII-16 - [854-864]-VII-16 ] : [854-864]-VII-16
Bosoni vescomte[ 897-VII-16 - >897-VII-16 ] : >897-VII-16
Bosonis[ 895-V - 895-V ] : 895-V
Bosonis[ 882|936-XII - 882|936-XII ] : 882|936-XII
Bosonis comte[ 914|961|964 - 914|961|964 ] : 914|961|964
Bosonis comte[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Bosono abat[ 908-IX-30 - 908-IX-30 ] : 908-IX-30
Bovó home religiós de Puteolis[ 858 - 858 ] : 858
Bradila[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Bradila[ 898|901-II-1 - 898|901-II-1 ] : 898|901-II-1
Bradila[ 855|856-IV-17 - 855|856-IV-17 ] : 855|856-IV-17
Bradila bon home[ 888-IV-20 - 912-II-10 ] : 912-II-10
Bradila clergue , monjo , auditor[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29
Bradila mercatarius[ 876-III-31 - 886|917-VI ] : 886|917-VI
Bradila visor[ 903-VI - 903-VI ] : 903-VI
Bradilane[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bradilane[ 893-I-2 - 893-I-2 ] : 893-I-2
Bradilane difunt[ - ] : 911-V-30
Bradilani[ 907-I-20 - 907-I-20 ] : 907-I-20
Brancio prevere , canceller , escrivà , diaca[ 876-X-23 - 891-II-23 ] : 891-II-23
Brandono prevere[ [879-885] - [879-885] ] : [879-885]
Bradulina[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Brandaricus bisbe[ 886-VI-24 - 886-VI-24 ] : 886-VI-24
Brandario[ 873-VI - 873-VI ] : 873-VI
Brandario jutge[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Brannii[ 891-II-23 - 891-II-23 ] : 891-II-23
Brantilo femina[ 909-II-9 - 909-II-9 ] : 909-II-9
Brauli de Saragossa , sant[ - ] : [885-891]|887
Breiens[ 914-IV-13 - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Breutarius levita[ 898-VII-23 - 898-VII-23 ] : 898-VII-23
Breydiggo difunt[ - ] : 912-III
Brictius de Besiers[ 858 - 858 ] : 858
Brunardo vescomte m vassall , missi , fidel[ 870 - 876|877-III ] : 876|877-III
Brunechilde reina[ - ] : 885-VI-16
Brungaldus[ 904|905-III-30 - 904|905-III-30 ] : 904|905-III-30
Brunildes[ 910-VII-13 - 910-VII-13 ] : 910-VII-13
Bruno bisbe[ 904|907-V - 904|907-V ] : 904|907-V
Bruno bisbe[ 872-V - 872-V ] : 872-V
Buinum noble[ 881-X - 881-X ] : 881-X
Bulcara[ 892|893-V-I - 892|893-V-I ] : 892|893-V-I
Bulfini masover , servent[ 882 - 882 ] : 882
Bulgar[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bulgar prevere[ 913-VI-2 - 913-VI-2 ] : 913-VI-2
Bulgara prevere[ 893-I-2 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20
Bulgarante[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Bulgarella[ 910|911-V-15? - 910|911-V-15? ] : 910|911-V-15?
bulgarorum gentilici[ 876-IV-21 - 883 ] : 883
Buliarane monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Bundancia[ 885-III - 885-III ] : 885-III
Bunnoni[ 873-IX-7 - 873-IX-7 ] : 873-IX-7
Bunnoni auditor[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29
Bunnus clergue[ 815-X-15 - 815-X-15 ] : 815-X-15
Burgaldi[ 886|887-IV - 886|887-IV ] : 886|887-IV
burgundionum gentilici[ 878-IX-16 - [886-X-15 - 887-I-11] ] : [886-X-15 - 887-I-11]
Burvaldi[ 880-VI - 880-VI ] : 880-VI
Busim[ 912|913-XII-3 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3
 

[C] A B [C] D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

cabilonenses gentilici[ ~894 - ~894 ] : ~894
Cacubal..[ - ] : 910|911-V-15?
Cadilo[ 901|905-IV - 901|905-IV ] : 901|905-IV
Cadilonem[ 901-IX-5 - 901-IX-5 ] : 901-IX-5
Caesarius sant , bisbe[ - ] : [850-925]
Cain bíblic[ - ] : 876-II-17
Caiphae bíblic[ - ] : 876-I
Calpemiro bon home?[ 876-IV-22 - 876-IV-22 ] : 876-IV-22
Calsani[ 880-I - 887-X ] : 887-X
Calstoni[ 887-X - 895-IV ] : 895-IV
Calstus[ 895-IV - 895-IV ] : 895-IV
Calvello[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Calvellus[ 898|899-VIII-5 - 898|899-VIII-5 ] : 898|899-VIII-5
Camerina cohort[ [888-915] - [888-915] ] : [888-915]
Camius prevere , escrivà[ 912-V - 912-V ] : 912-V
Campio prevere[ 903-II-20 - 903-II-20 ] : 903-II-20
Campius acòlit[ 914-IV-16 - 914-IV-16 ] : 914-IV-16
Candeiano prevere[ [863-874] - [863-874] ] : [863-874]
Candida[ 910-I-23 - 911-XII-1 ] : 911-XII-1
Cannisis clergue[ 889|890|891-X-30 - 889|890|891-X-30 ] : 889|890|891-X-30
Canpio clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Cardellus prevere , escrivà[ 889-XI - 914-IV ] : 914-IV
Carlemany emperador franc , príncep , august , rei , magnus , difunt , domno[ 785|[875-877] - 890 ] : 1013-III-31
Carles Constantí[ - ] :
Carles de Lorena rei[ 909|988-IX - 911|990-X ] : 911|990-X
Carles de Provença rei[ - ] : 885-VI-20
Carles II el Calb emperador august , rei , príncep , august , emperador magne , dominus , cèsar[ 842-II-12 - 877-X-25 ] : 972
Carles III el Simple emperador franc[ ~893 - 914|919|920-VII-7 ] : 914|919|920-VII-7
Carles III el Gras Emperador franc[ 878-IV - ~893 ] : [893-898]
Carles Martell rei[ - ] : 727|797
Carli[ 870 - 870 ] : 870
Carloman de Baviera rei[ 873-[III-V] - 879-[X-XI] ] : 879-[X-XI]
Carloman II Rei franc[ 880 - 884-VI-11 ] : 899-VI-6
Carolo[ 880-IV-30 - 880-IV-30 ] : 880-IV-30
carpetanorum gentilici[ 902 - 902 ] : 902
Carpio[ 910-VII-13 - 910-VII-13 ] : 910-VII-13
Carpio canonge[ 913-III-1 - 913-III-1 ] : 913-III-1
Carpione[ 898-V-24 - 898-V-24 ] : 898-V-24
Caseum esclarit[ [914-918] - [914-918] ] : [914-918]
Cassio[ 907|908 - 907|908 ] : 907|908
Castaneto[ 875-I-16 - 875-I-16 ] : 875-I-16
Castellana[ [869-VI-20 - 870-VI-19] - [869-VI-20 - 870-VI-19] ] : [869-VI-20 - 870-VI-19]
Castellano abat[ 873-XI-17 - 880-VI-4 ] : 880-VI-4
Castellano abat , difunt[ 873-IV-25 - 873-IV-25 ] : 876-I-30
Castelanus[ 914-I-21 - 914-I-21 ] : 914-I-21
Castellanus diaca , escrivà[ 886-XII - 886-XII ] : 886-XII
Castellanus noble , prevere , prepòsit[ 874-I - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Castellanus prevere[ - ] : 899-V-29
Castellanus prevere , monjo[ 896-II-12 - 898-X-29 ] : 898-X-29
Castino bon home[ 881-V-17 - 881-V-17 ] : 881-V-17
Castinus[ [875-VI-20 - 876-VI-19] - [875-VI-20 - 876-VI-19] ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Castori sant , bisbe , confessor[ - ] : [906-VII-5 - 912-VII-4]
Castus[ 878|938-VI-18 - 878|938-VI-18 ] : 878|938-VI-18
catalans[ 1114 - 1183 ] : 1183
Cathalani[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Caudigosa[ 903-XII-31 - 903-XII-31 ] : 903-XII-31
Ccvdus prevere[ 889-XI-4 - 889-XI-4 ] : 889-XI-4
Cecilia[ 900-IX-10 - 900-IX-10 ] : 900-IX-10
Cecilia[ 910-VI-1 - 910-VI-1 ] : 910-VI-1
Cecilga[ 903-VI - 903-VI ] : 903-VI
Celdonia[ 891-III-23 - 891-III-23 ] : 891-III-23
Celedonius arxipreste[ 819-XI-1 - 819-XI-1 ] : 819-XI-1
Celest scaminei[ [888 - 898] - [888 - 898] ] : [888 - 898]
Celestio bon home[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Cellone marquès[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Celsa serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Celsarigo[ 874-XII - 874-XII ] : 874-XII
Celso[ 910|918-II-25 - 910|918-II-25 ] : 910|918-II-25
Cenifredo laic[ 921|925|926-II-25 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25
Cenone femina[ 898-IX-10 - 898-IX-10 ] : 898-IX-10
Censorio[ 880|881 - 880|881 ] : 880|881
Censorius[ 866|876-VI - 866|876-VI ] : 866|876-VI
Centildes[ 898-VI-16 - 898-VI-16 ] : 898-VI-16
Centulli clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 880-X-26 ] : 880-X-26
Centullo[ 878-IX-8 - 881-VIII-30 ] : 881-VIII-30
Centullo[ 904|905-III-30 - 904|905-III-30 ] : 904|905-III-30
Centullo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Centullum[ 912-V - 912-V ] : 912-V
Centullus[ 900-VI-1 - 938|939-VII-26 ] : 938|939-VII-26
Centullus[ 907-IV - 907-IV ] : 907-IV
Centullus[ 909-III-9 - 909-III-9 ] : 909-III-9
Centullus[ 901|903-II-13 - 901|903-II-13 ] : 901|903-II-13
Centullus edificador[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 899|900-XII-9 ] : 899|900-XII-9
Centullus escrivà , prevere[ 892-I-30 - 898|900-IX ] : 898|900-IX
Centullus monjo[ ~893 - ~893 ] : ~893
Centullus prevere , escrivà , clergue[ 890-I-9 - >907-I-21 ] : >907-I-21
Centulo[ 912|915|918-I - 912|915|918-I ] : 912|915|918-I
Centurii[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Centurio jutge[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Centurius il·lustre[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Ceria[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Cerrola[ 908|910-XII-24 - 908|910-XII-24 ] : 908|910-XII-24
Caesar emperador romà[ - ] : [888-915]
Cesari bon home[ 874-III-25 - 874-III-25 ] : 874-III-25
Cesarius abat, arquebisbe[ 970-[V-XII] - 970-[V-XII] ] : 970-[V-XII]
Cesarius prevere[ 903|904 - 903|904 ] : 903|904
Cesarius sotsdiaca[ 914-IV-13 - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Cesera[ 909-IV - 909-IV ] : 909-IV
Ceseru monjo[ 909-XI - 909-XI ] : 909-XI
Cessagutus clergue , ardiaca[ 889|890|891-X-30 - 889|890|891-X-30 ] : 889|890|891-X-30
Cessariae serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Cessario Pippini vestararii[ 876-IV-21 - 876-IV-21 ] : 876-IV-21
Ceucefredus[ 905-XI-18 - 905-XI-18 ] : 905-XI-18
Chagiano[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Chalapodio[ 911|916-IV-28 - 911|916-IV-28 ] : 911|916-IV-28
chalybum gentilici[ [888-915] - [888-915] ] : [888-915]
Charibaldo bon home[ 898-V-28 - 898-V-28 ] : 898-V-28
Chenoni[ 909-IV - 909-IV ] : 909-IV
Chevellinus prevere[ 906-II-19 - 906-II-19 ] : 906-II-19
Childeberti rei[ - ] : 872-IV-22
Childebranni[ - ] : 876-I
Chilio[ 903-VII-24 - 903-VII-24 ] : 903-VII-24
Chillio[ 900-IV-29 - 900-IV-29 ] : 900-IV-29
Chilone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Chindeberga[ - ] : [840-841]
Chindiberga[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Chindiberga[ [840-841] - [840-841] ] : [840-841]
Chindiverga[ 900|902-III-15 - 900|902-III-15 ] : 900|902-III-15
Chinechergas[ 914-VI-19 - 914-VI-19 ] : 914-VI-19
Chinilo[ 876 - 876 ] : 876
Chintila[ 900|902-III-15 - 900|902-III-15 ] : 900|902-III-15
Chintilo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Chintilone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Chixilone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Choniemirus[ 942-I-15 - 942-I-15 ] : 942-I-15
Chore bíblic[ - ] : 964-V
Chrispioni[ 877-III-21 - 877-III-21 ] : 877-III-21
Christiani sacerdot[ 901-VII-14 - 901-VII-14 ] : 901-VII-14
Christiano bisbe[ 908|909-III-16 - 908|909-III-16 ] : 908|909-III-16
Christiano bisbe[ - ] : 884-VI-11
Christiano servent[ 914-X - 914-X ] : 914-X
Christianus sacerdot[ 904-VI-3 - 904-VI-3 ] : 904-VI-3
Christianus servent , masover[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Christianus sotsdiaca[ 910-XII - 910-XII ] : 910-XII
christianorum gentilici[ [854-863] - 1012-VII-26 ] : 1012-VII-26
Christianum servent[ [901-905]-VI-16 - [901-905]-VI-16 ] : [901-905]-VI-16
Christofalo[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Christofori primicerii[ 876-IV-21 - 878-IV-29 ] : 878-IV-29
Christoforo[ 873-VI - 873-VI ] : 873-VI
Christophori sant[ - ] : 899
Chrysostomus[ - ] : 902
Chunradum comte , fidel[ 876-IX-4 - 884-VI-11 ] : 884-VI-11
Cidricus servent[ 877-III-29 - 877-III-29 ] : 877-III-29
Cintila visor[ 874-V - 874-V ] : 874-V
Ciprianus[ 914-XII-15 - 914-XII-15 ] : 914-XII-15
Ciriacii[ 902-VI - 902-VI ] : 902-VI
Circes mític[ - ] : [888-915]
Cixila[ 912-II-8 - 912-II-8 ] : 912-II-8
Cixila[ 850-IV-12 - 850-IV-12 ] : 850-IV-12
Cixila[ [875-VI-20 - 876-VI-19] - [875-VI-20 - 876-VI-19] ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Cixila testimoni[ 876 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29
Cixila prevere[ 889-III-1 - 911-X-23 ] : 911-X-23
Cixilo[ 914-V-9 - 914-V-9 ] : 914-V-9
Cixilo[ 914-XII-15 - 914-XII-15 ] : 914-XII-15
Cixilo[ [840-841] - [840-841] ] : [840-841]
Cixilo femina[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Cixilone[ - ] : [840-841]
Cixixila escrivà[ 914-II-27 - 914-II-28 ] : 914-II-28
Clara femina[ 903-I-31 - 903-I-31 ] : 903-I-31
Clarencius[ 911-X-17 - 911-X-17 ] : 911-X-17
Clarildes femina[ 913-XI-14 - 913-XI-14 ] : 913-XI-14
Clarus testimoni[ 912|913-XI-28 - 912|913-XI-28 ] : 912|913-XI-28
Claubernus jutge[ [906-909]-VIII - [906-909]-VIII ] : [906-909]-VIII
Claudia muller de Felix[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Claudii[ [888 - 898]-IX - 897-V ] : 897-V
Claudius[ 891-III-23 - 891-III-23 ] : 891-III-23
Clarus confessor[ - ] : 900-V
Clemente[ 888-II - 888-II ] : 888-II
Clementi pagès[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Clementis[ 870-IV-29 - 870-IV-29 ] : 870-IV-29
Clerionis[ 876|881|899-V - 876|881|899-V ] : 876|881|899-V
Climent I beat , papa , màrtir[ - ] : 899|904-VI-2
Clio mític[ - ] : [888-915]
Clotho mític[ - ] : [888-915]
Codalberto bon home , sacerdot[ 879-VI-26 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Codescalco[ 911|916-IV-28 - 911|916-IV-28 ] : 911|916-IV-28
Codino[ 912|915|918-I - 912|915|918-I ] : 912|915|918-I
Colomirus[ 911-II-16 - 911-II-16 ] : 911-II-16
Colopesii[ 910-III - 910-III ] : 910-III
Columba[ 889-XI-4 - 889-XI-4 ] : 889-XI-4
Columba[ 910-VII-20 - 910-VII-20 ] : 910-VII-20
Columba[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Columba[ 889-XI-30 - 889-XI-30 ] : 889-XI-30
Columbae màrtir[ 878-VII-16 - 878-VII-16 ] : 878-VII-16
Combarro[ 906-XI-8 - 906-XI-8 ] : 906-XI-8
Comedales[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Comendatus prevere , abat[ 745-IX - 854-XI-29 ] : 872-IX-17
Comesindus[ 905-XI-18 - 914-IX-8 ] : 914-IX-8
Comitalis[ [898-900]-VII-13 - [898-900]-VII-13 ] : [898-900]-VII-13
Comparadus[ 904-X-13 - 904-X-13 ] : 904-X-13
Comparato difunt[ - ] : 933-V-15
Comparato prevere , difunt[ 911|916-IV-28 - 911|916-IV-28 ] : 911|916-IV-28
Comparato saig[ 870-VI-13 - 870-VI-13 ] : 870-VI-13
Comparatus[ 872|875-XI-23 - 880-X-26 ] : 880-X-26
Comparatus[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Concessus monjo[ [840-841] - [849-VI-20 - 850-VI-19] ] : [849-VI-20 - 850-VI-19]
Concius[ 846-II-24 - 846-II-24 ] : 846-II-24
Condeberga[ >907-I-21 - >907-I-21 ] : >907-I-21
Condesalba[ 850-IV-12 - 850-IV-12 ] : 850-IV-12
Condino[ 911-IV - 911-IV ] : 911-IV
Congemiro saig[ 886-V-27 - 914-IX-8 ] : 914-IX-8
Cononi[ 889-XI - 889-XI ] : 889-XI
Conparadus[ 909-VII-9 - 909-VII-9 ] : 909-VII-9
Conparato auditor , sacerdot , canonge , bon home[ 881-V-17 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Conparatus[ 872|875-XI-23 - [875-VI-20 - 876-VI-19] ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Conparatus prevere , escrivà , canceller[ 860-I-11 - 878-VI-6 ] : 878-VI-6
Conrad[ - ] : 889-VII-11
Conrad III de Borgonya , rei[ 914|961|964 - 972 ] : 972
consiliarium conseller[ 878-IV - 878-IV ] : 878-IV
Conspertum bisbe , diaca[ 879-VI-7 - 879-XI ] : 879-XI
Constabi[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Constanciono[ 889-IX - 889-IX ] : 889-IX
Constancius arxiprevere[ ~888 - ~888 ] : ~888
Constantinam[ 876-IV-21 - 876-IV-21 ] : 876-IV-21
Constantini[ 896-IV-3 - 896-IV-3 ] : 896-IV-3
Constantino[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Constantino[ 876-IV-21 - 876-IV-21 ] : 876-IV-21
Constantinum emperador romà[ - ] : [900-925]
Constantinus clergue[ 914-VII-1 - 914-VII-1 ] : 914-VII-1
Constantio[ 883|893-X - 883|893-X ] : 883|893-X
Constantium bisbe[ - ] : 871-XII-26
Constantius cobisbe[ 870-II-21 - 875-I-16 ] : 875-I-16
Conterando[ 894-VIII-21 - 894-VIII-21 ] : 894-VIII-21
corbinienses gentilici[ ~894 - ~894 ] : ~894
cordubensis gentilici[ 874-VII-1 - 874-VII-1 ] : 874-VII-1
Coscolina[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Cosla[ 912-IV - 912-IV ] : 912-IV
Costabile[ 892-III - 892-III ] : 892-III
Costabili[ 893-VIII - 893-VIII ] : 893-VIII
Costabilis masover[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Costabilo[ 876|881|899-V - 906-IV-29 ] : 906-IV-29
Costabulo[ 874?-V - 874?-V ] : 874?-V
Costancia[ 891-VIII - 891-VIII ] : 891-VIII
Costancio[ 901-V - 901-V ] : 901-V
Costancione[ 887-VI - 887-VI ] : 887-VI
Costanvulus[ 909-VIII-25 - 909-VIII-25 ] : 909-VIII-25
Costaviles[ 906-VI-8 - 906-VI-8 ] : 906-VI-8
Cotaldus de Craho noble[ 792-II-25|1336 - 792-II-25|1336 ] : 792-II-25|1336
Cotilane noble[ 890|892-IV - 898-V-23 ] : 898-V-23
Cotilo[ 902|904-V-28 - 902|904-V-28 ] : 902|904-V-28
Crageilo[ 914-II-27 - 914-II-28 ] : 914-II-28
Cratus[ 890-I-9 - 890-I-9 ] : 890-I-9
Crecencio[ - ] : 888-IX-1
Cresongus[ 900|909-I - 900|909-I ] : 900|909-I
Crexencius[ 909-III-21 - 909-III-21 ] : 909-III-21
Crexencius[ 909-III-21 - 909-III-21 ] : 909-III-21
Crexenso[ 914-IV-13 - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Crima[ 874-X-8 - 874-X-8 ] : 874-X-8
Criscitura[ [873-VI-20 - 874-IV-10] - [873-VI-20 - 874-IV-10] ] : [873-VI-20 - 874-IV-10]
Crispini sant[ 888|889-VI-13 - 888|889-VI-13 ] : 888|889-VI-13
Crispiniani sant[ 888|889-VI-13 - 888|889-VI-13 ] : 888|889-VI-13
Crispinus masover , servent[ [879-884]-XI - [879-884]-XI ] : [879-884]-XI
Crispio bon home[ 888-VI-4 - 888-VI-4 ] : 888-VI-4
Crispio prevere , manumissor[ 914-VI-19 - 914-VI-19 ] : 914-VI-19
Cristiana[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Cristianus jutge , vicari[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Cristianus masover[ 882|936-XII - 882|936-XII ] : 882|936-XII
Cristini[ 874-I - 874-I ] : 874-I
Cristofero escrivà[ 889-V - 909-I ] : 909-I
Crisulfus bisbe[ [855-969] - [855-969] ] : [855-969]
Cudiscli[ - ] : 860-I-11
Cugat sant , màrtir , beat[ - ] : 1012-VII-26
Cunaberti[ 895-V - 913-IV ] : 913-IV
Cunctus[ 906-[IV-XII] - 906-[IV-XII] ] : 906-[IV-XII]
Cundulfo[ 881-X-19 - 881-X-19 ] : 881-X-19
Cuneberti[ 881|882-I - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Cuniberti comte[ 876-II - 876-II ] : 876-II
Cursio edificador[ 899|900-XII-1 - 899|900-XII-1 ] : 899|900-XII-1
Curtesinda[ 843|887|888-VI-2 - 843|887|888-VI-2 ] : 843|887|888-VI-2
Cuslardum testimoni[ 785|[875-877] - 890 ] : 1013-III-31
Custabilis[ 902-III-28 - 904-VII-31 ] : 904-VII-31
Custabulo[ 897-III - 897-III ] : 897-III
Custabulo[ 885-II - 885-II ] : 885-II
Cypriano sant , beat, màrtir , confessor[ - ] : [912-926]
 

[D] A B C [D] E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Dacbert prevere[ 900 - 914-II-13 ] : 914-II-13
Dacberti[ [901-905]-VI-16 - [901-905]-VI-16 ] : [901-905]-VI-16
Dacbertus noble[ 890|892-IV - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Dacco[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Daccoberti[ 815-X-15 - 815-X-15 ] : 815-X-15
Dacconi[ 873-IX-7 - 873-IX-7 ] : 873-IX-7
Dacho prevere[ 907|908 - 907|908 ] : 907|908
Dacho[ 942-I-15 - 942-I-15 ] : 942-I-15
Dacho[ 909-XII-23 - 909-XII-23 ] : 909-XII-23
Dacho prevere , sacerdot[ 892-II-28 - 913-II-10 ] : 913-II-10
Dachone[ 913-II - 913-II ] : 913-II
Dachoni testimoni[ 854-XI-29 - 880-X-26 ] : 880-X-26
Daciano governador romà[ - ] : 877-X-23
Daco[ 900-IX-10 - 900-IX-10 ] : 900-IX-10
Daco[ 911|912-X-31 - 912|913-IV-9 ] : 912|913-IV-9
Daco[ 911|912-VIII-8 - 911|912-VIII-8 ] : 911|912-VIII-8
Daco[ 914-IV-13 - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Daco levita , escrivà[ 914-IV-13 - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Dacoberto testimoni[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Dacofredo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Dacolina[ 901-V-8 - 901-V-8 ] : 901-V-8
Dacone[ 913-VI-2 - 913-VI-3 ] : 913-VI-3
Daconi prevere, escrivà , visor[ 874-V - 914-IV ] : 914-IV
Daculinas[ 854-VII-16 - 854-VII-16 ] : 854-VII-16
Dada[ 895-IV - 895-IV ] : 895-IV
Daddoni[ 869-V-15 - 870-X-8 ] : 870-X-8
Dadericus[ 909-II-21 - 909-II-21 ] : 909-II-21
Dadilane testimoni[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Dadilde[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Dadiricus marit de Leda[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Dado[ 892|893-VII - 892|893-VII ] : 892|893-VII
Dado testimoni[ 874-XI - 874-XI ] : 874-XI
Dado bisbe[ 888-V-1 - 888-V-1 ] : 888-V-1
Dadone[ 883-VII-21 - 883-VII-30 ] : 883-VII-30
Dadone[ 883-VII-30 - 883-VII-30 ] : 883-VII-30
Dadone difunt[ - ] : 911-III
Dadonis[ 880-V - [881-IV-11 - 882-IV-10] ] : [881-IV-11 - 882-IV-10]
Dagberto bisbe[ 872-IX-23 - 872-IX-23 ] : 872-IX-23
Dagerius prevere[ 869-XII-6 - 869-XII-6 ] : 869-XII-6
Dagobert I rei[ - ] : 888|889-VI-13
Dagoberta[ [888-II-29 - 893-V-28] - [888-II-29 - 893-V-28] ] : [888-II-29 - 893-V-28]
Dagoberti[ 879-IV - 888-IX ] : 888-IX
Dahimus prevere[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Daibaldus servent[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Daidona[ 910-VI-1 - 910-VI-1 ] : 910-VI-1
Dailane fidel laic[ 904-X-13 - 904-X-13 ] : 904-X-13
Daiweno[ 897-X - 897-X ] : 897-X
Dala prevere , escrivà[ 899-VI - 899-VI ] : 899-VI
Dalmacio[ 909-XII-23 - 909-XII-23 ] : 909-XII-23
Dalmatii[ 903-VII - 903-VII ] : 903-VII
Damas I papa[ - ] : 888-V-1
Damiano[ 892-II-28 - 892-II-28 ] : 892-II-28
Danel[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Danengus prevere , escrivà[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Danias prepòsit , prevere[ 900-I - 901|927-V ] : 901|927-V
Daniel[ 898-V-28 - 898-V-28 ] : 898-V-28
Daniel[ 900|901-IX-2 - 900|901-IX-2 ] : 900|901-IX-2
Daniel[ 900-IV-26 - 900-IV-26 ] : 900-IV-26
Daniel[ 901|927-V - 901|927-V ] : 901|927-V
Daniel[ 904-IV-24 - 904-IV-24 ] : 904-IV-24
Daniel[ 911|912-X-31 - 911|912-X-31 ] : 911|912-X-31
Daniel[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Daniel[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Daniel[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Daniel[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Daniel[ 914-I-5 - 914-I-5 ] : 914-I-5
Daniel[ 875-VI-26 - 887-VI-27 ] : 887-VI-27
Daniel[ 885-V-14 - 885-V-14 ] : 885-V-14
Daniel[ 883-XII-19 - 898-IV-25 ] : 898-IV-25
Daniel[ 898-XI-28 - 898-XI-28 ] : 898-XI-28
Daniel abat[ 902 - 902 ] : 902
Daniel ardiaca[ 889|897-XI-4 - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Daniel bíblic[ - ] : [850-925]
Daniel bon home[ 881-V-17 - 911-XII-18 ] : 911-XII-18
Daniel bon home[ 879-IX-18 - 886-X-8 ] : 886-X-8
Daniel bon home[ 873-IV-23 - 873-IV-23 ] : 873-IV-23
Daniel prevere , escrivà , bon home[ 874-III-25 - 898-X-29 ] : 898-X-29
Daniel fidel laic , prevere , ecrivà[ 904-X-13 - 912-II-8 ] : 912-II-8
Daniel jutge[ 879-IX-18 - 879-IX-18 ] : 879-IX-18
Daniel noble[ 890|892-IV - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Daniel prevere[ 907-I-20 - 907-I-20 ] : 907-I-20
Daniel prevere[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Daniel sant , màrtir[ 888-IX-1 - 888-IX-1 ] : 888-IX-1
Daniele bisbe[ - ] : 896-VIII-20
Danielem[ 880-VI-4 - 880-VI-4 ] : 880-VI-4
Danieli prep+osit[ 873|874-V-22 - 877-III-21 ] : 877-III-21
Danieli abat[ 883-VI-13 - 883-VI-13 ] : 883-VI-13
Danielis[ [909-911]-VII - [909-911]-VII ] : [909-911]-VII
Danielis[ 913-XI-3 - 913-XI-3 ] : 913-XI-3
Danielo prevere[ 911|916-IV-28 - 911|916-IV-28 ] : 911|916-IV-28
Danihel abat[ 873-IV-23 - 878|879-V-18 ] : [894-919]
Danihel abat , difunt[ - ] : [894-919]
Danihelem[ ~902-VIII - ~902-VIII ] : ~902-VIII
Danila[ 909-XI - 909-XI ] : 909-XI
Danilo prevere , escrivà[ 899|900-XII-1 - 907-I-20 ] : 907-I-20
Danimiro marit d'Ansilo[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Danius[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Daquirandus[ 871|872-XII-13 - 871|872-XII-13 ] : 871|872-XII-13
Dardus monjo[ 854-XI-29 - 854-XI-29 ] : 854-XI-29
Dareldes[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Darido[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Darniconi[ 926|930-II-11 - 926|930-II-11 ] : 926|930-II-11
Darvardus vescomte , jutge[ 914|915-VII-18 - 914|915-VII-18 ] : 914|915-VII-18
Datan bíblic[ - ] : 964-V
Dateldes[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Datila[ 872|875-XI-23 - [875-VI-20 - 876-VI-19] ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Datile[ [879-884]-XI - [879-884]-XI ] : [879-884]-XI
Dato testimoni , laic[ 886-V-27 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25
Dato[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Dato[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Dato[ 914-I-21 - 914-I-21 ] : 914-I-21
Dato[ 892-II - 892-II ] : 892-II
Dato[ 876-IV-22 - 876-IV-22 ] : 876-IV-22
Dato monjo[ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Dato monjo , testimoni[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Dato prevere , escrivà[ 873|986-XI-30 - 873|986-XI-30 ] : 873|986-XI-30
Datone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Datone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Datone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Datoni[ 894-III - 894-III ] : 894-III
Datoni[ 889-XI - 889-XI ] : 889-XI
Datoni monjo[ 873|874-V-22 - [889-899] ] : [889-899]
Dator[ 912-XII-20 - 912-XII-20 ] : 912-XII-20
Dattoni bon home[ 879-IX-18 - 879-IX-18 ] : 879-IX-18
Datum[ 906-V - 906-V ] : 906-V
Dauda[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Dauda jutge[ 927-VI-10 - 927-VI-10 ] : 927-VI-10
Daudado[ 910-VII-20 - 910-VII-20 ] : 910-VII-20
Daudato[ 912-II-8 - 912-II-8 ] : 912-II-8
Daugione[ 892-IV - 892-IV ] : 892-IV
Davi[ 910-VII-20 - 910-VII-20 ] : 910-VII-20
David[ 895-IV - [898-900]-II ] : [898-900]-II
David[ 897-V - 902-IV ] : 902-IV
David[ 900-III-26 - 900-III-26 ] : 900-III-26
David abat[ 888|898-IV - 913-VIII-18 ] : 913-VIII-18
David abat , sacerdot[ ~908 - 908-XI ] : 908-XI
David bíblic, salmista, jutge, rei[ - ] : [900-925]
David bon home[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
David degà , prevere , domno[ 882-XI - 904|907-V ] : 904|907-V
David monjo[ 889-III-3 - 913-VIII-18 ] : 913-VIII-18
David masover[ 891-VIII - 891-VIII ] : 891-VIII
Davide testimoni[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Davidia femina[ 898-V-24 - 898-V-24 ] : 898-V-24
Davidii[ 909-IV - 909-IV ] : 909-IV
Davidius[ 903-I - 914-I ] : 914-I
Davidius[ [876-887] - [876-887] ] : [876-887]
Davit[ 889-I-16 - 906-XI-1 ] : 906-XI-1
Daysam b. Ishaq[ - ] : 906|907
Debertus[ 899-IV-27 - 899-IV-27 ] : 899-IV-27
Deda[ [906-VII-5 - 912-VII-4] - [906-VII-5 - 912-VII-4] ] : [906-VII-5 - 912-VII-4]
Dedentio nen de monestir[ 858 - 858 ] : 858
Degorosa[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Degorosa[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Deichino abat , prevere[ 871|872-XII-13 - 900-IV-30 ] : 900-IV-30
Deidona[ 884-X-25 - 884-X-25 ] : 884-X-25
Deidonato[ 889|890-IV-18 - 889|890-IV-18 ] : 889|890-IV-18
Deidonato noble , prevere[ 890|892-IV - 898-V-23 ] : 898-V-23
Deidonus testimoni[ 879|881-II - 879|881-II ] : 879|881-II
Deila comte[ [879-893] - [898-917] ] : [898-917]
Deila[ 908-II-21 - 908-II-21 ] : 908-II-21
Delherus prevere[ 887|888-XI-24 - 887|888-XI-24 ] : 887|888-XI-24
Demosthenem històric , poeta[ - ] : 878-IV-14
Deodada[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Deodata[ 908-X - 908-X ] : 908-X
Deodata femina[ 871-X-7 - 871-X-7 ] : 871-X-7
Deodati[ 896|901-XII-21 - 896|901-XII-21 ] : 896|901-XII-21
Deodati[ 903-VII-3 - 903-VII-3 ] : 903-VII-3
Deodati[ - ] : 880-VI
Deodato[ 883-VII-21 - 883-VII-21 ] : 883-VII-21
Deodato monjo , prevere[ 873|874-V-22 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Deodato levita , prepòsit[ 878-X-10 - 878-X-10 ] : 878-X-10
Deodato progenitor[ 899-VI-6 - 899-VI-6 ] : 899-VI-6
Deodatum servent[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Deodatus[ 866|876-VI - 866|876-VI ] : 866|876-VI
Deodatus[ 880-V - 880-V ] : 880-V
Deodatus prevere[ [869-873] - 874-IV ] : 874-IV
Deodatus prevere[ 911|916-IV-28 - 911|916-IV-28 ] : 911|916-IV-28
Deodatus prevere[ 878-XI - 904-VI-3 ] : 904-VI-3
Deodo[ 914-X - 914-X ] : 914-X
Deodonatus prevere[ 901-V-8 - 901-V-8 ] : 901-V-8
Deodoni[ 870|871-VIII-9 - 914-VI-29 ] : 914-VI-29
Deodono servent[ 887-IX - 887-IX ] : 887-IX
Deodonus masover[ 887-V - 887-V ] : 887-V
Deodotani[ 903-VI - 903-VI ] : 903-VI
Deona serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Deotardi[ 913-XI-3 - 913-XI-3 ] : 913-XI-3
Deotimii vicari[ 885-V - 894-X ] : 894-X
Deotimio fidejussor[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Descolius prevere[ 908-XI-20 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20
Desiderato bon home[ 910|911|912-VII-9 - 910|911|912-VII-9 ] : 910|911|912-VII-9
Desideria femina[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Desiderii[ 910-III - 910-III ] : 910-III
Desiderii[ [893-923] - [893-923] ] : [893-923]
Desiderii[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - [880-IV-11 - 881-IV-10] ] : [880-IV-11 - 881-IV-10]
Desiderii[ 870-X-8 - 870-X-8 ] : 870-X-8
Desiderii príncep , fidel , vassall[ 869|870-XI-21 - 869|870-XI-21 ] : 877-VI
Desiderii màrtir[ - ] : 902|903-V-30
Desiderio[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Desiderio[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Desiderio[ 886-I-5 - 886-I-5 ] : 886-I-5
Desiderio reedificador , prevere[ 897-IV-19 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20
Desiderio testimoni[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Desiderius[ 819-XI-1 - 819-XI-1 ] : 819-XI-1
Desiderius[ 890-XII-3 - 898|899-VIII-5 ] : 898|899-VIII-5
Desiderius[ 900|901-II-16 - 900|901-II-16 ] : 900|901-II-16
Desiderius[ 879-IX-18 - 879-IX-18 ] : 879-IX-18
Desiderius marit de Bonafilia[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Desiderius prevere , escrivà[ 899|901-III-23 - 899|901-III-23 ] : 899|901-III-23
Desiderius jutge , vicari[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Despectus[ 874-IV - 874-IV ] : 874-IV
Dessiderius[ 892-II-28 - 914-V-14 ] : 914-V-14
Detharadus sacerdot , prevere[ [898-900]-II - [898-900]-II ] : [898-900]-II
Deudado abat[ - ] : 898-IV-17
Deudenius[ 913-X-15 - 913-X-15 ] : 913-X-15
Deudone noble , prevere , mandatari , jutge[ 876-IV-22 - 911|912-V-25 ] : 911|912-V-25
Deusadjuva[ 891-VIII - 891-VIII ] : 891-VIII
Deusadjuva[ 882-II - 882-II ] : 882-II
Deusdedit[ 903-V - 903-V ] : 903-V
Deusdedit ardiaca[ 882-XI-1 - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Deusdedit bisbe[ 1012-VII-26 - 1013-III-31 ] : 1013-III-31
Deusdedit duc , magister militum , conseller[ 878-VII-21 - 880-XI-8 ] : 880-XI-8
Deusdet[ 903-I - 912-V ] : 912-V
Deusdet masover[ 901-V - 901-V ] : 901-V
Deutfredus masover[ 885-V - 885-V ] : 885-V
Dexter[ [888-II-29 - 893-V-28] - [888-II-29 - 893-V-28] ] : [888-II-29 - 893-V-28]
Dexter testimoni[ 879|881-II - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10
Dextro[ - ] : [840-841]
Dextrone[ 870-IV-15 - 870-IV-15 ] : 870-IV-15
diable mític[ - ] : 887-V-18
Dida[ 892|893-VII - 892|893-VII ] : 892|893-VII
Dida[ 905|906 - 905|906 ] : 905|906
Didaco[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Didacus bisbe , prevere , testimoni[ 886-VI-24 - 899 ] : 899
Didacus bisbe[ 970-[V-XII] - 970-[V-XII] ] : 970-[V-XII]
Didalius prevere , canonge[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Didam[ 897-VII-16 - 897-VII-16 ] : 897-VII-16
Didamo prevere[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Didimo bon home[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Didimus degà , custodi de l'església[ 903-I - 914-VI ] : 914-VI
Dido[ 873-XI-17 - 873-XI-17 ] : 873-XI-17
Dido bisbe[ 878-VIII-18 - 892-IX-30 ] : 892-IX-30
Dido diaca[ ~908 - ~908 ] : ~908
Didoni abat[ - ] : 881-VI-5
Didoni[ 912|913-VIII-30 - 912|913-VIII-30 ] : 912|913-VIII-30
Diedelman colona[ 885|886-V-20 - 887-V-18 ] : 887-V-18
Diesia serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Digna[ 908-III-18 - 908-III-18 ] : 908-III-18
Dignus[ 902-VIII-18 - 902-VIII-18 ] : 902-VIII-18
Digone bon home[ 888-IV-30 - 938|939-VII-26 ] : 938|939-VII-26
Dignoni[ 872-III-17 - 872-III-17 ] : 872-III-17
Diodatus[ 897-III - 897-III ] : 897-III
Diolo[ 902-V-28 - 902-V-28 ] : 902-V-28
Dionysii Aeropagitae sant , màrtir[ - ] : 926|930-II-11
Dischembran servent[ 870-IV-5 - 870-IV-5 ] : 870-IV-5
Discolii[ 871-IV-11 - 871-IV-11 ] : 871-IV-11
Disderio[ 881-VI - 881-VI ] : 881-VI
Disderio[ 887-VI - 887-VI ] : 887-VI
Disiderio[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ditrulfus[ 896-XII-12 - 896-XII-12 ] : 896-XII-12
Diutrulfo monjo[ 898|900-V-26 - 898|900-V-26 ] : 898|900-V-26
divionenses gentilici[ ~894 - ~894 ] : ~894
Doclano[ 900-III - 900-III ] : 900-III
Doctrada[ 895-III - 895-III ] : 895-III
Doda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Doda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Doda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Doda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Doda[ 882-II - 882-II ] : 882-II
Doda femina[ 912-II-10 - 912-II-10 ] : 912-II-10
Dodada[ 893-X - 902-III ] : 902-III
Dodaldi[ 901|905-IV - 901|905-IV ] : 901|905-IV
Dodaldi[ 889-I - 889-I ] : 889-I
Dodane serventa[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Dodata[ 900-VI-1 - 914-VII-1 ] : 914-VII-1
Dodata[ 911-X-23 - 911-X-23 ] : 911-X-23
Dodata[ 889-I-16 - 889-I-16 ] : 889-I-16
Doddo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Dodeni[ [898-900]-VI-20 - [898-900]-VI-20 ] : [898-900]-VI-20
Dodiloni presul[ 892 - 892 ] : 892
Dodo[ 900-VI-1 - 911-V-1 ] : 911-V-1
Dodo[ 900-V-23 - 900-V-23 ] : 900-V-23
Dodo[ 902|904-V-28 - 902|904-V-28 ] : 902|904-V-28
Dodo jutge , bon home[ 868-VIII-18 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10
Dodo jutge , vicari[ 870-III-20 - 870-IV ] : 870-IV
Dodo vasso[ 888-IV-30 - 892-VIII-2 ] : 892-VIII-2
Dodolannus escrivà[ 901-XI-29 - 901-XI-29 ] : 901-XI-29
Dodone[ 910-I-23 - 910-I-23 ] : 910-I-23
Dodone[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Dodone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Dodoni[ ~910 - ~910 ] : ~910
Dodoni bisbe[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Dodonis[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Dodonis[ 913-V - 913-V ] : 913-V
Dodonis fidel[ 885-V-20 - 887-I-15 ] : 887-I-15
Dodono[ 895-III - 897-III ] : 897-III
Dodono[ 891 - 891 ] : 891
Dodotu[ 874-XII - 874-XII ] : 874-XII
Doebertus masover[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Doiane[ 908-IV - 908-IV ] : 908-IV
Dolcesema[ 904|905-III-30 - 904|905-III-30 ] : 904|905-III-30
Dolehido[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Domarico[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Domario marchatarii , monjo[ 877-IV-5 - [889-899] ] : [889-899]
Domefredus masover[ 880-I - 896-I ] : 896-I
Domelmo[ 895-I - 895-I ] : 895-I
Domenaldo[ 888|889-VI - 888|889-VI ] : 888|889-VI
Domenci[ 912-II-27 - 912-II-27 ] : 912-II-27
Domènec prevere[ 893-III-10 - 893-III-10 ] : 893-III-10
Domenica[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Domenica[ 914-I-5 - 914-I-5 ] : 914-I-5
Domenica[ 914-I-5 - 914-I-5 ] : 914-I-5
Domenica[ 914-I-5 - 914-I-5 ] : 914-I-5
Domenicha[ 909-II-21 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Domenicho difunt[ 890-XII-3 - 893-II-23 ] : 898-V-30
Domenico[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Domenico[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Domenico[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Domenico[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Domenico[ 899|900-VIII-28 - 899|900-VIII-28 ] : 899|900-VIII-28
Domenico[ 876-I-8|18 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Domenicus[ 899-IV-27 - 899-IV-27 ] : 899-IV-27
Domenicus[ 846-III-31 - 846-III-31 ] : 846-III-31
Domenicus bisbe[ 970-[V-XII] - 970-[V-XII] ] : 970-[V-XII]
Domenigo[ 913-X-15 - 913-X-15 ] : 913-X-15
Domenika[ 892-III-7 - 892-III-7 ] : 892-III-7
Domferano bon home[ 875-XII-18 - 875-XII-18 ] : 875-XII-18
Dominica[ 911-IV-1 - 911-IV-1 ] : 911-IV-1
Dominica[ 889-V-24 - 889-V-24 ] : 889-V-24
Dominica serventa[ 907|912-XI - 907|912-XI ] : 907|912-XI
Dominici[ 892-XII - 914|915 ] : 914|915
Dominici[ 870-II-21 - 875-I-16 ] : 875-I-16
Dominico[ 878-IX-8 - 881-VIII-30 ] : 881-VIII-30
Dominico[ 914-I - 914-I ] : 914-I
Dominico[ 897-X - 897-X ] : 897-X
Dominicum servent[ [901-905]-VI-16 - [901-905]-VI-16 ] : [901-905]-VI-16
Dominicum servent[ [901-905]-VI-16 - [901-905]-VI-16 ] : [901-905]-VI-16
Dominicum servent[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Dominicum servent[ 912-I-17 - 912-I-17 ] : 912-I-17
Dominicum servent[ 858|859-XII-18 - 858|859-XII-18 ] : 858|859-XII-18
Dominicus[ 893-III-27 - 893-III-27 ] : 893-III-27
Dominicus[ 887-IV-22 - 887-IV-22 ] : 887-IV-22
Dominicus bisbe[ 877-XI-26 - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Dominicus bisbe[ 876-IV-21 - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Dominicus marit d'Ansiberta[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Dominicus noble , bon home? |[ 876-IV-22 - 890|892-IV ] : 890|892-IV[ 876-IV-22 - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Dominicus prevere[ 880-XI-8 - 880-XI-8 ] : 880-XI-8
Dominicus prevere[ 899|904-VI-6 - 913-V ] : 913-V
Dominicus servent[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Dominicus testimoni[ 912|913-XI-28 - 912|913-XI-28 ] : 912|913-XI-28
Dominique[ 890-II - 890-II ] : 890-II
Domnellus monjo[ 879-VI-26 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Domnoer[ 897-III - 897-III ] : 897-III
Dompno[ 910|911|912-VII-9 - 910|911|912-VII-9 ] : 910|911|912-VII-9
Dona Deo abat[ 914-IV-16 - 914-IV-16 ] : 914-IV-16
Donacanus[ 866|876-VI - 866|876-VI ] : 866|876-VI
Donaciano[ 875-VI-8 - 875-VI-8 ] : 875-VI-8
Donadei[ 885-V - 904-X ] : 904-X
Donadeo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Donadeo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Donadeo[ 892|893-V-I - 892|893-V-I ] : 892|893-V-I
Donadeo auditor[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Donadeus[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Donadeus[ 890-I-9 - 890-I-9 ] : 890-I-9
Donadeus[ 870-V - 870-V ] : 870-V
Donadeus masover[ 887-IX - 887-IX ] : 887-IX
Donadeus arxipreste[ [879-884]-XI - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Donadus[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Donadus[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Donati[ 903-VI - 903-VI ] : 903-VI
Donati[ 894-III - 894-III ] : 894-III
Donati[ - ] : 845-V-25
Donatus[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Donatus auditor[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Donatus edificador[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3
Donavella[ 898-VIII-2 - 898-VIII-2 ] : 898-VIII-2
Donavellus prevere[ 892|902-V - 892|902-V ] : 892|902-V
Donedeo[ 909-III - 909-III ] : 909-III
Donella[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Doni[ 902-XI-24 - 902-XI-24 ] : 902-XI-24
Donimerium[ ~902-VIII - ~902-VIII ] : ~902-VIII
Donnane[ - ] : 876-I
Donnini[ 880|910-V-12 - 880|910-V-12 ] : 880|910-V-12
Donno[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Donnoleno[ 911-IV - 911-IV ] : 911-IV
Donnus[ 889-IV-24 - 889-IV-24 ] : 889-IV-24
Donodeo fidejussor[ 876-IV-22 - 876-IV-22 ] : 876-IV-22
Donucella[ 911-XI - 911-XI ] : 911-XI
Donum Dei abat[ 894|904-IV-12 - 900|910-IV-12 ] : 900|910-IV-12
Doolaicus masover[ 889-VII - 889-VII ] : 889-VII
Doolorgus masover[ 874-XII - 874-XII ] : 874-XII
Dotilla arxipreste[ 819-XI-1 - 819-XI-1 ] : 819-XI-1
Dotano[ 912-IV - 912-IV ] : 912-IV
Dotario sacerdot[ 921-II-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Dotimius[ 911-X-23 - 911-X-23 ] : 911-X-23
Dotola[ 891|892 - 891|892 ] : 891|892
Doutini[ - ] : 898-V
Dovaldus[ 888-IV-22 - 888-IV-22 ] : 888-IV-22
Dragonis[ 914-VI-29 - 914-VI-29 ] : 914-VI-29
Dredarius prevere[ 899|900-XII-1 - 899|900-XII-1 ] : 899|900-XII-1
Drogo levita[ 871-III-11 - 871-III-11 ] : 871-III-11
Drogo prevere , sacerdot , fidel[ 896 - 899 ] : 899
Drogterigus[ [906-909]-VIII - [906-909]-VIII ] : [906-909]-VIII
Droetebertus[ 892-VIII-5 - 892-VIII-5 ] : 892-VIII-5
Drotberto[ 908-IV - 908-IV ] : 908-IV
Drothedus servent[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Drothildis[ 889-V-6 - 889-V-6 ] : 889-V-6
Dructanno bon home?[ 876-IV-22 - 876-IV-22 ] : 876-IV-22
Dructanus abat[ 886-III - 886-III ] : 886-III
Druda[ 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28 - 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28 ] : 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28
Drugtricus[ 880-I - 889-VII ] : 889-VII
Drusianae infidel[ 877-VI-11 - 877-VI-11 ] : 877-VI-11
Ducia[ 912|913-XI-28 - 912|913-XI-28 ] : 912|913-XI-28
Ductridi[ 907-VI - 907-VI ] : 907-VI
Ductulfus noble , prevere[ 890|892-IV - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Duda monja[ 874-VI-13 - 874-VI-13 ] : 874-VI-13
Dudicane[ 913 - 913 ] : 913
Dudini monjo[ 889-V-6 - 889-V-6 ] : 889-V-6
Dudinum almoiner , prevere[ 876-I - 876-I ] : 876-I
Duina[ 898-X-29 - 898-X-29 ] : 898-X-29
Dulcidius[ 912-XII-20 - 912-XII-20 ] : 912-XII-20
Dulcidius[ [873-VI-20 - 874-IV-10] - [873-VI-20 - 874-IV-10] ] : [873-VI-20 - 874-IV-10]
Dulcidius bisbe[ 899 - 899 ] : 899
Dulcidius prevere[ 890-VI-25 - 890-VI-25 ] : 890-VI-25
Dulcidus[ 886-I-5 - 886-I-5 ] : 886-I-5
Dulgare levita[ 901-VII-14 - 901-VII-14 ] : 901-VII-14
Duline[ 911-II-16 - 911-II-16 ] : 911-II-16
Dummecia[ [898-900]-IV - [898-900]-IV ] : [898-900]-IV
Dunielma[ 900-IX-10 - 900-IX-10 ] : 900-IX-10
Durabile[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Durabile[ 905-IX-18 - 905-IX-18 ] : 905-IX-18
Durabile[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Durabile[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Durabiles[ 908-III-21 - 908-III-21 ] : 908-III-21
Durabiles[ 886-XI-25 - 886-XI-25 ] : 886-XI-25
Durabiles[ 911|916-IV-28 - 911|916-IV-28 ] : 911|916-IV-28
Durabiles prevere , escrivà[ 893|895-IV-23 - 893|895-IV-23 ] : 893|895-IV-23
Durabilis[ [870-878] - 876 ] : 876
Durabilus[ 905-IX-18 - 905-IX-18 ] : 905-IX-18
Duranda[ 892-I-30 - 892-I-30 ] : 892-I-30
Durando[ 900-VI-1 - 914-VII-1 ] : 914-VII-1
Durando[ 878-V - 878-V ] : 878-V
Durando abat de La Grassa[ 892|893-V-I - 899-V-29 ] : 915|920-VI-24
Durando prevere , escrivà[ 904-VII-2 - 904-VII-2 ] : 904-VII-2
Durando sacerdot[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Durando de Torrezella[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Durandus[ 899-VI - 913-VII ] : 913-VII
Durandus[ 901|903-V-15 - 901|903-V-15 ] : 901|903-V-15
Durandus[ 903-VII-14 - 903-VII-14 ] : 903-VII-14
Durandus[ 908-III-21 - 908-III-21 ] : 908-III-21
Durandus[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Durandus[ 899|901-III-23 - 899|901-III-23 ] : 899|901-III-23
Durandus[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Durandus ardiaca , jutge[ 903-I-31 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Durandus arxipreste , abat[ 908-XI-20 - 913-III-1 ] : 913-III-1
Durandus caputscolae[ [1014-1027] - [1014-1027] ] : [1014-1027]
Durandus diaca[ 877-III-16 - 877-III-16 ] : 877-III-16
Durandus prevere , abat[ 908-XI-20 - 913-III-1 ] : 913-III-1
Durandus prevere[ 908-XI-20 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20
Durandus prevere , escrivà[ 876-I-8|18 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Durandus sacerdot[ 850-IX-24 - 850-IX-24 ] : 850-IX-24
Duranno[ 878-V - 878-V ] : 878-V
Durannum servent[ [901-905]-VI-16 - [901-905]-VI-16 ] : [901-905]-VI-16
Durannum servent[ [901-905]-VI-16 - [901-905]-VI-16 ] : [901-905]-VI-16
Durannus sotsdiaca , levita[ 902|903-V-30 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Duravile[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Duravile[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Duravile[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Duraviles[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Duraviles[ 910|911|912-VII-9 - 910|911|912-VII-9 ] : 910|911|912-VII-9
Duraviles[ 877-VII-17 - 877-VII-17 ] : 877-VII-17
Durit[ 912-II - 912-II ] : 912-II
Dutila prevere , escrivà , mandatari , monjo[ 871|872-XII-13 - 911-XI ] : 911-XI
Dutin[ 906-V - 906-V ] : 906-V
Dutin[ 906-V - 906-V ] : 906-V
 

[E] A B C D [E] F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Eassio[ 908-XI-18 - 908-XI-18 ] : 908-XI-18
Ebardo[ 885-II - 885-III ] : 885-III
Ebbo noble , clergue, abat , levita[ 887-V - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Ebbo notari , prevere[ 875-III-16 - 877-VIII ] : 877-VIII
Ebboni[ 964-V - 964-V ] : 964-V
Ebbonis[ 897-V - 901-IX-5 ] : 901-IX-5
Ebdolenum levita[ 888-IX - 888-IX ] : 888-IX
Eberaldus levita[ 889-I-30 - 889-I-30 ] : 889-I-30
Eblonis vicem[ 888-I-13|889-VI-10 - 891-VII-15 ] : 891-VII-15
Ebo[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Eboli[ 891-X-10 - 891-X-10 ] : 891-X-10
Ebolo comte[ 903-V-14 - 903-V-14 ] : 903-V-14
Ebolus[ 888|889 - 891-X-10 ] : 891-X-10
Ebolus abat[ 889-XII-30 - 889-XII-30 ] : 889-XII-30
Ebone[ 911|917-I-2 - 911|917-I-2 ] : 911|917-I-2
Ebraldi monjo[ 881-XI - 904-X ] : 904-X
Ebraldo[ 908-X - 908-X ] : 908-X
Ebrardi[ 871-VII-23 - 871-VII-23 ] : 871-VII-23
Ebrardo[ 914-I-25 - 914-I-25 ] : 914-I-25
Ebrardo[ 914-VI - 914-VI ] : 914-VI
Ebrardus[ 881-XI - 881-XI ] : 881-XI
Ebrardus[ 907|908-I - 907|908-I ] : 907|908-I
Ebrardus masover[ 893-VIII - 895-V ] : 895-V
Ebraum bisbe[ 914|961|964 - 914|961|964 ] : 914|961|964
Ebregildo bon home[ 879-IX-18 - 879-IX-18 ] : 879-IX-18
Ebrierii[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Ebrierii[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Ebroini[ 913-IV-26 - 913-IV-26 ] : 913-IV-26
Ebroinus escrivà[ 877-V - 878-VIII ] : 878-VIII
Ebroinus masover[ 885-V-21 - 885-V-21 ] : 885-V-21
Ebuli[ 964-V - 964-V ] : 964-V
Ecardus clergue , escrivà[ 896-II-26 - 896-II-26 ] : 896-II-26
Eccone[ 914-IV-13 - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Ectoris[ [906-909]-VI - [906-909]-VI ] : [906-909]-VI
Edacius arquebisbe[ ~891-VII-15 - ~891-VII-15 ] : ~891-VII-15
Eddoni comte[ 858 - 858 ] : 858
Ededonis[ - ] : 891-X-10
Edeldricus prevere[ 893-IV-15 - 893-IV-15 ] : 893-IV-15
Edenelmo[ 874-VI - 874-VI ] : 874-VI
Edenulfus bisbe[ >875-VI-20 - 878-IX ] : 878-IX
Ederali[ 881-X - 881-X ] : 881-X
Ederico[ 913-VI-2 - 913-VI-2 ] : 913-VI-2
Edifredus abat[ 881-VIII-24 - 881-VIII-24 ] : 881-VIII-24
Edo monjo[ 878-IX-8 - 881-VIII-30 ] : 881-VIII-30
Edolena[ 879-IV - 879-IV ] : 879-IV
Edoldus bisbe[ 879-X-15 - 879-X-15 ] : 879-X-15
Edradi[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Edrale bon home[ 901-VII-2 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2
Edrorario bon home[ 873-IV-23 - 873-IV-23 ] : 873-IV-23
Eduardo difunt[ - ] : 876-V-16
eduenses gentilici[ ~894 - ~894 ] : ~894
Edvigus ardiaca[ 882-VII-16 - 882-VII-16 ] : 882-VII-16
Egaredi[ 898-IX-10 - 898-IX-10 ] : 898-IX-10
Egaredo fundador[ 903-VII-14 - 903-VII-14 ] : 903-VII-14
Egegarius[ 892|902-V - 892|902-V ] : 892|902-V
Egelde[ 902-IV-21 - 902-IV-21 ] : 902-IV-21
Egereti[ 900-I - 900-I ] : 900-I
Egereti[ 892-II - 892-II ] : 892-II
Egesius ardiaca[ 889|897-XI-4 - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Egfredo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eggrasius[ 854-XI-29 - 854-XI-29 ] : 854-XI-29
Eghisane[ 902-IV-21 - 902-IV-21 ] : 902-IV-21
Egiaeri[ 899|900-XII-9 - 899|900-XII-9 ] : 899|900-XII-9
Egicha bon home[ 898-V-28 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Egico[ 882-VI-29 - 882-VI-29 ] : 882-VI-29
Egidii sant , beat[ - ] : 878-VIII-18
Egiga[ 910-VII-20 - 910-VII-20 ] : 910-VII-20
Egiga clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Egigane abat[ - ] : ~873-VI-16
Egihud escrivà[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Egil monjo , escrivà[ 889?-III - 889-III-3 ] : 889-III-3
Egila[ 907|908 - 907|908 ] : 907|908
Egila[ 901|902|903-VII-21 - 901|902|903-VII-21 ] : 901|902|903-VII-21
Egila[ 898-V-30 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Egila bisbe[ 899 - 899 ] : 899
Egila edificador[ 899|900-XII-1 - 899|900-XII-1 ] : 899|900-XII-1
Egila escrivà[ 891-IV-9 - 891-IV-9 ] : 891-IV-9
Egila jutge[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Egilane[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Egilani[ 912-IV - 912-IV ] : 912-IV
Egilani prepòsit , monjo[ [889-899] - 902-IV ] : 902-IV
Egilii arquebisbe[ 867-XI-4 - 867-XI-4 ] : 867-XI-4
Egilo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Egilo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Egilo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Egilo[ 886-I-5 - 886-I-5 ] : 886-I-5
Egipa[ 914-IV - 914-IV ] : 914-IV
egipci gentilici[ [900-925] - [900-925] ] : [900-925]
Egivialdus[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Egmericus clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Ego mandatari[ 876-IV-24 - 876-IV-24 ] : 876-IV-24
Egodius monjo[ 866|876-VI - 866|876-VI ] : 866|876-VI
Eguinin[ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Ehardi prepòsit[ 910|912|[915-917]-XI - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Eichelmo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eidoardi canceller[ 972 - 972 ] : 972
Eigo[ 910-VII-20 - 910-VII-20 ] : 910-VII-20
Eigofredo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eiguvallo[ 898-V-24 - 898-V-24 ] : 898-V-24
Eilo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eilone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eilone domna[ - ] : 888-IV-20
Eimerici[ 878-XII - 891-X-10 ] : 891-X-10
Eimerico difunt[ 900 - 900-III ] : 905-X
Eimericus metropolità[ 970-[V-XII] - 970-[V-XII] ] : 970-[V-XII]
Eingerico bon home[ 873-IV-23 - 873-IV-23 ] : 873-IV-23
Einolio bon home[ 893-XII-1 - 893-XII-1 ] : 893-XII-1
Einricho comte[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Eirando[ 914-IV-16 - 914-IV-16 ] : 914-IV-16
Eirardi[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Eirici[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Eirivoso[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
El Alyon nom diví hebreu (altíssim)[ - ] : [840-893]
Elantio bon home[ 881-V-17 - 881-V-17 ] : 881-V-17
Elaredo[ 903-I-31 - 903-I-31 ] : 903-I-31
Elaredo saig[ 903-I-31 - 903-I-31 ] : 903-I-31
Elaredus[ 900-IX-10 - 900-IX-10 ] : 900-IX-10
Elaro[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Elbert testimoni[ 880-V - 902-XII ] : 902-XII
Elce monjo , testimoni[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Elchelo[ 912-II-8 - 912-II-8 ] : 912-II-8
Elda domino sacrata[ [899-927] - [899-927] ] : [899-927]
Eldalecus ardiaca , levita[ 888|889-I-13 - 898|899-VIII-5 ] : 898|899-VIII-5
Eldalecus prevere[ 908-XI-20 - 911-IV-1 ] : 911-IV-1
Eldebaldi bisbe[ >875-VI-20 - 878-IX ] : 878-IX
Eldebaldus prevere[ 886-IV - 886-IV ] : 886-IV
Eldeberga[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldeberta[ 893-I-2 - 893-I-2 ] : 893-I-2
Eldeberti levita , prevere[ 876-XII - 913-V ] : 913-V
Eldeberto[ 908-I-15 - 910-VI-25 ] : 910-VI-25
Eldeberto[ 875-VI-8 - 875-VI-8 ] : 875-VI-8
Eldebertum[ 903-II - 903-II ] : 903-II
Eldebertus[ 914-V-9 - 914-V-9 ] : 914-V-9
Eldebertus[ 888-IX - [900-902] ] : [900-902]
Eldebertus[ 903-I - 903-I ] : 903-I
Eldebertus[ 881-XII - 887-IV ] : 887-IV
Eldebertus masover[ 914-VI - 914-VI ] : 914-VI
Eldebertus masover[ 887-IX - 887-IX ] : 887-IX
Eldebertus marmessor , abat[ 868-VIII-18 - 896-II-12 ] : 896-II-12
Eldeboldum servent[ 910|912|[915-917]-XI - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Eldebono[ 892-XI-27 - 892-XI-27 ] : 892-XI-27
Eldebonus prevere , escrivà[ 885-V-14 - 885-V-14 ] : 885-V-14
Eldebrando bon home[ 900-IV-30 - 900-IV-30 ] : 900-IV-30
Eldebrando bon home[ 870-VI-13 - 870-VI-13 ] : 870-VI-13
Eldebrandus[ 843 - ~873-VI-16 ] : ~873-VI-16
Eldebranno servent[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Eldefonso auditor , bon home[ 876-I-8|18 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Eldefreda[ 889-I-30 - 889-I-30 ] : 889-I-30
Eldefredo[ 903-IV-22 - 903-IV-22 ] : 903-IV-22
Eldefredo[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Eldefredo[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Eldefredo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldefredo[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Eldefredo[ 892-III-7 - 892-III-7 ] : 892-III-7
Eldefredo bon home , sacerdot , prevere , escrivà , jutge[ 892-XI-27 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldefredus[ 881-IX-22 - 881-IX-22 ] : 881-IX-22
Eldefredus[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Eldefredus prepòsit , degà , prefecte , fidel , sacerdot , canonge[ 879-IV - 909-IX ] : 909-IX
Eldefredus prevere[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Eldefredus prevere , escrivà[ 911|917-I-2 - 911|917-I-2 ] : 911|917-I-2
Eldefridi[ 866|876-VI - 866|876-VI ] : 866|876-VI
Eldegarda[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Eldegarda deovota[ 920|929-I - 920|929-I ] : 920|929-I
Eldegardis[ 897-V - 902-IV ] : 902-IV
Eldegarii[ 882-XI-1 - 887-IX ] : 887-IX
Eldegario[ 884-X-25 - 884-X-25 ] : 884-X-25
Eldegarius[ 908-III - 908-III ] : 908-III
Eldegarius[ 874-I - 874-I ] : 874-I
Eldegaudus[ 879-V - 879-V ] : 879-V
Eldegiso[ 892-II-28 - 892-II-28 ] : 892-II-28
Eldegiso sacerdot[ 876-I-30 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Eldegodo canonge[ 881-V-17 - 913-III-1 ] : 913-III-1
Eldegodo difunt[ - ] : 911|917-I-2
Eldegotus[ 899-VI-12 - 899-VI-12 ] : 899-VI-12
Eldegudo[ 904-XI-8 - 904-XI-8 ] : 904-XI-8
Eldeiarnus[ 869-V-15 - 869-V-15 ] : 869-V-15
Eldemare[ 907|908-XI - 907|908-XI ] : 907|908-XI
Eldemare[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldemare[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldemares levita[ 912|913-XII-3 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3
Eldemares clergue , levita , diaca , bon home[ 889-XI-30 - 914-III-21 ] : 914-III-21
Eldemares prevere[ 909-II-9 - 909-II-9 ] : 909-II-9
Eldemares prevere , escrivà[ 908-III-21 - 908-III-21 ] : 908-III-21
Eldemarus[ 898|899-VIII-5 - 907-II-3 ] : 907-II-3
Eldemarus jutge , vicari[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Eldemedo canonge[ [898-908] - 898-X-29 ] : 898-X-29
Eldemirus prevere , escrivà[ 903-VII-14 - 903-VII-14 ] : 903-VII-14
Eldemodi[ 910-X-18 - 910-X-18 ] : 910-X-18
Eldena[ 901|902|903-VIII-19 - 901|902|903-VIII-19 ] : 901|902|903-VIII-19
Eldena[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldenardo sacerdot , prevere[ 892-XI-13 - 893-IV-15 ] : 893-IV-15
Eldepotus[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldequisi[ [870-878] - 878|879-XI-2 ] : 878|879-XI-2
Elderedi[ - ] : 902|907
Elderedus prevere , escrivà[ 893-I-2 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20
Elderici[ 875-VI-26 - 880-XII-2 ] : 880-XII-2
Elderico[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Elderico[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Elderico[ 914-IV-16 - 914-IV-16 ] : 914-IV-16
Elderico bon home , prevere , testimoni[ 870-VI-13 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Elderico testimoni , vasso dominico[ 893-II-23 - 900-IV-30 ] : 900-IV-30
Eldericus[ 905|948-X-1 - 905|948-X-1 ] : 905|948-X-1
Eldericus[ 902-IV-13 - 902-IV-13 ] : 902-IV-13
Eldericus[ 910-III - 910-III ] : 910-III
Eldericus[ 911|917-I-2 - 911|917-I-2 ] : 911|917-I-2
Elderigo home[ 900-IV-30 - 900-IV-30 ] : 900-IV-30
Eldes[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldesindi[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Eldesendis[ 896-IV-3 - 896-IV-3 ] : 896-IV-3
Eldesent[ [899-927] - [899-927] ] : [899-927]
Eldesindo[ 904|905-VII-27 - 904|905-VII-27 ] : 904|905-VII-27
Eldesindo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldesindo[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Eldesindo[ 910|918-II-25 - 910|918-II-25 ] : 910|918-II-25
Eldesindo bon home , prevere[ 875-VI-26 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldesindo bon home[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldesindo bon home[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldesindo monjo , difunt[ - ] : 876-I-30
Eldesindo vescomte[ 868-VIII-18 - 868-VIII-18 ] : 868-VIII-18
Eldesindus[ 905-XI-18 - 914-IX-8 ] : 914-IX-8
Eldesindus difunt[ 896-XII-12 - 896-XII-12 ] : 912|913-IV-9
Eldesindus prevere , escrivà[ 877-IX-2 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Eldetrude[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldetrude serventa[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Eldevaldo[ 913-III? - 913-III? ] : 913-III?
Eldevergam serventa[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Eldevert scaminei , scabini[ [888 - 898] - 912-III ] : 912-III
Eldeverta[ 892-III - 892-III ] : 892-III
Eldeverti[ 869-V-13 - 869-V-13 ] : 869-V-13
Eldevertus[ 890-III - 890-III ] : 890-III
Eldevigus[ 891-III-23 - 891-III-23 ] : 891-III-23
Eldevinsi clergue , monjo , testimoni[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 880-X-26 ] : 880-X-26
Eldevoldus escrivà[ 887-VI - 887-VI ] : 887-VI
Eldianus masover[ 911-III - 911-III ] : 911-III
Eldierii[ 869-V-15 - [909-912] ] : [909-912]
Eldigerii[ 910|912|[915-917]-XI - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Eldino[ 903-I - 903-I ] : 903-I
Eldino[ 909-I - 909-I ] : 909-I
Eldino[ 895-IV-4 - 895-IV-4 ] : 895-IV-4
Eldino[ 888-IX - 888-IX ] : 888-IX
Eldinonis[ 905-I - 905-I ] : 905-I
Eldinus prevere[ 914|961|964 - 914|961|964 ] : 914|961|964
Eldoara[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldoara[ 878-VII-20 - 878-VII-20 ] : 878-VII-20
Eldoardi[ [879-884]-XI - 885-V ] : 885-V
Eldoardi[ 887-IX - 904-X ] : 904-X
Eldoardo[ 910-III - 910-III ] : 910-III
Eldoardus[ 910-II-19 - 914-III-3 ] : 914-III-3
Eldoardus[ 896-II-12 - 896-II-12 ] : 896-II-12
Eldocardus[ 903-XII-31 - 903-XII-31 ] : 903-XII-31
Eldoeno[ 909-XII - 909-XII ] : 909-XII
Eldogio sacerdot[ 888-IV-30 - 888-VI-4 ] : 888-VI-4
Eldoingia[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Eldoini[ 913-XI-3 - 913-XI-3 ] : 913-XI-3
Eldoino vasso[ 888-IV-30 - 888-VI-4 ] : 888-VI-4
Eldovara[ 893-IV-22 - 905-IX-18 ] : 905-IX-18
Eldovinus[ 904-XI-27 - 904-XI-27 ] : 904-XI-27
Eldregoto[ 911|912-X-31 - 911|912-X-31 ] : 911|912-X-31
Eldregoto[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eldregotone[ 887-VI-20 - 887-VI-20 ] : 887-VI-20
Eldric[ 912-II - 912-II ] : 912-II
Eldrico[ 891-I - 891-I ] : 891-I
Eldrico[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Elduardum[ 913-XI-3 - 913-XI-3 ] : 913-XI-3
Eldubinus clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Elduini comte , conspalatii , comte palatí[ 870|874-[VI-VII] - 896|901-XII-21 ] : 896|901-XII-21
Eldulf prevere[ 893-V-3 - 898-III ] : 898-III
Eldulfus escrivà[ 882-I - 912|913-VIII-30 ] : 912|913-VIII-30
Eldulfus levita[ 904-VI-3 - 904-VI-3 ] : 904-VI-3
Elduso[ 904 - 904 ] : 904
Elduvigius[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Eleca bisbe[ 899 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4
Electa serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Electeum colono[ 885|886-V-20 - 887-V-18 ] : 887-V-18
Eleda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Elegantia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Elegio[ 892-IV - 892-IV ] : 892-IV
Elegio sant , beat , bisbe[ - ] : 888|889-VI-13
Elegus[ 872|875-XI-23 - 872|875-XI-23 ] : 872|875-XI-23
Elena[ 892|893-VII - 892|893-VII ] : 892|893-VII
Elenane[ 909-I - 909-I ] : 909-I
Elenane[ 910 - 910-IV ] : 910-IV
Elenane[ 910 - 910 ] : 910
Elengerio[ 900-III - 900-III ] : 900-III
Eles prevere , monjo[ 889-VI - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Eles monjo[ 876 - 901-VII-14 ] : 901-VII-14
Eles[ 892-III-7 - 902-V-28 ] : 902-V-28
Eles[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Eles[ 910|911-V-15? - 910|911-V-15? ] : 910|911-V-15?
Eles[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Eles prevere , escrivà[ 912|913-XII-3 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3
Elesania femina[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Elesia[ 900|901-IX-2 - 910-VI-25 ] : 910-VI-25
Eleseo[ 900-IV-26 - 911-XII-1 ] : 911-XII-1
Eleseo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eleseo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Elete prevere , escriptor[ 901-V-8 - 901-V-8 ] : 901-V-8
Eleteyrus prevere . escrivà[ 912-VI-4 - 912-VI-4 ] : 912-VI-4
Eliacie bisbe , difunt[ 870 - 870 ] : 898-IV-17
Eliae[ 889-VII - [909-911]-VII ] : [909-911]-VII
Eliane[ 911-X-31 - 911-XII-1 ] : 911-XII-1
Eliane jutge[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Eliane prevere[ 892-VII - 892-VII ] : 892-VII
Eliani[ 914-VI - 914-VI ] : 914-VI
Elias[ 908-II-21 - 908-II-21 ] : 908-II-21
Elias[ 892-I-30 - 892-I-30 ] : 892-I-30
Elias prevere[ 888|889-I-13 - 911-X-17 ] : 911-X-17
Elias abat[ - ] : 889-III-1
Elias abat de La Grassa[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 870-VI-28
Elias bíblic[ - ] : [850-925]
Elias jutge[ 879-IX-18 - 879-IX-18 ] : 879-IX-18
Elias jutge[ [906-909]-VIII - [906-909]-VIII ] : [906-909]-VIII
Elias marit de Suniofreda[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Elias prevere , canonge[ 898|901-II-1 - 916-V-2 ] : 916-V-2
Elias prevere , escrivà[ 888-IV-30 - 909-III-21 ] : 909-III-21
Elibertus masover , servent[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Elidia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eligi bisbe d'Albi[ [885 - 890]-XI-17 - [840-893] ] : [840-893]
Eliranni[ 879-V - 901-V ] : 901-V
Eliredus prevere , escrivà[ 903-I-31 - 903-I-31 ] : 903-I-31
Elisabet[ [880-882-VII] - [880-882-VII] ] : [880-882-VII]
Elisabet biblic , mare del Baptista[ - ] : [900-925]
Elisabeth[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Elisachar bisbe[ ~908 - ~908 ] : ~908
Elisei[ 893|894-V - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Elisei[ 897-VI-6 - 897-VI-6 ] : 897-VI-6
Elisei[ [888 - 909] - [888 - 909] ] : [888 - 909]
Elisei[ 870-IV-21 - 870-IV-21 ] : 870-IV-21
Elisei monjo[ 910|912|[915-917]-XI - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Eliseo[ 873-VIII-6 - 873-VIII-6 ] : 873-VIII-6
Eliseo[ 875-VI-8 - 875-VI-8 ] : 875-VI-8
Eliseus[ 898|899-VIII-5 - 908-II-21 ] : 908-II-21
Eliseus masover[ 893-V - 893-V ] : 893-V
Eliseus testimoni[ 879|881-II - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10
Elisiae[ 885-VI - 885-VI ] : 885-VI
Elizabeth[ 887-IV - 887-IV ] : 887-IV
Ella[ 916-V-2 - 916-V-2 ] : 916-V-2
Ella il·lustre[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Ello[ 899|901-III-23 - 899|901-III-23 ] : 899|901-III-23
Ello prevere , mandatari[ 886-V-27 - 890-I-9 ] : 890-I-9
Ellone[ [870-878] - 878|879-XI-2 ] : 878|879-XI-2
Elmaro[ 905-III - 905-III ] : 905-III
Elmenricus[ 888|889-VI - 888|889-VI ] : 888|889-VI
Elmiro[ 889|890|891-X-30 - 889|890|891-X-30 ] : 889|890|891-X-30
Elmoinus[ 892-VII - 892-VII ] : 892-VII
Elmon[ 909-IV - 909-IV ] : 909-IV
Elna[ 912-?-10|12 - 912-?-10|12 ] : 912-?-10|12
Elnias testimoni[ 893-II-23 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Elo[ 911|912-X-31 - 911|912-X-31 ] : 911|912-X-31
Elo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Elone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eloni[ 911|990-X - 911|990-X ] : 911|990-X
Eloradus clergue , escrivà[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Elperici[ 893|895-IV-23 - 893|895-IV-23 ] : 893|895-IV-23
Elperici[ 889-XI-2 - 889-XI-2 ] : 889-XI-2
Elperici[ 845-V-25 - 845-V-25 ] : 845-V-25
Elperici[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Elperico[ 881-VI - 881-VI ] : 881-VI
Elpericus[ 914-XII-15 - 914-XII-15 ] : 914-XII-15
Elpoino[ 908-XI - 908-XI ] : 908-XI
Elravus prevere[ 893-XI-16 - 893-XI-16 ] : 893-XI-16
Elsarius[ 878-X-5 - 878-X-5 ] : 878-X-5
Elseus[ 874-II-11 - 874-II-11 ] : 874-II-11
Elsipius[ 912|915|918-I - 912|915|918-I ] : 912|915|918-I
Ema femina , fidel[ 890-VI-22 - 890-VI-22 ] : 890-VI-22
Emardus escrivà[ 904-II - 904-II ] : 904-II
Embremodo[ 914-V-9 - 914-V-9 ] : 914-V-9
Embrolfi[ [881-IV-11 - 882-IV-10] - [881-IV-11 - 882-IV-10] ] : [881-IV-11 - 882-IV-10]
Emefredus[ 891-IV-7 - 891-IV-7 ] : 891-IV-7
Elmelendis[ 890-XII - 890-XII ] : 890-XII
Emeltrudis[ 888-I - [898-909] ] : [898-909]
Emena femina[ 911-VI-4 - 914|919-VIII-11 ] : 914|919-VIII-11
Emena[ 882-III - 894-I ] : 894-I
Emenonis vescomte[ 912-V - 912-V ] : 912-V
Emegarius[ [898-917] - [898-917] ] : [898-917]
Embolati[ >907-I-21 - >907-I-21 ] : >907-I-21
Emenoni[ 894-XI - 894-XI ] : 894-XI
Emenrico[ 914-VIII - 914-VIII ] : 914-VIII
Emenus vescomte[ 878-VIII-18 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Emerane[ 893|894-V - 893|894-V ] : 893|894-V
Emericus[ 911-IV-1 - 911-IV-1 ] : 911-IV-1
emeritensium gentilici[ 906-V - 906-V ] : 906-V
Emeteïra[ 902|904-IV-28 - 902|904-IV-28 ] : 902|904-IV-28
Emico bisbe[ 876-V-16 - 879-X-15 ] : 879-X-15
Emila[ 898-IV - 899-IV ] : 899-IV
Emila prevere[ 894|904-IV-12 - 900|910-IV-12 ] : 900|910-IV-12
Emilana femina[ 892-XII-1 - 892-XII-1 ] : 892-XII-1
Emilane testimoni[ 912|913-XI-28 - 912|913-XI-28 ] : 912|913-XI-28
Emilone[ 900-IV-26 - 900-IV-26 ] : 900-IV-26
Eminium arquebisbe de Besançon[ >914-VI-17 - >914-VI-17 ] : >914-VI-17
Emiro[ [869-VI-20 - 870-VI-19] - [869-VI-20 - 870-VI-19] ] : [869-VI-20 - 870-VI-19]
Emma[ 906-V - 906-V ] : 906-V
Emma[ 910-III - 910-III ] : 910-III
Emma femina[ 897-X - 897-X ] : 897-X
Emma abadessa (de Sant joan de les Abadesses)[ 875-VI-26 - 942-I-15 ] : 942-I-15
Emmam serventa[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Emmanem[ 903-II - 903-II ] : 903-II
Emmeldo[ 908-II - 908-II ] : 908-II
Emmolus[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Emmone servent[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Emmonem[ 878-IX-10 - 878-IX-10 ] : 878-IX-10
Emmo escrivà[ 903-V-14 - 903-V-14 ] : 903-V-14
Emmoni[ 883-IV-1|6 - 883-IV-1|6 ] : 883-IV-1|6
Emmonis monjo[ 883|893-X - 889-V-6 ] : 889-V-6
Emo diaca[ 899 - 899 ] : 899
Emono[ 905-III - 905-III ] : 905-III
Emtara[ 912-IV - 912-IV ] : 912-IV
Enalario saig[ 874-III-25 - 874-III-25 ] : 874-III-25
Enaldus[ 904-VI - 904-VI ] : 904-VI
Enar[ 902-IV - 902-IV ] : 902-IV
Enaredus[ 889-XI-30 - 889-XI-30 ] : 889-XI-30
Enarigo[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Enbolatus[ ~900 - ~900 ] : ~900
Enconcia[ 912-II-10 - 912-II-10 ] : 912-II-10
Endaleco laic[ 921|925|926-II-25 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25
Endalego[ 912-?-10|12 - 912-?-10|12 ] : 912-?-10|12
Endalego[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Endeberti[ [888 - 909] - [888 - 909] ] : [888 - 909]
Endefredus masover[ 913-IV - 913-IV ] : 913-IV
Endrivendo[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Eneas bisbe[ 867-XI-4 - 867-XI-4 ] : 867-XI-4
Eneas prevere[ 887|888-XI-24 - 887|888-XI-24 ] : 887|888-XI-24
Eneco[ 902-III-28 - 902-III-28 ] : 902-III-28
Eneco[ [876-887] - [876-887] ] : [876-887]
Enegoncia[ 886-X-8 - 886-X-8 ] : 886-X-8
Enegone bon home , laic[ 921-II-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Engalmodis[ 895-IX - 895-IX ] : 895-IX
Engaurani[ 882-XI - 882-XI ] : 882-XI
Engelfredus[ 909-IV - 909-IV ] : 909-IV
Engelgerio[ 904-VI - 904-VI ] : 904-VI
Engelramus prevere[ 889|897-XI-4 - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Engelren[ [888 - 898] - [888 - 898] ] : [888 - 898]
Engelteo[ 910-IV - 910-IV ] : 910-IV
Engeltrudem[ 895-I - 910|911 ] : 910|911
Engoberto bon home[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Engoliga[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Engomiro[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Engontes[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Engorico[ 902|904-IV-28 - 902|904-IV-28 ] : 902|904-IV-28
Engoricus[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Engovara[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Engracia[ 909-V-7 - 909-V-7 ] : 909-V-7
Enias[ 871-IV-13 - 875-V-25 ] : 875-V-25
Enimiana[ 876-I - 876-I ] : 876-I
Ennecho[ 901-VII-14 - 901-VII-14 ] : 901-VII-14
Ennechone[ 913-II - 913-II ] : 913-II
Enneco prevere , abat[ 909|988-IX - 911|990-X ] : 911|990-X
Ennecone jutge , canonge , auditor , bon home[ 874-III-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Ennecone testimoni[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Enneconi bona memoriae[ - ] : 875-IV-28
Enneconi prevere , escrivà[ 913-VII - 913-VII ] : 913-VII
Ennege ardiaca[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Ennego vescomte[ [898-917] - 921-II-25 ] : 921-II-25
Ennego[ 911-X-31 - 911-X-31 ] : 911-X-31
Ennego[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ennego[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ennego[ 914-IV-13 - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Ennego abat[ ~918 - 938-VIII-24 ] : 938-VIII-24
Ennegod levita[ 911|916-IV-28 - 911|916-IV-28 ] : 911|916-IV-28
Ennegone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ennegone bon home[ 879-VI-26 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Ennocone[ 899|901-III-23 - 899|901-III-23 ] : 899|901-III-23
Ennone[ 892-IV-17 - 892-IV-17 ] : 892-IV-17
Enoch bíblic[ - ] : 888
Enolae[ - ] : [854-863]
Enomas[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Enoricus[ 886-X-8 - 886-X-8 ] : 886-X-8
Enric fill de Maria[ [898-901]-X-30 - [898-901]-X-30 ] : [898-901]-X-30
Enricus[ [874-VI-20 - 875-VI-19] - [874-VI-20 - 875-VI-19] ] : [874-VI-20 - 875-VI-19]
Enuteria[ 850-IV-12 - 850-IV-12 ] : 850-IV-12
Envolate[ 893|894-V - 900-IV-26 ] : 900-IV-26
Epleno[ 912-II - 912-II ] : 912-II
Eppleni[ 869-V-15 - 878-XI ] : 878-XI
Eptagio[ 874-IV - 874-IV ] : 874-IV
Epulone bon home[ 875-XII-18 - 875-XII-18 ] : 875-XII-18
Equifred[ 890-I-9 - 890-I-9 ] : 890-I-9
Eraclius prevere[ 912-X - 912-X ] : 912-X
Eralii fidel[ 892-IV - 910-XII ] : 910-XII
Eralii vescomte[ 876-IV-22 - 876-IV-22 ] : 876-IV-22
Eralio[ [907-910]-VIII - [907-910]-VIII ] : [907-910]-VIII
Eralius[ [840-841] - [840-841] ] : [840-841]
Eralius prepòsit[ 903-I - 903-I ] : 903-I
Eramnus servent , masover[ [904-926] - [904-926] ] : [904-926]
Erardum[ [888-915] - [888-915] ] : [888-915]
Eratoni[ 883-VII-19 - 883-VII-19 ] : 883-VII-19
Erbernus arquebisbe[ ~891-VII-15 - ~891-VII-15 ] : ~891-VII-15
Erbertilente[ 895|911-V-25 - 895|911-V-25 ] : 895|911-V-25
Erbertus escrivà[ 910-III - 910-III ] : 910-III
Erburga[ 907|912-XI - 907|912-XI ] : 907|912-XI
Erchambertus bisbe[ 876-V-16 - 876-VII-13 ] : 876-VII-13
Erchengerii abat[ 892-IX-30 - 892-IX-30 ] : 892-IX-30
Erchenraus bisbe[ 869-IX-27 - 869-IX-27 ] : 875-VI-9
Erebranni[ 901-IX-5 - 901-IX-5 ] : 901-IX-5
Eremberti canceller[ 898-XI - 898-XI ] : 898-XI
Eremir bisbe de Girona, deposat[ [885 - 890]-XI-17 - 897-X ] : 897-X
Eremis levita[ 869-XII-6 - 869-XII-6 ] : 869-XII-6
Erengo servent[ 886-VII-30 - 886-VII-30 ] : 886-VII-30
Eresindus clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Erfonis[ 880-V - 880-V ] : 880-V
Erfretarius[ 887-III-31 - 887-III-31 ] : 887-III-31
Eriberti[ 878-IX-8 - 881-VIII-30 ] : 881-VIII-30
Eriberti pagès[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Eriberto[ 913-II-10 - 913-II-10 ] : 913-II-10
Eriberto[ 876-I - 876-I ] : 876-I
Eriburgis[ 882-II - 882-II ] : 882-II
Ericus bisbe[ 872-V - >875-VI-20 ] : >875-VI-20
Erifons bisbe[ 914|919|920-VII-7 - <922-VI-7 ] : <922-VI-7
Erifonso[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Erimaldo[ 900-XI-5 - 900-XI-5 ] : 900-XI-5
Erimberti[ 907-VII-18 - 907-VII-18 ] : 907-VII-18
Eringo[ 913-III? - 913-III? ] : 913-III?
Erioe[ 903-I - 903-I ] : 903-I
Eripione bon home[ 881-V-17 - 881-V-17 ] : 881-V-17
Erleeri[ [882-888] - [882-888] ] : [882-888]
Erleno[ 873-VI - 873-VI ] : 873-VI
Erleno prevere , prepòsit[ 869-XI - ~908 ] : ~908
Erleno[ 889-I-16 - 906-XI-1 ] : 906-XI-1
Erleno[ 869-XI - 889-IV ] : 889-IV
Erlenus decanus[ [912-926] - [912-926] ] : [912-926]
Erloen serventa[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Erloeno[ 908-II - 908-III ] : 908-III
Erlolfo jutge , vicari[ 869-XI - 902-XII ] : 902-XII
Erluini[ 879-V - 879-V ] : 879-V
Erluinos bisbe[ 909-VI-26 - 909-VI-26 ] : 909-VI-26
Erluinus notari[ 900 - 902-VII-25 ] : 902-VII-25
Erlulfi[ 870 - 870 ] : 870
Erlulfi diaca[ [906-908]-IV-6 - 895|911-V-25 ] : 895|911-V-25
Erlulfo[ 887-VI - 887-VI ] : 887-VI
Erlulfus levita[ ~908 - ~908 ] : ~908
Ermaldi bisbe[ 910|912|[915-917]-XI - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Ermandrao[ 908-III - 908-III ] : 908-III
Ermangarde serventa[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Ermangaudi[ 880-I - 880-I ] : 880-I
Ermarius[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Ermecontia[ 877-IX-2 - 877-IX-2 ] : 877-IX-2
Ermedeo[ 904-X-13 - 904-X-13 ] : 904-X-13
Ermedira[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ermefredi[ 868-VIII-18 - 868-VIII-18 ] : 868-VIII-18
Ermefredus[ 909-II-24 - 909-II-24 ] : 909-II-24
Ermefredus prevere[ 906-XI-8 - 906-XI-8 ] : 906-XI-8
Ermefruda[ 843|887|888-VI-2 - 843|887|888-VI-2 ] : 843|887|888-VI-2
Ermegilde[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Ermegilde[ 912-XI-22 - 912-XI-22 ] : 912-XI-22
Ermegilde[ 889-XI-28|889-XII-2 - 889-XI-28|889-XII-2 ] : 889-XI-28|889-XII-2
Ermegildo[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Ermegildus arquebisbe[ 970-[V-XII] - 970-[V-XII] ] : 970-[V-XII]
Ermegildus prevere , auditor[ 908-XI-20 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Ermegillde[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ermegode[ 889-XI-28|889-XII-2 - 889-XI-28|889-XII-2 ] : 889-XI-28|889-XII-2
Ermeldes[ 891-III-23 - 891-III-23 ] : 891-III-23
Ermemarius masover[ 889-VII - 889-VII ] : 889-VII
Ermemberto bon home[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Ermembertus masover[ 887-IX - 887-IX ] : 887-IX
Ermemburga[ 892-IV-17 - 892-IV-17 ] : 892-IV-17
Ermendradus prevere[ 871-VII-23 - 871-VII-23 ] : 871-VII-23
Ermemgarda[ 889-I-30 - 889-I-30 ] : 889-I-30
Ermemgarda serventa d'Emma[ 898|899-VIII-5 - 898|899-VIII-5 ] : 898|899-VIII-5
Ermemiri[ 907|908-VI-25 - 907|908-VI-25 ] : 907|908-VI-25
Ermemiri[ 887-XI-25 - 887-XI-25 ] : 887-XI-25
Ermemiri[ 889|890|891-X-30 - 889|890|891-X-30 ] : 889|890|891-X-30
Ermemiro[ 902-XI-24 - 902-XI-24 ] : 902-XI-24
Ermemiro[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ermemiro jutge , bon home[ 868-VIII-18 - 875-XII-18 ] : 875-XII-18
Ermemirus[ [898-917] - [898-917] ] : [898-917]
Ermemirus[ 898|899-VIII-5 - 898|899-VIII-5 ] : 898|899-VIII-5
Ermemirus[ 901-V-8 - 901-V-8 ] : 901-V-8
Ermemirus[ 902|904-V-28 - 910|911|912-VII-9 ] : 910|911|912-VII-9
Ermemirus[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Ermemirus clergue , monjo[ 876-IV-18 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Ermemirus clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Ermemirus edificador[ 899|900-XII-1 - 899|900-XII-1 ] : 899|900-XII-1
Ermemirus mercatarius[ 900-I - 900|909-I ] : 900|909-I
Ermemirus monjo , testimoni[ 860-I-11 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Ermemirus testimoni[ 880|910-V-12 - 880|910-V-12 ] : 880|910-V-12
Ermemirus vescomte de Barcelona[ [898-917] - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ermenaldo servent[ 914-X - 914-X ] : 914-X
Ermenaldus servent[ 914-X - 914-X ] : 914-X
Ermenaldus[ 904-VI-3 - 904-VI-3 ] : 904-VI-3
Ermenalt[ 895-XII - 895-XII ] : 895-XII
Ermenaltus[ 888-IV-22 - 888-IV-22 ] : 888-IV-22
Ermenardi bon home , testimoni[ 892-XII - 913-XI-3 ] : 913-XI-3
Ermenardim serventa[ 882 - 882 ] : 882
Ermenardo[ 881-VI - 881-VI ] : 881-VI
Ermenardus[ 908-XI-18 - 908-XI-18 ] : 908-XI-18
Ermenardus[ 908-XI-18 - 908-XI-18 ] : 908-XI-18
Ermenardus[ 887-II-24 - 887-II-24 ] : 887-II-24
Ermenart[ 895-XII - 895-XII ] : 895-XII
Ermenberga[ 891|892 - 891|892 ] : 891|892
Ermenberti[ 913-XI-3 - 913-XI-3 ] : 913-XI-3
Ermenberti[ 882-III - 893-V ] : 893-V
Ermenbertus[ 887-IV-22 - 887-IV-22 ] : 887-IV-22
Ermendraa[ 878-V - 878-V ] : 878-V
Ermeneldis[ 870-X-8 - 876-II ] : 876-II
Ermenella[ [870-878] - [870-878] ] : [870-878]
Ermenfredi[ 874-V - 874-V ] : 874-V
Ermenfredus abat[ 898|900-IX - 904|906-I-31 ] : 904|906-I-31
Ermenfredus testimoni[ 873-IV-23 - 873-IV-23 ] : 873-IV-23
Ermengarda[ 870-IV-15 - 870-IV-15 ] : 870-IV-15
Ermengardi comtessa[ 873-VI - 909-II-24 ] : 910|912|[915-917]-XI
Ermengardis[ 902-III - 902-III ] : 902-III
Ermengardis vescomtesa[ 1014|1024-XI-20 - 1014|1024-XI-20 ] : 1014|1024-XI-20
Ermengardus testimoni[ 879|881-II - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10
Ermengarius patris[ 890-XII - 890-XII ] : 890-XII
Ermengart[ 895-XII - 895-XII ] : 895-XII
Ermengart[ 887-VI - 887-VI ] : 887-VI
Ermengaudi[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Ermengaudi comte[ 1012-VII-26 - 1012-VII-26 ] : 1012-VII-26
Ermengaudo[ 883-IV-1|6 - 883-IV-1|6 ] : 883-IV-1|6
Ermengaudum comte[ [906-909]-VI - <922-VI-7 ] : <922-VI-7
Ermengerio[ 909-IV - 912-IV ] : 912-IV
Ermengerio[ 912-IV - 912-IV ] : 912-IV
Ermengerius escrivà[ 890-XII - ~910 ] : ~910
Ermengode[ 892-III-7 - 892-III-7 ] : 892-III-7
Ermengodo[ 901-VIII - 901-VIII ] : 901-VIII
Ermengodo[ 892-V - 892-V ] : 892-V
Ermenilde[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ermeniscla[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ermeniscli[ 901-VII-14 - 901-VII-14 ] : 901-VII-14
Ermeniscli[ 889-XI-30 - 889-XI-30 ] : 889-XI-30
Ermenisclo[ 898-VIII-2 - 898-VIII-2 ] : 898-VIII-2
Ermenisclo canonge[ 913-III-1 - 913-III-1 ] : 913-III-1
Ermenisclo jutge[ 876-I-8|18 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2
Ermenisclus prevere , escrivà[ 901-VII-14 - 901-VII-14 ] : 901-VII-14
Ermenmericis[ 897-VII-16 - 897-VIII-2 ] : 897-VIII-2
Ermeno[ 889-V-24 - 908-II-10 ] : 908-II-10
Ermenoldi[ 870-II-21 - 870-II-21 ] : 870-II-21
Ermenoldus noble , religiós[ 885-IV - 885-IV ] : 885-IV
Ermenonci[ 903|904-IV-19 - 904|905-III-30 ] : 904|905-III-30
Ermenrada[ 881|882-I - 881|882-I ] : 881|882-I
Ermenrado[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ermenradus noble , jutge[ 876-IV-22 - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Ermenrici[ 868-VIII-18 - 868-VIII-18 ] : 868-VIII-18
Ermenrici[ 876-II - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Ermenrici[ 879-V-17 - 879-V-17 ] : 879-V-17
Ermenrici[ 891-X-10 - 891-X-10 ] : 891-X-10
Ermenrico servent[ 893-VIII - 893-VIII ] : 893-VIII
Ermenricus[ 877-XII - 888|889-VI ] : 888|889-VI
Ermenricus masover[ 887-IX - 887-IX ] : 887-IX
Ermenricus masover[ 887-V - 887-V ] : 887-V
Ermensindis[ [909-911]-VII - [909-911]-VII ] : [909-911]-VII
Ermenteus masover[ 887-VIII - 887-VIII ] : 887-VIII
Ermericus masover[ 893-VIII - 893-VIII ] : 893-VIII
Ermericus / Witiza escrivà[ 933-II-9 - 933-II-9 ] : 933-II-9
Ermericus prevere[ 914-III-21 - 914-III-21 ] : 914-III-21
Ermenrigus masover[ 914-VI - 914-VI ] : 914-VI
Ermensenda serventa[ 910|911 - 910|911 ] : 910|911
Ermensinda[ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23
Ermentarii[ 876-II - 876-II ] : 876-II
Ermentrudis[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Ermesinda[ 905-IX-18 - 905-IX-18 ] : 905-IX-18
Ermesinda[ 908|911-VIII-29 - 908|911-VIII-29 ] : 908|911-VIII-29
Ermesindo[ 906-VI-8 - 906-VI-8 ] : 906-VI-8
Ermenfredo[ 892-I-30 - 892-I-30 ] : 892-I-30
Ermenisdus prevere[ 884-X-25 - 884-X-25 ] : 884-X-25
Ermessenda comtessa (muller de Sunifred I)[ 876|877|885|898-XII-1 - 876|877|885|898-XII-1 ] : 878|888-V
Ermessenda comtessa (filla de Guifré Pilós)[ 876|877|885|898-XII-1 - 876|877|885|898-XII-1 ] : 876|877|885|898-XII-1
Ermetrota[ 889-XI - 889-XI ] : 889-XI
Ermetrucde[ 843 - ~873-VI-16 ] : ~873-VI-16
Ermetrudia[ >907-I-21 - >907-I-21 ] : >907-I-21
Ermigerius[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - [880-IV-11 - 881-IV-10] ] : [880-IV-11 - 881-IV-10]
Ermilde[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ermilde[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ermildus jutge[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Ermilo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ermingardim esposa de Sunyer II[ <908-XI-18 - 908-XI-18 ] : 908-XI-18
Ermirum servent[ 882 - 882 ] : 882
Ermisindis[ 882|936-XII - 882|939-IV ] : 882|939-IV
Ermna[ 899-VI - 899-VI ] : 899-VI
Ermoario[ 888|889-I-13 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Ermofria[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Ermofredus[ 911-V-23 - 911-V-23 ] : 911-V-23
Ermoiga[ 881-X-19 - 881-X-19 ] : 881-X-19
Ermoigia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ermold arquebisbe , bisbe d'Yverdon[ [885 - 890]-XI-17 - [840-893] ] : [840-893]
Ermombertus[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Ermomirum prevere , sacerdot[ 889-III-1 - 913-III-1 ] : 913-III-1
Ermono[ 900-IV-29 - 900-IV-29 ] : 900-IV-29
Ermorgia[ [869-VI-20 - 870-VI-19] - [869-VI-20 - 870-VI-19] ] : [869-VI-20 - 870-VI-19]
Ermoviga[ 908-II-21 - 908-II-21 ] : 908-II-21
Ermovigia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ermumfredo[ 904-XI-8 - 904-XI-8 ] : 904-XI-8
Erncoino servent[ 877-VII-9 - 877-VII-9 ] : 877-VII-9
Ernerii[ 893-XI-9 - 893-XI-9 ] : 893-XI-9
Ernerio[ 873-X - 873-X ] : 873-X
Ernonis[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Ernulldes[ [869-VI-20 - 870-VI-19] - [869-VI-20 - 870-VI-19] ] : [869-VI-20 - 870-VI-19]
Ernustus notari , arxicanceller[ 899-VI-14 - 909-VI-5 ] : 909-VI-5
Eroardo[ 910-III - 910-III ] : 910-III
Eroici[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Eroigius diaca[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Eroigius diaca[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Eroigo[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Erotgarius masover[ 891-VIII - 891-VIII ] : 891-VIII
Erovo bon home[ 901-VII-2 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2
Erpreda monja[ 874-VI-13 - 874-VI-13 ] : 874-VI-13
Erus comte[ 899-IV-4 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4
Erus Fredenandi[ 899-IV-4 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4
Erulfi[ 872-III-17 - 872-III-17 ] : 872-III-17
Eruulfus prevere[ 880|910-V-12 - 880|910-V-12 ] : 880|910-V-12
Eruvigius[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Eruvigius[ 894|904-IV-12 - 933-II-9 ] : 933-II-9
Eruvigius[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Ervedeus[ 898-III-14 - 898-III-14 ] : 898-III-14
Ervico[ 892-IV - 892-IV ] : 892-IV
Ervigii auditor[ 879|881-I-28 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29
Ervigio prevere[ 903-VII-24 - 903-VII-24 ] : 903-VII-24
Ervigius[ [898-917] - [898-917] ] : [898-917]
Ervisia[ 900-V - 900-V ] : 900-V
Evrulfus[ 873-XI - 873-XI ] : 873-XI
Esacii[ 902-VI - 902-VI ] : 902-VI
Esau[ [906-909]-VI - [906-909]-VI ] : [906-909]-VI
Esau bíblic[ - ] : [850-925]
Esclubane[ 899-IV - 899-IV ] : 899-IV
Esdra bíblic[ 906-V - 906-V ] : 906-V
Esnaudus[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Espanesindo[ 906-VI-8 - 906-VI-8 ] : 906-VI-8
Espanesindus[ 898|900-V-26 - 898|900-V-26 ] : 898|900-V-26
Esperit Sant bíblic[ - ] : 955-II-16
Esposita[ 899-IV - 899-IV ] : 899-IV
Esquivi de Caput Stagni[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Essecuto[ 912-XII-20 - 912-XII-20 ] : 912-XII-20
Estefanus levita , escrivà[ 885-II - 885-II ] : 885-II
Estegoncia[ 876-III - 876-III ] : 876-III
Estemone[ 891-VI - 891-VI ] : 891-VI
Esteoncia[ 914-V-27 - 914-V-27 ] : 914-V-27
Estermenio arxipreste[ 879-VI-26 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Esteve sant , beat , màrtir[ - ] : 913-V
Esteve de Lió beat , màrtir[ - ] : 895|901
Esteve V Papa (885-891)[ [885-891] - 890 ] : 904-911
Esteve VI papa (896-897)[ 896-VIII-20 - 896|897 ] : 896|897
Esteve VII papa (929-931)[ 891 - 891 ] : 891
Esteve VIII papa (939-942)[ 901 - 901 ] : 901
Estevenane[ 910-IV - 910-IV ] : 910-IV
Estevenono[ 891 - 904-III-4 ] : 904-III-4
Estevenono[ 914-X - 914-X ] : 914-X
Estiberga[ 902-VI - 902-VI ] : 902-VI
Estigisus edificador[ 899|900-XII-1 - 899|900-XII-1 ] : 899|900-XII-1
Estimoni[ 895|896-VIII - 895|896-VIII ] : 895|896-VIII
Estivolus[ 895-III - 895-III ] : 895-III
Estraderio[ 895-IV - 895-IV ] : 895-IV
Estraderius prevere[ 899 - 899 ] : 899
Estregodo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Estridia serventa[ 878-XI - 878-XI ] : 878-XI
Etardus clergue , escrivà[ 898-X-29 - 898-X-29 ] : 898-X-29
Etbertus[ 877-X-25 - 877-X-25 ] : 877-X-25
Etella[ 918-IV-13 - 918-IV-13 ] : 918-IV-13
Eterne[ - ] : 854-VII-16
Etherius bisbe[ >875-VI-20 - 879-X-15 ] : 879-X-15
Etralo[ 889-I-16 - 900-III ] : 900-III
etruscis gentilici[ [888-915] - [888-915] ] : [888-915]
Eudeberti[ 903-II - 903-II ] : 903-II
Eudo[ 902|904-VIII-25 - 902|904-VIII-25 ] : 902|904-VIII-25
Eudo[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Eudo abat[ 873-V-21 - 873-V-21 ] : 873-V-21
Eudo levita , escrivà[ 898|900-V-26 - 898|900-V-26 ] : 898|900-V-26
Eudo prevere , monjo[ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Eudo prevere , monjo[ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Eudo sant , confessor[ - ] : 876-XII
Eudone[ 902|904-IV-28 - 902|904-IV-28 ] : 902|904-IV-28
Eudone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eudone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eudone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Eudone[ 893-I-28 - 893-I-28 ] : 893-I-28
Eudoni abat[ 878-IX-19 - 896|897-I-23 ] : 896|897-I-23
Eudono[ 903 - 903 ] : 903
Eufalsi[ 897-VII-16 - 897-VIII-2 ] : 897-VIII-2
Eufonis advocat[ 885-IV - 885-IV ] : 885-IV
Eugènia santa , verge[ - ] : 913-VI-3
Eugenii testimoni[ [870-878] - [870-878] ] : [870-878]
Eugnemiro abat[ 879-VI-26 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Eulalia femina[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Eulàlia santa i màrtir de Barcelona[ - ] : 878|938-VI-18
Eulaliae santa de Mèrida[ - ] : 899
Eulogi sacerdot , sant de Còrdova[ 858 - 858 ] : 858
Eulosa[ 909-XII-23 - 909-XII-23 ] : 909-XII-23
Eumenius / Sindila prevere , escrivà[ 876-II-18 - 876-II-18 ] : 876-II-18
Eumenus bisbe[ 878-VIII-18 - ~891-VII-15 ] : ~891-VII-15
Eural[ 902-II - 902-II ] : 902-II
Euraldo servent[ 901-XI-29 - 901-XI-29 ] : 901-XI-29
Eurard[ 889-II - 897-X ] : 897-X
Eurardi[ 874-I - 874-I ] : 874-I
Eurardus acòlit , sotsdiaca , levita , degà[ 878-XI - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Eurardus diaca , levita[ 899|904-VI-6 - 903-IX ] : 903-IX
Eurear[ 905-III - 905-III ] : 905-III
Eurigerio[ 889-V-6 - 889-V-6 ] : 889-V-6
Euroldus[ 893-X - 902-IV ] : 902-IV
Eusebius bisbe[ - ] : 871-XII-26
Eusepio[ 896-XII-12 - 896-XII-12 ] : 896-XII-12
Eustorgius bisbe[ 879-X-15 - 879-X-15 ] : 879-X-15
Eutfred[ 886-XII - 886-XII ] : 886-XII
Euticii[ - ] : [854-863]
Eutychete herètic[ - ] : 871-XII-26
Eutolane[ 902-V-28 - 902-V-28 ] : 902-V-28
Eutono[ 914|915 - 914|915 ] : 914|915
Eutropio[ 881-VI - 881-VI ] : 881-VI
Euvalt difunt[ - ] : 905-X
Euvoni[ 897-VII-16 - 897-VII-16 ] : 897-VII-16
Everfredum[ 870-IV-21 - 870-IV-21 ] : 870-IV-21
Everfredus[ 870-IV-21 - 870-IV-21 ] : 870-IV-21
Evrard bon home[ 881|882-I - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Evrardus[ 908-III - 908-III ] : 908-III
Evrigerius[ 870-IV-21 - 870-IV-21 ] : 870-IV-21
Eva[ 883-VII-8 - 883-VII-8 ] : 883-VII-8
Eva bíblic[ - ] : [898-917]
Evalio[ 883-VII-21 - 883-VII-21 ] : 883-VII-21
Evano[ [898-900]-IV - [898-900]-IV ] : [898-900]-IV
Evardo[ 901-V - 901-V ] : 901-V
Evarus[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Eventii sant[ - ] : 888-V-1
Everardus[ 908-III-18 - 908-III-18 ] : 908-III-18
Everlendis[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Evracri[ 870-IV-29 - 870-IV-29 ] : 870-IV-29
Evrard bon home[ 905|907-XI-2 - 905|907-XI-2 ] : 905|907-XI-2
Evroardum[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - [880-IV-11 - 881-IV-10] ] : [880-IV-11 - 881-IV-10]
Exal femina[ 907-VIII-1 - 907-VIII-1 ] : 907-VIII-1
Exalone / Heldoverta[ 908-III-18 - 911-V-1 ] : 911-V-1
Execato[ 903-I-31 - 903-I-31 ] : 903-I-31
Exemena reina[ 874 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4
Exemeno mandatari[ 877-III-21 - 893|894-V ] : 893|894-V
Exibio[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Exibio[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Exibio abat , sacerdot[ 879-VI-26 - 888-VI-4 ] : 888-VI-4
Eximidonis[ [901-905]-VI-16 - [901-905]-VI-16 ] : [901-905]-VI-16
Eximosa[ 914-IV-13 - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Expaneleova[ 873|874-V-22 - 873|874-V-22 ] : 873|874-V-22
Exter[ 918-IV-13 - 918-IV-13 ] : 918-IV-13
Exuperii màrtir[ - ] : 908-XI
Exuperius prevere[ 819-XI-1 - 819-XI-1 ] : 819-XI-1
Eylulfe testimoni[ 880-V - 912|913-VIII-30 ] : 912|913-VIII-30
Eymerici castellanus , milite[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Eymerici domno[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Eyrleus sotsdiaca[ ~888 - ~888 ] : ~888
Eyrleus prepòsit[ ~908 - ~908 ] : ~908
Ezechias bíblic[ - ] : [850-925]
Ezechielem profeta[ - ] : 876-II-17
 

[F] 0-9 A B C D E [F] G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Fabricio[ 882 - 882 ] : 882
Fachila[ 898-I-23 - 898-I-23 ] : 898-I-23
Fachile[ 897-VIII-2 - 897-VIII-2 ] : 897-VIII-2
Fachilo[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Fachilo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fachilo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fachilo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fachilo mandatària[ 877-III-21 - 877-III-21 ] : 877-III-21
Fachilone[ 890-I-9 - 890-I-9 ] : 890-I-9
Fafila[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fafila prevere[ 887|888-XI-24 - 893-IV-15 ] : 893-IV-15
Fagentia femina[ 911-X-31 - 911-XII-1 ] : 911-XII-1
Fachilo femina[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Fahilone[ 904|905-VII-27 - 904|905-VII-27 ] : 904|905-VII-27
Fachilones[ 845-V-25 - 845-V-25 ] : 845-V-25
Falcuchii prevere[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Falcucius monjo[ 1012-VII-26 - 1012-VII-26 ] : 1012-VII-26
Fandilani[ 889-IV-24 - 889-IV-24 ] : 889-IV-24
Fara[ 885-V-21 - 885-V-21 ] : 885-V-21
Faraldo[ 873-VI - 873-VI ] : 873-VI
Faraldus[ 898-III-16 - 898-III-16 ] : 898-III-16
Farelde[ 893-VIII-25 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Fareriorum[ 908-IV - 908-IV ] : 908-IV
Faricintus[ 885-V-14 - 885-V-14 ] : 885-V-14
Farmannus[ 879-V - 879-V ] : 879-V
Farudde[ 899-VI-12 - 899-VI-12 ] : 899-VI-12
Farulfum conseller[ 880-IV - 880-IV ] : 880-IV
Fastila prevere , escrivà[ 888-IV-20 - 888-IV-20 ] : 888-IV-20
Fataldi[ 909|914-IX - 909|914-IX ] : 909|914-IX
Fatebonus[ 911-IV-1 - 911-IV-1 ] : 911-IV-1
Fauvane[ 904-XI-8 - 904-XI-8 ] : 904-XI-8
Fauvane jutge[ 875-XII-18 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2
Fava[ 911|916-IV-28 - 911|916-IV-28 ] : 911|916-IV-28
Favila[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Favius[ 866|876-VI - 866|876-VI ] : 866|876-VI
Fe santa , màrtir[ - ] : 914-VI
Feamonis[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Fectento[ 892-XII - 892-XII ] : 892-XII
Fedancia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fedancius[ 912-II-8 - 912-II-8 ] : 912-II-8
Fedancius vicari , restaurador[ 906-XI-8 - 906-XI-8 ] : 906-XI-8
Fedanco bon home[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fedantio[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fedantio[ 899-VI-12 - 899-VI-12 ] : 899-VI-12
Fedantio[ 900-IV-29 - 900-IV-29 ] : 900-IV-29
Fedreus masover , servent[ [879-884]-XI - [879-884]-XI ] : [879-884]-XI
Fele[ 912-II-8 - 912-II-8 ] : 912-II-8
Fele[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Fele prevere[ 895-IV-29 - 904-XI-8 ] : 904-XI-8
Feleasimus acòlit[ 903-VII-14 - 903-VII-14 ] : 903-VII-14
Felecessemas[ - ] : 854-VII-16
Feleni[ 898|900-V-26 - 898|900-V-26 ] : 898|900-V-26
Feleni[ 904|905-III-30 - 907|908-VI-25 ] : 907|908-VI-25
Feles[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Felganto testimoni[ 880-V - 880-V ] : 880-V
Felice[ 912-VI-4 - 912-VI-4 ] : 912-VI-4
Felices[ 907-II-3 - 907-II-3 ] : 907-II-3
Felici[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Felici[ - ] : 874-VI-13
Felicia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Felicia[ 912-XI-22 - 912-XI-22 ] : 912-XI-22
Felicia femina[ 889-XI-4 - 889-XI-4 ] : 889-XI-4
Felicia muller de Amarigo[ 898-III-16 - 898-III-16 ] : 898-III-16
Feliciani màrtir[ - ] : 908-XI
Feliciani sant[ - ] : 909-I
Felicitatis santa , màrtir[ - ] : 909-I
Felip III rei de França[ 1072-III-26 - 1072-III-26 ] : 1072-III-26
Felip sant , apóstol[ - ] : 970-[V-XII]
Felis[ 910-VII-20 - 910-VII-20 ] : 910-VII-20
Felis[ 897-VII-16 - 897-VII-16 ] : 897-VII-16
Felis levita[ 913 - 914-III-21 ] : 914-III-21
Felis prevere[ 899|900-XII-1 - 899|900-XII-1 ] : 899|900-XII-1
Feliu màrtir , beat , sant de Girona[ - ] : 921-II-25
Felix[ 890-XII-3 - 890-XII-3 ] : 890-XII-3
Felix bisbe[ 877-XI-26 - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Felix bisbe[ - ] : 871-XII-26
Felix levita[ 914-XII-15 - 914-XII-15 ] : 914-XII-15
Felix difunt[ 906-VI-8 - 906-VI-8 ] : 906-VI-8
Felix marit de Claudia[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Felix prevere[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Feliza testimoni[ 882-VI - 888-III ] : 888-III
Felmiro difunt[ 900|901-IX-2 - 900|901-IX-2 ] : 900|901-IX-2
femina[ 878-IV-14 - 878-IV-14 ] : 878-IV-14
femina noble[ 878-IV-14 - 878-IV-14 ] : 878-IV-14
Ferioli[ 902-XI-24 - 902-XI-24 ] : 902-XI-24
Ferizane sacerdot[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ferlagius levita , prevere[ 904-VI-3 - 913-V ] : 913-V
Fermina[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ferminus[ 905-XI-18 - 914-IX-8 ] : 914-IX-8
Fermosa[ 860-I-11 - 860-I-11 ] : 860-I-11
Ferrario[ 904-X-13 - 904-X-13 ] : 904-X-13
Ferrecincus fidel laic[ 904-X-13 - 904-X-13 ] : 904-X-13
Ferreolo beat , màrtir[ - ] : 896
Ferreolus[ 906-VI-8 - 906-VI-8 ] : 906-VI-8
Ferriola[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ferriola[ [864-VII-16 - 865-VI-19] - 876 ] : 876
Ferriola femina[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Ferriolo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ferriolo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ferriolo prevere , sacerdot , jutge , bon home[ 876-I-8|18 - 892-XI-13 ] : 892-XI-13
Ferriolus prevere , escrivà[ 909-VIII-25 - 909-VIII-25 ] : 909-VIII-25
Ferro[ 906-[IV-XII] - 906-[IV-XII] ] : 906-[IV-XII]
Ferrocinto prevere[ 892-XI-13 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Ferrocintus prevere , escrivà[ 910-VII-13 - 910-VII-13 ] : 910-VII-13
Ferrolus prevere , escrivà[ 902-VI - 902-VI ] : 902-VI
Ferrucio[ 904-X-13 - 904-X-13 ] : 904-X-13
Ferrucio[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Ferruco[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Ferruzo bon home[ 879-IX-18 - 886-X-8 ] : 886-X-8
Ferso[ 899|901-III-23 - 899|901-III-23 ] : 899|901-III-23
Fesilane sacerdot[ 888-IV-30 - 888-VI-4 ] : 888-VI-4
Feudelecus bon home[ 876-I-8|18 - 876-I-8|18 ] : 876-I-8|18
Feudoe[ [883-885]-IV - [883-885]-IV ] : [883-885]-IV
Feudrigi[ [898-900]-VII-13 - [898-900]-VII-13 ] : [898-900]-VII-13
fidelem fidel[ 878-II - 878-II ] : 878-II
Fidia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fidila[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Fihitropii[ 900|901-II-16 - 900|901-II-16 ] : 900|901-II-16
Filenus prevere , testimoni[ 882-VI - 899 ] : 899
Filicane[ - ] : 899-IV
Filicaner[ 898-IV - 898-IV ] : 898-IV
Filimera[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Filimiro[ 892-II-28 - 892-II-28 ] : 892-II-28
Filistanda[ 879-XI-1 - 879-XI-1 ] : 879-XI-1
Filo[ 879-V - 879-V ] : 879-V
Firiolo[ 913-VI-2 - 913-VI-3 ] : 913-VI-3
Firiolus bon home[ 881-V-17 - 902-V-28 ] : 902-V-28
Firmini[ [887-898] - [887-898] ] : [887-898]
Firmino sant[ - ] : 896
Firrioli[ 873-IX-7 - 873-IX-7 ] : 873-IX-7
Fladulud[ 876-VI-15 - 876-VI-15 ] : 876-VI-15
Flaginus diaca[ 881-I-30 - 881-I-30 ] : 881-I-30
Flagonis[ [882-888] - [882-888] ] : [882-888]
Flamola[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Flaviano[ - ] : 871-XII-26
Flavici[ 889-I - 889-I ] : 889-I
flaviniacensis gentilici[ ~894 - ~894 ] : ~894
Flavione bon home[ 873-IV-23 - ~873-VI-16 ] : ~873-VI-16
Flavius testimoni[ 913-V-6 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Fleriza prevere[ 913-VI-2 - 913-VI-3 ] : 913-VI-3
Flodeberga[ 902|904-IV-28 - 902|904-IV-28 ] : 902|904-IV-28
Flodocent[ 869-X-5 - 869-X-5 ] : 869-X-5
Flodolen serventa[ <876-VI-19 - <876-VI-19 ] : <876-VI-19
Floduenus escrivà[ 874?-V - 874?-V ] : 874?-V
Flogerius servent[ 877-III-29 - 877-III-29 ] : 877-III-29
Flondia[ 889-XI - 889-XI ] : 889-XI
Floono[ 896-II-26 - 898-X-29 ] : 898-X-29
Floraldus masover[ [904-926] - [904-926] ] : [904-926]
Floranus[ [880-882-VII] - [880-882-VII] ] : [880-882-VII]
Florencio[ 910-I-23 - 910-I-23 ] : 910-I-23
Florencio[ 901-VIII - 901-VIII ] : 901-VIII
Florencus[ 911-X-23 - 911-X-23 ] : 911-X-23
Florentia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Florentii beat[ - ] : 901|905-IV
Florentius prevere[ 914|961|964 - 914|961|964 ] : 914|961|964
Floresinda[ 872-IX-17 - 872-IX-17 ] : 872-IX-17
Floresindi[ 882-VI-29 - 882-VI-29 ] : 882-VI-29
Floresindo[ - ] : [948-970]
Floresindo[ 909-V-7 - 909-V-7 ] : 909-V-7
Floresindo bon home[ 900-IV-30 - 900-IV-30 ] : 900-IV-30
Floresindus[ 900|901-II-16 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3
Floresindus[ 906-XI-8 - 906-XI-8 ] : 906-XI-8
Floridia[ [874-VI-20 - 875-VI-19] - [874-VI-20 - 875-VI-19] ] : [874-VI-20 - 875-VI-19]
Flotberti[ 879-V - 879-V-17 ] : 879-V-17
Floterio[ 911|912-I - 911|912-I ] : 911|912-I
Flotsindane[ 879-V-17 - 879-V-17 ] : 879-V-17
Fluctario bon home[ 881-V-17 - 881-V-17 ] : 881-V-17
Fludirigo[ 904-IV-24 - 904-IV-24 ] : 904-IV-24
Fludricus masover[ 885-V-21 - 885-V-21 ] : 885-V-21
Fluduino[ 876-X-23 - 891-X-23 ] : 891-X-23
Fludrigo[ 883-IV-1|6 - 883-IV-1|6 ] : 883-IV-1|6
Flunidius prevere , bon home[ 879-VI-26 - 909-III-21 ] : 909-III-21
Fluridia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fluridia[ [840-841] - [840-841] ] : [840-841]
Fluridia[ 869-XII-6 - 869-XII-6 ] : 869-XII-6
Fluridio[ 887-VI-20 - 887-VI-20 ] : 887-VI-20
Folcardo[ 909-IX - 909-IX ] : 909-IX
Folcardus sacerdot[ 888-V-1 - 888-V-1 ] : 888-V-1
Folcharius masover[ 909-I - 909-I ] : 909-I
Folcherada[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Folchricus bisbe[ 867-XI-4 - 867-XI-4 ] : 867-XI-4
Folcoadi[ - ] : [898-900]-II
Folcoado[ 914|915-VII-18 - 914|915-VII-18 ] : 914|915-VII-18
Folconem missi de Carles el Calb[ 870-VI-28 - 899-V-29 ] : 908-XI-3
Folconis arquebisbe de Reims (882-900)[ 886|887-IV - 900-III-25 ] : 900-III-25
Folcovinus[ 910|918-II-25 - 910|918-II-25 ] : 910|918-II-25
Folcoys[ 888-III - 888-III ] : 888-III
Folcrius[ 888-V-1 - 888-V-1 ] : 888-V-1
Foleradus escrivà[ 876|881|899-V - 876|881|899-V ] : 876|881|899-V
Foletrudis[ 894-V - 894-V ] : 894-V
Folherio[ 910-IV - 910-IV ] : 910-IV
Folherius[ 874-V - 874-V ] : 874-V
Folkaro prevere[ 901-IX - 901-IX ] : 901-IX
Folmaro prevere[ 889-V - 889-V ] : 889-V
Folquado[ 889-V - 889-V ] : 889-V
Foltrudis[ 904-II - 904-II ] : 904-II
Formaldi[ 870 - 876-XII ] : 876-XII
Formesindo reedificador[ 904-XI-8 - 911-V-23 ] : 911-V-23
Formosum I papa , bisbe , senyor[ 876-IV-21 - 904-911 ] : 904-911
Fortes[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fortes[ 888|889-I-13 - 890-VI-25 ] : 890-VI-25
Fortes edificador[ 899|900-XII-1 - 899|900-XII-1 ] : 899|900-XII-1
Fortissimus prevere[ 900-IV-29 - 900-IV-29 ] : 900-IV-29
Fortuna mític[ - ] : [888-915]
Fortunato sant , màrtir[ - ] : 876-V-16
Fortunio[ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Fortunius prevere[ 887-VI-24 - 890-VI-25 ] : 890-VI-25
Fova[ 870-IV-15 - 870-IV-15 ] : 870-IV-15
Framaldo missi , auditor[ 901|902-VII - 901|902-VII ] : 901|902-VII
Framengario servent[ 870-IV-5 - 870-IV-5 ] : 870-IV-5
Framierii[ 870-X-8 - [878-X-7 - 879-III-10] ] : [878-X-7 - 879-III-10]
Framierius prevere[ ~908 - ~908 ] : ~908
Framnald bon home[ 881|882-I - 905|907-XI-2 ] : 905|907-XI-2
Francbertus prevere , escrivà[ 898-VIII-2 - 898-VIII-2 ] : 898-VIII-2
Francho[ 910|911|912-VII-9 - 910|911|912-VII-9 ] : 910|911|912-VII-9
Francho bisbe[ 975-IX-28 - 975-IX-28 ] : 975-IX-28
Franco[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Franco[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Franco[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Franco[ 910|918-II-25 - 910|918-II-25 ] : 910|918-II-25
Franco[ 877-X-25 - 877-X-25 ] : 877-X-25
Franco bisbe[ 894-VII-11 - 903-IV-25 ] : 903-IV-25
Franco bisbe[ 876-VII-13 - 876-VII-13 ] : 876-VII-13
Franco testimoni[ 873-IV-23 - 873-IV-23 ] : 873-IV-23
Francoberta[ 908-I-15 - 908-I-15 ] : 908-I-15
Francolino laic[ 887-VI-20 - 913-II-10 ] : 913-II-10
Francone[ 892-V-14 - 892-V-14 ] : 892-V-14
Francone bon home[ 876-I-8|18 - 876-I-8|18 ] : 876-I-8|18
Francone bon home[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Francone jutge , mandatari[ 898-V-23 - 901|902-VII ] : 901|902-VII
Francone saig[ 904|906-II-18 - 904|906-II-18 ] : 904|906-II-18
Franconi[ 887-V - 913-IV-26 ] : 913-IV-26
Franconi[ 869-XII-6 - 869-XII-6 ] : 869-XII-6
Franconi prevere[ 866|876-VI - 893|894-V ] : 893|894-V
Franconi vescomte[ 872-V-25 - 886-X-8 ] : 886-X-8
Franconi abat d'Obarra[ 905-I - 907-IV ] : 907-IV
Franconis[ 913-X-30 - 913-X-30 ] : 913-X-30
Franconis[ 870-IV-29 - 870-IV-29 ] : 870-IV-29
Francono[ 890-XII - 890-XII ] : 890-XII
francorum gentilici[ 716-XII - 1072-III-26 ] : 1072-III-26
Frankesus prevere , escrivà[ 881-X-19 - 881-X-19 ] : 881-X-19
Franna[ 902-III - 902-III ] : 902-III
Frannaldi[ 874-I - 874-I ] : 874-I
Franonis[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Frauberto[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fraubertus[ 899-IV-27 - 899-IV-27 ] : 899-IV-27
Fraxinodo[ 903-II - 903-II ] : 903-II
Freccono[ 899-VI - 909-XII ] : 909-XII
Freconis[ 914-IV-13 - 914-IV-13 ] : 914-IV-13
Fredario[ 891|901-VIII-21 - 914-V-14 ] : 914-V-14
Fredario canonge , vasso , sacerdot , prevere[ 888-IV-30 - 938|939-VII-26 ] : 938|939-VII-26
Fredario infidel[ 877-VI-11 - 877-VI-11 ] : 877-VI-11
Fredarius[ 902-V-15 - 902-V-15 ] : 902-V-15
Fredarius[ 904-X-13 - 904-X-13 ] : 904-X-13
Fredarius[ 914-I-25 - 914-I-25 ] : 914-I-25
Fredarius arxipreste , prevere , ardiaca , clergue[ 889|890|891-X-30 - >907-I-21 ] : >907-I-21
Fredarius diaca , escrivà[ 898|903-V - 898|903-V ] : 898|903-V
Fredatius[ 916-V-2 - 916-V-2 ] : 916-V-2
Fredecondes[ 881-I-30 - 881-I-30 ] : 881-I-30
Fredeiso[ 902-V - 902-V ] : 902-V
Fredelati prevere , escrivà[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Fredelaus levita[ 893-V-3 - 893-V-3 ] : 893-V-3
Fredeleico testimoni[ 888|889-I-13 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Fredeleigus prevere , escrivà[ 914-V-9 - 914-V-9 ] : 914-V-9
Fredelo[ 900 - 906-XI-1 ] : 906-XI-1
Fredelo[ 986-[I-II] - 986-[I-II] ] : 1013-III-31
Fredelone comte de Tolosa[ - ] : 926|930-II-11
Fredelone vasso[ 914|915-VII-18 - 914|915-VII-18 ] : 914|915-VII-18
Fredoloni difunt , marquès , duc[ - ] : 874-XII
Fredelongus[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Fredeloni[ 877-V - 877-V ] : 877-V
Fredelonis[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Fredenandes[ 873-IX-7 - 873-IX-7 ] : 873-IX-7
Fredenando bon home[ 868-VIII-18 - 868-VIII-18 ] : 868-VIII-18
Fredenandum prevere[ [893-923] - [893-923] ] : [893-923]
Frederici[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Frederico servent[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Fredericus[ 901|905-IV - 901|905-IV ] : 901|905-IV
Fredericus[ 883-XII-19 - 883-XII-19 ] : 883-XII-19
Fredericus[ 877-X-25 - 877-X-25 ] : 877-X-25
Frederunam[ 907-IV-19 - 907-IV-19 ] : 907-IV-19
Fredesendus[ 886|917-VI - 886|917-VI ] : 886|917-VI
Fredevert[ 869-X-5 - 869-X-5 ] : 869-X-5
Fredigo[ 887|888-V - 887|888-V ] : 887|888-V
Fredlano jutge , vicari[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Fredoardo[ 881-VI - 881-VI ] : 881-VI
Fredohenus escrivà[ 873-X - 873-X ] : 873-X
Fredoldi[ 903-V - 903-V ] : 903-V
Fredoldo bisbe , arquebisbe , difunt[ 870-VI-28 - 871-VIII-5 ] : 908-XI-3
Fredolone abat[ 926|930-II-11 - 926|930-II-11 ] : 926|930-II-11
Fredone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fredrannus prevere , escrivà[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Fredrici[ 891-II-23 - 891-II-23 ] : 891-II-23
Fredrigus[ [906-909]-VIII - [906-909]-VIII ] : [906-909]-VIII
Fredulfus bisbe[ 970-[V-XII] - 970-[V-XII] ] : 970-[V-XII]
Fredulo[ 899|900-VIII-28 - 899|900-VIII-28 ] : 899|900-VIII-28
Freelaus levita , escrivà[ 893-V-3 - 893-V-3 ] : 893-V-3
Fresuinus clergue , escrivà[ 870-I - 870-I ] : 870-I
Fretmari[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Fribertus diaca[ 899 - 899 ] : 899
Fricco prevere , canonge[ 887|888-XI-24 - 888-[XI-25 - XII-14] ] : 888-[XI-25 - XII-14]
Fridana[ 889-V-6 - 889-V-6 ] : 889-V-6
Fridemiro mandatari[ 875-XII-18 - 875-XII-18 ] : 875-XII-18
Fridugisi vicem[ 877-III-16 - 877-III-16 ] : 877-III-16
Frigulgisclus prevere[ 908|910-XII-24 - 908|910-XII-24 ] : 908|910-XII-24
Friscafredus prevere[ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12
Frisculus[ 912-V - 912-V ] : 912-V
Frobert sant[ - ] : 882-XI-17
Frodelego servent[ 887-X - 887-X ] : 887-X
Frodesinda[ 871|872-XII-13 - 871|872-XII-13 ] : 871|872-XII-13
Frodevino servent[ 870-IV-5 - 870-IV-5 ] : 870-IV-5
Frodila[ 897-VIII-2 - 897-VIII-2 ] : 897-VIII-2
Frodini[ 903-II - 903-II ] : 903-II
Frodini difunt[ - ] : 887-V
Frodlaigus[ 898|899-VIII-5 - 898|899-VIII-5 ] : 898|899-VIII-5
Frodo[ [884-885] - [884-885] ] : [884-885]
Frodo levita[ 909-IV-25 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Frodoberti sant , confessor[ - ] : 877-III-29
Frodoí bisbe de Barcelona (861-890)[ 870|874-[VI-VII] - [885 - 890]-XI-17 ] : [885 - 890]-XI-17
Frodolaicus masover[ 885-VI - 885-VI ] : 885-VI
Frodoni[ [898-900]-VI-20 - [898-900]-VI-20 ] : [898-900]-VI-20
Froelt[ 898-III - 898-III ] : 898-III
Frogello[ 909-II-21 - 909-II-21 ] : 909-II-21
Froiane[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Froiane[ 913-XI-28 - 913-XI-28 ] : 913-XI-28
Froila[ 905-XI-18 - 914-IX-8 ] : 914-IX-8
Froila[ 912-XII-20 - 912-XII-20 ] : 912-XII-20
Froila jutge[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Froila prevere[ 900|910-IV-12 - 900|910-IV-12 ] : 900|910-IV-12
Froilani[ 897-VIII-2 - 897-VIII-2 ] : 897-VIII-2
Froilani prevere[ 880|910-V-12 - 880|910-V-12 ] : 880|910-V-12
Froilo[ 882-XII - 882-XII ] : 882-XII
Froilone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Froilone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Froilone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Froisendus prevere[ 880|910-V-12 - 880|910-V-12 ] : 880|910-V-12
Froisindus prevere , testimoni[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Froissinno[ 914-V-14 - 914-V-14 ] : 914-V-14
Froja abat[ 897-IV-19 - 897-IV-19 ] : 897-IV-19
Frojane edificador , vir il·lustre[ 889|890|891-X-30 - >907-I-21 ] : >907-I-21
Frolellus[ 880|910-V-12 - 880|910-V-12 ] : 880|910-V-12
Fromarigu testimoni[ 880|910-V-12 - 880|910-V-12 ] : 880|910-V-12
Fronimius prevere , escrivà[ 900-IV-26 - 900-IV-30 ] : 900-IV-30
Froregia[ 906-VI-8 - 906-VI-8 ] : 906-VI-8
Frotarii[ 891-X-10 - 891-X-10 ] : 891-X-10
Frotarius[ 885-VII - [909-911]-VII ] : [909-911]-VII
Frotarius masover[ 887-IX - 887-IX ] : 887-IX
Frotarius abat[ 887|888-V - 887|888-V ] : 887|888-V
Frotarius arquebisbe (de Bourges), abat , rector[ 874-I - 888|889-VI-13 ] : 888|889-VI-13
Froterii[ 898-XI - 898-XI ] : 898-XI
Froterium bisbe[ 914-VI-29 - 914-VI-29 ] : 914-VI-29
Frotgerio[ 874?-V - 874?-V ] : 874?-V
Frotgerius[ 892-VIII-5 - 892-VIII-5 ] : 892-VIII-5
Frotuino servent[ 870-IV-5 - 870-IV-5 ] : 870-IV-5
Froyla[ 886-VI-24 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4
Froyla[ 899-IV-4 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4
Froyla comte[ 899-IV-4 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4
Fructo prevere , notari[ 888-IV-20 - 888-IV-20 ] : 888-IV-20
Fructuarius noble , prevere , bisbe Besiers[ 884-X-25 - ~898 ] : ~898
Fructuosi sant , bisbe , màrtir[ - ] : 903|904
Fructuoso sacerdot , prevere , canonge[ 888-VI-4 - 893-IV-15 ] : 893-IV-15
Frugellio abat[ 871-IV-13 - 912?-VI-7 ] : 912?-VI-7
Frugellus[ 898|899-VIII-5 - 898|899-VIII-5 ] : 898|899-VIII-5
Frugello[ 906-XII-10 - 906-XII-10 ] : 906-XII-10
Frugello bon home , jutge[ 881-V-17 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Frugia bisbe[ 975-IX-28 - 975-IX-28 ] : 975-IX-28
Frugiscli[ 903-VI - 903-VI ] : 903-VI
Fruglane auditor , bon home[ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10
Frugone[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fruiane[ 914-VII-1 - 914-VII-1 ] : 914-VII-1
Fruila[ 878|938-VI-18 - 878|938-VI-18 ] : 878|938-VI-18
Fruila[ 898-IX-10 - 898-IX-10 ] : 898-IX-10
Fruilane laic , bon home[ 913-II-10 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fruilane sacerdot[ 921|925|926-II-25 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25
Fruilo[ 918-IV-13 - 918-IV-13 ] : 918-IV-13
Fruilo[ 909-III-9 - 909-III-9 ] : 909-III-9
Fruilo[ 889-IV-24 - 899|900-VI-26 ] : 899|900-VI-26
Fruio[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Fruisindus[ 913-V-14 - 913-V-14 ] : 913-V-14
Fruja sacerdot[ 906-XI-8 - 906-XI-8 ] : 906-XI-8
Frulani[ 914-V-27 - 914-V-27 ] : 914-V-27
Fulancio[ 870-IV-15 - 870-IV-15 ] : 870-IV-15
Fulbaldi[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - 880-VI ] : 880-VI
Fulberti abat , monjo[ [894-910] - [907-908] ] : [907-908]
Fulcaldi[ - ] : 887-IV
Fulcardo canonge , bon home?[ 876-IV-22 - 889-V-24 ] : 889-V-24
Fulcario marit de Gorgoria[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Fulchardus[ 869-V-15 - 901-V ] : 901-V
Fulchardus servent[ 876-X-23 - 876-X-23 ] : 876-X-23
Fulcherio[ [914-918] - [914-918] ] : [914-918]
Fulcherium bisbe[ 912-IV-4 - 914|961|964 ] : 914|961|964
Fulcherius noble[ 890|892-IV - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Fulcherius sotsdiaca[ [869-873] - [869-873] ] : [869-873]
Fulchi de Sancto Martino[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Fulchidrude[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Fulchilt[ [869-873] - [869-873] ] : [869-873]
Fulchrisma serventa[ 876-X-23 - 876-X-23 ] : 876-X-23
Fulcoino vassall[ 876-I - 876-I ] : 876-I
Fulcoldus prepòsit[ [879-882] - 906-[IV-XII] ] : 906-[IV-XII]
Fulcono[ 887|888-V - 887|888-V ] : 887|888-V
Fulconis Le Roux, comte d'Anjou[ 886|887-IV - 886|887-IV ] : 886|887-IV
Fulcrada deodevota , monja[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Fulcradane[ 877-V - 877-V ] : 877-V
Fulcrade[ 878-IX-8 - 881-VIII-30 ] : 881-VIII-30
Fulcradi[ 879-V - 881-I ] : 881-I
Fulcradus levita[ 910-XII - 910-XII ] : 910-XII
Fulcrerano bon home , prevere , auditor[ 876-I-8|18 - 876-I-30 ] : 876-I-30
Fulculfus diaca[ 899|904-VI-6 - 904-VI-3 ] : 904-VI-3
Fuldis difunt[ - ] : 889-II
Fulgentio jutge[ 874-III-25 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2
Fulheric[ 891-I - 891-I ] : 891-I
Fulherio[ 906-IV-29 - 906-IV-29 ] : 906-IV-29
Fuliencius[ 902|904-V-28 - 902|904-V-28 ] : 902|904-V-28
Fuliencius[ 855|856-IV-17 - 855|856-IV-17 ] : 855|856-IV-17
Fulientius[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Fulmaro bon home[ [875-VI-20 - 876-VI-19] - 876|877-III ] : 876|877-III
Fulqualdo ardiaca[ >875-VI-20 - >875-VI-20 ] : >875-VI-20
Fulqualdus diaca , levita[ [879-882] - 907-IV-7 ] : 907-IV-7
Fulquoaldus[ 883-IV-1|6 - 883-IV-1|6 ] : 883-IV-1|6
Fulradus sacerdot , degà[ 878-XII - 891-X-10 ] : 891-X-10
Furtun b. Musa[ 882-XI-15 - 882-XI-15 ] : 882-XI-15
Furtunada femina[ 912-?-10|12 - 912-?-10|12 ] : 912-?-10|12
Fuscardus prepòsit[ 869-V-15 - [880-IV-11 - 881-IV-10] ] : [880-IV-11 - 881-IV-10]
Fushelt[ 879-V - 882-XI ] : 882-XI
Fusradae[ 907-XI-3 - 907-XI-3 ] : 907-XI-3
 

[G] A B C D E F [G] H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Gabasta[ 904|906-I-31 - 904|906-I-31 ] : 904|906-I-31
Gaderico bon home[ 901-VII-2 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2
Gadinus[ 899-IV-4 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4
Gaefero comte[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Gaersias prevere , escrivà[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Gairald[ 910-VI-9 - 910-VI-9 ] : 910-VI-9
Gairao masover[ 914-VI - 914-VI ] : 914-VI
Gairaldo[ 889-I-27 - 889-I-30 ] : 889-I-30
Gairaldus prevere[ 884-X-25 - 884-X-25 ] : 884-X-25
Gairardo[ 883-VII-30 - 914-VI ] : 914-VI
Gairardo[ 883-VII-30 - 914-VI ] : 914-VI
Gairardus[ 912-V - 912-V ] : 912-V
Gairardus[ 896-IV-1 - 896-IV-1 ] : 896-IV-1
Gairico[ 908|909-III-16 - 908|909-III-16 ] : 908|909-III-16
Gairimundus[ 908|910-XII-24 - 908|910-XII-24 ] : 908|910-XII-24
Galaffre difunt[ - ] : 844-V-25
Galafredo[ 905|909-IV-24 - 905|909-IV-24 ] : 905|909-IV-24
Galamon[ - ] : 909|914-IX
Galarigo[ 907|908-XI - 907|908-XI ] : 907|908-XI
Galceran[ 870 - 870 ] : 870
Galderico difunt[ - ] : 893-IV-15
Galeaudus abat[ 903-IX - 903-IX ] : 903-IX
Galemannus levita , prevere[ 899|904-VI-6 - 909-VII ] : 909-VII
Galenius[ 913-V-14 - 913-V-14 ] : 913-V-14
Galfaricus[ 850-IV-12 - 850-IV-12 ] : 850-IV-12
Galí abat monestir Castri Mallasti[ 898-II-22 - 898-II-22 ] : 898-II-22
Galibertus sotsdiaca[ 909-VII - 909-VII ] : 909-VII
Galindo[ 908|913-VII-13 - 908|913-VII-13 ] : 908|913-VII-13
Galindo levita , diaca , canonge , bon home[ 881-V-17 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Galindo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Galindo visor[ 874-V - 894-III ] : 894-III
Galindo[ 889-I-30 - 889-I-30 ] : 889-I-30
Galíndo prevere , clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 910|911|912-VII-9 ] : 910|911|912-VII-9
Galindo prevere , escrivà[ 904-IV-24 - 904-IV-24 ] : 904-IV-24
Galindo sacerdot[ 970-[V-XII] - 970-[V-XII] ] : 970-[V-XII]
Galindone jutge[ 868-VIII-18 - 868-VIII-18 ] : 868-VIII-18
Galindone sacerdot[ 903-VII-16 - 903-VII-16 ] : 903-VII-16
Galindone sacerdot[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Galindoni[ 903-II - 903-II ] : 903-II
Galindoni[ 887-VI-20 - 887-VI-20 ] : 887-VI-20
Galindoni[ - ] : 1013-III-31
Galindus[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Galindus[ 942-I-15 - 942-I-15 ] : 942-I-15
Galindus levita , escrivà[ 1019-X-6,1018 - 1019-X-6,1018 ] : 1019-X-6,1018
Galinnus[ [888-II-29 - 893-V-28] - [888-II-29 - 893-V-28] ] : [888-II-29 - 893-V-28]
Galíto[ 900|901-II-16 - 900|901-II-16 ] : 900|901-II-16
Galito[ 903-VI - 903-VI ] : 903-VI
Gallenio[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Gallenius il·lustre[ 888|889-I-13 - 888|889-I-13 ] : 888|889-I-13
Gallenius prevere , escrivà[ 900|909-I - 900|909-I ] : 900|909-I
gallis[ [850-925] - [888-915] ] : [888-915]
Galtadus masover[ 887-IX - 887-IX ] : 887-IX
Galtodi[ 887-V - 887-V ] : 887-V
Galterii[ 887-VIII - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Gamalfredi vescomte[ 891-X-10 - 891-X-10 ] : 891-X-10
Gamar[ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Gamicane[ 910|911-V-15? - 910|911-V-15? ] : 910|911-V-15?
Gamiza[ 913|918-VI-29 - 913|918-VI-29 ] : 913|918-VI-29
Gamizane[ 911-XI - 911-XI ] : 911-XI
Gamizani[ 869-XII-6 - 869-XII-6 ] : 869-XII-6
Gammo notari[ 870-VII-20 - 872|924-VII-18 ] : 872|924-VII-18
Gamo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Gancelmus acòlit[ 899|904-VI-6 - 904-VI-3 ] : 904-VI-3
Ganiva[ 902-XI-24 - 902-XI-24 ] : 902-XI-24
Gandalmari bisbe[ 878-VIII-18 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Ganduinus[ 879-X-15 - 879-X-15 ] : 879-X-15
Ganena femina[ [893-909] - [893-909] ] : [893-909]
Gansinde serventa[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Gantelmus[ 920|929-I - 920|929-I ] : 920|929-I
Garaldi levita[ 885-VIII - [897-909] ] : [897-909]
Garardus masover[ 891-VIII - 891-VIII ] : 891-VIII
Garatoi[ [897-909] - [897-909] ] : [897-909]
Garbenus prevere[ 889|897-XI-4 - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Garcia rei (de Navarra?)[ 900-III-8 - 900-III-8 ] : 900-III-8
Garcias comte , marquès[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Gardilani[ 893-IV-22 - 893-IV-22 ] : 893-IV-22
Gardilo[ 889-I-27 - 889-I-27 ] : 889-I-27
Gardilo[ 869-V-13 - 869-V-13 ] : 869-V-13
Gardilone femmina[ 911-V-1 - 911-V-1 ] : 911-V-1
Gardilone femina[ 911-X-31 - 911-XII-1 ] : 911-XII-1
Gardinco[ [878-X-7 - 879-III-10] - [878-X-7 - 879-III-10] ] : [878-X-7 - 879-III-10]
Garenna[ [893-909] - [893-909] ] : [893-909]
Garfredi[ 909-IX - 909-IX ] : 909-IX
Garí vescomte de Besiers[ 858 - 858 ] : 858
Garibaldo[ 912-V - 912-V ] : 912-V
Garibaldo[ 889|890-IV-18 - 889|890-IV-18 ] : 889|890-IV-18
Garibaldus[ 889-I-30 - 889-I-30 ] : 889-I-30
Garibaldus bisbe[ 877-XI-26 - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Garibaldus escrivà[ 908-VII - 908-VII ] : 908-VII
Gariberga[ 889|890-IV-18 - 889|890-IV-18 ] : 889|890-IV-18
Garibernus masover[ 914-VI - 914-VI ] : 914-VI
Gariberto[ 889|890-IV-18 - 889|890-IV-18 ] : 889|890-IV-18
Garifredo[ 912|913-XII-3 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3
Garifredus[ ~900 - ~900 ] : ~900
Garifredus bon home[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Garifredus masover[ [898-900]-II - [898-900]-II ] : [898-900]-II
Garino abat[ 903-V-14 - 903-V-14 ] : 903-V-14
Garinno comte[ 878-VII-16 - 878-VII-16 ] : 878-VII-16
Garlamnus masover[ 885-V - 885-V ] : 885-V
Garleu[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Garnaldi[ 964-V - 964-V ] : 964-V
Garneldi[ 902-IV - 902-IV ] : 902-IV
Garnerio[ 901-V - 901-V ] : 901-V
Garnerius abat[ 871-III-11 - 871-III-11 ] : 871-III-11
Garno[ 889|890-IV-18 - 889|890-IV-18 ] : 889|890-IV-18
Garrigus bon homer[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Garsfaonis[ [874-VI-20 - 875-VI-19] - [874-VI-20 - 875-VI-19] ] : [874-VI-20 - 875-VI-19]
Garsiane[ 845-V-25 - 845-V-25 ] : 845-V-25
Garoar[ 909-IV - 909-IV ] : 909-IV
Garrandus masover[ 887-V - 887-V ] : 887-V
Garsandus[ 900|901-II-16 - 900|901-II-16 ] : 900|901-II-16
Garsandus prevere , escrivà[ 912-VI-16 - 912-VI-16 ] : 912-VI-16
Garsea[ 886-VI-24 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4
Garsenda comtessa de Barcelona[ 898-XI-28 - 914|919-VIII-11 ] : 914|919-VIII-11
Garsinda[ [872-VI-20 - 873-VI-19] - [872-VI-20 - 873-VI-19] ] : [872-VI-20 - 873-VI-19]
Garsindis[ 886|887 - 886|887 ] : 886|887
Garsis escrivà[ 886|887 - 886|887 ] : 886|887
Garulfus[ 913-IV - 913-IV ] : 913-IV
Garulfus abat[ 870-V - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Gaspasia[ [840-875] - [840-875] ] : [840-875]
Gaszoni[ 964-V - 964-V ] : 964-V
Gatianus bisbe , difunt[ - ] : 871-XII-26
Gatmirus masover[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Gauberti abat[ 912-V - 912-V ] : 912-V
Gauberto bon home[ 896-IV-3 - 896-IV-3 ] : 896-IV-3
Gauceberto comte[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Gaubertus prevere[ 889|897-XI-4 - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Gaucelinus[ 898-XI - 898-XI ] : 898-XI
Gaucelmi[ 898-XI - 898-XI ] : 898-XI
Gaucelmus[ 895-V - [898-900]-VII-10 ] : 907-XI-3
Gaucelmus[ 896-XII - 896-XII ] : 896-XII
Gaucelmus[ 878-VIII-18 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Gaucerandi de Avalrino milite[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Gaucerannus[ [891-900]-II - [891-900]-II ] : [891-900]-II
Gauciberti prevere , escrivà[ 878-VI - 907-VI ] : 907-VI
Gaucperti de Castronovo milite[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Gaudalae[ - ] : 892|893-VII
Gaudemirus[ 910-VII-13 - 910-VII-13 ] : 910-VII-13
Gaudenci[ 898-V - 898-V ] : 898-V
Gaudericum bisbe[ 876-IV-21 - 878-I ] : 878-I
Gaudia[ 910-VII-20 - 910-VII-20 ] : 910-VII-20
Gaudila[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Gaudila testimoni[ 893-II-23 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Gaudinus[ 893|895-IV-23 - 893|895-IV-23 ] : 893|895-IV-23
Gaudiosa[ [874-VI-20 - 875-VI-19] - [874-VI-20 - 875-VI-19] ] : [874-VI-20 - 875-VI-19]
Gaudoso jutge[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Gaufredi monjo[ 1012-VII-26 - 1012-VII-26 ] : 1012-VII-26
Gaufredus masover[ 885-V - 885-V ] : 885-V
Gaufredus monjo[ 1012-VII-26 - 1012-VII-26 ] : 1012-VII-26
Gaugberti[ 887-V - 912-VII-20 ] : 912-VII-20
Gaugefredi difunt[ - ] : 913-X-15
Gaulterii[ 912-VII-20 - 912-VII-20 ] : 912-VII-20
Gaurice[ 892-VIII-2 - 892-VIII-2 ] : 892-VIII-2
Gausaldo jutge[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Gausberti[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Gausbertum bisbe[ [850-925] - [850-925] ] : [850-925]
Gausbertus masover[ [898-900]-VI - [898-900]-VI ] : [898-900]-VI
Gausfredo prevere[ 912-II-27 - 912-II-27 ] : 912-II-27
Gauslinus[ [888-915] - [888-915] ] : [888-915]
Gausmari abat[ 876-V-16 - 876-V-16 ] : 876-V-16
Gauspero[ 892|893-VII - 912-IV ] : 912-IV
Gaustla serventa[ 891 - 891 ] : 891
Gautsana[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Gauzarius monjo , escrivà[ 872-I-25 - 894 ] : 894
Gauzberga[ 912-VI - 912-VI ] : 912-VI
Gauzberti[ 887-V - 904-X ] : 904-X
Gauzberti[ 891-X-10 - 891-X-10 ] : 891-X-10
Gauzberti[ 891-X-10 - 891-X-10 ] : 891-X-10
Gauzberti[ 898-XI - 898-XI ] : 898-XI
Gauzberto[ 906-III - 906-III ] : 906-III
Gauzberto[ 895-XII - 895-XII ] : 895-XII
Gauzbertus[ 893-VII - 894-I ] : 894-I
Gauzbertus marmessor[ [900-935] - [900-935] ] : [900-935]
Gauzbertus notari , escrivà[ 876-I - 903-VII-3 ] : 903-VII-3
Gauzelmi[ 912 - 912 ] : 912
Gauzerius[ 899 - 899 ] : 899
Gauzfredi[ 886|887-IV - 886|887-IV ] : 886|887-IV
Gauzfredi vescomte[ 897-V - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Gauzfredo[ 902-V - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Gauzfredo jutge[ 898-V-23 - 898-V-23 ] : 898-V-23
Gauzfredus comte[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Gauzfredus servent[ 893-V - 893-V ] : 893-V
Gauzfridus[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Gauzleni comte[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Gauzlenus escrivà[ 914|915-VII-18 - 914|915-VII-18 ] : 914|915-VII-18
Gauzmare[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Gauzmarus sacerdot , escrivà[ 889-III-1 - 889-III-1 ] : 889-III-1
Gauzselmi marquès , difunt[ - ] : 860-XI-19
Gauzselmus diaca , ardiaca[ 882-VIII-8 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Gavilus prevere[ 908-II-15 - 908-II-15 ] : 908-II-15
Gavionus bisbe[ 877-XI-26 - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Gebardus prevere , escrivà[ 804|898|[902-904]-V - 804|898|[902-904]-V ] : 804|898|[902-904]-V
Gebergane[ 876-I - 876-I ] : 876-I
Gebricus prevere[ 914|961|964 - 914|961|964 ] : 914|961|964
Gedeon bíblic[ - ] : 888
Gedeon sacerdot[ 888-IX - 888-IX ] : 888-IX
Gedeori[ 887-VIII - 887-VIII ] : 887-VIII
Geila[ [876-914] - [876-914] ] : [876-914]
Geile servent[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Geilo[ 894-III - 894-III ] : 894-III
Geilo abat , bisbe[ 870-I-29 - 887-V-18 ] : 912
Geilo monjo[ 907|912-XI - 907|912-XI ] : 907|912-XI
Geiraldus[ 888-IV-22 - 908-III-18 ] : 908-III-18
Geiraldus[ 911|912-V-25 - 911|912-V-25 ] : 911|912-V-25
Geirallus prevere , escrivà[ 892-VIII-2 - 892-VIII-2 ] : 892-VIII-2
Geirart[ [893-923] - [893-923] ] : [893-923]
Geireldes[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Geiriberga[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Geiriberto[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Geiroinus[ 899 - 899 ] : 899
Geirubino bon home[ 898-V-28 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Geirvolti[ 876|881|899-V - 876|881|899-V ] : 876|881|899-V
Gelasius papa , sant[ - ] : 878-VIII
Geldefredo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Geldefredo[ 914-VII-1 - 914-VII-1 ] : 914-VII-1
Geldemiri prevere , escrivà[ 889-XI-30 - 889-XI-30 ] : 889-XI-30
Geldericus[ 905-VI-20 - 905-VI-20 ] : 905-VI-20
Geldericus[ 902|904-III-31 - 902|904-III-31 ] : 902|904-III-31
Geldericus[ 895-X-30 - 895-X-30 ] : 895-X-30
Gelderiga femina[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Geldesindus monjo[ 1012-VII-26 - 1012-VII-26 ] : 1012-VII-26
Geldredus levita , escrivà[ 904-III-13 - 904-III-13 ] : 904-III-13
Gelindis[ 881-XII - 881-XII ] : 881-XII
Gelmirus prevere[ 938|939-VII-26 - 942-I-15 ] : 942-I-15
Gemella[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Gemili[ 914-V-27 - 914-V-27 ] : 914-V-27
Geminus[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - [880-IV-11 - 881-IV-10] ] : [880-IV-11 - 881-IV-10]
Gemula[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Genarius sacerdot , prevere[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Generus prevere , escrivà[ 869-V-13 - 869-V-13 ] : 869-V-13
Genesio[ 912-II-27 - 912-II-27 ] : 912-II-27
Genesio[ 908-VII - 908-VII ] : 908-VII
Genesio frater[ ~890-X-29 - ~890-X-29 ] : ~890-X-29
Genesio sant, màrtir[ - ] : 895
Genesius[ 882-VII - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Genesius[ 889-I-30 - 889-I-30 ] : 889-I-30
Genesius prevere[ 904-XI-27 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20
Genore servent[ 905-III - 905-III ] : 905-III
Genovesa monja[ 878-IV-14 - 878-IV-14 ] : 878-IV-14
Gentiles prevere , escrivà[ 898-VI-16 - 938|939-VII-26 ] : 938|939-VII-26
gentils gentilici[ 970-[V-XII] - 970-[V-XII] ] : 970-[V-XII]
Geoffroy[ 896-IV-1 - 896-IV-1 ] : 896-IV-1
Georges[ 910-VI-9 - 910-VI-9 ] : 910-VI-9
Georges[ 906-VII-4 - [906-VII-5 - 912-VII-4] ] : [906-VII-5 - 912-VII-4]
Georgii[ 895-XII - 895-XII ] : 895-XII
Georgii notari , escrivà , scrinarii[ 878-VII-21 - 878-IX-19 ] : 878-IX-19
Georgio bon home[ 875-XII-18 - 875-XII-18 ] : 875-XII-18
Georgio clergue , edificador[ 899|900-XII-1 - 899|900-XII-1 ] : 899|900-XII-1
Georgius bisbe , sant[ 876|877 - 876|877 ] : 876|877
Georgius home , nomenculator[ 876-IV-21 - 880-IX-10 ] : 880-IX-10
Georgius il·lustre[ [854-863] - [854-863] ] : [854-863]
Gerado jutge , vicari[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Geragus prevere , escrivà[ 892-IX-8 - 892-IX-8 ] : 892-IX-8
Gerald d'Aurillac comte d'Alvèrnia , vir Domini , bon , beat[ [850-925] - [914-928] ] : [914-928]
Geraldi[ 909|910-IX-11 - 909|910-IX-11 ] : 909|910-IX-11
Geraldi[ 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28 - 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28 ] : 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28
Geraldi[ 898-XI - 898-XI ] : 898-XI
Geraldi[ 898-XI - 898-XI ] : 898-XI
Geraldi[ 900-V - 900-V ] : 900-V
Geraldi bisbe[ >875-VI-20 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Geraldi prevere[ [869-873] - 878-XI ] : 878-XI
Geraldo[ [850-925] - [850-925] ] : [850-925]
Geraldo[ [914-918] - [914-918] ] : [914-918]
Geraldus masover[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Geraldus prevere[ [850-925] - [850-925] ] : [850-925]
Gerardi[ 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28 - 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28 ] : 871|881|890|892|900|901|903|939|941-IV-28
Gerardi[ - ] : 892|893-VII
Gerardi bisbe , prelat , cobisbe[ 872-V - 912 ] : 912
Gerardi falsari , bisbe , sacerdot , almoiner[ [912-913] - >914-VI-17 ] : >914-VI-17
Gerardo diaca[ 870-I - 870-I ] : 870-I
Gerardo fidel , prevere[ 890-VI-25 - 908-II-15 ] : 908-II-15
Gerardo noble , comte difunt , fidel , il·lustre[ 870-IV - 870-VII-22 ] : 896|897-I-23
Gerardus[ 908-III - 908-III ] : 908-III
Gerardus[ 888-IX - [900-902] ] : [900-902]
Gerardus bisbe[ 877-XI-26 - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Gerardus bisbe[ 876-II - 877-XI-26 ] : 877-XI-26
Gerardus prevere , bisbe d'Agde[ 889-XI-4 - >914-VI-17 ] : >914-VI-17
Gerart[ [882-884] - [882-884] ] : [882-884]
Gerbaldi[ 910|911 - 910|911 ] : 910|911
Gerbardus[ 889|897-XI-4 - 889|897-XI-4 ] : 889|897-XI-4
Gerberga[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Gerberga serventa[ 893-V - 893-V ] : 893-V
Gerbergana[ 889-V-6 - 889-V-6 ] : 889-V-6
Gerbergeno[ 874?-V - 874?-V ] : 874?-V
Gerbergiam colona[ 885|886-V-20 - 887-V-18 ] : 887-V-18
Gerberti[ 885-V - 887-VIII ] : 887-VIII
Gerbertus[ 887-IV-22 - 887-IV-22 ] : 887-IV-22
Gerbertus masover[ 909-I - 909-I ] : 909-I
Gerbertus masover , servent[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Gerbirgo[ 908-II - 908-II ] : 908-II
Gerbrannus masover[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Geremias abat[ 903-VI - 903-VI ] : 903-VI
Gererdino[ 892|893-VII - 892|893-VII ] : 892|893-VII
Geriberno[ 896-VI - 900-III ] : 900-III
Geriberno[ [898-900]-VII-13 - [898-900]-VII-13 ] : [898-900]-VII-13
Geriberto[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Gerildis serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Gerionis[ 900-IX-10 - 900-IX-10 ] : 900-IX-10
Gerlendis serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Gerliconis[ 913-X-30 - 913-X-30 ] : 913-X-30
Germain sant, beat , bisbe[ - ] : 884-VI-11
Germani[ 873-XI - 873-XI ] : 873-XI
Germano bon home[ 888-IV-30 - 888-VI-4 ] : 888-VI-4
germanus gentilici[ 886|887|888-XII-16 - [888-915] ] : [888-915]
Germanus masover[ 895-IV - 895-IV ] : 895-IV
Germardus bisbe[ 879-X-15 - 879-X-15 ] : 879-X-15
Germundi[ [887-898] - [887-898] ] : [887-898]
Germundus[ 899 - 899 ] : 899
Germunni[ 886|887-IV - 886|887-IV ] : 886|887-IV
Geroardi[ 878-XII - 891-X-10 ] : 891-X-10
Geroboam bíblic[ - ] : 888
Geroino[ 901-V - 901-V ] : 901-V
Geroinus[ 900-III - 900-III ] : 900-III
Gerois serventa[ 882 - 882 ] : 882
Geroldus abat[ 910-XII - 910-XII ] : 910-XII
Geroli[ 887-VIII - 887-VIII ] : 887-VIII
Gerolimus clergue , monjo[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Geroncus escrivà[ 897-X - 897-X ] : 897-X
Geroni pius de Còrdova[ 858 - 858 ] : 858
Geronimus noble , jutge[ 876-IV-22 - 906-II-19 ] : 906-II-19
Gerontia[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Gerradi[ 901-V - 901-V ] : 901-V
Gervini masover , servent[ 882 - 882 ] : 882
Gesafridi[ 905-I - 905-I ] : 905-I
Gescafredi[ [870-878] - 878|879-XI-2 ] : 878|879-XI-2
Gescafredi monjo[ - ] : 939-VI-8
Gescafredus prevere , escrivà[ 913-VI-2 - 913-VI-3 ] : 913-VI-3
Gesedali[ 874-V - 874-V ] : 874-V
Gesericus prevere , escrivà[ 903-VI - 903-VI ] : 903-VI
Geskafredus[ 870-IV-19 - 870-IV-19 ] : 870-IV-19
Gethrafredus[ 903-VI - 903-VI ] : 903-VI
Gevert[ 910-III - 910-III ] : 910-III
Geyroardus jutge , vicari[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Ghuonradus comte[ 877-III-16 - 877-III-16 ] : 877-III-16
Gibbo noble[ [850-925] - [850-925] ] : [850-925]
Giberti[ 874-I - 874-I ] : 874-I
Giberti domno[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Gibertus prevere , bon home[ 896-IV-3 - 896-IV-3 ] : 896-IV-3
Gibuini comte[ 910-X-18 - 910-X-18 ] : 910-X-18
Giburgis femina[ 894-VII - [898-900]-VI ] : [898-900]-VI
Gicahoto arxipreste[ 913-III-1 - 913-III-1 ] : 913-III-1
Giemundo abat[ 844-V-25 - 844-V-25 ] : 844-V-25
Gifardi[ 876-X-23 - 876-X-23 ] : 876-X-23
Giffredus notari[ 871-IV-19 - 871-IV-19 ] : 871-IV-19
Gigalfredi[ 908|909-III-16 - 908|909-III-16 ] : 908|909-III-16
Gilabert escrivà[ 795-III - 795-III ] : 795-III
Gilaberto abat[ 883-VII-30 - 908-VII ] : 908-VII
Gilabertus[ 914|915-VII-18 - 914|915-VII-18 ] : 914|915-VII-18
Gilafredo[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Gilamar[ 911|912-VIII-8 - 911|912-VIII-8 ] : 911|912-VIII-8
Gilamiro[ 892-VIII-2 - 892-VIII-2 ] : 892-VIII-2
Gilaranus[ 870-III-20 - 870-IV ] : 870-IV
Gilberti[ 892-IV-17 - 892-IV-17 ] : 892-IV-17
Gilbodus bisbe , difunt[ 876-I - 878-IX ] : 885-VI-12
Gilburgis[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Gildefredus prevere , escrivà[ 879-VI-26 - 879-VI-26 ] : 879-VI-26
Gildemiro bon home , jutge[ 870-VI-13 - 873-IV-23 ] : 873-IV-23
Gildemirus prevere[ 887|888-XI-24 - 896-II-12 ] : 896-II-12
Gildiricus[ 902|904-IV-28 - 902|904-IV-28 ] : 902|904-IV-28
Gildus prevere , escrivà[ 910-VII-20 - 910-VII-20 ] : 910-VII-20
Gilelmi vicari[ - ] : 1013-III-31
Gilelmus òptim[ 1013-III-31 - 1013-III-31 ] : 1013-III-31
Gilgebrune[ 881-IX-22 - 881-IX-22 ] : 881-IX-22
Gilimondo[ 903|904-IV-19 - 903|904-IV-19 ] : 903|904-IV-19
Gilimundus abat[ 866|876-VI - 886-XI-25 ] : 886-XI-25
Gilmir prevere[ 912-VI-16 - 918-IV-13 ] : 918-IV-13
Gilmundo[ 870-IV-15 - 870-IV-15 ] : 870-IV-15
Gilmundus abat , diaca , escrivà[ 875-VI-18 - 889|890-IV-18 ] : 889|890-IV-18
Gimar monjo[ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Gimarani[ 912-V - 912-V ] : 912-V
Gimera bisbe de Carcassona[ 894-V-7 - >914-VI-17 ] : >914-VI-17
Ginemari[ 964-V - 964-V ] : 964-V
Gintile saig[ 868-VIII-18 - 868-VIII-18 ] : 868-VIII-18
Gintiles[ 913-V-6 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Gintiles[ 913-V-6 - 913-V-6 ] : 913-V-6
Ginuisi[ 913-X-30 - 913-X-30 ] : 913-X-30
Giperio[ 911|912-I - 911|912-I ] : 911|912-I
Gipperio[ ~900 - ~900 ] : ~900
Giraldo[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Giraldo[ 890-III - 890-III ] : 890-III
Giraldus escrivà[ 901-VIII - 901-VIII ] : 901-VIII
Girardi[ 914-VI-29 - 914-VI-29 ] : 914-VI-29
Girardi[ 914-VI-29 - 914-VI-29 ] : 914-VI-29
Girardi prevere , degà , arxiclau[ 885|886|887-V - 894-III ] : 894-III
Girardo[ 883-VII-8 - 883-VII-8 ] : 883-VII-8
Girardo[ 874-V - 874-V ] : 874-V
Girardo difunt[ 903-I - 903-I ] : 912-V
Girardo fidel , testimoni[ 880-V - 914|915-I-18 ] : 914|915-I-18
Girardum vescomte[ 878-VII - 878-VII ] : 878-VII
Girardus[ 870-V - 909-VI ] : 909-VI
Girardus prevere[ 913-V - 913-V ] : 913-V
Girau[ 889-XI-4 - 889-XI-4 ] : 889-XI-4
Girbaldi[ 886-IV - 910|912|[915-917]-XI ] : 910|912|[915-917]-XI
Girbaldi[ [850-925] - [850-925] ] : [850-925]
Girbaldo[ 890-III - 890-III ] : 890-III
Girbaldum testimoni[ <876-VI-19 - <876-VI-19 ] : <876-VI-19
Girbaldus bisbe[ 872-V - 879-X-15 ] : 879-X-15
Girbaldus comte[ 878-XII - 902 ] : 902
Girbaldus prevere , escrivà[ 889-I-16 - 904-III-4 ] : 904-III-4
Girber[ 908-IV - 908-IV ] : 908-IV
Girber[ 912-II - 912-II ] : 912-II
Girbergane[ 905|907-XI-2 - 911-III-1 ] : 911-III-1
Girbert bisbe de Nimes[ [875-897] - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Girberti[ [881-IV-11 - 882-IV-10] - [881-IV-11 - 882-IV-10] ] : [881-IV-11 - 882-IV-10]
Girberti[ 878-XII - 878-XII ] : 878-XII
Girberti testimoni[ 880-V - 896-IV-3 ] : 896-IV-3
Girberti prevere , escrivà[ 908-X - 913-XI-3 ] : 913-XI-3
Girbertus[ 894 - 894 ] : 894
Girbertus[ 892-VIII-5 - 892-VIII-5 ] : 892-VIII-5
Girbertus abat[ 889-XI-2 - 889-XI-2 ] : 889-XI-2
Girbertus levita[ 910-XII - 910-XII ] : 910-XII
Girbertus noble[ 878-IV-14 - 878-IV-14 ] : 878-IV-14
Girbertus Bermundus[ 909-XII-23 - 909-XII-23 ] : 909-XII-23
Girboldi[ 870-IV-29 - 870-IV-29 ] : 870-IV-29
Girelmo[ 878-V - 878-V ] : 878-V
Girhildis serventa[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Giriberto bon home[ 898-V-30 - 898-V-30 ] : 898-V-30
Girii masover[ 882 - 882 ] : 882
Girile[ 878-VII-20 - 878-VII-20 ] : 878-VII-20
Girlardus abat[ 910-XII - 910-XII ] : 910-XII
Girmundus diaca , levita[ 908-II-15 - 911-XII-1 ] : 911-XII-1
Girmunt[ 895-XII - 895-XII ] : 895-XII
Giroart[ 903-I - 903-I ] : 903-I
Giroiso[ 895-IV - 898-III ] : 898-III
Girol[ 899-VI - 899-VI ] : 899-VI
Giroldo[ 878-V - 878-V ] : 878-V
Giroldus jutge , vicari[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Girolimus escrivà , levita[ 912|915|918-I - 912|915|918-I ] : 912|915|918-I
Girolt[ [893-923] - [893-923] ] : [893-923]
Girsolma[ 869-V-13 - 891|901-VIII-21 ] : 891|901-VIII-21
Giruncus arquebisbe[ 872-V - 872-V ] : 872-V
Gisandus jove de Besiers[ 858 - 858 ] : 858
Gisafredus[ 909-XI - 909-XI ] : 909-XI
Gisalfredo prevere , difunt , vicari[ 876-IV-22 - 876-IV-22 ] : 893-XI-16
Gisalfredus jutge[ 878-VII-21 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Gisandi[ 874-V - 874-V ] : 874-V
Gisandus levita[ 887|888-XI-24 - 887|888-XI-24 ] : 887|888-XI-24
Gisaranno[ 875-VI-8 - 875-VI-8 ] : 875-VI-8
Gisbal[ 912-IV - 912-IV ] : 912-IV
Gisbal[ 912-IV - 912-IV ] : 912-IV
Gisberti[ 876-XII - 876-XII ] : 876-XII
Gisberto[ [898-900]-VI-20 - [898-900]-VI-20 ] : [898-900]-VI-20
Giscafredi[ 898-V - 898-V ] : 898-V
Giscafredo[ 898-XII - 898-XII ] : 898-XII
Giscafredus[ 889-XI-4 - 889-XI-4 ] : 889-XI-4
Giscafredus arxipreste[ 850-IX-24 - 850-IX-24 ] : 850-IX-24
Giscagerdus[ 911-X-31 - 911-X-31 ] : 911-X-31
Gischafredus[ 909-XII-23 - 909-XII-23 ] : 909-XII-23
Gischafredus arxipreste , bon home , saig , sotsdiaca , prevere , archidompno , testimoni[ 870-VI-13 - 914-I-5 ] : 914-I-5
Gischafredus clergue , escrivà[ 902-XI-24 - 902-XI-24 ] : 902-XI-24
Gisclamundo[ 913-V-14 - 913-V-14 ] : 913-V-14
Gisclamundo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Gisclarigo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Giselmum servent[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Gisembaldi[ 882-II - 882-II ] : 882-II
Gisembrant[ 891 - 891 ] : 891
Giserio[ 906-VII - 906-VII ] : 906-VII
Gisibona[ [880-882-VII] - [880-882-VII] ] : [880-882-VII]
Gisierius sotsdiaca[ 902|903-V-30 - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Gisilani[ 912-IV - 912-IV ] : 912-IV
Gisilo[ 890-XII-3 - 890-XII-3 ] : 890-XII-3
Gisilone[ 910-I-23 - 910-I-23 ] : 910-I-23
Gisimirus prevere[ 889-III-1 - 889-III-1 ] : 889-III-1
Gisiranni[ 870-V - 887-V ] : 887-V
Gislabert[ 886-XII - 886-XII ] : 886-XII
Gislaberti bisbe[ 867-XI-4 - 878-IX ] : 878-IX
Gislae[ - ] : 896|916-II-16
Gislaldo[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Gislamare[ 905-I - 905-I ] : 905-I
Gislan[ 899-VI - 899-VI ] : 899-VI
Gislardo servent[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Gislardus[ 892|902-V - 892|902-V ] : 892|902-V
Gisleberti vescomte , fidel[ 897-X-21 - 901-V ] : 901-V
Gisleberto abat[ [854-863] - [854-863] ] : [854-863]
Gislebertus[ 876-X-23 - 876-X-23 ] : [898-908]
Gislebertus comte[ [898-908] - [898-908] ] : [898-908]
Gislemaro[ 874-V - 874-V ] : 874-V
Gislerà bisbe de Carcassona[ 885-VIII-15 - 897-IV-19 ] : 897-IV-19
Gislerio[ 893-V-3 - 893-V-3 ] : 893-V-3
Gislerio suavo[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Gismundus Gocelmus escrivà[ 909-XII-23 - 909-XII-23 ] : 909-XII-23
Gisoni[ 870-IV-21 - 878-XI ] : 878-XI
Gisonis[ 893-XI-9 - 893-XI-9 ] : 893-XI-9
Gisramnus masover[ 887-VIII - 887-VIII ] : 887-VIII
Gistradin serventa[ 882 - 882 ] : 882
Gisuara femina[ 893-I-23 - 893-I-23 ] : 893-I-23
Giterus[ 886-XI-25 - 886-XI-25 ] : 886-XI-25
Gittisculi[ 910-III - 910-III ] : 910-III
Givonis[ 891-II-23 - 891-II-23 ] : 891-II-23
Gladillo[ 895-I - 895-I ] : 895-I
Gladiri[ 893-XI-9 - 893-XI-9 ] : 893-XI-9
Glatil[ 900 - 900-II ] : 900-II
Glauda[ 883-VII-19 - 883-VII-19 ] : 883-VII-19
Glaudius[ [876-914] - [876-914] ] : [876-914]
Glawilo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Glimerius bisbe[ ~891-VII-15 - ~891-VII-15 ] : ~891-VII-15
Glodesinda[ [886 - 887]-VI-20 - [886 - 887]-VI-20 ] : [886 - 887]-VI-20
Glodesindis monjo[ 887-II-24 - 887-II-24 ] : 887-II-24
Glodoara femina[ 870-VIII-19 - 870-VIII-19 ] : 870-VIII-19
Gloriosus[ 889-XI - 889-XI ] : 889-XI
Goan[ 911-III-1 - 911-III-1 ] : 911-III-1
Goanno[ 899-VI - 899-VI ] : 899-VI
Goccino[ 909-III - 909-III ] : 909-III
Gocelmus bisbe[ 872-V - 887-V-18 ] : 887-V-18
Gocerandus[ 907-VIII - 907-VIII ] : 907-VIII
Goda[ [888 - 898] - [888 - 898] ] : [888 - 898]
Godagerto jutge[ ~873-VI-16 - ~873-VI-16 ] : ~873-VI-16
Godalberti[ [898-900]-VII-13 - [898-900]-VII-13 ] : [898-900]-VII-13
Godaldi[ 876-II - 876-II ] : 876-II
Godaldus testimoni[ 876-I-8|18 - 876-I-8|18 ] : 876-I-8|18
Godalfredus masover[ 900-III - 900-III ] : 900-III
Godalricus masover[ [898-900]-VI - [898-900]-VI ] : [898-900]-VI
Godanem serventa[ 878-II-2 - 878-II-2 ] : 878-II-2
Godbertus vassall[ 874-V - 876-I ] : 876-I
Godbrando[ [900-902] - 912-V ] : 912-V
Godeardi[ 899|938-IV-27 - 899|938-IV-27 ] : 899|938-IV-27
Godebaldi[ 870 - 870 ] : 870
Godebeba femina[ 886-X-8 - 886-X-8 ] : 886-X-8
Godebertus[ 918-IV-13 - 918-IV-13 ] : 918-IV-13
Godebona[ 893-I-2 - 893-I-2 ] : 893-I-2
Godefredo[ 895-XII - 895-XII ] : 895-XII
Godefredo monjo[ 870-X-8 - 870-X-8 ] : 870-X-8
Godefredus[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Godefredus comte[ 878-VII - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Godemare[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Godemare[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Godemares[ 889-XI-29 - 889-XI-29 ] : 889-XI-29
Godemaris[ 914-IV - 914-IV ] : 914-IV
Godemirus abat[ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18
Goderandus prevere[ 921|925|926-II-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Goderici[ [874-VI-20 - 875-VI-19] - [874-VI-20 - 875-VI-19] ] : [874-VI-20 - 875-VI-19]
Godero[ 891|901-VIII-21 - 891|901-VIII-21 ] : 891|901-VIII-21
Godescalci saig[ 843-II-6 - 843-II-7 ] : 843-II-7
Godescalco prevere[ 821 - ~873-VI-16 ] : ~873-VI-16
Godescalgo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Godescalvus[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Godesinda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Godila[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Godilane[ 878-VIII - 878-VIII ] : 878-VIII
Godini orevere[ [880-IV-11 - 881-IV-10] - 909-IV-25 ] : 909-IV-25
Godino[ 898-VIII-2 - 898-VIII-2 ] : 898-VIII-2
Godinus[ 882-III - 882-III ] : 882-III
Godla comtessa[ 906-XII-10 - 909-V-2 ] : 909-V-2
Godlindis[ 895-V - 895-V ] : 895-V
Godmarus[ 870-IV - 870-IV ] : 870-IV
Godmarus (bisbe de Girona) monjo[ 938-VIII-24 - 938-VIII-24 ] : 938-VIII-24
Godo masover[ [898-900]-II - [898-900]-II ] : [898-900]-II
Godo[ 897-V - 906-[IV-XII] ] : 906-[IV-XII]
Godo[ 893-I-23 - 893-I-23 ] : 893-I-23
Godo[ [876-914] - [876-914] ] : [876-914]
Godo monjo[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Godoberto servent[ 904-X - 904-X ] : 904-X
Godofredus[ 889|890|891-X-30 - 889|890|891-X-30 ] : 889|890|891-X-30
Godohis dona a Civiacus[ 858 - 858 ] : 858
Godoira[ 887-VI-20 - 887-VI-20 ] : 887-VI-20
Godolina[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Godomare[ 889-XI-28|889-XII-2 - 889-XI-28|889-XII-2 ] : 889-XI-28|889-XII-2
Godovira[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Godolrici[ 897-V - 897-V ] : 897-V
Godramnus servent[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Godrandus masover[ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XI
Godrardus abat[ 912 - [909-912] ] : [909-912]
Godregildo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Godrici[ 889-VII - 889-VII ] : 889-VII
Godufus jutge[ 878-VII-21 - 878-VIII-18 ] : 878-VIII-18
Godus[ 900|901-IX-2 - 900|901-IX-2 ] : 900|901-IX-2
Gofundo[ 909-IX-3 - 909-IX-3 ] : 909-IX-3
Gogo[ 909-IV - 909-IV ] : 909-IV
Goifredus testimoni[ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 ] : 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25
Goldaldus[ 889-XI-4 - 889-XI-4 ] : 889-XI-4
Golderamnus[ [875-VI-20 - 876-VI-19] - [875-VI-20 - 876-VI-19] ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Goldericus abat[ 911 - 911 ] : 911
Golderigo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Goldini[ 891-X-10 - 891-X-10 ] : 891-X-10
Golfardus masover[ 891-VIII - 891-VIII ] : 891-VIII
Golfaricus[ 911-X-23 - 911-X-23 ] : 911-X-23
Golosaldo[ 908|909-III-16 - 908|909-III-16 ] : 908|909-III-16
Golteredo[ 898|901-II-1 - 898|901-II-1 ] : 898|901-II-1
Golteredus[ 913-X-15 - 913-X-15 ] : 913-X-15
Goltredo[ 912-?-10|12 - 912-?-10|12 ] : 912-?-10|12
Goltredo jutge[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Goltredus jutge[ 869-V-13 - 891|901-VIII-21 ] : 891|901-VIII-21
Goltredus edificador[ 907-I-21 - 907-I-21 ] : 907-I-21
Gomaquo[ 905-V-22 - 905-V-22 ] : 905-V-22
Gomaribus[ 908-II-21 - 908-II-21 ] : 908-II-21
Gomaricus noble[ 890|892-IV - 890|892-IV ] : 890|892-IV
Gombertum[ [898-900]-VI-20 - [898-900]-VI-20 ] : [898-900]-VI-20
Gomelus bisbe[ 899 - 899 ] : 899
Gomerico noble , prevere , testimoni[ 876-IV-22 - 905|909-IV-24 ] : 905|909-IV-24
Gomerio[ 914-X - 914-X ] : 914-X
Gomesinda[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Gomesindo[ 908-II-15 - 908-II-15 ] : 908-II-15
Gomesindo[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Gomesindo[ 895-IV-29 - 895-IV-29 ] : 895-IV-29
Gomesindo prevere[ 870-IV-15 - 870-IV-15 ] : 870-IV-15
Gomesindus home[ 900-IV-30 - 900-IV-30 ] : 900-IV-30
Gometrudes[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Gomisindi[ 866|876-VI - 909-IV ] : 909-IV
Gomisindu prevere[ - ] : 874-V
Gonbada llei de[ 876-I - 912-IV ] : 912-IV
Gonballus[ 909-XII-23 - 909-XII-23 ] : 909-XII-23
Gonberto[ 914-VI - 914-VI ] : 914-VI
Gonbertus[ 908-VIII - 908-VIII ] : 908-VIII
Gondeballus òptim[ 1013-III-31 - 1013-III-31 ] : 1013-III-31
Gondefredus[ 911-IV-1 - 911-IV-1 ] : 911-IV-1
Gondefredus[ 913-VI-2 - 913-VI-3 ] : 913-VI-3
Gondefredus de la vall d'Anglès[ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17
Gondeleva[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Gondemares[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Gondemares vescomte , levita , jutge[ 879-VI-26 - 921-II-25 ] : 921-II-25
Gondemarus[ 868-VIII-18 - [875-VI-20 - 876-VI-19] ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]
Gondesalba[ 892-II - 892-II ] : 892-II
Gondesalva[ 907-II-3 - 907-II-3 ] : 907-II-3
Gondesalva[ 910-VII-20 - 910-VII-20 ] : 910-VII-20
Gondevare bon home[ 888-VI-4 - 888-VI-4 ] : 888-VI-4
Gondevino[ 870-IV-15 - 870-IV-15 ] : 870-IV-15
Gondio[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Gondoberti[ 894|904-IV-12 - 900|910-IV-12 ] : 900|910-IV-12
Gondoenus clergue , escrivà[ 885-III - 885-III ] : 885-III
Gondofre[ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12
Gondofredo[ 899|900-VIII-28 - 899|900-VIII-28 ] : 899|900-VIII-28
Gondoinus servent[ 870-VII-22 - 870-VII-22 ] : 870-VII-22
Gondolti[ 876|881|899-V - 876|881|899-V ] : 876|881|899-V
Gondosalba[ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15
Gondrada[ 914-VI - 914-VI ] : 914-VI
Gondrado[ 890-III - 890-III ] : 890-III
Gondrannus prevere[ 873-V-21 - 873-V-21 ] : 873-V-21
Gondrano[ 878-V - 878-V ] : 878-V
Gondrei[ 889-II - 889-II ] : 889-II
Gondrici[ [875-VI-20 - 876-VI-19] - [875-VI-20 - 876-VI-19] ] : [875-VI-20 - 876-VI-19]