Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Conparatus : idem a Comparatus o Conparatus ?

Àlies :

Grafies : Conparatus, Comparatus

Gènere : M

Títols : prevere, escrivà, canceller

Període documentat : [ 860-I-11 - 878-VI-6 ] : 878-VI-6

Localització : Conflent

Documents : 11 / 0

 1. D01193(Conflent)

  1. Conparatus, prevere
   1. Et vidimus alia scriptura quod fecit Conparatus presbiter ad Atalamundo & Fermosa vel filiis Ermemiro , & Protasio presbitero , & habebat ipsa scriptura insertum vineas II. in locum qui dicitur ad illo Venario , qui infrontat in furno cukario
   2. Et tradidit ei omnes istas vineas portionem sua & in Cuxano.
   3. Et dederunt isti supradicti voluntate quare egrotus erat & illi eum nutrierunt ipsum Conparatum presbiterum usuandi fructum , & nulla scriptura ei dederunt nisi solis verbis.
  860-I-11 Alterat. Restitució escriptural de la donació del prevere Conparatus en favor d'Atalamundo i Fermosa i els seus fills Ermemiro i el prevere Protasio de vinyes a Venario , Curtes i Cuxano , feta a Tauriniano i que es perdé a Exalata.
 2. D01213(Conflent)

  1. Comparatus, prevere, escrivà
   1. Et habebat in datarum anno XXV. regnante Karulo rege , & cancellarius qui eam scripsit Comparatus presbyter.
  [864-VII-16 - 865-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la venda que Ranesindus feu a l'abat Wizane i a Protasio de bens en la vila de Emne , a Canavelles , Maziuncullas , Tobecale i Lare.
 3. D01209(Conflent)

  1. Comparatus, canceller, prevere, escrivà
   1. Et cancellarius qui eam scripsit Comparatus presbyter.
  [869-VI-20 - 870-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la venda que el matrimoni Witesindus i Emiro , amb Ermorgia , Castellana , Wismoda , Laurencius , Honesta i Ernulldes feren a l'abat [Barone] , a Protasio i altres monjos de les seves heretats en la vila de Lare.
 4. D01192(Conflent)

  1. Conparatus, prevere, escrivà
   1. Et scripsit ea carta Conparatus presbiter III. kalendas decembri , anno XXX. regnante Karulo rege.
  869-XI-29 Alterat. Restitució escriptural de la venda de Savicellus mandatari de Leubani al convers Protasio d'una terra a la vila de Balacha.
 5. D01188(Conflent)

  1. Conparatus, prevere, escrivà
   1. Et scripsit hoc Conparatus presbiter V. idus madii , anno XXX. regnante Karlo rege.
  870-V-11 Alterat. Restitució escriptural de la venda que el matrimoni Recusindus i Bereldes amb els seus fills Rodesindus i lustus feren a Protasius de bens a Cuxano i Fangano.
 6. D01212(Conflent)

  1. Comparatus, prevere, escrivà
   1. Et habebat in datarum anno XXXV. regnante Karulo rege , & scripsit eam Comparatus presbyter.
  [874-VI-20 - 875-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la donació del monjo Enricus i la seva muller Ragesinda de terres en les viles de Marazanos , Sovanias i a Clavaria a l'abat Barone , Protasio i els altres monjos.
 7. D01183(Conflent)

  1. Conparatus, prevere, escrivà
   1. Et scripsit ea Conparatus presbiter , & acceperunt precio capras III. & II. peciolas de vinea.
  874-X-8 Alterat. Restitució escriptural de la venda que Venealas i la seva mare Crima feren a Protasio de la seva heretat en la vila de Toriniano.
 8. D01218(Conflent)

  1. Comparatus, prevere, escrivà
   1. Et scripsit eam Comparatus presbyter , & vidimus firmatam ipsam emptionem vel donationem de Ataulfo & Cixilone , Bellone & Lupiane , & testes legibus.
  [875-VI-20 - 876-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la venda que el matrimoni Attaulfus i Cixila amb Bellus feren a l'abat Barone i a Protasio de terres a Mazunculas i la donació de Lupila al mateix lloc.
 9. D01216(Conflent)

  1. Comparatus, prevere, escrivà
   1. Et habebat in datarii anno primo imperante Karulo rege , & scripsit eam Comparatus prebyter.
  876 Alterat. Restauració escriptural de la donació feta per deu particulars a l'abat Barone i a Protasio de les seves heretats en el vilar d'Oncenias.
 10. D01182(Conflent)

  1. Conparatus, prevere, escrivà
   1. Et scripsit ea Conparatus presbiter , & abebat insertum in datarum XIIII. kalendas madii anno XXX. VI. regnante Karlo.
  876-IV-18 Alterat. Restitució escriptural de la donació al domus de Sancti Iermani feta per els monjos Ermemirus , Theodila i Thodemarus.
 11. D01219(Conflent)

  1. Comparatus, canceller, prevere, escrivà
   1. Et cancellarius qui eam scripsit Comparatus presbyter.
  878-VI-6 Alterat. Restauració escriptural de la venda que Nonvolenda feu a l'abat Barone i a Protasio dels bens que tenia a Lare i el molí que tenia a Olecta amb Lidirane.

Bibliografia :

Relacions :

Llocs :

Web :

Creat 2021-08-25. Darrera modificació de la pàgina el 28 de January del 2022 a les 12h01