Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Dutila

Àlies :

Grafies : Dutila, Dadila, Dadilane, Dotila, Tadilane, Teudilane, Tedilane, Tatilane, Tedilani, Teodilane, Theudila, Theodila, Duzila

Gènere : M

Títols : prevere , escrivà, mandatari, monjo

Període documentat : [ 871|872-XII-13 - 911-XI ] : 911-XI

Localització : Urgell, Ribagorça, Conflent, Pallars, Elna, Andorra, Gòtia - Laon

Documents : 28 / 0

 1. D01673(Urgell)

  1. Duzila, prevere, escrivà
   1. Duzila presbiter , qui hanc cartam dotis vel donacionis rogitus scripsit & + sub die & anno quod supra.
  871|872-XII-13 El prevere Deguinus i disset habitants més de la vila de Garexer després d'haver construit una església i anomenar-la Beati Andre la lliuren al seu bisbe Gisado per que la consagri.
 2. D01578(Ribagorça)

  1. Dadila,
   1. Ego Enias & ego Altimirus & ego Biatarius vobis emptores nostros Flugelo abbati vel fratribus omnibus qui sunt in monasterio Alaone servientes Deo & sancta Maria & sancti Petri appostoli, id est, Ausicius prepositus, Tudericus merchatarius, Porcanus, Dadila, Tasius & aliorum monacorum qui ibidem sunt vel adveniendi sunt, vobis emptores nostros superius nominatos.
  875-V-25 Enias , Altimirus i Biatarius venen a l'abat Flugelo del monestir d'Alaone i als seus monjos una terra al lloc anomenat Junchario en l'apendici del castell Oritense.
 3. D01565(Ribagorça)

  1. Dadila, prevere
   1. Ipsa quarta parte , id est , Gilmundus abas , Auriolus prepositus , Altemirus & Astoius mercatarii , [...]ubadum presbiter , Dadila presbiter , Astaldius presbiter , Urixum presbiter , Levila monacus , Sancoli monacus , Uccandus monacus vel aliorum monacorum qui ibi sunt aut adveniendi sunt.
  [876-887] Alterat. Els germans Davidius , Eneco , Ramius i Argilum donen al monestir d'Alaone dues terres en el lloc anomenat Torocone de la vall Urritense.
 4. D01417(Ribagorça)

  1. Dadila,
   1. Ego Aster & uxor mea Estegoncia vobis entores nostros Frugello abbate vel omnes fratres qui sunt in monesterio Alahone servientes Deo & sancta Maria & sanctum Petrum apostolum , id est , Daniel prepositus , Micholaus mercatarius , Porchanus , Dadila , Asenarius & aliorum monacorum qui ibidem sunt aut adveniendi sunt in ipso monesterio Alaone.
  876-III El matrimoni Aster i Estegoncia ven a l'abad Frugello i al monestir d'Alahone una terra al lloc anomenat Furnu Vetre de l'apendici del castell d'Aringo.
 5. D01182(Conflent)

  1. Theodila, monjo
   1. Et vidimus alia scriptura quod fecit Ermemirus , Theodila , Thodemarus , monachi , de hereditatem illorum in villare Cuxano , de parentes illorum vel ex comparationem quod Ermemirus comparavit de filios Ricuaras , qui fuit Marias , filii Orepiani.
  876-IV-18 Alterat. Restitució escriptural de la donació al domus de Sancti Iermani feta per els monjos Ermemirus , Theodila i Thodemarus.
 6. D01411(Ribagorça)

  1. Dadila, prevere
   1. Ego Wilemundus abba , qui sum servus de Sancta Maria vel de Sanctum Petrum Halaone monasterio , vobis dilectissimos fratres , qui unianimes in nostra obediencia estis , vel alii qui advenerint in ipsa obediencia in Alaone monasterio , vel ad Sancta Maria & ad Sanctum Petrum , id est Porcanus presbiter , Dadila presbiter , Sunifredus presbiter , Deodatus presbiter , Odesindus presbiter , Francho presbiter , Tassio presbiter , Joannes presbiter , Asperius presbiter , Micholaus presbiter , Blandericus presbiter , Servodei presbiter , Egodius monacus , Anastasius monacus , Egamius , Wirnardus , Favius , Censorius , Deodatus , Pipinus , Astasius , Imcocius , Niceforius , Sanctus , sive ceteris aliis qui advenerint in Halaone monasterio ad domum Sancte Marie vel ad Sanctum Petrum mitto me ipsum sive omnia mea quod visus sum abere vel possidere ad vobis supra nominatos fratres vel qui advenerint.
  866|876-VI Wilemundus abat d'Alaone es lliure amb tots els seus bens a la comunitat.
 7. D01173(Conflent)

  1. Theudila,
   1. Thodemarus levita signavi. Signum Amiricus clericus. Signum Theudila. Wifredus presbiter subscripsi. Signum Martino monachus. Signum Argiricus monachus. Savicellus monachus signavi. Signum Sesuldi. Armentarius signavi. Signum Wimarani. Signum Bunnoni. Signum Guifredi. Signum Asenarii. Signum Buliarane monachus. Signum Radulfo monacho. Adalmandus signavi. Ermemirus monachus signavi. Agila monachus signavi. Signum Guifredus. Signum Guitarii. Signum Donati. Signum Centulli.
  879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 Alterat. Protasius prevere i anomenat abat amb trenta cinc monjos dresprès del naufragi de Sancti Andree a Exalata trien com a nova seu Sanctum Iermanum a Cuxano , a les possessions prèvies del monestir Protasius hi afageix les seves propietats en once viles més.
 8. D01108(Conflent)

  1. Dutila, mandatari
   1. Propterea interpellavit me in iudicio Dutila, mandataríus de ipso monasterio , & invenit me ludians & feci me recognitione & quodiu lege est constitutum , mandaverunt me componere & nichil habui aliud nisi portionem meam quod compone superius scripta de terra sesta portione mea plus minus quartatas III. & de vineas plus minus quinales III. , & de domo passos II. , & in orto passos II.
  880-X-26 Comparatus dóna en composició a l'abat Protasio del monestir de Sancti Germani la seva part dels bens que té amb els seus germans en el suburbi Elenense , en la vall Confluentana , la vila Tovete i el mont Albareto.
 9. D00958(Ribagorça)

  1. Dadila, prevere
   1. Ego Scluva vobis emtores meos de monasterio Alaoni Gilmundum abbati , Bradila mercatarius , Dadila presbiter , Abila monacus , Sangoli monacus & aliorum monacorum qui sunt in monasterio Alahoni , in domum Sancte Marie vel Sancti Petri apostoli.
  886|917-VI Alterat. Scluva ven al monestir Alaoni i a l'abat Gilmundum , mercatarius Bradila , prevere Dadila presbiter i monjos Abila i Sangoli una terra en l'apendici del castell Miralias en el lloc anomenat Curbinus.
 10. D00841(Ribagorça)

  1. Dotila,
   1. Ego Adefonsus apas , Aspericus mercatarius , Adila prepositus , Deodonatus , Recufredus , Separancus , Egila , Dotila , Justus , Eles & aliorum bonorum monacorum qui ibidem sunt in monasterio Alaone , aut adveniendi sunt , servientes Deo & sancta Maria & sanctum Petrum apostolum , vobis emptores nostros Amato & uso[.] tue Amilova.
  889-VI El matrimoni Amato i Amilova ven al monestir d'Alaone i al seu abat Adefonsus juntament amb Aspericus mercatari , Adila prepòsit , Deodonatus , Recufredus , Separancus , Egila , Dotila , Justus i Eles dues terres a Alose.
 11. D00718(Pallars)

  1. Teodilane,
   1. Ego Emerane & uxor mea Adevora & ego Emolatus & uxor mea Sirga tibi entori nostro Teodilane.
  893|894-V Alterat. Els matrimonis Emerane i Adevora i Emolatus i Sirga venen a Tedilane una vinya en el lloc anomenat Cunio del castell Erolas.
 12. D00673(Pallars)

  1. Tedilani, prevere
   1. In Dei nomine. Ego Atroverus presbitero tibi emtori meo Tedilani presbitero.
  894-III Alterat. El prevere Atroverus ven al prevere Tedilani una vinya al riu Balera.
 13. D00632(Elna)

  1. Dudila, prevere
   1. Rodbertus presbiter subscripsit. Sig+num Eldoardus. Adaulfus. Sivisledis presbiter. Bernardus. Altimirus presbiter presens fui. Sidila presbiter. Suniuldus. Gildemirus presbiter. Addala presbiter. Cartelius presens fui. Dudila presbiter presens fui. Witiricus presbiter. Addaulfus presbiter. Castellanus presbiter presens fui. Perpetuus presbiter presens fui.
  896-II-12 Bera , Eldebertus i el prevere Teudo com almoiners i marmessors del difunt comte Miro , fan donació a Richulfo , bisbe de l'església Elenense i a la seu de Sancte Eulalie de les propietats que el difunt comte tenia en el vicus d'Elna i el seu terme.
 14. D00087(Pallars)

  1. Tadilane, prevere
   1. Ego Eles tibi entori meo Tadilane presbitero.
  900-XI Eles bescanvia amb el prevere Tadilane una terra prop del riu Balira per una a Castello.
 15. D00094(Ribagorça)

  1. Dadila, prevere
   1. Dadila presbiter , Redemptus presbiter , Danias presbiter.
  901|927-V Orrachi ven un alou a Torogone a Riculfu, abat del cenobi d'Alahone.
 16. D00122(Ribagorça)

  1. Dadilane, prevere
   1. Dadilane presbiterum , Anastasium presbiterum , Manile monachum & aliorum monachorum qui sunt in monasterio Alahone , in domum Sancte Marie & Sancti Petri apostoli.
  ~902-VIII Ansila ven a l'abat Riculfo del monestir d'Alahone una terra a Torochone, en l'apendici del castell Urriti.
 17. D00129(Ribagorça)

  1. Teudilane, prevere
   1. Ego Davidius tibi entori meo Teudilane presbitero.
  903-I Davidius ven al prevere Teudilane terra entre Lapagone i Petra Alba.
 18. D00135(Andorra)

  1. Dutila, prevere , escrivà
   1. Dutila presbiter , qui hanc carta vindicionis rogitus scribsit et SSS
  903|904-IV-19 El matrimoni Ricosindi i Mazulina venen al comte Suniefredo una vinya a Encorzese a la vall d'Andorra.
 19. D00152(Andorra)

  1. Dutila, prevere , escrivà
   1. Dutila presbiter , qui hanc carta vindicionis rogitus scribsit & SSS.
  904|905-III-30 El matrimoni Brungaldus i Dolcesema venen una vinya en la vila Lauredia de la vall d'Andorra al comte Suniefredo.
 20. D00158(Andorra)

  1. Dutila, prevere , escrivà
   1. Dutila , presbiter , qui hanc carta procanbiacionis rogitus scribsit et SSS
  904|905-VII-27 El matrimoni Miro i Seniofreda bescanvien terres a la vall d'Andorra amb el comte Suniefredo.
 21. D00198(Andorra)

  1. Dutila, prevere , escrivà
   1. Dutila , presbiter , rogitus scribsit & SSS.
  907|908-VI-25 El matrimoni Sesegutus i Utilone venen al comte Suniefredo una terra en el lloc dit Sonplosa de la vall d'Andorra.
 22. D00220(Gòtia - Laon)

  1. Dadila, prevere
   1. & in ipso pago , in insula , salinas que sunt in subteriori loco & alias salinas quas donavit Dadila presbiter ad domum Sanctae Mariae & ad luminaria concinanda.
  908-XI-3 Alterat. Carles el Simple, a precs de Witiza abat de Sanctae Mariae Urbionensis confirma les proteccions reials al monestir.
 23. D00245(Ribagorça)

  1. Tedilane, prevere
   1. Ego Gisafredus tibi entori meo Tedilane presbitero
  909-XI Gisafredus ven al prevere Tedilane una terra a prop de Sanctum Martinum.
 24. D00253(Pallars)

  1. Teudilane, prevere
   1. Ego Eldericus tibi emptori meo Teudilane presbitero.
  910-III Eldericus ven al prevere Teudilane una terra prop del riu Valiera, a Apolestinsi.
 25. D00254(Pallars)

  1. Tatilane, mandatari
   1. In eorum judicio recognosco me ego Adefonsus , chausarius de seniore meo Isarno comite a peticione Tatilane mandatario de Ger monasterio , de Levegellede abbate vel de ceteris fratribus , qualiter mallavit me de ipsa ecclesia domum Sancti Martini , que est fundata in villa Sequese , quod ego eam recepi de illorum potestate et dedi illam ad omnes que volui.
  910-IV-29 Adefonsus com a causari del comte Isarno, reconeix a petició de Tatilane , mandatari del monestir de Ger i del seu abat Levegellede, haver pres injustament l'església de Sancti Martini de la vila de Sequese en judici fet davant del comte Regemundo.
 26. D00255(Pallars)

  1. Teudilani, prevere
   1. Ego Ubimaga tibi entori meo Teudilani presbiteri.
  910-VI Ubimaga ven al prevere Teudilani una terra al lloc de Miravete.
 27. D00275(Ribagorça)

  1. Tedilani, prevere
   1. Ego Suniildi tibi entori meo Tedilani presbiteri.
  911-V Suniildi ven al prevere Tedilane canemar prop de Santci Martíni.
 28. D00287(Ribagorça)

  1. Tedilani, prevere
   1. Ego Donucella & ego Senterus prsbiter tibi entori nostro Tedilani presbitero.
   2. Vindimus tibi terra nostra quod nobis advenit de parentum nostrorum ; es est ipsa terra in loco que dicitur prope Sancti Martini ; de oriente in terra de te ipso entore , de occidente de nos ipsos.
  911-XI Donucella i el prevere Senterus venen al prevere Tedilani una terra aprop de Sancti Martini.

Bibliografia :

Relacions :

Llocs :

Web :

Creat 2010-09-22. Darrera modificació de la pàgina el 14 de August del 2023 a les 08h16