Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : El tribunal dels jutges Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , Dodone i Fulgentio a petició de Borellus assertor de l'abat Baroni i el monjo Protasii del cenobi de Sancti Germani procedeix a restaurar el contingut de setze documents perduts a Exalata en la riada del riu Tete.

Resum : El tribunal dels jutges Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , Dodone i Fulgentio a petició de Borellus assertor de l'abat Baroni i el monjo Protasii del cenobi de Sancti Germani procedeix a restaurar el contingut de setze documents perduts a Exalata en la riada del riu Tete. Deu testimonis juren els continguts en la basílica de Sancti Stephani de la vila d'Astovere i haver estat en la domus de Sancti Andree a Exalata en la vall Confluentana on van llegir els documents que tenia l'abat Baro , les compres de Protasius i altres transaccions.

Dates : 879|881-I-28

Lloc : Conflent

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (44) -

 1. Longobardus, jutge
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
  2. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.
 2. Suniefredus, jutge
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
 3. Unifortes, jutge
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
  2. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.
 4. Gontilego, jutge
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
  2. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.
 5. Calvilane, jutge
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
 6. Dodone, jutge
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
  2. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.
 7. Fulgentio, jutge
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
 8. Nazario, saig
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
  2. Nazarius saio + , qui hunc sacramentum recepi.
 9. Maurecati, bon home
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
  2. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.
 10. Savarico, bon home
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
 11. Wadamiro, bon home
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
 12. Ricario, bon home
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
  2. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.
 13. Nantoario, bon home
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
 14. Froilane, bon home
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
 15. Bellone, bon home
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
 16. Adoario, bon home
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
  2. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.
 17. Signulfo, bon home
  1. Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant.
 18. Borrellus, assertor
  1. Iurant testes prolati quos profert homo nomine Borrellus , qui est adsertor Baroni abbati & Protasi monachi vel cuncta congregatione ex cenobio Sancti Germani que situs in valle Confluente , in locum ubi dicitur Coxano , pro scripturis emptionis , donationis & comutationis que perditas fuerunt in Exalata ad delavatione fluvio Tete.
  2. Et congaudeat se Borrellus , mandatarius de Barone abbate , Protasio & ceteris monachis congregationi Sancti Germani in nostro iudicio suam percepisse iustitiam.
 19. Baroni, abat
  1. Iurant testes prolati quos profert homo nomine Borrellus , qui est adsertor Baroni abbati & Protasi monachi vel cuncta congregatione ex cenobio Sancti Germani que situs in valle Confluente , in locum ubi dicitur Coxano , pro scripturis emptionis , donationis & comutationis que perditas fuerunt in Exalata ad delavatione fluvio Tete.
  2. quia nos iamdicti testes scimus & bene in veritate sapemus , occulis nostris vidimus , & aures audivimus , & presentes eramus in dicta valle Confluentana , in locum Exalata ante domum Sancti Andree , apostoli Christi , & in placitos laicales , ubi vidimus & audivimus ipsas scripturas legentes & relegentes quas Baro abba in sua potestate habuit , & Protasius conversus emit , vel quislibet homo in ipso monasterio donitum fecit , vel per comutationem ibidem tradidit.
  3. Et congaudeat se Borrellus , mandatarius de Barone abbate , Protasio & ceteris monachis congregationi Sancti Germani in nostro iudicio suam percepisse iustitiam.
 20. Protasi, monjo
  1. Iurant testes prolati quos profert homo nomine Borrellus , qui est adsertor Baroni abbati & Protasi monachi vel cuncta congregatione ex cenobio Sancti Germani que situs in valle Confluente , in locum ubi dicitur Coxano , pro scripturis emptionis , donationis & comutationis que perditas fuerunt in Exalata ad delavatione fluvio Tete.
  2. quia nos iamdicti testes scimus & bene in veritate sapemus , occulis nostris vidimus , & aures audivimus , & presentes eramus in dicta valle Confluentana , in locum Exalata ante domum Sancti Andree , apostoli Christi , & in placitos laicales , ubi vidimus & audivimus ipsas scripturas legentes & relegentes quas Baro abba in sua potestate habuit , & Protasius conversus emit , vel quislibet homo in ipso monasterio donitum fecit , vel per comutationem ibidem tradidit.
  3. Et congaudeat se Borrellus , mandatarius de Barone abbate , Protasio & ceteris monachis congregationi Sancti Germani in nostro iudicio suam percepisse iustitiam.
 21. Cixila, testimoni, auditor
  1. Et nomina testium hec sunt , id est , Cixila , Spanila , Syon , Wisindus , Sisegutus , Oliba , Wisandus , Ildegisus , Ato , Vincio.
  2. Auditorum nomina , Signum Olibani. Signum Syon. Signum Luponi. Signum Wisandi. Signum Ervigii. Signum Brudilari. Signum Boni. Signum Vincioni. Signum Cixilani.
 22. Spanila, testimoni
  1. Et nomina testium hec sunt , id est , Cixila , Spanila , Syon , Wisindus , Sisegutus , Oliba , Wisandus , Ildegisus , Ato , Vincio.
  2. Ispanula + , Signum Ildegisi , Signum Wisandus , Signum Attoni , Signum Wisindi , qui ad has conditiones iuravimus.
 23. Syon, testimoni, auditor
  1. Et nomina testium hec sunt , id est , Cixila , Spanila , Syon , Wisindus , Sisegutus , Oliba , Wisandus , Ildegisus , Ato , Vincio.
  2. Auditorum nomina , Signum Olibani. Signum Syon. Signum Luponi. Signum Wisandi. Signum Ervigii. Signum Brudilari. Signum Boni. Signum Vincioni. Signum Cixilani.
 24. Wisindus, testimoni
  1. Et nomina testium hec sunt , id est , Cixila , Spanila , Syon , Wisindus , Sisegutus , Oliba , Wisandus , Ildegisus , Ato , Vincio.
  2. Ispanula + , Signum Ildegisi , Signum Wisandus , Signum Attoni , Signum Wisindi , qui ad has conditiones iuravimus.
 25. Sisegutus, testimoni
  1. Et nomina testium hec sunt , id est , Cixila , Spanila , Syon , Wisindus , Sisegutus , Oliba , Wisandus , Ildegisus , Ato , Vincio.
  2. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.
 26. Oliba, testimoni, auditor
  1. Et nomina testium hec sunt , id est , Cixila , Spanila , Syon , Wisindus , Sisegutus , Oliba , Wisandus , Ildegisus , Ato , Vincio.
  2. Auditorum nomina , Signum Olibani. Signum Syon. Signum Luponi. Signum Wisandi. Signum Ervigii. Signum Brudilari. Signum Boni. Signum Vincioni. Signum Cixilani.
 27. Wisandus, testimoni, auditor
  1. Et nomina testium hec sunt , id est , Cixila , Spanila , Syon , Wisindus , Sisegutus , Oliba , Wisandus , Ildegisus , Ato , Vincio.
  2. Ispanula + , Signum Ildegisi , Signum Wisandus , Signum Attoni , Signum Wisindi , qui ad has conditiones iuravimus.
  3. Auditorum nomina , Signum Olibani. Signum Syon. Signum Luponi. Signum Wisandi. Signum Ervigii. Signum Brudilari. Signum Boni. Signum Vincioni. Signum Cixilani.
 28. Ildegisus, testimoni
  1. Et nomina testium hec sunt , id est , Cixila , Spanila , Syon , Wisindus , Sisegutus , Oliba , Wisandus , Ildegisus , Ato , Vincio.
  2. Ispanula + , Signum Ildegisi , Signum Wisandus , Signum Attoni , Signum Wisindi , qui ad has conditiones iuravimus.
 29. Ato, testimoni
  1. Et nomina testium hec sunt , id est , Cixila , Spanila , Syon , Wisindus , Sisegutus , Oliba , Wisandus , Ildegisus , Ato , Vincio.
  2. Ispanula + , Signum Ildegisi , Signum Wisandus , Signum Attoni , Signum Wisindi , qui ad has conditiones iuravimus.
 30. Vincio, testimoni, auditor
  1. Et nomina testium hec sunt , id est , Cixila , Spanila , Syon , Wisindus , Sisegutus , Oliba , Wisandus , Ildegisus , Ato , Vincio.
  2. Auditorum nomina , Signum Olibani. Signum Syon. Signum Luponi. Signum Wisandi. Signum Ervigii. Signum Brudilari. Signum Boni. Signum Vincioni. Signum Cixilani.
 31. Luponi, auditor
  1. Auditorum nomina , Signum Olibani. Signum Syon. Signum Luponi. Signum Wisandi. Signum Ervigii. Signum Brudilari. Signum Boni. Signum Vincioni. Signum Cixilani.
 32. Ervigii, auditor
  1. Auditorum nomina , Signum Olibani. Signum Syon. Signum Luponi. Signum Wisandi. Signum Ervigii. Signum Brudilari. Signum Boni. Signum Vincioni. Signum Cixilani.
 33. Brudilari, auditor
  1. Auditorum nomina , Signum Olibani. Signum Syon. Signum Luponi. Signum Wisandi. Signum Ervigii. Signum Brudilari. Signum Boni. Signum Vincioni. Signum Cixilani.
 34. Boni, auditor
  1. Auditorum nomina , Signum Olibani. Signum Syon. Signum Luponi. Signum Wisandi. Signum Ervigii. Signum Brudilari. Signum Boni. Signum Vincioni. Signum Cixilani.
 35. Enneconi,
  1. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.
 36. Stephani,
  1. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.
 37. Roborati,
  1. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.
 38. Sargisi,
  1. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.
 39. Bera,
  1. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.
 40. Santumque Spiritum, bíblic
  1. Iuramus in primis per Deum , patrem omnipotentem , & per Iesum Christum , filium eius , Santumque Spiritum , qui est in Trinitate unus & verus Deus , sive & per reliquias Sancti Stephani , martiris Christi , cuius baselica in villa Astovere fundata esse dinoscitur , supra cuius sacrosancto altario has conditiones manibus nostris tangimus vel iurando continemus
 41. Stephani, màrtir
  1. Iuramus in primis per Deum , patrem omnipotentem , & per Iesum Christum , filium eius , Santumque Spiritum , qui est in Trinitate unus & verus Deus , sive & per reliquias Sancti Stephani , martiris Christi , cuius baselica in villa Astovere fundata esse dinoscitur , supra cuius sacrosancto altario has conditiones manibus nostris tangimus vel iurando continemus
 42. Gothorum, llei de
  1. Tunc nos iudices videntes tanta rei veritatis , perquesivimus in lege Gothorum , & invenimus in libro VI. , título V. , era Il. , ubi dicit
 43. Ludovico, rei
  1. anno secundo regnante Ludovico rege.
 44. Sanctius, prevere,escrivà
  1. Sanctius presbiter , qui hanc conditionem reparationis scripsi & subscripsi sub die & anno quo supra de cartas supra insertas donationis & emptionis cum exia & regressia illorum.

Topònims : (8) -

 1. Confluente, vall
  1. Iurant testes prolati quos profert homo nomine Borrellus , qui est adsertor Baroni abbati & Protasi monachi vel cuncta congregatione ex cenobio Sancti Germani que situs in valle Confluente , in locum ubi dicitur Coxano , pro scripturis emptionis , donationis & comutationis que perditas fuerunt in Exalata ad delavatione fluvio Tete.
  2. quia nos iamdicti testes scimus & bene in veritate sapemus , occulis nostris vidimus , & aures audivimus , & presentes eramus in dicta valle Confluentana , in locum Exalata ante domum Sancti Andree , apostoli Christi , & in placitos laicales , ubi vidimus & audivimus ipsas scripturas legentes & relegentes quas Baro abba in sua potestate habuit , & Protasius conversus emit , vel quislibet homo in ipso monasterio donitum fecit , vel per comutationem ibidem tradidit.

 1. Coxano, locus
  1. Iurant testes prolati quos profert homo nomine Borrellus , qui est adsertor Baroni abbati & Protasi monachi vel cuncta congregatione ex cenobio Sancti Germani que situs in valle Confluente , in locum ubi dicitur Coxano , pro scripturis emptionis , donationis & comutationis que perditas fuerunt in Exalata ad delavatione fluvio Tete.

 1. Sancti Germani, cenobi
  1. Iurant testes prolati quos profert homo nomine Borrellus , qui est adsertor Baroni abbati & Protasi monachi vel cuncta congregatione ex cenobio Sancti Germani que situs in valle Confluente , in locum ubi dicitur Coxano , pro scripturis emptionis , donationis & comutationis que perditas fuerunt in Exalata ad delavatione fluvio Tete.
  2. Et congaudeat se Borrellus , mandatarius de Barone abbate , Protasio & ceteris monachis congregationi Sancti Germani in nostro iudicio suam percepisse iustitiam.

 1. Exalata, locus
  1. Iurant testes prolati quos profert homo nomine Borrellus , qui est adsertor Baroni abbati & Protasi monachi vel cuncta congregatione ex cenobio Sancti Germani que situs in valle Confluente , in locum ubi dicitur Coxano , pro scripturis emptionis , donationis & comutationis que perditas fuerunt in Exalata ad delavatione fluvio Tete.
  2. quia nos iamdicti testes scimus & bene in veritate sapemus , occulis nostris vidimus , & aures audivimus , & presentes eramus in dicta valle Confluentana , in locum Exalata ante domum Sancti Andree , apostoli Christi , & in placitos laicales , ubi vidimus & audivimus ipsas scripturas legentes & relegentes quas Baro abba in sua potestate habuit , & Protasius conversus emit , vel quislibet homo in ipso monasterio donitum fecit , vel per comutationem ibidem tradidit.

 1. Sancti Andree, domus
  1. quia nos iamdicti testes scimus & bene in veritate sapemus , occulis nostris vidimus , & aures audivimus , & presentes eramus in dicta valle Confluentana , in locum Exalata ante domum Sancti Andree , apostoli Christi , & in placitos laicales , ubi vidimus & audivimus ipsas scripturas legentes & relegentes quas Baro abba in sua potestate habuit , & Protasius conversus emit , vel quislibet homo in ipso monasterio donitum fecit , vel per comutationem ibidem tradidit.
 1. Tete, riu
  1. Iurant testes prolati quos profert homo nomine Borrellus , qui est adsertor Baroni abbati & Protasi monachi vel cuncta congregatione ex cenobio Sancti Germani que situs in valle Confluente , in locum ubi dicitur Coxano , pro scripturis emptionis , donationis & comutationis que perditas fuerunt in Exalata ad delavatione fluvio Tete.
 1. Astovere, vila
  1. Iuramus in primis per Deum , patrem omnipotentem , & per Iesum Christum , filium eius , Santumque Spiritum , qui est in Trinitate unus & verus Deus , sive & per reliquias Sancti Stephani , martiris Christi , cuius baselica in villa Astovere fundata esse dinoscitur , supra cuius sacrosancto altario has conditiones manibus nostris tangimus vel iurando continemus

 1. Sancti Stephani, basílica
  1. Iuramus in primis per Deum , patrem omnipotentem , & per Iesum Christum , filium eius , Santumque Spiritum , qui est in Trinitate unus & verus Deus , sive & per reliquias Sancti Stephani , martiris Christi , cuius baselica in villa Astovere fundata esse dinoscitur , supra cuius sacrosancto altario has conditiones manibus nostris tangimus vel iurando continemus

Datació : -

Late conditiones sub dies V. kalendas februarii , anno secundo regnante Ludovico rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 2
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : I-28

Text : -

Condiciones sacramentorum ad quas ex ordinatione de iudices qui iussi sunt causas dirimere vel iudicare , id est , Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , & Dodone adque Fulgentio , iudicum , Nazario saione , vel presentia Maurecati , Savarico , Wadamiro , Ricario , Nantoario , Froilane , Bellone , Adoario , Signulfo , vel ceterorum plurimorum bonorum hominum presentia qui in ipso iudicio residebant. Iurant testes prolati quos profert homo nomine Borrellus , qui est adsertor Baroni abbati & Protasi monachi vel cuncta congregatione ex cenobio Sancti Germani que situs in valle Confluente , in locum ubi dicitur Coxano , pro scripturis emptionis , donationis & comutationis que perditas fuerunt in Exalata ad delavatione fluvio Tete. Et nomina testium hec sunt , id est , Cixila , Spanila , Syon , Wisindus , Sisegutus , Oliba , Wisandus , Ildegisus , Ato , Vincio. Iuramus in primis per Deum , patrem omnipotentem , & per Iesum Christum , filium eius , Santumque Spiritum , qui est in Trinitate unus & verus Deus , sive & per reliquias Sancti Stephani , martiris Christi , cuius baselica in villa Astovere fundata esse dinoscitur , supra cuius sacrosancto altario has conditiones manibus nostris tangimus vel iurando continemus , quia nos iamdicti testes scimus & bene in veritate sapemus , occulis nostris vidimus , & aures audivimus , & presentes eramus in dicta valle Confluentana , in locum Exalata ante domum Sancti Andree , apostoli Christi , & in placitos laicales , ubi vidimus & audivimus ipsas scripturas legentes & relegentes quas Baro abba in sua potestate habuit , & Protasius conversus emit , vel quislibet homo in ipso monasterio donitum fecit , vel per comutationem ibidem tradidit.

Una qui resonabat donationis scriptura quod fecit Novolenda femina ad Barone abbate & Protasio & ceteris monachís Sancti Andree & Sancti Germani , & habeat ipsa donatio insertum vinea qui est iuxta vinea nostra in locum ubi dicitur ad illas Scalas , & alia vinea qui est ubi dicitur ad Palmalata , qui infrontat in vinea Belloni , & pecia de terra qui est Orrias , qui subiungit in stratas , & alia terra qui est ad Planulos , qui est iuxta terra de iamdictos monachos , & in Oncenias omnem suam portionem quod ibidem habebat ex comparatione , in casalis & terris. Et habebat insertum in datarium anno primo imperante Karulo agusto , & scripsit ipsam donationem Witida presbyter , & vidimus eam roboratum de iam dictam feminam vel de testes legibus.

Et ipsa femina [Nonvolenda] fecit aliam scripturam vindicionis ad iamdicto abbate [Barone] & Protasio vel monachos de omnem suam portionem quod habebat in villare quod dicitur Lare per succesione parentum suorum in casalibus , hortis vel terris ab integre , & molendino quod habebat in Olecta cum Lidirane. Et vidimus dicta femina recipiente precium de hec omnia prescripta gugnapie una valente solidos VII. , & pellicia valente solidos duos , & modio uno de segale pro solidum unum & capras II. , & de vino denarios XX. Et habebat ipsa emptio insertum in datarum VIII. idus iunii , anno primo regnante Ludoviaco rege. Et vidimus ipsam emptionem roboratam de iamdicta Nonvolenda femina &t testes legibus. Et cancellarius qui eam scripsit Comparatus presbyter.

Et alia scriptura emptionis quod fecerat Attaulfus & uxor sua Cixila & Bellus iamdicto Barone abbate & Protasio vel monachos ipsius monasterii. Ataulfus & uxor Cixila vendiderunt omnem illorum hereditatem quod habebant in Villare Mazunculas vel infra fines suos in casas , curtes , orreo , ortos vel terras & Bellus ortos & casales & terra suptus ipsa parte & alia terra ad ipsa area , & recepit Bellus nobis videntibus pretium bove uno , Ataulfus & Cixilo receperunt pretium bove uno & oves capita quindecim. Et alius homo nomine Lupila in ipsa emptione inseruit donationem de terra sextariatas VI. suptus ipsa curte. Et habebat ipsa carta insertum in datarum anno XXXVI. regnante Karulo rege. Et scripsit eam Comparatus presbyter , & vidimus firmatam ipsam emptionem vel donationem de Ataulfo & Cixilone , Bellone & Lupiane , & testes legibus.

Et alia scriptura emptionis quod fecerunt Sargisus & uxor sua Balaschita & filia sua Todesera & Floridia , & habebat ipsa scriptura emptionis insertam omnem illorum hereditatem quod habebat In villa Talatio vel infra fines suos in casas , curtes , ortos vel terras. Et habebat in datarum anno XXXV. regnante Karulo rege , & cancellarius qui eam scripsit Witida presbyter. Et vidimus ipsam emptionem corroboratam de Sergiso , Todesera , & Fluridia , & de testes legibus.

Et alia carta donationis quod fecit Bellus & Ardaricus & Ferriola & Durabilis & Rando & Chinilo & Chinilo Teodilldes & Hononne ubi insertum habebat qualiter donaverant in villare Oncenias , simul & Eles , ad Barone abbate & Protasio & ceteris monachís terris & casas , curtes vel ortos , omnem illorum hereditatem quod habebant in dicto villare vel infra fines suos. Et habebat in datarii anno primo imperante Karulo rege , & scripsit eam Comparatus prebyter. Et Vidimus ipsam donationem roboratam de dictos Bellone , Ardarico , Ferriola , Durabile , Elete & uxore sua Placidia , & Chinilone , Randone , Teodillde , Honnone & de testes legibus.

Et alia scriptura donationis de Armentario monacho , ubi insertum habebat qualiter donaverat ad Witizane abbate vel monachos Sancti Germani in villare Saltone , de casas ,curtes , ortos , vel terras medietatem de omnem suam hereditatem. Et hahebat in datarii anno XXVII. regnante Karulo rege , & scripsit ipsam donationem Sancioli presbyter. Et vidimus ipsam donationem roboratam de Armentario monacho & de testes legibus.

Et alia scriptura quod fecerunt Salmon monachi & Senderidus ad Comendato abbate , & Betericus diachonus , & habebat insertum in ipsam donationem qualiter donaverunt ad dicto abbate omnem illorum hereditatem in Villa Balagari & Alione vel infra fines eorum , in casas , curtes , ortos , terras & vineas , & Betericus diachonus & vineas duas. Et habebat in datarum anno XV. regnante Karulo rege , & cancellarius qui eam scripsit Betericus diachonus. Et vidimus ipsam donationem roboratam & prescriptos donatores & testes legibus.

Et alia scriptura emptionis quod fecerat Ranesindus , ubi insertum habebat qualiter vendidit ad Wi[..]zane abbate & Protasio & ceteris monachos in villa Eume , & Canavellas , Maziuncullas , & Tobecale , & Lare , vel infra fines illorum , omnem suam porcionem quam ibidem hahebat per scripturam emptionis vel luctuosa filii sui ab integre in domibus , curtes , ortos , terras , & vineas , sicut hoc emerat de uxore sua nomine Ferriola. Et habebat in datarum anno XXV. regnante Karulo rege , & cancellarius qui eam scripsit Comparatus presbyter. Et vidimus ipsam emptionem rohoratam de Ranesindo & testes legibus.

Et alia scriptura quod fecerunt Enricus monachus & uxor sua Ragesinda , & habebat insertum in ipsa donatione qualiter donaverunt ad Barone abbate & Protasio & ceteris monachis , in villa Marazanos , vinea qui infrontat in vinea Goderici , & terra qui infrontat in terra Garsfaonis , & subtus villa Sovanias terra qui infrontat in torrente , & vinea ad illo conco qui infrontat in vinea dominicale , & terra in Clavaria que infrontat in terras de ipso monasterio. Et habebat in datarum anno XXXV. regnante Karulo rege , & scripsit eam Comparatus presbyter.

Et alia recognitionis scriptura quam fecerunt Ataulfus , Lidira , Comparatus & item Comparatus , Datila , Bellus , Baldegontia , Golderamnus , Auricius , Gondemarus , Magarius presbyter , Castinus , & Warnellus , Berematus , & omnes pares illorum in iudicio Berani & Langobardi , distringente eos Tractimiro saione. Et habebat in ipsa recognitione insertum qualiter in territorio de Ozenias nullam hereditatem debuissent habere , nec in Terra Nigra , sed in omnia cum suas fines proprium esse debet de Barone abbate , Protasio vel ceteris monachis , de Oleta usque ad ipsa archa antiqua ad Portella. Et habebat ipsa professio evaguationis in datarum anno XXXVI. regnante Karulo rege , & scripsit eam Lucanus presbyter. Et vidimus ipsam professionem roboratam de istos prescriptos & iudices , saione , & testes legibus.

Et alia scriptura donationis que fecerunt Bera & uxor sua Garsinda ad Barone abbate & Protasio & ceteris monachis de omnia quod habebant in villa Tovegalle vel infra fines suos in casas & terras vel ortos. Et habebat in datarum anno XXXIII. [XXXVI.] & scripsit eam Alaricus presbyter. Et vidimus ipsam donationem corroboratam de Berane & uxore sua & de testes legibus.

Et alia scriptura emptionis quod fecerunt Witesindus & uxor sua Emiro , & Ermorgia , Castellana , Wismoda , Laurencius , Honesta & Ernulldes ad iamdicto [Witizane] abbate , Protasio , & ceteris monachis de omnem illorum hereditatem quamhabebant in villa Lare per successionem parentum suorum vel ex comparationem , casales , ortos , & terras , & ipsam terram tenet Wismoda in usufructuario , & alias suas terras post obitum suum. Et habebat in datarum anno XXX. regnante Karulo rege. Et cancellarius qui eam scripsit Comparatus presbyter. Et vidimus ipsam emptionem roboratam de prescriptos vinditores & testes legibus.

Et alia scriptura donationis quam fecit Leonigia femina ad Vulone presbytero de vinea subtus Canellas ad Palmalata , qui infrontat in vinea qui fuit Concessi monachi , & tenebat eam Quetesindus contra legis ordinem. Et habebat in datarum anno X. regnante Karulo rege. Et scripsit eam Allo presbyter , & vidimus eam firmatam de Leonigia & testes legibus.

Et alia scriptura donationis quam fecit Cixila ad Barone abbate , Protasio & ceteris monachis , de Leco , de medietate de omnem suam hereditatem quam ibidem habebat per successionem parentum suorum , terras cultas & incultas & casas & casalibus & silvis. Et habebat in datarum anno primo imperante Karulo augusto. Et scripsit eam Lucanus presbyter , & vidimus eam firmatam de Cixilane & testes legibus.

Et alia scripturam donationis quam fecit Recosindus presbyter & dimisit ad Ildigerno , fratrem suum , & Ildegernus presbyter dimisit ad Abraham clericum , fratrem suum , in Leco ecclesiam & domos , curtes , ortos , terras cultas & incultas , silvis & garricis quod habebat ad proprio , & Abraham clerícus fecit exinde donationem huic similiter & de Ligirano ad Protasio presbytero in sua extrema voluntate. Et habebat ipsa donatio in datarum anno VIIII. regnante Karulo rege. Et scripsit eam Paternus presbyter. Et vidimus ipsam donationem roborotam de Abraham clericum & de testes legibus.

Et alias scripturas donationis quas fecerunt Vulo , Comendatus presbyter , Argimirus presbyter , Eralius , Addanasinda , Fluridia , Adesinda , Maior & Goteleba , Chindiberga , Cixilo , Alexander & Vurilio & Tructulfus monachus. Hii omnes fecerunt cartam donationis , pariter & Concessus monachus , de omnia quod videbantur habere in omni loco vel territoria , domos , ortos , vineas & terras , sive & villare Fauliano , cum fines suos , & abuerunt isti de presentes suos & avios Dextro & Salbirico , Chindeberga & Cixilone , qui fuerunt filii Mascarani , & tenuit ad proprium tempore quod regnavit Aumar ibin Aumar , regente Narbona. Unde cartas ostensas vidimus in placito Mironi comite. Isti omnes prescripti fecerunt cartam donationis ad domum Sancti Andree vel monachos ibidem Domino servientibus tam presentes quam etiam & futuris. Habebat insertum in datarum anno primo regnante Karulo rege , & scripsi eam Valerius diachonus. Et vidimus ipsam donationem roboratam de omnes istos donatores & testes legibus.

Et ea que testificamus & iuramus recte & veraciter testificamus per super adnnixsum iuramentum in Domino.

Late conditiones sub dies V. kalendas februarii , anno secundo regnante Ludovico rege.

Tunc nos iudices videntes tanta rei veritatis , perquesivimus in lege Gothorum , & invenimus in libro VI. , título V. , era Il. , ubi dicit , Set sola negligentia , casum , adque incuriam suam quisque perdiderit scripturam , vel sibi dixerit fuisse ablatam , si testes qui in eadem scripturam subscripserit adhuc subprestis existit , per ipsum poterit coram iudice omnis ordo scripture perdite reparare. Quod si testem ipsum qui in eadem scripturam subscriptor accessit mortuum esse contigerit , tunc si legitimi & cognitiores reperti fuerint alii testes , qui eadem scriptura se dicant vidisse & omnem textum vel firmitatem eius scripture plenissime nosse , similiter publice iudicum investigatione per eorum testimonium ille qui scripturam perdidit , poterit suam reparare & percipere veritatem. Tunc nos iudices vidimus & audivimus ipsos testes aliquos qui in ipsas scripturas subscripserunt & aliquos qui ibidem suos signos impresserunt tunc nos iudices ordinamus saionem nomine Nazarius qui fecisset ipsos testes iurare sicut & fecit.

Et congaudeat se Borrellus , mandatarius de Barone abbate , Protasio & ceteris monachis congregationi Sancti Germani in nostro iudicio suam percepisse iustitiam.

Nazarius saio + , qui hunc sacramentum recepi. Ispanula + , Signum Ildegisi , Signum Wisandus , Signum Attoni , Signum Wisindi , qui ad has conditiones iuravimus.

Auditorum nomina , Signum Olibani. Signum Syon. Signum Luponi. Signum Wisandi. Signum Ervigii. Signum Brudilari. Signum Boni. Signum Vincioni. Signum Cixilani. Sesegotes subscripsi. Signum Enneconi. Signum Stephani. Signum Roborati. Maurecati subscripsi. Adoarius subscripsi. Signum Sargisi. Unifortes subscripsi. Dodo subscripsi. Bera subscripsi. Indiocus. Ricario subscripsi. Longobardus.

Sanctius presbiter , qui hanc conditionem reparationis scripsi & subscripsi sub die & anno quo supra de cartas supra insertas donationis & emptionis cum exia & regressia illorum.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Relacionat (inclou) (D01206)[848-VI-20 - 849-VI-19] (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la donació en testament del clergue Abraham al prevere Protasio de l'església de Leco i de bens a Ligirano.
, (D01207)876 (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la donació de Cixila a l'abat Barone , Protasio i altres monjos de mitat de la seva heretat a Leco.
, (D01208)[849-VI-20 - 850-VI-19] (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la donació que Leonigia femina feu al prevere Vulone d'una vinya a Palmalata.
, (D01209)[869-VI-20 - 870-VI-19] (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la venda que el matrimoni Witesindus i Emiro , amb Ermorgia , Castellana , Wismoda , Laurencius , Honesta i Ernulldes feren a l'abat [Barone] , a Protasio i altres monjos de les seves heretats en la vila de Lare.
, (D01210)[872-VI-20 - 873-VI-19] (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la donació que el matrimoni Bera i Garsinda feren dels bens que tenien en la vila de Tovegalle a l'abat Barone , Protasi i altres monjos.
, (D01211)[875-VI-20 - 876-VI-19] (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural del reconeixement fet per catorze individus en judici de Berane i Langobardi que el territori d'Ozenies pertany a l'abat Barone , Protasio i els monjos.
, (D01212)[874-VI-20 - 875-VI-19] (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la donació del monjo Enricus i la seva muller Ragesinda de terres en les viles de Marazanos , Sovanias i a Clavaria a l'abat Barone , Protasio i els altres monjos.
, (D01213)[864-VII-16 - 865-VI-19] (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la venda que Ranesindus feu a l'abat Wizane i a Protasio de bens en la vila de Emne , a Canavelles , Maziuncullas , Tobecale i Lare.
, (D01214)[854-VI-20 - 855-VI-19] (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la donació que feren el monjo Salmon i Senderedus a l'abat Comendato i al diaca Betericus de les seves heretats en la vila de Balagari i Alione , i la de dues vinyes feta per Betericus.
, (D01215)[866-VI-20 - 867-VI-19] (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la donació que feu el monjo Armentario a l'abat Witizane de la seva heretat al vilar de Saltone.
, (D01216)876 (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la donació feta per deu particulars a l'abat Barone i a Protasio de les seves heretats en el vilar d'Oncenias.
, (D01217)[874-VI-20 - 875-VI-19] (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la venda feta per el matrimoni Sargisis i Balaschita dels seus bens a la vila de Talatio [al monestir d'Exalata].
, (D01218)[875-VI-20 - 876-VI-19] (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la venda que el matrimoni Attaulfus i Cixila amb Bellus feren a l'abat Barone i a Protasio de terres a Mazunculas i la donació de Lupila al mateix lloc.
, (D01219)878-VI-6 (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la venda que Nonvolenda feu a l'abat Barone i a Protasio dels bens que tenia a Lare i el molí que tenia a Olecta amb Lidirane.
, (D01220)876 (Conflent)
Alterat. Restauració escriptural de la donació que feu Novolenda femina a l'abat Barone , a Protasio i als monjos de Sancti Andree i Sancti Germani d'una vinya a Scalas , una altra a Palmalata , una terra a Orrias i una altra a Planulos i de les seves possesions a Oncenias.
,

Mateixa restitució documental amb (D01175)879|881-II-10 (Conflent)
En la basílica de Sancti Martini de la vila de Clariano el tribunal del comte Mirone procedeix a restaurar dos documents perduts en el naufragi d'Exalata a petició de Borrellus mandatari dels monjos del monestir de Sancti Germani i assertor del seu abat Protasii.
, (D01178)879|881-II (Conflent)
El tribunal dels jutges Langobardus , Bera , Unifortes , Gunticius , Odolbaldus , Sicloado , Kalvila , Suniefredus i Fulgentio procedeix a restaurar el contingut de dinou documents del monestir de Sancti Germani del lloc de Cuxano perduts en la riada del riu Tete a petició de Borellus assertor de l'abat Baroni i el monjo Protasius.
, (D01199)879|881-I-29 (Conflent)
El tribunal dels jutges Langobardus , Bera , Unifortes , Gonteiocus , Calvila , Suniefredus i Fulgentio procedeix a restaurar el contingut de cinc documents perduts a Exalata en la riada del riu Tete a petició de Borellus assertor de l'abat Barone i el monjo Protasius.
i (D01205)879|881-I-28 (Conflent)
El tribunal dels jutges Longobardus , Suniefredus , Unifortes , Gontilego , Calvilane , Dodone i Fulgentio a petició de Borellus assertor de l'abat Baroni i el monjo Protasii del cenobi de Sancti Germani procedeix a restaurar el contingut de setze documents perduts a Exalata en la riada del riu Tete.
. I també (D01134)878|879-XI-2 (Conflent)
Alterat. Reparacio escriptural de les compres i donacions a Protasio del cenobi de Sancti Andree , i les esglésies de Sancto Germano i Sanctum Iohanem fetes per set famílies.

Mateixos dubtes per el que fa a l'any de la datació.

Hi ha dos signants Wisandi que tot i així es suposen ser una mateixa persona que signà dos cops (les funcions entre testimoni i auditor no estan ben definides).

Identificacions:

La cerca de repeticionsd e grups d'homònims - Mac - dóna ,

 1. Longobardus s-jutge
 2. Suniefredus jutge
 3. Unifortes s-jutge
 4. Gontilego s-jutge
  • G007974M jutge Conflent [ 874-III-25 - 879|881-II ] : 879|881-II Gunticius D01199(31) D01178(20)
 5. Calvilane jutge
  • G007976M jutge Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II ] : 879|881-II Kalvila D01199(31) D01178(20)
 6. Dodone s-jutge
  • G000974M jutge, bon home Conflent [ 868-VIII-18 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Dodo D01175(19)
 7. Fulgentio jutge
 8. Nazario s-saig
 9. Maurecati s-bonhome
 10. Savarico bonhome
  • G007950M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Savarico D01199(31) D01178(20) D01175(19)
 11. Wadamiro bonhome
 12. Ricario s-bonhome
  • G007951M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Richario D01199(31) D01178(20) D01175(19)
 13. Nantoario bonhome
  • G007952M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Nantuario D01199(31) D01178(20) D01175(19)
 14. Froilane bonhome
  • G007953M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Fruglane D01199(31) D01178(20) D01175(19)
 15. Bellone bonhome
 16. Adoario s-bonhome
  • G007954M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Adoario D01199(31) D01178(20) D01175(19)
 17. Signulfo bonhome
 18. Borrellus assertor
 19. Baroni abat
 20. Protasi monjo
 21. Cixila s-testimoni
  • G008058M testimoni Conflent [ 876 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Cixila D01199(31)
 22. Spanila s-testimoni
 23. Syon s-testimoni,auditor
 24. Wisindus s-testimoni
  • G008057M testimoni Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Wisindus D01199(31)
 25. Sisegutus s-testimoni
 26. Oliba s-testimoni,auditor
 27. Wisandus s-testimoni
  • G000981M bon home, testimoni Conflent [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Wisandus D01199(31) D00099(9)
 28. Ildegisus s-testimoni
  • G001103M prevere , escrivà Conflent [ 902-V-15 - 902-V-15 ] : 902-V-15 Ildigisus D00116
  • G000881M clergue, levita Girona [ 900-IX-10 - 900-IX-10 ] : 900-IX-10 Ildebertus D00085
  • G001995M Conflent, Cerdanya [ 879|881-I-28 - 891-IV-7 ] : 891-IV-7 Ildegisus D00781(2)
 29. Ato s-testimoni
 30. Vincio s-testimoni
  • G007956M testimoni Conflent [ 879|881-II - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Bisio D01178(20) D01175(19)
 31. Luponi auditor
  • G000983M bon home, testimoni, auditor Conflent [ 874-III-25 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Lubone D01199(31) D00099(9)
 32. Ervigii s-auditor
  • G008059M auditor Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Ervigii D01199(31)
 33. Brudilari i s-auditor
  • G007913M clergue, monjo, auditor Conflent [ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Bradila D01173(5) D01199(31)
 34. Boni s-auditor
  • G007928M auditor Conflent [ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Bunnoni D01173(5) D01199(31)
 35. Enneconi
 36. Stephani
  • G001407M Rosselló [ 904-VII-31 - 904-VII-31 ] : 904-VII-31 Stephanus D00159
 37. Roborati
 38. Sargisi
  • G006592M Rosselló [ 889-I-9 - 889-I-9 ] : 889-I-9 Sarigius D00859
 39. Bera s-
 40. Sanctius prever escrivà
  • G008060M prevere , escrivà Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Sanctus D01199(31)
D01199(31)Conflent 879|881-I-29 G001298M mandatari, testimoni, jutge Conflent, Rosselló, Cerdanya, Osona [ 868-VIII-18 - 903-XII-31 ] : 914-IV-21 Longuardo G000977M jutge Conflent [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Suniefredo G000971M jutge Conflent, Rosselló [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Unifortes G007974M jutge Conflent [ 874-III-25 - 879|881-II ] : 879|881-II Gunticius G007976M jutge Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II ] : 879|881-II Kalvila G000978M jutge Conflent [ 874-III-25 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Fulgentio G000979M saig Conflent, Osona [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Nazario G007916M clergue, monjo, auditor, bon home Conflent [ 874-III-25 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Moreca G007950M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Savarico G001131M prevere, escrivà, testimoni, jurador Conflent, Cerdanya, Urgell, Girona [ 877-IX-2 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25 Wadamirus G007951M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Richario G007952M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Nantuario G007953M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Fruglane G000388M prevere, clergue, vasso, bon home Conflent, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Osona, Besalú [ 879|881-I-28 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25 Bellus G007954M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Adoario G002736M bon home Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Osona [ 879|881-I-28 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Seniulfo G000642M prevere, testimoni, mandatari, assertor, monjo Conflent, Berguedà [ 854-XI-29 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3 Borrellus G007300M abat, monjo, sotsdiaca, home Conflent, Dozy - Conflet [ 745-IX - 879|881-II ] : 879|881-II Baronus G000996M abat, ardiaca, convers, prevere, abat, monjo, escrivà, arxipreste, sacerdot Conflent, Roma - Conflent, Dozy - Conflet, Elna [ 745-IX - 880-X-26 ] : 901-VII-2 Protasio G008058M testimoni Conflent [ 876 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Cixila G007745M Conflent [ [870-878] - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Spanila G007741M testimoni Conflent [ [870-878] - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Sion G008057M testimoni Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Wisindus G000981M bon home, testimoni Conflent [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Wisandus G001870M prevere, bon home, canonge, vasso, testimoni Peralada, Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Girona - Besalú [ 879-VI-26 - 913-V-6 ] : 913-V-6 Atto G000983M bon home, testimoni, auditor Conflent [ 874-III-25 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Lubone G008059M auditor Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Ervigii G007913M clergue, monjo, auditor Conflent [ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Bradila G007928M auditor Conflent [ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Bunnoni G000975M jutge, marmessor Conflent, Rosselló, Elna [ 868-VIII-18 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Berane G008060M prevere , escrivà Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Sanctus
D01178(20)Conflent 879|881-II G001298M mandatari, testimoni, jutge Conflent, Rosselló, Cerdanya, Osona [ 868-VIII-18 - 903-XII-31 ] : 914-IV-21 Longuardo G000977M jutge Conflent [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Suniefredo G000971M jutge Conflent, Rosselló [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Unifortes G007974M jutge Conflent [ 874-III-25 - 879|881-II ] : 879|881-II Gunticius G007976M jutge Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II ] : 879|881-II Kalvila G000978M jutge Conflent [ 874-III-25 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Fulgentio G000979M saig Conflent, Osona [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Nazario G007916M clergue, monjo, auditor, bon home Conflent [ 874-III-25 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Moreca G007950M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Savarico G007951M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Richario G007952M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Nantuario G007953M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Fruglane G000388M prevere, clergue, vasso, bon home Conflent, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Osona, Besalú [ 879|881-I-28 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25 Bellus G007954M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Adoario G002736M bon home Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Osona [ 879|881-I-28 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Seniulfo G000642M prevere, testimoni, mandatari, assertor, monjo Conflent, Berguedà [ 854-XI-29 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3 Borrellus G007300M abat, monjo, sotsdiaca, home Conflent, Dozy - Conflet [ 745-IX - 879|881-II ] : 879|881-II Baronus G000996M abat, ardiaca, convers, prevere, abat, monjo, escrivà, arxipreste, sacerdot Conflent, Roma - Conflent, Dozy - Conflet, Elna [ 745-IX - 880-X-26 ] : 901-VII-2 Protasio G007956M testimoni Conflent [ 879|881-II - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Bisio G000975M jutge, marmessor Conflent, Rosselló, Elna [ 868-VIII-18 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Berane
D01175(19)Conflent 879|881-II-10 G001298M mandatari, testimoni, jutge Conflent, Rosselló, Cerdanya, Osona [ 868-VIII-18 - 903-XII-31 ] : 914-IV-21 Longuardo G000977M jutge Conflent [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Suniefredo G000971M jutge Conflent, Rosselló [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Unifortes G000974M jutge, bon home Conflent [ 868-VIII-18 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Dodo G000978M jutge Conflent [ 874-III-25 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Fulgentio G000979M saig Conflent, Osona [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Nazario G007916M clergue, monjo, auditor, bon home Conflent [ 874-III-25 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Moreca G007950M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Savarico G007951M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Richario G007952M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Nantuario G007953M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Fruglane G007954M auditor, bon home Conflent [ 879|881-I-28 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Adoario G002736M bon home Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Osona [ 879|881-I-28 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Seniulfo G000642M prevere, testimoni, mandatari, assertor, monjo Conflent, Berguedà [ 854-XI-29 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3 Borrellus G000996M abat, ardiaca, convers, prevere, abat, monjo, escrivà, arxipreste, sacerdot Conflent, Roma - Conflent, Dozy - Conflet, Elna [ 745-IX - 880-X-26 ] : 901-VII-2 Protasio G007741M testimoni Conflent [ [870-878] - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Sion G001870M prevere, bon home, canonge, vasso, testimoni Peralada, Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Girona - Besalú [ 879-VI-26 - 913-V-6 ] : 913-V-6 Atto G007956M testimoni Conflent [ 879|881-II - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Bisio G000975M jutge, marmessor Conflent, Rosselló, Elna [ 868-VIII-18 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Berane
D00099(9)Conflent 901-VII-2 G001298M mandatari, testimoni, jutge Conflent, Rosselló, Cerdanya, Osona [ 868-VIII-18 - 903-XII-31 ] : 914-IV-21 Longuardo G000977M jutge Conflent [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Suniefredo G000971M jutge Conflent, Rosselló [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Unifortes G000978M jutge Conflent [ 874-III-25 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Fulgentio G000979M saig Conflent, Osona [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Nazario G000996M abat, ardiaca, convers, prevere, abat, monjo, escrivà, arxipreste, sacerdot Conflent, Roma - Conflent, Dozy - Conflet, Elna [ 745-IX - 880-X-26 ] : 901-VII-2 Protasio G000981M bon home, testimoni Conflent [ 879|881-I-28 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Wisandus G000983M bon home, testimoni, auditor Conflent [ 874-III-25 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Lubone G000975M jutge, marmessor Conflent, Rosselló, Elna [ 868-VIII-18 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Berane
D00959(7)Cerdanya 886-V-27 G001298M mandatari, testimoni, jutge Conflent, Rosselló, Cerdanya, Osona [ 868-VIII-18 - 903-XII-31 ] : 914-IV-21 Longuardo G001131M prevere, escrivà, testimoni, jurador Conflent, Cerdanya, Urgell, Girona [ 877-IX-2 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25 Wadamirus G000919M vescomte, jutge, testimoni Cerdanya, Osona, Girona, Empúries [ 886-V-27 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Wadamiro G000388M prevere, clergue, vasso, bon home Conflent, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Osona, Besalú [ 879|881-I-28 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25 Bellus G002736M bon home Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Osona [ 879|881-I-28 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Seniulfo G002746M bon home, mandatari, assertor, clergue, prevere, vasso dominico Osona, Girona, Urgell, Empúries [ 887-VI-24 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Olibane G001870M prevere, bon home, canonge, vasso, testimoni Peralada, Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Girona - Besalú [ 879-VI-26 - 913-V-6 ] : 913-V-6 Atto G001315M jutge, canonge, auditor, prevere, bon home Conflent, Peralada, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Empúries, Osona [ 874-III-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Ennecone
D00224(5)Girona 908-XI-20 G000388M prevere, clergue, vasso, bon home Conflent, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Osona, Besalú [ 879|881-I-28 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25 Bellus G002736M bon home Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Osona [ 879|881-I-28 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Seniulfo G002746M bon home, mandatari, assertor, clergue, prevere, vasso dominico Osona, Girona, Urgell, Empúries [ 887-VI-24 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Olibane G001870M prevere, bon home, canonge, vasso, testimoni Peralada, Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Girona - Besalú [ 879-VI-26 - 913-V-6 ] : 913-V-6 Atto G001315M jutge, canonge, auditor, prevere, bon home Conflent, Peralada, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Empúries, Osona [ 874-III-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Ennecone
D01173(5)Conflent 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 G007916M clergue, monjo, auditor, bon home Conflent [ 874-III-25 - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Moreca G000642M prevere, testimoni, mandatari, assertor, monjo Conflent, Berguedà [ 854-XI-29 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3 Borrellus G000996M abat, ardiaca, convers, prevere, abat, monjo, escrivà, arxipreste, sacerdot Conflent, Roma - Conflent, Dozy - Conflet, Elna [ 745-IX - 880-X-26 ] : 901-VII-2 Protasio G007913M clergue, monjo, auditor Conflent [ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Bradila G007928M auditor Conflent [ 879-VI-19|881-IV-24|883-X-25 - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Bunnoni
D01134(4)Conflent 878|879-XI-2 G000996M abat, ardiaca, convers, prevere, abat, monjo, escrivà, arxipreste, sacerdot Conflent, Roma - Conflent, Dozy - Conflet, Elna [ 745-IX - 880-X-26 ] : 901-VII-2 Protasio G007745M Conflent [ [870-878] - 879|881-I-29 ] : 879|881-I-29 Spanila G007741M testimoni Conflent [ [870-878] - 879|881-II-10 ] : 879|881-II-10 Sion G001396M bon home Conflent, Andorra [ [870-878] - 907|908-VI-25 ] : 907|908-VI-25 Seseguti
D00335(3)Osona 913-VI-15 G002736M bon home Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Osona [ 879|881-I-28 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Seniulfo G002746M bon home, mandatari, assertor, clergue, prevere, vasso dominico Osona, Girona, Urgell, Empúries [ 887-VI-24 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Olibane G001315M jutge, canonge, auditor, prevere, bon home Conflent, Peralada, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Empúries, Osona [ 874-III-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Ennecone
D00150(3)Cerdanya 904|906-II-18 G000919M vescomte, jutge, testimoni Cerdanya, Osona, Girona, Empúries [ 886-V-27 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Wadamiro G002746M bon home, mandatari, assertor, clergue, prevere, vasso dominico Osona, Girona, Urgell, Empúries [ 887-VI-24 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Olibane G001315M jutge, canonge, auditor, prevere, bon home Conflent, Peralada, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Empúries, Osona [ 874-III-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Ennecone
D00869(2)Empúries 888-IV-30 G002736M bon home Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Osona [ 879|881-I-28 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Seniulfo G001870M prevere, bon home, canonge, vasso, testimoni Peralada, Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Girona - Besalú [ 879-VI-26 - 913-V-6 ] : 913-V-6 Atto
D01176(2)Rosselló 872|875-XI-23 G001298M mandatari, testimoni, jutge Conflent, Rosselló, Cerdanya, Osona [ 868-VIII-18 - 903-XII-31 ] : 914-IV-21 Longuardo G000975M jutge, marmessor Conflent, Rosselló, Elna [ 868-VIII-18 - 901-VII-2 ] : 901-VII-2 Berane
D00781(2)Cerdanya 891-IV-7 G002746M bon home, mandatari, assertor, clergue, prevere, vasso dominico Osona, Girona, Urgell, Empúries [ 887-VI-24 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Olibane G001995M Conflent, Cerdanya [ 879|881-I-28 - 891-IV-7 ] : 891-IV-7 Ildegisus
D01135(2)Conflent [870-878] G001298M mandatari, testimoni, jutge Conflent, Rosselló, Cerdanya, Osona [ 868-VIII-18 - 903-XII-31 ] : 914-IV-21 Longuardo G001131M prevere, escrivà, testimoni, jurador Conflent, Cerdanya, Urgell, Girona [ 877-IX-2 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25 Wadamirus
D00870(2)Empúries 888-VI-4 G002736M bon home Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Osona [ 879|881-I-28 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Seniulfo G001870M prevere, bon home, canonge, vasso, testimoni Peralada, Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Girona - Besalú [ 879-VI-26 - 913-V-6 ] : 913-V-6 Atto
D00334(2)Osona 913-VI-15 G002736M bon home Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Osona [ 879|881-I-28 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Seniulfo G002746M bon home, mandatari, assertor, clergue, prevere, vasso dominico Osona, Girona, Urgell, Empúries [ 887-VI-24 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Olibane
D00720(2)Girona - Besalu 893-IV-15 G000388M prevere, clergue, vasso, bon home Conflent, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Osona, Besalú [ 879|881-I-28 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25 Bellus G001315M jutge, canonge, auditor, prevere, bon home Conflent, Peralada, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Empúries, Osona [ 874-III-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Ennecone
D01194(2)Conflent 854-XI-29 G000642M prevere, testimoni, mandatari, assertor, monjo Conflent, Berguedà [ 854-XI-29 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3 Borrellus G000996M abat, ardiaca, convers, prevere, abat, monjo, escrivà, arxipreste, sacerdot Conflent, Roma - Conflent, Dozy - Conflet, Elna [ 745-IX - 880-X-26 ] : 901-VII-2 Protasio
D00067(2)Berguedà 899|900-XII-1 G000642M prevere, testimoni, mandatari, assertor, monjo Conflent, Berguedà [ 854-XI-29 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3 Borrellus G000604M edificador Berguedà [ 899|900-XII-1 - 899|900-XII-1 ] : 899|900-XII-1 Oliba
D01184(2)Conflent 874-IV-11 G007300M abat, monjo, sotsdiaca, home Conflent, Dozy - Conflet [ 745-IX - 879|881-II ] : 879|881-II Baronus G000996M abat, ardiaca, convers, prevere, abat, monjo, escrivà, arxipreste, sacerdot Conflent, Roma - Conflent, Dozy - Conflet, Elna [ 745-IX - 880-X-26 ] : 901-VII-2 Protasio
D01162(2)Peralada 879-VI-26 G001870M prevere, bon home, canonge, vasso, testimoni Peralada, Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Girona - Besalú [ 879-VI-26 - 913-V-6 ] : 913-V-6 Atto G001315M jutge, canonge, auditor, prevere, bon home Conflent, Peralada, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Empúries, Osona [ 874-III-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Ennecone
D00328(2)Empúries 913-V-6 G001870M prevere, bon home, canonge, vasso, testimoni Peralada, Conflent, Cerdanya, Empúries, Girona, Girona - Besalú [ 879-VI-26 - 913-V-6 ] : 913-V-6 Atto G001315M jutge, canonge, auditor, prevere, bon home Conflent, Peralada, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Empúries, Osona [ 874-III-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Ennecone
D00998(2)Conflent 745-IX G007300M abat, monjo, sotsdiaca, home Conflent, Dozy - Conflet [ 745-IX - 879|881-II ] : 879|881-II Baronus G000996M abat, ardiaca, convers, prevere, abat, monjo, escrivà, arxipreste, sacerdot Conflent, Roma - Conflent, Dozy - Conflet, Elna [ 745-IX - 880-X-26 ] : 901-VII-2 Protasio
D01047(2)Girona 921|925|926-II-25 G001131M prevere, escrivà, testimoni, jurador Conflent, Cerdanya, Urgell, Girona [ 877-IX-2 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25 Wadamirus G000919M vescomte, jutge, testimoni Cerdanya, Osona, Girona, Empúries [ 886-V-27 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Wadamiro G000388M prevere, clergue, vasso, bon home Conflent, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Osona, Besalú [ 879|881-I-28 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25 Bellus
D01121(2)Girona 921-II-25 G000919M vescomte, jutge, testimoni Cerdanya, Osona, Girona, Empúries [ 886-V-27 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Wadamiro G001315M jutge, canonge, auditor, prevere, bon home Conflent, Peralada, Cerdanya, Girona - Besalu, Girona, Empúries, Osona [ 874-III-25 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Ennecone
D00279(2)Empúries 911-VI-4 G000919M vescomte, jutge, testimoni Cerdanya, Osona, Girona, Empúries [ 886-V-27 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Wadamiro G002746M bon home, mandatari, assertor, clergue, prevere, vasso dominico Osona, Girona, Urgell, Empúries [ 887-VI-24 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Olibane
D01180(2)Conflent 877-IX-2 G001131M prevere, escrivà, testimoni, jurador Conflent, Cerdanya, Urgell, Girona [ 877-IX-2 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25 Wadamirus G000996M abat, ardiaca, convers, prevere, abat, monjo, escrivà, arxipreste, sacerdot Conflent, Roma - Conflent, Dozy - Conflet, Elna [ 745-IX - 880-X-26 ] : 901-VII-2 Protasio
D01202(2)Conflent [873-VI-20 - 874-IV-10] G007300M abat, monjo, sotsdiaca, home Conflent, Dozy - Conflet [ 745-IX - 879|881-II ] : 879|881-II Baronus G000996M abat, ardiaca, convers, prevere, abat, monjo, escrivà, arxipreste, sacerdot Conflent, Roma - Conflent, Dozy - Conflet, Elna [ 745-IX - 880-X-26 ] : 901-VII-2 Protasio
D00876(2)Osona 888-IV-20 G000919M vescomte, jutge, testimoni Cerdanya, Osona, Girona, Empúries [ 886-V-27 - 921-II-25 ] : 921-II-25 Wadamiro G002746M bon home, mandatari, assertor, clergue, prevere, vasso dominico Osona, Girona, Urgell, Empúries [ 887-VI-24 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15 Olibane

Codis = 1298 977 971 7974 7976 974 978 979 7916 7950 1131 919 2703 1550 7951 7952 7953 388 7954 2736 642 7300 996 8058 7745 7741 8057 1396 6139 2746 604 7558 526 298 981 1103 881 1995 1870 7956 983 8059 7913 7928 1049 1007 1315 7973 1407 6592 975 8060

On la majoria són coneguts de la resta d documents del context, oerò amb algunes adicions interessants. Els testimonis Sisegutus=1396 Oliba i Ildegisus, també es planteja si Vincio no serà el Bisio dels altres documents, però es decarta. El signants Ennecone Stephani Roborati i Sargisi. Tots ells planyegen dubtes. Sisegutus hauria de ser=1396. Oliba=2746 però és un perfil amb senyals clares de sopreassignació i caldria reestructurar-lo - s'ha partit entre 2746 per esments osonecs i 8084 per cerdans. Per context, Ildegisus=1995. Ennecho hauria d ser el jutge homònim=1315 , les cohomónies són múltiples, especialment amb Oliba i podria indicar una influència urgellenca. Queden sense candidat clar Vincio, Stephani, Roborati i Sargisi.

Creat 2021-08-31. Darrera modificació de la pàgina el 20 de September del 2021 a les 17h24