Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : El matrimoni Serbodei i Fredecontes ven a l'arxiprest Godemare una terra en el lloc de Sancti Felicis en l'apendici del castell Torelonene del territori Osonense.

Resum : El matrimoni Serbodei i Fredecontes ven a l'arxiprest Godemare una terra en el lloc de Sancti Felicis en l'apendici del castell Torelonene del territori Osonense , per dos solidos.

Dates : 881-I-30

Lloc : Osona

Autor :

Original :

Bibliografia : -

Antropònims : (10) -

 1. Serbodei,
  1. Nos vinditores , id est Serbodei & uxor mea Fredecondes , tivi Godemare archipresbiter , em[..]re nostro.
  2. Constat nos vindere tivi deverem , sicuti & per hac scriptura vindicionis nostre vindimus [...]i , terra nostra in territorio Osonense , in apendicio de castro Torelonense , in locum ubi dicitur domum Sancti Felicis.
  3. Si quis nos Serbodei aut uxor mea Fredecondis , aut aliquis de fratribus , vel de filiis , sed vel de eredibus nostris , vel quislibet omo ex aversa veniens subposita vel subrogata persona nostra , qui contra hac cartam vindicionis nostre venerit ad inrumpendum , aut nos venerimus , inferam seu inferamus vobis ipsas kasas & ipsa terra duplet tivi in vinculo tivi perpetim abitura.
  4. Sig+num Servodei. Sig+num Fredecondes , qui hac cartam vindicionis fecimus fecimus & testibus tradimus ad rovorandum.
 2. Fredecondes,
  1. Nos vinditores , id est Serbodei & uxor mea Fredecondes , tivi Godemare archipresbiter , em[..]re nostro.
  2. Constat nos vindere tivi deverem , sicuti & per hac scriptura vindicionis nostre vindimus [...]i , terra nostra in territorio Osonense , in apendicio de castro Torelonense , in locum ubi dicitur domum Sancti Felicis.
  3. Si quis nos Serbodei aut uxor mea Fredecondis , aut aliquis de fratribus , vel de filiis , sed vel de eredibus nostris , vel quislibet omo ex aversa veniens subposita vel subrogata persona nostra , qui contra hac cartam vindicionis nostre venerit ad inrumpendum , aut nos venerimus , inferam seu inferamus vobis ipsas kasas & ipsa terra duplet tivi in vinculo tivi perpetim abitura.
  4. Sig+num Servodei. Sig+num Fredecondes , qui hac cartam vindicionis fecimus fecimus & testibus tradimus ad rovorandum.
 3. Godemare, arxipreste
  1. Nos vinditores , id est Serbodei & uxor mea Fredecondes , tivi Godemare archipresbiter , em[..]re nostro.
  2. Constat nos vindere tivi deverem , sicuti & per hac scriptura vindicionis nostre vindimus [...]i , terra nostra in territorio Osonense , in apendicio de castro Torelonense , in locum ubi dicitur domum Sancti Felicis.
 4. Saturnino,
  1. Et adfrontat ipsas kasas , de parte orientis in terra Saturnino , & de alia parte infrontat in ipso rigo , de tertio vero latus in ipso prato.
  2. Sig+num Qunaberto. Sig+num Atovino. Sig+num Saturnini. Flaginus diaconus SSS. Attila bprs. SSS.
 5. Karlagmanno, rei
  1. anno II. regnante anno II. regnante Karlagmanno rege. rege.
 6. Qunaberto,
  1. Sig+num Qunaberto. Sig+num Atovino. Sig+num Saturnini. Flaginus diaconus SSS. Attila bprs. SSS.
 7. Atovino,
  1. Sig+num Qunaberto. Sig+num Atovino. Sig+num Saturnini. Flaginus diaconus SSS. Attila bprs. SSS.
 8. Flaginus, diaca
  1. Sig+num Qunaberto. Sig+num Atovino. Sig+num Saturnini. Flaginus diaconus SSS. Attila bprs. SSS.
 9. Attila, prevere
  1. Sig+num Qunaberto. Sig+num Atovino. Sig+num Saturnini. Flaginus diaconus SSS. Attila bprs. SSS.
 10. Rekaredus, prevere, escrivà
  1. Rekaredus presbiter , qui hac cartam vindicionis rogatus scripsi & SSS. die & anno quo supra.

Topònims : (3) -

 1. Osonense, territori
  1. Constat nos vindere tivi deverem , sicuti & per hac scriptura vindicionis nostre vindimus [...]i , terra nostra in territorio Osonense , in apendicio de castro Torelonense , in locum ubi dicitur domum Sancti Felicis.

 1. Torelonense, castell
  1. Constat nos vindere tivi deverem , sicuti & per hac scriptura vindicionis nostre vindimus [...]i , terra nostra in territorio Osonense , in apendicio de castro Torelonense , in locum ubi dicitur domum Sancti Felicis.

 1. Sancti Felicis, domus
  1. Constat nos vindere tivi deverem , sicuti & per hac scriptura vindicionis nostre vindimus [...]i , terra nostra in territorio Osonense , in apendicio de castro Torelonense , in locum ubi dicitur domum Sancti Felicis.

Datació : -

Factam kartam vindicionis III. kalendas febroarias , anno II. regnante Karlagmanno rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 2
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : I-30

Text : -

In nomine Domini. Nos vinditores , id est Serbodei & uxor mea Fredecondes , tivi Godemare archipresbiter , em[..]re nostro. Constat nos vindere tivi deverem , sicuti & per hac scriptura vindicionis nostre vindimus [...]i , terra nostra in territorio Osonense , in apendicio de castro Torelonense , in locum ubi dicitur domum Sancti Felicis. In eodem loco vindimus tivi kasas nostras cum exio & regresio suo . & de terra pecia I. & ipsas kasas cum suos superpositos & exio & regressio. Et adfrontat ipsas kasas , de parte orientis in terra Saturnino , & de alia parte infrontat in ipso rigo , de tertio vero latus in ipso prato. Vindimus tivi ipsas kasas & ipsa terra inter ipsas adrontationes in aderato vel definito pretio solidos II. , quod tu emtor nobis dedisti & nos vinditores manibus nostris de presente , & nichilque de ipso pretio aput te emtore non remansit est manifestum. Quem vero ipsas kasas & ipsa terra ab odierno die & tempore abeas , adeas , teneas & possideas , & liveram in Dei nomine abeas potestatem. Si quis nos Serbodei aut uxor mea Fredecondis , aut aliquis de fratribus , vel de filiis , sed vel de eredibus nostris , vel quislibet omo ex aversa veniens subposita vel subrogata persona nostra , qui contra hac cartam vindicionis nostre venerit ad inrumpendum , aut nos venerimus , inferam seu inferamus vobis ipsas kasas & ipsa terra duplet tivi in vinculo tivi perpetim abitura. Et in antea istam kartam vindicionis firmis & stavilis permaneat.

Factam kartam vindicionis III. kalendas febroarias , anno II. regnante Karlagmanno rege.

Sig+num Servodei. Sig+num Fredecondes , qui hac cartam vindicionis fecimus fecimus & testibus tradimus ad rovorandum. Sig+num Qunaberto. Sig+num Atovino. Sig+num Saturnini. Flaginus diaconus SSS. Attila bprs. SSS.

Rekaredus presbiter , qui hac cartam vindicionis rogatus scripsi & SSS. die & anno quo supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Afrontacions triangulars.

Identificacions:

Primer esment a Torelló.

La cerca per lemes de , 326 Servodei Fredecondes Godemare Qunaberto Atovino Saturnini Flaginus Attila Rekaredus , dóna (eliminant el servodei69 bisbe)

D00334 Attila=Audolina1913 =Rechirada3239 Flaginus=Felicia2916 Attila=Audolina3144 Godemare=Godemare3186 Attila=Audelino2922 Godemare=Godemare3031 - Osona326
D00908 Attila=Addla210 Godemare=Gotmar71 Attila=Azilia6878 - Osona326
D00006 Godemare=Gotmar71 Rekaredus=Ricardi3593 - Osona326
D00885 Rekaredus=Recaredus1740 Godemare=Gotmar71 =Feles6766 - Osona326
D00909 Attila=Addla210 Godemare=Gotmar71 Attila=Azilia6878 - Osona326
D00798 Attila=Addla210 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00371 Attila=Addala3434 Attila=Atila1572 - Osona326
D00857 Attila=Addla210 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00952 Attila=Addla210 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00195 Rekaredus=Recerada1676 Flaginus=Felices1677 - Osona326
D00227 Attila=Audolina1913 - Osona326
D01046 Godemare=Gotmar71 Godemare=Godmarus7502 - Osona326
D00950 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00671 Attila=Adaleu5667 Attila=Atala5661 - Osona326
D00189 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00167 Attila=Atilane1497 =Adovigia1493 - Osona326
D00212 Rekaredus=Recaredus1740 Godemare=Gotmaro1735 - Osona326
D00835 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00790 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00773 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00736 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00724 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00390 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00026 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00028 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D01045 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00171 Attila=Atila1572 - Osona326
D00910 Attila=Azilia6878 - Osona326
D01061 Attila=Azilia6878 - Osona326
D00304 Flaginus=Felice2433 - Osona326
D00117 Attila=Eutolane1106 - Osona326
D00858 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00836 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00867 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00151 =Adalec1342 - Osona326
D00963 Attila=Adalinus7145 - Osona326
D00875 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00818 Godemare=Godomare6365 - Osona326
D00884 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00874 Godemare=Gotmar71 - Osona326
D00025 Flaginus=Folconis376 - Osona326
D00052 Flaginus=Folconis376 - Osona326

Que només aporta Recaredus1740 amb possibiltats (el nom es infreqüent) , el bisbe Gotmar71 per l'arxiprest comparador (sera bisbe cinc anys més tard) més Gotmaro1735 que coincidirà amb Recaredus 1740 en el testament d'idalguer 27 anys més tard , i varis candidats osonecs per el prevere Attila 210|6878,1497,5661|5667,1572.

1916 1672 6402 252 71 1735 3568 851 1740 1954 210 216 6878 1497 5661 5667 1572

La cerca de repeticions de grups d'homònims , dóna (separant els d'osona),

(D00908) Addla210 Azilia6878 Gotmar71
(D00909) Addla210 Azilia6878 Gotmar71
(D00798) Addla210 Gotmar71
(D00857) Addla210 Gotmar71
(D00952) Addla210 Gotmar71
(D00885) Gotmar71 Recaredus1740
(D00212) Gotmaro1735 Recaredus1740
(D01092) Adalone216 Addla210 Gondemares252 Recaredus1740
(D00015) Adalone216 Addla210 Gondemares252
(D00224) Addla210 Gondemares252
(D00720) Adalone216 Addla210
(D00732) Adalone216 Addla210
(D00959) Addla210 Gondemares252
(D01047) Adalone216 Gondemares252

Si l'arxipreste és el futur bisbe Gotmar71 , el prevere Adala pot ser el prevere i futur arxipreste Addla210 i l'escrivà el prevere il·lustre Recaredus1740.

Recaredus i Adala huarien anat al judici de Ullà el proper maig.

Creat 2019-08-28. Darrera modificació de la pàgina el 29 de August del 2019 a les 01h00