Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Petrus ven a Stephano un palacia en el comtat Vallense en la vila de Meserata i el vilar de Richilas.

Resum : Petrus ven a Stephano un palacia en el comtat Vallense en la vila de Meserata i el vilar de Richilas que li vingué per veu del seu difunt amic Sperandeo , la seva àvia Adaluira i la seva mare Gradile , per divuit solidos.

Dates : 895-IV-29

Lloc : Girona

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (12) -

 1. Petrus,
  1. n nomine Domini. Ego Petrus venditor sum tibi Stephano emptore.
  2. Sig+num Petro , sig+num Stephano emptore , qui hanc cartam firmavimus firmarique rogavimus.
 2. Stephano,
  1. n nomine Domini. Ego Petrus venditor sum tibi Stephano emptore.
  2. Sig+num Petro , sig+num Stephano emptore , qui hanc cartam firmavimus firmarique rogavimus.
 3. Sperandeo, difunt
  1. Vindo tibi in iam dicto palacio cum curtes , ortos cum illorum pomiferis & terras cultas & [...]tas & linare & VII. campos , quod advenit mihi ex voce quondam amico meo Sperandeo & avia mea Adaluira & genitrice mea Gradile.
 4. Adaluira,
  1. Vindo tibi in iam dicto palacio cum curtes , ortos cum illorum pomiferis & terras cultas & [...]tas & linare & VII. campos , quod advenit mihi ex voce quondam amico meo Sperandeo & avia mea Adaluira & genitrice mea Gradile.
 5. Gradile,
  1. Vindo tibi in iam dicto palacio cum curtes , ortos cum illorum pomiferis & terras cultas & [...]tas & linare & VII. campos , quod advenit mihi ex voce quondam amico meo Sperandeo & avia mea Adaluira & genitrice mea Gradile.
 6. Hodone, rei
  1. anno VIII. regnante Hodone rege.
 7. Trassemiro,
  1. Sig+num Trassemiro , sig+num Ricimiro , sig+num Fele , sig+num Gomesindo , sig+num Bellus.
 8. Ricimiro,
  1. Sig+num Trassemiro , sig+num Ricimiro , sig+num Fele , sig+num Gomesindo , sig+num Bellus.
 9. Fele,
  1. Sig+num Trassemiro , sig+num Ricimiro , sig+num Fele , sig+num Gomesindo , sig+num Bellus.
 10. Gomesindo,
  1. Sig+num Trassemiro , sig+num Ricimiro , sig+num Fele , sig+num Gomesindo , sig+num Bellus.
 11. Bellus,
  1. Sig+num Trassemiro , sig+num Ricimiro , sig+num Fele , sig+num Gomesindo , sig+num Bellus.
 12. Vuisandus, prevere, escrivà
  1. In Dei nomine. Vuisandus presbiter , qui hanc vendicionem scripsi & SSS sub die & anno quo supra.

Topònims : (3) -

 1. Valleses, comtat, territori
  1. Per hanc scripturam venditionis mee vindo tibi hic in territorio Valleses , infra termines de villa Meserata , palacia cum curtes & ortos & terras cultas & incultas & linares cum illorum pomiferis , qui sunt in iam dicto comitatu Vallese , in iam dicta villa Meserata & in villare Richilas.

 1. Meserata, vila
  1. Per hanc scripturam venditionis mee vindo tibi hic in territorio Valleses , infra termines de villa Meserata , palacia cum curtes & ortos & terras cultas & incultas & linares cum illorum pomiferis , qui sunt in iam dicto comitatu Vallese , in iam dicta villa Meserata & in villare Richilas.
 2. Richilas, vilar
  1. Per hanc scripturam venditionis mee vindo tibi hic in territorio Valleses , infra termines de villa Meserata , palacia cum curtes & ortos & terras cultas & incultas & linares cum illorum pomiferis , qui sunt in iam dicto comitatu Vallese , in iam dicta villa Meserata & in villare Richilas.

Datació : -

Facta carta venditionis die III. kalendas madii , anno VIII. regnante Hodone rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 8
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : IV-29

Text : -

n nomine Domini. Ego Petrus venditor sum tibi Stephano emptore. Per hanc scripturam venditionis mee vindo tibi hic in territorio Valleses , infra termines de villa Meserata , palacia cum curtes & ortos & terras cultas & incultas & linares cum illorum pomiferis , qui sunt in iam dicto comitatu Vallese , in iam dicta villa Meserata & in villare Richilas. Vindo tibi in iam dicto palacio cum curtes , ortos cum illorum pomiferis & terras cultas & [...]tas & linare & VII. campos , quod advenit mihi ex voce quondam amico meo Sperandeo & avia mea Adaluira & genitrice mea Gradile. Sic tibi vindo sicut iam supra dictum est , in quantum ipsam meam medietatem quam ego ibi iusto ordine mereor hereditare , ab integro tibi vindo id est propter precium solidos XVIII. , tantum quod tu emptor dedisti & ego venditor recepi manibus meis , ita quod de ipso precio apud te emptore non remansit & est manifestum. Quem vero ipso palacio cum curtes & hortos & terras cultas & incultas , cum illorum pomiferis & linare supra scripto ipsa medietate & in silvis , aquis , aquarum , u[.]eductis & reductis , in omnibus & per omnia de meo iure in tuo trado dominio & potestate a proprio , ut quicquid exinde facere vel iudicare volueris ex prefato die & tempore , in Dei nomine , habeas potestatem. Sane quod si ego venditor aut aliquis de filiis aut heredibus nostris qui contra hanc cartam venditionis venerit ad inrumpendum non valeat vendicare quod repetit , sed inferat vel inferant tibi omnia superius scripta , quantum ad eo tempore inmeliorata fuerit , dupla tibi perpetim habitura & hec venditio firma & stabilis permaneat.

Facta carta venditionis die III. kalendas madii , anno VIII. regnante Hodone rege.

Sig+num Petro , sig+num Stephano emptore , qui hanc cartam firmavimus firmarique rogavimus. Sig+num Trassemiro , sig+num Ricimiro , sig+num Fele , sig+num Gomesindo , sig+num Bellus.

In Dei nomine. Vuisandus presbiter , qui hanc vendicionem scripsi & SSS sub die & anno quo supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Destaca la venta d'un palatia , la transmissió materna de dues generacions i la signa de les dues parts en l'escatocol.

Identificacions:

2111 3172 428 3464 631 3463 285 1446 2533 1063 2288 2750 3457 897 273 818 634 3365 2957 2390 2895 3474 2344 2272 1112 1459 2662 2396 1451 1570 3043 1729 3237 809 1967 388 854 287 2071 1755 2614 1091 3356 886 891 1025 1190 1651 3403 1200 981 961

Les repeticions de grups d'homònims , dóna:

(D00161)904-XI-8 (Girona)
Servusdei bisbe de l'església Jherundensis consagra en la vila de Fontanedo , pagus Jerundense , les esglésies de Sanctae Mariae , Sancti Michaelis i Sancti Johannis.
Fele1451 Stephano1446 Trasemirus1459
(D00224)908-XI-20 (Girona)
Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus.
Bellus388 Trasemirus1459 Wisindis886
(D00028)898|899-VIII-5 (Osona)
El bisbe Gotmar a precs de l'abadessa Emma consagra Sant Martí del Congost.
Bellus388 Petrus428
(D00301)912-II-27 (Osona)
El prevere Andraldus ven a Hemmone gracia Dei abadessa , dues terres en el comtat d'Ausona , en la vall Riopullense , en el lloc dit Valle Facunda , a la vila de Balbos.
Bellus388 Wisandus961
(D00199)907-VIII-1 (Osona)
Assenarius ven a l'abadessa Hemmone terres en el comtat Ausona , a la vall anomenada Valle Facunda , a la vila dita Vinea.
Bellus388 Wisandus961
(D00276)911-V-1 (Osona)
El matrimoni Tudisclus i Heldoverta , també coneguda com Exallo , venen a l'abadessa Hemmone , una terra en el comtat d'Aussona , a Valle Facunda , al lloc dit Vinea.
Gardilone2272 Wisandus961
(D00325)913-II-10 (Osona)
Teudisclus reconeix judicialment haver ocupat il·legalment durant quinze anys unes terres de l'abadessa Hemmone a la vila de Vinea.
Bellone1755 Wisandus961
(D00335)913-VI-15 (Osona)
Resolució del judici de Vallfogona. Oliba mandatari del comte Mirone , reconeix que els habitants de la vall de Sancti Iohannis no han de prestar cap servei reial , atès que els habitants de la vall hi van estat posats per manament reial en temps del comte Wifredus i per acció de la seva filla Hemmo.
Bellone1755 Wisandus961
(D00017)898-IV-25 (Girona)
Stephanus ven a Daniel terra a la vila de Salto al territori de Girona.
Bellone287 Stephano285
(D00334) Wisandus961 Stephano2750 Bellone1755 Sperandeo2895 Sperandeo2957 Gomesinda3043 Petrus3172 Gomesindo3237
(D00329) Bellus2614 Fele2662
(D00375)917|922-VIII-12 (Besalú)
Alterat? Uuigo bisbe Gerundensis acut a consagrar les parròquies de Sancti Petri i Sancti Felicis en la vila de Fonte Cuberta , del pagus Bisullunensi , construides i dotades per el prevere Eldefredus.
Petrus3464-3463 Sperandeo3474 Stephano3457
(D00086)~900 (Girona)
Reconeixement de limits fet per el jutge Tassi.
Sperandeo897 Wisandus891-886
(D00081)900-IV-30 (Osona)
Acta judicial de la falta de pagament dels delmes de Santa Maria (de Ripoll) per part dels habitants d'Stivola i Monte Nigro.
Gomesindus809 Sperandei818
(D00067)899|900-XII-1 (Berguedà)
Nantigis consagra Sant Sadurni, Sant Hilari i Sta Maria de La Quar.
Petrus631 Sperandeo634
(D00299)912-II-8 (Barcelona)
Matrona viuda de Gaugefredi, dóna al seu fill Audegario i a la casa de S. Cucuphati la mitad de les seves pòssesions en el terme del castell de Cervilione del comtat Barch.
Fele2396 Sperandeo2390

S'ignoren les repeticions trobades en el judici de Vallfogona (D00334) i en la venta de Mocoro (D00329). El difunt Sperandeo no és compatible amb els dels documents (D00375)917|922-VIII-12 (Besalú)
Alterat? Uuigo bisbe Gerundensis acut a consagrar les parròquies de Sancti Petri i Sancti Felicis en la vila de Fonte Cuberta , del pagus Bisullunensi , construides i dotades per el prevere Eldefredus.
, (D00086)~900 (Girona)
Reconeixement de limits fet per el jutge Tassi.
, (D00067)899|900-XII-1 (Berguedà)
Nantigis consagra Sant Sadurni, Sant Hilari i Sta Maria de La Quar.
, (D00299)912-II-8 (Barcelona)
Matrona viuda de Gaugefredi, dóna al seu fill Audegario i a la casa de S. Cucuphati la mitad de les seves pòssesions en el terme del castell de Cervilione del comtat Barch.
i (D00081)900-IV-30 (Osona)
Acta judicial de la falta de pagament dels delmes de Santa Maria (de Ripoll) per part dels habitants d'Stivola i Monte Nigro.
. Les repeticions plantegen la re-unificació de Wisandus961 i Wisandus886, , que sembla probable per tractar-se de dos preveres. També es planteja de re-unificació de Bellus388 i Bellone1755 que cal però rebutjar per un ser un prevere i l'altre figurar com a laic en un dels seus documents ; amb tot , els Bellus són molt freqüents i de dubtosa catalogació.

El parell de veïns Bellone287 i Stephano285 del document (D00017)898-IV-25 (Girona)
Stephanus ven a Daniel terra a la vila de Salto al territori de Girona.
no sembla altra cosa que una coincidència.

El document (D00161)904-XI-8 (Girona)
Servusdei bisbe de l'església Jherundensis consagra en la vila de Fontanedo , pagus Jerundense , les esglésies de Sanctae Mariae , Sancti Michaelis i Sancti Johannis.
planteja un Stephano reedificador i uns Fele i Trasemirus religiosos al costat del bisbe de Girona nou anys més tard, i el (D00224)908-XI-20 (Girona)
Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus.
, aquest mateix Trasemirus fent d'escrivà de l'entronització de Wigo encara quatre anys més endavant amb els preveres Wisandus (reunificat) i Bellus.

La Gardilone veïna i propietària a Vallfogona l'any 911 del document (D00276)911-V-1 (Osona)
El matrimoni Tudisclus i Heldoverta , també coneguda com Exallo , venen a l'abadessa Hemmone , una terra en el comtat d'Aussona , a Valle Facunda , al lloc dit Vinea.
, no sembla compatible amb l'aparentment ja difunta mare de Petrus el 895 que el text presenta.

Es reunifiquem els Wisandus961 i Wisandus891 i es modifica Wisandus886 , i s'accepten les identitats de Bellus388 , Fele1451 , Stephano1446 i Trasemirus1459.

Creat 2012-11-21. Darrera modificació de la pàgina el 01 de July del 2019 a les 13h36