Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Alterat? A la vila d'Anaciazi , es fa notícia de la conquesta de la vila anomenada Aionam feta per el comte Willelmus a Anscherium. En assemblea promoguda per el duc , Anscherius no pogué provar que la vila li venia ni de testament ni d'heretat , i per tant el duc la retornà als seus legítims senyors , l'abat Berno i els monjos Cluniensibus , d'acord amb el testament fet per l'abadessa Ava.

Resum : Alterat? A la vila d'Anaciazi , es fa notícia de la conquesta de la vila anomenada Aionam feta per el comte Willelmus a Anscherium. En assemblea promoguda per el duc , el dia anterior , Anscherius no pogué provar que la vila li venia ni de testament ni d'heretat , i per tant el duc la retornà als seus legítims senyors , l'abat Berno i els monjos Cluniensibus , d'acord amb el testament fet per l'abadessa Ava.

Dates : 913-X-30

Lloc : Mâçon

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (21) -

 1. Willelmus, comte , duc
  1. Noticia quo ordine vel qualiter Willelmus comes quandam villam nomine Aionam , lege favente , super Anscherium conquisivit.
  2. Noverint igitur omnes qui hoc vel audituri vel lecturi sunt , quod prefatus dux , infra tempora legibus prestituta , eundem Ansgerium interpellavit , quia scilicet villam Aionam contra jus vel civile vel publicum teneret ; nec vim aliquam inferens , nec potestatem quamvis princeps exercens , concessit locum & tempus , ut si posset sese legaliter tueretur.
  3. Causa vero diu multumque discussa ac tandem ad sui finem ordinarie perducta , cum isdem Anscherius neque testamentariam neque hereditariam valeret obtendere , recredit se & in magno ut erat placito , in villa Anaziaco , IIII. kalendas novembris , cunctis videntibus , reddidit eandem villam , & suo legali possessori , Willelmo videlicet comiti , legaliter restituit.
 2. Anscherium,
  1. Noticia quo ordine vel qualiter Willelmus comes quandam villam nomine Aionam , lege favente , super Anscherium conquisivit.
  2. Noverint igitur omnes qui hoc vel audituri vel lecturi sunt , quod prefatus dux , infra tempora legibus prestituta , eundem Ansgerium interpellavit , quia scilicet villam Aionam contra jus vel civile vel publicum teneret ; nec vim aliquam inferens , nec potestatem quamvis princeps exercens , concessit locum & tempus , ut si posset sese legaliter tueretur.
  3. Causa vero diu multumque discussa ac tandem ad sui finem ordinarie perducta , cum isdem Anscherius neque testamentariam neque hereditariam valeret obtendere , recredit se & in magno ut erat placito , in villa Anaziaco , IIII. kalendas novembris , cunctis videntibus , reddidit eandem villam , & suo legali possessori , Willelmo videlicet comiti , legaliter restituit.
 3. Ava, abadessa
  1. Tunc ille mox Cluniaco , unde dudum fuerat & ad quam per testamentum pertinebat , quod Ava abbatissa , de eodem Cluniaco eidem fecerat , reddere studuit , atque Bernoni abbati & Cluniensibus monachis ad honorem Dei sanctorumque apostolorum Petri & Pauli perpetualiter possidendam recipere fecit.
 4. Bernoni, abat
  1. Tunc ille mox Cluniaco , unde dudum fuerat & ad quam per testamentum pertinebat , quod Ava abbatissa , de eodem Cluniaco eidem fecerat , reddere studuit , atque Bernoni abbati & Cluniensibus monachis ad honorem Dei sanctorumque apostolorum Petri & Pauli perpetualiter possidendam recipere fecit.
 5. Petri, sant
  1. Tunc ille mox Cluniaco , unde dudum fuerat & ad quam per testamentum pertinebat , quod Ava abbatissa , de eodem Cluniaco eidem fecerat , reddere studuit , atque Bernoni abbati & Cluniensibus monachis ad honorem Dei sanctorumque apostolorum Petri & Pauli perpetualiter possidendam recipere fecit.
 6. Pauli, sant
  1. Tunc ille mox Cluniaco , unde dudum fuerat & ad quam per testamentum pertinebat , quod Ava abbatissa , de eodem Cluniaco eidem fecerat , reddere studuit , atque Bernoni abbati & Cluniensibus monachis ad honorem Dei sanctorumque apostolorum Petri & Pauli perpetualiter possidendam recipere fecit.
 7. Rogarii, comte
  1. S. Rogarii comitis , Guigonis , Guichardi , Unfredi , Begonis , Franconis ,
 8. Guigonis,
  1. S. Rogarii comitis , Guigonis , Guichardi , Unfredi , Begonis , Franconis ,
 9. Guichardi,
  1. S. Rogarii comitis , Guigonis , Guichardi , Unfredi , Begonis , Franconis ,
 10. Unfredi,
  1. S. Rogarii comitis , Guigonis , Guichardi , Unfredi , Begonis , Franconis ,
 11. Begonis,
  1. S. Rogarii comitis , Guigonis , Guichardi , Unfredi , Begonis , Franconis ,
 12. Franconis,
  1. S. Rogarii comitis , Guigonis , Guichardi , Unfredi , Begonis , Franconis ,
 13. Bernardi,
  1. Bernardi , Gauzfredi , Herberti , Madalberti , Acberti , Ginuisi , Gerliconis.
 14. Gauzfredi,
  1. Bernardi , Gauzfredi , Herberti , Madalberti , Acberti , Ginuisi , Gerliconis.
 15. Herberti,
  1. Bernardi , Gauzfredi , Herberti , Madalberti , Acberti , Ginuisi , Gerliconis.
 16. Madalberti,
  1. Bernardi , Gauzfredi , Herberti , Madalberti , Acberti , Ginuisi , Gerliconis.
 17. Acberti,
  1. Bernardi , Gauzfredi , Herberti , Madalberti , Acberti , Ginuisi , Gerliconis.
 18. Ginuisi,
  1. Bernardi , Gauzfredi , Herberti , Madalberti , Acberti , Ginuisi , Gerliconis.
 19. Gerliconis,
  1. Bernardi , Gauzfredi , Herberti , Madalberti , Acberti , Ginuisi , Gerliconis.
 20. Ado, escrivà
  1. Ego Ado , ad vicem cancellarii , scripsi , anno XVI. regnante Karolo rege.
 21. Carles, rei
  1. anno XVI. regnante Karolo rege.

Topònims : (3) -

 1. Aionam, vila
  1. Noticia quo ordine vel qualiter Willelmus comes quandam villam nomine Aionam , lege favente , super Anscherium conquisivit.
  2. Noverint igitur omnes qui hoc vel audituri vel lecturi sunt , quod prefatus dux , infra tempora legibus prestituta , eundem Ansgerium interpellavit , quia scilicet villam Aionam contra jus vel civile vel publicum teneret ; nec vim aliquam inferens , nec potestatem quamvis princeps exercens , concessit locum & tempus , ut si posset sese legaliter tueretur.
 2. Anaziaco, vila
  1. Causa vero diu multumque discussa ac tandem ad sui finem ordinarie perducta , cum isdem Anscherius neque testamentariam neque hereditariam valeret obtendere , recredit se & in magno ut erat placito , in villa Anaziaco , IIII. kalendas novembris , cunctis videntibus , reddidit eandem villam , & suo legali possessori , Willelmo videlicet comiti , legaliter restituit.
  2. Actum Anaziaci publice , III. kalendas novembris.
 3. Cluniaco, genèric
  1. Tunc ille mox Cluniaco , unde dudum fuerat & ad quam per testamentum pertinebat , quod Ava abbatissa , de eodem Cluniaco eidem fecerat , reddere studuit , atque Bernoni abbati & Cluniensibus monachis ad honorem Dei sanctorumque apostolorum Petri & Pauli perpetualiter possidendam recipere fecit.

Datació : -

Actum Anaziaci publice , III. kalendas novembris.
Ego Ado , ad vicem cancellarii , scripsi , anno XVI. regnante Karolo rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 16
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : X-10

Text : -

Noticia quo ordine vel qualiter Willelmus comes quandam villam nomine Aionam , lege favente , super Anscherium conquisivit. Noverint igitur omnes qui hoc vel audituri vel lecturi sunt , quod prefatus dux , infra tempora legibus prestituta , eundem Ansgerium interpellavit , quia scilicet villam Aionam contra jus vel civile vel publicum teneret ; nec vim aliquam inferens , nec potestatem quamvis princeps exercens , concessit locum & tempus , ut si posset sese legaliter tueretur. Causa vero diu multumque discussa ac tandem ad sui finem ordinarie perducta , cum isdem Anscherius neque testamentariam neque hereditariam valeret obtendere , recredit se & in magno ut erat placito , in villa Anaziaco , IIII. kalendas novembris , cunctis videntibus , reddidit eandem villam , & suo legali possessori , Willelmo videlicet comiti , legaliter restituit. Tunc ille mox Cluniaco , unde dudum fuerat & ad quam per testamentum pertinebat , quod Ava abbatissa , de eodem Cluniaco eidem fecerat , reddere studuit , atque Bernoni abbati & Cluniensibus monachis ad honorem Dei sanctorumque apostolorum Petri & Pauli perpetualiter possidendam recipere fecit.

S. Rogarii comitis , Guigonis , Guichardi , Unfredi , Begonis , Franconis , Bernardi , Gauzfredi , Herberti , Madalberti , Acberti , Ginuisi , Gerliconis.

Actum Anaziaci publice , III. kalendas novembris.

Ego Ado , ad vicem cancellarii , scripsi , anno XVI. regnante Karolo rege.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Text molt interesant , tant per el que explica com per la terminologia i formulació emprada (ex: l'ús i significat de principes i conquesivit , la manca de referències geogràfiques de context , la fórmula de datació partida , la menció al canceller , com en els diplomes reials , a semblança de la fundació de Cluny.)

Identificacions:

Text molt complicat(delicat , amb moltíssimes possibilitats , atès que hi figuren personatges molt ben documentats. Els noms (i les circumstàncies) apunten més aviat a gent noble , i de fet , moltes de les possibles identificacions ho són (concretament , un duc , un comte , dos vescomtes ,un arquebisbe i dos bisbes) ; tantes , que si més no , fan sospitar falsificació.

Les repeticions de grups d'homònims , dóna :

(D00262)909|910-IX-11 (Borgonya - Bourges)
Alterat? Fundació abadia de Cluny. Guillelmus dono Dei comte i duc, en la ciutat de Bituricae, dóna en testament públic la vila de Clugniacum al monestir dels sants apòstols Petri et Pauli.
Guillem , Ava , Berno , Madalbertus2173 , Atto2175 , Wigonis1645 , Ugberti4023 , Gauzfredi2183 , Teutardi2184 , Bernardi2204
(D00459)910|912|[915-917]-XI (Alvèrnia)
Estant a Celsiniacas , el príncep i marquès Willelmus , amb el consentiment de la seva muller Ingelbergae , dóna a l'església dita de Celsinanicas fundada per ell mateix , bens sits en la pàtria Arvenica.
Guillem , Abboni3574 , Rotgerii4037 , Ugberti4023 , Bernardi2204-3606 , Gozfredi2183
(D00078)898-V-23 (Nimes)
Judici entre Rostagno i Agilardo bisbe de Nimes per l'església de Sancte Marie de la vila de Patronianicus del comtat de Nimes.
Bernardo715-734-761 , Gauzfredo744 , Adone746
(D00458)912-V (Alvèrnia)
Alterat? Willelmus , comte per la gràcia de Deu , dóna als monjos de S. Launomaro , la vila de Piscatoria de la vicaria Doradensi del territori Arvernensi.
Guillem , Hucberti4023-4026 , Bernardi2204
(D00433)908-IV (Lió)
Girber i la seva parenta Arientrudis venen al matrimoni Bernardo i Ratbor una vercaria en la vila Offanengos de l'agro Tosiacense.
Bernardo3864 , Ansegerius3869-3875 , Acberto3874
(D00427)[850-925] (Alvèrnia)
Vita Sancti Geraldi Auriliacensis comitis.
Guillem , Madalbertus3789 , Bernardo3606 , Aribertum3796
(D00554)910|911 (Mâçon)
Alterat? A Cluniaci , l'abat Berno i el matrimoni Sievertus i Engeltrudem bescanvien els servents Ermesenda i el seu fill Berengario per els camps de Naves , Exola i Afrasnum sits en l'agro Galoniacensi del pagus Matisconensi.
Berno , Bernardi4760 , Adoini4764
(D00266)893-XI-9 (Mâçon)
Ava , abadessa , testa a favor del seu germà , el comte Wilelmo, la vila de Cluniacum.
Guillem , Ava , Eriberti2221
(D00420)905-X (Mâçon)
Vuilelmus , comte conspalacius i marquès , amb l'abadessa Ava dóna al seu fidel Ugoni i la seva muller Lilia quatre peces de terra en el pagus Matisconense , en l'agro Galoniacense , en la mateixa vila de Bieria.
Guillem , Ava , Bernardo3724
(D00495)901-XI-29 (Mâçon)
A la ciutat de Matisconum , l'abadessa Aiam bescanvia amb Wigonis i Leutaldo per la part de Sancti Vincinti , al servent Euraldo per el servent Odelgerio.
Guillem , Ava , Wigono1645
(D00549)909-VI (Alvèrnia)
Alterat? Hasterius i Hictore , marmessors del difunt Odiloni , donen a l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensi i als seus rectors , el duc per la gràcia de Déu , Guillemus , el prepòsit Heldefredi i el degà Nectardo , bens que li vingueren al difunt per conquesta , sits en el comtat Brivatensi , vicaria Cantilianica , a Villa Valeta i la vila de Marminiacus.
Guillem , Bernar2204-4206
(D00543)908-X (Mâçon)
Alterat? El matrimoni Adalardus i Deodata ven al matrimoni Uguono i Liliamque bens en l'agro Galuniacense del pagus Matisconense , les seves possesions a les viles de Kastello , Vezcurte , Rosiliaco , Coecaveso i Bieria.
Guillem , Bernar4150-4305
(D00404)902-XI-11 (Vienne)
Precepte de l'emperador Lluís per els seus fidels Teutberto i Bernardo donat a petició de l'ínclit duc i marquès Wilelmus.
Guillem , Bernard2204
(D00535)907-VIII (Alvèrnia)
Alterat? Gocerandus fa donació a l'església de Sancti Juliani fundada en el vicus Brivates , regida per el gratia Dei duc i rector Guillelmus , d'una vinya que li vingué per llei de conquesta en la cultura de la vila d'Avezago de la vicaria Ambronensi del comtat Telamitensi en el pagus Arvernico.
Guillem , Bernard4604
(D00529)905|906-XII-27 (Alvèrnia)
Alterat? A la ciutat de Claromontem , en la seu de S. Agricole et Vitalis , Adalardus , prelat de l'església Arvernensis , signa l'acta de fundació i consagració de l'església dedicada als sants Juliani et Privati en la vila de Blaneda de l'aice Nonatensi , en el comtat Brivatensi , fundada per el sacerdot Joannes i posada sota la jurisdicció de l'aula de Sancti Juliani Brivatensis representada per el seu eximi prefecte Heldefredus i el seu pentacontarchi adminiculator Nectardus.
Guillem , Bernard3606
(D00479)[898-900]-VII-13 (Alvèrnia)
Alterat? Vivianus dóna a l'església de Sancti Julaini del vicus de Brivate regida per el comte i abat Willelmus propietats en el pagus Arvernico i comtat Talamitensi per l'ànima dels seus genitors Bertelandi i Juvianae , la del seu germà sacerdot Bernardi i per la de Nectradani.
Guillem , Bernard4190
(D00463)[914-918] (Alvèrnia - Roma)
Alterat? Bultlla del Papa Johannes (X) per el monestir de Sancto Launomari , fundat per Willelmum president Arvernorum i la seva muller Ingelbergam , per acollir als monjos foragitats per la persecució dels pagans.
Guillem , Ocbertum4026
(D00470)804|898|[902-904]-V (Mâçon)
Alterat. A Matisconense , el bisbe Geiraldus dóna una terra en precària a Bodo i el seu germà Rodberto.
Ava , Bernard3724
(D00508)903-IV-25 (Nevers)
A la ciutat de Neverno , el bisbe Franco atorga terres a l'ardiaca Atto , senyor de la capella dedicada s S. Mariae i S. Vincentii de la vila de Calioveti del pagus Nevernense.
Franco4406 , Atto2175
(D00505)903-I (Nevers)
A la ciutat de Nevernis , el bisbe Franco cedeix al sacerdot i canonge Teudgrimus unes terres de S. Cirici.
Franco4406 , Atto2175
(D00369)>914-VI-17 (Narbona - Roma)
Butlla del papa Ioannes (X) als bisbes del arquebisbat de Narbona enviada per la mà de l'arquebisbe Eminium. El papa avisa de no reconèixer com a arquebisbe al falsari Geraldus sinó al venerable Agius a qui li enviarà el pal·li.
Wigo1645 , Huberto1973
(D00368)914-VI-17 (Osona)
Proclamació de Georgium com a bisbe Ausenensem a la mort del bisbe Hidelherii. El nou bisbe és aclamat per la totalitat del poble , en l'església Vicensis , davant del prelat Teodricus , qui ho notificà al bisbe Wigoni , qui al seu torn obtindrà la confirmació del metropolità Narbonensem Agiii , i fins a quinze bisbes de Septimaniae i Ispaniae.
Wigo1645 , Huberto1973
(D00267)911 (Narbona)
Concili fet a l'església de S. Julianus de la vila Fons Cooperta , en el territori Narbonense de la Gocie. Disputa entre els bisbes Adulfus i Antigisus per la pertinença de la terra Paliarensi al bistat Urgellitanus.
Wigo1645 , Barnardus2235
(D00509)903-V-14 (Llemosí - Pictavis)
Notificació del resultat del judici fet a la ciutat de Pictavis davant del comte Ebolo sobre l'apropiació per part del comte Lemovicensi i príncep Aldebertus de la selva coneguda com Boerecia del monestir de Nobiliaco , dedicat a Sanctae Mariae & Sancti Juliani per a Gualdo advocat de l'abat Garino.
Begoni4440 , Ucberti4441
(D00444)911-III (Roergue)
El matrimoni Willelmus i Ada dóna a l'abat Rodulfus i el monestir de Conchas de la pàtria Ruthenica , un mansus en la vila de Cassemare de la vicaria Montiniacense del pagus Ruthenico.
Begone3649 , Bernerado3937
(D00409)903-I (Roergue)
Alterat? L'abat Rodulfo i la congregació del monestir de Sancti Salvatoris Conchas cedeix un mansus en el lloc dit Stanio del ministerio Rothenulense , en prestària als seus fidels Eldeberto , Eldefredo i Ragamberto.
Bego3649 , Rotgarius3657
(D00482)899-VI (Mâçon)
Rifredus , Bernol , Teot Gunteldis , Ermna , Blismodo i Otelano donen al matrimoni Aymum i Uttulgardis mig camp al lloc conegut com Laprada de l'agro Dunziacense en el pagus Matisconense.
Antserio4269 , Bernardus4150
(D00547)909-IV (Mâçon)
En la vila de Maciago , el matrimoni Engelfredus i Osanna ven al matrimoni Ricfredo i Otelliane dos camps en la vila de Besorniago , en l'agro Maciacens del pagus Matisconense.
Ansierio4269 , Bernar4709-4713

El comte Rogarii , serie el comte Rotgerii4032 de la fundació de Sauxillanges.

L'Ansegerius no sembla especialment identificable com l'Anserio4269.

Els Unfredi , Guinisi , Gerliconis i el Guichardi no tenen cap homònim conegut.

El Guigonis és dubtós , l'únic Wigo aprop de Guillem , és el bisbe de Girona Wigo1645 ; el març anterior estava a Girona (D00327)913-III-1 (Girona)
L'abat Guitiza del cenobi Sancte Marie Crasse Urbionensis reclama la potestat sobre l'església de Sancti Stephani contra l'adjudicació feta al clergue Ermomirum davant de Guigo bisbe Gerundensis , Teuricus bisbe Barchinonensis i del comte Seuniarius.
i el juny de l'any següent se l'esmenta a Osona (D00368)914-VI-17 (Osona)
Proclamació de Georgium com a bisbe Ausenensem a la mort del bisbe Hidelherii. El nou bisbe és aclamat per la totalitat del poble , en l'església Vicensis , davant del prelat Teodricus , qui ho notificà al bisbe Wigoni , qui al seu torn obtindrà la confirmació del metropolità Narbonensem Agiii , i fins a quinze bisbes de Septimaniae i Ispaniae.
, tot i que no hi és , sinó que el bisbe Teoderic és encomanat de dir-li que anuncii i demani la confirmació de la proclamació del nou bisbe d'Osona Jordi al metropolità Agii a Narbona ; s'hagués pogut desplaçar a veure al comte Guillem però no hi ha cap altre indici.

Els homònims de Bego no semblen especialment propers , ja que un apareix relacionat amb el monestir de Conques i l'altre al Llemosí.

La parella Franco i Atto es documenta més d'un cop. Serien el bisbe de Nevers , Franco4406 , i l'Atto2175 ardiaca i bisbe des del 910 , ambdós , relacionables amb Guillem i per tant , bons candidats. S'hi oposa però , que l'Ado del text fa de escrivà , paper que no sembla compatible amb el de bisbe , tret que s'excusi en base a la formulació pseudo-reial de l'escatocol? Una hipòtesi més creïble , fóra que l'Ado escrivà , es tractés de l'Ado4764 signant en un intercanvi de terres fet per l'abat Berno a Cluny pocs anys abans.

Sí tenim un Gauzfredi vescomte relacionat amb Guillem , el Gauzferdi2183 , que a més apareix al costat d'un Bernar , també relacionat usualment amb Guillem , el Bernat2204. També hi ha un Eribert citat al costat de Guillem i Ava , el Eribert2221 , que tot i que és un document fet vint anys abans , es pot pensar de ser el mateix , especialment per context geogràfic.

L'únic Madalbertus relacionable amb Guillem , és l'arquebisbe de Bourges , present en la fundació de Cluny , amb tot , no és l'únic Madalbert conegut.

Per l'Acberti , s'han inclòs en la cerca de candidats grafies com Ugbert , amb tot , si s'ignoren per massa allunyades , tant sols queda l'Acberto3874 que trobem al costat de dos Ansegerius , un del quals , l'Ansegerius3869 podria ser l'Ansegerius protagonista del document. Hi ha la dificultat de que l'altre text es dona en un context geogràfic diferent (Lió) , si bé no massa allunyat.

Així doncs , tenim que es poden identificar al duc Guillem , la seva germana Ava , l'abat de Cluny Berno , el comte Rotgarii , el bisbe Wigo (amb dubtes) , el vescomte Gauzfredi , el fidel Bernat , l'Eribert signant i l'escrivà Ado. La resta , es donen per nous , apuntant això sí , les seves identificacions hipotètiques.

Creat 2012-01-27. Darrera modificació de la pàgina el 12 de August del 2021 a les 12h14