Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Tornar a la llista d'anys

66 / 23 Documents de l'any : 876


D01058 [873 - 876] Epístola del Papa Joan VIII a emperadriu Angeberge sobre la presa de la ciutat de Ravenne per part de l'arquebisbe excomunicat Maurinus.(Roma - Itàlia) - Epístola del Papa Joan VIII a emperadriu Angeberge sobre la presa de la ciutat de Ravenne per part de l'arquebisbe excomunicat Maurinus.
D01586 785|[875-877] Alterat. Document perdut. Diploma fundacional de Carolus Magnus ordenant la conversió en monestir del castell d'Octaviano Augusti sota l'advocació de Sancti Cumphati màrtir.(Barcelona) - Alterat. Document perdut. Diploma fundacional de Carolus Magnus ordenant la conversió en monestir del castell d'Octaviano Augusti sota l'advocació de Sancti Cumphati màrtir.
D01589 [875-877] Alterat. Document perdut. Precepte de Carles el Calb per l'abat Ostofred de Sant Cugat.(Barcelona) - Alterat. Document perdut. Precepte de Carles el Calb per l'abat Ostofred de Sant Cugat.
D01591 876|877 Alterat. Document perdut. Precepte de Karoli Calvi al bisbe Georgius Lodovensis concedint-li el teloneu.(Gòtia) - Alterat. Document perdut. Precepte de Karoli Calvi al bisbe Georgius Lodovensis concedint-li el teloneu.
D01211 [875-VI-20 - 876-VI-19] Alterat. Restauració escriptural del reconeixement fet per catorze individus en judici de Berane i Langobardi que el territori d'Ozenies pertany a l'abat Barone , Protasio i els monjos.(Conflent) - Alterat. Restauració escriptural del reconeixement fet per Ataulfus , Lidira , Comparatus , Comparatus , Datila , Bellus , Baldegontia , Golderamnus , Auricius , Gondemarus , el prevere Magarius , Castinus , Warnellus i Berematus en judici de Berane i Langobardi que el territori d'Ozenies pertany a l'abat Barone , Protasio i els monjos.
D01218 [875-VI-20 - 876-VI-19] Alterat. Restauració escriptural de la venda que el matrimoni Attaulfus i Cixila amb Bellus feren a l'abat Barone i a Protasio de terres a Mazunculas i la donació de Lupila al mateix lloc.(Conflent) - Alterat. Restauració escriptural de la venda que el matrimoni Attaulfus i Cixila amb Bellus feren a l'abat Barone i a Protasio de terres a Mazunculas i la donació de Lupila al mateix lloc , al preu d'un bou per a Bellus i un bou i quinze ovelles per a Attaulfus i Cixila.
D01500 [875-VI-20 - 876-VI-19] En l'església de Sancti Benigni del vicus de Divion Romestanius i el seu parent Epplenus donen a la basílica de Sancti Benigni un mansus en la vila de Quintinaco del pagus Oscarense.(Borgonya) - En l'església de Sancti Benigni del vicus de Divion Romestanius i el seu parent Epplenus donen a la basílica de Sancti Benigni un mansus en la vila de Quintinaco del pagus Oscarense , ho fan per les ànimes d'Airmari pare de Romestanius i de la seva muller Addanae i per la seva pròpia sepultura.
D01207 876 Alterat. Restauració escriptural de la donació de Cixila a l'abat Barone , Protasio i altres monjos de mitat de la seva heretat a Leco.(Conflent) - Alterat. Restauració escriptural de la donació de Cixila a l'abat Barone , Protasio i altres monjos de mitat de la seva heretat a Leco.
D01216 876 Alterat. Restauració escriptural de la donació feta per deu particulars a l'abat Barone i a Protasio de les seves heretats en el vilar d'Oncenias.(Conflent) - Alterat. Restauració escriptural de la donació feta per Bellone , Ardarico , Ferriola , Durabile , Chinilone , Randone , Teodillde , Honnone i el matrimoni Elete i Placidia a l'abat Barone i a Protasio de les seves heretats en el vilar d'Oncenias.
D01220 876 Alterat. Restauració escriptural de la donació que feu Novolenda femina a l'abat Barone , a Protasio i als monjos de Sancti Andree i Sancti Germani d'una vinya a Scalas , una altra a Palmalata , una terra a Orrias i una altra a Planulos i de les seves possesions a Oncenias.(Conflent) - Alterat. Restauració escriptural de la donació que feu Novolenda femina a l'abat Barone , a Protasio i als monjos de Sancti Andree i Sancti Germani d'una vinya a Scalas , una altra a Palmalata , una terra a Orrias i una altra a Planulos i de les seves possesions a Oncenias.
D01546 876 De fine mundi.(Navarra) - De fine mundi.
D01563 876? Alterat. L'emperador Karolus dirimeix entre els bisbes Lambertus Matiscensis i Gerboldo Cabilonensis sobre la propietat de les cel·les de Sancti Albani i Sancti Vicentii.(Mâcon) - Alterat. L'emperador Karolus dirimeix entre els bisbes Lambertus Matiscensis i Gerboldo Cabilonensis sobre la propietat de les cel·les de Sancti Albani i Sancti Vicentii , cedint a Lambertus el locus Castellum del pagus Matisconensi amb l'esgésia de Sancti Martini.
D01564 876? Alterat. L'emperador Karolus a petició del duc Bosonis emet diploma per el seu fidel Odilonem cedint-li un mansus en la vila de Flavigei del pagus Cabilonense i els depenents de l'església de Sancti Evurtii.(Borgonya) - Alterat. L'emperador Karolus a petició del duc Bosonis emet diploma per el seu fidel Odilonem cedint-li un mansus en la vila de Flavigei del pagus Cabilonense i els depenents de l'església de Sancti Evurtii.
D01424 876-I Alterat. Testament del comte Heccardus encarregat a tretze sacerdots i a Nivelongo i el seu germà Theoderico.(Borgonya) - Alterat. Testament del comte Heccardus encarregat als sacerdots Leutboldus , Engelboldus , Winetarius , Luvininus , Otgarius , Bettilo , Vulgis , Adelingo , Ildebodo , Eriberto , Dudino , Eribrando i Adefredo i a Nivelongo i el seu germà Theoderico , deixa copia de les disposicions a la seva germana Adane en el monestir de Frano.
D01421 876-I Alterat? El comte Eccardus davant dels seus vassalls Otgario i Fulcoino i de l'abat Teotberto del monestir Floriaco fa entrega a Artmanni advocat de la casa els bens que ha llegat a la casa.(Borgonya) - Alterat? El comte Eccardus davant dels seus vassalls Otgario i Fulcoino i de l'abat Teotberto del monestir Floriaco fa entrega a Artmanni advocat de la casa els bens que ha llegat a la casa , en manté l'usdefruit per a ell i la seva muller Richeldis.
D01423 876-I Alterat. El comte Eccardus llega al lloc Floriacensi dedicat a Sanctae Dei genitricis Mariae et Sancti Petri sanctissimi quoque Benedicti bens en els pagus Augustidunensi , Cabilonensi i Matisconensi.(Borgonya) - Alterat. El comte Eccardus llega al lloc Floriacensi dedicat a Sanctae Dei genitricis Mariae et Sancti Petri sanctissimi quoque Benedicti bens en els pagus Augustidunensi , Cabilonensi i Matisconensi i anomena com almoiners a dotze preveres i a Nivelonem i al seu germà Tehoredicum.
D01422 876-I El comte Eccardus i la seva muller Richeldis donen a Teotbertus abat del monestir Sanctae Mariae et Sancti Petri atque sancti Benedicti Floriacensis terres en els pagus Augustidunense , Matisconense i Cabillonense.(Borgonya) - El comte Eccardus i la seva muller Richeldis donen a Teotbertus abat del monestir Sanctae Mariae et Sancti Petri atque sancti Benedicti Floriacensis terres en els pagus Augustidunense , Matisconense i Cabillonense , la vila de Patriciacus amb l'església de Sancti Petri i bens cedits a vassalls seus a Samiriaco , Balgiaco , Satiniaco , Senenciaco , Jurliaco , Bellomonte i Colonias , ho fan per les seves ànimes i per les del seus pares Childebranni i Donnane , del seu germà Theoderici i de la seva muller Albecundis.
D01497 876-I A la vila d'Asziriaco el prevere Iodinus dóna al monestir de Sancti Beningni de Divion els bens que té en la vila d'Asziriaco del pagus Oscarense i el seu servent Vuandelbertum.(Borgonya) - A la vila d'Asziriaco el prevere Iodinus dóna al monestir de Sancti Beningni de Divion els bens que té en la vila d'Asziriaco del pagus Oscarense i el seu servent Vuandelbertum per fer-lo colon o lliure si així ho vol el monestir.
D01562 876-I-2 Epístola de Iohannes VIII als bisbes de les Gallias i Germanias fent saber que ha nomenat a Ansegisus bisbe Senonensis com a vicari seu en els afers relatius als seus territoris.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII als bisbes de les Gallias i Germanias fent saber que ha nomenat a Ansegisus bisbe Senonensis com a vicari seu en els afers relatius als seus territoris.
D01419 876-I-8|18 En la vila de Tagnane del territori Elenense i davant de cinc jutges , set testimonis afirmen que els bens de Sanctae Mariae i el seu abat Castellano ocupats per Domenico havien estat aprisionats feia més de cinquanta anys per el difunt abat Castellano i els seus monjos.(Rosselló) - En la vila de Tagnane del territori Elenense i davant de cinc jutges , set testimonis afirmen que els bens de Sanctae Mariae i el seu abat Castellano ocupats per Domenico havien estat aprisionats feia més de cinquanta anys per el difunt abat Castellano i els seus monjos i que li havien estat confirmades en sengles preceptes de l'emperador Ludoici i el rei Karulo , jurament fet sobre l'altar de la basílica de S. Martini del lloc anomenat Fullonicas.
D01561 876-I-5 Epístola de Iohannes VIII a Hincmaro arquebisbe Rhemensi ordenant-li d'acord amb l'emperador Karolus l'elecció d'un substitut per el fins fa poc bisbe Hincmarum Laudunensem.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII a Hincmaro arquebisbe Rhemensi ordenant-li d'acord amb l'emperador Karolus l'elecció d'un substitut per el fins fa poc bisbe Hincmarum Laudunensem , per unanimitat dels religiosos i en preséncia de l'enviat imperial i sense el soroll dels laics.
D01420 876-I-30 Evacuació de Domenicus a petició de Babilane mandatari de l'abat Castellanus del cenobi de Sancte Marie de la vall d'Asperi en el lloc anomenat Arulas sobre la seva injusta ocupació del Palaciolo sit a Rivo Ferrario Subteriore.(Rosselló) - Evacuació de Domenicus a petició de Babilane mandatari de l'abat Castellanus del cenobi de Sancte Marie de la vall d'Asperi en el lloc anomenat Arulas sobre la seva injusta ocupació durant vuit anys del Palaciolo sit a Rivo Ferrario Subteriore , reconeix no poder probar la seva tenença i la veracitat del jurament de set testimonis que afirmen que feia més de cinquanta anys que havia estat aprisionada per els difunts abat Castellano i el prevere Annone.
D01406 876-II Alterat. Confirmació de l'elecció imperial del rei Karolum feta al palau Ticinensi.(Pavia) - Alterat. Confirmació de l'elecció imperial del rei Karolum feta al palau Ticinensi , signada per divuit bisbes del regne Italici , un abat i deu comtes francs i italians.
D01498 876-II A la vila d'Asziriaco Bertilonem cobisbe i abat del cenobi de Sancti Benigni bescanvia terres en la mateixa vila amb Fulcardus.(Borgonya) - A la vila d'Asziriaco Bertilonem cobisbe i abat del cenobi de Sancti Benigni bescanvia terres en la mateixa vila amb Fulcardus amb el consentiment de la seva muller Ermeneldis i el seu fill Eppleni.
D01558 876-II-17 Epístola de Iohannes VIII als comtes i bisbes del regne de l'emperador Karolus exhortant-los a continuar en la fidelitat a l'emperador Karoli.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII als comtes i bisbes del regne de l'emperador Karolus exhortant-los a continuar en la fidelitat a l'emperador Karoli i avisant que envia els bisbes Iohanne i Iohanne per concertar una reunió i resoldre canónicament el cas entre l'emperador i el seu germà.
D01557 876-II-17 Epístola de Iohannes VIII als bisbes del regne de l'emperador Karoli que en absència seva per rebre la corona imperial fan costat al seu germà el rei Hludovico advertint-los sota amenaça d'anatema de la fidelitat deguda a l'emperador.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII als bisbes del regne de l'emperador Karoli que en absència seva per rebre la corona imperial fan costat al seu germà el rei Hludovico advertint-los sota amenaça d'anatema de la fidelitat deguda a l'emperador i anunciant que envia als bisbes Iohannem i Iohannem com a representants seus.
D01556 876-II-17 Epístola de Iohannes VIII als bisbes del regne de Hludovici rei de Baioariae recriminant que no hagin impedit que aprofitant l'anada del rei Karoli a Roma per la seva coronació imperial , el seu germà amb el seu fill hagin envait el seu regne.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII als bisbes del regne de Hludovici rei de Baioariae recriminant que no hagin impedit que aprofitant l'anada del rei Karoli a Roma per la seva coronació imperial , el seu germà amb el seu fill hagin envait el seu regne i anunciant l'enviament dels bisbes Iohannes Siculensi i Iohannes Tuscanensi per mirar de buscar un acord entre els dos germans.
D01555 876-II-17 Epístola de Iohannes VIII als comtes del regne de Hludovici rei de Baioariae prevenint-los de no envair el regne del seu germà l'emperador Karoli sota pena d'excomunió.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII als comtes del regne de Hludovici rei de Baioariae prevenint-los de no envair el regne del seu germà l'emperador Karoli sota pena d'excomunió i avisant que envia als bisbes Iohanne Siculensi i Iohanne Tuscanensi per tal que facin de mitjancers entre els germans.
D01418 876-II-18 Alterat? Maura i el seu fill Audenarus venen a l'abat Kastellano la terra que tenen en la vila de Pasar del comtat Rossolienense.(Vallespir) - Alterat? Maura i el seu fill Audenarus venen a l'abat Kastellano la terra que tenen en la vila de Pasar del comtat Rossolienense , per cinc solidatas.
D01417 876-III El matrimoni Aster i Estegoncia ven a l'abad Frugello i al monestir d'Alahone una terra al lloc anomenat Furnu Vetre de l'apendici del castell d'Aringo.(Ribagorça) - El matrimoni Aster i Estegoncia ven a l'abad Frugello i al monestir d'Alahone una terra al lloc anomenat Furnu Vetre de l'apendici del castell d'Aringo, per sis solidatas.
D01445 876|877-III Alterat. En judici dels bisbes Isaac i Bertilo i el vicedominus Brunaldo fet en la vila Siliciaco del pagus Oscarense de la centena Rodingorum el prevere Andelsadum retorna a Sancti Benigni un mansun en la mateixa vila que retenia injustament (regest).(Borgonya) - Alterat. En judici dels bisbes Isaac i Bertilo i el vicedominus Brunaldo fet en la vila Siliciaco del pagus Oscarense de la centena Rodingorum el prevere Andelsadum convençut per els bons homes Vuidrico i Fulmaro retorna a Sancti Benigni i al seu advocat Saifardus un mansun en la mateixa vila que retenia injustament (regest).
D01416 876-III-31 Servodei , Sentalecus i Placidus mandataris de Venenatu donen a l'abat Frugellus i al monestir d'Alahone una terra al lloc anomenat Furnum Vetere de l'apendici del castell d'Aringo.(Ribagorça) - Servodei , Sentalecus i Placidus mandataris de Venenatu donen a l'abat Frugellus i al monestir d'Alahone una terra al lloc anomenat Furnum Vetere de l'apendici del castell d'Aringo , ho fan per l'ànima de Venenati.
D01412 876-IV-10 Alterat. Al monestir de Sancto Dionysio l'emperador Karolus emet diploma per el bisbe Wido Vallavensis sobre l'abadia de Calmelii.(S. Dionysio - Gòtia) - Alterat. Al monestir de Sancto Dionysio l'emperador Karolus emet diploma per el bisbe Wido Vallavensis sobre l'abadia de Calmelii restaurant-li els drets que el seu pare havia li atorgat en un diploma previ i que havien estat alienats injustament per bisbes , l'emperador la retorna al bisbat.
D01182 876-IV-18 Alterat. Restitució escriptural de la donació al domus de Sancti Iermani feta per els monjos Ermemirus , Theodila i Thodemarus.(Conflent) - Alterat. Restitució escriptural de la donació al domus de Sancti Iermani feta per els monjos Ermemirus , Theodila i Thodemarus de bens en el vilar de Cuxano comprats a Marias i Orepiani fills Ricuara , i també a Tauriniano i en el Rusilione a Ponteliano , Pallagano i el pau de Funelgeto.
D01554 876-IV-21 Epístola de Iohannes VIII als bisbes de les Gallias i Germanias en el concili Pontigonensi notificant-los de l'excomunió del secundicerus Stephanus , el magister militum Sergio i del nomenculator Gregorium amb el seus fills Constantinus i Constantina i el seu nebot Georgium.(Roma - Pontigone) - Epístola de Iohannes VIII als bisbes de les Gallias i Germanias en el concili Pontigonensi notificant-los de l'excomunió del secundicerus Stephanus , el magister militum Sergio i del nomenculator Gregorium amb el seus fills Constantinus i Constantina i el seu nebot Georgium , els qual infidels a l'emperador Karoli i acusats per els bisbes Petrus , Zachariam , Gaidericum i el primicerii Christophorum han evitat el judici i fugit robant el tresor de l'església i deixant les portes de la ciutat Romanam obertes a l'atac dels Saracenos.
D01413 876-IV-22 Judici realitzat davant del castell d'Arenae en la ciutat de Nemauso en presència del vescomte Bertranno entre el bisbe Gibertus i Bernardus per la vila de Bizagum.(Nimes) - Judici realitzat davant del castell d'Arenae en la ciutat de Nemauso en presència del vescomte Bertranno entre el bisbe Gibertus i Bernardus per la vila de Bizagum , en un primer procediment fet davant del vescomte Eralii nou mesos abans les parts s'havien compromés a presentar les seves proves , arribat el moment i amb Bernarius advocat del bisbe absent per malatia el bisbe presenta la declaració jurada conjunta de set testimonis feta al lloc anomenat Fontem Vesparia on Bernardus va reconèixer no tenir drets sobre la vila ja que havia estat donada a Sanctam Mariam per la seva mare Blitgarda.
D01414 876-IV-22 Donació d'Anna filla dels difunts Alarici i Ratrudes al matrimoni Radulfo i Ridlinde.(Gòtia) - Donació d'Anna filla dels difunts Alarici i Ratrudes al matrimoni Radulfo i Ridlinde , en territori Russulionense les viles de Covengos , Truliares , Buacano i Pidiliano i l'alou de Teletus , en territori Confluente la vila de Comba , en el comtat Bisillunense la vila de Romaniano i en territori Petra Pertusense la vila de Domo Nova.
D01181 876-IV-24 Alterat. Restitució escriptural de la donació feta per Ego i el prevere Leopardus mandataris del difunt Alderico de bens en la vila de Thalacho feta a l'abat Baroni i el monjos de Sancti Germani.(Conflent) - Alterat. Restitució escriptural de la donació feta per Ego i el prevere Leopardus mandataris del difunt Alderico de bens en la vila de Thalacho feta a l'abat Baroni i el monjos de Sancti Germani bens que li vingueren de Lunina i els seu fill i d'un vescanvi amb els monjos de Sancti Germani.
D00691 876|881|899-V Alterat? El matrimoni Aymo i Maimborgis fan donació d'una vinya del seu alou sita en la vila de Flacegus en l'agro Tarnatensi del pagus Lugdunensi a l'església de Sancti Martini Saviniacensis.(Lió) - Alterat? El matrimoni Aymo i Maimborgis fan donació d'una vinya del seu alou sita en la vila de Flacegus en l'agro Tarnatensi del pagus Lugdunensi a l'església de Sancti Martini Saviniacensis , se'n reserven l'usdefruit però en donen la nona i la dècima.
D01410 876-V-16 Alterat. En el concili del palau de Pontigono i a petició del bisbe Robertus Valentinensis trenta nou bisbes i set abats confirmen el precepte imperial d'immunitat fet en favor del monestir de Cariloci.(Ponthion - Borgonya) - Alterat. En el concili del palau de Pontigono i a petició del bisbe Robertus Valentinensis trenta nou bisbes i set abats confirmen el precepte imperial d'immunitat fet en favor del monestir de Cariloci , fundat al costat del riu Scorvinus del pagus Matiscensi per Eduardo que fou germà del bisbe i regit per l'abat Gausmari.
D01409 876-V-18 Alterat? Diploma de l'emperador Karolus atorgant als advocats del monestir de Sanctissimi Filiberti el dret d'actuat en qualsevol lloc del seu regne.(Basiu - Borgonya) - Alterat? Diploma de l'emperador Karolus atorgant als advocats del monestir de Sanctissimi Filiberti el dret d'actuat en qualsevol lloc del seu regne.
D01411 866|876-VI Wilemundus abat d'Alaone es lliure amb tots els seus bens a la comunitat.(Ribagorça) - Wilemundus abat d'Alaone es lliure amb tots els seus bens a la comunitat , una vila al lloc de Subpetra en l'apendici del castell Urrite , una vinya al lloc anomenat Rio i la seva porció de l'heretat dels seus pares.
D01408 876-VI-15 Alterat. Adalberga dóna a l'església de Sancti Petri del monestir de Caunas el seus bens en la vila d'Infrasias del suburbi Ventaionense del territori Menerbense.(Narbona) - Alterat. Adalberga dóna a l'església de Sancti Petri del monestir de Caunas el seus bens en la vila d'Infrasias del suburbi Ventaionense del territori Menerbense , ho fa per la seva ànima.
D01499 <876-VI-19 En judici fet en el solarium de Sancti Stephani del castell de Divion davant del cobisbe i abat Bertilo , el bisbe Isaac , el vescomte Brunaldo i Agano sobre la propietat d'un mansus i set servents en la vila de Bargas del pagus Oscarinse entre Saifardus advocat de Sancti Benigni vs. Radulfum , Archemradum i Bonefridum , el tribunal sentencià en favor de Sancto Benigno.(Borgonya) - En judici fet en el solarium de Sancti Stephani del castell de Divion davant del cobisbe i abat Bertilo , el bisbe Isaac , el vescomte Brunaldo i Agano sobre la propietat d'un mansus i set servents en la vila de Bargas del pagus Oscarinse entre Saifardus advocat de Sancti Benigni vs. Radulfum , Archemradum i Bonefridum , un cop escoltats els testominis presentats per Saifardus segons els quals aquests bens havien estat cedits al monestir per el prevere Agenbaldus , el tribunal sentencià en favor de Sancto Benigno.
D01407 876-VII-13 Alterat. Confirmació elecció imperial del rei Karolum feta a Pontigonem per el bisbes Cisalpini de Francia , Burgundia , Aquitania , Septimania , Neustria i Provincia.(Ponthion) - Alterat. Confirmació elecció imperial del rei Karolum feta a Pontigonem per el bisbes Cisalpini de Francia , Burgundia , Aquitania , Septimania , Neustria i Provincia , després de la feta per el papa Iohanem el mes de febrer al palau de Ticinum amb els bisbes d'Itàlia.
D01404 876-VII-13 A Poncione , l'emperador Karolus a petició del bisbe Biturigensis Frotarii , dóna a l'abat Gairulfi del monestir de Belliloci la vila d'Orbaciacus de la vall Exandonense del comtat Lemovicino.(Ponthion - Llemosí) - A Poncione . l'emperador Karolus a petició del bisbe Biturigensis Frotarii , dóna a l'abat Gairulfi del monestir de Belliloci la vila d'Orbaciacus de la vall Exandonense del comtat Lemovicino , deu mansus amb els seus servents.
D01405 876-VII-16 A Pontioni l'emperador Karolus emet precepte per a Bernardum abat del monestir de Solemniaco.(Ponthion - Llemosí) - A Pontioni l'emperador Karolus emet precepte per a Bernardum abat del monestir de Solemniaco cedint-li a perpetuitat les viles de Vosias i Ladiniacus.
D01552 876-IX Epístola de Iohannes VIII al comte Bosoni per reclamar el suport ordenat per l'August i encara no rebut davant de l'amenaça d'una flota de cent vaixells dels Saracenos que està avançant cap a la seu apostòlica.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII al comte Bosoni per reclamar el suport ordenat per l'August i encara no rebut davant de l'amenaça d'una flota de cent vaixells dels Saracenos que està avançant cap a la seu apostòlica i exigir el final de la inesperada retenció dels seus legats , el seu nebot el bisbe Leonem i el bisbe Petrum.
D01553 876-IX-1 Epístola de Iohannes VIII al comte Bosoni agraint l'ajut per fer arribar els legats papals a l'emperador Karoli i demanant-li socors contra els Saraceni que despoblen l'església Romanam.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII al comte Bosoni agraint l'ajut per fer arribar els legats papals a l'emperador Karoli i demanant-li socors contra els Saraceni que despoblen l'església Romanam.
D01592 876-IX-4 Al palau de Carisiaco l'emperador Karolus dóna al seu noble i familiar comte Chunradus la vila de Piredus del pagus Senonico.(Borgonya) - Al palau de Carisiaco l'emperador Karolus dóna al seu noble i familiar comte Chunradus la vila de Piredus del pagus Senonico per mediació de l'abat Hilduinus i el comte Richardus.
D01551 876-X Epístola de Iohannes VIIi a l'emperador Karolo per comunicar-li el nomenament de Frotarium abans bisbe Burdegalensis com arquebisbe Bituricensem.(Roma) - Epístola de Iohannes VIIi a l'emperador Karolo per comunicar-li el nomenament de Frotarium abans bisbe Burdegalensis com arquebisbe Bituricensem per extermini de la provincia Burdigalensis i després d'haver examinat canònicament el seu cas.
D01397 876-X Alterat. Precepte de Iohannes VIII per a l'arquebisbe Frothario.(Roma) - Alterat. Precepte de Iohannes VIII per a l'arquebisbe Burdigalensi Frothario transferint-lo degut als atacs dels Paganorum al vacant arquebisbat Bituricensi.
D01403 876-X-6 Alterat. En la basílica de Sancti Desiderii del vicus Olunna Bosó llega al monestir de Sancti Petri a Dervo les seves possessions en el pagus Pertense.(Marne) - Alterat. En la basílica de Sancti Desiderii del vicus Olunna Bosó llega al monestir de Sancti Petri a Dervo les seves possessions en el pagus Pertense , bens en els termes d'Olonense , Australziaco , Tuncrense , Addniaca, Scuriacense i Alineiscurtis juntament amb els servents Autgarde , Adolane , Vuilarde i Adolo.
D01372 876-X-15 Precepte de Iohannes VIII per a l'abat Geiloni del monestir de Tornutio fet a petició de l'emperador Carolo confirmant el precepte previ del monarca.(Roma - Borgonya) - Precepte de Iohannes VIII per a l'abat Geiloni del monestir de Tornutio fet a petició de l'emperador Carolo confirmant el precepte previ del monarca i posant el monestir sota la tutela de la seu Romanae.
D01675 876-X-15 Alterat? Precepte del papa Iohannes VIII emés a petició del bisbe Eduensis Adalgarium per a Geiloni abat del monestir de S. Filiberti confirmant-li la possessió de l'abadia de S. Porcianus donada per el rei Carolus.(Roma - Tournus) - Alterat? Precepte del papa Iohannes VIII emés a petició del bisbe Eduensis Adalgarium per a Geiloni abat del monestir de S. Filiberti confirmant-li la possessió de l'abadia de S. Porcianus donada per el rei Carolus.
D01501 876-X-23 Alterat? En l'església de Sancti Benigni de Divion Gislebertus dóna a la casa i al seu abat Bertiloni l'església de la vila de Saviniaco en el confí Albiacensi.(Borgonya) - Alterat? En l'església de Sancti Benigni de Divion i davant del bisbe Lingonensis Isaac Gislebertus amb el consentiment d'Agilberti dóna a la casa i al seu abat Bertiloni l'església de la vila de Saviniaco en el confí Albiacensi amb els seus dos servents Fulchardus i Fulchrisma així com un mansus adjacent.
D01402 876-X-25 Alterat? A la vila d'Elidione l'emperador Karolus renova a l'abat Songfredus del monestir de Sancte Marie d'Urbionis un precepte d'immunitat previ.(Elidione - Carcassona) - Alterat? A la vila d'Elidione l'emperador Karolus renova a l'abat Songfredus del monestir de Sancte Marie d'Urbionis un precepte d'immunitat previ incloent les viles de Buciniacus , Palairacus , Cuvicianus , Mansiones i Villares Ingulana.
D01549 876-X-31 Epístola de Iohannes VIII a l'emperador i l'emperatriu per el cas de Madelgeri , qui deprés d'haver mort a Odelricum anà a cercar l'intermediació papal.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII a l'emperador i l'emperatriu per el cas de Madelgeri , qui deprés d'haver mort a Odelricum anà a cercar l'intermediació papal , demanant que s'intenti un acord amb els familiars del difunt.
D01550 876-X-31 Epístola de Joannes VIII a Gisleberto bisbe Carnotensis en favor de Madelgero qui després d'haver mort a Odelricum demanà l'absolució papal.(Roma) - Epístola de Joannes VIII a Gisleberto bisbe Carnotensis en favor de Madelgero qui després d'haver mort a Odelricum demanà l'absolució papal.
D01398 877-II-27|876-XI Epístola de Iohannes VIII a tots els bisbes i arquebisbes del regne de l'emperador Karoli per demanar la vinguda esperada de l'emperador contra les devastacions dels Agareni i mals Christiani.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII a tots els bisbes i arquebisbes del regne de l'emperador Karoli per demanar la vinguda esperada de l'emperador contra les devastacions dels Agareni i mals Christiani.
D01548 876-XI-15 Epistola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo reclamant-li que l'ajut militar contra els Saracenorum i Paganis i les expoliacions dels marquesos no ha arribat.(Roma) - Epistola de Iohannes VIII a l'emperador Karolo reclamant-li que l'ajut militar contra els Saracenorum i Paganis i les expoliacions dels marquesos no ha arribat.
D01401 876-XII Alterat. La noble Leutrada cedeix un terç de les seves possesions en la vila de Campania de l'arce Mariatensi del pagus Vivariensi a Rostagnus abat del monestir Calmiliensi.(Velai) - Alterat. La noble Leutrada cedeix un terç de les seves possesions en la vila de Campania de l'arce Mariatensi del pagus Vivariensi a Rostagnus abat del monestir Calmiliensi , enfrontat a Vuidone bisbe Aniciensis.
D01432 876-XII Al vicus de Divion , Mummioni compra al matrimoni Heldeardus i Arnais quatre mansus sits en la vila Asziriaco del pagus Oscarinse amb sis servents.(Borgonya) - Al vicus de Divion , Mummioni compra al matrimoni Heldeardus i Arnais quatre mansus sits en la vila Asziriaco del pagus Oscarinse amb sis servents , per setze libras.
D01433 876-XII A l'església de Sancti Benigni de Divion , Mummius dóna al seu abat Bertilonis els quatre mansus que havia comprat al matrimoni Heldeardus i Arnais sits en la vila d'Asziriaco del pagus Uscarinse amb el consentiment del seu fill i els seus nets.(Borgonya) - A l'església de Sancti Benigni de Divion , Mummius dóna al seu abat Bertilonis , i a l'església de Santi Mauricii , on sant Benigne està enterrat , els quatre mansus que havia comprat al matrimoni Heldeardus i Arnais sits en la vila d'Asziriaco del pagus Uscarinse i els seus sis servents amb el consentiment del seu fill i els seus nets.
D00035 876|877|885|898-XII-1 Alterat? Donacíó a Cuixà del comtes Ermessenda, Rodolf , Miró i Quixilo.(Cuixà) - Alterat? Els comtes Ermessenda, Rodolf , Miró i Quixilo donen a Sant Andreu i Sant Germà (Cuixà) en la vall de Conflent, en l'apendici del castell Verneto, l'església de Sant Vicenç i l'alou de Campllong, i en el port d'Inforcatus, l'església de Sant Pere.
D01547 876-XII-14 Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto per reclamar que corregeixi els mals fets per els seus homes a la gent i bens de S. Petro i als de Guidonis.(Roma) - Epístola de Iohannes VIII al comte Lamberto per reclamar que corregeixi els mals fets per els seus homes a la gent i bens de S. Petro i als de Guidonis , li envia per mà dels bisbes Acimundum i Walpertum.Genèrics

D01140 [870-878] Alterat. El matrimoni Sisicutus i Iucilo amb Quilgisclus vengué al monestir d'Exalada bens a Talatio , a Ocenias i la meitat dels seus bens a Kanavellas.(Conflent) - Alterat. El matrimoni Sisicutus i Iucilo amb Quilgisclus vengué al monestir d'Exalada bens a Talatio , un domus a Ocenias i la meitat dels seus bens a Kanavellas , per un bou.
D01139 [870-878] Alterat. El matrimoni Sion i Ranosinda bescanvien amb el monestir d'Exalada una casa en la vila de Emne , cinc terres i una vinya a Kaballos a canvi d'una vinya i un hort a Castello i quatre cabres.(Conflent) - Alterat. El matrimoni Sion i Ranosinda bescanvien amb el monestir d'Exalada una casa en la vila de Emne , cinc terres i una vinya a Kaballos comprades a Anestasia , Sunilare , Sancoli , Sanlane , Herelde i Ansemundo a canvi d'una vinya a Castello que fou de Sauri , un hort comprat a Anestegsa i quatre cabres.
D01138 [870-878] Alterat. El matrimoni Spanila i Susanna ven vinya al monestir d'Exalada que tenia amb el seu germà Bellone sita a Cassanos sota la vila de Kanavellas.(Conflent) - Alterat. El matrimoni Spanila i Susanna ven vinya al monestir d'Exalada que tenia amb el seu germà Bellone sita a Cassanos sota la vila de Kanavellas , per una euga donada al comte Mirone i un solido.
D01137 [870-878] Alterat. Amarella per la mort del fills que tingué amb Principio fa donació al monestir d'Exalada i al seu cunyat Savicello , de bens en la vila d'Emne.(Conflent) - Alterat. Amarella per la mort del fills que tingué amb Principio fa donació al monestir d'Exalada i al seu cunyat Savicello , de bens en la vila d'Emne i en reb usdefruit de mitja vinya al Castelo que fou de Sauri i dels seus germans.
D01136 [870-878] Alterat. El matrimoni Gescafredus i Onesta fan donació al monestir d'Exalada de bens a Emne i Onesta li ven les seves a Lare.(Conflent) - Alterat. El matrimoni Gescafredus i Onesta fan donació al monestir d'Exalada de bens a Emne i Onesta li ven les seves a Lare , per un solido.
D01135 [870-878] Alterat. Durabilis i les seves filles Ermenella i Marcharida fan donació al monestir d'Exalada de bens en la vila de Canavelles i la serra Felectus a Lare.(Conflent) - Alterat. Durabilis i les seves filles Ermenella i Marcharida fan donació al monestir d'Exalada de bens en la vila de Canavelles i la serra Felectus a Lare , propietats que tenien del seu marit i pare Aspidius.
D01154 [872-878] Document perdut. Carta de poblament del comte Guifré als habitants de la Vall de Lord.(Urgell) - Document perdut. Carta de poblament del comte Guifré als habitants de la Vall de Lord.
D01560 [873-882]-VII-15 Alterat. Epístola de Iohannes VIII al rei Aldefonso constituint la seu metropolitana Ovetensi en el confí de Gallaeciae.(Roma) - Alterat. Epístola de Iohannes VIII al rei Aldefonso constituint la seu metropolitana Ovetensi en el confí de Gallaeciae.
D01559 [873-882]-XI-29 Alterat. Epístola Iohannes VIII al rei Gallaeciarum Aldefonso exhortant-lo en resposta a les seves misives a la consagració de l'església de B. Jacobi i la celebració d'un concili amb els bisbes Hispani.(Roma) - Alterat. Epístola Iohannes VIII al rei Gallaeciarum Aldefonso exhortant-lo en resposta a les seves misives a la consagració de l'església de B. Jacobi i la celebració d'un concili amb els bisbes Hispani i per demanar l'enviament de cavalls de guerra contra els pagans.
D01360 [875-XII-25 - 877-X-6] Epístola de l'emperador Karolus agraint la fidelitat dels barcelonins expressada per el seu fidel Iuda hebreu.(Barcelona) - Epístola de l'emperador Karolus agraint la fidelitat dels barcelonins expressada per el seu fidel Iuda hebreu. Afegit s'encarrega a Judacot entregar deu lliures de plata al bisbe Frodoynum.
D00386 [824-913] Alterat. Relat de la invenció dels sants Valeri , Vicenç i Eulàlia al Peloponès.(Creta) - Alterat. Relat de la invenció dels sants Valeri , Vicenç i Eulàlia al Peloponès. Abans que els fills d'Agar envaïssin Creta , arribaren per mar al castell de Bubalorum dos sepulcres provinents de la ciutat de Barcelona ; un amb les restes de bisbe sant Valeri , del diaca Vicenç i de la celebèrrima màrtir santa Eulàlia , i l'altre , amb les del seus servents. Els habitants del lloc , en mirar de traslladar les restes , es trobaren que elles mateixes els hi indicaren el lloc del no que es volien moure , i per tant els hi edificaren allà mateix un temple. Amb l'arrivada dels musulmans a Creta (824) , la illa de Bubalorum fou pressa i saquejada i les restes abandonades , fins que en temps dels emperadors Lleó i Alexandre (886-913) , alertat per transeünts , el bisbe de Monembasia , que abans ho havia estat de Corona , Nicetas , envià preveres a examinar el lloc. Finalment les restes descansaren sota l'altar de santa Irene en l'església major de Monembasia dedicada a Santa Anastasia.
D00006 [840-893] Alterat. Vita Sancti Theodardi(Gòtia) - Alterat. Vida de Sant Teotard (840-893), arquebisbe de Narbona (885-893)
D00427 [850-925] Vita Sancti Geraldi Auriliacensis comitis.(Alvèrnia) - Vita Sancti Geraldi Auriliacensis comitis , escrita per Sant Odó , abat de Cluny al voltant de l'any 930.
D00586 [855-969] Relat de la translació de les restes de Sant Vicenç a Itàlia.(Hispania - Italia) - Relat de la translació de les restes de Sant Vicenç a Itàlia. Durant el viatge de l'emperador Otò I a Arethio per rebre la seva futura nora , la princesa grega Theophano , el bisbe del lloc entregà al bisbe de Bergamensis i als monjos del mont Romarici les restes del cos de S. Vincentio , juntament amb altres relíquies , que havien estat dutes a Corduno per el diaca Bertraus i el bisbe Crisulfus , amb no poc perill , des del monestir de Sancti Vincentii aprop de Capuam , quan va ser devastat per els pagans , on havien estat venerades des de feia molt de temps , després que fossin dutes secretament per dos monjos des de Hispania.
D00891 [874-899] Inscripció Baio constructor (Sant Pere de Clarà).(Maresme) - Inscripció Baio constructor (Sant Pere de Clarà).
D01590 [875-897] Alterat. El matrimoni Fredelo i Obda fa donació al bisbe Giberto dels mansus que tenen en la vila anomenada Municiago sota el castell d'Exunatis del pagus Nemausense.(Nimes) - Alterat. El matrimoni Fredelo i Obda fa donació al bisbe Giberto dels mansus que tenen en la vila anomenada Municiago sota el castell d'Exunatis del pagus Nemausense.
D01565 [876-887] Alterat. Els germans Davidius , Eneco , Ramius i Argilum donen al monestir d'Alaone dues terres en el lloc anomenat Torocone de la vall Urritense.(Ribagorça) - Alterat. Els germans Davidius , Eneco , Ramius i Argilum donen al monestir d'Alaone regit per l'abat Gilmundus i als seus monjos dues terres en el lloc anomenat Torocone de la vall Urritense , una per l'ànima del seu pare Otgeri i l'altra per la de la seva mare Iciloni.
D01567 [876-914] Alterat. El matrimoni Leutardus i Isingarda dóna al monestir del Beato Theofredo i al seu abat Rostagno bens en la vila de Campanias del pagus Vivariensi. (regest).(Velai) - Alterat. El matrimoni Leutardus i Isingarda dóna al monestir del Beato Theofredo i al seu abat Rostagno bens en la vila de Campanias del pagus Vivariensi. (regest).
D01566 [876-914] Alterat. El matrimoni Sulpicius i Geila dóna al monestir del Beati Theofredi i al seu abat Rostagno una casa en la vila Duciliaco de l'arce Calanconense del pagus Vivariensi. (regest).(Velai) - Alterat. El matrimoni Sulpicius i Geila dóna al monestir del Beati Theofredi i al seu abat Rostagno una casa en la vila Duciliaco de l'arce Calanconense del pagus Vivariensi. (regest).
D01568 [876-914] Alterat. Sigebaldus dóna al monestir de Sancti Petri et Sancti Theofredi regit per l'abat Rostagno bens en la vila anomenada Arsiaco de l'arce Soltronense. (regest).(Velai) - Alterat. Sigebaldus dóna al monestir de Sancti Petri et Sancti Theofredi regit per l'abat Rostagno bens en la vila anomenada Arsiaco de l'arce Soltronense. (regest).
D01570 [876-914] Alterat. El matrimoni Godo i Ingelrada donaren a l'església de Sancti Petri en temps de l'abat Rostagno bens en el pagus Vellaico i arce Anicense en les viles de Deumas , Fabrica i Cardazeto. (regest).(Velai) - Alterat. El matrimoni Godo i Ingelrada donaren a l'església de Sancti Petri on descansa el cos de Sant Theofredus i en temps de l'abat Rostagno bens en el pagus Vellaico i arce Anicense en les viles de Deumas , Fabrica i Cardazeto. (regest).
D01571 [876-914] Alterat. El matrimoni Glaudius i Ingelmodis donaren al monestir de Sancti Petri en temps de l'abat Rostagnus un mansus en la vila de Mansus Sic Brandi. (regest).(Velai) - Alterat. El matrimoni Glaudius i Ingelmodis donaren al monestir de Sancti Petri on descansen els cossos de sant Theofredus i sant Eudo en temps de l'abat Rostagnus un mansus en la vila de Mansus Sic Brandi. (regest).
D01389 [850-900] Inscripció en capça bisbe Flavianus Addolenus (de Couserans).(Tolosa) - Inscripció en capça bisbe Flavianus Addolenus (de Couserans).
Creat 2011-01-04. Darrera modificació de la pàgina el 18 de August del 2023 a les 17h41