Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Richila

Grafies : Lihceles, Rechilani, Rechilde, Rechildis, Rechiles, Requilde, Requildes, Rhilo, Ricel, Riceldes, Ricelle, Ricelledo, Riched, Richel, Richeld, Richelde, Richeldes, Richelds, Richelle, Richelli, Richellis, Richels, Richidi, Richil, Richila, Richilda, Richilde, Richildes, Richildi, Richildis, Richildo, Richile, Richill, Richille, Richillis, Richillo, Richilo, Richilone, Richul, Richulde, Ricilani, Ricilde, Ricildis, Ricille, Ricillo, Ricolo, Riculo, Rigelle, Rigildes, Rihcelde, Rihcelles, Rihela, Riheldes, Rihila, Rihildes, Rihilo, Rikeldes, Rikila, Riquildis, Rixilo, Rrichilane (richilde)

Identitats :

 1. Richildi - - [ 893-VIII - 893-VIII ] : 893-VIIIF - Llemosí - Richildi
 2. Ricilani - - [ 898|900-V-26 - 898|900-V-26 ] : 898|900-V-26M - Urgell - Ricilani
 3. Richildes - femina, oblada - [ 900-IV-26 - 900-IV-26 ] : 900-IV-26F - Osona - Richildes
 4. Richilde - - [ 902-V-15 - 902-V-15 ] : 902-V-15F - Conflent - Richilde
 5. Rechilde - - [ 902|904-III-31 - 902|904-III-31 ] : 902|904-III-31F - Urgell - Rechilde
 6. Richel - - [ 906-XI-8 - 906-XI-8 ] : 906-XI-8F - Osona - Richel
 7. Richila - - [ 912-II-8 - 912-II-8 ] : 912-II-8F - Barcelona - Richila
 8. Richildes - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15F - Osona - Richildes
 9. Richilde - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15F - Osona - Richilde, Richildes
 10. Racel - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15M - Osona - Racel
 11. Racel - - [ 914-I-21 - 914-I-21 ] : 914-I-21M - Osona - Racel
 12. Richildes - comtessa - [ 933-II-9 - 933-II-9 ] : 933-II-9F - Montserrat - Richildes

Gèneres : FM

Documents :

 1. D00741(Llemosí) - Alterat? El prevere Ainardus fa donació al monestir anomenat Belluslocus regit per l'abat Rainulfus de bens en la vicaria Vertedense de l'orbe Limovicino , quatre mansus en la vila de Falgarias i una bacallaria en el lloc de Vadecia , un mansum en el lloc de Biarcio i en la vila de Glanna tres mansus , una vinya i una cundaminam en el lloc anomenat Vulpis i els servents Ermenrico i Arlaldo amb les seves famílies. 893-VIII Alterat? El prevere Ainardus fa donació al monestir anomenat Belluslocus regit per l'abat Rainulfus de bens en la vicaria Vertedense de l'orbe Limovicinco.
 2. D00022(Urgell) - Espanesindus i Sansa permuten terres al lloc dit Kaldas , en l'apendici del castell Vari, per terres del monjo Diutrulfo a la vila d'Arestuate. 898|900-V-26 Espanesindus i Sansa permuten terres amb el monjo Diutrulf.
 3. D00079(Osona) - Oblació de Richildes amb les seves possessions a Valle Facunda al monestir de Sancti Ioannis (de les Abadesses) de la vall de Ripoll i a la seva abadessa Emmo. 900-IV-26 Oblació de Richildes al monestir de Sancti Ioannis (de les Abadesses) i a la seva abadessa Emmo.
 4. D00116(Conflent) - Trasoarius marmessor del seu germà Uuadaldo i Sesenanda dónen la vila de Campolongo en les adjacències de Fonte Cooperta en el comtat de Narbona a l'abat Uuitizane del monestir de Sanctae Mariae Urbionensis, sit sobre el riu Urbionis, entre els pagus de Carcassona i Narbona. La donació es fa per l'anima dels difunts Uudaldo i Miró. Sesenanda es reserva la potestas per ella i el seu fill Miró mentre visquin i demana reverte faciat d'una donació prèvia de Palos al monestir amb/per? Richildes filla seva que tingué d'Uuadaldo. 902-V-15 Trasoarius marmessor del seu germà Uuadaldo i Sesenanda dónen la vila de Campolongo a l'abat Uuitizane del monestir de Sanctae Mariae Urbionensis.
 5. D00341(Urgell) - Gelderichus per remei de la seva ànima , dóna en el pagus Orgilitano una vinya sita a Chodenedo , en l'apendici de Sabcti Iuliani , al monestir de Sancti Clementi i una terra sita a Vedrano , en l'apendici de Sancto Petro a la casa de Sancto Petro. 902|904-III-31 Gelderichus dóna una vinya al monestir de Sancti Clementi i una terra a la casa de Sancto Petro.
 6. D00183(Osona) - Idalcherus bisbe Ausonensis consagra Sancte Marie de Masleolo. Esglesia reconstruida per el vicari Fedancius, qui la dota juntament amb la seva mare Bella , la seva germana Richel i amb Combarro qui aporta el pujol i les parets antigues on és feta l'església. També fan donació el levita Amalricus, amb Floresindus i Salomon, així com l'ardiaca Audegarii. El bisbe posa l'oratori de Sancti Stephani al lloc anomenat Corcolionem sota la nova església i el seu ministre, el sacerdot Fruja, i els hi dóna drets fiscals sobre Terrarios , la vila de IIIIor Malis , la de Coma de Leva, el mansus que fou de Tolego ara dit Rubion, la vila de Maciarenola , la de Cleria, el mansus dit Pujo Esderocad, la vila dita Saliniliars, la coneguda com Comas, la de Villa Montan, la de Clavezelis i la de Cortada. 906-XI-8 Idalcherus bisbe Ausonensis consagra Sancte Marie de Masleolo.
 7. D00299(Barcelona) - Matrona viuda de Gaugefredi, dóna al seu fill Audegario les seves pòssesions en el terme del castell de Cervilione del comtat Barch a compartir a mitats amb la casa de S. Cucuphati , així com la mitad d'un molí a les cases de S. Crucis , S. Stephani i S. Dalmacii. 912-II-8 Matrona viuda de Gaugefredi, dóna al seu fill Audegario i a la casa de S. Cucuphati la mitad de les seves pòssesions en el terme del castell de Cervilione del comtat Barch.
 8. D00334(Osona) - Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo i dels jutges Teuderico , Trasobado , Narbonese , Goltredo , Guntirigo , Centurio i Senderedo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis (Vinea ,Insula Langobardi , Miralias , Ienebrosa , Calvello , Perella , Francones , Enculatos , Mogio , Olceia , Scluvane , Rodebeldencis , Fornos , Puio redundo , Centullo , Boscharones , Sintigosa , Clarano , Roverbello , Vedellare i Planas) , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir. Se n'exclouen però els habitants de la vila de Cavallaria , i es declaren els termes de la vall. 913-VI-15 Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir.
 9. D00356(Osona) - Dato ven a Racel una casa una vinya i una tona en el castell Urisitano del comtat Ausona , en el lloc dit Pugo Cirgoso , per quinze solidos. 914-I-21 Dato ven a Racel una casa una vinya i una tona en el castell Urisitano del comtat Ausona , en el lloc dit Pugo Cirgoso.
 10. D00886(Montserrat) - El comte i marquès Suniarius amb el consentiment de la comtessa Richildes dóna al cenobi de Santae Mariae de la vila Rivipulli del comtat Ausonae i al seu abat Ennecho i successors , les esglésies de Sanctae Mariae , Sancti Aciscli , Sancti Petri i Sancti Martini sites en Montesserrati. 933-II-9 El comte i marquès Suniarius dóna al cenobi de Santae Mariae de la vila Rivipulli del comtat Ausonae i al seu abat Ennecho i successors , les esglésies de Sanctae Mariae , Sancti Aciscli , Sancti Petri i Sancti Martini sites en Montesserrati.

Localitzacions : Barcelona, Conflent, Llemosí, Montserrat, Osona, Urgell

Bibliografia :

Web :

Comentaris :

Creat 2013-07-18. Darrera modificació de la pàgina el 11 de July del 2019 a les 12h22