Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Mirabilius

Grafies : Birabile, Merabilius, Meravilia, Mirabella, Mirabile, Mirabiles, Mirabilia, Mirabilio, Mirabilis, Mirabilius, Miravella, Miravelle, Miravellus, Miravile, Miraviles, Miravilia, Miravilio, Miravilius, Miravule, Mirobilia (mirabilis)

Identitats :

 1. Mirabilio - - [ 889-XI-28|889-XII-2 - 889-XI-28|889-XII-2 ] : 889-XI-28|889-XII-2M - Osona - Mirabilio
 2. Miravella - - [ 892-II-28 - 894-III-23 ] : 894-III-23F - Osona - Miravella, Mirabella
 3. Miravella - - [ 894-III-23 - 894-III-23 ] : 894-III-23M - Osona - Miravella, Miravellus
 4. Mirabilius - prevere, monjo - [ 908-VIII-18 - 908-VIII-18 ] : 908-VIII-18M - Pallars - Mirabilius
 5. Mirabile - - [ 911|917-I-2 - 911|917-I-2 ] : 911|917-I-2M - Narbona - Mirabile
 6. Miravella - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15F - Osona - Miravella, Mirabella
 7. Mirobilia - femina - [ 913-V-12 - 913-V-12 ] : 913-V-12F - Empúries - Mirobilia, Mirabilia
 8. Mirabile - testimoni - [ 921|925|926-II-25 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25M - Girona - Mirabile

Gèneres : MF

Documents :

 1. D00818(Osona) - El matrimoni Arnebertus i Quinta venen conjuntament una vinya que els hi vingué per aprisió seva al matrimoni Godomare i Ermengode sita en el terme de Savassona del territori Ausona , per cinc solidos. 889-XI-28|889-XII-2 El matrimoni Arnebertus i Quinta venen conjuntament una vinya al matrimoni Godomare i Ermengode sita en el terme de Savassona del territori Ausona.
 2. D00756(Osona) - Sarra ven a Mirabella quatre terres en la vila de Rosos del suburbi Gorbitano del comtat d'Ausona , per tres solidos. 892-II-28 Sarra ven a Mirabella quatre terres en la vila de Rosos del suburbi Gorbitano del comtat d'Ausona.
 3. D00753(Osona) - Bero , Tulecas , Sanla , Blanderico i Reinolfo venen a Mirabella terres en la vila de Rosos del suburbi Gorbitano en el comtat d'Ausona , per quatre solidos. 892-III-7 Bero , Tulecas , Sanla , Blanderico i Reinolfo venen a Mirabella terres en la vila de Rosos del suburbi Gorbitano en el comtat d'Ausona.
 4. D00671(Osona) - El matrimoni Miravella i Bona en simul in unum amb els seus fills Wimara , Atala i Auriolus ven al matrimoni Eldesindo i Leudegarda terres que aprisionaren el matrimoni Donadeus i Miravella amb el seu fill en la vila de Rossos en l'apendici del castell Gorvitano del comtat d'Ausona juntament amb les que Wimara comprà a Sara , per cinquanta solidos. 894-III-23 El matrimoni Miravella i Bona en simul in unum amb els seus fills Wimara , Atala i Auriolus ven al matrimoni Eldesindo i Leudegarda terres que aprisionaren el matrimoni Donadeus i Miravella amb el seu fill en la vila de Rossos en l'apendici del castell Gorvitano del comtat d'Ausona.
 5. D00217(Pallars) - L'abat Godemirus amb el prepòsit Rando, els preveres i monjos Quintila , Raisindus , Levegillus , Teodulfus , Podressus , Podressus , Adilius , Mirabilius , Andrias , Saburidus , Eudo , Lebidius , Abrila , Bonifacius , Eudo i Eliseus i amb els monjos Mauregadus , Gimar i Dato, bescanvia terres amb el comte Raimundo. Els monjos bescanvien l'església de Sancti Petri & Sancti Martini & Sancti Johannis de Brugali en la vall Anaviense , la vila d'Escosse , el puig dit Scalvas i bens a Novellas , Arolas , Bonahenne , Scardo , Solanes i Ferraria , per una terra en el castell de Pedramei, al lloc dit Vadello , una vinya a Balausti i cent solidos. 908-VIII-18 Godemirus abat de la casa de Sancti Vincenti conegut com monestir de Gerre bescanvia terres amb el comte Raimundo.
 6. D00271(Narbona) - Eldericus ven a Uuitizane abat de Sanctae Mariae Urbionensis , i a la seva congragació , terres en el terme de l'abadia , a la vila de Rapidoso , a Burchafolles i a Ribalta , en el territori Narbonense, per vint solidos. 911|917-I-2 Eldericus ven a Uuitizane abat de Sanctae Mariae Urbionensis , terres en el terme de l'abadia , en la vila de Rapidoso , a Burchafolles i a Ribalta , en el territori Narbonense.
 7. D00334(Osona) - Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo i dels jutges Teuderico , Trasobado , Narbonese , Goltredo , Guntirigo , Centurio i Senderedo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis (Vinea ,Insula Langobardi , Miralias , Ienebrosa , Calvello , Perella , Francones , Enculatos , Mogio , Olceia , Scluvane , Rodebeldencis , Fornos , Puio redundo , Centullo , Boscharones , Sintigosa , Clarano , Roverbello , Vedellare i Planas) , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir. Se n'exclouen però els habitants de la vila de Cavallaria , i es declaren els termes de la vall. 913-VI-15 Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir.
 8. D00329(Empúries) - Un centenar d'habitants de la vila de Mocoro, venen a Wifredo la mitad de la vila de Mocoro en el comtat Impuritano que els hi vingué dels seus pares , segons judici previ. Se'n donen les afrontacions i es fixa el preu en tres cents solidos. 913-V-12 Un centenar d'habitants de la vila de Mocoro, venen a Wifredo la mitad de la vila de Mocoro en el comtat Impuritano que els hi vingué dels seus pares , segons judici previ.
 9. D01047(Girona) - Davant de Quigone bisbe Gerundensis , el comte i marquès Mirone , els vescomtes Segarie i Ennegone i tres jutges , tretze testimonis juren sobre l'altar i les relíquies del beat Cipriani en la vila Expondeliano del comtat Bisuldunense , contra divuit testimonis duts a judici per Autatus súbdit i assertor del bisbe , que el terme de les viles de Bàschara i Cassaniolas , que descriuen , pertany al bisbat per preceptes reials i que les vinyes i construccions fetes en ell sense l'acord del bisbe han de passar a la seva jurisdicció en ser fetes contra llei. 921|925|926-II-25 Davant de Quigone bisbe Gerundensis , el comte i marquès Mirone , els vescomtes Segarie i Ennegone i tres jutges , tretze testimonis juren sobre l'altar i les relíquies del beat Cipriani en la vila Expondeliano del comtat Bisuldunense , contra divuit testimonis duts a judici per Autatus súbdit i assertor del bisbe , que el terme de les viles de Bàschara i Cassaniolas pertany al bisbat per preceptes reials i que les vinyes i construccions fetes en ell sense l'acord del bisbe han de passar a la seva jurisdicció en ser fetes contra llei.

Localitzacions : Empúries, Girona, Narbona, Osona, Pallars

Bibliografia :

Web :

Comentaris :

Creat 2013-07-18. Darrera modificació de la pàgina el 11 de July del 2019 a les 12h22