Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Gontardus

Grafies : Contardo, Gontard, Gontardi, Gontardo, Gontardom, Gontardum, Gontardus, Guntardi, Guntardo, Guntardus (gontardo)

Identitats :

 1. Guntardus - bisbe - [ [882-884] - 882-VII-16 ] : 882-VII-16M - Mâcon - Guntardus, Guntardi
 2. Gontardo - noble, bon home - [ 889-V-24 - 908|909-III-16 ] : 908|909-III-16M - Nimes, Alvèrnia - Gontardo, Guntardi, Gontardus
 3. Guntardi - - [ 893-XI-9 - 893-XI-9 ] : 893-XI-9M - Mâçon - Guntardi
 4. Gontardus - monjo - [ 903-I - 910-IX ] : 910-IXM - Roergue - Gontardus, Gontardo
 5. Gontardo - - [ 904-II - 904-II ] : 904-IIM - Lió - Gontardo
 6. Gontardus - edificador - [ 907-I-21 - 907-I-21 ] : 907-I-21M - Berguedà - Gontardus
 7. Gontardus - - [ 908-III-18 - 908-III-18 ] : 908-III-18M - Osona - Gontardus
 8. Gontardom - - [ 909-II-9 - 909-II-9 ] : 909-II-9M - Osona - Gontardom

Gèneres : M

Documents :

 1. D01064(Mâcon) - El bisbe Matiscensis Guntardus cedeix en prestaria al germans Adalgaudo prevere i canonge de Sancti Vincentii i Teoloni , l'església de S. Marie de Goroledas de l'agro Sibriacense del pagus Tolvedonense , cedida a la seu per el seu besoncle Adalgaudus , ho fa en compensació per la condonació dels bens sits en el mateix lloc feta per els germans. [882-884] El bisbe Matiscensis Guntardus cedeix en prestaria al germans Adalgaudo prevere i canonge de Sancti Vincentii i Teoloni , l'església de S. Marie de Goroledas de l'agro Sibriacense del pagus Tolvedonense , ho fa en compensació per la condonació dels bens sits en el mateix lloc feta per els germans.
 2. D01063(Mâcon) - Guntardus bisbe Matiscensis cedeix en prestaria al germans Adalgaudo prevere i canonge de Sancti Vincentii i Teoloni , l'església de S. Marie d'Agroledas de l'agro Sibranicensi del pagus Torvedonensi , cedida a la seu per el seu besoncle Adalgardus , en compensació per la condonació dels bens sits en el mateix lloc feta per els germans. 882-VII-16 Guntardus bisbe Matiscensis cedeix en prestaria al germans Adalgaudo prevere i canonge de Sancti Vincentii i Teoloni , l'església de S. Marie d'Agroledas de l'agro Sibranicensi del pagus Torvedonensi , cedida a la seu per el seu besoncle Adalgardus , en compensació per la condonació dels bens sits en el mateix lloc feta per els germans.
 3. D00846(Nimes) - Alterat? El prevere Vulfaricus cediex a la seu de Sancta Maria de la ciutat de Nemauso i al seu bisbe i rector de la ciutat , Giberto , un camp en la vila Mirtiago del castell Exumate a Arrisense en el pagus Nemausense ; ho fa per en remei de la seva ànima i de les dels seus pares Adalberto i Dominica , se'n reserva l'usdefruit. 889-V-24 Alterat? El prevere Vulfaricus cediex a la seu de Sancta Maria de la ciutat de Nemauso i al seu bisbe i rector de la ciutat , Giberto , un camp en la vila Mirtiago del castell Exumate a Arrisense en el pagus Nemausense.
 4. D00752(Nimes) - Alterat? Plet entre el bisbe Gibertus i Genesio per la vila de Bizago a Valle Anagia en el pagus Nemausense. Estant el rei Odo en el bosc de Coysa , prop d'Audita , el bisbe Gibertus presentà al monarca queixa per la ocupació que Genesio havia fet de la vila de Bizagum que li havia vingut a ell feia dotze anys per donació de Bligardis; el rei encarregà a Raimundus comte del pagus la investigació pertinent qui ho subdelegà al vescomte Adlidulfus. Investigat el fet , i no havent presentat Genesio els títols de propietat que havia dit posseir , en l'església de Sanctae Mariae i amb catorze testimonis , el vescomte revesteix al bisbe amb les propietats que figuraven en les seves escriptures : la vila de Bizagum amb l'església de Sanctae Mariae , les viles de Toriadem i Caderilam , Brugarias i Felgarias. 890|892-IV Alterat? Plet entre el bisbe Gibertus i Genesio per la vila de Bizago a Valle Anagia en el pagus Nemausense.
 5. D00266(Mâçon) - Ava , abadessa , testa a favor del seu germà , el comte Wilelmo, la vila de Cluniacum , sita sobre el riu Grauna , en el comtat Matisconese. Ho fa a canvi de l'usdefruit de la vila d'Audoenis , sita sobre el riu Carnonis, en el comtat Calmontensi. 893-XI-9 Ava , abadessa , testa a favor del seu germà , el comte Wilelmo, la vila de Cluniacum.
 6. D00630(Nimes) - Bernardus fa donació dels seus alous en Valle Anagia , en els termes de les viles de Anagia , Veo , Buxarias i Ubilionicas , així com en la vila de Rec[..]n de la vicaria Arisite a la seu de Sanctae Dei genitricis de la ciutat de Nemause on regeix el bisbe Agilardus. 896-IV-3 Bernardus fa donació dels seus alous en Valle Anagia i la vila de Rec[..]n de la vicaria Arisite a la seu de Sanctae Dei genitricis de la ciutat de Nemause on regeix el bisbe Agilardus.
 7. D00409(Roergue) - Alterat? L'abat Rodulfo i la congregació del monestir de Sancti Salvatoris Conchas cedeix un mansus en el lloc dit Stanio del ministerio Rothenulense , en prestària i de per vida als seus fidels Eldeberto , Eldefredo i Ragamberto ; s'en fixa un pagament anual al monestir. 903-I Alterat? L'abat Rodulfo i la congregació del monestir de Sancti Salvatoris Conchas cedeix un mansus en el lloc dit Stanio del ministerio Rothenulense , en prestària als seus fidels Eldeberto , Eldefredo i Ragamberto.
 8. D00413(Lió) - El matrimoni Adalbornus i Foltrudis donen als seus fills Andreo i Agia una cort amb un mansus que els hi vingué per conquesta en la vila de Vinogile de l'agro Fontanense del pagus Lucdunense. 904-II El matrimoni Adalbornus i Foltrudis donen als seus fills Andreo i Agia una cort amb un mansus en la vila de Vinogile de l'agro Fontanense del pagus Lucdunense.
 9. D00534(Alvèrnia) - Alterat? Bligardis viuda del difunt Bernardi , juntament amb Berigardus , Gausbertis i Bernardus , dóna per l'ànima del difunt , a la casa Dei de Sanctoque Juliano del vicus Brivatensi , on militen el prepòsit Eldefredus i el degà Nectardus , una vinya a la vila de Cagilissa del comtat Brivatensi. 907-VI Alterat? Bligardis viuda del difunt Bernardi , juntament amb Berigardus , Gausbertis i Bernardus , dóna a la casa Dei de Sanctoque Juliano del vicus Brivatensi , una vinya a la vila de Cagilissa del comtat Brivatensi.
 10. D00194(Berguedà) - El bisbe Nantigisus , en el castell de Pugo Regis , consagra en honor de Sancti Martini l'església construïda per Goltredus amb els seus fills , Hindguliva també amb els seus fills, el prevere Revellus , Servusdei , Gontardus i Magnus. El bisbe la posa sota la jurisdicció de la seu de Sanctam Mariam i en fixa el pagament anual (regest). 907-I-21 El bisbe Nantigisus consagra en honor de Sancti Martini l'església construïda en el castell de Pugo Regis.
 11. D00211(Nimes) - Escatocol d'una venda feta per un prevere Joseph. 908-II-10 Venda feta per un prevere de nom Joseph.
 12. D00229(Nimes) - Judici entre Nato i el bisbe Christiano sobre la vila de Licas. En vista prèvia s'havia demanat a les parts d'aportar les escriptures de propietat que tinguessin; Deudone mandatari del bisbe i garant de Gontardo no les va poder presentar i per tant es va convocar una nova vista el dimarts a la vila de Baglanicusm en el pagus Magalonense. En dita vista, i davant del vescomte Abone , de Golosaldo , Waltario , Gontardo , Insolfredo , Guiglardo , Gigalfredi i Amblardo, Nato aportà dues escriptures de compra de la vila i una tercera que féu en favor del seu fill Gairico. Deudono mandatari, acceptà que no podia presentar una escriptura que deia tenir, fet del que el document en dóna fe segons els presents. 908|909-III-16 Judici entre Nato i el bisbe Christiano sobre la vila de Licas.
 13. D00214(Osona) - Munita i els seus fills Geiraldus , Suniefredus , Digna i Bella venen simul in unum terres en el vilar de Tolosa , a Valle Facunda , al matrimoni Tudisclo i Exalone , per nou solidatas. 908-III-18 Munita i els seus fills Geiraldus , Suniefredus , Digna i Bella venen simul in unum terres en el vilar de Tolosa , a Valle Facunda , al matrimoni Tudisclo i Exalone.
 14. D00225(Osona) - El matrimoni Antuninum i Sarram ven al prevere Orilolo una vinya al castell Uristesensi en el comtat Adsonense, per deu solidos. 909-II-9 El matrimoni Antuninum i Sarram ven al prevere Orilolo una vinya al castell Uristesensi en el comtat Adsonense.
 15. D00441(Roergue) - Niwarius dóna a l'abat Radulfus i al monestir de Sancto Salvatore i Sanctam Fidem anomenat Conchas , una terra en l'aro Claujanicas , de la vicaria Montinacense del pagus Ruthenico , per remei de la seva ànima i de les dels seus difunts pares Adalgrimo i Teudeline. 910-IX Niwarius dóna a l'abat Radulfus i al monestir de Sancto Salvatore i Sanctam Fidem anomenat Conchas , una terra en l'aro Claujanicas , de la vicaria Montinacense del pagus Ruthenico.

Localitzacions : Alvèrnia, Berguedà, Lió, Mâcon, Mâçon, Nimes, Osona, Roergue

Bibliografia :

Web :

Comentaris :

Creat 2013-07-18. Darrera modificació de la pàgina el 11 de July del 2019 a les 12h22