Cercar:

Seccions

Fons Cathalaunia



Bibliografies



Metodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Godlanae

Grafies : Godla, Godlanae (godla)

Identitats :

  1. Goda - - [ [888 - 898] - [888 - 898] ] : [888 - 898]F - Mâçon - Goda
  2. Godila - - [ [898-900]-XI - [898-900]-XI ] : [898-900]-XIF - Llemosí - Godila, Godilanae
  3. Godla - comtessa - [ 906-XII-10 - 909-V-2 ] : 909-V-2F - Rosselló, Elna - Godla, Gotlana

Gèneres : F

Documents :

  1. D00895(Mâçon) - Alterat? El matrimoni Statevertus i Goda dóna a l'església de Sancti Vincentii de dins els murs de la ciutat Matisconensis presidida per el bisbe Giraldus una vinya en el mateix pagus , en la vila de Sanciaco , tot reservant-se'n l'usdefruit. [888 - 898] Alterat? El matrimoni Statevertus i Goda dóna a l'església de Sancti Vincentii de dins els murs de la ciutat Matisconensis presidida per el bisbe Giraldus una vinya en el mateix pagus , en la vila de Sanciaco.
  2. D00480(Llemosí) - El matrimoni Gotafredi i Godila dóna a l'abat Rainulfus del monestir de Belluslocus edificat en honor de S. Petri i S. felicitatis , per les seves ànimes , les dels seus pares i la del comte Ademari , la curte anomenada Cundadus , en la vicaria Casiliacense del pagus Caturcino i bens al lloc dit de Vallesuris , un total de tretze mansus i catorze servents amb les seves famílies. [898-900]-XI El matrimoni Gotafredi i Godila dóna a l'abat Rainulfus i al monestir de Belluslocus bens en la vicaria Casiliacense del pagus Caturcino per les seves ànimes , les dels seus pares i la del comte Ademari.
  3. D00188(Rosselló) - El comte Benzo i la seva muller Godla venen un alou a Guanalganse, per cent sous (regest). 906-XII-10 El comte Benzo i la seva muller Godla venen un alou a Guanalganse.
  4. D00234(Elna) - El matrimoni Varin i Baduira venen al matrimoni Argila i Sesegontia una terra a Elna, veïna d'una propietat de la comtessa Gotlana, muller del comte Bention (regest). 909-V-2 El matrimoni Varin i Baduira venen al matrimoni Argila i Sesegontia una terra a Elna, veïna d'una propietat de la comtessa Gotlana, muller del comte Bention.

Localitzacions : Elna, Llemosí, Mâçon, Rosselló

Bibliografia :

Web :

Comentaris :

Creat 2013-07-18. Darrera modificació de la pàgina el 11 de July del 2019 a les 12h22