Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Froila

Grafies : Foilani, Fraione, Fraula, Friulano, Frodane, Froia, Froiane, Froila, Froilane, Froilani, Froilo, Froilone, Froilus, Frolani, Frolia, Froyla, Froylane, Froylano, Froylus, Frua, Fruao, Fruga, Frugane, Frugia, Frugie, Frugio, Fruglane, Frugo, Frugone, Fruia, Fruiane, Fruiani, Fruiano, Fruianus, Fruiga, Fruigo, Fruiia, Fruila, Fruilane, Fruilanus, Fruile, Fruilla, Fruilo, Fruilone, Fruio, Fruione, Fruiu, Frula, Frulla, Fruxo, Fuiane, Fuila, Fuilo (fruian)

Identitats :

 1. Frugia - bisbe - [ 745,793,795,956,975,985 - 745,793,795,956,975,985 ] : 745,793,795,956,975,985M - Conflent - Frugia
 2. Froilani - prevere - [ 880|910-V-12 - 880|910-V-12 ] : 880|910-V-12M - Galícia - Froilani
 3. Froilo - - [ 882-XII - 882-XII ] : 882-XIIF - Berga - Froilo
 4. Froyla - - [ 886-VI-24 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4M - Galícia - Froyla, Froila
 5. Frojane - edificador , vir il·lustre - [ 889|890|891-X-30 - >907-I-21 ] : >907-I-21M - Cerdanya, Berguedà - Frojane, Froja, Frugane, Fruga, Frujani, Fruja
 6. Fruilo - - [ 889-IV-24 - 899|900-VI-26 ] : 899|900-VI-26F - Berguedà - Fruilo, Fruilone
 7. Froilani - - [ 897-VIII-2 - 897-VIII-2 ] : 897-VIII-2M - Besiers - Froilani
 8. Frodila - - [ 897-VIII-2 - 897-VIII-2 ] : 897-VIII-2F - Besiers - Frodila, Frodile
 9. Froyla - - [ 899-IV-4 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4M - Galícia - Froyla
 10. Froyla - comte - [ 899-IV-4 - 899-IV-4 ] : 899-IV-4M - Galícia - Froyla
 11. Froila - prevere - [ 900|910-IV-12 - 900|910-IV-12 ] : 900|910-IV-12M - Barcelona - Froila
 12. Froila - - [ 905-XI-18 - 914-IX-8 ] : 914-IX-8M - Osona - Froila, Fruila
 13. Fruilo - - [ 909-III-9 - 909-III-9 ] : 909-III-9F - Osona - Fruilo
 14. Froila - - [ 912-XII-20 - 912-XII-20 ] : 912-XII-20M - Rosselló - Froila
 15. Frugone - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15F - Osona - Frugone, Fruione
 16. Fruio - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15M - Osona - Fruio
 17. Froilone - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15F - Osona - Froilone, Fruilone
 18. Fruilane - laic, bon home - [ 913-II-10 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15M - Osona - Fruilane
 19. Froilone - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15F - Osona - Froilone
 20. Froilone - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15F - Osona - Froilone
 21. Froiane - - [ 913-XI-28 - 913-XI-28 ] : 913-XI-28M - Rosselló - Froiane
 22. Froiane - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15M - Osona - Froiane
 23. Fruiane - - [ 914-VII-1 - 914-VII-1 ] : 914-VII-1M - Osona - Fruiane
 24. Frulani - - [ 914-V-27 - 914-V-27 ] : 914-V-27M - Urgell - Frulani
 25. Fruilo - - [ 918-IV-13 - 918-IV-13 ] : 918-IV-13F - Barcelona - Fuilo
 26. Fruilane - sacerdot - [ 921|925|926-II-25 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25M - Girona - Fruilane

Gèneres : MF

Documents :

 1. D00998(Conflent) - Narratio de fundatione monasterii Sancti Germani de Cuxa a fratre Vincentio Pisani scripta. 745,793,795,956,975,985 Narratio de fundatione monasterii Sancti Germani de Cuxa a fratre Vincentio Pisani scripta.
 2. D00590(Galícia) - Testament de l'abat Addalinus de la vila de Froliulfi aprop de Lugo en favor del prevere Leovegildus , fill de Sentario i net de la seva germana Senatrudia. L'abat li deixa la domus Frolfulfi que ell heretà del seu pare Sesguto amb totes les ampliacions per ell fetes, les heretats deixades per el seu germà prevere Froisendus, així com el bens que rebé del comte Gundesindo i de Roderico Gundesindo. 880|910-V-12 Testament de l'abat Addalinus de la vila de Froliulfi aprop de Lugo en favor del prevere Leovegildus , fill de Sentario i net de la seva germana Senatrudia.
 3. D01020(Berga) - Froilo ven al matrimoni Francone i Sesenanda la seva part de la vila de Malageici i del lloc de Bilare del pagus Bergetano , per sis solidatas. 882-XII Froilo ven al matrimoni Francone i Sesenanda la seva part de la vila de Malageici i del lloc de Bilare del pagus Bergetano.
 4. D00964(Galícia) - Alterat? El rei Adefonsus i la reina Exemena cedeixen al sagrat altar del túmul de l'apòstol Iacobo a Arcis Marmoris les salines de Saliniense , al litoral entre Plataneto i Lanzada , expropiades als rebels Hermenegildus fill de Petrus i al seva muller Yberia així com les propietats d'Arias. 886-VI-24 Alterat? El rei Adefonsus i la reina Exemena cedeixen al sagrat altar del túmul de l'apòstol Iacobo a Arcis Marmoris les salines de Saliniense expropiades als rebels Hermenegildus fill de Petrus i al seva muller Yberia així com les propietats d'Arias.
 5. D00771(Cerdanya) - Alterat. Ingobertus bisbe Urgellensis , a Cerritaniam consagra l'església de Sancti Andree de la vila de Baltarga que havia estat edificada per el bisbe Exclua. Ho fa pregat per Sancio milite , Elmiro i Abicello i la resta de fidels de la parròquia ; el bisbe en fixa els termes , i n'ordena els delmes , entre ells a Sancto Michaelis segons ho ordenà Exclua. Godofredus fa donació d'un camp a Caselles , Sancio d'unes vinyes a Baltarga , Bellis i Baders , Fruja d'una terra a Gardias , Lodofredus d'un campa Pradas i Ogerius d'un altre a Beliz. El bisbe , l'ardiaca Fredarrii , el milite Sancious i el prepòsit Oliba acorden que Audericus , prevere de Sancti Andree de Baltarga faci també l'ofici a Sancti Martini de Saii , repartint-se els temps entre ambdues poblacions , amb l'acord de quatre bons homes de cada vila. 889|890|891-X-30 Alterat. Ingobertus bisbe Urgellensis , a Cerritaniam consagra l'església de Sancti Andree de la vila de Baltarga que havia estat edificada per el bisbe Exclua.
 6. D00912(Berguedà) - Els matrimonis Sicomares i Oreta , Adrolfus i Odalina , amb Fruilone , i els matrimonis Donnus i Tudira , Adeka i Orreka i Sabieldus i Natalia amb Abimia i Gotta venen al comte Wifredo i la seva muller Winedede el vilar al lloc anomenat Spinosa de la vall Bucaranense , per quaranta soliditas. 889-IV-24 Els matrimonis Sicomares i Oreta , Adrolfus i Odalina , amb Fruilone , i els matrimonis Donnus i Tudira , Adeka i Orreka i Sabieldus i Natalia amb Abimia i Gotta venen al comte Wifredo i la seva muller Winedede el vilar al lloc anomenat Spinosa de la vall Bucaranense.
 7. D00595(Besiers) - El matrimoni Vualcharo i Frodila dóna a l'església de Sancti Martini del suburbi Biterrensi en el territori Narbonensi tres vinyes de la seva potestat que els hi havien estat concedides en la consagració feta per el bisbe Tructario de l'església de Sancte Marie per ells fundada a Villanova , i tornen al bisbe Fructari les dècimes corresponents que els hi havien estat concedides en la dita consagració. 897-VIII-2 El matrimoni Vualcharo i Frodila dóna a l'església de Sancti Martini del suburbi Biterrensi en el territori Narbonensi tres vinyes de la seva potestat que els hi havien estat concedides en la consagració feta per el bisbe Tructario de l'església de Sancte Marie per ells fundada a Villanova.
 8. D00592(Galícia) - Alterat? Donació del rei Adefonsus i la reina Exemena al bisbe Sisnando i al temple on es troba el sepulcre de S. Jacobi Apostoli en arcis Marmoricis en el dia de la seva consagració. El rei dota la seu amb bens i viles del bisbat Iriensis, del suburbi Legionense, dels territoris Asturicense , Ovetensi i Conimbricensi. Signen el text amb el rei , els bisbes: Theodemirus Egitanensis , Gomarus Vincensensis , Naustus Conimbrensis , Sisnandus Iriensis , Eleca Caesaraugustanus , Argimirus Lamecensis , Recaredus Lucensis i Jacob Cauriensis i els comtes Pelgius , Froyla , Lucidius , Munio Muñiz , Orosius , Erus , Gundesalvus. 899-IV-4 Alterat? Donació del rei Adefonsus i la reina Exemena al bisbe Sisnando i al temple de S. Jacobi Apostoli en el dia de la seva consagració.
 9. D00067(Berguedà) - Nantigis consagra les esglésies de Sant Sadurni, Sant Hilari i Sta Maria a La Quar en el territori de Berga per demanda dels seus constructors , el clergue Georgio , Frojane , Sidila , Luvricus , Witiza , Oliba , Ermemirus , Egila , Sirandus , Billitus , Gratus , Walavonsus , Donatus , Rado , Petracius , Estigisus , Manzo , Ansemirus , Gudemirus , Asenarius , Fortes , Venrellus , Centullus , Todalecus , Wifredus , Cursio , Moratellus , Bernardus , Ursio , Stabiles , Gontarius , Bera i Petrus que les doten d'una terra i vinya a Spugna , terra a Uxos, un camp comprat per Froja a Sidelane i Olibane , i una terra al coll de Laccorre. La versió posterior inclou en les dotalies una terra donada per Entegius , Manso i Guadamirus i especifica uns límits parroquials diferents. 899|900-XII-1 Nantigis consagra Sant Sadurni, Sant Hilari i Sta Maria de La Quar.
 10. D00068(Berguedà) - Nantiguisus consagra l'església de Santa Maria d'Oleane a petició de Froja i la població de la parròquia. El bisbe en fixa els termes i posa l'església sota la jurisdicció de la seu urgellenca de Santa Maria per sis modius, tres sollidos i dos agnos anuals. Froja dota l'església amb les terres i construccions que féu al costat de l'església i amb una terra al costat del monestir de Sancti Laurentii; la població també dota a l'església amb una terra. 899|900-XII-9 Nantiguisus consagra Santa Maria d'Oleane.
 11. D00064(Berguedà) - Alterat. El matrimoni Witerus i Fruilo venen a Dachino i germans (monjos) una vinya heretada a l'illa Espada, en l'apendici de la vila Garaxene, a la vall Buccaranense. Es confirma la propietat al clergue Radulfo i els monjos (regest). 899|900-VI-26 Alterat. El matrimoni Witerus i Fruilo venen a Dachino i germans (monjos) una vinya; es confirma la possessió del clergue Radulfo.
 12. D00154(Barcelona) - Alterat. L'il·lustre i venerable comte i marquès per la gràcia de Déu Wifredo, fill del difunt marquès Wifredi, en el castell de Cervilione, més enllà del riu Lubricatum , dóna a Donum Dei, abat de l'asciterii del màrtir S. Cucufati i a la seva congregació, terres a la vall del castell de Cervilionis on hi ha l'església de S. Crucis, tret del camp que comprà Ildericus i els dos d'Aliarius. Teudericus, bisbe de Barch. dóna també al monestir l'església de S. Crucis. 900|910-IV-12 Alterat. L'il·lustre i venerable comte i marquès per la gràcia de Déu Wifredo, fill del difunt marquès Wifredi, en el castell de Cervilione, més enllà del riu Lubricatum , dóna a Donum Dei, abat de l'asciterii del màrtir S. Cucufati i a la seva congregació, terres a la vall del castell de Cervilionis on hi ha l'església de S. Crucis.
 13. D00171(Osona) - Placianus i els seus fills ; Vimara , Comesindus , Ferminus , Atila , Froila , Eldesindus , Ceucefredus i la seva filla Aio , venen a Emmone una terra en l'apendici del comtat Ausone , en la vila dita Vinea de la vall anomenada Fecunda, per un solido. 905-XI-18 Placianus i els seus fills venen a Emmone una terra en l'apendici del comtat Ausone , en la vila dita Vinea de la vall anomenada Fecunda.
 14. D00192(Berguedà) - A petició de Miró gratia Dei comte , Nantigisi bisbe Orgellitane , consagra l'església construïda per el seu difunt pare , el marquès Wifredo , al lloc i vila d'Avisano en honor de Sancti Martini. El bisbe en fixa els límits de la parròquia i la subjecta a la seu de Sancte Marie segons els cànons amb un pagament anual. El comte Miró , juntament amb els matrimonis Wasconius i Argesinda , Morellus i Ermetrudia , Witiza i Ludina , Osila i Condeberga , així com la població de la vila d'Avizano ensems , fan donacions de terres a l'església de Sancti Martini. >907-I-21 A petició de Miró gratia Dei comte , Nantigisi bisbe Orgellitane , consagra l'església construïda per el seu difunt pare , el marquès Wifredo , al lloc i vila d'Avisano en honor de Sancti Martini.
 15. D00228(Osona) - Tulecas, Leutefredo, Renulfo i el matrimoni Balderico i Fruilo venen al matrimoni Adalberto i Gornestridia una terra que els hi vingué dels seus pares en la vila de Rosos, en el castell Gorbitano del comtat d'Ausona, per sis dinarios. 909-III-9 Tulecas, Leutefredo, Renulfo i el matrimoni Balderico i Fruilo venen al matrimoni Adalberto i Gornestridia una terra en la vila de Rosos, en el castell Gorbitano del comtat d'Ausona.
 16. D00251(Osona) - El matrimoni Eldoardus i Margarita venen a la gracia Dei abadessa Hemmo una terra en el comtat d'Ausona , en l'apendici de Riiopullo , a Valle Facunda, en el lloc dit de Vinga, per dos solidos. 910-II-19 El matrimoni Eldoardus i Margarita venen a la gracia Dei abadessa Hemmo una terra en el comtat d'Ausona , en l'apendici de Riiopullo , a Valle Facunda, en el lloc dit de Vinga.
 17. D00314(Rosselló) - El matrimoni Dulcidius i Marta venen simul in unum la dècima part d'una terra sita en els terrados Ortufan , al peu del mont Albarie , en el territori Helenense , al matrimoni Essecuto i Arcedonia , per 10 denerarios. 912-XII-20 El matrimoni Dulcidius i Marta venen simul in unum la dècima part d'una terra al matrimoni Essecuto i Arcedonia.
 18. D00334(Osona) - Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo i dels jutges Teuderico , Trasobado , Narbonese , Goltredo , Guntirigo , Centurio i Senderedo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis (Vinea ,Insula Langobardi , Miralias , Ienebrosa , Calvello , Perella , Francones , Enculatos , Mogio , Olceia , Scluvane , Rodebeldencis , Fornos , Puio redundo , Centullo , Boscharones , Sintigosa , Clarano , Roverbello , Vedellare i Planas) , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir. Se n'exclouen però els habitants de la vila de Cavallaria , i es declaren els termes de la vall. 913-VI-15 Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir.
 19. D00325(Osona) - Teudisclus reconeix judicialment haver ocupat unes terres de l'abadessa Hemmone durant quinze anys. Davant dels jutges Plancario , Leopardo , Tulicane i del saig Teuderigo , altrement conegut com Bonhomen , i a instàncies de Scluvane , mandatari de l'abadessa Hemmone , Teudisclus reconeix haver ocupat il·legalment unes terres a la vila de Vinea , a Valle Facunda , en la vall Riopollense del comtat Ausenense durant quinze anys. 913-II-10 Teudisclus reconeix judicialment haver ocupat il·legalment durant quinze anys unes terres de l'abadessa Hemmone a la vila de Vinea.
 20. D00335(Osona) - En presencia del comtes Miró i Sunyer , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo i dels jutges Ennegone , Teuderigo , Trasobado , Senderedo , Narbonese , Gonterigo , Centurio i Golteredo , Oliba , mandatari del comte Mirone , requerit per Itore mandatari de la abadessa Hemmone , reconeix que els habitants de la vall de Sancti Iohannis no han de prestar cap servei reial ni al comte Mirone ni a cap altre comte , atès que els habitants de la vall hi van estat posats per manament reial en temps del comte Wifredus per la mà de la seva filla Hemmo. S'enumeren les viles i vilars que conformen la vall. 913-VI-15 Resolució del judici de Vallfogona. Oliba mandatari del comte Mirone , reconeix que els habitants de la vall de Sancti Iohannis no han de prestar cap servei reial , atès que els habitants de la vall hi van estat posats per manament reial en temps del comte Wifredus i per acció de la seva filla Hemmo.
 21. D00347(Rosselló) - El bisbe Riculfus dóna a Froiane les seves possessions en el pagus Russilionensi , a les viles de Lipidano v, Sancti Stephani , Canesmalos i el castell Russilione ; així com terres i un molí en el terme del dit castell , en el lloc dit Graxantaria. (regest). 913-XI-28 El bisbe Riculfus dóna a Froiane les seves possessions en el pagus Russilionensi.
 22. D00371(Osona) - El matrimoni Placianus i Tortora simul in unum amb els seus fills Wimara , Gomesindi , Fermino , Atila , Fruila , Usila , Ago i Eldesindo , venen les seves propietats a la vila de Vinea , a Valle Fecunda , comtat d'Ausona , a la gratia Dei abadessa Hemmone , per sis solidatas. 914-IX-8 El matrimoni Placianus i Tortora simul in unum amb els seus fills Wimara , Gomesindi , Fermino , Atila , Fruila , Usila , Ago i Eldesindo , venen les seves propietats a la vila de Vinea , a Valle Fecunda , comtat d'Ausona , a la gratia Dei abadessa Hemmone.
 23. D00370(Osona) - El matrimoni Durandus i Deudada ven a Hemmone , gratia Dei abadessa , totes les seves possessions a la vila de Vinea , a Vallgonona , en el comtat d'Ausona , per deu solidatas. 914-VII-1 El matrimoni Durandus i Deudada ven a Hemmone , gratia Dei abadessa , totes les seves possessions a la vila de Vinea , a Vallgonona , en el comtat d'Ausona.
 24. D00980(Urgell) - El matrimoni Uperus i Esteoncia venen a Rangefredo una terra en el lloc anomenat Ionceto de l'apendici del castro Uliana , per cinc solidos. 914-V-27 El matrimoni Uperus i Esteoncia venen a Rangefredo una terra en el lloc anomenat Ionceto de l'apendici del castro Uliana.
 25. D00005(Barcelona) - Recosind , Fruilo , Miró , Ixila i Etella , venen a Gilmir una terra a l'alou de Viladalic al terme del castell de Terrassa, suburbi de Barcelona. 918-IV-13 Una venda de Recosind , Fruilo , Miró , Ixila i Etella
 26. D01047(Girona) - Davant de Quigone bisbe Gerundensis , el comte i marquès Mirone , els vescomtes Segarie i Ennegone i tres jutges , tretze testimonis juren sobre l'altar i les relíquies del beat Cipriani en la vila Expondeliano del comtat Bisuldunense , contra divuit testimonis duts a judici per Autatus súbdit i assertor del bisbe , que el terme de les viles de Bàschara i Cassaniolas , que descriuen , pertany al bisbat per preceptes reials i que les vinyes i construccions fetes en ell sense l'acord del bisbe han de passar a la seva jurisdicció en ser fetes contra llei. 921|925|926-II-25 Davant de Quigone bisbe Gerundensis , el comte i marquès Mirone , els vescomtes Segarie i Ennegone i tres jutges , tretze testimonis juren sobre l'altar i les relíquies del beat Cipriani en la vila Expondeliano del comtat Bisuldunense , contra divuit testimonis duts a judici per Autatus súbdit i assertor del bisbe , que el terme de les viles de Bàschara i Cassaniolas pertany al bisbat per preceptes reials i que les vinyes i construccions fetes en ell sense l'acord del bisbe han de passar a la seva jurisdicció en ser fetes contra llei.

Localitzacions : Barcelona, Berga, Berguedà, Besiers, Cerdanya, Conflent, Galícia, Girona, Osona, Rosselló, Urgell

Bibliografia :

Web :

Comentaris :

Creat 2013-07-18. Darrera modificació de la pàgina el 11 de July del 2019 a les 12h22