Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Elderedus

Grafies : Aldereti, Alderettus, Alderiti, Alderitu, Aldretus, Allereda, Elderedi, Elderedo, Elderedus, Elderidi, Eldredus, Eliredus, Heldradus (elderedu)

Identitats :

 1. Heldradus - noble, prevere, escrivà - [ 890|892-IV - 896-IV-3 ] : 896-IV-3M - Nimes - Heldradus, Eldradradus, Eldradus
 2. Elderedus - prevere, escrivà - [ 893-I-2 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20M - Berguedà, Girona - Elderedus
 3. Alderici - - [ 893|895-IV-23 - 893|895-IV-23 ] : 893|895-IV-23M - Urgell - Alderici
 4. Alderitu - - [ - ] : 899-IVM - - Alderitu
 5. Elaredus - - [ 900-IX-10 - 900-IX-10 ] : 900-IX-10M - Girona - Elaredus
 6. Alderettus - - [ 902|904-IV-28 - 902|904-IV-28 ] : 902|904-IV-28M - Berguedà - Alderettus
 7. Elderedi - - [ - ] : 902|907M - - Elderedi
 8. Eliredus - prevere , escrivà - [ 903-I-31 - 903-I-31 ] : 903-I-31M - Empúries - Eliredus
 9. Geldredus - levita , escrivà - [ 904-III-13 - 904-III-13 ] : 904-III-13M - Osona - Geldredus
 10. Alderiti - - [ 912-V - 912-V ] : 912-VM - Pallars - Alderiti
 11. Aldretus - - [ 938|939-VII-26 - 938|939-VII-26 ] : 938|939-VII-26M - Cerdanya - Aldretus

Gèneres : M

Documents :

 1. D00752(Nimes) - Alterat? Plet entre el bisbe Gibertus i Genesio per la vila de Bizago a Valle Anagia en el pagus Nemausense. Estant el rei Odo en el bosc de Coysa , prop d'Audita , el bisbe Gibertus presentà al monarca queixa per la ocupació que Genesio havia fet de la vila de Bizagum que li havia vingut a ell feia dotze anys per donació de Bligardis; el rei encarregà a Raimundus comte del pagus la investigació pertinent qui ho subdelegà al vescomte Adlidulfus. Investigat el fet , i no havent presentat Genesio els títols de propietat que havia dit posseir , en l'església de Sanctae Mariae i amb catorze testimonis , el vescomte revesteix al bisbe amb les propietats que figuraven en les seves escriptures : la vila de Bizagum amb l'església de Sanctae Mariae , les viles de Toriadem i Caderilam , Brugarias i Felgarias. 890|892-IV Alterat? Plet entre el bisbe Gibertus i Genesio per la vila de Bizago a Valle Anagia en el pagus Nemausense.
 2. D00712(Nimes) - Els preveres Amelius , Ingilradus , Isimbrandus i Dodo amb Magamfredus actuant com almoiners del difunt Gisalfredo fan donació al prevere Adone de les propietats del difunt a Blagnaces en la vila Cavariaco del comtat Nemausense; Adone se'n reserva l'usdefruit i en disposa la cessió després de la seva mort a la seu principal de Sancta Maria. 893-XI-16 Els preveres Amelius , Ingilradus , Isimbrandus i Dodo amb Magamfredus actuant com almoiners del difunt Gisalfredo fan donació al prevere Adone de les propietats del difunt a Blagnaces en la vila Cavariaco del comtat Nemausense.
 3. D00727(Berguedà) - Ariulfus , Baldemares , Ansericus , Guntilde , Godebona i Eldeberta , fills d'Acepto , venen a Bradilane la seva heretat en la insula Luta de la vila de Baguzanum en el suburbi Huckaranensem , per dos solidos. 893-I-2 Ariulfus , Baldemares , Ansericus , Guntilde , Godebona i Eldeberta , fills d'Acepto , venen a Bradilane la seva heretat en la insula Luta de la vila de Baguzanum en el suburbi Huckaranensem.
 4. D00652(Urgell) - Tudildes ven a Gerosolima una terra en la vila de Banate superiore en el territori Horgellitano , per sis argenciatas. 893|895-IV-23 Tudildes ven a Gerosolima una terra en la vila de Banate superiore en el territori Horgellitano.
 5. D00630(Nimes) - Bernardus fa donació dels seus alous en Valle Anagia , en els termes de les viles de Anagia , Veo , Buxarias i Ubilionicas , així com en la vila de Rec[..]n de la vicaria Arisite a la seu de Sanctae Dei genitricis de la ciutat de Nemause on regeix el bisbe Agilardus. 896-IV-3 Bernardus fa donació dels seus alous en Valle Anagia i la vila de Rec[..]n de la vicaria Arisite a la seu de Sanctae Dei genitricis de la ciutat de Nemause on regeix el bisbe Agilardus.
 6. D00045(Pallars) - Trasverus , Emila i Quindiverga venen per dotze argenços, al prevere Penello, una terra que havien comprat a la serra de Terregis, en el territori Savarisi. 899-IV Trasverus , Emila i Quindiverga venen una terra a la serra de Terregis, en el territori Savarisi al prevere Penello.
 7. D00085(Girona) - Evacuació a favor del Servodei Gerundensis episcopo, per propietat d'una vinya a Monte Grinio en el terme d'Oliano del comtat d'Empúries. Elaredus, l'havia comprada a Dunielma , Gronia , Cecilia , Segissima , Surientio , Usualdo , Maria i Sesecunda però no té títols de propietat; els jutges Maurecello i Levane, decreten a favor de Bonarico mandatar del bisbe, el retorn de la propietat a la seu de Santa Maria (de Girona). 900-IX-10 Evacuació a favor del Servodei Gerundensis episcopo, per propietat d'una vinya a Monte Grinio en el terme d'Oliano del comtat d'Empúries.
 8. D00115(Berguedà) - El matrimoni Aldferettus i Flodeberga venen a Nantigiso gracia Dei bisbe de la seu Orgelletane una terra en l'apendici de Frontegano, en el pao Bergense, per 2 solidatas. 902|904-IV-28 El matrimoni Aldferettus i Flodeberga venen al bisbe Nantigiso una terra en l'apendici de Frontegano, en el pao Bergense.
 9. D00290(Barcelona) - Làpida de Ree..redus fill d'Elderedi. 902|907 Làpida de Ree..redus fill d'Elderedi.
 10. D00131(Empúries) - Rainulfus fa evacuació d'una vinya que havia comprat a Ada i Clara en la vila Oliano en territori Empuritano a favor de Revello, mandatari de Servodei bisbe de Girona al no poder aportar escriptures fiables. 903-I-31 Rainulfus fa evacuació d'una vinya a la vila Oliano en territori Empuritano a favor de Revello, mandatari de Servodei bisbe de Girona.
 11. D00151(Osona) - El matrimoni Servando i Vvisilo donen a Sancti Petri seu de Vico cases i orts a Valdemania, terme de Sevedano en el comtat d'Ausona. bens que els hi vingueren dels seus pares, de compres i per (casament?) d'Igilo, filla de Vvisilo. 904-III-13 El matrimoni Servando i Vvisilo donen a Sancti Petri seu de Vico cases i orts a Valdemania, terme de Sevedano en el comtat d'Ausona.
 12. D00224(Girona) - Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus (firma l'acta també el bisbe Idelherus). Wigone que ja havia estat elegit per els bisbes de la Gòtia, és descrit com : asserens eum a regia aula prolatum & eius iussione atque sanctorum aepiscoporum Gotiae electum & tam ab ipso archiepiscopo quam a ceteris ad aepiscopalem infulam in Gerundana aecclesia consecratum , indicans eum nobillima nativitate honestatum , & sanctis moribus comptum , magnae quoque sophiae redimitum , regioque palatio enutritum , & omni prespicatia decoratum. 908-XI-20 Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus.
 13. D00307(Pallars) - Frisculus i Tedila donen al monestir Sancte Marie & Sancti Petri i als monjos d'Alaon una terra terra al lloc anomenat Torochone , com a remei per les seves ànimes. 912-V Frisculus i Tedila donen al monestir Sancte Marie & Sancti Petri i als monjos d'Alaon una terra terra al lloc anomenat Torochone.
 14. D00929(Cerdanya) - El matrimoni Sclua i Igiberta ven a l'abadessa Hemma un alou en el lloc del castell de Madeixone i Cornutellos que els hi vingué del difunt Madexone i de la seva difunta mare Baielone sit en les adjacències del castell de Kastellare en Transmontano en el comtat Cerdaniense , per deu egües i una mula. 938|939-VII-26 El matrimoni Sclua i Igiberta ven a l'abadessa Hemma un alou en el lloc del castell de Madeixone i Cornutellos sit en les adjacències del castell de Kastellare en Transmontano en el comtat Cerdaniense.

Localitzacions : Barcelona, Berguedà, Cerdanya, Empúries, Girona, Nimes, Osona, Pallars, Urgell

Bibliografia :

Web :

Comentaris :

Creat 2013-07-18. Darrera modificació de la pàgina el 11 de July del 2019 a les 12h22