Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Eldemares

Grafies : Aldemare, Aldemares, Aldemaro, Aldomarus, Allemares, Allomarus, Eldemar, Eldemare, Eldemares, Eldemari, Eldemaris, Eldemaro, Eldemars, Eldemarus, Eldomare, Eldomares, Ellemar, Ellemare, Ellemares, Ellemarii, Ellemario, Ellemaro, Ellemarus, Ellomare, Hellemarus, Peldemares (eldemars)

Identitats :

 1. Ademarus - comte - [ 886|887-IV - [850-925] ] : [850-925]M - Tours, Alvèrnia - Ademarus, Ademari, Ademaro, Ademarum
 2. Eldemares - clergue , diaca, levita, bon home - [ 889-XI-30 - 914-III-21 ] : 914-III-21M - Urgell - Eldemares, Eldemare
 3. Adamaro - - [ 892|893-VII - 892|893-VII ] : 892|893-VIIM - Mâçon - Adamaro, Ademaro
 4. Ademare - bon home - [ 898-IV-17 - 898-IV-17 ] : 898-IV-17M - Girona - Ademare
 5. Eldemarus - - [ 898|899-VIII-5 - 907-II-3 ] : 907-II-3M - Osona - Eldemarus, Eldemare, Eldemares
 6. Aldemare - - [ 902-II-27 - 902-II-27 ] : 902-II-27M - Alvèrnia - Aldemare
 7. Ademaro - - [ 902|904-VIII-25 - 902|904-VIII-25 ] : 902|904-VIII-25M - Urgell - Ademaro
 8. Eldemirus - prevere , escrivà - [ 903-VII-14 - 903-VII-14 ] : 903-VII-14M - Berguedà - Eldemirus
 9. Allemares - - [ 904-VII-2 - 904-VII-2 ] : 904-VII-2M - Elna - Allemares
 10. Aldemares - - [ 905|948-X-1 - 905|948-X-1 ] : 905|948-X-1M - Carcassona - Aldemares
 11. Elmaro - - [ 905-III - 905-III ] : 905-IIIM - Borgonya - Elmaro
 12. Peldemares - - [ 906-II-19 - 906-II-19 ] : 906-II-19M - Carcassona - Peldemares
 13. Eldemare - - [ 907|908-XI - 907|908-XI ] : 907|908-XIM - Urgell - Eldemare
 14. Eldemares - prevere , escrivà - [ 908-III-21 - 908-III-21 ] : 908-III-21M - Manresa - Eldemares
 15. Eldemares - prevere - [ 909-II-9 - 909-II-9 ] : 909-II-9M - Osona - Eldemares
 16. Hellemarus - miles , jutge - [ 909-XII-23 - 909-XII-23 ] : 909-XII-23M - Osona - Hellemarus
 17. Eldemares - levita - [ 912|913-XII-3 - 912|913-XII-3 ] : 912|913-XII-3M - Berguedà - Eldemares
 18. Eldemare - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15M - Osona - Eldemare
 19. Eldemare - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15M - Osona - Eldemare

Gèneres : M

Documents :

 1. D00427(Alvèrnia) - Vita Sancti Geraldi Auriliacensis comitis , escrita per Sant Odó , abat de Cluny al voltant de l'any 930. [850-925] Vita Sancti Geraldi Auriliacensis comitis.
 2. D01000(Tours) - Alterat? Odo comte i abat de la congregació de Sancti Martini en consens amb l'arquebisbe Adalaldi restitueix a la casa les viles de Solarium i Valle Caumoniam sites a Italia cedides en origen per l'emperador Karolus , ho fa per el seu guant sobre el sepulcre del sant del suburbi de l'església Turonensis i en benefici del seu senyor Karolum. 886|887-IV Alterat? Odo comte i abat de la congregació de Sancti Martini en consens amb l'arquebisbe Adalaldi restitueix a la casa les viles de Solarium i Valle Caumoniam sites a Italia.
 3. D00827(Urgell) - El matrimoni Enaredus i Ratrude ven a Todesendo una vinya a l'apendici de Murgaxano del territori Orgellitano , per quatre solidos. 889-XI-30 El matrimoni Enaredus i Ratrude ven a Todesendo una vinya a l'apendici de Murgaxano del territori Orgellitano.
 4. D00714(Mâçon) - Alterat. El matrimoni Madalbert i Elena compren al matrimoni Anselmus i Ava les esglésies de Sancti Andree , Sancti Joannis i Sancti Marcelli sites en les viles de Scuciago de l'agro Iguerendens del pagus Matisconensse i la de Campus de l'agro Brugalinens del pagus Alvernico , per vuitcens solidos. 892|893-VII Alterat. El matrimoni Madalbert i Elena compren al matrimoni Anselmus i Ava les esglésies de Sancti Andree , Sancti Joannis i Sancti Marcelli sites en les viles de Scuciago de l'agro Iguerendens del pagus Matisconensse i la de Campus de l'agro Brugalinens del pagus Alvernico.
 5. D00015(Girona) - Judici presidit per el comte Gausfred a la ciutat de Girona: Madaix, mandatari del monestir de Sant Medir versus el jutge Trasoard mandatari del comte Gausfred , per la possessió d'un alou al Palau Merlac (prop de Cellera del Ter), a la vall d'Anglès , en el comtat de Girona. El comte l'havia comprat als veïns del lloc, però el monestir contesta que l'habitaven per concessió del difunt abat Deudat, i demostra amb preceptes reials els drets del monestir. El veïns no poden demostrar els seus drets de propietat i per tant s'invalida la compravenda feta entre ells i el comte. 898-IV-17 Judici del comte Gausfred a la ciutat de Girona.
 6. D00028(Osona) - El bisbe Gotmar a precs de l'abadessa Emma consagra Sant Martí del Congost. Emma la dota amb terres d'aprisió del seu difunt oncle matern, el comte Sunifred. 898|899-VIII-5 El bisbe Gotmar a precs de l'abadessa Emma consagra Sant Martí del Congost.
 7. D00497(Alvèrnia) - Alterat? El matrimoni Abo i Ado , cedeixen a la congregació de l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensia regida per el comte i abat Willelmus , el prepòsit Heldefredi i el degà Nectardi , les seves propietats tan alodials com de conquesta , en la vila de Severiaco , vicaria Nonatensi , comtat Bribatae del pagus Arvernico ; se'n reserven però l'usdefruit. 902-II-27 Alterat? El matrimoni Abo i Ado , cedeixen a la congregació de l'església de Sancti Juliani del vicus Brivatensia regida per el comte i abat Willelmus , les seves propietats tan alodials com de conquesta , en la vila de Severiaco , vicaria Nonatensi , comtat Bribatae del pagus Arvernico.
 8. D00124(Urgell) - El matrimoni Eudo i Gutrilde venen al matrimoni Ermemiro i Winedilde una terra a la vila d'Elasso en territori Orgelletano, per cinc solidatas. 902|904-VIII-25 El matrimoni Eudo i Gutrilde venen al matrimoni Ermemiro i Winedilde una terra a la vila d'Elasso en territori Orgelletano.
 9. D00139(Berguedà) - Nantigisus consagra l'oratori de Sancte Marie en el lloc anomenat vila Hichilani a la vall Roseto, en el territori Berganetanensis. Egaredus el seu fundador la dota amb una terra , el mateix fan Trasoario , Durandus , Madaxo , Argila i Sperandeo que la doten amb un altra parcel·la. El bisbe sotmet l'oratori a la parròquia de Sancti Johannis Babtiste de Via Lata i al seu prevere Maurego i successors. 903-VII-14 Nantigisus consagra oratori de Sancte Marie en el lloc anomenat vila Hichilani a la vall Roseto, en el territori Berganetanensis.
 10. D00157(Elna) - El matrimoni Galofonsus i Narbona donen al uníson unes salines de la vila de Villa Rara en territori Elenense a la casa de Sancte Eulalie i a Riculfum bisbe de la seu Elenensis. 904-VII-2 El matrimoni Galofonsus i Narbona donen unes salines de la vila de Villa Rara en territori Elenense a Riculfum bisbe de la seu Elenensis.
 11. D00170(Carcassona) - Deu particulars , Vuallaldus , Ansila i Aldricus , Arnaldus i Alodia , Aldemares i Adaulfus , Bernardus , Uuasalfredus , i Matronae , donen terres i bens de la vila de Cavanago , comtat Rusilionense, al monestir de Sanctae Mariae (La Grassa) sobre el riu Rubionis , en el comtat Carcassense. 905|948-X-1 Deu particulars donen terres i bens de la vila de Cavanago , comtat Rusilionense, al monestir de Sanctae Mariae (La Grassa) en el comtat Carcassense.
 12. D00520(Borgonya) - A la vila de Vallos , Martinus amb Eurear , Lantfredo i Adalgerio , ven al matrimoni Rotar i Gotsel terres en la vircaria de Sonj... de la dita vila de l'agro Seotunense conquerides a Grimono i Sufficiono , per tres solidos. 905-III A la vila de Vallos , Martinus ven al matrimoni Rotar i Gotsel terres en la vircaria de Sonj... de la dita vila de l'agro Seotunense conquerides a Grimono i Sufficiono.
 13. D00178(Carcassona) - Execució del testament del comte Aifredo. Adalindes comtessa simul in unum amb l'abat Aldebrandus , els preveres Unessus i Chevellinus i amb Rodolites fa donació al monestir de Sancti Joannis del castell Malasti, en territori Carcassense, i al seu abat Renulfo , del vilar i església de S. Martini en el comtat Redense, així com les vinyes de la vall Richinale. Aifredo fill del difunt Aifredo consenteix en la donació. 906-II-19 Execució del testament del comte Aifredo. La comtessa Adalindes dóna el vilar de S. Martini al monestir de Sancti Joannis del castell Malasti, en territori Carcassense.
 14. D00195(Osona) - El matrimoni Petrus i Gondesalva venen a Recerada, simul in unum , una terra a la serra d'Avancone , a Sevedano , en el comtat d'Ausona, per deu dinarios. 907-II-3 El matrimoni Petrus i Gondesalva venen a Recerada, simul in unum , una terra a la serra d'Avancone , a Sevedano , en el comtat d'Ausona.
 15. D00200(Urgell) - El comte Suniefredo i la comtessa Adaledes fan donació d'un alou a la vila d'Archavele, en el comtat Urgello a Sancta Maria Sedis Vico (d'Urgell). L'alou els hi vingué per adulteri del prevere Randulfo, qui en mantindrà però l'usdefruit mentre visqui. 907|908-XI El comte Suniefredo i la comtessa Adaledes fan donació d'un alou a la vila d'Archavele, en el comtat Urgello a Sancta Maria Sedis Vico (d'Urgell).
 16. D00215(Manresa) - El matrimoni Durabiles i Alda venen al matrimoni Adrivario i Tructeldes terres en el lloc dit Kavaresa en les adjacències de la casa de Senta Maria Olostensis , en el castell Uristense del comtat de Menresa, per tres solidos i set (denaris?). 908-III-21 El matrimoni Durabiles i Alda venen al matrimoni Adrivario i Tructeldes terres en el lloc dit Kavaresa en les adjacències de la casa de Senta Maria Olostensis , en el castell Uristense del comtat de Menresa.
 17. D00236(Urgell) - El prevere Ansulfus lega a la Sancte Marie Sedis Urgellitane els bens que poseeix a la vila de Vico , en el comtat Urgello. S'en reserva però l'usdefruit en vida seva i en vida del seu nebot, el clergue Olipa , mentre formi part de la congregació de la seu. Firma la donació el bisbe (de Pallars) Adulfus. 909|910|911-V-6 El prevere Ansulfus lega a la Sancte Marie Sedis Urgellitane els bens que poseeix a la vila de Vico , en el comtat Urgello.
 18. D00225(Osona) - El matrimoni Antuninum i Sarram ven al prevere Orilolo una vinya al castell Uristesensi en el comtat Adsonense, per deu solidos. 909-II-9 El matrimoni Antuninum i Sarram ven al prevere Orilolo una vinya al castell Uristesensi en el comtat Adsonense.
 19. D00246(Osona) - Alterat. Dotalia de Guifré-Borrell per a Santa Maria d'Olost. El comte dóna els seus bens al voltant de l'església de Beate Marie Holostense , sita al lloc d'Holosti , en el comtat Ausona , que ell mateix féu reconstruir després de molts anys d'haver estat destruïda per els pagans; el comte ho dóna al bisbe d'Ausona Idhelchero i al sacerdot Oriolus , així com el seus successors. Fan donació també , de terres rebudes del mateix comte , el miles i jutge Hellemarus i els germans Oliba i Dacho. 909-XII-23 Alterat. Dotalia de Guifré-Borrell per a Santa Maria d'Olost.
 20. D00259(Urgell) - Els homes de la vila d'Assua : Salomon jutge , Maurus , Asnerus , Dompno , Trasericus , Aster , Orosius , Galinno , Francho i Rupianus , en judici davant de Teudemiro , Basso , del comte Suniefredo , i dels jutges locals Sclubane i Psalmon , així com els bons homes Radaldo , Progulo , Arnaofredo , Guntiogo , Rencosindus , Desiderato , els preveres Ansilane , Adalberto i Opilane , el diaca Eldemare i el saig Giscafredo ; reconeixen a petició del prevere Ansulpho com a mandatari del bisbe Antigiso , haver ocupat il·legalment terres de la seu de Sancte Marie del bisbat Urgellitane al lloc dit Eravedre des de feia cinc anys. 910|911|912-VII-9 Els homes de la vila d'Assua , en judici davant del comte Suniefredo , reconeixen haver ocupat il·legalment terres de la seu de Sancte Marie del bisbat Urgellitane al lloc dit Eravedre des de feia cinc anys.
 21. D00312(Berguedà) - El bisbe Nantigisso consagra l'església de Sancti Petri contruïda per el sacerdot Magnulfus , qui la dota amb les terres del seu voltant , excloent les vinyes que foren de Transoario i un molí ; també les dota amb terres a Vintagola i la vila Arcossa. Magnulfus la dóna al bisbe per consagrar retenint-ne la gestió ell i el seu nebot Magnulfi i els qui de la seva descendència vulguin servir la casa. El bisbe en fixa el pagament anual de tres lliures de cera ,la dota amb llibres i equipament litúrgic i la posa sota l'obediència de la regla de Benedictu. 912|913-XII-3 El bisbe Nantigisso consagra l'església de Sancti Petri.
 22. D00334(Osona) - Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo i dels jutges Teuderico , Trasobado , Narbonese , Goltredo , Guntirigo , Centurio i Senderedo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis (Vinea ,Insula Langobardi , Miralias , Ienebrosa , Calvello , Perella , Francones , Enculatos , Mogio , Olceia , Scluvane , Rodebeldencis , Fornos , Puio redundo , Centullo , Boscharones , Sintigosa , Clarano , Roverbello , Vedellare i Planas) , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir. Se n'exclouen però els habitants de la vila de Cavallaria , i es declaren els termes de la vall. 913-VI-15 Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir.
 23. D00361(Urgell) - Alterat? Els bisbes Nantigisus i Adulfus amb el comte Sunifredus posen les parròquies properes a Sancti Saturnine Agarensi , és a dir , la vila Albezed , Sancti Vincentii , Sancti Martini , Sancto Martino amb Semitas i Bescaron , Sancto Stephano , Sancto Iachobo i Sancto Andrea , que en el seu dia foren constituïdes regularment , i que ara resten faltes d'abats i monjos i en ruïnes , sota la seva submissió i la del seu abat Baldrico i successors a perpetuïtat segons la regla de Sancti Benedicti. 914-III-21 Alterat? Els bisbes Nantigisus i Adulfus amb el comte Sunifredus posen les parròquies properes a Sancti Saturnine Agarensi sota la seva submissió i la del seu abat Baldrico.

Localitzacions : Alvèrnia, Berguedà, Borgonya, Carcassona, Elna, Girona, Manresa, Mâçon, Osona, Tours, Urgell

Bibliografia :

Web :

Comentaris :

Creat 2013-07-18. Darrera modificació de la pàgina el 11 de July del 2019 a les 12h22