Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Audesindus

Grafies : Auddesindo, Audeisindo, Audesildus, Audesinda, Audesindero, Audesindi, Audesindis, Audesindo, Audesindos, Audesindus, Audesyndo, Audisenda, Audisendae, Audisindo, Eudesindo, Hodesindo, Hodisendus, Hodisindus, Odesendo, Odesendus, Odeseno, Odesinda, Odesindi, Odesindo, Odesindus, Odesinna, Odesinni, Odisindi, Odisindo, Odisindus, Odosinde, Odsendo, Odsinda, Udesindi, Udesindus (odesindo)

Identitats :

 1. Ausind - bisbe - [ [840-893] - 885-VIII-15 ] : 889-I-9M - Narbona - Ausindus, Audesindo
 2. Adesinda - - [ [840-841] - [840-841] ] : [840-841]F - Conflent - Adesinda
 3. Audesindo - diaca - [ 884-X-25 - 884-X-25 ] : 884-X-25M - Agde - Audesindo
 4. Audesindus - clergue, prevere - [ 889|890|891-X-30 - 889|890|891-X-30 ] : 889|890|891-X-30M - Cerdanya - Audesindus
 5. Audesindo - - [ 894-VIII-21 - 894-VIII-21 ] : 894-VIII-21M - Barcelona - Audesindo
 6. Audesindo - - [ 898|901-II-1 - 898|901-II-1 ] : 898|901-II-1M - Barcelona - Audesindo
 7. Adesindo - - [ 900-IV-29 - 900-IV-29 ] : 900-IV-29M - Rosselló - Adesindo
 8. Audesindus - reedificador , prevere, escrivà - [ 904-XI-8 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12M - Girona, Besalú - Audesindus
 9. Audisenda - vescomtessa - [ 912?-VI-7 - 912?-VI-7 ] : 912?-VI-7F - Ribagorça - Audisenda, Audisendae
 10. Godesinda - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15F - Osona - Godesinda, Gondesinda

Gèneres : MF

Documents :

 1. D00006() - Alterat. Vida de Sant Teotard (840-893), arquebisbe de Narbona (885-893) [840-893] Alterat. Vita Sancti Theodardi
 2. D00831(Conflent) - Vulo , els preveres Comendatus i Argimirus , Eralius , Addanasinda , Fluridia , Adesinda , Maior , Goteleba , Chindiberga , Cixilo , Alexander & Vurilio i el monjo Tructulfus fan donació conjunta amb el monjo Concessus dels seus bens en el vilar de Faulino al domus de Sancti Andree, terres que els hi vingueren dels seus avis Dextro , Salbirico , Chindeberga i Cixilone , fills de Mascarani de quan Aumar ibin Aumar regia Narbona. [840-841] Vulo , els preveres Comendatus i Argimirus , Eralius , Addanasinda , Fluridia , Adesinda , Maior , Goteleba , Chindiberga , Cixilo , Alexander & Vurilio i el monjo Tructulfus fan donació conjunta amb el monjo Concessus dels seus bens en el vilar de Faulino al domus de Sancti Andree (d'Eixalada).
 3. D00993(Agde) - El prevere Samuel bescanvia amb el bisbe Bosoni i la seu Agathensis de Sancti Stephani tres cases en la ciutat d'Agathe i tres camps en la vila de Preissano per cinc cases en la mateixa ciutat. 884-X-25 El prevere Samuel bescanvia amb el bisbe Bosoni i la seu Agathensis de Sancti Stephani tres cases en la ciutat d'Agathe i tres camps en la vila de Preissano per cinc cases en la mateixa ciutat.
 4. D00965(Narbona) - Alterat. En l'església de Sanctae Mariae de Narboman , un diumenge i celebració de l'ascensió de la Genitricis Dei de l'any 885 , els bisbes Ausindus , Gisleranus i Agilbertus consagren bisbe a Theodardus. 885-VIII-15 Alterat. En l'església de Sanctae Mariae de Narboman els bisbes Ausindus , Gisleranus i Agilbertus consagren bisbe a Theodardus.
 5. D00859(Rosselló) - El matrimoni Kalbila i Helisabet venen a l'arxipreste Aimerane una casa amb cort al vicus d'Elna , per tres solidos. 889-I-9 El matrimoni Kalbila i Helisabet venen a l'arxipreste Aimerane una casa amb cort al vicus d'Elna.
 6. D00771(Cerdanya) - Alterat. Ingobertus bisbe Urgellensis , a Cerritaniam consagra l'església de Sancti Andree de la vila de Baltarga que havia estat edificada per el bisbe Exclua. Ho fa pregat per Sancio milite , Elmiro i Abicello i la resta de fidels de la parròquia ; el bisbe en fixa els termes , i n'ordena els delmes , entre ells a Sancto Michaelis segons ho ordenà Exclua. Godofredus fa donació d'un camp a Caselles , Sancio d'unes vinyes a Baltarga , Bellis i Baders , Fruja d'una terra a Gardias , Lodofredus d'un campa Pradas i Ogerius d'un altre a Beliz. El bisbe , l'ardiaca Fredarrii , el milite Sancious i el prepòsit Oliba acorden que Audericus , prevere de Sancti Andree de Baltarga faci també l'ofici a Sancti Martini de Saii , repartint-se els temps entre ambdues poblacions , amb l'acord de quatre bons homes de cada vila. 889|890|891-X-30 Alterat. Ingobertus bisbe Urgellensis , a Cerritaniam consagra l'església de Sancti Andree de la vila de Baltarga que havia estat edificada per el bisbe Exclua.
 7. D00662(Barcelona) - El prevere Ibirol ven al matrimoni Salamon i Quintilo una vinya en el vilar de Comdevino del comtat Barhinonense , per deu solidos. 894-VIII-21 El prevere Ibirol ven al matrimoni Salamon i Quintilo una vinya en el vilar de Comdevino del comtat Barhinonense.
 8. D00387(Barcelona) - El matrimoni Vvimara i Atesinda ven a Elias tres vinyes dins el terme de Mulinellus del comtat? Barchinonense , per cinc solidos. 898|901-II-1 El matrimoni Vvimara i Atesinda ven a Elias tres vinyes dins el terme de Mulinellus del comtat? Barchinonense.
 9. D00080(Rosselló) - El prevere Romanus i la seva germana Chillio venen al bisbe Riculpho un alou en el comtat Russulionense, al mont Aurioli, al riu Argelario una casa que fou del difunt Fedantio, i les seves terres a la vila de Tacione. 900-IV-29 El prevere Romanus i la seva germana Chillio venen terres al bisbe Riculpho.
 10. D00161(Girona) - Servusdei bisbe de l'església Jherundensis consagra en la vila de Fontanedo , pagus Jerundense , les esglésies de Sanctae Mariae , Sancti Michaelis i Sancti Johannis. Els seus reedificadors , Wilisclus diaca , Ansulfus , Audesindus , Anla , Ansalon prevere , Desiderio , Salvator , Formesindo , Ariulfo , Wimara , Beato i Stephano la doten amb bens i terres en les viles de Fontanedo , Caneposto i Vulpiliaco. El bisbe sotmet les viles de Fontaneto , Palacio Maurore i Fonsedictus amb els vilars d'Abiliares , Perductus i Murello a les esglésies consagrades. 904-XI-8 Servusdei bisbe de l'església Jherundensis consagra en la vila de Fontanedo , pagus Jerundense , les esglésies de Sanctae Mariae , Sancti Michaelis i Sancti Johannis.
 11. D00224(Girona) - Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus (firma l'acta també el bisbe Idelherus). Wigone que ja havia estat elegit per els bisbes de la Gòtia, és descrit com : asserens eum a regia aula prolatum & eius iussione atque sanctorum aepiscoporum Gotiae electum & tam ab ipso archiepiscopo quam a ceteris ad aepiscopalem infulam in Gerundana aecclesia consecratum , indicans eum nobillima nativitate honestatum , & sanctis moribus comptum , magnae quoque sophiae redimitum , regioque palatio enutritum , & omni prespicatia decoratum. 908-XI-20 Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus.
 12. D00277(Girona) - Aquarnus ven al bisbe Wigone una vinya a la vila de Fontaneto , altrament dita Sancta Maria en el comtat Gerundense, per deu solidos. 911-V-23 Aquarnus ven al bisbe Wigone una vinya a la vila de Fontaneto , altrament dita Sancta Maria en el comtat Gerundense.
 13. D00291(Girona) - Wifredus ven al bisbe Hugone una vinya al terme de la vila de Fontaneto altrament dita Sancta Maria del comtat Gerundense , per sis solidos. 911-XII-18 Wifredus ven al bisbe Hugone una vinya al terme de la vila de Fontaneto altrament dita Sancta Maria del comtat Gerundense.
 14. D00310(Ribagorça) - Alterat? El vescomte Lupus Asinarius fill del vescomte Asinario i la seva muller , la vescomtessa Audisenda , confirmen a Frugellio abat del monestir de Beatae Mariae. En el dia que el seu germà Artaldo , monjo de Sancti Remigi Remensis , bateixa el seu fillet Athone. S'esmenta en l'escatocol la mort horrible de l'arquebisbe Arnusti i l'elecció d'Agine com arquebisbe Narbonensis , així com a Rodolpho bisbe regente de l'església Orgellitanam regente i a Agiulpho bisbe Palliarensi se nominante. 912?-VI-7 Alterat? Els vescomtes Lupus Asinarius i la seva muller Audisenda confirmen a Frugellio abat del monestir de Beatae Mariae. S'esmenta en l'escatocol la mort horrible de l'arquebisbe Arnusti.
 15. D00334(Osona) - Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo i dels jutges Teuderico , Trasobado , Narbonese , Goltredo , Guntirigo , Centurio i Senderedo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis (Vinea ,Insula Langobardi , Miralias , Ienebrosa , Calvello , Perella , Francones , Enculatos , Mogio , Olceia , Scluvane , Rodebeldencis , Fornos , Puio redundo , Centullo , Boscharones , Sintigosa , Clarano , Roverbello , Vedellare i Planas) , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir. Se n'exclouen però els habitants de la vila de Cavallaria , i es declaren els termes de la vall. 913-VI-15 Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir.
 16. D00375(Besalú) - Alterat? Uuigo bisbe Gerundensis acut a consagrar les esglésies de Sancti Petri i Sancti Felicis en la vila de Fonte Cuberta , del pagus Bisullunensi , construides i dotades per el prevere Eldefredus. Qui la dota amb terres i vinyes de les viles de Centens i Derga, així com llibres i atuells per el culte que es detallen. El bisbe Uuigo dóna al seu torn a la parròquia , la vila de Fonte Cuberta on estan construïdes les esglésies , i les viles de Savarens , Frigroles , Iserga i Frexened i les terres dites Argelaga , amb les seves décimes i primicias. 917|922-VIII-12 Alterat? Uuigo bisbe Gerundensis acut a consagrar les parròquies de Sancti Petri i Sancti Felicis en la vila de Fonte Cuberta , del pagus Bisullunensi , construides i dotades per el prevere Eldefredus.

Localitzacions : Agde, Barcelona, Besalú, Cerdanya, Conflent, Girona, Narbona, Osona, Ribagorça, Rosselló

Bibliografia :

Web :

Comentaris :

Creat 2013-07-18. Darrera modificació de la pàgina el 11 de July del 2019 a les 12h22