Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : AnastasiusAnastasi
Anastàsia

Grafies : Anastasi, Anastasia, Anastasiane, Anastasii, Anastasio, Anastasium, Anastasius, Anastesi, Anestasia, Anestasio, Anesteso (anastasi)

Identitats :

 1. Anastasii - bibliotecari - [ 877-V-29 - 877-V-29 ] : 877-V-29M - Borgonya - Anastasii
 2. Anastei - monjo, abat - [ 883|893-X - 889-V-6 ] : 889-V-6M - Lió - Anastei, Anasteus
 3. Anastasio - - [ [888 - 898] - [888 - 898] ] : [888 - 898]M - Mâçon - Anastasio
 4. Anastasius - prevere, escrivà - [ [888 - 898] - 914-II-13 ] : 914-II-13M - Mâçon, Lió - Mâçon - Anastasius, Anastasii
 5. Anesteo - noble, prevere - [ 890|892-IV - 898-V-23 ] : 898-V-23M - Nimes - Anesteo, Anesteus
 6. Anastasia - femina - [ - ] : 897-X-15M - - Anastasia, Mater
 7. Anastesi - - [ 898-IV - 898-IV ] : 898-IVM - Pallars? - Anastesi
 8. Anastasius - - [ 900-IV-29 - 900-IV-29 ] : 900-IV-29M - Rosselló - Anastasius
 9. Anastasius - monjo , prevere - [ 902-IV - 912-V ] : 912-VM - Ribagorça - Anastasius, Anastasium
 10. Anastasio - - [ 902-III-28 - 902-III-28 ] : 902-III-28M - Rosselló - Anastasio
 11. Anastasius - - [ 902-VIII-18 - 902-VIII-18 ] : 902-VIII-18M - Elna - Anastasius
 12. Anastasia - - [ 902-XII - 902-XII ] : 902-XIIF - Vienne - Anastasia, Anastasiane
 13. Anastasius - prevere - [ 911-V-30 - 911-V-30 ] : 911-V-30M - Osona - Anastasius
 14. Anastasia - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15F - Osona - Anastasia

Gèneres : MF

Documents :

 1. D00710(Borgonya) - Privilegi del papa Iohannes (VIII) pels monjos del monestir de Sancti Petri altrament conegut com Flaviniacum. Els hi confirma l'elecció del bisbe Augustudunensis , Adalgar , com a abat del monestir tot seguint el suggeriment de l'august Karolo i els hi confirma els bens , tant els que el propi bisbe bescanvià amb el monestir entre les viles de Pruiniacum i Vallis Bavonis com els de les viles de Novamvillam , Bornardum , Vidiliacum , Vabram , Lubriacum , Germennacum , Cachiviacum , Mansionile , Cancellum , Valriacum , Glennonem , Darciacum , Puteolos , Menresum i Pargos i n'avisa contra els que en vulguin segregar-ne del govern del monestir i la regla de Sancti Benedicti ; també posa el monestir Corbiniacensis sota la tutela del cenobi Flaviniacense. 877-V-29 Privilegi del papa Iohannes (VIII) pels monjos del monestir de Sancti Petri altrament conegut com Flaviniacum. Els hi confirma l'elecció del bisbe Augustudunensis , Adalgar , com a abat del monestir tot seguint el suggeriment de l'august Karolo.
 2. D01006(Lió) - Anasteus abat del monestir Sancti Martini Saviniacensis fa prestària en benefici al matrimoni Constantio i Arlavergi juntament amb Theodrado i Ulloni de bens sits en la vila de Grisiniacus de l'agro Saviniacensi del pago Lundinensi que havien estats condonats al monestir per ells mateixos i els seus genitors , es fa en règim d'usdefruit i es fixen els pagaments anuals. 883|893-X Anasteus abat del monestir Sancti Martini Saviniacensis fa prestària en benefici al matrimoni Constantio i Arlavergi juntament amb Theodrado i Ulloni de bens sits en la vila de Grisiniacus de l'agro Saviniacensi del pago Lundinensi.
 3. D00942(Mâçon) - Alterat? El prevere Quelto cedeix a l'església de Sancti Vincentii intramurs de Matisconum i al seu bisbe Geraldus un cinquè de dos corts sites en l'agro Aibliacense del pagus Matisconense , una a Curte Supernense i l'altra a Monte Moriciono , se'n reserva l'usdefruit. [888 - 898] Alterat? El prevere Quelto cedeix a l'església de Sancti Vincentii intramurs de Matisconum i al seu bisbe Geraldus un cinquè de dos corts sites en l'agro Aibliacense del pagus Matisconense , un a Curte Supernense i l'altra a Monte Moriciono.
 4. D00848(Lió) - Adalbertus abat del monestir Sancti Martini Saviniacensis fa prestaria en benefici del matrimoni Vuandalberto i Hondradanae per les possessions que havien condonat al monestir sites en el pagus Lugdunensi , agro Bessenacense , en les viles de Noallico i Charpenello de la vall anomenada Bevronica i en la vila Bisboch del mateix agro , bens que deixa en usdefruit a ells i els seus fills. 889-V-6 Adalbertus abat del monestir Sancti Martini Saviniacensis fa prestaria en benefici del matrimoni Vuandalberto i Hondradanae per les possessions que havien condonat al monestir sites en el pagus Lugdunensi , agro Bessenacense , en les viles de Noallico i Charpenello de la vall anomenada Bevronica i en la vila Bisboch del mateix agro.
 5. D00752(Nimes) - Alterat? Plet entre el bisbe Gibertus i Genesio per la vila de Bizago a Valle Anagia en el pagus Nemausense. Estant el rei Odo en el bosc de Coysa , prop d'Audita , el bisbe Gibertus presentà al monarca queixa per la ocupació que Genesio havia fet de la vila de Bizagum que li havia vingut a ell feia dotze anys per donació de Bligardis; el rei encarregà a Raimundus comte del pagus la investigació pertinent qui ho subdelegà al vescomte Adlidulfus. Investigat el fet , i no havent presentat Genesio els títols de propietat que havia dit posseir , en l'església de Sanctae Mariae i amb catorze testimonis , el vescomte revesteix al bisbe amb les propietats que figuraven en les seves escriptures : la vila de Bizagum amb l'església de Sanctae Mariae , les viles de Toriadem i Caderilam , Brugarias i Felgarias. 890|892-IV Alterat? Plet entre el bisbe Gibertus i Genesio per la vila de Bizago a Valle Anagia en el pagus Nemausense.
 6. D00059(Gòtia - Roma) - Privilegi del Papa Romanus per a Riculf bisbe de Rosselló i Conflent. El Papa posa sota la seva tutela i l'autoritat de l'apòstol Pere, els bens de l'església , és a dir : la cel·la de Sancti Felicis ,la vila de Torrente , la d'Alamannis i Spedulia , del claustre de Petrafita fins la cel·la de Sancti Iuliani , el mont Auriolum , i les terres que el comte Miro els hi va concedir , així com la vila de Nogaretum. Afageix l'església de Sanctae Mariae contruida per Anastasia altrament dita Mare , per un solidum anual. Confirma el Papa els idrets fiscals en mans de l'església tant en el Rosselló com a Conflent fins el terme de Narbona i Besalú, en el bens abans esmentats , i avisa en contra de l'acció dels comtes o altres poders sobre aquests drets. 897-X-15 Privilegi del Papa Romanus per a Riculf bisbe de Rosselló i Conflent.
 7. D00014(Pallars?) - Emila ven al prevere Lodegario un vilar i uns horts situats sota el pau Augusto, al lloc dit Palaz, per un sou. 898-IV Emila ven un vilar i uns horts a Lodegario prevere.
 8. D00078(Nimes) - Judici entre Rostagno i Agilardo bisbe de Nimes per l'església de Sancte Marie de la vila de Patronianicus del comtat de Nimes realitzat a l'església de Sancta Maria altrament dita Garrugaria de Literaria. Josué fa d'advocat i mandatari del bisbe, presents el bisbe Agilardo, Bernardo vescomte, Sentilde vasso del comte Regemundo i Ansemundo vasso del comte Berengario. Rostagno diu estar sota la llei sàlica, i Josue sota la goda. El judici s'aplaça 40 dies per que Rostagno pugui aportar proves, passats els dies el judici es reprèn al castell d'Arene davant Arlando vasso del comte Regemundo i missi del vescomte Bernardo, i del bisbe Agilardo. Es sentència segons les dues lleis. 898-V-23 Judici entre Rostagno i Agilardo bisbe de Nimes per l'església de Sancte Marie de la vila de Patronianicus del comtat de Nimes.
 9. D00080(Rosselló) - El prevere Romanus i la seva germana Chillio venen al bisbe Riculpho un alou en el comtat Russulionense, al mont Aurioli, al riu Argelario una casa que fou del difunt Fedantio, i les seves terres a la vila de Tacione. 900-IV-29 El prevere Romanus i la seva germana Chillio venen terres al bisbe Riculpho.
 10. D00112(Ribagorça) - Sericus i Aripandus venen porció de terra al vilar de Cuculiserras a l'abat Riculfum del monestir Alahone i Sancta Maria & Sancto Petro , juntament amb Scluva prepòsit , Sevèricus mercatarius , Egila , Recafredus , Anastasius i la resta de monjos de la comunitat. 902-IV Sericus i Aripandus venen a l'abat Riculfum del monestir Alahone porció de terra al vilar de Cuculiserras.
 11. D00122(Ribagorça) - Ansila ven a l'abat Riculfo del monestir d'Alahone una terra a Torochone, en l'apendici del castell Urriti, per 1 solido. ~902-VIII Ansila ven a l'abat Riculfo del monestir d'Alahone una terra a Torochone, en l'apendici del castell Urriti.
 12. D00111(Rosselló) - Venrellus i Speciosa venen a Riculfo bisbe de la Seu d'Elna i a Híctore, un molí prop del vico d'Elna al comtat Russilione per 7 diners. 902-III-28 Venrellus i Speciosa venen a Riculfo bisbe de la Seu d'Elna i a Híctore, un molí prop del vico d'Elna al comtat Russilione.
 13. D00123(Elna) - Aldena ven al bisbe Riculfo una terra que li vingué per herència materna en el vilar del difunt Albaroni, al peu del mont Albarie en territori Elenense, per 20 solidos. 902-VIII-18 Aldena ven al bisbe Riculfo una terra en el vilar del difunt Albaroni, al peu del mont Albarie en territori Elenense.
 14. D00501(Vienne) - Erlolfo compra al matrimoni Boso i Anastasia terres i una capella a la vila de Caucilla , en l'agro Trecianense del pagus Vianense , per set solidos. 902-XII Erlolfo compra al matrimoni Boso i Anastasia terres i una capella a la vila de Caucilla , en l'agro Trecianense del pagus Vianense.
 15. D00522(Lió - Mâçon) - A la ciutat de Matisconum , el matrimoni Azo i Hildeardis , amb el consentiment de Wangesio , ven al matrimoni Stephano i Girbergane , segons la llei sàlica , les seves possessions en la vila Tarbonato en el terme Pistriacense del pagus Lucdunense ; per deu solidos. S'ajunta nota d'entrega de l'alou d'Azo per andelangum de Stephano , segons la mateixa llei , feta davant del comte Leutaldo i els bons homes Ramnulfo , Rocconi , Saliconi , Evrard , Evrard , Remigio , Grimal , Stadfredo , Leubald , Astrald , Lanbert , Waningo , Framnald , Stephano i Azo. 905|907-XI-2 A la ciutat de Matisconum , el matrimoni Azo i Hildeardis ven al matrimoni Stephano i Girbergane , segons la llei sàlica , les seves possessions en la vila Tarbonato en el terme Pistriacense del pagus Lucdunense.
 16. D00278(Osona) - Anastasius ven a Rodulfo fill del comte Wifredo una vinya en el comtat d'Ausona, en els límits del castell de Lucano, al lloc de Torecella Bradilane, per XX. solidatas. 911-V-30 Anastasius ven a Rodulfo fill del comte Wifredo una vinya en el comtat d'Ausona, en els límits del castell de Lucano, al lloc de Torecella Bradilane.
 17. D00306(Ribagorça) - Argilo fa donació d'un alou al lloc dit Elavi que li vingué dels seus pares a favor de la casa de Sancte Marie vel Sancte Petri del monestir Alaoni i al seu abat Adevonsum juntament amb els preveres Redemptus i Anastasius , els monjos Ofila , Ucandus i Subtus i el prepòsit Oriolus. 912-V Argilo fa donació d'un alou al lloc dit Elavi a favor de la casa de Sancte Marie vel Sancte Petri del monestir Alaoni i al seu abat Adevonsum.
 18. D00334(Osona) - Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo i dels jutges Teuderico , Trasobado , Narbonese , Goltredo , Guntirigo , Centurio i Senderedo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis (Vinea ,Insula Langobardi , Miralias , Ienebrosa , Calvello , Perella , Francones , Enculatos , Mogio , Olceia , Scluvane , Rodebeldencis , Fornos , Puio redundo , Centullo , Boscharones , Sintigosa , Clarano , Roverbello , Vedellare i Planas) , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir. Se n'exclouen però els habitants de la vila de Cavallaria , i es declaren els termes de la vall. 913-VI-15 Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir.
 19. D00576(Mâçon) - A la ciutat de Matisconum , el prevere Dacbertus amb el matrimoni Albuinus i Adalsensis , juntament amb Arnulfus així com el matrimoni Ricardo i Hirmningardis , venen conjuntament a Arlebaldo , terres en el lloc dit Montes de la vila Vescanivas de l'agro Rufiacense , en el pagus Matisconese , per cinquanta solidos. 914-II-13 A la ciutat de Matisconum , el prevere Dacbertus amb el matrimoni Albuinus i Adalsensis , juntament amb Arnulfus així com el matrimoni Ricardo i Hirmningardis , venen conjuntament a Arlebaldo , terres en el lloc dit Montes de la vila Vescanivas de l'agro Rufiacense , en el pagus Matisconese.

Localitzacions : Borgonya, Elna, Gòtia - Roma, Lió, Lió - Mâçon, Mâçon, Nimes, Osona, Pallars?, Ribagorça, Rosselló, Vienne

Bibliografia :

Web :

Comentaris :

Creat 2013-07-18. Darrera modificació de la pàgina el 11 de July del 2019 a les 12h22