Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Adovarius

Grafies : Adevora, Adezvora, Adoar, Adoara, Adoario, Adoarius, Adovara, Adovari, Adovario, Adovarius, Adovero, Adoverus, Adovora, Aduario, Advora (adovari)

Identitats :

 1. Adoardus - - [ 885-II - 885-III ] : 885-IIIM - Maçon - Adoardus, Adoar, Aovar, Aovardus
 2. Adoarius - prevere - [ 887|888-XI-24 - 887|888-XI-24 ] : 887|888-XI-24M - Girona - Adoarius
 3. Adroarius - - [ 888|889-I-13 - 907-II-3 ] : 907-II-3M - Osona - Adroarius, Adovarius
 4. Addroarius - prevere - [ 888|889-I-13 - 898|899-VIII-5 ] : 898|899-VIII-5M - Osona - Addroarius, Adroarius
 5. Adevora - - [ 893|894-V - 893|894-V ] : 893|894-VF - Pallars - Adevora, Adovirana
 6. Adrovarius - prevere - [ 894-III - 911-X-31 ] : 911-X-31M - Pallars, Osona - Adrovarius, Adroarius, Atroverus, Atrueri
 7. Aroarde - - [ [898-900]-IV - 911|912-I ] : 911|912-IM - Mâçon - Aroarde, Adoar, Adouar
 8. Adoario - - [ 899-VI-12 - 899-VI-12 ] : 899-VI-12M - Cerdanya - Adoario
 9. Adroarius - prevere , escrivà - [ 900-IV-29 - 900-IV-29 ] : 900-IV-29M - Rosselló - Adroarius
 10. Adroarius - - [ 900|902-III-15 - 900|902-III-15 ] : 900|902-III-15M - Besalú - Adroarius
 11. Adevora - - [ 901|903-V-15 - 901|903-V-15 ] : 901|903-V-15F - Urgell - Adevora
 12. Adroario - sacerdot - [ 903-I-31 - 903-I-31 ] : 903-I-31M - Empúries - Adroario
 13. Adrovario - - [ 908-III-21 - 908-III-21 ] : 908-III-21M - Manresa - Adrovario
 14. Adroarius - levita - [ 908-XI-20 - 908-XI-20 ] : 908-XI-20M - Girona - Adroarius
 15. Adoira - - [ 912-XI-22 - 912-XI-22 ] : 912-XI-22F - Narbona - Adoira
 16. Adrovarius - bon home - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15M - Osona - Adrovarius, Addroario
 17. Adovira - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15F - Osona - Adovira
 18. Adroario - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15M - Osona - Adroario, Atroario
 19. Adroario - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15M - Osona - Adroario
 20. Adroario - - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15M - Osona - Adroario, Atroario
 21. Adroario - sacerdot - [ 913-VI-15 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15M - Osona - Adroario
 22. Audevora - - [ 914-II-28 - 914-II-28 ] : 914-II-28F - Osona - Audevora
 23. Adroarius - prevere - [ 917|922-VIII-12 - 917|922-VIII-12 ] : 917|922-VIII-12M - Besalú - Adroarius
 24. Adovarius - bisbe - [ 970-[V-XII] - 970-[V-XII] ] : 970-[V-XII]M - Montserrat - Tarragona - Adovarius

Gèneres : MF

Documents :

 1. D00987(Maçon) - El matrimoni Aovardus i Ava amb el seu fill Bardus ven al matrimoni Alneo i Aimerva terres en la vila de Comandis del pagus Matisconense , per tres-cents solidus. 885-II El matrimoni Aovardus i Ava amb el seu fill Bardus ven al matrimoni Alneo i Aimerva terres en la vila de Comandis del pagus Matisconense.
 2. D00986(Maçon) - El matrimoni Adoardus i Ava amb el seu fill Ebardo ven al matrimoni Iotsalt i Bundancia terres en la vila de Comandis de l'agro Ageacense del pagus Madisconense , per quaranta solidus. 885-III El matrimoni Adoardus i Ava amb el seu fill Ebardo ven al matrimoni Iotsalt i Bundancia terres en la vila de Comandis de l'agro Ageacense del pagus Madisconense.
 3. D00863(Girona) - Theotharius prelat de Sanctae Mariae cediex a les esglésies de S. Marie i S. Felicis a Ierundensis per el seu manteniment els delmes de tretze basíliques , Sancti Vincentii , Sancti Gregorii , Sancti Andre , Sancti Iohannis , Salegi , Rivo de Luto , Fornello , Fornelleto , Sancti Martini , Sancti Christofori , Sancti Cucuphatis , Sancti Petro i Sancti Menne. 887|888-XI-24 Theotharius prelat de Sanctae Mariae cediex a les esglésies de S. Marie i S. Felicis a Ierundensis , per el seu manteniment , els delmes de tretze basíliques.
 4. D00885(Osona) - El bisbe Gotmarus consagra l'església de Sancti Andre del castell anomenat Tonda en el comtat d'Ausona a petició dels il·lustres Albarus i Recharedus preveres i de Centurius , Bera , Ella i Gallenius juntament amb els homes del castell , que la doten amb terres i bens als que el bisbe afageix els impostos del castell i una casa al costat de l'església. 888|889-I-13 El bisbe Gotmarus consagra l'església de Sancti Andre del castell anomenat Tonda en el comtat d'Ausona.
 5. D00718(Pallars) - Alterat. Els matrimonis Emerane i Adevora i Emolatus i Sirga venen a Tedilane una vinya en el lloc anoemnat Cunio del castell Erolas , per setze solidatas. 893|894-V Alterat. Els matrimonis Emerane i Adevora i Emolatus i Sirga venen a Tedilane una vinya en el lloc anomenat Cunio del castell Erolas.
 6. D00673(Pallars) - Alterat. El prevere Atroverus ven al prevere Tedilani una vinya que heretà al riu Balera. 894-III Alterat. El prevere Atroverus ven al prevere Tedilani una vinya al riu Balera.
 7. D00472(Mâçon) - Els germans Metlanus i Wandaldrudis venen al matrimoni Ayglado i Berfreda una terra en el lloc dit Doetito de la vila Baginas de l'agro Marciacense en el pagus Matisconense , per deu dinarios , i amb el consentiment d'Evano i Dummecia. [898-900]-IV Els germans Metlanus i Wandaldrudis venen al matrimoni Ayglado i Berfreda una terra en el lloc dit Doetito de la vila Baginas de l'agro Marciacense en el pagus Matisconense.
 8. D00028(Osona) - El bisbe Gotmar a precs de l'abadessa Emma consagra Sant Martí del Congost. Emma la dota amb terres d'aprisió del seu difunt oncle matern, el comte Sunifred. 898|899-VIII-5 El bisbe Gotmar a precs de l'abadessa Emma consagra Sant Martí del Congost.
 9. D00061(Cerdanya) - Iemella amb els seus fills Vella , Ranilo , Asenarius , Langovardu i Minuilde venen una terra al lloc de Segarane a la vila de Gere en el pau Cerdaniense a Albaro , Momentina , Farudde , Adoario i Fedantio , per 2 sous. 899-VI-12 Iemella amb els seus fills Vella , Ranilo , Asenarius , Langovardu i Minuilde venen una terra a Albaro , Momentina , Farudde , Adoario i Fedantio.
 10. D00077(Besalú) - Lupus, Adroarius, Bladinus i Grifo venen al matrimoni Aladeredus i Chindiverga terres d'aprissio com altres hispans segons precepte reial, a Presa de Muriano, terme de Baso, en territori Bissildunense. 900|902-III-15 Lupus, Adroarius, Bladinus i Grifo venen terres a Besalú al matrimoni Aladeredus i Chindiverga.
 11. D00080(Rosselló) - El prevere Romanus i la seva germana Chillio venen al bisbe Riculpho un alou en el comtat Russulionense, al mont Aurioli, al riu Argelario una casa que fou del difunt Fedantio, i les seves terres a la vila de Tacione. 900-IV-29 El prevere Romanus i la seva germana Chillio venen terres al bisbe Riculpho.
 12. D00079(Osona) - Oblació de Richildes amb les seves possessions a Valle Facunda al monestir de Sancti Ioannis (de les Abadesses) de la vall de Ripoll i a la seva abadessa Emmo. 900-IV-26 Oblació de Richildes al monestir de Sancti Ioannis (de les Abadesses) i a la seva abadessa Emmo.
 13. D00096(Urgell) - Baldricus arxiprest i Indisclus permuten amb el matrimoni Altimiro i Adevora terres que foren de la seva mare Sussana a les viles d'Elasso i Palierolus en el territori Orgellitano, i que les havien comprat a Helisei. 901|903-V-15 Baldricus arxiprest i Indisclus permuten amb el matrimoni Altimiro i Adevora terres al territori Orgellitano, a les viles Elasso i Palierolus.
 14. D00131(Empúries) - Rainulfus fa evacuació d'una vinya que havia comprat a Ada i Clara en la vila Oliano en territori Empuritano a favor de Revello, mandatari de Servodei bisbe de Girona al no poder aportar escriptures fiables. 903-I-31 Rainulfus fa evacuació d'una vinya a la vila Oliano en territori Empuritano a favor de Revello, mandatari de Servodei bisbe de Girona.
 15. D00525(Mâçon) - A la vila de Bainas , el matrimoni Arierius i Emma ven al matrimoni Aiglau i Berfrida dues terres als llocs de Campanerias i Canponeria de la dita vila de l'agro Marcigiacens en el pagus Matisconense , per un solido. 906-V A la vila de Bainas , el matrimoni Arierius i Emma ven al matrimoni Aiglau i Berfrida dues terres als llocs de Campanerias i Canponeria de la dita vila de l'agro Marcigiacens en el pagus Matisconense.
 16. D00195(Osona) - El matrimoni Petrus i Gondesalva venen a Recerada, simul in unum , una terra a la serra d'Avancone , a Sevedano , en el comtat d'Ausona, per deu dinarios. 907-II-3 El matrimoni Petrus i Gondesalva venen a Recerada, simul in unum , una terra a la serra d'Avancone , a Sevedano , en el comtat d'Ausona.
 17. D00215(Manresa) - El matrimoni Durabiles i Alda venen al matrimoni Adrivario i Tructeldes terres en el lloc dit Kavaresa en les adjacències de la casa de Senta Maria Olostensis , en el castell Uristense del comtat de Menresa, per tres solidos i set (denaris?). 908-III-21 El matrimoni Durabiles i Alda venen al matrimoni Adrivario i Tructeldes terres en el lloc dit Kavaresa en les adjacències de la casa de Senta Maria Olostensis , en el castell Uristense del comtat de Menresa.
 18. D00224(Girona) - Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus (firma l'acta també el bisbe Idelherus). Wigone que ja havia estat elegit per els bisbes de la Gòtia, és descrit com : asserens eum a regia aula prolatum & eius iussione atque sanctorum aepiscoporum Gotiae electum & tam ab ipso archiepiscopo quam a ceteris ad aepiscopalem infulam in Gerundana aecclesia consecratum , indicans eum nobillima nativitate honestatum , & sanctis moribus comptum , magnae quoque sophiae redimitum , regioque palatio enutritum , & omni prespicatia decoratum. 908-XI-20 Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus.
 19. D00285(Osona) - Execució testament del difunt comte Wifredo , fill del difunt comte Wifredo. Actuen com a marmessors el bisbe Idelhero , la comtessa Gersendes muller del difunt, el comte Suniarius , i el vescomte Ermemirus. El comte llega a Sancto Petro de la seu de Vico del comtat d'Ausona , en les mans del bisbe Idelhero , els alous que tenia en el moment de la seva mort a la vila de Vico , bens que li vingueren per compres i per precepte reial; deu terres a prop del Mercato , a Prato , Sancta Eulalia i a Pendedicios. 911-X-31 Execució testament del difunt comte Wifredo , fill del difunt comte Wifredo a favor del bisbe Idelhero , versió inicial.
 20. D00559(Mâçon) - A la vila de Bainas , el matrimoni Adouar i Teotbor , amb Adalelmus prevere , Gotobaldus i Wilelmos , donen al seu fill Leosbranno bens sits en la vila de Bainas de l'agro Galoniacense en el pagus Matisconense ; un camp i el que conqueriren d'Aeltrut. 911|912-I A la vila de Bainas , el matrimoni Adouar i Teotbor , amb Adalelmus prevere , Gotobaldus i Wilelmos , donen al seu fill Leosbranno bens sits en la vila de Bainas de l'agro Galoniacense en el pagus Matisconense.
 21. D00460(Narbona) - El matrimoni Radoron i Adoira ven una casa , una vinya i una terra en el vilar Octavo del territori Narbonense , per dotze solidos. 912-XI-22 El matrimoni Radoron i Adoira ven una casa , una vinya i una terra en el vilar Octavo del territori Narbonense.
 22. D00334(Osona) - Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo i dels jutges Teuderico , Trasobado , Narbonese , Goltredo , Guntirigo , Centurio i Senderedo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis (Vinea ,Insula Langobardi , Miralias , Ienebrosa , Calvello , Perella , Francones , Enculatos , Mogio , Olceia , Scluvane , Rodebeldencis , Fornos , Puio redundo , Centullo , Boscharones , Sintigosa , Clarano , Roverbello , Vedellare i Planas) , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir. Se n'exclouen però els habitants de la vila de Cavallaria , i es declaren els termes de la vall. 913-VI-15 Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir.
 23. D00335(Osona) - En presencia del comtes Miró i Sunyer , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo i dels jutges Ennegone , Teuderigo , Trasobado , Senderedo , Narbonese , Gonterigo , Centurio i Golteredo , Oliba , mandatari del comte Mirone , requerit per Itore mandatari de la abadessa Hemmone , reconeix que els habitants de la vall de Sancti Iohannis no han de prestar cap servei reial ni al comte Mirone ni a cap altre comte , atès que els habitants de la vall hi van estat posats per manament reial en temps del comte Wifredus per la mà de la seva filla Hemmo. S'enumeren les viles i vilars que conformen la vall. 913-VI-15 Resolució del judici de Vallfogona. Oliba mandatari del comte Mirone , reconeix que els habitants de la vall de Sancti Iohannis no han de prestar cap servei reial , atès que els habitants de la vall hi van estat posats per manament reial en temps del comte Wifredus i per acció de la seva filla Hemmo.
 24. D00359(Osona) - El matrimoni Bladino i Audevora venen simul in unum al matrimoni Quierica i Savegodo una terra a la vall Salmeca , en la vila Cici , en l'apendici del castell de Taradello del comtat Hosonam , per quatre solidos. 914-II-28 El matrimoni Bladino i Audevora ven al matrimoni Quierica i Savegodo una terra a la vall Salmeca , en la vila Cici en l'apendici del castell de Taradello del comtat Hosonam.
 25. D00375(Besalú) - Alterat? Uuigo bisbe Gerundensis acut a consagrar les esglésies de Sancti Petri i Sancti Felicis en la vila de Fonte Cuberta , del pagus Bisullunensi , construides i dotades per el prevere Eldefredus. Qui la dota amb terres i vinyes de les viles de Centens i Derga, així com llibres i atuells per el culte que es detallen. El bisbe Uuigo dóna al seu torn a la parròquia , la vila de Fonte Cuberta on estan construïdes les esglésies , i les viles de Savarens , Frigroles , Iserga i Frexened i les terres dites Argelaga , amb les seves décimes i primicias. 917|922-VIII-12 Alterat? Uuigo bisbe Gerundensis acut a consagrar les parròquies de Sancti Petri i Sancti Felicis en la vila de Fonte Cuberta , del pagus Bisullunensi , construides i dotades per el prevere Eldefredus.
 26. D01002(Montserrat - Tarragona) - Alterat. Cesari abat de Santa Cecília de Montserrat demana el pal·li al papa Joan XIII per el seu arquebisbat de Tarragona atorgat en concili a Sancti Yacobi de Gallecie amb l'aquiescència de l'emperador Sancio però refusat en tornar per els bisbes Petrus Barchinonensis , Arnulfus Ierundensis , Ato Ausonensis , Wisadus Urgilitanensis i el metropolità Eimericus Narbonensis per no haver fet l'apostolat sancti Yacobi en vida ja que només hi fou dut un cop mort. 970-[V-XII] Alterat. Cesari abat de Santa Cecília de Montserrat demana el pal·li al papa Joan XIII per el seu arquebisbat de Tarragona.

Localitzacions : Besalú, Cerdanya, Empúries, Girona, Manresa, Maçon, Montserrat - Tarragona, Mâçon, Narbona, Osona, Pallars, Rosselló, Urgell

Bibliografia :

Web :

Comentaris :

Creat 2013-07-18. Darrera modificació de la pàgina el 11 de July del 2019 a les 12h22