Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : ChrysopolitanaeChrysopolis
Besançon
Bisbat de Besançon

Grafies : Chrysopolitanae, Vesontionensis, Besancionensis, Besantionensis, Vesontionis, Vesontionensis, Mizonensis, Bisinconensi, Vesontio, Vesontionum, Vesontiensis, Vesontione, Vesoncionensis

Tipologia : bisbat, arquebisbat en Gàl·lia

Documents :

D01575(Borgonya)

 1. Vesoncionensis, arquebisbat
  1. Theodericus Vesoncionensis ecclesiae humilis archiepiscopus subscripsi.
>875-VI-20 Alterat. En concili fet a Sancto Marcello Cabilonensis dels bisbes Remigio , Hisaac i Gerbaldo i amb l'ardiaca Fulqualdo en nom del bisbe Lamberti en motiu de l'ordenació d'Adalgerii com bisbe Eduorum , els prelats confirmen la donació que li havia fet el rei Karoli del monestir de Tornutium.
D01410(Ponthion - Borgonya)

 1. Vesontiensis, bisbat
  1. Theodericus Vesontiensis episcopus.
876-V-16 Alterat. En el concili del palau de Pontigono i a petició del bisbe Robertus Valentinensis trenta nou bisbes i set abats confirmen el precepte imperial d'immunitat fet en favor del monestir de Cariloci.
D01407(Ponthion)

 1. Vesontionum, bisbat
  1. Theodoricus Vesontionum ecclesiae archiepiscopus subscripsi.
876-VII-13 Alterat. Confirmació elecció imperial del rei Karolum feta a Pontigonem per el bisbes Cisalpini de Francia , Burgundia , Aquitania , Septimania , Neustria i Provincia.
D01282(Troyes)

 1. Vesontionensis, bisbat
  1. Theodericus Vesontionensis episcopus libellum obtulit super quadam femina modo velata , Versinde nomine , quae nunc conjugium horrende fortita est.
  2. Theodericus Vesontionis item obtulit libellum super suffraganeos suos , qui synodice vocati audientiam praebere hactenus noluerunt.
878-VIII-11 Actes de cinc sessions fetes en el concili convocat per el papa Joanes i cel·lebrat en l'església de S. Petri Tricassina.
D01275(Troyes)

 1. Besancionensis, arquebisbat
  1. Hincmari Remensis archiepiscopi , Ansigisi Sesonensis archiepiscopi , Aureliani Lugdunensis archiepiscopi , Rostagni Arelatensis archiepiscopi , Sigebodi Narbonensis archiepiscopi , Teuderici Besancionensis archiepiscopi , Auteranni Viennensis archiepiscopi , Frotarii Bituricensis archiepiscopi , Isaac Limonensis archiepiscopi
  2. Hincmarus Remensis archiepiscopus firmat. Ansigisus Senonensis archiepiscopus firmat. Aurelianus Lugdunensis archiepiscopus firmat. Rostagnus Arelatensis archiepiscopus firmat. Sigebodus Narbonensis archiepiscopus firmat. Teudericus Besantionensis archiepiscopus firmat. Auterannus Viennensis archiepiscopus firmat. Frotarius Bituricensis archiepiscopus firmat. Adalaldus Turonensis archiepiscopus firmat. Berno Catalaunensis archiepiscopus firmat. Johannes Rodomacensis archiepiscopus firmat. Isaac Limonensis archiepiscopus firmat.
878-VIII-18 En la urbs de Troyes el papa Iohanes VIII reunit amb el rei Ludovici , onze arquebisbes i quaranta-un bisbes emet un precepte als bisbes de tota la Galliae anemaçant excomunicar a qui pretengui usurpar el monestir de S. Petri de la vall Flaviana del comtat Nemausense a Septimània , on descansa el beat Egidii , del control de la Santa Seu Romana.
D01344(Troyes)

 1. Mizonensis, arquebisbat
  1. Theodericus Mizonensis archiepiscopus SS.
878-VIII-18 Alterat. Recepció de la butlla de Iohannes VIII excomunicant a Formosum bisbe Portuensem en el concili de Trecas.
D01347(Troyes)

 1. Bisinconensi, arquebisbat
  1. Iohannes VIII. Reverentissimo & sanctissimo Theoderico archiepiscopo episcopo Bisinconensi confratri nostro.
878-VIII Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Theoderico Bisinconensi per evitar que ocupi la disputada seu vacant de Lausanensi.
D01284(Troyes)

 1. Vesontionensis, arquebisbat
  1. Iohannes apostolicae Romanae ecclesiae primae sedis episcopus huic decreto a nobis promulgato subscripsi. Vvalbertus Portuensis episcopus subscripsi. Petrus Forosempronii episcopus subscripsi. Pascasius episcopus subscripsi. Hincmarus Remorum metropolis episcopus subscripsi. Ansegisus Sennensis archiepiscopus subscripsi. Aurelianus Lugdunensis archiepiscopus subscripsi. Sigebodus Narbonensis archiepiscopus subscripsi. Rostagnus Arelatensis archiepiscopus subscripsi. Adalardus Turonensis archiepiscopus subscripsi. Teudericus Vesontionensis archiepiscopus subscripsi. Ottramnus Viennensis archiepiscopus subscripsi.
878-IX Disposicions finals del concili Tricassina convocat per Iohanne Summo Pontifice Romano.
D01144(Vienne)

 1. Vesontionensis, arquebisbat
  1. Theodericus , Vesontionensis aecclesiae archiepiscopus.
879-X-15 Alterat. Concili celebrat a Mantalam , territorii Viennensis després de la mort de l'emperador Karoli i del seu fill el rei Ludovicus on vint-i-sis bisbes , considerant la tutela del Papa Joanem i la seva influència entre Galliis i a Italia trien a Bosonem com a rei.
D01131(Roma)

 1. Chrysopolitanae , bisbat
  1. Praeterea & Theodoricus sanctae Chrysopolitanae sedis archiepiscopus multas nostris apostolicis auribus super Hubonem fidelem vestrum querelas direxit , eo quod res Ecclesiae illius invaserit.
880-VI-20 Epístola del Papa Iohannes VIII al rei Carolo , reconeixent al bisbe Hieronymus de l'església Lausanensis i demanant que Hubonem restitueixi els bens alienats a l'esglesia de Theodoricus bisbe Chrysopolitanae.

Bibliografia :

Web : Wikipedia

Persones :

 • Theoderici arquebisbe , canceller, bisbe (D01575)>875-VI-20 (Borgonya)
  Alterat. En concili fet a Sancto Marcello Cabilonensis dels bisbes Remigio , Hisaac i Gerbaldo i amb l'ardiaca Fulqualdo en nom del bisbe Lamberti en motiu de l'ordenació d'Adalgerii com bisbe Eduorum , els prelats confirmen la donació que li havia fet el rei Karoli del monestir de Tornutium.
  (D01410)876-V-16 (Ponthion - Borgonya)
  Alterat. En el concili del palau de Pontigono i a petició del bisbe Robertus Valentinensis trenta nou bisbes i set abats confirmen el precepte imperial d'immunitat fet en favor del monestir de Cariloci.
  (D01407)876-VII-13 (Ponthion)
  Alterat. Confirmació elecció imperial del rei Karolum feta a Pontigonem per el bisbes Cisalpini de Francia , Burgundia , Aquitania , Septimania , Neustria i Provincia.
  (D01282)878-VIII-11 (Troyes)
  Actes de cinc sessions fetes en el concili convocat per el papa Joanes i cel·lebrat en l'església de S. Petri Tricassina.
  (D01275)878-VIII-18 (Troyes)
  En la urbs de Troyes el papa Iohanes VIII reunit amb el rei Ludovici , onze arquebisbes i quaranta-un bisbes emet un precepte als bisbes de tota la Galliae anemaçant excomunicar a qui pretengui usurpar el monestir de S. Petri de la vall Flaviana del comtat Nemausense a Septimània , on descansa el beat Egidii , del control de la Santa Seu Romana.
  (D01344)878-VIII-18 (Troyes)
  Alterat. Recepció de la butlla de Iohannes VIII excomunicant a Formosum bisbe Portuensem en el concili de Trecas.
  (D01347)878-VIII (Troyes)
  Epístola de Iohannes VIII a l'arquebisbe Theoderico Bisinconensi per evitar que ocupi la disputada seu vacant de Lausanensi.
  (D01284)878-IX (Troyes)
  Disposicions finals del concili Tricassina convocat per Iohanne Summo Pontifice Romano.
  (D01144)879-X-15 (Vienne)
  Alterat. Concili celebrat a Mantalam , territorii Viennensis després de la mort de l'emperador Karoli i del seu fill el rei Ludovicus on vint-i-sis bisbes , considerant la tutela del Papa Joanem i la seva influència entre Galliis i a Italia trien a Bosonem com a rei.
  (D01131)880-VI-20 (Roma)
  Epístola del Papa Iohannes VIII al rei Carolo , reconeixent al bisbe Hieronymus de l'església Lausanensis i demanant que Hubonem restitueixi els bens alienats a l'esglesia de Theodoricus bisbe Chrysopolitanae.

Tipologia : ciutat

Documents :

D01545(Besançon - Autun)

 1. Vesontione, ciutat
  1. Actum Vesontione civitate feliciter in Dei nomine. Amen.
877-VIII Alterat. En la ciutat de Vesontione l'emperador Karolus a petició del duc Boso emet precepte per el cenobi de Sancto Martino del suburbi Augustodunensis i el seu abat Badiloni.
D01352(Besançon - Viviers)

 1. Scotadium, genèric
  1. Et in Corconensi ecclesias duas Sanctum Martinum & Sanctum Stephanum cum suis beneficiis, destructam quoque ecclesiam Sancti Victoris super Rhodanum usque Scotadium.
877-VIII-11 Alterat? Diploma de l'emperador Karolus per el bisbe Vivariensi Etherius a petició del duc Bosonis confirmant-li els bens del bisbat.

Bibliografia :

Web : Wikipedia


Creat 2020-02-03. Darrera modificació de la pàgina el 11 de February del 2023 a les 17h53