Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : ExaduceEsdús
Vilanova de Banat

Grafies : Exeduce, Exaduce, Exeduci, Exaduci, Esdus

Tipologia : vila , vilar en comtat Urgell

Documents :

D00875(Osona)

 1. Exeduce, vilar
  1. Et in comitatu Urgello villare qui dicitur Exeduce cum ipsa ecclesia & ipso alode , cum fines & terminos suos , unde scriptura fecit ad domum Sanctae Mariae.
888-IV-20 Alterat? El bisbe Godmarus consagra l'església dedicada a Sanctae Dei Genitricis Mariae de la vall de Rivopullo del comtat Ausona , construida per els comtes Wifredus i Gunudillis , que la dotan amb la vila de Loci del comtat Cerdania i el seu fill Radulfo amb la seva heretat als comtats de Cerdania , Bergitano , Urgello i en la Marca , dotalia que posen en les mans de l'abat Dagini.
D00876(Osona)

 1. Exeduci, vila
  1. Et in chomitatu Origello villa que dicitur Exeduci cum ipsa ecclesia & ipse alode cum fines & terminos suos unde scriptum fecit ad domum Sancte Marie.
888-IV-20 Alterat? Gesta que feu consignar el comte Gifredus dels alous del monestir de Sante Marie Rivipollensis el dia de la seva consagració quan li cedí amb la seva muller , la comtessa Guinidildis , el seu propi fill Rodulfum amb la seva heretat.
D00105(Ripoll)

 1. Exaduce, vila
  1. in villa Exaduce , quantum ibidem habemus tan de haereditate parentum quam etiam de comparatione , dominibus , terris , vineis , cultum vel incultum , exiis vel regressiis , necnom & Ecclesiam firam in praefata villa fundatam in honore Sancti Michaelis archangeli , quae adhuc minime dedicata esse videtur.

890-VII-31 Alterat ? El comte i marquès Vvifredus i la seva dona Guinezelles fan donació al uníson dels bens que tenen a la vila d'Exaduce, incloent l'església de Sancti Michaelis, al monestir de Sanctae Mariae (Ripoll).

Bibliografia :

Web : Wikipedia

Conté :


Tipologia : locus en comtat Urgell

Documents :

D01094(Urgell)

 1. Exeduci, locus
  1. Los mismos condes (Wifredo i Winidildes) compran varias tierras en el mismo lugar de Exeduci ;
881-IV-25 Els comtes Wifredo i Winidildes compren terres en el lloc d'Exeduce.
D00104(Osona)

 1. Exeduce, locus
  1. Et est haec omnia in comitatu Vrgellitanensi in locum quem vocant Exeduce. Donamus Ecclesia Sancti Michaelis , quam construxit Montanus Presbyter cum suis heredibus
  2. alodem suum ad Ecclesiam Sancti Michaelis qui est in Exeduce

891|901-VIII-21 Alterat. Donació dels comtes Vvifredus i Vvinidillis de bens a Exeduce al monestir Sanctae Mariae Riopullensis.

Bibliografia :

Web : enciclopedia.cat

Conté :


Tipologia : territori en territori Urgell

Documents :

D01369(Urgell)

 1. Exaduci, territori
  1. Los mismos Condes (Wifredo y su mujer Winidildes) compran una viña en el territorio de Exeduci territorio de Urgel.
877-I-20 Alterat. Els comtes Wifredo i la seva muller Winidildes compren una vinya a Exaduce territori d'Urgell (regest).

Bibliografia :

Web :


Tipologia : alou en comtat Urgell

Documents :

D01377(Urgell)

 1. Esdus, alou
  1. Et habet affrontationes iam dictum alaudem de Esdus usque ad Adragen vel in torrente quae vocatur Mediano , quae discurrit a Necolone , & de cacumine montis Catino usque in flumen Siger.
909-II-24 Alterat. El comte i marquès Sunifredus i la comtessa Ermengardis donen als germans Ermefredus i Albarone tres alous i un mansus en el comtat Urgello.

Bibliografia :

Web :


Creat 2010-09-04. Darrera modificació de la pàgina el 29 de April del 2022 a les 09h46