Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Abdiramae

Grafies : Abdiramae, Abderama, Aderama, Abdirama

Tipologia : genèric en comtat de Besalú

Documents :

D00049(Gòtia - Tours)

 1. Abdiramae, genèric
  1. aliud villare quod nominant Abdiramae
899-V-29 Carles el Simple renova els drets a l'església de Girona a precs del seu bisbe Servus Dei.

Bibliografia :

Web :


Tipologia : vilar en comtat de Empúries o depenent de vila Bàscara o en terme de Bàscara o en comtat Besalú

Documents :

D00951(Girona - París)

 1. Abdirama, vilar
  1. & in comitatu Bisuldunense villam Crispiano & Miliarias & villa Baschara cum suis villaribus necnon & Archas ac villare quod dicitur Spedulias , & aliud villare quod nominatur Abdirama , pariter cum aliis diversis villaribus que appellantur Terratellas & Cassaniolus , ac villare Acmiton;
886-XI-1 A Parisius l'emperador Karolus a precs del bisbe Teotharius Gerundensis emet diploma d'immunitat sobre els bens del bisbat com ja havien fet els seus antecessor l'emperador Karolum i el seu fill Lodovichum.
D00734(Girona)

 1. Abderama, vilar
  1. qualiter de ipsa terra que est in territorio Empuritano , in termino de Baschara , in villare de Abderama , unde iste Adila presbiter , qui est mandatrius supradicto episcopo , cum quo ipsam terram invasi de potestate de supradicto episcopo ;
892-XI-13 Alterat? Revellus reconeix en judici promogut per el prevere Adilano mandatari del bisbe Gerundensis Servodei que no pot provar que la terra que té en el vilar d'Abderama del terme de Baschara en el territori Empuritano li vingué com afirmava d'un benefici del propi bisbe i per tant se'n evacua i reconeix que la potestat de dita terra pertany a la seu de Sancte Marie i Sancti Felicis de la ciutat de Gerunde per precepte reial.
D00733(Girona)

 1. Abderama, vilar
  1. quam illi habebant in territorio Empuritano , in terminio de Baschara , in villare quod vocant Abderama ;
892-XI-27 Alterat? Revellus reconeix en judici promogut per el prevere Adilano mandatari del bisbe Gerundensis Servodei que l'escriptura de compra de l'heretat que adquirí en el vilar d'Abderama del terme de Baschara , territori Emporitano , no s'ajusta a llei i que la reclamació del mandatari del bisbe segons la qual aquest bens pertanyen a la seu gironina de Sancta Maria i Sancto Felice per precepte reial ha de prevaldre , i per tant , se n'evacua davant dels jutges.
D00720(Girona - Besalu)

 1. Aderama, vilar
  1. unde Leodovicus gloriosissimus imperator fecit scripturam donationis ad sanctam Mariam virginis & sancto Felice , martire Christi , cum fines & termines suos ; sive in Bisuldunense sive in Impuritanense , cum suos villarunculos , villare quod vocant de Aderama & villa que vocant Terradelas & villa Spodilio & villare Speculiarias & villare Cassaniolas qui dividit ipsa termina de iamdicta villa Baschara cum suos vilarunculos de parte orientis in terminio de vila Calabodii per ipsum cacuminem montium ,
893-IV-15 Revellus en judici del bisbe Gerundensis Servodei i dels jutges Enegone , Malanaico , Madaxone , Vintinello , Prolexio i Baldefredo reconeix a petició del prevere i mandatari del bisbe Adilane que no té drets sobre la vila de Baschara del comtat Bisuldunense.
D00680(Girona - Besalú)

 1. Abderama, vilar
  1. suas ficulneas & suos ortos , id est , decem & septem in comitatu Empuritano , infra terminos de Baschara , in villare Abderama , quod iamdictus episcopus tenebat in sua potestate per preceptum regis & voce Sancte Marie virginis que est fundata in Gerunda civitate & Sancto Felice martire Christi
893-XII-1 Revellus reconeix en judici promogut per el Adilane mandatari del bisbe Gerundensis Servodei haver tallat disset figueres en el vilar de Abderama en el terme de Baschara en el comtat Empuritano.

Bibliografia :

Web : gencat.cat


Creat 2010-07-12. Darrera modificació de la pàgina el 15 de July del 2019 a les 16h33