Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : FluvianoFluvià
Riu Fluvià

Grafies : Fluviano, Fluvianus, Fluviani

Tipologia : genèric en comtat de Besalú

Documents :

D00025(Gòtia - Vienne)

 1. Fluviano, genèric
  1. & in comitatu Bisuldunensi , super Fluviano
898|903|904-V|VI-23|24|25 Alterat? Precepte de Carles (III el Simple) per el fidel Theodosi en el Regne de la Gòtia o Septimània.

Bibliografia :

Web : Wikipedia

Conté :


Tipologia : riu en termini de Basse o en pagus Besalú o en comtat de Besalú

Documents :

D00720(Girona - Besalu)

 1. Fluviano, riu
  1. Et etiam ego iamdictus Revellus sic prendidi exinde scripturam hemptionis de homine nomine Galderico , qui fuit nepos de quondam Pipino , de domos , curtes , ortos , terras & vineas , mulinares , linares & de ipso mulino quod ego ibidem teneo qui est in flumine Fluviano vel infra termines de villa iamdicta Baschara.
893-IV-15 Revellus en judici del bisbe Gerundensis Servodei i dels jutges Enegone , Malanaico , Madaxone , Vintinello , Prolexio i Baldefredo reconeix a petició del prevere i mandatari del bisbe Adilane que no té drets sobre la vila de Baschara del comtat Bisuldunense.
D00733(Girona)

 1. Fluviani, riu
  1. ibidem mihi vendiderunt domos , curtes , ortos , vineas cum arboribus pomiferis vel inpomiferis , in surecanis & in mulinaribus qui sunt in flumen Fluviani , in terminio de Baschara
892-XI-27 Alterat? Revellus reconeix en judici promogut per el prevere Adilano mandatari del bisbe Gerundensis Servodei que l'escriptura de compra de l'heretat que adquirí en el vilar d'Abderama del terme de Baschara , territori Emporitano , no s'ajusta a llei i que la reclamació del mandatari del bisbe segons la qual aquest bens pertanyen a la seu gironina de Sancta Maria i Sancto Felice per precepte reial ha de prevaldre , i per tant , se n'evacua davant dels jutges.
D00669(Besalú)

 1. Fluvianus, riu
  1. Et afrontat ipse alaudes vel ipsos villares : de parte orientis in ipsa summa serra qui dividit inter Ierundense vel Bisuldunense , & de meridie afrontat ubi Fluvianus exsurgit , & sic perrexit usque ad ipsa pausada , & de ociduo afrontat in ipsa parrochia Nativale vel ubi ipsos campos que traxit Angela & maurus Arnaldus de ermo , & sic perrexit in suma serra sicut aqua vergit.
894-III-25 Ihilo ven al seu fill Senderedo les seves propietats en la vall de Basso del comtat Bisuldunense.
D00077(Besalú)

 1. Fluviano, riu
  1. de occidentis afrontat in ribulo que dicitur Fluviano ad ipsas Canararias
900|902-III-15 Lupus, Adroarius, Bladinus i Grifo venen terres a Besalú al matrimoni Aladeredus i Chindiverga.
D00220(Gòtia - Laon)

 1. Fluviano, riu
  1. In pago Bisuldunense , aecclesia Sancti Stephani , super fluvium Fluviano , cum terminis & adiacentiis suis & cum parrochiis earum.
908-XI-3 Alterat. Carles el Simple, a precs de Witiza abat de Sanctae Mariae Urbionensis confirma les proteccions reials al monestir.
D01047(Girona)

 1. Fluviani, riu
  1. Quia affrontat ipsa villa , a parte orientis in termino Empuritano & pervenit ad ipsa archa de Oriolus villa , & de ipsa archa pergit per ipsam viam merchaderiam , deinde per ipsum limitem qui est in ipsa serra supra domum condam Trassoarii , deinde per ipsa vinea quam retinueram qui est vinea infra iamdicto terminio & descendit usque in ipso rivo , deinde vadit inter domos ubi Quadamirus habitat & aliam domum ubi Soniarius habitat , deinde vadit per ipsas fixorias que supradicti iudices fixerunt in supradictorum presentia usque ad vineam Belloni , & latus ipsa vinea ascendit usque summam in ipsa serra , a parte occidentis affrontat in summa serra que dividit inter Bascharam & villam quam vocant Gallinarios , & vadit ipsa serra usque ad ipsa archa antiqua , & de ipsa archa antiqua que dividit inter Baschara & Parietes & descendit usque ad campos de Vifredo presbitero , & ­descen­dit usque in flumen Fluviani in medium aquae , atque inde vadit per Fluviani usque ad terminio de Impuritano.
921|925|926-II-25 Davant de Quigone bisbe Gerundensis , el comte i marquès Mirone , els vescomtes Segarie i Ennegone i tres jutges , tretze testimonis juren sobre l'altar i les relíquies del beat Cipriani en la vila Expondeliano del comtat Bisuldunense , contra divuit testimonis duts a judici per Autatus súbdit i assertor del bisbe , que el terme de les viles de Bàschara i Cassaniolas pertany al bisbat per preceptes reials i que les vinyes i construccions fetes en ell sense l'acord del bisbe han de passar a la seva jurisdicció en ser fetes contra llei.

Bibliografia :

Web :


Creat 2010-06-25. Darrera modificació de la pàgina el 15 de July del 2019 a les 16h33