Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : BesiersBesiers
Bisbat de Besiers
Comtat de Besiers
Ciutat de Besiers

Grafies : Bitterensis, Biterris, Biterrensi, Biterrensis, Bitterrensis, Biterrense, Bitterensi, Biterrensis, Biterrum, Bitirense, Bitirensis, Biterrensem

Tipologia : església, bisbat en província Septimània

Documents :

D00950(Gòtia)

 1. Biterrensem, bisbat
  1. Adfuit & venerabilis Theodardus habens secum Guilbertum Nemausense , Gislerannum Carcasonensem , Elegium Albiensem , Amelium Uceticensem , Abbonem Magalonensem , Bosonem Agathensem , Agilbertum Biterrensem , Riculfum Helenensem , Gotmarum Ausonensem , Ingobertum Urgellensem , ServuumDei Gerundensem , Bernardum Tolosanum , & Macarium Lutovensem.
[885 - 890]-XI-17 Alterat. Concili de Portus fet per l'arquebisbe Theodardus amb sis arquebisbes i quince bisbes més contra els nomenaments de Silva hispanus com arquebisbe , qui foragità a Ingoberto Urgellitano consagrat per Sigebodo i el d'Ermemirum com bisbe Gerundensi contra el de Servodei consagrat per Theodardus propiciats per els bisbes Gotmarus Ausonensis i Frodoinus Barcinonensis on el bisbe Gotmarus demanà perdó i el comte Sinuario fou encausat. Anats a l'esglesia de Sanctae Mariae Urgellae es renova l'anatema del papa Stephani contra els rebels que són finalment degradats , Frodoino demana i obté el perdò.
D00861(Gòtia)

 1. Biterrensis, bisbat
  1. Ego Servusdei , episcopus Gerundensis , venditor vobis Ailberto , sedis Biterrensis episcopo.
888-XII-15 Alterat? Servusdei bisbe Gerundensis ven a Ailberto bisbe Biterrensis les seves propietats en la vila de Valeriana en el suburbi Biterrensi del territori Agathensi , que li vingueren dels seus difunts genitors Ingelbertus i Adaltrudis.
D00829(Besiers)

 1. Bitirensis, bisbat
  1. vobis domino Agilberto , gratia Dei sedis Bitirensis episcopo

889-XI-4 Alterat. El matrimoni Ansemundus i Columba simul in unum amb Gescafredus ven al bisbe Bitirensis Agilberto en el territori Bitirense la vila de Cuminiano i l'església de Sancti Genesii.
D00776(Meung)

 1. Biterrensis, bisbat
  1. Agilbertus, gratia Dei Biterrensis episcopus.
~891-VII-15 Reunits l'any 891 en l'església del beat Lifardi a Magduno al voltant del rei Odonis una munió de bisbes per tractar diversos temes , acorden , a petició dels frares de l'església del beat Petri , que d'acord amb la regla de sant Benet siguin ells i no el bisbe de Sennesis qui elegeixi l'abat de la congregació.
D00006()

 1. Besiers, esglèsia, bisbat
  1. Agilbertus Bitterensis
  2. ego Agilbertus , Ecclesiae Biterrensis Episcopus
[840-893] Alterat. Vita Sancti Theodardi
D00730(Besiers)

 1. Bitterensis, bisbat
  1. ac Theodardo ecclesiae Narbonensis archiepiscopi egregii , necnon & Gilberti ecclesiae Bitterensis episcopi temporibus

~893 Alterat. Extracte de la translació i dels miracles fets per les restes de sant Majanus.
D00665(Gòtia - Iuniarias)

 1. Biterrensis, bisbat
  1. Arnustus videlicet sanctae ecclesiae primae Narbonae metropolitanus , Amelius Uceticensis , Gimara Carcassonensis , Reginardus Biterrensis , Nantigisus Urgellitanus , Autgarius Lutevensis , Gerardus Agathensis , Vvicbertus Nemausensis , Gontarius Magalonensis , Benedictus Foroiuliensis , item Reginardus Cavallicensis ,
894-V-7 Alterat. Notícia del concili que tingué lloc en l'església de Sancti Vincentii del lloc anomenat Iuniarias del territori Magalonensi en el regne de Septimania , l'any 894 amb bisbes de Septimaniae , Spaniae i Provinciae.
D00599(Nimes)

 1. Biterrense, bisbat
  1. residente vero in eodem concilio magnificentissimo pontifice primae Narbonensis ecclesiae Arnusto , simulque cum eo Gilaranno episcopo Carcassonense , Agilberto Biterrense , Aurelio Uceticense , Bosone Agathense , Agilardo Nemausense , Servo Dei Gerundense , Abbone Magalonense
  2. Fructuarius humillimus sedis Bitterrensis episcopus , s.
897-IV-19 Alterat. Reunits en el lloc dit Portus del pagus Nemausensem els bisbes Gilaranno Carcassonense , Agilberto Biterrense , Aurelio Uceticense , Bosone Agathense , Agilardo Nemausense , Servo Dei Gerundense , Abbone Magalonense juntament amb Arnusto primat de l'església Narbonensi examinen la queixa del prevere Adalfredus de l'església de Sancti Joannis de la vila de Cocone i del seu patró Pharaldo vers el bisbe Abbo degut a que des de feia set anys els delmes de la vila eren assignats injustament a l'església de Sancti Andochii; un cop examinat el cas els bisbes reconeixen la raó d'Adalfredus i Pharaldo i ordenen el restabliment a favor de l'església de Sancti Joannis.
D00596(Besiers)

 1. Bitterrensis, bisbat
  1. Notum igitur fiat omnium filiorum sanctae ecclesiae almitati praesentium scilicet ac futurorum , qualiter placuit atque convenit inter Fructuarium venerabilem Bitterrensis ecclesiae episcopum , canonicorumque suorum assensu

897-VII-16 Fructuarium bisbe Bitterrensis bescanvia terres en el comtat Avinionensi amb el vescomte Rainardum i la seva muller Didam.
D00602(Besiers)

 1. Biterrensis, bisbat
  1. Notum sit omnibus in perpetuum fidelibus , quod cum esset contentio de termino & fixoriis de villa Aspirano , videlicet ecclesiam Sancti Nazarii sedis Biterrensis , episcopi quoque ejus Fructuarii , atque canonicorum suorum contra Amalricum filium Adebraldi

>897-VII-16 Alterat. Boso vescomte Biterrensis i Agathensis inquireix públicament sobre els termes de la vila d'Aspirano a rel d'una disputa entre el bisbe Fructuarii i Amalricum.
D00388(Besiers)

 1. Biterrensis, bisbat
  1. Ego Ictor & uxor mea [...]trudes , nos simul commutatores vobis Tructario , sedis Biterrensis episcopo , a parte Sancti Nazarii.

~898 Tructario bisbe Biterrensis bescanvia una terra amb el matrimoni Ictor i ...trudes , en la vila de Baxano , en territori Biterrensi.
D00825(Besiers)

 1. Besiers, bisbat
  1. in qua Biterrum
[900-925] Fragments d'un antifonari de l'ofici diví de Besiers.
D00132(Narbona?)

 1. Besiers, bisbat
  1. Reinardus Biterrensis
[903-905] Document perdut. Concili dels bisbes de la província Narbonesa citat en el decret del concili de Barcelona del 906. Emma envià legats a demanar la confirmació dels bens de Sant Joan de les Abadesses, i li fou concedit.
D00176(Barcelona)

 1. Biterrensis, bisbat
  1. Edita scilicet & roborata a prenominato summo antistite Arnusto caeterorumque venerabilum episcoporum quorum haec sunt nomina : Amelius Ucetiensis , Aglardus Nemausensis , Riculfus Helenensis , Armannus Tolosensis , Servusdei Gerundensis , Nantigisus Urgellensis , Reinardus Biterrensis , Gontarius Magdalonensis , Autgarius Lutovensis , Gimera Carcassensis , Gerardus Agatensis , qui vero in praesenti coadunatione afuerunt.
906-[I-VII] Concili a Barcelona amb el príncep i marquès Wifredo i l'arquebisbe Arnustus. A petició d'Hemme, els bisbes confirmen les possessions del monestir de Sancti Iohannis, tal i com ja es feu en un concili anterior.
D00235(Melgueil)

 1. Biterrensis, bisbat
  1. nos perhumiles Septimaniae , Hispaniae atque Provinciae Iesu Christi pontifices , Arnustus videlicet sanctae ecclesiae primae Narbonae metropolita , Amelius Uzeticensis , Gimera Carcassensis , Reginardus Biterrensis , Nantigisus Urgellitanensis , Audgerius Lutovensis , Geirardus Agatensis , Ugbertus Nemausensis , Gontarius Magalonensis , Benedictus Foroiulensis , item Reginardus Caveliensis , unacum immensam congregationem nobis commissam
  2. Reginardus , sanctae Biterrensis ecclesiae episcopus , SSS.
909-V-3 Document d'absolució del comte Suniarium en concili fet al regne Septimaniae , en territori Magalonensi , en el lloc de Iuncarias , a l'església de Sancti Vincentii, per els bisbes de Septimaniae , Hispaniae i Provinciae.
D00267(Narbona)

 1. Biterrensis, bisbat
  1. + Barnardus sancte Biterrensis ecclesie episcopus subscribo.
911 Concili fet a l'església de S. Julianus de la vila Fons Cooperta , en el territori Narbonense de la Gocie. Disputa entre els bisbes Adulfus i Antigisus per la pertinença de la terra Paliarensi al bistat Urgellitanus.
D00309(?)

 1. Besiers, bisbat
[ 911-VI-15 - 912-VI-7 ] Carta dels bisbes sufraganis de Narbona al Papa Anastasi sobre l'assassinat de l'arquebisbe Arnust.
D00368(Osona)

 1. Biterrensi, bisbat
  1. Guigo igitur , cui maior oportunitas eundi & redeundi erat ad sedem sanctam Narbonensem [...]am metropolim , talem vocem & unanimem subplicationem cum consilio domni Riculfi , Helenensis episcopi , domno Eginardo Biterrensi & Teodrico Lutovensi presulibus patefecit. Quorum iterum consultus fuit quo si domni presules Artmandus Olosaensis , Gimara Karcasensis , Gerardus Agatensis , Ucbertus Neumasensis , Gunterius Magalonensis , Adulfus Paleriensis assentirent , cum privilegio Narbonensis metropolitani , domni videlicet Agii archiepiscopi & magisterio & auctoritate sanctorum martyrum Iusti & Pastoris & beati Pauli confessoris
914-VI-17 Proclamació de Georgium com a bisbe Ausenensem a la mort del bisbe Hidelherii. El nou bisbe és aclamat per la totalitat del poble , en l'església Vicensis , davant del prelat Teodricus , qui ho notificà al bisbe Wigoni , qui al seu torn obtindrà la confirmació del metropolità Narbonensem Agiii , i fins a quinze bisbes de Septimaniae i Ispaniae.
D00369(Narbona - Roma)

 1. Biterrensi, bisbat
  1. Ioannes episcopus , servus servorum Dei , Reginaldo Biterrensi , Armano Tolosensi , Riculpho Elnensi , Guimerae Carcassensi , Wigoni Gerundensi , Gerardo Agathensi , Theudrico Lutovensi , Huberto Nemausensi , item Theuderico Barcenonensi , Georgio Ausonensi , Rudolpho Urgelitanensi , ecclesiarum Christi reverendissimis ac sanctissimis episcopis.
>914-VI-17 Butlla del papa Ioannes (X) als bisbes del arquebisbat de Narbona enviada per la mà de l'arquebisbe Eminium. El papa avisa de no reconèixer com a arquebisbe al falsari Geraldus sinó al venerable Agius a qui li enviarà el pal·li.

Bibliografia :

Web : Wikipedia

Conté :


Persones :

 • Agilbert bisbe (D00950)[885 - 890]-XI-17 (Gòtia)
  Alterat. Concili de Portus fet per l'arquebisbe Theodardus amb sis arquebisbes i quince bisbes més contra els nomenaments de Silva hispanus com arquebisbe , qui foragità a Ingoberto Urgellitano consagrat per Sigebodo i el d'Ermemirum com bisbe Gerundensi contra el de Servodei consagrat per Theodardus propiciats per els bisbes Gotmarus Ausonensis i Frodoinus Barcinonensis on el bisbe Gotmarus demanà perdó i el comte Sinuario fou encausat. Anats a l'esglesia de Sanctae Mariae Urgellae es renova l'anatema del papa Stephani contra els rebels que són finalment degradats , Frodoino demana i obté el perdò.
  (D00861)888-XII-15 (Gòtia)
  Alterat? Servusdei bisbe Gerundensis ven a Ailberto bisbe Biterrensis les seves propietats en la vila de Valeriana en el suburbi Biterrensi del territori Agathensi , que li vingueren dels seus difunts genitors Ingelbertus i Adaltrudis.
  (D00829)889-XI-4 (Besiers)
  Alterat. El matrimoni Ansemundus i Columba simul in unum amb Gescafredus ven al bisbe Bitirensis Agilberto en el territori Bitirense la vila de Cuminiano i l'església de Sancti Genesii.
  (D00776)~891-VII-15 (Meung)
  Reunits l'any 891 en l'església del beat Lifardi a Magduno al voltant del rei Odonis una munió de bisbes per tractar diversos temes , acorden , a petició dels frares de l'església del beat Petri , que d'acord amb la regla de sant Benet siguin ells i no el bisbe de Sennesis qui elegeixi l'abat de la congregació.
  (D00006)[840-893] ()
  Alterat. Vita Sancti Theodardi
  (D00730)~893 (Besiers)
  Alterat. Extracte de la translació i dels miracles fets per les restes de sant Majanus.
  (D00599)897-IV-19 (Nimes)
  Alterat. Reunits en el lloc dit Portus del pagus Nemausensem els bisbes Gilaranno Carcassonense , Agilberto Biterrense , Aurelio Uceticense , Bosone Agathense , Agilardo Nemausense , Servo Dei Gerundense , Abbone Magalonense juntament amb Arnusto primat de l'església Narbonensi examinen la queixa del prevere Adalfredus de l'església de Sancti Joannis de la vila de Cocone i del seu patró Pharaldo vers el bisbe Abbo degut a que des de feia set anys els delmes de la vila eren assignats injustament a l'església de Sancti Andochii; un cop examinat el cas els bisbes reconeixen la raó d'Adalfredus i Pharaldo i ordenen el restabliment a favor de l'església de Sancti Joannis.
 • Fructuarius noble , prevere , bisbe (D00599)897-IV-19 (Nimes)
  Alterat. Reunits en el lloc dit Portus del pagus Nemausensem els bisbes Gilaranno Carcassonense , Agilberto Biterrense , Aurelio Uceticense , Bosone Agathense , Agilardo Nemausense , Servo Dei Gerundense , Abbone Magalonense juntament amb Arnusto primat de l'església Narbonensi examinen la queixa del prevere Adalfredus de l'església de Sancti Joannis de la vila de Cocone i del seu patró Pharaldo vers el bisbe Abbo degut a que des de feia set anys els delmes de la vila eren assignats injustament a l'església de Sancti Andochii; un cop examinat el cas els bisbes reconeixen la raó d'Adalfredus i Pharaldo i ordenen el restabliment a favor de l'església de Sancti Joannis.
  (D00596)897-VII-16 (Besiers)
  Fructuarium bisbe Bitterrensis bescanvia terres en el comtat Avinionensi amb el vescomte Rainardum i la seva muller Didam.
  (D00602)>897-VII-16 (Besiers)
  Alterat. Boso vescomte Biterrensis i Agathensis inquireix públicament sobre els termes de la vila d'Aspirano a rel d'una disputa entre el bisbe Fructuarii i Amalricum.
  (D00388)~898 (Besiers)
  Tructario bisbe Biterrensis bescanvia una terra amb el matrimoni Ictor i ...trudes , en la vila de Baxano , en territori Biterrensi.
 • Afrodisi sant, bisbe (D00825)[900-925] (Besiers)
  Fragments d'un antifonari de l'ofici diví de Besiers.
 • Reinardus bisbe, prelat, domno (D00665)894-V-7 (Gòtia - Iuniarias)
  Alterat. Notícia del concili que tingué lloc en l'església de Sancti Vincentii del lloc anomenat Iuniarias del territori Magalonensi en el regne de Septimania , l'any 894 amb bisbes de Septimaniae , Spaniae i Provinciae.
  (D00132)[903-905] (Narbona?)
  Document perdut. Concili dels bisbes de la província Narbonesa citat en el decret del concili de Barcelona del 906. Emma envià legats a demanar la confirmació dels bens de Sant Joan de les Abadesses, i li fou concedit.
  (D00176)906-[I-VII] (Barcelona)
  Concili a Barcelona amb el príncep i marquès Wifredo i l'arquebisbe Arnustus. A petició d'Hemme, els bisbes confirmen les possessions del monestir de Sancti Iohannis, tal i com ja es feu en un concili anterior.
  (D00235)909-V-3 (Melgueil)
  Document d'absolució del comte Suniarium en concili fet al regne Septimaniae , en territori Magalonensi , en el lloc de Iuncarias , a l'església de Sancti Vincentii, per els bisbes de Septimaniae , Hispaniae i Provinciae.
  (D00309)[ 911-VI-15 - 912-VI-7 ] (?)
  Carta dels bisbes sufraganis de Narbona al Papa Anastasi sobre l'assassinat de l'arquebisbe Arnust.
  (D00368)914-VI-17 (Osona)
  Proclamació de Georgium com a bisbe Ausenensem a la mort del bisbe Hidelherii. El nou bisbe és aclamat per la totalitat del poble , en l'església Vicensis , davant del prelat Teodricus , qui ho notificà al bisbe Wigoni , qui al seu torn obtindrà la confirmació del metropolità Narbonensem Agiii , i fins a quinze bisbes de Septimaniae i Ispaniae.
  (D00369)>914-VI-17 (Narbona - Roma)
  Butlla del papa Ioannes (X) als bisbes del arquebisbat de Narbona enviada per la mà de l'arquebisbe Eminium. El papa avisa de no reconèixer com a arquebisbe al falsari Geraldus sinó al venerable Agius a qui li enviarà el pal·li.
 • Barnardus bisbe (D00267)911 (Narbona)
  Concili fet a l'església de S. Julianus de la vila Fons Cooperta , en el territori Narbonense de la Gocie. Disputa entre els bisbes Adulfus i Antigisus per la pertinença de la terra Paliarensi al bistat Urgellitanus.

Tipologia : ciutat en territori Besiers

Documents :

D00007(Al Andalus - Gal·lia)

 1. Besiers, urbs, ciutat
  1. post subeunt Biterris Urbem , ex Beati Afrodisii Praesulis membris illustrem
  2. quae in eadem Biterris Civitate
858 Translació dels màrtirs Jordi i Aureli
D00829(Besiers)

 1. Bitirensis, ciutat
  1. Et hec omnia vendimus vobis ab integre in opus Sancti Nazarii , martiris , in cujus ecclesia fundata est infra muros civitatis Bitirensis , vobis & successoribus vestris ; & accipimus nos venditores de vos emptore pretium

889-XI-4 Alterat. El matrimoni Ansemundus i Columba simul in unum amb Gescafredus ven al bisbe Bitirensis Agilberto en el territori Bitirense la vila de Cuminiano i l'església de Sancti Genesii.

Bibliografia :

Web : Llegendes de la ciutat


Tipologia : comtat

Documents :

D01089(Pauliacum - Gòtia)

 1. Biterrensi, comtat
  1. Fiscos vero qui sunt in Biterrensi comitatu , sancto Paulo confessori a longo tempore collatos , & a potestate comitali injuste usurpatos , plenissime reddidimus , atque eidem ecclesiae , sicut dignum est , per hoc nostrae auctoritatis praeceptum confirmavimus.
881-VI-4 Al vicus de Pauliacum el rei Karlomannus atorga precepte d'immunitat i concessió de bens a l'arquebisbe de les esglésies Narbonensis i Redensis , Sigebod , seguint el que a Trecas a petició del papa Joanne havia concedit el seu pare el rei Hludovicum.
D00795(Gòtia - Orleans)

 1. Biterrensi, comtat
  1. Fiscos vero qui sunt in Biterrensi comitatu Sancto Paulo confessori a longo tempore collatos & a potestate comitali injuste usurpatos plenissime reddidimus atque eidem ecclesiae , sicut dignum est , per hoc nostrae auctoritatis praeceptum confirmavimus
888|890-VI-26 Alterat. Precepte del rei Odo per a l'arquebisbe de l'església Narbonensis i Redensis , Theodardus.
D00604(Gòtia - Roma)

 1. Biterrense, comtat
  1. Igitur reverentia vestrae fraternitatis postulavit a nobis quatenus hujus apostolicae nostrae auctoritatis privilegio confirmare deberemus omnes res immobiles ejusdem sanctae primae sedis ecclesiae Narbonensis , constructae in honore sanctorum Justi et Pastoris , ubi beatus Paulus confessor Christi corpore requiescit , hoc est , omnes domos , cellas , ecclesias , villas , curtes , parochias , terras , vineas , prata , silvas , atque medietatem salinarum , & telonei , seu ratiam ac naufragii , monasterio Sancti Laurentii , & cellis , cum omnibus adjacentiis earum ac pertinentiis , una cum famulis utriusque sexus , & alia quae a piis imperatoribus & regibus , & ab aliis Deum timentibus in eadem sancta ecclesia Narbonensi collata sunt , & consistunt , tam in ipso comitatu Narbonense quam & Redense , seu Minerbense atque Ausonense , necnon & Biterrense , sive etiam Nemausense.
  2. Unde salubribus petitionibus vestris inclinati , decrevimus , ut a praesenti die quarta decima indictione , per hujus nostrae apostolicae confirmationis privilegium roboramus , stabilimus , & in perpetuum nostra apostolica auctoritate confirmamus , in usu & solatio ejusdem sanctae primae ecclesiae Narbonensis , cui praesse dignosceris , id est , omnes domos , cellas , ecclesias , villas , curtes , parochias , terras , vineas , prata , silvas , atque medietatemn salinarum , & telonei , seu raticani , atque naufragii , monasterio Sancti Laurentii , & cellis , vel cum omnibus adjacentiis & pertinentiis earum , una cum familiis utriusque sexus , & alia omnia quae a piis imperatoribus & regibus , vel ab aliis Deum timentibus in eadem ecclesia collata sunt , vel collatura conferenda erunt , tam in ipso comitatu Narbonensi , quam in Reddense , seu & Minerbense , atque Ausonense , necnon & Bitterense , sive etiam Nemausense.
896-VIII-20 Alterat? Privilegi del bisbe Stephanus servent dels servents de Déu al seu confrare Arnusto arquebisbe de l'església Narbonensis.
D00603(Nimes - Roma)

 1. Biterrensis, comtat
  1. Igitur quia postulasti a nobis , quatinus monasteria sanctorum Petri & aliorum sanctorum , que in eadem insula Psalmodii sita sunt , Juliani quoque martiris edificatum cellula ubi Cornilianicus vocatus , & aliarum cellularum & omnia que ad ipsius monasteria pertinencia sunt Nemausensis , [...]tancionensis Biterrensis quoque , ubi monasterium Juncellense est constructum prope castrum Lunate , cellulae & ville atque mansi , privilegii sedis apostolice infulis decorentur , ut sub jure dicionis karissime nostre imperatorum vel regum precepta ex manu illorum firma & sigillis pressa accepisti pro remedio anime illorum ita & nos tibi sancimus privilegio aecclesiae cui Deo auctore deservimus constituto ut nulli alterius aecclesiae juri dicionique submitatur.
  2. Promulgantes nempe & hoc auctoritate beati Petri apostolorum principis coram Deo & terribili ejus futuro examine per hujus nostri apostolici privilegii constituta sanccimus atque decernimus ut loca que abbatibus quorumlibet nobis in eisdem prephatis monasteriis sanctorum Petri , Victoris , Marcelli , Saturnini & Felicis nostris , que Psalmodii vel Juncellis , quod ponitur comitatu Nemausensi & Biterrensi , comitatu etiam concessa sunt , necnon & alias locorum possesiones que a regibus aud ducibus vel guastaldis & a ceteris cristianis eisdem locis karissimis largita atque oblata sunt aut in postmodum illic concessa fuerint , firma stabilitate jure ipsis prephatis monasteriis existenda atque in perpetuum permanenda statuimus.
  3. Promulgantes nempe & hoc auctoritate beati Petri apostolorum principis coram Deo & terribili ejus futuro examine per hujus nostri apostolici privilegii constituta sanccimus atque decernimus ut loca que abbatibus quorumlibet nobis in eisdem prephatis monasteriis sanctorum Petri , Victoris , Marcelli , Saturnini & Felicis nostris , que Psalmodii vel Juncellis , quod ponitur comitatu Nemausensi & Biterrensi , comitatu etiam concessa sunt , necnon & alias locorum possesiones que a regibus aud ducibus vel guastaldis & a ceteris cristianis eisdem locis karissimis largita atque oblata sunt aut in postmodum illic concessa fuerint , firma stabilitate jure ipsis prephatis monasteriis existenda atque in perpetuum permanenda statuimus.
896|897 Alterat. Estephanus bisbe i servent dels servents de Déu a Witardo prevere i abat del monestir Sancti Petri Psalmodiensis et Juncellensis. El papa li confirma les propietats del seu monestir i les posa sota la tutela de Sant Pere.
D00056(Gòtia - Tours)

 1. Besiers, comtat
  1. Fiscos vero qui sunt in Biterrensi comitatu
899-VI-6 Precepte de Carles el Simple per l'església de Narbona i Rasès al seu arquebisbe Arnust.

Bibliografia :

Web : Wikipedia


Tipologia : pagus

Documents :

D01085(Costam - Besiers)

 1. Biterrensi, pagus
  1. Quocirca noverit cunctorum sanctae Dei ecclesiae nostrorumque fidelium praesentium scilicet & futurorum industria , quod accedens ad mansuetudinis nostrae clementiam Vulfardus venerabilis abbas , coram frequentia procerum primatumque nostrorum , petiit ut quemdam fidelem nostrum Rainardum pro assidua fidelitate qua in nostro decertat servitio , necnon & pro utilitate & stablimento regni nostro , honorare deberemus , videlicet Aspiranum & Albinianum villas in Biterrensi pago sitas , necnon ecclesiam in honore Sancti Felicis fundatam un villa Calobrice sitam , cum ipso campo & omnibus suis adjacentiis atque Paulinianum villare juxta Calobrices ab integro cum omni suo terminio & universis adjacentiis ad se pertinentibus , in proprietatem illi concederemus.

881-VIII-29 En la vila de Costam el rei Karlomagnus a petició del venerable abat Vulfardus concedeix a Rainardum , fidel seu , les viles d'Aspiranum i Albinianum del pagus Biterrensi , l'església Sancti Felicis de la vila Calobrice i el vilar de Paulinianum.
D00850(Besiers)

 1. Biterrense, pagus
  1. ego in Dei nomen Audericus , propter remedium anime meo seu pro eterna retribucione , nullius ecegentis imperio nec suadentis ingenio , sed propria & spontanea hoc elegit mea voluntas , propterea dono ad supradictam casam Dei seu ad prefatum abbatem vel ad rectores illius loci , in pago Biterrense occupantem nomine Roveto , qui michi ex comparacione obvenit

889|890-IV-18 Alterat. Audericus dóna al monestir d'Aniano del pagus Magdalonense i al seu abat Gilmundus terres que comprà a Roveto en el pagus Biterrense.
D00596(Besiers)

 1. Biterrensi, pagus
  1. E contra cedit Rainardus & uxor sua partibus Sancti Nazarii in pago Biterrensi non longe ab ipso oppido villam , quae vocant Aspiranum cum ecclesia Sancti Romani , terris cultis & incultis , vineis , molendinis ibidem pertinentibus

897-VII-16 Fructuarium bisbe Bitterrensis bescanvia terres en el comtat Avinionensi amb el vescomte Rainardum i la seva muller Didam.
D00066(Arle)

 1. Besiers, pagus
  1. & in pago Biterrensi in villa Lunatis dono campum unum

899|900-VIII-28 Sigoaldus fa donació a Rustanno, arquebisbe d'Arle i abat d'Aniana.
D00238(Gòtia - Compiegne)

 1. Biterrensi, pagus
  1. ex monasterio Psalmodiensi , quod est situm in pago Nemausensi , ubi sunt ecclesiae , id est Sancte Marie & Sancti Petri vel aliarum ecclesiarum , & monasterio Joncellensi , quod est situm in pago Biterrensi , in suburbio castro Lunetense , quod per oppressionem paganorum monasterium Psalmodiense mutatum est in locum qui dicitur Corniliani

909-VI-5 Precepte del rei Carles per Regembaldus , abat del monestir de Psalmodio en el pagus Nemausensi.

Bibliografia :

Web :

Conté :


Tipologia : genèric

Documents :

D00995(Roma - Lodeve)

 1. Biterrensi, genèric
  1. Et in alio loco , in Biterrensi , Nizate & villarem Bardincum.

884-VI-6 Alterat. Butlla del Papa Adrianus confirmant a Machario bisbe Lutovense bens del bisbat.
D00595(Besiers)

 1. Biterris, genèric
  1. Actum Biterris , quarto nonas augusti , anno regni Oddonis regis noni.
897-VIII-2 El matrimoni Vualcharo i Frodila dóna a l'església de Sancti Martini del suburbi Biterrensi en el territori Narbonensi tres vinyes de la seva potestat que els hi havien estat concedides en la consagració feta per el bisbe Tructario de l'església de Sancte Marie per ells fundada a Villanova.
D00088(Besiers)

 1. Besiers, genèric
  1. & Sancto Nazario Biterrensis Ecclesie

900-XI-5 Donació de Raganulfus a Sancto Nazario Biterrensis Ecclesie.

Bibliografia :

Web :

Conté :


Tipologia : territori en bisbat Besiers

Documents :

D00829(Besiers)

 1. Bitirense, territori
  1. Constat nos vobis vendere , sicuti per hanc scripturam venditionis nostre vendimus vobis , in territorio Bitirense infra terminium de villa que vocant Cuminiano , ibidem vendimus vobis in jam prefata villa , vel ejus vocem invenire potueritis , exceptus octavam partem quam ibi habet femina nomine Felicia , alia vero tam in ecclesia Sancti Genesii , quam & in aliis locis ;

889-XI-4 Alterat. El matrimoni Ansemundus i Columba simul in unum amb Gescafredus ven al bisbe Bitirensis Agilberto en el territori Bitirense la vila de Cuminiano i l'església de Sancti Genesii.
D00603(Nimes - Roma)

 1. Biterrensi, territori
  1. tephanus , episcopus , servus servorum Dei , Witardo , religioso presbitero & abbati cenobii Sancti Petri Psalmodiensis et Juncellensis monasterii , in ipsa insula est edificatum Psalmodium & Juncellense est situm in territorio Biterrensi castro Lunate , aecclesiae Sancte Marie & Sancti Petri , Johannis apostoli , Marcelli pape & Victoris martiris & per te in eisdem monasteriis venerabilibus.

896|897 Alterat. Estephanus bisbe i servent dels servents de Déu a Witardo prevere i abat del monestir Sancti Petri Psalmodiensis et Juncellensis. El papa li confirma les propietats del seu monestir i les posa sota la tutela de Sant Pere.
D00388(Besiers)

 1. Biterrensi, territori
  1. Commutamus vobis prato proprio juris vestro pro alia terra vestra , qui est in territorio Biterrensi , in terminium de villa Baxano , & advenit nobis ex parentum meorum

~898 Tructario bisbe Biterrensis bescanvia una terra amb el matrimoni Ictor i ...trudes , en la vila de Baxano , en territori Biterrensi.

Bibliografia :

Web :

Conté :


Tipologia : suburbi en territori Narbona o en territori Agde

Documents :

D00861(Gòtia)

 1. Biterrense, suburbi
  1. Vendo vobis terrtorio Agathensi , suburbio Biterrense , in villa quae dicitur Valeriana , in iamdicta villa vel suo terminio vendo vobis omnem vocem vel possessionem quicquid genitor meus quondam Ingelbertus vel genitrix mea Adaltrudis nomine habuerunt in supradicta villa vel termino

888-XII-15 Alterat? Servusdei bisbe Gerundensis ven a Ailberto bisbe Biterrensis les seves propietats en la vila de Valeriana en el suburbi Biterrensi del territori Agathensi , que li vingueren dels seus difunts genitors Ingelbertus i Adaltrudis.
D00595(Besiers)

 1. Biterrensi, suburbi
  1. In Christi nomine. Cognoscat universitas filiorum sancte Dei ecclesie quia nos Vualcharo & uxor mea Frodila , una eademque voluntate , tradimus atque jure perpetuo concedimus ad ecclesiam Sancti Martini , que est in territorio Narbonensi suburbio Biterrensi

897-VIII-2 El matrimoni Vualcharo i Frodila dóna a l'església de Sancti Martini del suburbi Biterrensi en el territori Narbonensi tres vinyes de la seva potestat que els hi havien estat concedides en la consagració feta per el bisbe Tructario de l'església de Sancte Marie per ells fundada a Villanova.

Bibliografia :

Web :

Conté :


Tipologia : tellure en bisbat Besiers

Documents :

D00730(Besiers)

 1. Bitterensi, tellure
  1. duo monachi Cognensis monasterii , quod in Bitterensi tellure situm est , quorum unus Sulinus , alter vero Centullus vocabatur

~893 Alterat. Extracte de la translació i dels miracles fets per les restes de sant Majanus.

Bibliografia :

Web :


Tipologia : oppido, castell

Documents :

D00730(Besiers)

 1. Biterrensi, castell, diòcesi
  1. Ad cujus praesidium innumerus fiebat concursus populorum , non solum ex vicinis confinibus urbium , sed etiam ex ultimis partibus Galliarum : in tantum ut sacrum satis & pulchrum basilicae construeretur aedificium , ubi reconditum ejus corpus sacratissimum usque hodie ab omnibus veneratur in unum , licet Royani , a quodam castro Biterrensis dioecesis sic dicti , falso se habere asserant dictum corpus , quorum insania atque falsitas per hoc veraciter reprobari potest , cum ante dicti sancti adventum Cognense monasterium diceretur , nunc autem monasterium Vallismagnae , post villae Majani ab omnibus nominetur

~893 Alterat. Extracte de la translació i dels miracles fets per les restes de sant Majanus.
D00596(Besiers)

 1. Biterris, oppido
  1. Actum hujusce autoritatis testamentum oppido Biterris
897-VII-16 Fructuarium bisbe Bitterrensis bescanvia terres en el comtat Avinionensi amb el vescomte Rainardum i la seva muller Didam.

Bibliografia :

Web :

Conté :


Tipologia : vescomtat

Documents :

D00730(Besiers)

 1. Biterrensi, vescomtat
  1. Per idem fere tempus dum ad quamdam fuisset delatum S. Tyberii cellulam , pro quadam synodo , ejus sanctissimum corpus , quadam die quidam videcomes Biterrensis , nomine Guillelmus , quemdam attulit puerum caecum , claudum mutum , ante beatum Majanum : hunc tibi , ait , mirifice Christi confeessor Majane , offero puerum , ut solitum non ei recuses impendere beneficium
~893 Alterat. Extracte de la translació i dels miracles fets per les restes de sant Majanus.
D00602(Besiers)

 1. Biterrensis, vescomtat
  1. Lubraldanum quem sub tutela tenebat pro una parva insula de eodem territorio , Boso vicecomis Biterrensis & Agathensis venit super limites & terminos ejusdem loci , unde praedictus episcopus contra Amalricum contendebat ;
>897-VII-16 Alterat. Boso vescomte Biterrensis i Agathensis inquireix públicament sobre els termes de la vila d'Aspirano a rel d'una disputa entre el bisbe Fructuarii i Amalricum.

Bibliografia :

Web :

Persones :

 • Guillelmus vescomte (D00730)~893 (Besiers)
  Alterat. Extracte de la translació i dels miracles fets per les restes de sant Majanus.
 • Boso comte, vescomte (D00602)>897-VII-16 (Besiers)
  Alterat. Boso vescomte Biterrensis i Agathensis inquireix públicament sobre els termes de la vila d'Aspirano a rel d'una disputa entre el bisbe Fructuarii i Amalricum.

Creat 2010-06-09. Darrera modificació de la pàgina el 22 de August del 2019 a les 12h59