Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : BarcelonaBarcelona
Comtat de Barcelona
Bisbat de Barcelona
Ciutat de Barcelona

Grafies : Barchinonense, Barquinonense, Barcinonensis, Barcinonensi, Barcinonensem, Barcinonem, Barcinone, Barcinonis, Barchinona, Barchinonensium, Barch, Barchinonensis, Barchinonam, Barquinona, Barckinonam, Barcinonense, Barcenonensi, Barhinonense, Barchinone, Barcinonae, Barchinonensi

Tipologia : genèric

Documents :

D00003(Narbona - Aquisgrà)

 1. Barcelona, pagus
  1. in pago Barchinonense
795-III Precepte de Carlemany a Joan
D01163(Tolosa - Peralada)

 1. Barchinona, genèric
  1. Item postea vidimus & audivimus & presentes fuimus quando dompno gloriossisimi Ludovicho filio dompno Carolo Imperatore venit ad expugnandos omnes sarracenos qui erant in Barchinona & cepit ea & ibi dimisit genitori de isto dicto Alaricho comite domino super totam Cataloniam.
844-V-25 Alterat. Judici fet en el monestir de Sancti Saturnini de la ciutat de Tolosa promogut per el rei Carolo entre el comte Alarico i Giemundo monjo del monestir de Sancti Cirici et Sancti Andreae que l'acusa d'haver-ne pres el control injustament.
D01066(Lleida)

 1. Barcelona, genèric
[883-VII-11 - 884-VI-28] Notícia d'Abenhaldum de la reconstrucció de la ciutat de Lleida feta per Ismail b. Musa i de com el senyor de Barcelona ho intentà impedir , fou derrotat i perdé quasi totes les seves tropes.
D01067(Lleida)

 1. Barcelona, genèric
[883-VII-11 - 884-VI-28] Notícia d'Abenalatir de la fortificació de la ciutat de Lleida d'Al-Andalus feta per Ismail b. Musa , rebelat contra Mohamed senyor d'Al-Andalus , i de com el senyor franc de Barcelona ho intentà impedir , fou derrotat i perdé quasi totes les seves tropes. Fou la mortaldat més d'aquesta terra durant llarg temps.
D00387(Barcelona)

 1. Barchinonense, genèric
  1. E[...] Barchinonense , in terminio de Mulinellus.

898|901-II-1 El matrimoni Vvimara i Atesinda ven a Elias tres vinyes dins el terme de Mulinellus del comtat? Barchinonense.
D00091(Tortosa)

 1. Barcelona, genèric
901-[VI-IX] Notícia de la mort d'Abu l-Mutarrif alfaquí de Tortosa durant un atac del politeistes de Barcelona.
D00184(Osona)

 1. Barquinona, genèric
  1. In primis quando erat Radulfus in Barquinona cum matre sua , in tempus Borrello comite , adquisivit Salonio presbitero cum suo alode
[948-970] Capbreu de les adquisicions a Sancto Petro (de Salselles) del bisbe Radulf.
D00351(Barcelona)

 1. Barcelona, genèric
[913-VIII-7 - 914-VII-26] Notícia de la mort de Muhammab b. 'Abd al-Malik.
D00350(Barcelona)

 1. Barcelona, genèric
~913-XII-2 Notícia de la mort de Muhammab b. 'Abd al-Malik.
D00385(Barcelona)

 1. Barcelona, genèric
  1. En el tiempo de la fundacion de este monasterio de monjas era Obispo de Barcelona don Bernardo , el qual passo desta vida en veynte y uno de Deziembre del año novecientos y quatro peleando contra los Moros.
  2. Saliendo los barceloneses contra ellos , acompañando á los suyos el obispo , trabada una pelea el dia viente y tres de diciembre , que contaban diez dias ántes de las calendas ó del primer dia de enero , habiendo perecido cruelmente muchos de los nuestros perdieron al buen obispo que en aquella jornada les habia ido animando y peleando por la fe que les habia predicado. El catálogo de nuestros obispos guardado en el Real archivo le llama Bernardo , y el de los abades del imperial convento de S. Cucufate del Vallés se conforma con esto : mas el catálogo de los obispos hallado en el archivo de la catedral le llama Berengario.
904?-XII-23|21 Notícia de la mort del bisbe de Barcelona Bernardo o Berengario.

Bibliografia :

Web :

Conté :


Tipologia : pagus

Documents :

D00003(Narbona - Aquisgrà)

 1. Barcelona, pagus
  1. in pago Barchinonense
795-III Precepte de Carlemany a Joan

Bibliografia :

Web : Charlemagne's Europe


Tipologia : castell

Documents :

D00007(Al Andalus - Gal·lia)

 1. Barcelona, castell
  1. dum apud Barcinonem (Barcelonne) castrum morantes
858 Translació dels màrtirs Jordi i Aureli

Bibliografia :

Web :


Tipologia : suburbi

Documents :

D00005(Barcelona)

 1. Barcelona, suburbi
  1. terra in suburbio Barquinonense

918-IV-13 Una venda de Recosind , Fruilo , Miró , Ixila i Etella

Bibliografia :

Web :

Conté :


Tipologia : bisbat

Documents :

D00950(Gòtia)

 1. Barcinonensis, bisbat
  1. Silva clericus Hispanus , qui se arquiepiscopum fecerat , eiecto Ingoberto Urgellitano episcopo , qui a Sigebodo fuerat consecratus , in Gerundensi etiam ecclesia pro Servodei , quem Theodardus ordinarat , alium costituit nomine Ermemirum , quem ordinarunt cum Selva Frodoinus Barcinonensis , & Gotmarus Ausonensis episcopi.
  2. Ibi Selvam iuxta canones , qui se extra metropolitani sui consensum ordinari fecerat , & Ermemirum degradarunt , scissis episcopalibus indumentis , baculis eorum super eorum capita contractis , anulis cum dedecore a digitis evulfis , Frodoino Barcinonensi venia , quam humiliter postulabat , concessa.
[885 - 890]-XI-17 Alterat. Concili de Portus fet per l'arquebisbe Theodardus amb sis arquebisbes i quince bisbes més contra els nomenaments de Silva hispanus com arquebisbe , qui foragità a Ingoberto Urgellitano consagrat per Sigebodo i el d'Ermemirum com bisbe Gerundensi contra el de Servodei consagrat per Theodardus propiciats per els bisbes Gotmarus Ausonensis i Frodoinus Barcinonensis on el bisbe Gotmarus demanà perdó i el comte Sinuario fou encausat. Anats a l'esglesia de Sanctae Mariae Urgellae es renova l'anatema del papa Stephani contra els rebels que són finalment degradats , Frodoino demana i obté el perdò.
D00006(Gòtia)

 1. Barcelona, bisbat
  1. Frodonius , Barcinonensis Episcopus
  2. Selvae & Ermemiro & Frodoino Barcinonensi
  3. Frodonium autem Barcinonensem Episcopum idcirco non deposuerunt
[840-893] Alterat. Vita Sancti Theodardi
D00992(Roma - Gothia)

 1. Barchinonensi, bisbat
  1. Stephanus servus servorum Dei Selvae & Hermemiro atque Frodoino Barchinonensi.
[885-891]|887 Alterat. Carta del papa Esteve V per els bisbes Selvae , Hermemiro i Frodoino Barchinonensi per avisar d'excomunió si no desiteix de la seva usurpació a l'arquebisbat Tarraconensis que li correspon fixar a Theodardo i l'arquebisbat Narbonensis.
D00153(Barcelona)

 1. Barcelona, bisbat
  1. Et ego Teudericus , Dei misericordia Barch. ecclesie episcopus , dono Domino Deo & S. Cucuphato martire cenobii Octavianensis , & suprascripto abbati , & eius fratribus
  2. Teudericus , Barchinonensis episcopus , ss. + Wuifredus , comes , confirmo & + ; Suniarius comes * ; Maurelinus , harchidiaconus ss. , qui hanc donationem fecimus firmavimus , & firmare rogavimus
894|904-IV-12 Alterat. L'il·lustre i venerable comte i marquès per la gràcia de Déu Wifredo, fill del difunt marquès Guidfredi, en el castell de Cervilione, més enllà del riu Lubricatum , dóna a Donum Dei, abat del monestir Octavianensis del màrtir S. Cucuphatis i a la seva congregació tots els alous a la vall del castell de Cervilionis.
D00154(Barcelona)

 1. Barcelona, bisbat
  1. Ego iterum Teudericus , Dei misericordia Barch. episcopus , concedo vobis ipsam ecclesiam , que est in honore S. Crucis constructa , infra istos terminos , ad restaurandum & possidendum
900|910-IV-12 Alterat. L'il·lustre i venerable comte i marquès per la gràcia de Déu Wifredo, fill del difunt marquès Wifredi, en el castell de Cervilione, més enllà del riu Lubricatum , dóna a Donum Dei, abat de l'asciterii del màrtir S. Cucufati i a la seva congregació, terres a la vall del castell de Cervilionis on hi ha l'església de S. Crucis.
D00160(Vallés)

 1. Barcelona, bisbat
  1. Cum in Dei nomine veniens Eudricus , venerabilis Barchinonensis sedis episcopus , cum ipsius kanonicis ecclesiae Sanctae Crucis

904-X-13 Eudricus bisbe Barchinonensis consagra en el lloc Vallense , l'església de Sancti Stephani, prop del riu Tenes.
D00176(Barcelona)

 1. Barcelona, bisbat
  1. conventus factus est sanctorum episcoporum apud Barchinonam civitatem , quorum haec sunt nomina : Arnustus archiepiscopus almae Narbonensis ecclesiae , Servusdei Gerundensis , Nantigisus Urgellensis , Idilcharius Ausonensis , Teudericus Barchinonensis , Rainardus Cavelicensis.
906-[I-VII] Concili a Barcelona amb el príncep i marquès Wifredo i l'arquebisbe Arnustus. A petició d'Hemme, els bisbes confirmen les possessions del monestir de Sancti Iohannis, tal i com ja es feu en un concili anterior.
D00224(Girona)

 1. Barchinonensis, bisbat
  1. conventus clericorum atque plebegium factus est citra portam Gerundae civitatis in aecclesiam Sanctissimi Felicis , Christis martyris , in quo conventu extitit reverendus metropolita & antestis almae Narbonensis aecclesiae Arnustus pariterque cum eo venerandi presules Nantigisus Urgelitanus & Teudericus Barchinonensis.
  2. Teudericus , Barchinonensis episcopus , SSS.
908-XI-20 Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus.
D00267(Narbona)

 1. Barchinonensis, bisbat
  1. Anno nativitatis Domini nostri Jhesu Christi secundum carnem DCCCCXI. indictions XIIII. , conventus sinodalis sanctorum episcoporum Gocie factus est in territorio Narbonense , villa quae dicitur Fons Cooperta , in ecclesia martiris Christi beati Juliani ; in quo residerunt venerabilis Arnustus metropolitanus prime Narbone , nec non & Antigisus episcopus Urgellitanus , Wimara Karchasensis , Armannus Tholosensis , Teudericus Barchinonensis , Wigo Gerundensis , Gayrardus Agatensis , item Teudericus Lutuensis , Adulfus Paliarensis , Benedictus Forojuliensis , legati quoque ceterorum quorum exinde defuit presentia , abatum etiam & diversi ordinis clericorum atque laycorum magna congregacio.
  2. Teudericus Barchinonensis ecclesie episcopus subscribo.
911 Concili fet a l'església de S. Julianus de la vila Fons Cooperta , en el territori Narbonense de la Gocie. Disputa entre els bisbes Adulfus i Antigisus per la pertinença de la terra Paliarensi al bistat Urgellitanus.
D00327(Girona)

 1. Barchinonensis, bisbat
  1. Cum in Dei nomine residerent venerabiles presuli Guigo , sancte Gerundensis eclesie episcopus , & Teuricus Barchinonensis episcopus , simul cum eis Seuniarius comes & marchio in Gerunda civitate , in sede Sancte Marie virginis , in eorumque presenciam copiosam clericorum ac nobilium multitudo
913-III-1 L'abat Guitiza del cenobi Sancte Marie Crasse Urbionensis reclama la potestat sobre l'església de Sancti Stephani contra l'adjudicació feta al clergue Ermomirum davant de Guigo bisbe Gerundensis , Teuricus bisbe Barchinonensis i del comte Seuniarius.
D00369(Narbona - Roma)

 1. Barcenonensi, bisbat
  1. Ioannes episcopus , servus servorum Dei , Reginaldo Biterrensi , Armano Tolosensi , Riculpho Elnensi , Guimerae Carcassensi , Wigoni Gerundensi , Gerardo Agathensi , Theudrico Lutovensi , Huberto Nemausensi , item Theuderico Barcenonensi , Georgio Ausonensi , Rudolpho Urgelitanensi , ecclesiarum Christi reverendissimis ac sanctissimis episcopis.
>914-VI-17 Butlla del papa Ioannes (X) als bisbes del arquebisbat de Narbona enviada per la mà de l'arquebisbe Eminium. El papa avisa de no reconèixer com a arquebisbe al falsari Geraldus sinó al venerable Agius a qui li enviarà el pal·li.
D00931(Besalú)

 1. Barcinonensi, bisbat
  1. In ipso anno , Suniarius , Bisuldunensis comes , cellam Riodezariam in comitatu Bisuldunensi , cum ecclesiis Sanctae Mariae , Sancti Petri & Sancti Iohannis , atque Sancti Andreae , quam cellam annos centum Wifredus comes & marchio extruterat & per Soniefredum , Gerundensem episcopum , consecrari curaverat , novo opere restruxit , & ab Ugigone Gerundensi atque Teuderico Barcinonensi episcopis denuo dedicari fecit
  2. + Teudericus Barcinonensis episcopus.
921|936|950-X-1 Alterat. Regests de la consagració de la cella de Riodezariam amb les seves esglésies , Sanctae Mariae , Sancti Petri , Sancti Iohannis i Sancti Andreae feta per els bisbes Guigo Gerundensi i Teuderico Barcinonensi a precs del comte Bisuldunensis Suniarius qui les havia restaurat i les dota amb la vila de Rabacolam.
D01002(Montserrat - Tarragona)

 1. Barquinona, bisbat
  1. Et ego indignus supradictus fuit ad domum Sanci Yachobi & petivi benediccionem de provincia Terrachona vel suis munificenciis , id est Barquinona , Eugara , Yerunda , Ympurias , Ausona , Urigello, Hyllerita , Hytosa , Tortuosa , Cesaragusta , Oscha , Pampilona , Aucha , Calacorra , Tirasona , & fiunt XVI. civitates sub metropolitano Terrachonensem.
  2. Et ego Cesarius arquipresul , reversus ad provincia mea nominata , contradixeruntme episcopi his nominibus: Petrus sedis Barchinonensis episcopus , Arnulfus condam qui fuit sedis Ierundensis episcopus , Ato sedis Ausonensis episcopus , Wisadus Urgilitanensis episcopus sedis , & Eimericus metropolitanus sedis episcopus Narbonensis.

970-[V-XII] Alterat. Cesari abat de Santa Cecília de Montserrat demana el pal·li al papa Joan XIII per el seu arquebisbat de Tarragona.

Bibliografia :

Web : Wikipedia

Conté :


Persones :

 • Frodoí bisbe (D00950)[885 - 890]-XI-17 (Gòtia)
  Alterat. Concili de Portus fet per l'arquebisbe Theodardus amb sis arquebisbes i quince bisbes més contra els nomenaments de Silva hispanus com arquebisbe , qui foragità a Ingoberto Urgellitano consagrat per Sigebodo i el d'Ermemirum com bisbe Gerundensi contra el de Servodei consagrat per Theodardus propiciats per els bisbes Gotmarus Ausonensis i Frodoinus Barcinonensis on el bisbe Gotmarus demanà perdó i el comte Sinuario fou encausat. Anats a l'esglesia de Sanctae Mariae Urgellae es renova l'anatema del papa Stephani contra els rebels que són finalment degradats , Frodoino demana i obté el perdò.
  (D00006)[840-893] (Gòtia)
  Alterat. Vita Sancti Theodardi
 • Teudericus bisbe, pontífex, prelat (D00160)904-X-13 (Vallés)
  Eudricus bisbe Barchinonensis consagra en el lloc Vallense , l'església de Sancti Stephani, prop del riu Tenes.
  (D00224)908-XI-20 (Girona)
  Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus.
  (D00267)911 (Narbona)
  Concili fet a l'església de S. Julianus de la vila Fons Cooperta , en el territori Narbonense de la Gocie. Disputa entre els bisbes Adulfus i Antigisus per la pertinença de la terra Paliarensi al bistat Urgellitanus.
  (D00327)913-III-1 (Girona)
  L'abat Guitiza del cenobi Sancte Marie Crasse Urbionensis reclama la potestat sobre l'església de Sancti Stephani contra l'adjudicació feta al clergue Ermomirum davant de Guigo bisbe Gerundensis , Teuricus bisbe Barchinonensis i del comte Seuniarius.
  (D00369)>914-VI-17 (Narbona - Roma)
  Butlla del papa Ioannes (X) als bisbes del arquebisbat de Narbona enviada per la mà de l'arquebisbe Eminium. El papa avisa de no reconèixer com a arquebisbe al falsari Geraldus sinó al venerable Agius a qui li enviarà el pal·li.
  (D00931)921|936|950-X-1 (Besalú)
  Alterat. Regests de la consagració de la cella de Riodezariam amb les seves esglésies , Sanctae Mariae , Sancti Petri , Sancti Iohannis i Sancti Andreae feta per els bisbes Guigo Gerundensi i Teuderico Barcinonensi a precs del comte Bisuldunensis Suniarius qui les havia restaurat i les dota amb la vila de Rabacolam.
 • Petrus bisbe (D01002)970-[V-XII] (Montserrat - Tarragona)
  Alterat. Cesari abat de Santa Cecília de Montserrat demana el pal·li al papa Joan XIII per el seu arquebisbat de Tarragona.

Tipologia : ciutat

Documents :

D00386(Creta)

 1. Barcinone, ciutat
  1. Porro cuidam homini ex eius incolis nobilitate inclito manifestatum est sarcophagos duos ex Barcinone urbe , quae est in partibus Hispaniae , ad hanc oram appulisse , in quorum altero inessent ossa sancti Valerii episcopi , Vincentii diaconi & sanctae Eulaliae , martyris celeberrimae , in altero autem ossa famularum sanctae Eulaliae martyris , cuius mentio facta est.
[824-913] Alterat. Relat de la invenció dels sants Valeri , Vicenç i Eulàlia al Peloponès.
D00007(Al Andalus - Gal·lia)

 1. Barcelona, ciutat
  1. Itaque proficiscentes Barcinonis ad moenia , quamvis multipliciter fatigati , perveniumt in urbem sanguinis Sanctorum Martyrum Cucuphatis & Eulaliae Virginis madore circumlitam.
858 Translació dels màrtirs Jordi i Aureli
D00019(Barcelona)

 1. Barcelona, ciutat
  1. Hoc est exemplar precepti translatum in civitate Barchinona
  2. post reversionem Barchinonensium
898-901 Notícia de còpia del precepte de Carles el Calb del 11 de juny del 844 al Libri Antiquitatum.
D00176(Barcelona)

 1. Barcelona, ciutat
  1. conventus factus est sanctorum episcoporum apud Barchinonam civitatem , quorum haec sunt nomina : Arnustus archiepiscopus almae Narbonensis ecclesiae , Servusdei Gerundensis , Nantigisus Urgellensis , Idilcharius Ausonensis , Teudericus Barchinonensis , Rainardus Cavelicensis.

906-[I-VII] Concili a Barcelona amb el príncep i marquès Wifredo i l'arquebisbe Arnustus. A petició d'Hemme, els bisbes confirmen les possessions del monestir de Sancti Iohannis, tal i com ja es feu en un concili anterior.
D00189(Agde)

 1. Barcelona, ciutat
  1. anno Verbi incarnati DCCCCVI. conventus pontificium reverendorum factum est aput nobilem civitatem Barckinonam

907 Concili d'Agde: s'eximeix a l'església Ausonense del pagament a l'arquebisbat de Narbona d'una lliure de plata anual , i de tot iure fiscali , responent a reclamació feta per el bisbe Hidalcharius l'any 906 en el concili celebrat a la ciutat de Barckinonam.
D00377(Barcelona)

 1. Barchinona, ciutat
  1. TIRISXPI·QUIPASSAEEST·INCIVITA \ TEBARCHINONA SUBDACIANO

878-X-23 Làpida del trasllat de les restes de Santa Eulàlia a la catedral de Barcelona.
D00761(Montserrat)

 1. Barchinone, ciutat , bisbat
  1. qui est citus cuius iam a domno Guisliberto cum digne summe reverentie Barchinone civitatis presule consecrate.
1041-V-20 El bisbe Guisliberto havent consagrat com prelat de la ciutat de Barchinone l'esglesia de Sancti Michaelis de Mont Serrad, reb dotació d'una quadra de la muntanya de la vescomtessa Rachelis i dels seus fills , Guisliberto pontífex i Iohannes , així com d'una masueria a Amennoleles que fou del difunt Honorad.
D01002(Montserrat - Tarragona)

 1. Barquinona, ciutat
  1. Et ego indignus supradictus fuit ad domum Sanci Yachobi & petivi benediccionem de provincia Terrachona vel suis munificenciis , id est Barquinona , Eugara , Yerunda , Ympurias , Ausona , Urigello, Hyllerita , Hytosa , Tortuosa , Cesaragusta , Oscha , Pampilona , Aucha , Calacorra , Tirasona , & fiunt XVI. civitates sub metropolitano Terrachonensem.
970-[V-XII] Alterat. Cesari abat de Santa Cecília de Montserrat demana el pal·li al papa Joan XIII per el seu arquebisbat de Tarragona.

Bibliografia :

Web : Wikipedia

Conté :


Tipologia : comtat

Documents :

D01126(Conflent)

 1. Barcinonae, comtat
  1. Anno Domini DCCXCIII , indictione II. , disrupto monasterio Sancti Andreae praedicto , prefatus Prothasius archidiaconus multum compatiens dictis quinque monachis desolatis , propter destructionem supradicti coenobii , simul cum ipsis anno praedicto , VI. kal. januarii , accessit ad Carolum imperatorem , fillium Pipini & nunciavit eidem dictam destructionem & supplicavit quod posset reedificare dictum coenobium in valle de Cuxano , qui quidem imperator concessit dicto Prothasio , praecipiens cum juramento ut in dicta valle reedificare deberet dictum monasterium , in honore Sancti Germani Autisiodorensis episcopi , mandansque episcopo illius civitatis , quod daret praedicto Prothasio , manum Sancti Germani & dentem unum beati Amatoris & voluit quod dictus Prothasius iret Romam cum eodem imperatore , & cum fuisset ibidem tractatum dicti imperatoris summus pontifex Adrianus primus promovit dictum Prothasium ad presbyteratus ordines , & abbatis contulit benedictionem , quam futuro monasterio voluit praesideri , animarum cura eminenti , & cum redissent , de mandato praedicti imperatoris , construcxerunt in dicta valle in honore Sancti Germani supradictum monasterium , in quo , constructo altari , condiderunt intus praescriptum thesaurum , pridie idus octobris , anno Domini DCCXCV. indictione III. , praesentibus & abbatibus in dicto monasterio , scilicet Prothasio praedicto & perconsequens successive Henberto , Adasmundo , Asmario , Guitida , Blanderico , Adalardo , Aynardo , Reynardo & Gondefredo qui a domino papa Agapito II. privilegium exemptionis ipsi monasterio Sancti Germani impetravit , post quem sucessit dominus Pontius qui hujus cenobii Beati Michaelis quod nunc est , primus edificator atque constructor clarum est extitisse , de assensu , voluntate atque adjutorio serenissimi patriciii domini Seniofredi , comitis Barcinonae , quamplurima dona atque munera dicto monasterio conferentis.
793-XII-27 Alterat. Despres de la destrucció del monestir de Sancti Andreae l'ardiaca Prothasius demanà a l'emperador Carolum permís per la seva reconstrucció en la vall de Cuxano. (Narratio de fundatione monasterii Sancti Germani de Cuxa a fratre Vincentio Pisani scripta).
D00884(Osona - Roma)

 1. Barcinonae, comtat
  1. Nos , qui omnium ecclesiarum Dei , cura commisa est , salubris faventes suplicationibus Wifredis commitis Barcinonae , & Thedardi Narbonensi episcopi , per hoc nostrum apostolicum privilegium , ecclesiae Ausonensi univimus , & duabus unam fecimus , in qua vos & successores vestros in perpetuum , data sede sicut olim Minorisae
888-II-1 Alterat. Stephanus bisbe Romanus emet precepte per a Gundemaro bisbe Ausonensis per unir el seu bisbat amb el de Minorisae per mort del seu pastor Bonifacius a mans dels pagans.
D00867(Osona)

 1. Barcinonensis, comtat
  1. Gundemarus , episcopus Ausonensis seu Vicensis , kalendis julii anno post Christum natum DCCCLXXXVIII. , accessit personaliter , instante & conveniente Grippo , comite Barcinonensis , cum magno concursu populi & multitudine copiosa ad ecclesiam Beatae Mariae de Olost sive Olostensi , in Ausonia constitutam
  2. Praesentibus Borrelli & Ottomius comitibus Barcinonensis.
888-VII-1 Alterat. Gundemarus bisbe Ausonensis seu Vicensis amb el consentiment de Grippo comte Barcinonensis i davant la presència dels comtes Barcinonensis Borrelli i Ottomius consagra a Ausonia l'església Beatae Mariae de Olost sive Olostensi.
D00725(Barcelona)

 1. Barchinona, comtat
  1. Per hanc scriptura vundictionis mee vindo tibi in comitatu Barchinona , in locum que dicitur Cubellas , vinea quod ego ibidem abeo , qui mihi de condam patri meo advenit.

893-I-23 Gisuara ven a Godo una vinya en el lloc de Cubelles del comtat de Barchinona.
D00670(Barcelona)

 1. Barcinonense, comtat
  1. Et est ipsa vinea in comitatu Barcinonense , in locum Maretima , in terminio de Purpulas , in villa Lotone ; & afrontat ipsa vinea : de parte cerci , in via qui discurit a domum Sancti Vincenti ; & de aquilone afronta in vinea de Auresinda & in tera de Sesfredo vel de eredes suos ; & de meridie similiter afrontat in tera de Sesfredo vel eredes suos ; e de parte ocidentis afrontat in vinea de Sisfredo vel eredes suos.

894-III-23 El matrimoni Adila i Ermesinda ven en simul al matrimoni Ramio i Adalvira una vinya a la vila de Lotone del terme de Purpulas en el lloc de Maretima del comtat Barcinonense.
D00662(Barcelona)

 1. Barhinonense, comtat
  1. Et est ipsa vinea in comitato Barhinonense , in terminio de villare que vocant Comdevino.

894-VIII-21 El prevere Ibirol ven al matrimoni Salamon i Quintilo una vinya en el vilar de Comdevino del comtat Barhinonense.
D00008(Barcelona)

 1. Barcelona, comtat
  1. transfero tibi , in comitatu Barchinonense

[898-917] Casament del comte Sunyer (I de Barcelona) amb Aimildes
D00153(Barcelona)

 1. Barcelona, comtat
  1. in comitatu Barch. Ausonensi , Gerundensi
894|904-IV-12 Alterat. L'il·lustre i venerable comte i marquès per la gràcia de Déu Wifredo, fill del difunt marquès Guidfredi, en el castell de Cervilione, més enllà del riu Lubricatum , dóna a Donum Dei, abat del monestir Octavianensis del màrtir S. Cucuphatis i a la seva congregació tots els alous a la vall del castell de Cervilionis.
D00223(Barcelona)

 1. Barch, comtat
  1. Per hanc scriptura vindiccionis me vindo vobis hic in comitatu Barch. in locum Vallense , Valle que vocant Tordaria , villa Bitaminia , que vocant Palacio , cum ecclesias , id est S. Marie virginis & S. Stephani protomartiris , & alia ecclesia que vocant similiter S. Stephani , qui est latere Montissigni ;

908-XI-18 Trasovadus re-ven al comte i marqués Wifredo conegut com Borrello i la seva dona Gersinda , la vall de Tordaria que havia comprat al compte Suniarius i la seva muller Ermingardim.
D00299(Barcelona)

 1. Barch, comtat
  1. & est hec omnia superius conscripta in comitatu Barch. , in terminio de castro Cervilione , vel eius territorio ; & advenit michi hec omnia aliquid de comparacione , & aliquid de aprisione.

912-II-8 Matrona viuda de Gaugefredi, dóna al seu fill Audegario i a la casa de S. Cucuphati la mitad de les seves pòssesions en el terme del castell de Cervilione del comtat Barch.
D01059(Barcelona)

 1. Barchinonense, comtat
  1. Et est in comitato Barchinonense , in castro Kastellare.

912-VI-16 Bonofilio anomenat Roso compra a Hermegodo una terra al castell de Kastellare del comtat Barchinonense.
D00345(Barcelona)

 1. Barch, comtat
  1. Et est hec omnia in comitato Barch. , in locum que vocant Kastrum Cervilionem , & in eius terminio , & nichil exinde opus meum non reservo ; est manifestum.

913-X-15 Matrona d'acord amb el seu fill , el monjo Eudegario , dóna a la casa de S. Cucuphati la meitat que li queda de l'herència que li deixà el seu marit difunt Gaugefredo en el comtat de Barch , en el lloc dit del castell Cervilionem.
D00364(Barcelona)

 1. Barch, comtat
  1. Ego Rudericus & uxor mea Revella , simul cumcambiantores vobis Dona Deo , abba S. Cucuphati , cumcambiamus nos vobis terra nostra , qui nobis advenit per aprisione , & est ipsa terra in comitatum Barch. , in territorio de castro Cervilione , in valle que nominant Sparagaria

914-IV-16 El matrimoni Rodericus i Revella bescanvia amb Dona Deo abat de S. Cucuphati terres a la vall de Sparagaria en el territori del castell de Cervilione del comtat Barch.
D00802(Barcelona)

 1. Barchinonense, comtat
  1. Est ipsa terra in comitatu Barchinonense , in termine de castro de Cervilione , in vila de Palaiano

910|918-II-25 El matrimoni Moregado i Venrela ven comte Suniario una terra en la vila de Palaiano del castell de Cervilione en el comtat Barchinonense.
D00882(Terrassa)

 1. Barchinonense, comtat
  1. Per hanc acriptura vindicionis me vinditrix sum vobis terras meas propia in III. locos qui mihi advenerunt per matre mea Biada , sic vindo vobis ipsa mea septena parte , in comitatum Barchinonense in apendicio de castrum Terracense in locum que dicunt in terminio de Agello & ad Remuninello & in ipso Soto.

933-V-15 Saburida ven al matrimoni Uuistrimiro i Bonafemina el seu setè de tres terres en l'apendici del casteri Terracense del comtat Barchinonense en els llocs d'Agello , Remuninello i Soto.
D00391(Barcelona)

 1. Barcelona, comtat
  1. Gumiliano y su muger Pulcridia hacen donacion a la casa de Santa Cecilia , monasterio sito en Montserrat , de dos piezas de alodio en dos distintos lugares que tienen en el condado de Barcelona , en Amendoleles , en los confines del castillo que se llama de la Guardia de Montserrat , o en los confines de Esparraguera debaxo de Amandoleles

899|938-IV-27 Alterat? El matrimoni Gumilani i Pulcridia dóna dos alous sits en el comtat de Barcelona al monestir de Santa Cecilia de Montserrat.
D01045(Ripoll)

 1. Barchinonensis, comtat
  1. ic est brevis de alodes vel parrochiis Sancte Marie cenobii Riopollensis ,sicut in ipsa electione vel scriptura de Ennegone abbas resonat , quod ipsi episcopi vel comites firma[...] , id est Rodulfus episcopus Sancte Marie Urgillitanensis , Georgius Ausonensis episcopus , Miro comis Cerdaniensis , Soniarius comis Barchinonensis vel Ausonensis , cum eis quoque Borrellus fillus Suniefredo comis Urgillitanensis , necnon & domna Emma abbatissa vel caterva clericorum multitudo vel nobilium laicorum firmaverunt vel consenserunt ad diem ordinatíonis Ennegone abba ,vel sicut in ipso precepto resonat quod ipsi episcopi vel comites consenserunt.
  2. Alodes etiam & possessiones alias quod retinent per scripturas vel deincebs adquirere potuerint , cum termines & fines illorum, id est ecclesiis , domibus , curtis , ortis , terris cultis vel incultis , vineis , pratis , pascuis , silvis , calminibus , molendinis , aque itibus vel reductibus , cum exiis vel regressiis illorum , id est in comitatu Barchinonensi , Ausonensi , Orgellitanensi , Sardaniensi , Conflentensi , Rossilionensi , Impuritanensi, Petralatensi , Bisuldunensi , Gerundensi vel in pago Bergitanensi , cum fines & termines illorum & supradictorum omnium habere illis permittimus tam iste Ennego abba quam successores eorum sine ulla contradictione teneant & possideant & per nomen nostrum deffendant.
~918 Alterat? Breu de les possesions de Santa Maria de Ripoll en l'eleccio de l'anat Ennego.
D01046(Breisach - Ripoll)

 1. Barchinonensi, comtat
  1. Alodes etiam ac possessiones alias quae retinent per scripturas vel deinceps adquirere potuerint , cum terminos & fines illorum, id est , ecclesiis , domibus , curtis , ortis , terris cultis vel incultis , vineis , pratis , pascuis , silvis , calminibus , molendinis , aque itibus vel reductibus , cum exiis vel regressiis illarum , id est in comitatu Barchinonensi , Ausonensi , Orgitanensi , Cerdaniensi , Conflentensi , Rosilionensi , Impurianensi, Petralatensi , Bisuldunensi & Gerundensi vel in pago Berchitano , cum fines & terminos illorum & supradictorum omnium habere illis permittimus , tam iste Ennego abba quam & successores eorum sine ulla contradictione teneant & possideant & per nomen nostrum defendant.
938-VIII-24 El rei Ludovicus emet diploma per el monjo Godmarus del cenobi de Sancti Cucuphatis confirmant les possessions del monestir de Sanctae Mariae de la vall de Riopullo i del seu abat Ennego.
D00997(Conflent)

 1. Barchinone, comtat
  1. Hic iacet serenissimus Seniofredus comes VIIII. Barchinone , Rossilionis & Cerritaniae , cuis ope & favore Ponsius abbas XIIII. praesens coenobium sub invocatione Sancti Michaelis archangeli rehedifficavit illudque muneribus & honoribus valde locupletavit qui obiit anno Domini DCCCCLXIIII.
  2. Hic iacet serenissimus Seniofredus comes nonus Barchinone , Rossilionis & Cerritaniae , cujus ope & favore Poncius Abbas XIIII. presens Coenobium sub invocatione Sancti Michaelis Arcangeli redificavit , illudque muneribus & honoribus valde locupletavit Qui obiit anno Domini DCCCCLXIX.
969|964 Làpida de Seniofredus novè comte de Barchinone , Rossilionis & Cerritaniae a Sancti Michaelis de Cuxà.

Bibliografia :

Web : Wikipedia

Conté :


Persones :

 • Seniofredus comte (D01126)793-XII-27 (Conflent)
  Alterat. Despres de la destrucció del monestir de Sancti Andreae l'ardiaca Prothasius demanà a l'emperador Carolum permís per la seva reconstrucció en la vall de Cuxano. (Narratio de fundatione monasterii Sancti Germani de Cuxa a fratre Vincentio Pisani scripta).
  (D00997)969|964 (Conflent)
  Làpida de Seniofredus novè comte de Barchinone , Rossilionis & Cerritaniae a Sancti Michaelis de Cuxà.
 • Guifré el Pelós comte , marquès , difunt , príncep, tirà (D00884)888-II-1 (Osona - Roma)
  Alterat. Stephanus bisbe Romanus emet precepte per a Gundemaro bisbe Ausonensis per unir el seu bisbat amb el de Minorisae per mort del seu pastor Bonifacius a mans dels pagans.
 • Sunyer (I Barcelona) comte, marquès, infidel (D01045)~918 (Ripoll)
  Alterat? Breu de les possesions de Santa Maria de Ripoll en l'eleccio de l'anat Ennego.

Tipologia : camí de

Documents :

D00036(Bigus)

 1. Barcelona, camí de
898 Mort de Tahir b. Hazm i Yahya b. `A'id en algarada contra Bigus.
D00038(Bigus)

 1. Barcelona, camí de
898 Notícia de la mort de Yahya b. `A'id i del seu cunyat Tahir b. Hazm en algarada contra Bigus

Bibliografia :

Web :


Tipologia : territori

Documents :

D00153(Barcelona)

 1. Barcelona, territori
  1. in castro Cervilione , territorio Barch. quod situm est ultra fluvium Lubricatum

894|904-IV-12 Alterat. L'il·lustre i venerable comte i marquès per la gràcia de Déu Wifredo, fill del difunt marquès Guidfredi, en el castell de Cervilione, més enllà del riu Lubricatum , dóna a Donum Dei, abat del monestir Octavianensis del màrtir S. Cucuphatis i a la seva congregació tots els alous a la vall del castell de Cervilionis.
D00154(Barcelona)

 1. Barcelona, territori
  1. in castro Cervilione , territorio Barch. quod situm est ultra fluvium Lubricatum

900|910-IV-12 Alterat. L'il·lustre i venerable comte i marquès per la gràcia de Déu Wifredo, fill del difunt marquès Wifredi, en el castell de Cervilione, més enllà del riu Lubricatum , dóna a Donum Dei, abat de l'asciterii del màrtir S. Cucufati i a la seva congregació, terres a la vall del castell de Cervilionis on hi ha l'església de S. Crucis.
D00218(Barcelona)

 1. Barcinonense, territori
  1. Per hanc scriptura vindicionis nostre vindimus nos tibi kasa cum cur simul cum terra modiatas II. , qui nobis avenit per comparacione , qui est kasa simul cum terra in territorio Barcinonense , in termino de villa Provencana , qui afrontat ipsa kasa simul terra de circi in terra de Quimera , et de aquilonis in terra de Adriano , et de meridie in terra de Maurecado , et de occiduo in terra erma.

908|911-VIII-29 El matrimoni Bonemirus i Ermesinda venen simul in unum una casa amb terres a la vila Provencana, en territori Barcinonense, al prevere Radulfo fill del comte Vvifredo.

Bibliografia :

Web :

Conté :


Tipologia : església

Documents :

D00176(Barcelona)

 1. Barcelona, genèric
  1. Teudericus Berchinonensis ecclesiae humilis episcopus.
906-[I-VII] Concili a Barcelona amb el príncep i marquès Wifredo i l'arquebisbe Arnustus. A petició d'Hemme, els bisbes confirmen les possessions del monestir de Sancti Iohannis, tal i com ja es feu en un concili anterior.
D00189(Agde)

 1. Barcelona, església
  1. Teudericus , sancte Barchinonensis aecclesie episcopus , consensi & SSS.
907 Concili d'Agde: s'eximeix a l'església Ausonense del pagament a l'arquebisbat de Narbona d'una lliure de plata anual , i de tot iure fiscali , responent a reclamació feta per el bisbe Hidalcharius l'any 906 en el concili celebrat a la ciutat de Barckinonam.

Bibliografia :

Web :


Tipologia : plana de

Documents :

D00315(Barcelona)

 1. Barcelona, plana de
[911-VIII-29 - 912-VIII-17] Notícia de l'enfrontament entre Muhammad b 'Abd al-Malik al-Tawil i Sunyer a la plana de Barcelona i Terrassa.
D00349(Barcelona)

 1. Barcelona, plana de

913-X-22 Relat de la mort de Muhammab b. 'Abd al-Malik.

Bibliografia :

Web :

Conté :


Tipologia : població

Documents :

D00381(Barcelona)

 1. barcinonensis, poble
  1. et inde translatum est ad hanc sedem à beato Frondoyno episcopo cum clero et populo barcinonensis anno Domini DCCLVIII.

878? Notícia del trasllat de les restes de Santa Eulàlia a la catedral de Barcelona.

Bibliografia :

Web :


Tipologia : jurisdiccio en al-Faranga

Documents :

D00610(Barcelona)

 1. Barcelona, jurisdicció

[897-II-8 - 898-I-27] Notícia de l'enfrontament entre Lubb b. Muhammad i Unfrid b. Almandar.

Bibliografia :

Web :

Conté :

 • fortalesa (1) +


Creat 2010-04-30. Darrera modificació de la pàgina el 12 de April del 2020 a les 18h46