Cercar:

Seccions

Corpus Ibèrica

Ibèria en els clàssicsBibliografiesMetodologia del wiki

Signari utilitzat en el Corpus Iberika.

El signari global està format per 207 signes i està lliurement disponible en el font : iber.ttf.

Codi Glif Codi Glif Codi Glif Codi Glif Codi Glif Codi Glif Codi Glif
U+33
a1
a1 U+34
a2
a2 U+35
a6
a6 U+36
a3
a3 U+37
a4
a4 U+38
e1
e1 U+39
e2
e2
U+40
e4
e4 U+41
e3
e3 U+42
e8
e8 U+43
S87
S87 U+44
a2
a2 U+45
i1
i1 U+46
iB3
iB3
U+47
o1
o1 U+48
o4
o4 U+49
o6
o6 U+50
o2,o3
o2,o3 U+41
e3
e3 U+42
e8
e8 U+53
u1
u1
U+54
u2
u2 U+55
u5,S78
u5,S78 U+56
l2
l2 U+57
l1
l1 U+58
e7
e7 U+59
lB3
lB3 U+60
m1
m1
U+61
aB3
aB3 U+62
M2
M2 U+63
M1
M1 U+64
M4
M4 U+65
M3
M3 U+66
n1
n1 U+67
n2
n2
U+68
?
? U+69
r1
r1 U+70
r3
r3 U+71
r2
r2 U+72
R3
R3 U+73
R1
R1 U+74
R4
R4
U+75
R5
R5 U+76
R7
R7 U+77
s1
s1 U+78
s3
s3 U+79
s6
s6 U+80
i2?
i2? U+81
S1
S1
U+82
S2
S2 U+83
ba1
ba1 U+84
ba2
ba2 U+85
ta2
ta2 U+86
ta3
ta3 U+87
ta1
ta1 U+88
ka3
ka3
U+89
ka3?
ka3? U+90
ka1
ka1 U+91
ka2
ka2 U+92
ka6
ka6 U+93
be1
be1 U+94
be5
be5 U+95
be3
be3
U+96
beB4
beB4 U+97
be6
be6 U+98
be8
be8 U+99
be9
be9 U+100
?
? U+101
te13
te13 U+102
te14
te14
U+103
te6
te6 U+104
te1
te1 U+105
te2
te2 U+106
te15
te15 U+107
te4
te4 U+108
te8
te8 U+109
te9
te9
U+110
te11
te11 U+111
ke5
ke5 U+112
ke2
ke2 U+113
ke3
ke3 U+114
ke10
ke10 U+115
ke12
ke12 U+116
ke8
ke8
U+117
?
? U+118
ke1
ke1 U+119
ke7
ke7 U+120
?
? U+121
?
? U+122
bi1
bi1 U+123
bi4
bi4
U+124
ti7,ti8,ti9
ti7,ti8,ti9 U+125
ti1
ti1 U+126
ti4
ti4 U+127
beB9?
beB9? U+128
teB8
teB8 U+129
ke6?
ke6? U+130
MB6
MB6
U+131
MB5
MB5 U+132
ke13?
ke13? U+133
kuB3?
kuB3? U+134
taB2?
taB2? U+135
be10
be10 U+136
be10?
be10? U+137
e9?
e9?
U+138
ka4?
ka4? U+139
tiB4
tiB4 U+140
tiB7
tiB7 U+141
bi7?
bi7? U+142
S3
S3 U+143
te12
te12 U+144
s2
s2
U+145
i7
i7 U+146
ka5?
ka5? U+161
ti3
ti3 U+162
S76?
S76? U+163
?
? U+164
?
? U+165
s1?
s1?
U+166
bi3
bi3 U+167
be7?
be7? U+168
R9
R9 U+169
ke10?
ke10? U+170
e11
e11 U+171
?
? U+172
?
?
U+174
be4
be4 U+175
be3?
be3? U+176
beB8,be7
beB8,be7 U+177
e10
e10 U+178
e10
e10 U+179
?
? U+180
i2
i2
U+181
i8
i8 U+182
i3
i3 U+183
be9
be9 U+184
be11
be11 U+185
o7
o7 U+186
be2
be2 U+187
ka5
ka5
U+188
tu6?
tu6? U+189
baB3?
baB3? U+190
e5
e5 U+191
e6
e6 U+192
ti3?
ti3? U+193
ki3
ki3 U+194
ki7
ki7
U+195
ki2,kiB14
ki2,kiB14 U+196
ki5
ki5 U+197
i6,iB8
i6,iB8 U+198
s4
s4 U+199
kiB5,kiB3
kiB5,kiB3 U+200
ki1
ki1 U+201
ki6
ki6
U+202
baB3?
baB3? U+203
ki2,kiB14
ki2,kiB14 U+204
ke14
ke14 U+205
bo2
bo2 U+206
bo4
bo4 U+207
to3
to3 U+208
?
?
U+209
to1
to1 U+210
to2?
to2? U+211
to2
to2 U+212
bo2?
bo2? U+213
?
? U+214
?
? U+215
ko3?
ko3?
U+216
te16
te16 U+217
ko2
ko2 U+218
?
? U+219
ko3
ko3 U+220
ko1
ko1 U+221
tu3
tu3 U+222
?
?
U+223
te10
te10 U+224
ku3,bu1?
ku3,bu1? U+225
bu1
bu1 U+226
bu2
bu2 U+227
?
? U+228
tu2
tu2 U+229
ke9
ke9
U+230
koB3
koB3 U+231
tu2
tu2 U+232
tu6
tu6 U+233
u4?
u4? U+234
tu1
tu1 U+235
?
? U+236
ku1
ku1
U+237
ku2
ku2 U+238
ku4?,r8?
ku4?,r8? U+239
S75
S75 U+240
S87
S87 U+241
?
? U+242
teB7,bu2?
teB7,bu2? U+243
?
?
U+244
pun1
pun1 U+245
pun4
pun4 U+246
pun2
pun2 U+247
pun6
pun6 U+248
?
? U+249
pun3
pun3 U+250
pun5
pun5
U+251
met2
met2 U+252
met1
met1 U+253
met4
met4 U+254
met3
met3 Desc.

El símbol Desc. (U+256) codifica tant els signes il·legibles com les discontinuïtats en el suport.


Signari simplificat

A partir d'aquest signari, i com a facilitat per fer cerques i semblances, se'n defineix un de més simplificat agrupant varis conjunts de símbols:

Translació
Símbol base
Símbols Associats
Translació
Símbol base
Símbols Associats
A 33 34 35 36 37 44 61 Ba/Pa 83 84
E 38 39 40 41 42 190 191 170 177 178 179 Be/Pe 93 94 95 96 97 98 99 227 208 183 184 186 127 167 174 175 176 135 136
I 45 46 180 181 182 80 145 197 Bi/Pi 122 123 166 141
O 47 48 49 50 51 185 Bo/Po 205 206 212
U 52 53 54 55 Bu/Pu 224 225 226 242
L 56 57 Da/Ta 87 85 86 134
M 60 De/Te 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 216 222 223 143 128
M1 63 62 64 65 130 131 Di/Ti 124 125 126 161 192 139 140
M2 239 243 Do/To 207 209 210 211 214
N 66 67 68 241 Du/Tu 228 231 232 233 234 235 188 221
R 69 70 71 248 Ga/Ka 88 89 90 91 187 92 138 146
R1 72 74 75 76 73 168 Ge/Ke 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 169 229 204 132 129 137
S 77 78 79 198 165 144 Gi/Ki 193 194 196 199 200 201 203 195
S1 81 82 142 Go/Ko 217 218 219 220 215 230
? 43 240 Gu/Ku 236 237 238 133
Punc. 249 244 246 245 250 247
Metrol. 254 251 252 253
? 58 59 100 162 163 164 171 172 189 202 213

32 grups sígnics coneguts + 11 signes per assignar.


Codificació originalment derivada de :

Equivalències amb :

Creat 2013-02-12. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05