Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Tobias

Àlies :

Grafies : Tobias, Tubias

Gènere : M

Titulació : bon home, testimoni, jurador

Període documentat : [ 892-XI-27 - 921|925|926-II-25 ] : 921|925|926-II-25

Localització : Girona, Girona - Besalu, Girona - Besalú

Documents : 4 / 0

 1. D00733(Girona)

  1. Tobias, bon home
   1. id est , Prolexio , Baldafredo , Madaxone & Vintinello & Adofredo iudices & Undilane saione vel in presentia Suniario & Salomone sacerdotes , Iorio , Amelio , Sonifredo , Tressoario , Blanderico , Ibirio , Avido , Venerello , Tobias & Altemiro & aliorum multorum bonorum hominum qui cum ipsis ibidem aderant
  892-XI-27 Alterat? Revellus reconeix en judici promogut per el prevere Adilano mandatari del bisbe Gerundensis Servodei que l'escriptura de compra de l'heretat que adquirí en el vilar d'Abderama del terme de Baschara , territori Emporitano , no s'ajusta a llei i que la reclamació del mandatari del bisbe segons la qual aquest bens pertanyen a la seu gironina de Sancta Maria i Sancto Felice per precepte reial ha de prevaldre , i per tant , se n'evacua davant dels jutges.
 2. D00720(Girona - Besalu)

  1. Tobias,
   1. Sig+num Iurius SSS. Blandericus SSS. Tobias SSS. Argibadus levita. + Guiscafredus archipresbiter SSS. Odovardus presbiter SSS. Reparatus presbiter SSS.
  893-IV-15 Revellus en judici del bisbe Gerundensis Servodei i dels jutges Enegone , Malanaico , Madaxone , Vintinello , Prolexio i Baldefredo reconeix a petició del prevere i mandatari del bisbe Adilane que no té drets sobre la vila de Baschara del comtat Bisuldunense.
 3. D00680(Girona - Besalú)

  1. Tobias, bon home
   1. [.]n presentia Servodei , sedis Gerundensis episcopo , & eosdem iudices qui iussi sunt iudicare , id est , Prolexio , Baldafredo , Madaxone & Odofredo iudices , & Undilane saione , sed & in presentia Suniario & Salomon sacerdotes , Onesto & Atone , Iorio , Einolio , Soniofredo , Tobias & aliorum bonorum hominum qui cum ipsis ibidem erant
   2. Soniarius presbiter SSS. Sig+num Iorio. Iohannes presbiter. Tobias SSS. Trassoarius. Sig+num Arcemiro. Undilane saione SSS.
  893-XII-1 Revellus reconeix en judici promogut per el Adilane mandatari del bisbe Gerundensis Servodei haver tallat disset figueres en el vilar de Abderama en el terme de Baschara en el comtat Empuritano.
 4. D01047(Girona)

  1. Tubias, testimoni, jurador
   1. Hec sunt nomina testium qui hoc testificant sicut & iurant , id est , Mirone presbitero , Gaugone , Tubias , Odila , Sunialdo , Guilemundo , Theumondo , Placido , Undila , Trassemiro , Quademiro , Trassovado , Ascarico.
  921|925|926-II-25 Davant de Quigone bisbe Gerundensis , el comte i marquès Mirone , els vescomtes Segarie i Ennegone i tres jutges , tretze testimonis juren sobre l'altar i les relíquies del beat Cipriani en la vila Expondeliano del comtat Bisuldunense , contra divuit testimonis duts a judici per Autatus súbdit i assertor del bisbe , que el terme de les viles de Bàschara i Cassaniolas pertany al bisbat per preceptes reials i que les vinyes i construccions fetes en ell sense l'acord del bisbe han de passar a la seva jurisdicció en ser fetes contra llei.

Bibliografia :

Relacions :

 • amb Prolexio jutge , Baldefredo jutge , Madaxus mandatari, jutge, jutge?, bon home, difunt , Odofredo jutge , Undila prevere, saig, arxipreste, testimoni , jurador, jutge , Suniario jutge, prevere, sacerdot, vasso, testimoni , Salomon sacerdot, prevere, bon home, jutge , Honestus escrivà, bon home, jutge , Atto prevere, bon home, canonge, vasso , Iorio bon home, saig , Einolio bon home i Suniefredus arxipreste, bon home, abat, vasso judica entre Servodei bisbe, prelat, sacerdot a través de Addla bon home, prevere, escrivà, mandatari, arxipreste versus Revello saig, mandatari, sacerdot, prevere, bon home per haver-li tallat disset figueres - (D00680)
 • amb Mirone canonge , prevere , escrivà, bon home, testimoni, jurador , Guigone bon home, testimoni, jurador , Odilone noble, testimoni, jurador, bon home, laic , Sunuldo vasso, testimoni, jurador , Wiliemundo bon home , prevere, sacerdot, testimoni, jurador , Theumondo testimoni, jurador , Placiano bon home, testimoni, jurador , Undila prevere, saig, arxipreste, testimoni , jurador, jutge , Trassemiro testimoni, jurador , Wadamirus prevere, escrivà, testimoni, jurador , Trasobadoni arxipreste, testimoni, jurador i Ascarico testimoni, jurador jura en favor de Wigo ministre, bisbe, bon home a petició d'Hobtadus bon home, jutge, assertor - (D01047)

Llocs :

Web :

Creat 2012-12-21. Darrera modificació de la pàgina el 11 de July del 2019 a les 12h24