Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Aureliani : idem a Alwalonis arquebisbe ?

Àlies :

Grafies : Aureliani, Aurelianus, Aureliano

Gènere : M

Títols : arquebisbe

Període documentat : [ 876-V-16 - 894-V-1 ] : 894-V-1

Localització : Ponthion - Borgonya, Ponthion, Roma - Arle, Troyes, Vienne, Autun, Lió - Stirpiaco, Borgonya, Valença, Lió, Autun - Kabilone

Documents : 18 / 0

 1. D01410(Ponthion - Borgonya)

  1. Aurelianus, arquebisbe
   1. Ego Aurelianus Lugdunensis ecclesiae archiepiscopus. hoc privilegium relegens in Christi nomine roboravi.
  876-V-16 Alterat. En el concili del palau de Pontigono i a petició del bisbe Robertus Valentinensis trenta nou bisbes i set abats confirmen el precepte imperial d'immunitat fet en favor del monestir de Cariloci.
 2. D01407(Ponthion)

  1. Aurelianus, bisbe
   1. Aurelianus Lugdunensis ecclesiae episcopus in Christi nomine roboravi.
  876-VII-13 Alterat. Confirmació elecció imperial del rei Karolum feta a Pontigonem per el bisbes Cisalpini de Francia , Burgundia , Aquitania , Septimania , Neustria i Provincia.
 3. D01281(Roma - Arle)

  1. Aureliano, arquebisbe
   1. Otteramo archiepiscopo Viennensi. Aureliano archiepiscopo Lucdonensi. Rotberto archiepiscopo Aquensi. Teutrando archiepiscopo Tarentasiensi. Siquibbodo archiepiscopo Narbonensi. Aribberto archiepiscopo Eberdunensi.
  878-VI Epístola de Iohannes VIII als bisbes sufraganis de Rostagni Arelatensis convocant-los al sínode universal a celebrar a la urbs Lingonensem el 2 de juliol.
 4. D01282(Troyes)

  1. Aurelianus,
   1. Aurelianus similiter dixit , & ceteri episcopi similiter dixerunt.
  878-VIII-11 Actes de cinc sessions fetes en el concili convocat per el papa Joanes i cel·lebrat en l'església de S. Petri Tricassina.
 5. D01275(Troyes)

  1. Aureliani, arquebisbe
   1. Hincmari Remensis archiepiscopi , Ansigisi Sesonensis archiepiscopi , Aureliani Lugdunensis archiepiscopi , Rostagni Arelatensis archiepiscopi , Sigebodi Narbonensis archiepiscopi , Teuderici Besancionensis archiepiscopi , Auteranni Viennensis archiepiscopi , Frotarii Bituricensis archiepiscopi , Isaac Limonensis archiepiscopi
   2. Hincmarus Remensis archiepiscopus firmat. Ansigisus Senonensis archiepiscopus firmat. Aurelianus Lugdunensis archiepiscopus firmat. Rostagnus Arelatensis archiepiscopus firmat. Sigebodus Narbonensis archiepiscopus firmat. Teudericus Besantionensis archiepiscopus firmat. Auterannus Viennensis archiepiscopus firmat. Frotarius Bituricensis archiepiscopus firmat. Adalaldus Turonensis archiepiscopus firmat. Berno Catalaunensis archiepiscopus firmat. Johannes Rodomacensis archiepiscopus firmat. Isaac Limonensis archiepiscopus firmat.
  878-VIII-18 En la urbs de Troyes el papa Iohanes VIII reunit amb el rei Ludovici , onze arquebisbes i quaranta-un bisbes emet un precepte als bisbes de tota la Galliae anemaçant excomunicar a qui pretengui usurpar el monestir de S. Petri de la vall Flaviana del comtat Nemausense a Septimània , on descansa el beat Egidii , del control de la Santa Seu Romana.
 6. D01344(Troyes)

  1. Aurelianus, arquebisbe
   1. Aurelianus Lucdunensis archiepiscopus SS.
  878-VIII-18 Alterat. Recepció de la butlla de Iohannes VIII excomunicant a Formosum bisbe Portuensem en el concili de Trecas.
 7. D01284(Troyes)

  1. Aurelianus, arquebisbe
   1. Iohannes apostolicae Romanae ecclesiae primae sedis episcopus huic decreto a nobis promulgato subscripsi. Vvalbertus Portuensis episcopus subscripsi. Petrus Forosempronii episcopus subscripsi. Pascasius episcopus subscripsi. Hincmarus Remorum metropolis episcopus subscripsi. Ansegisus Sennensis archiepiscopus subscripsi. Aurelianus Lugdunensis archiepiscopus subscripsi. Sigebodus Narbonensis archiepiscopus subscripsi. Rostagnus Arelatensis archiepiscopus subscripsi. Adalardus Turonensis archiepiscopus subscripsi. Teudericus Vesontionensis archiepiscopus subscripsi. Ottramnus Viennensis archiepiscopus subscripsi.
  878-IX Disposicions finals del concili Tricassina convocat per Iohanne Summo Pontifice Romano.
 8. D01144(Vienne)

  1. Aurelianus, arquebisbe
   1. Aurelianus , Lugdunensis archiepiscopus.
  879-X-15 Alterat. Concili celebrat a Mantalam , territorii Viennensis després de la mort de l'emperador Karoli i del seu fill el rei Ludovicus on vint-i-sis bisbes , considerant la tutela del Papa Joanem i la seva influència entre Galliis i a Italia trien a Bosonem com a rei.
 9. D01133(Autun)

  1. Aureliani, arquebisbe
   1. Elibertus cancellarius ad uicem Aureliani archiepiscopi recognouit.
  879-XI-8 A Lugduno , el rei Boso confirma a Adalgarius bisbe Eduorum els preceptes dels seus antecessors per l'abadia de Flauiniaco.
 10. D00969(Lió - Stirpiaco)

  1. Aurelianus, arquebisbe
   1. Idcirco notum sit omnibus fidelibus sanctae Dei aecclesiae & nostris presentibus scilicet atque futuris , quoniam deprecatione dilecti nobis Liutuardi venerabilis episcopi & Bernardi illustrissimi marchionis concessimus aecclesiae beatissimi protomartyris Stephani Lugdunensis , cui venerabilis Aurelianus archiepiscopus preesse dinoscitur , aecclesias villasque cum omnibus ad eas pertinentibus in pago Lugdunensi sitas pro remedio animae nostrae coniugisque ac prolis longo iam tempore ab ipsa aecclesia alienatas ,
  885-VI-20 En la vila de Stirpiaco l'emperador Karolus emet precepte d'immunitat i confirmació de bens per a Aurelianus arquebisbe Lugdunensis i la seva església a precs del bisbe Liutuardi i del marquès Bernardi.
 11. D00939(Borgonya)

  1. Aurelianus, arquebisbe
   1. Aurelianus sanctae Lugdunensi ecclesiae humilis archiepiscopus , in Christi nomine roboravi & subscripsi.
  886|887 Reunits en el monestir de Sancti Marcelli els arquebisbes Aurelianus i Bernoinus amb els bisbes Geylo Lingonensis , Adalgarius Aeduorum , Stephanus Cabilonensis , Adalbaldus Bellicensis , Geraldus Matisconensis i Isaac Valentinensis i Leboinus confirmen les possessions del monestir de Caruslocus al seu abat Ingelarius.
 12. D00937(Borgonya)

  1. Aurelianus, arquebisbe
   1. Ubi fuerunt domni & sanctissimi arquiepiscopi Aurelianus , Bernuinus , necnon & reverentissimi episcopi , Adalgarius , Geylo , Stephanus , Giraldus , Adalbaldus , Isaac & Leboinus.
   2. Aurelianus sanctae Dei Lugdunensis eclesiae episcopus in Christi nomine reboravi.
  886|887-V-18 Alterat. Reunits en concili en l'església de S. Marcelli del suburbi Cabilonensi els arquebisbes Aurelianus Lugdunensis i Bernuinus Viennensis amb els bisbes Adalgarius , Geylo Lingonensis , Stephanus Cabilonensis , Giraldus Matisconensis , Adalbaldus , Isaac Valentinensis i Leboinus refermen la decisió presa per el bisbe Isaac antecessor de Geylo referent a la propietat per part de S. Martini de Luco sobre els delmes de la capella de S. Marcellini regida per el prevere Adalardum.
 13. D00940(Borgonya)

  1. Aurelianus, arquebisbe
   1. Sacer episcoporum conventus ob pacem & tranquillitatem sanctae Dei Ecclesiae statuendam & ecclesiastica negotia decernenda , apud ecclesiam Sancti Marcelli martyrís in suburbio Cavillonensi in Christi nomine coadunatus est ; ubi interfuerunt domini & sanctisiimi archiepiscopi Aurelianus , Bernuinus , Teotrannus , necnon & reverendissimi episcopi Adalgarius, Geylo , Stephanus , Geraldus , Adalboldus , & Isaac.
   2. (Crismó) Aurelianus sanctae Lugdunensis aecclesiae exiguus episcopus Christi nomine roboravi.
  887-V-18 En concili reunit en l'església de Sancti Marcelli del suburbi Cavillonensi els arquebisbes Aurelianus , Bernuinus i Teotrannus i els bisbes Adalgarius, Geylo , Stephanus , Geraldus , Adalboldus i Isaac emeten precepte de confirmacio de propietats per Geylo bisbe Lingonensis.
 14. D01470(Borgonya)

  1. Aurelianus, arquebisbe
   1. Sacer episcoporum conventus ob pacem & tranquillitatem sancte Dei ecclesiae instituendam & ecclesiastica negotia decernenda , apud ecclesiam Sancti Marcelli martiris , in suburbio Cavilonensi in Christi nomine coadunatus est , ubi fuerunt domini & sanctissimi archiepiscopi , Aurelianus , Bernoinus nec non & reverentissimi episcopi Adalgarius , Geilo , Stephanus , Giraldus , Adalbaldus , & Isaac.
   2. Aurelianus sancte Lugdunensis ecclesiae episcopus in Christi nomine roboravi.
  887-V-18 Alterat. En concili a Santi Marcelli del suburbi Cavillonensi els arquebisbes Aurelianus i Bernoinus amb els bisbes Adalgerius , Geilo , Stephanus , Giraldus , Adalbaldus i Isaac , confirmen les possesions del bisbat Lingonensis i la seva seu de Sancto Stephano dins el murs del castell Diovionensis.
 15. D00791(Valença)

  1. Aurelianus, arquebisbe
   1. Cum igitur diligenter comperissemus , quod assensus sanctae catholicae & apostolicae matris nostrae huic faveret electioni , simul convenimus in civitatem Valentiam , domnus scilicet Aurelianus Lugdunensis sedis archiepiscopus , necnon & domnus Rostagnus urbis Arelatensis archiepiscopus , venerabilis quoque Arnaldus Ebrodunensis archiepiscopus , ipse quoque domnus Bernoinus Viennensis archiepiscopus ,
  890 Alterat. Acta de l'elecció i unció reial de Lluís (el Cec) fill del rei Bosó en concili a Valence.
 16. D00760(Vienne)

  1. Aurelianus, arquebisbe
   1. subscripserunt vero Barmon ( legendum haud dubre Barnoin , isque ipse est qui paulo ante in Cabilonensi ad anum DCCCLXXXVII. in Valentino ad annum DCCCLXXXX. & alibi , dicitur Bernoinus ) Vienensis arqchiepiscopus , Aurelianus Lugdunensis archiepiscopus , Isaac Valentinus episcopus , Isaac alter Gratianopolitanus episcopus , & allii multi.
  892 Alterat. Concili celebrat l'any 892 en la basílica de Sancti Salvatoris de la metropolis de Viennam davant dels bisbes Paschalis i Joanne legats de Formosi senyor de la Sanctae Apostolicae seu.
 17. D00641(Lió)

  1. Aureliani, arquebisbe
   1. Itaque notum sit omnibus fidelibus sanctae Dei aecclesiae ac nostris , presentibus atque futuris , quoniam deprecatione & ortatu sive consilio gloriosissime genitricis nostrae Hermengardis & pro sincerissimo Aureliani , didascali nostri , obsequio , concessimus aecclesiae beatissimi prothomarthyris Stephani Lugdunensis , cui idem venerabilis Aurelianus archiepiscopus preesse dinoscitur
  892-III-18 Alterat? Estant a la ciutat de Lugduni , el rei Ludovicus confirma a l'arquebisbe Aurelianus els bens del seu bisbat.
 18. D00667(Autun - Kabilone)

  1. Aureliani, arquebisbe
   1. Quocirca premoninatus presul tantum & tam inauditum facinus proprio cunctatus deliberare iudicio ad sanctam & comprovincialem synodum Aureliani nominandi archiepiscopi & caeterorum coepiscoporum presentia discutiendum & diffinendum censuit.
   2. Proinde Deo propitio prefixo kalendarum Maiarum die convenere sacri pontifices , Aurelianus primas totius Galliae cum illustrissimis Gualone Aeduensi , Ardrado Cabilonensi , Geraldo Matisconensi coepiscopis , simul & legatis memorandi Teutbaldi Lingonensis episcopi , apud Cabillonensem urbem , in aeclesia Beati Precursoris Christi Iohannis , que est in prospectu eiusdem urbis , ubi instituta sanctorum patrum canonice & regulariter promulgantes & eclesiastica negotia diligentius pertractantes infamia notatum crebo dictum monachum coram positum subtili indagine & multo examine discutere laborarunt.
  894-V-1 Reunits a l'església de S. Iohannis de la ciutat de Cabillonensem l'arquebisbe Aurelianus amb els cobisbes Gualone Aeduensi , Ardrado Cabilonensi , Geraldo Matisconens i els legats de Teutbaldi Lingonensis per investigar la públicament coneguda presumpta mort del bisbe d'Aeduorum Adalgarium a mans del monjo i levita del monestir i castell de Flaviniaco , Gyrfredum , i no havent trobat cap certesa en les acusacions decidiren que el bisbe successor Gualo celebrés en l'església de Sancti Petri del monestir i castell de Flaviniacum el cos i la sang Crits com a gest d'expiació pública dels acusadors originals.

Bibliografia :

Relacions :

Llocs :

Web :

Creat 2012-11-11. Darrera modificació de la pàgina el 03 de November del 2022 a les 10h12