Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Olibane : idem a Oliba o Oliba o Oliba ?

Àlies :

Grafies : Olibane, Oliba, Holibane, Holiba, Olipa, Olipane, Opilane, Olibani, Opila

Gènere : M

Titulació : bon home, mandatari, assertor, jutge?, clergue, prevere, vasso dominico, escrivà

Període documentat : [ 886-V-27 - 913-VI-15 ] : 913-VI-15

Localització : Cerdanya, Osona, Carcassona, Girona, Urgell, Empúries

Documents : 16 / 0

 1. D00959(Cerdanya)

  1. Opila, prevere, escrivà
   1. Opila in Dei nomine presbiter qui hanc coniditiones scripsi cum litteris supra positis numero LX. & sub die & anno quo supra.
  886-V-27 Alterat? Judici entre el comte Wifredo i el bisbe Sclubane per les propietats del domus de Sancte Marie de la vall Rositano del pagus Virchitano , terres posades en cultura feia trenta anys per Sarracinus llibert d'Ailone amita del comte.
 2. D00909(Osona)

  1. Opila, prevere
   1. Addaulfus presbiter SSS. {alia manus} Adila presbiter SSS. {alia manus} Miro SSS. {alia manus} Sentildes SSS. {alia manus} Eldesindus SSS. Chiricus SSS. Ingilbertus SSS. Opila presbiter SSS. Malagnaicus SSS. Baldemares SSS. Fortonius presbiter SSS. Rovocandus archipresbiter SSS. {alia manus}
  887-VI-24 Alterat. Godmarus bisbe Ausonensis consagra l'església dedicada a Sancti Joannis Baptiste en la vall de Riopullo del comtat Ausona construida per els comtes Wifredus i Winidildes.
 3. D00874(Osona)

  1. Oliba,
   1. Godemarus episcopus. Recemirus abba. Fastila presbiter. Fructo presbiter atque notarius. Bradila. Iamius subscripsi. Signum Notarius. Signum Radulfus. Signum Oliba. Signum Martini. (Crismó) Tructurius.
  888-IV-20 Alterat? El bisbe Godmarus consagra l'església dedicada a Sanctae Dei Genitricis Mariae de la vall de Rivopullo del comtat Ausona , construida per els comtes Wifredus i Widinildes , que la dotan amb la vila de Loci del comtat Cerdania i el seu fill Radulf amb la seva heretat , dotalia que posen en les mans de l'abat Dagini.
 4. D00875(Osona)

  1. Oliba,
   1. Festila presbiter sig+num. Nidemor signum. Frico presbiter atque anaterius sig+num. Sig+num Martini. Sig+num Oliba. Sig+num. Sign+um Notarius. Sign+um Birborlus.
  888-IV-20 Alterat? El bisbe Godmarus consagra l'església dedicada a Sanctae Dei Genitricis Mariae de la vall de Rivopullo del comtat Ausona , construida per els comtes Wifredus i Gunudillis , que la dotan amb la vila de Loci del comtat Cerdania i el seu fill Radulfo amb la seva heretat als comtats de Cerdania , Bergitano , Urgello i en la Marca , dotalia que posen en les mans de l'abat Dagini.
 5. D00876(Osona)

  1. Oliba,
   1. Tructarius SSS. Ramiasus presbiter. Sig+num Oliba. Sig+num Morenus.
  888-IV-20 Alterat? Gesta que feu consignar el comte Gifredus dels alous del monestir de Sante Marie Rivipollensis el dia de la seva consagració quan li cedí amb la seva muller , la comtessa Guinidildis , el seu propi fill Rodulfum amb la seva heretat.
 6. D00847(Carcassona)

  1. Oliba,
   1. Sig Sesenanda. Sig Sunifredus. S. Wifredus. S. Radulfus. S. Miro. Sig+num Chixilanes. S. Eldesindus. S.Iaurs. S. Blorago. S. Oliba. S. Wuifredus.
  878|888-V Sesenanda , Suniefredus , Chixilanes i els comtes Uuifredus , Radulfus i Miro donen un alou en la vila de Prata del comtat Confluetano en el territori Helenense al monestir de Sanctae Mariae Urbionensis i al seu abat Suniefredus.
 7. D00079(Osona)

  1. Oliba,
   1. S+n Olibani.
  900-IV-26 Oblació de Richildes al monestir de Sancti Ioannis (de les Abadesses) i a la seva abadessa Emmo.
 8. D00081(Osona)

  1. Olibane, vasso dominico
   1. Olibane , Elderigo, Sentane vasos dominicos
  900-IV-30 Acta judicial de la falta de pagament dels delmes de Santa Maria (de Ripoll) per part dels habitants d'Stivola i Monte Nigro.
 9. D00781(Cerdanya)

  1. Oliba,
   1. Landericus SSS. Oliba SSS. Pergarifredus levita SSS. Hictor clericus SSS. Sig+num Gischafredus subdiaconus SSS. Tritulfus clericus. Rodbertus SSS. Sig+num Ildegisus. Sig+num Adalbertus. (Chrismó) Aymer archipresbiter SSS. (Chrismó) Emefredus SSS.
  891-IV-7 Els germans Miro comte i Riculfus bisbe marmessors del difunt venerable Seniofredus donen a Radulpho la vila Etorres del comtat Cerdaniense.
 10. D00150(Cerdanya)

  1. Holibane, jutge?
   1. Holibane , Annone , Ennecone , Madexone , Bellone & Francone sagone
   2. Sig+num Holiba.
  904|906-II-18 Alterat? Renaldus i Biatarius reconeixen davant del comte Mirone (el Jove) i els jutges Recosindo i Bladino la propietat de l'abadessa Hemmone sobre unes terres a la vila Stegale de la vall Petrariense del comtat Cerdaniensis.
 11. D00224(Girona)

  1. Oliba,
   1. Sig+ Oliba.
  908-XI-20 Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus.
 12. D00236(Urgell)

  1. Olipa, clergue
   1. Reservo namque michi predictas res ad usuandum tantum dum vixero , similter etiam nepoti meo Olipane clerico usum de predictis rebus diebus vite sue tantumodo , ea videlicet racione ut si in predicta sede perpetualiter predictus Olipa permanere voluerit et canonice Deo servire.
   2. Oliba acolitus SSS.
  909|910|911-V-6 El prevere Ansulfus lega a la Sancte Marie Sedis Urgellitane els bens que poseeix a la vila de Vico , en el comtat Urgello.
 13. D00259(Urgell)

  1. Opilane, bon home , prevere
   1. In iudicio Teudemiro , Basso , dompno Suniefredo comite sive & de iudices qui in ipso iudicio residebant , id est : Sclubane , Psalmon & aliorum bonorum hominum qui in ipso iudicio residebant , id est : Radaldo , Progulo , Arnaofredo , Guntiogo , Rencosindus , Desiderato , Ansilane presbitero , Adalberto presbitero , Opilane presbitero , Eldemare diachono , & Giscafredo sagone.
  910|911|912-VII-9 Els homes de la vila d'Assua , en judici davant del comte Suniefredo , reconeixen haver ocupat il·legalment terres de la seu de Sancte Marie del bisbat Urgellitane al lloc dit Eravedre des de feia cinc anys.
 14. D00279(Empúries)

  1. Oliba, clergue
   1. SSS. Oliba clericus SSS.
  911-VI-4 Alterat. El matrimoni Wadamiro i Emena venen al bisbe Guigone propietats en la vila de Vulpiliaco del comtat Empuritano.
 15. D00334(Osona)

  1. Olibane, bon home
   1. necnon & laicorum presentia Seniulfo , Radulfo , Mirone , Sedame , [...]do , Eldesindo , Suniefredo , Gulteredo , Aldegario , Wiscafredo , Asenario , item Eldesindo , Frugello , Madexone , Olibane , Amelio , item Wischafredo , Willado , & Annone saione , & aliorum bonorum hominum
   2. SSS. Oliba SSS.
  913-VI-15 Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir.
 16. D00335(Osona)

  1. Oliba, mandatari , assertor
   1. abin interrogaciones de supradictos iudices professus sum ego Oliba , qui sum asertor vel mandatarius Mirone comite , & facio mea exbacuacione
   2. Tunc [...] iudices interrogavimus iamdicto Olibane si hoc potebat probare , hoc quod superius scriptum est quod petivit , & dedimus ei placitis constitutos.
   3. Et in omnibus sum professus quod iamdictus Oliba facio mea exvacuacuione quia non possum hoc provare nec hodie nec in nulloque tempore set iniuste & contra lege petivi exinde iamdicto Itore mandatario & hodie plus debent essere iamdicti villares cum fines & termines illorum de iamdicta Hemmone abbatissa qui retinet domum Sancti Iohannis babtiste ad regendum more monacharum.
   4. Et ipsi homines que in iamdictos villares habitant plues debent omnem servicium exinde inpendere ad iamdicta Hemmone abbatisa suasque monachas Deo dicatas quam ad Mirone comite , cuius ego Oliba mandatarius sum , aut ad alium comite. Et vera est mea professio vel mea exbacuacio in vestrorum supradictorum presencia.
   5. Oliba , qui sum mandatarius Mirone comite , qui hanc professione vel exbacuacione feci & SSS.
  913-VI-15 Resolució del judici de Vallfogona. Oliba mandatari del comte Mirone , reconeix que els habitants de la vall de Sancti Iohannis no han de prestar cap servei reial , atès que els habitants de la vall hi van estat posats per manament reial en temps del comte Wifredus i per acció de la seva filla Hemmo.

Bibliografia :

Relacions :

Llocs :

Web :

Creat 2011-03-23. Darrera modificació de la pàgina el 11 de July del 2019 a les 12h24