Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Reinuardus

Àlies :

Grafies : Reinuardus, Reinuardo, Reinovardo, Ranoardo, Reinoardo, Renaldus, Reinardo, Reinardus

Gènere : M

Títols : laic, jutge

Període documentat : [ 886-V-27 - 914-IX-8 ] : 914-IX-8

Localització : Cerdanya, Osona

Documents : 9 / 0

 1. D00959(Cerdanya)

  1. Reinardo, jutge
   1. Conditione sacramentorum ad quas per ordinatione Wifredo comite & in presentia domno Sclubane episcopo vel de judices , id sunt Wadamiro , Reinardo , Albaro , Ricosindo & Tulicane judicum & Egnegone auditore seu & in presentia Undilani archipresbiteri , Ufilani archiperbiteri , Trasobadoni archipresbiteri , Ardoino presbiteri & aliorum plurimorum hominum qui in ipso judicio residebant , id est Wadamiro , Trihculfo , Senitane , Attungario , Attala , Attaulfo , Bellone , Senulfo , Placido & Coniemiro saioni.
   2. Wadamirus. Tulgus. Albarus. Reinardus. Rihcosindus. Undila presbiter.
  886-V-27 Alterat? Judici entre el comte Wifredo i el bisbe Sclubane per les propietats del domus de Sancte Marie de la vall Rositano del pagus Virchitano , terres posades en cultura feia trenta anys per Sarracinus llibert d'Ailone amita del comte.
 2. D00150(Cerdanya)

  1. Renaldus, homine
   1. homines nomine Renaldus , Biatarius a peticionibus Hictore qui est mandatarius vel assertor de domna Hemmone habbatisa
   2. Sig+num Renaldus , Sig+num Biatarius , qui hunc recognoscionem fecimus.
  904|906-II-18 Alterat? Renaldus i Biatarius reconeixen davant del comte Mirone (el Jove) i els jutges Recosindo i Bladino la propietat de l'abadessa Hemmone sobre unes terres a la vila Stegale de la vall Petrariense del comtat Cerdaniensis.
 3. D00251(Osona)

  1. Reinuardus,
   1. Sign+ Reinuardus.
  910-II-19 El matrimoni Eldoardus i Margarita venen a la gracia Dei abadessa Hemmo una terra en el comtat d'Ausona , en l'apendici de Riiopullo , a Valle Facunda, en el lloc dit de Vinga.
 4. D00288(Osona)

  1. Reinu...,
   1. [...]+ Reinu[...]
  911-XI-19 El matrimoni Durandus i Deudada venen a Hemmone gracia Dei abadessa una terra a Vinea al lloc conegut com Valle Facunda en l'apendici de Riopullo del comtat d'Ausona.
 5. D00325(Osona)

  1. Reinuardo, laic
   1. & laicorum scilicet Annone , Bellone , scilicet Fruilane , Sentario , Astoaldo , Ratefredo , Reinuardo , Bonaldo , Wimarane , Bertone , Asenario , Gudisclo , Francholinus , Salamon & aliorum plurimorum bonorum hominum qui ibidem aderant
   2. Sign+ Reinuardo.
  913-II-10 Teudisclus reconeix judicialment haver ocupat il·legalment durant quinze anys unes terres de l'abadessa Hemmone a la vila de Vinea.
 6. D00334(Osona)

  1. Reinovardo,
   1. Et nos habitatores de villare que vocant Vinea , id est Reinovardo , Sesevira , Rando , Auria , Itario , Adalgisa , Onorata , Trasobado , Anseleva , Wimara , Odolina , Domenico , Cristiana , Antugnano , Baselissa , Fredone , Ermilde , Sentario , Radegundes , Aquilina , Eirivoso , Ielemira , Ielemiro , Geiriberga , Dato , Froila , Bellela , Gunterigo , Engontes , Ihoanne , Elegantia , Ermemiro , Argesinda , Santo , Anderga , Eldesindo , Bonesinda , Sexio , Egilo , Walavoso , Fachilo.
   2. Sg+ Ranoardo. Sg+ Sesevira. Sg+ Rando. Sg Auria. Sg+ Itario. Sg+ Adalgisa. Sg+ Onorata. Sg+ Trasobado. Sg+ Anseleva. Sg Wimara. Sg Olina. Sg Domenico. Sg Cristiana. Sg+ Antugnano. Sg Baselissa. Sg+ Fredone. Sg Ermilde. Sg+ Sentario. Sg Radegundes. Sg Aquilina Sig+m Noven. Sg+ Arivonso. Sg Ielemina. Sg Ielemiro. Sg Geriberga. Sg Dato. Sg Froila. Sg Bellela. Sg Guntirigo. Sg Engontes. Sg+ Iohannes. Sg Elegantia. Sg+ Ermemiro. Sg Argesinda. Sg+ Sanca. Sg Anderga. Sg+ Eldesindo. Sg Bonesinda. Sg Saxio. Sg Egilo. Sg Walafonso. Sg Fachilo.
  913-VI-15 Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir.
 7. D00355(Osona)

  1. Reinoardo,
   1. S+m Wiscafredo. S+m Reinoardo. S+m Wimarane. S+m Tudisclo.
  914-I-5 Els matrimonis Daniel i Stregoto , Primo i Domenica , Ariulfo i Domenica , Vidales i Domenica juntament amb Sabatella venen simul in unum , terres a la vila dita Balbus en els confins de Valle Fecunda , en el comtat Ausona a l'abadessa Hemmone.
 8. D00357(Osona)

  1. Reinuardo,
   1. Sign+ Reinuardo. Sign+ Ebrardo. Sign+ Vidales.
  914-I-25 El matrimoni Fredarius i Raganildes ven a l'abadessa Hemmone totes les seves propietats a la vila de Balsesos , a Valle Facunda , en el comtat Ausona.
 9. D00371(Osona)

  1. Reinuardo,
   1. Sign+ Odelrigo. Sign+ Congemiro. Sign+ Addanagilde. Sign+ Reinuardo. Sign+ Agila. (Chrismó) Addala presbiter SSS.
  914-IX-8 El matrimoni Placianus i Tortora simul in unum amb els seus fills Wimara , Gomesindi , Fermino , Atila , Fruila , Usila , Ago i Eldesindo , venen les seves propietats a la vila de Vinea , a Valle Fecunda , comtat d'Ausona , a la gratia Dei abadessa Hemmone.

Bibliografia :

Relacions :

Llocs :

Web :

Creat 2011-01-05. Darrera modificació de la pàgina el 28 de January del 2022 a les 12h01