Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Ermegildus

Àlies :

Grafies : Ermegildus, Ermegildo, Ermegilde

Gènere : M

Titulació : prevere, auditor, jutge

Període documentat : [ 908-XI-20 - 921-II-25 ] : 921-II-25

Localització : Girona, Osona, Empúries, Cerdanya - Osona, Montserrat

Documents : 8 / 0

 1. D00224(Girona)

  1. Ermegildus, prevere
   1. Ermegildus presbiter SSS.
  908-XI-20 Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus.
 2. D00285(Osona)

  1. Ermegildo,
   1. Et alius campus : de parte orientis afrontat in flumen Hygor , de meridie in strada , ab hocciduo in terra Eliane , a circi in terra Gardilone vel de Ermegildo.
  911-X-31 Execució testament del difunt comte Wifredo , fill del difunt comte Wifredo a favor del bisbe Idelhero , versió inicial.
 3. D00289(Osona)

  1. Ermegildo,
   1. Et alius campus : de parte orientis afrontat in flumen Hygor , de meridie in strada , ab occiduo in terra Eliane , a circi in terra Gardilone vel de Ermegildo.
  911-XII-1 Execució testamental del difunt comte Wifredo , fill del difunt comte Wifredo a favor del bisbe Idelhero , versió final.
 4. D00328(Empúries)

  1. Ermegildus, auditor
   1. Sig+num Teudericus. Sig+num Donadeo. Sig+num Sagaro. Sig+num Ermegildus.
  913-V-6 Jurament popular davant del vescomte Godmare que els habitants de la vila de Mocoron , en el territori Impuritano , fa més de trenta anys que no fan guaites a la ciutat d'Impurias , ni paguen tribut ni han anat a les hosts dels antecessors del comte Gausceberto davant la reclamació del seu mandatari Wiberto.
 5. D00803(Girona)

  1. Ermegildus,
   1. Ermegildus. Madaxus. Vinitisis. Senderedus. Sig+num Hobtadus. Landericus. Suniofredus presbiter.
  914|919-VIII-11 Emmo femina ven a la comtessa Gersinde la meitat de la vall de Locustaria en el comtat Gerundense.
 6. D00923(Cerdanya - Osona)

  1. Ermegildo,
   1. Sig+num Aurioleus. Sig+num Ermegildo. Sig+num Trasoado. Sig+num Selvva. Sig+num Gotforte. Signum Boso. Petronius presbiter.
  913|918-VI-29 El matrimoni Gamiza i Virgilia ven a l'abadessa Hemmone una casa amb cort al lloc conegut com Engelados en el terme de la vila Campilias de la vall Petrariense del comtat de Ceretania.
 7. D00886(Montserrat)

  1. Ermegildus,
   1. + Vvifredus. + Ermegildus. + Ervigius.
  933-II-9 El comte i marquès Suniarius dóna al cenobi de Santae Mariae de la vila Rivipulli del comtat Ausonae i al seu abat Ennecho i successors , les esglésies de Sanctae Mariae , Sancti Aciscli , Sancti Petri i Sancti Martini sites en Montesserrati.
 8. D01121(Girona)

  1. Ermegilde, jutge
   1. In iuditio Mirone comite seu marchio vel in presentia Wigone sedis Gerundensis episcopo , Segario & Ennegone vicecomites , vel in presentia de iudices que iussi sunt iudicare & Teudarico , Trasebado , Leopardo , Tulecane , Ermegilde , Onesto , Sendredo iudicum , item Leopardo saione , vel in presentia item Enegone presbiter , Audesindo , Dotario sacerdotes , Petrone , Seniofredo , Gondemaro levitas sive & laicorum presentia Enegone , Amelio , Ansulfo , Arbalfo , Valadone , Odilone , Sabrone , Bellone , Bono & alioum plurimorum bonorum hominum qui cum ipsis ibdlem aderant.
  921-II-25 En judici davant del comte i marquès Mirone i del bisbe Wigone , dinou persones reconeixen haver complantat vinyes en la vila de Bascara del comtat Bisullunense en territoris que eren del bisbe i dels seus antecessors, i fan l'evacuació corresponent.

Bibliografia :

Relacions :

Llocs :

Web :

Creat 2010-12-11. Darrera modificació de la pàgina el 29 de October del 2019 a les 12h39