Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Froila

Àlies :

Grafies : Froila, Fruila

Gènere : M

Titulació :

Període documentat : [ 905-XI-18 - 914-IX-8 ] : 914-IX-8

Localització : Osona

Documents : 4 / 0

 1. D00171(Osona)

  1. Froila,
   1. Sign+ Placianus. Sign+ Vimara. Sign+ Comesindus. Sign+ Ferminus. Sign+ Atila. Sign+ Froila. Sign+ Eldesindus. Sign+ Ceucefredus. Sign+ Aio , simul in unum , qui hanc carta vindicionis fecimus & testes firmare rogavimus.
  905-XI-18 Placianus i els seus fills venen a Emmone una terra en l'apendici del comtat Ausone , en la vila dita Vinea de la vall anomenada Fecunda.
 2. D00251(Osona)

  1. Froila,
   1. Froila S.
  910-II-19 El matrimoni Eldoardus i Margarita venen a la gracia Dei abadessa Hemmo una terra en el comtat d'Ausona , en l'apendici de Riiopullo , a Valle Facunda, en el lloc dit de Vinga.
 3. D00334(Osona)

  1. Froila,
   1. Et nos habitatores de villare que vocant Vinea , id est Reinovardo , Sesevira , Rando , Auria , Itario , Adalgisa , Onorata , Trasobado , Anseleva , Wimara , Odolina , Domenico , Cristiana , Antugnano , Baselissa , Fredone , Ermilde , Sentario , Radegundes , Aquilina , Eirivoso , Ielemira , Ielemiro , Geiriberga , Dato , Froila , Bellela , Gunterigo , Engontes , Ihoanne , Elegantia , Ermemiro , Argesinda , Santo , Anderga , Eldesindo , Bonesinda , Sexio , Egilo , Walavoso , Fachilo.
   2. Sg+ Ranoardo. Sg+ Sesevira. Sg+ Rando. Sg Auria. Sg+ Itario. Sg+ Adalgisa. Sg+ Onorata. Sg+ Trasobado. Sg+ Anseleva. Sg Wimara. Sg Olina. Sg Domenico. Sg Cristiana. Sg+ Antugnano. Sg Baselissa. Sg+ Fredone. Sg Ermilde. Sg+ Sentario. Sg Radegundes. Sg Aquilina Sig+m Noven. Sg+ Arivonso. Sg Ielemina. Sg Ielemiro. Sg Geriberga. Sg Dato. Sg Froila. Sg Bellela. Sg Guntirigo. Sg Engontes. Sg+ Iohannes. Sg Elegantia. Sg+ Ermemiro. Sg Argesinda. Sg+ Sanca. Sg Anderga. Sg+ Eldesindo. Sg Bonesinda. Sg Saxio. Sg Egilo. Sg Walafonso. Sg Fachilo.
  913-VI-15 Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir.
 4. D00371(Osona)

  1. Fruila,
   1. Ego Placianus & uxor mea Tortora & filii mei his nominibus Wimara , Gomesindi , Fermino , Atila , Fruila , Usila & Ago femina simul in unum vinditores tibi Hemmone gratia Dei abbatissa , hemtrice.
   2. Sign+ Placiacianus. Sign+ Tortora. Sign+ Wimara. Sign+ Gomesindo. Sign+ Fermino. Sign+ Atila. Sign+ Fruila. Sign+ Ago. Sign+ Eldesindo. Sign+ Usila , qui hanc carta vindictionem simul in unum fecimus & testes firmare rogavimus.
  914-IX-8 El matrimoni Placianus i Tortora simul in unum amb els seus fills Wimara , Gomesindi , Fermino , Atila , Fruila , Usila , Ago i Eldesindo , venen les seves propietats a la vila de Vinea , a Valle Fecunda , comtat d'Ausona , a la gratia Dei abadessa Hemmone.

Bibliografia :

Relacions :

Llocs :

Web :

Creat 2010-10-24. Darrera modificació de la pàgina el 11 de July del 2019 a les 12h24