Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Gischafredus : idem a Wiscafredo bon home o Wischafredo bon home o Gischafredus ?

Àlies :

Grafies : Gischafredus, Giscafredo, Gishafredus, Guiscafredo, Vuiskafredu, Gischafredo, Gescafredus, Giscafredus, Guiscafredus, Wiscafredo, Geskafredus, Guischafredus, Gisclafredi

Gènere : M

Títols : arxipreste, bon home, saig, sotsdiaca, prevere, archidompno, testimoni

Període documentat : [ 870-VI-13 - 914-I-5 ] : 914-I-5

Localització : Narbona, Gòtia, Empúries - Purtos, Cerdanya, Empúries, Girona, Berguedà, Girona - Besalu, Osona, Barcelona, Urgell

Documents : 21 / 0

 1. D01711(Narbona)

  1. Gisclafredi, bon home
   1. Et sic ipse Leopardus venit , sicut ordinatus fuit , in comitatu Tolosano , cum Adalberto , Teudfredo , Teriscone , Ildimiro , Arsulfo & Isimberto judices , & praesentia Gisclafredi , Tancone , Walarico , Bellone , Teudesindo , Audesindo , Eldebrando , Bonavidane , & sicut per ipsum fuit ordinatum , eos revestivit atque tradidit ad partibus praedicti monasterii Sancti Tiberii in integro , sicut illorum praecepti résonant , sic ipse missi monachos ipsius abbati Bonesindi , nomine Ansimiro , Vulberto , Aimirico , tradidit sicut illorum praecepti resonant.
  870-VI-13 Judici del comte i marquès Bernardo missus del rei Karolo entre Bonesindus abat del monestir de Sancti Tiberii i Ato per la possessió de l'abadia de Sancti Velosiani i el fisc d'Homegianus.
 2. D01414(Gòtia)

  1. Giscafredus,
   1. Sig+num alia manus Dato. Sig+num alia manus Agila. Sig+num alia manus Giscafredus. Sig+num Ingilbertus alia manus. Sig+num Benedictus alia manus.
  876-IV-22 Donació d'Anna filla dels difunts Alarici i Ratrudes al matrimoni Radulfo i Ridlinde.
 3. D01092(Empúries - Purtos)

  1. Guischafredus, arxipreste
   1. + Ricardus archipresbiter SSS. + Guischafredus archipresbiter SSS. + Petrus presbiter SSS. Recharetus presbiter SSS. Teudegildus presbiter SSS.
  881-V-17 Alterat? Residint en el vilar de Purtos del territori Impuritano el bisbe Gerundensis Teotharius amb el comte Deilane i Suniarii i el vescomte Petrone judiquen entre l'arxipreste Stremirus mandatari del bisbe i Andreas sobre unes terres en la vila Uliano. El bisbe hi té drets per precepte reials i Andreas per aprisió per precepte reial de la vila de Quartu anomenada també Bedenga. Anats al Monte Grinio s'encomanà al jutge Undilane de dividir entre les deus viles segons indica la llei del gots , qui ho feu , ho mesurà i establí les corresponents fites entre la part del bisbe i la d'Andreas.
 4. D00959(Cerdanya)

  1. Gescafredus, prevere, testimoni
   1. In eorum judicio jurant testes prolati , quod profert Longobardus qui est mandatarius domno Wifredo comite , in faciem Eilani , qui est mandatarius domno Sclubane episcopo ; nomina testium hec sunt , od est Gescafredus prebiter , Wadamirus , Odoacer , Sendulfus , Julianus , Isinbertus , Dato , unum dans testimonium
   2. Geskafredus presbiter. Sig+num Dattoni. Sig+num Odoacer , qui hanc juramentum juravimus. Eila qui es mandatarius de Sclubane episcopo & hunc juramentum juravimus.
  886-V-27 Alterat? Judici entre el comte Wifredo i el bisbe Sclubane per les propietats del domus de Sancte Marie de la vall Rositano del pagus Virchitano , terres posades en cultura feia trenta anys per Sarracinus llibert d'Ailone amita del comte.
 5. D00869(Empúries)

  1. Guiscafredo, archidompno
   1. sive Exibio , Adoiro , Tritulpho , Animio abbates , Teutone , Guiscafredo , Tadeo , Revocando archidompnos ,
   2. Adovacius SSS. Levia SSS. Madaxo SSS. Sig+num Undila. Sig+num iterum Undila. Sig+num quem vocant Taurello. Sig+num Altino. Sig+num Elias. Marchus SSS. Sig+num Adalfo. Inibertus SSS. Rautarius SSS. Petrus SSS. Miro presbiter SSS. Sendredus SSS. Senderidus SSS. Wisando SSS. Molestus SSS. Madaixus SSS. Petrus SSS. Perlexus SSS. Adoirus abba SSS. Malanaicus SSS. Inila abba SSS. Guiscafredus archipresbiter SSS. Tritulphus abba SSS. Leubertus presbiter SSS.
  888-IV-30 Davant del bisbe Gerundensis Theotario i en judici dels comtes Delane i Soniario , del vescomte Petrono i una llarga llista de jutges , Adisclus s'evacua davant d'Auderico mandatari del bisbe per una terra que reconeix estar en la vila Uliano en territori Impuritano en propietat del bisbe i no en la de Torrocella com ell pretenia.
 6. D00870(Empúries)

  1. Guiscafredo, archidompno
   1. sive Exibio , Adoiro , Tritulpho , Animio abbates , Teutone , Guiscafredo , Tadeo , Revocando archidompnos ,
   2. Adovacius , aliemannus scripsit. Levia , aliemannus scripsit. Madaxo , aliemannus scripsit. Sig+num Undila , aliemannus impressit. Sig+num iterum Undila , aliemannus scripsit. Sig+num quem vocant Taurello , aliemannus impressit. Sig+num Altino , aliemannus impresi. Sig+num Elias , aliemannus impressit. Marchus , aliemannus scripsit. Sig+num Adalfo , aliemannus impressit. Inibertus , aliemannus scripsit. Rautarius , aliemannus scripsit. Petrus , aliemannus impressit. Miro presbiter , aliemannus scripsit. Sendredus , aliemannus impressit. Senderidus , aliemannus scripsit. Wisando , aliemannus scripsit. Molestus , aliemannus scripsit. Madaixus , aliemannus scripsit. Petrus , aliemannus scripsit. Perlexus , aliemannus scripsit. Adoirus abba , aliemannus scripsit. Malanaicus , aliemannus scripsit. Inila abba , aliemannus scripsit. Guiscafredus archipresbiter , aliemannus scripsit. Tritulphus abba SSS. Leubertus presbiter , aliemannus scripsit. Et multi alii.
  888-VI-4 Malannacus escriu copia de l'evacuació d'Adisclus davant d'Auderico mandatari del bisbe Gerundensis Teothario en judici dels comtes Delane i Soniario i del vescomte Petrono per una finca entre les viles d'Uliano i Torocella en territori Impuritano.
 7. D00863(Girona)

  1. Giscafredus, arxipreste
   1. Teuto presbiter SSS. GISCAFREDUS archipresbiter SSS. Fricco presbiter SSS. Ariwadus levita SSS. Leuvila presbiter SSS. (Crismó) Adenardus presbiter SSS. (Crismó) Onoricus presbiter SSS.
  887|888-XI-24 Theotharius prelat de Sanctae Mariae cediex a les esglésies de S. Marie i S. Felicis a Ierundensis , per el seu manteniment , els delmes de tretze basíliques.
 8. D00854(Girona)

  1. Gescafredus, prevere
   1. SSS. Suniarius presbiter. Arabi presbiter. Fafila presbiter. Gisimirus presbiter. Bonisius presbiter. Cixila presbiter. Suniofredus presbiter. Avianus presbiter. Vigila presbiter. Inbolatus presbiter. Salvator presbiter. Armenteo presbiter. Wiuldus presbiter. Iustus presbiter. Ermemirus presbiter. Gescafredus presbiter.
  889-III-1 Resolució de Servodei bisbe Gerundensis en favor de l'abat del cenobi de Balneoles , Sugnefredo , per la tenença de les esglésies de Sancte Dei genitricis Marie en el cap de l'Estany construida per l'abat Bonitus i la de Sancti Martini en la vall de Miliarias edificada per l'abat Elias , que havien estat injustament alienades.
 9. D00781(Cerdanya)

  1. Gischafredus, sotsdiaca
   1. Landericus SSS. Oliba SSS. Pergarifredus levita SSS. Hictor clericus SSS. Sig+num Gischafredus subdiaconus SSS. Tritulfus clericus. Rodbertus SSS. Sig+num Ildegisus. Sig+num Adalbertus. (Chrismó) Aymer archipresbiter SSS. (Chrismó) Emefredus SSS.
  891-IV-7 Els germans Miro comte i Riculfus bisbe marmessors del difunt venerable Seniofredus donen a Radulpho la vila Etorres del comtat Cerdaniense.
 10. D00732(Girona)

  1. Gischafredo, arxipreste
   1. id est , Baldafredo , Madexo , Leubano iudicum , Undilane saione sive in presentia Arnusto , Fredario sive Revello , Salamon sacerdos , Gischafredo archipresbitero necnon Eudefredo , Romeu , Adub item sacerdotes , Florio , Ansulfo , Amelio , Suniofredo , Avito , Eldesindo vel aliorum bonorum hominum qui ibidem aderant
  892-XII-1 Alterat? Wadamirus en judici amb Adila mandatari de Servodei bisbe Gerundensis per la propietat d'una sisena part d'una vinya en el terme de Baschara en territori Gerundense reconeix la invalidesa de la venta que li feu Adilano i s'evacua de la propietat.
 11. D00727(Berguedà)

  1. Vuiskafredu,
   1. Sign+ Vuiskafredu. Sign+ Bulgar. Sign+ Ildemiro.
  893-I-2 Ariulfus , Baldemares , Ansericus , Guntilde , Godebona i Eldeberta , fills d'Acepto , venen a Bradilane la seva heretat en la insula Luta de la vila de Baguzanum en el suburbi Huckaranensem.
 12. D00720(Girona - Besalu)

  1. Guiscafredo, arxipreste
   1. Undila saione necnon Guiscafredo archipresbitero , Leopardo , Romeo , Honorio , Fructuoso , Eldenardo , Mascarello , Ermemiro , Benedicto , Provecto , Barone sacerdotes ,
   2. Sig+num Iurius SSS. Blandericus SSS. Tobias SSS. Argibadus levita. + Guiscafredus archipresbiter SSS. Odovardus presbiter SSS. Reparatus presbiter SSS.
  893-IV-15 Revellus en judici del bisbe Gerundensis Servodei i dels jutges Enegone , Malanaico , Madaxone , Vintinello , Prolexio i Baldefredo reconeix a petició del prevere i mandatari del bisbe Adilane que no té drets sobre la vila de Baschara del comtat Bisuldunense.
 13. D00682(Berguedà)

  1. Gishafredus, prevere
   1. Fredarius presbiter + . Adto + . Sarzon presbiter. Usila presbiter + . Morengo presbiter + . Gishafredus presbiter + . Flunidius levita +.
  893-X-12 El prevere Fredarius juntament amb Atone demana a Ingobertus bisbe Urgellensis que consagri l'església de Sancte Marie de la vall Merlense en el territori Bergitanensis.
 14. D00028(Osona)

  1. Giscafredus,
   1. Giscafredus SSS.
  898|899-VIII-5 El bisbe Gotmar a precs de l'abadessa Emma consagra Sant Martí del Congost.
 15. D00161(Girona)

  1. Gischafredus, arxiprest
   1. + Gischafredus archipresbiter SSS.
  904-XI-8 Servusdei bisbe de l'església Jherundensis consagra en la vila de Fontanedo , pagus Jerundense , les esglésies de Sanctae Mariae , Sancti Michaelis i Sancti Johannis.
 16. D00223(Barcelona)

  1. Giscafredus,
   1. Giscafredus , ss.
  908-XI-18 Trasovadus re-ven al comte i marqués Wifredo conegut com Borrello i la seva dona Gersinda , la vall de Tordaria que havia comprat al compte Suniarius i la seva muller Ermingardim.
 17. D00224(Girona)

  1. Gischafredus, arxipreste
   1. Gischafredus archipresbiter SSS.
  908-XI-20 Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus.
 18. D00259(Urgell)

  1. Giscafredo, bon home , saig
   1. In iudicio Teudemiro , Basso , dompno Suniefredo comite sive & de iudices qui in ipso iudicio residebant , id est : Sclubane , Psalmon & aliorum bonorum hominum qui in ipso iudicio residebant , id est : Radaldo , Progulo , Arnaofredo , Guntiogo , Rencosindus , Desiderato , Ansilane presbitero , Adalberto presbitero , Opilane presbitero , Eldemare diachono , & Giscafredo sagone.
   2. Sig+num Giscafredo sagone.
  910|911|912-VII-9 Els homes de la vila d'Assua , en judici davant del comte Suniefredo , reconeixen haver ocupat il·legalment terres de la seu de Sancte Marie del bisbat Urgellitane al lloc dit Eravedre des de feia cinc anys.
 19. D00267(Narbona)

  1. Gischafredus, arxiprest
   1. + Gischafredus archipresbyter subscribo.
  911 Concili fet a l'església de S. Julianus de la vila Fons Cooperta , en el territori Narbonense de la Gocie. Disputa entre els bisbes Adulfus i Antigisus per la pertinença de la terra Paliarensi al bistat Urgellitanus.
 20. D00301(Osona)

  1. Giscafredus,
   1. Sign+ Giscafredus.
  912-II-27 El prevere Andraldus ven a Hemmone gracia Dei abadessa , dues terres en el comtat d'Ausona , en la vall Riopullense , en el lloc dit Valle Facunda , a la vila de Balbos.
 21. D00355(Osona)

  1. Wiscafredo,
   1. S+m Wiscafredo. S+m Reinoardo. S+m Wimarane. S+m Tudisclo.
  914-I-5 Els matrimonis Daniel i Stregoto , Primo i Domenica , Ariulfo i Domenica , Vidales i Domenica juntament amb Sabatella venen simul in unum , terres a la vila dita Balbus en els confins de Valle Fecunda , en el comtat Ausona a l'abadessa Hemmone.

Bibliografia :

Relacions :

Llocs :

Web :

Creat 2010-10-16. Darrera modificació de la pàgina el 08 de November del 2023 a les 16h47