Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Wisandus

Àlies :

Grafies : Wisandus, Wisando, Vuisandus, Wuisando

Gènere : M

Titulació : prevere , escrivà, sacerdot, arxipreste

Període documentat : [ 879-VI-26 - 938|939-VII-26 ] : 938|939-VII-26

Localització : Peralada, Empúries, Girona, Osona, Cerdanya

Documents : 17 / 0

 1. D01162(Peralada)

  1. Wuisando, arxipreste
   1. Dum in Dei nomine residerent domnus Teutharius , sedis Iherundensis episcopus , in villa Castilione ,in territorio Petralatense , huna cum domno Dailane comite per multorum causas audiendas , adque rectis iudiciis discernendis , huna cum iudices , qui cum ipsis ibidem residebant qui iussi sunt iudicare , adque causas audire & dirimere , id est , Undilane , Salgiso , Godemare , Idoneo , Faunane , Eunegone , iudicum , necnon Axione , Ansulfo , Anilane , Eugnemiro , Tuructulfo , abbates , sive Rovencando , Wuisando , archipresbiteri , Estermenio , Scluvane , item Exibione , Ilduiro , Samson , Teuderico , seniores , Adelfio , Gudoberto , Mirone , Wifredo , Wisimiro , sacerdotes , seu in presentia Ennegone , Tassione , Fluridio , Wigilane , Teuderico , Jhoanne , W[.]rnardo , item Teuderico , Nitardo , Mirone , Wimaranne , Bertamunco , Atone , Ardegario , Audegario , Eldecindo , Sesomundo , Solacio , Arnaldo , Alarico , Itazio , Abelsonio , Abetori , Gogino , saione , & aliorum multorum clericorum , monachorum atque laicorum hominum bonorum copia multorum presentia qui cum istis ibidem residebant.
  879-VI-26 Alterat? Notícia de la resolució emesa en judici fet a Castilione davant de Teutharius bisbe Iherundensis i el comte Dailane sobre la disputa entre l'abat Ansemundus del monestir de Sancti Stephani de Balneolas i els monjos Tudulfus i Domnellus i abans l'abat Hoctaredus del monestir de Sancti Policarpi en territori Redense , per la possessió de les cel·les de Sancti Ihoannis Baptista , Sancti Cipriani , Sancti Fructuosi i Sancti Petri.
 2. D00869(Empúries)

  1. Wisando, sacerdot
   1. necnon Villermundo , Wisando , Eldogio , Ylario , Letberto , Ferrioso , Fesilane , Todaleco , Scluvane , Ansilane , Trutilde , Wamadrane , Blanderico , Revello , Mascarello , Tresserico , Vicildo & Silane sacerdotes
   2. Adovacius SSS. Levia SSS. Madaxo SSS. Sig+num Undila. Sig+num iterum Undila. Sig+num quem vocant Taurello. Sig+num Altino. Sig+num Elias. Marchus SSS. Sig+num Adalfo. Inibertus SSS. Rautarius SSS. Petrus SSS. Miro presbiter SSS. Sendredus SSS. Senderidus SSS. Wisando SSS. Molestus SSS. Madaixus SSS. Petrus SSS. Perlexus SSS. Adoirus abba SSS. Malanaicus SSS. Inila abba SSS. Guiscafredus archipresbiter SSS. Tritulphus abba SSS. Leubertus presbiter SSS.
  888-IV-30 Davant del bisbe Gerundensis Theotario i en judici dels comtes Delane i Soniario , del vescomte Petrono i una llarga llista de jutges , Adisclus s'evacua davant d'Auderico mandatari del bisbe per una terra que reconeix estar en la vila Uliano en territori Impuritano en propietat del bisbe i no en la de Torrocella com ell pretenia.
 3. D00870(Empúries)

  1. Wisando, sacerdot
   1. necnon Villermundo , Wisando , Eldogio , Ylario , Letberto , Ferrioso , Fesilane , Todaleco , Scluvane , Ansilane , Trutilde , Wamadrane , Blanderico , Revello , Mascarello , Tresserico , Vicildo & Silane sacerdotes
   2. Adovacius , aliemannus scripsit. Levia , aliemannus scripsit. Madaxo , aliemannus scripsit. Sig+num Undila , aliemannus impressit. Sig+num iterum Undila , aliemannus scripsit. Sig+num quem vocant Taurello , aliemannus impressit. Sig+num Altino , aliemannus impresi. Sig+num Elias , aliemannus impressit. Marchus , aliemannus scripsit. Sig+num Adalfo , aliemannus impressit. Inibertus , aliemannus scripsit. Rautarius , aliemannus scripsit. Petrus , aliemannus impressit. Miro presbiter , aliemannus scripsit. Sendredus , aliemannus impressit. Senderidus , aliemannus scripsit. Wisando , aliemannus scripsit. Molestus , aliemannus scripsit. Madaixus , aliemannus scripsit. Petrus , aliemannus scripsit. Perlexus , aliemannus scripsit. Adoirus abba , aliemannus scripsit. Malanaicus , aliemannus scripsit. Inila abba , aliemannus scripsit. Guiscafredus archipresbiter , aliemannus scripsit. Tritulphus abba SSS. Leubertus presbiter , aliemannus scripsit. Et multi alii.
  888-VI-4 Malannacus escriu copia de l'evacuació d'Adisclus davant d'Auderico mandatari del bisbe Gerundensis Teothario en judici dels comtes Delane i Soniario i del vescomte Petrono per una finca entre les viles d'Uliano i Torocella en territori Impuritano.
 4. D00863(Girona)

  1. Wisandus, prevere
   1. (Crismó) Pacificus presbiter. (Crismó) Bassollus presbiter SSS. (Crismó) Ansila presbiter SSS. Gisandus levita SSS. (Crismó) Urbanus presbiter SSS. (Crismó) Teuto presbiter SSS. (Crismó) Eneas presbiter SSS. (Crismó) Samson presbiter (monograma) SSS. (Crismó) Adoarius presbiter SSS. (Crismó) Fluridius presbiter SSS. Argericus presbiter SSS. (Crismó) Videssindus presbiter SSS. (Crismó) Eldesindus presbiter SSS. (Crismó) Gilimirus presbiter SSS. Helias SSS. (Crismó) [...] presbiter SSS. SSS. Revellus presbiter SSS. (Crismó) Reparatus presbiter SSS. SSS. Animisus presbiter SSS. Wigila presbiter SSS. (Crismó) Wisandus presbiter SSS.
  887|888-XI-24 Theotharius prelat de Sanctae Mariae cediex a les esglésies de S. Marie i S. Felicis a Ierundensis , per el seu manteniment , els delmes de tretze basíliques.
 5. D00651(Girona)

  1. Vuisandus, prevere, escrivà
   1. In Dei nomine. Vuisandus presbiter , qui hanc vendicionem scripsi & SSS sub die & anno quo supra.
  895-IV-29 Petrus ven a Stephano un palacia en el comtat Vallense en la vila de Meserata i el vilar de Richilas.
 6. D00086(Girona)

  1. Wisandus,
   1. Wisandus
   2. Sign+ Wisandus.
  ~900 Reconeixement de limits fet per el jutge Tassi.
 7. D00097(Osona)

  1. Wisandus, prevere , escrivà
   1. Wisandus presbiter , qui hanc karta vindicionis scripsi & SSS.
  900-VI-1 El matrimoni Arigus i Beneldes venen terres a les viles de Valle Facunda i Vinea en el comtat Ossunense, al matrimoni Durando i Dodata.
 8. D00199(Osona)

  1. Wisandus, prevere , escrivà
   1. Wisandus presbiter , qui hunc karta vindicionis scripsi & SSS.
  907-VIII-1 Assenarius ven a l'abadessa Hemmone terres en el comtat Ausona , a la vall anomenada Valle Facunda , a la vila dita Vinea.
 9. D00224(Girona)

  1. Wisandus, prevere
   1. Wisandus presbiter SSS.
  908-XI-20 Wigone entronitzat bisbe a la ciutat Gerundae per Arnustus Narbonensis metropolità , els bisbes Nantigisus Urgelitanus i Teudericus Barchinonensis i el príncep i marquès Wifredus.
 10. D00233(Osona)

  1. Wisandus, prevere , escrivà
   1. Wisandus presbiter , qui hanc karta vindicionis scripsi et [...]
  909-IV-23 El matrimoni Dessiderius i Bero venen a l'abadessa Hemmone una terra a la vila dita vilar d'Arigo, a Valle Facunda, en el comtat d'Ausona.
 11. D00276(Osona)

  1. Wisandus, prevere , escrivà
   1. Wisandus presbiter , qui hunc karta vindicionis scripsi & SSS.
  911-V-1 El matrimoni Tudisclus i Heldoverta , també coneguda com Exallo , venen a l'abadessa Hemmone , una terra en el comtat d'Aussona , a Valle Facunda , al lloc dit Vinea.
 12. D00301(Osona)

  1. Wisandus, prevere
   1. Wisandus presbiter SSS.
  912-II-27 El prevere Andraldus ven a Hemmone gracia Dei abadessa , dues terres en el comtat d'Ausona , en la vall Riopullense , en el lloc dit Valle Facunda , a la vila de Balbos.
 13. D00325(Osona)

  1. Wisando, sacerdot
   1. & in presencia Natulfo , Wisando , Ariane , Dagino sacerdotes& in presencia Natulfo , Wisando , Ariane , Dagino sacerdotes
  913-II-10 Teudisclus reconeix judicialment haver ocupat il·legalment durant quinze anys unes terres de l'abadessa Hemmone a la vila de Vinea.
 14. D00334(Osona)

  1. Wisando, sacerdot
   1. vel in presentia sacerdotum atque fidelium laicorum , id est Galindone , Adroario , Unando , Ferizane , Nantulfo , Wisando , Ariane , Gentile , Eldefredo sacerdotes
  913-VI-15 Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir.
 15. D00335(Osona)

  1. Wisando, sacerdot
   1. vel in presencia Galindone , Addroario , Gorio , Unando , Durando , Nantulfo , Eldefredo , Wisando , Ariane sacerdotes
  913-VI-15 Resolució del judici de Vallfogona. Oliba mandatari del comte Mirone , reconeix que els habitants de la vall de Sancti Iohannis no han de prestar cap servei reial , atès que els habitants de la vall hi van estat posats per manament reial en temps del comte Wifredus i per acció de la seva filla Hemmo.
 16. D00360(Osona)

  1. Wisandus, prevere
   1. Sign+ Scluane Sign Eldoardus Sign+ Teudisclo. (Chrismó) Anderaldus presbiter SSS. Wisandus presbiter SSS.
  914-III-3 El matrimoni Eldoardus i Margarita , donen al monestir de Sanctum Iohannem Babtistam del comtat d'Ausona , una terra a Vinea , a Vallfogona.
 17. D00929(Cerdanya)

  1. Wisandus, prevere
   1. Sig+num Luganus. Sig+num Ariericus. Sig+num Recosindus. Sig+ Igibertus. Sig+num Scluunius. Sig+num Aldretus. Sig+num Mocione. Sig+num Centullo. Gentiles SS. Dignus SS. Gelmirus presbiter SS. Wisandus presbiter SS. Petronius presbiter SS. Malanaicus presbiter SS. Sig+num Fredarius.
  938|939-VII-26 El matrimoni Sclua i Igiberta ven a l'abadessa Hemma un alou en el lloc del castell de Madeixone i Cornutellos sit en les adjacències del castell de Kastellare en Transmontano en el comtat Cerdaniense.

Bibliografia :

Relacions :

Llocs :

Web :

Creat 2010-08-31. Darrera modificació de la pàgina el 05 de April del 2020 a les 10h19