Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Nom : Teoderico

Àlies : Bonhomen

Grafies : Teoderico, Teuderigo, Bonhomen, Teudericus, Teuderico, Teuderigus, Teodrigo, Teuderico, Teudarico

Gènere : M

Titulació : jutge, saig, bon home

Període documentat : [ 889-V-24 - 921-II-25 ] : 921-II-25

Localització : Nimes, Osona, Girona

Documents : 8 / 0

 1. D00846(Nimes)

  1. Teuderico,
   1. S. Bernumo. S. Salamone. S. Anbilario. S. Teuderico. S. Walfredo. S. Hisiairo. S. Rainello. S. Deudone. S. Gontardo. S. Isimberto. S. Ermeno. S. Rotrado. S. Leutardo.
  889-V-24 Alterat? El prevere Vulfaricus cediex a la seu de Sancta Maria de la ciutat de Nemauso i al seu bisbe i rector de la ciutat , Giberto , un camp en la vila Mirtiago del castell Exumate a Arrisense en el pagus Nemausense.
 2. D00630(Nimes)

  1. Teodrigo, bon home
   1. S. Gontardo. S. Leodmundo. S. Vigone. S. Teodrigo. S. Autgarius. S.Gauberto. S, Bernario. S. Gontarius , archidiaconus. S. Gibertus , presbiter. S. Oriateus. S. Garnarius.
  896-IV-3 Bernardus fa donació dels seus alous en Valle Anagia i la vila de Rec[..]n de la vicaria Arisite a la seu de Sanctae Dei genitricis de la ciutat de Nemause on regeix el bisbe Agilardus.
 3. D00078(Nimes)

  1. Teoderico, jutge
   1. judices ; Brandario , Leotardo , Gauiodo , Maurunto , Francone , Bernerado , Andedato , Berengario , Soave , Roderado , Undilane ; item Gausaldo , Teoderico , Adeleo , Aimonio , Gauzfredo , Gaudoso ;
   2. Teotmanno , Teoderico , Audachari , Agneberto , Rotbaldo , Ragambaldo , Nistaldo , Warnario , Richelmo , Gueraldo , Ingilario ;
  898-V-23 Judici entre Rostagno i Agilardo bisbe de Nimes per l'església de Sancte Marie de la vila de Patronianicus del comtat de Nimes.
 4. D00325(Osona)

  1. Teuderigo / Bonhomen, saig
   1. In iuditio Plancar , in presencia de iudices qui iussi sunt causas audire , dirimere vel iudicare , id est , Plancario , Leopardo , Tulicane iudicum , Teuderigo , cui alium nomen vocant Bonhomen , saione
  913-II-10 Teudisclus reconeix judicialment haver ocupat il·legalment durant quinze anys unes terres de l'abadessa Hemmone a la vila de Vinea.
 5. D00334(Osona)

  1. Teuderico, jutge
   1. seu & de iudices qui [...] Teuderico , Trasobado , Narbonese , Goltredo , Guntirigo , Centurio , Senderedo iudicum
   2. (Chrismó) Teudericus SSS.
  913-VI-15 Judici de Vallfogona. En presència dels comtes i marquesos Mirone i Suniario , dels vescomtes Ermemiro i Unifredo , i a petició d'Hictore , mandatari de l'abadessa Hemmone , 504 habitants de les viles i vilars en l'adjacència del monestir de Sancti Iohannis , declaren al uníson que tenen aquestes viles i vilars de la mà de l'abadessa Hemmone , a qui el seu difunt pare el comte Wifredus , per ordre reial , féu reedificar el monestir i qui posà termes a la vall que estava posada en desert , i que dita abadessa sota aquesta autoritat , col·locà els habitants a la vall en benefici i servei seu i dels seus successors al monestir.
 6. D00335(Osona)

  1. Teuderigo, jutge
   1. In presentia Mirone & Suniario comites set & marchiones , Ermemiro & [...]fredo vi[...]mites , vel in presencia de iudices qui iussi sunt iuducare , id est , Ennegone , Teuderigo & Trasobado , Senderedo , Narbonese , Gonterigo , Centurio & Golteredo iudicum
   2. (Chrismó) Teuderigus SSS.
  913-VI-15 Resolució del judici de Vallfogona. Oliba mandatari del comte Mirone , reconeix que els habitants de la vall de Sancti Iohannis no han de prestar cap servei reial , atès que els habitants de la vall hi van estat posats per manament reial en temps del comte Wifredus i per acció de la seva filla Hemmo.
 7. D01047(Girona)

  1. Teuderico, jutge
   1. Condiciones sacramentorum atque exordinationes Quigone sedis Gerundensis episcopo , Mirone comite seu & marchio , Segarie & Ennegone vicecomites , seu in presentia de iudices qui iussi sunt iudicare , id est , Trassoario , Teuderico , Leopardo iudicum & iterum Leopardo sagone , & in presentia Seniofredo archipresbitero & Petrone archidiachono , Seniofredo & Gondemare & Abrone , Altemiro levitas , Quistremiro , Quintiliane , Fruilane & Senderedo sacerdotes , & in presentia laycorum , id est , Datone , Quirino , Quingilane , Amelio , Valado , Lugelane , Cenifredo , Somiario , Isarno , Suniegilde , item Trassovado , Endaleco & aliorum bonorum hominum qui cum ipsis ibidem aderant.
  921|925|926-II-25 Davant de Quigone bisbe Gerundensis , el comte i marquès Mirone , els vescomtes Segarie i Ennegone i tres jutges , tretze testimonis juren sobre l'altar i les relíquies del beat Cipriani en la vila Expondeliano del comtat Bisuldunense , contra divuit testimonis duts a judici per Autatus súbdit i assertor del bisbe , que el terme de les viles de Bàschara i Cassaniolas pertany al bisbat per preceptes reials i que les vinyes i construccions fetes en ell sense l'acord del bisbe han de passar a la seva jurisdicció en ser fetes contra llei.
 8. D01121(Girona)

  1. Teudarico, jutge
   1. In iuditio Mirone comite seu marchio vel in presentia Wigone sedis Gerundensis episcopo , Segario & Ennegone vicecomites , vel in presentia de iudices que iussi sunt iudicare & Teudarico , Trasebado , Leopardo , Tulecane , Ermegilde , Onesto , Sendredo iudicum , item Leopardo saione , vel in presentia item Enegone presbiter , Audesindo , Dotario sacerdotes , Petrone , Seniofredo , Gondemaro levitas sive & laicorum presentia Enegone , Amelio , Ansulfo , Arbalfo , Valadone , Odilone , Sabrone , Bellone , Bono & alioum plurimorum bonorum hominum qui cum ipsis ibdlem aderant.
  921-II-25 En judici davant del comte i marquès Mirone i del bisbe Wigone , dinou persones reconeixen haver complantat vinyes en la vila de Bascara del comtat Bisullunense en territoris que eren del bisbe i dels seus antecessors, i fan l'evacuació corresponent.

Bibliografia :

Relacions :

Llocs :

Web :

Creat 2010-08-15. Darrera modificació de la pàgina el 29 de October del 2019 a les 12h35