Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Bonofilio anomenat Roso compra a Hermegodo una terra al castell de Kastellare del comtat Barchinonense.

Resum : Bonofilio anomenat Roso compra a Hermegodo una terra al castell de Kastellare del comtat Barchinonense , per tres solidos.

Dates : 912-VI-16

Lloc : Barcelona

Autor :

Original :

Bibliografia : -

Antropònims : (8) -

 1. Bonofilio,
  1. Ego Bonofilio , que vocant Roso , vinditir tibi Hermegodo , hemptrix.
  2. Et affrontat de circi in terra de Gilmiro presbitero vel fratres suos , & abet dextros V. & de aquilonis in ipsa pinna , & abet dextros V & palmo I. & de meridie in terra de te Bonofilio , & abet dextros VIII. & cubito I. & de occidente in domo de Gilmiro presbitero vel in ipsa curte , & abet dextros VI.
  3. Sig+num Bonofilio , que vocant Roso , qui hunc vindictione feci & firmare rogavi.
 2. Hermegodo,
  1. Ego Bonofilio , que vocant Roso , vinditir tibi Hermegodo , hemptrix.
 3. Gilmiro, prevere
  1. Et affrontat de circi in terra de Gilmiro presbitero vel fratres suos , & abet dextros V. & de aquilonis in ipsa pinna , & abet dextros V & palmo I. & de meridie in terra de te Bonofilio , & abet dextros VIII. & cubito I. & de occidente in domo de Gilmiro presbitero vel in ipsa curte , & abet dextros VI.
 4. Karulo, rei
  1. anno XV. regnante Karulo rege.
 5. Blando,
  1. Sig+num Blando. Sig+num Muradello. Sig+num Teudericus.
 6. Muradello,
  1. Sig+num Blando. Sig+num Muradello. Sig+num Teudericus.
 7. Teudericus,
  1. Sig+num Blando. Sig+num Muradello. Sig+num Teudericus.
 8. Garsandus, prevere,escrivà
  1. SSS. Garsandus presbiter , qui hunc vindictione scripsi & SSS , sub die & anno quo supra.

Topònims : (2) -

 1. Barchinonense, comtat
  1. Et est in comitato Barchinonense , in castro Kastellare.

 1. Kastellare, castell
  1. Et est in comitato Barchinonense , in castro Kastellare.

Datació : -

Facta vindictio XVI. kalendas iulii , anno XV. regnante Karulo rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 15
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : VI-16

Text : -

In nomine Domini. Ego Bonofilio , que vocant Roso , vinditir tibi Hermegodo , hemptrix. Per hanc scriptura vindictionis mee vindoque tibi terra cum arboribus & cum sua clausura , qui mihi advenit per mea comparatione. Et est in comitato Barchinonense , in castro Kastellare. Et affrontat de circi in terra de Gilmiro presbitero vel fratres suos , & abet dextros V. & de aquilonis in ipsa pinna , & abet dextros V & palmo I. & de meridie in terra de te Bonofilio , & abet dextros VIII. & cubito I. & de occidente in domo de Gilmiro presbitero vel in ipsa curte , & abet dextros VI. Quantum infra istas quattuor affrontationes includunt , sic tibi bindo ipsa terra , cum ipsas pomiferis & cum sua clausura & sua sparna , in pretio solidos III. quod manibus meis recepi , & nichil exinde non remansit , est manifestum. Quem vero predicta omnia quod superius dicit que ego tibi vindo , de meo iure in tuo trado dominio & potestate ad perabendi , vindendi , donandi , comutandi seu & faciendi exinde quod volueris in Dei nommine abeas potestate. Quod su ego vinditor aut ullus omo qui contra hanc vindictione venerit pro inrumpendum , componat ipsa terra & pomiferis & sua clausura & sparna in dupplo cum omni sua inmelioratione , & ista vindictio omnique tempore firmis permaneat.

Facta vindictio XVI. kalendas iulii , anno XV. regnante Karulo rege.

Sig+num Bonofilio , que vocant Roso , qui hunc vindictione feci & firmare rogavi. Sig+num Blando. Sig+num Muradello. Sig+num Teudericus.

SSS. Garsandus presbiter , qui hunc vindictione scripsi & SSS , sub die & anno quo supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Curios aquilonis en sentit est, i l'esment a la clausula i la sparna.

Identificacions:

El document es localitza en els arxius de Sentmenat i cal pensar que el castro Castellare es refereix a Castellar del Vallès o bé amb menor probabilitat al -posterior- castell de Sentmenat.

La cerca per lemes de , 3 Bonofilio Roso Gilmiro Blando Muradello Teudericus Garsandus , dóna ,

D00224 =Teotarius1860 Teudericus=Teudericus1352 - Barcelona3
D00160 Teudericus=Teudericus1352 =Martianus1421 - Barcelona3
D00267 Teudericus=Teudericus1352 Teudericus=Teudericus2234 - Barcelona3
D00369 Teudericus=Teudericus1352 Teudericus=Teudericus2234 - Barcelona3
D00327 Teudericus=Teudrico2530 Teudericus=Teudericus1352 - Barcelona3
D00006 =Teutari57 =Martí94 - Barcelona3
D00299 =Martino2379 - Barcelona3
D00223 Garsandus=Garsenda447 - Barcelona3
D00005 Gilmiro=Gilmir31 - Barcelona3
D00882 Muradello=Muradello6711 - Barcelona3
D00007 =Maurici159 - Barcelona3
D00931 Teudericus=Teudericus1352 - Barcelona3
D00189 Teudericus=Teudericus1352 - Barcelona3
D00176 Teudericus=Teudericus1352 - Barcelona3
D00154 Teudericus=Teudericus1352 - Barcelona3
D00153 Teudericus=Teudericus1352 - Barcelona3

Que si descomptem els bisbes Teudericus1352 i Teudericus2234 , només deixa un Teuderico2530 canonge de Girona , un prevere Gilmir31 a Terrassa sis anys més tard i un Muradello6711 també a Terrassa però 21 anys més endavant. Tot i que no apareixen junts sí semblen candidats raonables (per context i funció).

2065 6366 31 2029 3368 701 2404 6711 625 684 3041 1710 3213 3096 1639 3098 3108 1031 1934 408 1711 3358

La cerca de repeticions de grups d'homònims, no dóna cap resultat.

Per proximitat s'accepten Gilmir31 i Muradello6711 , la resta es consideren identitats noves.

Creat 2019-07-25. Darrera modificació de la pàgina el 25 de July del 2019 a les 11h10