Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Egico ven al matrimoni Wistantino i Oliba la mitat d'una vinya i un quart d'un trull en el lloc anomenat Salat del territori Variense.

Resum : Egico ven al matrimoni Wistantino i Oliba la mitat d'una vinya i un quart d'un trull en el lloc anomenat Salat del territori Variense , per set solidatas.

Dates : 882-VI-29

Lloc : Urgell

Autor :

Original :

Bibliografia : -

Antropònims : (10) -

 1. Egico,
  1. Ego Egico vinditor vobis entoribus meis Wistantino & uxori tue Oliba.
  2. Sig+num Egicones , qui hanc karta vindictionis feci & testibus tradidit ad firmandum.
 2. Wistantino,
  1. Ego Egico vinditor vobis entoribus meis Wistantino & uxori tue Oliba.
 3. Oliba,
  1. Ego Egico vinditor vobis entoribus meis Wistantino & uxori tue Oliba.
 4. Ardoini, prevere
  1. de suberiorem partem afrontat in vinea Ardoini presbiteri & de alio latus afrontat in vinea Auresindi presbiteri & de subtus finit in vinea Auresindi presbiteri.
 5. Auresindi, prevere
  1. de suberiorem partem afrontat in vinea Ardoini presbiteri & de alio latus afrontat in vinea Auresindi presbiteri & de subtus finit in vinea Auresindi presbiteri.
 6. Karlamagno, rei
  1. anno IIII. regnante Karlamagno rege.
 7. Floressindi,
  1. Sig+num Floressindi. Sig+num Toderici. Ataulfus clericus SSS.
 8. Toderici,
  1. Sig+num Floressindi. Sig+num Toderici. Ataulfus clericus SSS.
 9. Ataulfus, clergue
  1. Sig+num Floressindi. Sig+num Toderici. Ataulfus clericus SSS.
 10. Witimirus, levita, escrivà
  1. Witimirus levita , qui hanc karta vindictionis scripsi , una cum literas superpositas XXVI. die & anno quod supra.

Topònims : (2) -

 1. Variense, territori
  1. Et est ipsa vinea in territorio Variense , in locum ubi dicitur ad Salas ;

 1. Salas, locus
  1. Et est ipsa vinea in territorio Variense , in locum ubi dicitur ad Salas ;

Datació : -

Facta karta vindictionis III. kalendas iulias , anno IIII. regnante Karlamagno rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 4
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : VI-29

Text : -

In nomine Domini. Ego Egico vinditor vobis entoribus meis Wistantino & uxori tue Oliba. Manifestum est enim quoniam placuit in animo meo ita & placet , ut vobis vindere deverem sicuti & vindo vinea mea vinea iuris mei quem abeo es comparatione , & in ipso torcolario vindo bobis III. partes quem abeo es compartione. Et est ipsa vinea in territorio Variense , in locum ubi dicitur ad Salas ; de suberiorem partem afrontat in vinea Ardoini presbiteri & de alio latus afrontat in vinea Auresindi presbiteri & de subtus finit in vinea Auresindi presbiteri. Et vindo vobis ipsa vinea quod suberibus nominavimus quantum infra histas afrontationes includunt cum suis arboribus es mediatate & in ipso torcolario IIII. partem ab omni intecrietatem in precio quod inter nos convenit , idest in solidatas VII. quod vos entores mihi dedistis & ego vinditor de presente manibus meis recepi & nichil quod de ipso precio apud vos entores non remansit , est manifestum. Quem vero ipsa vinea cum suis arvoribus es mediatate & in ipso torcolario IIII. parte de meo iuro in vestroque trado [..]minio , ut de es presenti die & tempore quidquid exinde facere vel iudicare volueritis abeatis potestatem ad probrio. Et qui contra hanc hista karta vindictionis venerit ad inrumpendum aut ego ipso venero , inferam vel inferam vobis aut partique vestre ipsa vinea cum suis arboribus es mediatate & in ipso torcolario IIII. partem duplo vobis perpetim abitura , & in abantea hista karta vindictionis firmis permaneat.

Facta karta vindictionis III. kalendas iulias , anno IIII. regnante Karlamagno rege.

Sig+num Egicones , qui hanc karta vindictionis feci & testibus tradidit ad firmandum. Sig+num Floressindi. Sig+num Toderici. Ataulfus clericus SSS.

Witimirus levita , qui hanc karta vindictionis scripsi , una cum literas superpositas XXVI. die & anno quod supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Datació segons edició. Afrontaciós triangular. Teritori de Baridà amb només un document previ.

Identificacions:

La cerca per lemes de , 1341 Egico Wistantino Oliba Ardoini Auresindi Floressindi Toderici Ataulfus Witimirus , no dóna cap resultat , canviant el context de Baridà per Urgell (22) , dóna ,

D00224 Teotarius1860 Teudericus1352 Olibane2746 Addaulfo229 Oliba1863 - Urgell22
D00267 Adulfus1996 Teudericus1352 Teudericus2234 - Urgell22
D00369 Teudericus1352 Agius2473 Teudericus2234 - Urgell22
D00067 Gudemirus617 Oliba604 - Urgell22
D00236 Adulfus1996 Olibane2746 - Urgell22
D00259 Olibane2746 Gudemirus617 - Urgell22
D00876 Olibane2746 Wadamiro919 - Urgell22
D00118 Wadamirus1131 - Urgell22
D00810 Arradus6349 - Urgell22
D00771 Olibe6139 - Urgell22
D00069 Gudemirus617 - Urgell22
D00341 Gudemirus617 - Urgell22
D00193 Auresindi1667 - Urgell22
D00361 Adulfus1996 - Urgell22
D00332 Wadamiro2703 - Urgell22
D00096 Auresindus950 - Urgell22
D00006 Teutari57 - Urgell22
D00104 Teudericum1031 - Urgell22
D01002 Herode5104 - Urgell22
D00875 Olibane2746 - Urgell22
D00310 Agius2473 - Urgell22
D00189 Teudericus1352 - Urgell22
D00176 Teudericus1352 - Urgell22

I sense restriccions geografiques , dóna ,

D00334 Wadamiro2973 Wadamiro3002 Teuderico3108 Teuderico3098 Teuderico3096 Auresinda3214 Olibane2746 Teoderico741 Teuderico3041 Oliva3155 Agano3348 Teuderico3213
D00329 Adaulfo2632 Teudericus2546 Oliba2681 Adeulfo2627 Teuderedo2625 Teudericus2563
D00464 Olibane4080 Ardingus4061 Airado4077 Aigo4069
D00328 Teudericus2546 Teudericus2575 Teudericus2563
D00870 Teutari57 Teudericus2546 Addaulfo229
D00267 Adulfus1996 Teudericus1352 Teudericus2234
D00869 Teutari57 Teudericus2546 Addaulfo229
D00369 Teudericus1352 Agius2473 Teudericus2234
D00112 Toderici1061 Toderici1058
D00882 Adaulfo6715 Oliba6709
D00977 Theodorico7090 Theoderici7219
D00007 Ataulf108 Adolf111
D00596 Teadericus5238 Arsindis5252
D00034 Oliba452 Oliba466
D00160 Wadamiro1413 Teudericus1352
D00261 Egiga2165 Eigo2155
D00335 Olibane2746 Teoderico741
D00279 Olibane2746 Wadamiro919
D00664 Aguanus4681 Agini5548
D00632 Addaulfo229 Adaulfus5451
D00648 Theoderico4153 Ardoini5521
D00959 Olibane2746 Wadamirus1131 Wadamiro919 Addaulfo229 Gudemirus617 Ardoino221
D00224 Teotarius1860 Teudericus1352 Olibane2746 Addaulfo229 Oliba1863
D00368 Adulfus1996 Teudericus1352 Agius2473 Teudericus2234
D00885 Teudericus408 Teuderedo6741 Gudumirus6770
D00067 Gudemirus617 Oliba604
D00015 Adelfius261 Addaulfo229
D00236 Adulfus1996 Olibane2746
D00075 Gudemirus617 Floresindus675
D00023 Oliba368 Egicha340
D00204 Teuderigo1711 Teuderico1710
D00909 Olibane2746 Addaulfo229
D00028 Todarius422 Teudericus408
D00327 Teudrico2530 Teudericus1352
D00259 Olibane2746 Gudemirus617
D00150 Olibane2746 Wadamiro919
D00156 Guademiro1382 Todero1379
D00720 Teutari57 Teudericus2546
D00931 Teudericus1352 Oliba7229
D00876 Olibane2746 Wadamiro919
D00081 Floresindo831 Olibane2746
D00644 Oliba2441 Witimirus5516
D00305 Oliba2441 Witimirus5516

Totes les repeticions de més de dos pesones semblen irrellevants.

De les de dos, només la parella Oliba2441 Witimirus5516 en dos documents del mateix context geogràfic que el document i amb caracteristiques compatibles (una dona - que uns anys més endavant apareix com femina però amb fills , que indicaria una fi prèvia del Wistantino dels text - i un escrivà).

349 2165 1988 2441 221 1667 199 950 2003 1616 831 1623 675 2632 920 5451 1561 229 2627 422 1379 1710 1639 1031 1934 2563 6728 2575 2546 408 1711 1061 1058 3358 1258 2043 5516 2282 2919 3235 1469 5638 2329

La cerca de repeticions de grups d'homònims , dóna ,

(D00329) Adaulfo2632 Adeulfo2627 Teudericus2546 Teudericus2563
(D00644) Oliba2441 Wistrimirus2329 Witimirus5516
(D00305) Oliba2441 Witimirus5516
(D00869) Addaulfo229 Teudericus2546
(D00870) Addaulfo229 Ardoino221
(D00959) Addaulfo229 Ardoino221

Que confirma la parella Oliba2441 Witimirus5516 i planteja separadamemt , Addaulfo229 , Ardoino221 i Teudericus2546. Teudericus2546 és un vasso del comte Delà , Addaulfo229 un prevere vasso del bisbe de Girona Teuter i Ardoino un prevere en un judici a la Cerdanya quatre anys més tard. Tret de la parella inicial , no sembla que la resta d'homònims es puguin identificar positivament.

Creat 2019-05-04. Darrera modificació de la pàgina el 04 de May del 2019 a les 14h08