Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Froilo ven al matrimoni Francone i Sesenanda la seva part de la vila de Malageici i del lloc de Bilare del pagus Bergetano.

Resum : Froilo ven al matrimoni Francone i Sesenanda la seva part de la vila de Malageici i del lloc de Bilare del pagus Bergetano , per sis solidatas.

Dates : 882-XII

Lloc : Berga

Autor :

Original :

Bibliografia : -

Antropònims : (10) -

 1. Froilo,
  1. Ego Froilo bobi[.] emtores meos , nomine Francone & uxori tue Sesenanda.
  2. Bindo bobis porcione mihi debita in kasales . in terras , in ortis , in arboribus , in mulinare , bindo bobis in ipsa tera que abeo es comparacione de filiis Sidilane condam.
  3. Froilo , qui anc karta bindicio feci & testes firmare rogabi.
 2. Francone,
  1. Ego Froilo bobi[.] emtores meos , nomine Francone & uxori tue Sesenanda.
  2. Bindo bobis porcione mihi debita in kasales . in terras , in ortis , in arboribus , in mulinare , bindo bobis in ipsa tera que abeo es comparacione de filiis Sidilane condam.
 3. Sesenanda,
  1. Ego Froilo bobi[.] emtores meos , nomine Francone & uxori tue Sesenanda.
  2. Bindo bobis porcione mihi debita in kasales . in terras , in ortis , in arboribus , in mulinare , bindo bobis in ipsa tera que abeo es comparacione de filiis Sidilane condam.
 4. Sidilane, difunt
  1. Bindo bobis porcione mihi debita in kasales . in terras , in ortis , in arboribus , in mulinare , bindo bobis in ipsa tera que abeo es comparacione de filiis Sidilane condam.
 5. Karlamanno, rei
  1. anno IIII. regnante Karlamanno rege.
 6. Menkuti,
  1. + Menkuti. Ferruzo sss. S. Bellus presbiter sss. Baldericus presbiter sss.
 7. Ferruzo,
  1. + Menkuti. Ferruzo sss. S. Bellus presbiter sss. Baldericus presbiter sss.
 8. Bellus, prevere
  1. + Menkuti. Ferruzo sss. S. Bellus presbiter sss. Baldericus presbiter sss.
 9. Baldericus, prevere
  1. + Menkuti. Ferruzo sss. S. Bellus presbiter sss. Baldericus presbiter sss.
 10. Benedictus, prevere, escrivà
  1. Benedictus presbiter , qui hanc karta bindicionis rogitus scripsit & sss. die & anno quo supra.

Topònims : (3) -

 1. Bergetano, pagus
  1. Constat a me at bobis bindere deberem , sicut & bindo [..]bis , teras in pa[.]u Be[.]geteano , [..] bila que dicitu[.] Malageici , & in locum ubi dici[..] ad Bilare.

 1. Malageici, vila
  1. Constat a me at bobis bindere deberem , sicut & bindo [..]bis , teras in pa[.]u Be[.]geteano , [..] bila que dicitu[.] Malageici , & in locum ubi dici[..] ad Bilare.
 2. Bilare, locus
  1. Constat a me at bobis bindere deberem , sicut & bindo [..]bis , teras in pa[.]u Be[.]geteano , [..] bila que dicitu[.] Malageici , & in locum ubi dici[..] ad Bilare.

Datació : -

Facta karta bindicionis in mense dece[.]brio , anno IIII. regnante Karlamanno rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 4
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : XII

Text : -

In nomine Domini, Ego Froilo bobi[.] emtores meos , nomine Francone & uxori tue Sesenanda. Constat a me at bobis bindere deberem , sicut & bindo [..]bis , teras in pa[.]u Be[.]geteano , [..] bila que dicitu[.] Malageici , & in locum ubi dici[..] ad Bilare. Bindo bobis porcione mihi debita in kasales . in terras , in ortis , in arboribus , in mulinare , bindo bobis in ipsa tera que abeo es comparacione de filiis Sidilane condam. Bindo bobis in ipsas terras & in ipsos kasales porcione mihi dedebita ab oomne integ[.]ita[..] , in aderato e[.] definito precio , if e[.]t solidatas VI. , quod bos emtore[.] mihi dedistis , & ego binditor de presente recepi , & nicilque de ipso precio aput bos non remansi[.] est manifestum. Quem bebero in ipsos jasales , & in ipsas terras , & in ipsos arbores , & in ipso mulinare , procione mihi debita de meo iure in bestro trado dominio , ut ab odierno die & tempore abeatis , adeatis , teneatis , & posideatis , & in perpetuum bindiccioni hac defendatis. Si quis ego Froilo , aut aliquis de filiis bel de fratribus bel de eredibus , bel quislibet homo suposita persone me , qui contra ista karta bindicionis benerit ad inrumpendum , duplad inde tibi componere facia[.]. Et in abante ista karta bindici[.]nis firmis permaneat.

Facta karta bindicionis in mense dece[.]brio , anno IIII. regnante Karlamanno rege.

Froilo , qui anc karta bindicio feci & testes firmare rogabi. + Menkuti. Ferruzo sss. S. Bellus presbiter sss. Baldericus presbiter sss.

Benedictus presbiter , qui hanc karta bindicionis rogitus scripsit & sss. die & anno quo supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

El matrimoni comprador és conegut del document (D00953)886-X-8 (Berguedà)
El matrimoni Belascutii i Enegoncia ven al matrimoni Franconi i Sesenanda la mitat d'unes terres sites en la vila Malangeci i el lloc anomenat Billare del pagus Bergense.
fet en el mateix context geogràfic i estretament relacionat amb aquest.

Formulació curiosa ut ab odierno die & tempore abeatis , adeatis , teneatis , & posideatis , & in perpetuum bindiccioni hac defendatis.

Identificacions:

La cerca per lemes de , 25 3416 3417 Froilo Francone Sesenanda Sidilane Menkuti Ferruzo Bellus Baldericus Benedictus , dóna ,

D00953 Bellus1091 Sidilani7116 Sesenanda7115 Ferruzo7123 Franconi7114 - Berga25 Malangeci3416 Billare3417
D00068 Frojane600 Blandiricus686 - Berga25
D00067 Sidila601 Frojane600 - Berga25
D00192 Frojane600 Blandiricus686 - Berga25
D00070 Blandiricus686 - Berga25
D00115 Bellus1091 - Berga25
D00875 Sesenando783 Fructo6681 - Berga25
D00959 Bellus388 - Berga25
D00876 Sesenando783 - Berga25

Totes les identificacions de (D00953) són fermes. Tot i que Sidila601 no pot ser el difunt del text (són documents posteriors) , la repetició de noms i l'intercanvi de propietats que tindrà amb el Frojane600 (un vir inluster) així com la presència del prevere Blandiricus686 semblen evidències força suggerents com per identificar-hi a Frojane600 i Blandiricus686 (i suposar que el Sidila601 seria parent del difunt del text). Ara, s'hi oposa la diferència onomàstica entre Froilo i Froja , tot i que també es coneixen formes com Frugellio i el RAC1 els considera un mateix nom , però amb Froilo com a forma femenina. Resulta curiós que el text no la identifiqui com a tal.

Per el signant (dubtós) Menkuti no es localitzen possibles homònims.

600 1919 1573 2499 5234 2472 1638 2745 421 7233 2857 3314 3427 1618 7114 7115 7116 515 3513 601 1742 7123 1091 686 1926 2851 1035 2670 1111 695 173 6224 7309 5878 6754 2160 3145 6984 2653 3112 6367 3192 1034 7413 171 2439 3580 1436 1892 2820 2908 2937

La cerca de repeticions de grups d'homònims , dóna ,

(D00334) Balderico2851 Benedicto3112 Benedicto3192 Froiane2857 Froila1573 Frugello2745 Mancone3145
(D00271) Benedictus171 Blanderico173
(D00329) Balderigo2670 Benedicto2653
(D00953) Bellus1091 Ferruzo7123 Franconi7114 Sesenanda7115 Sidilani7116
(D00067) Frojane600 Sidila601
(D00068) Blandiricus686 Frojane600
(D00192) Blandiricus686 Frojane600
(D00012) Benedictus171 Blanderico173
(D00104) Baldericus1035 Benedictus1034
(D00720) Benedictus1892 Blandericus5878

Els del (D00953) són prou evidents , per la resta tenim candidats Froja, Blandericus i Benedictus.

Tot i que la teoria de Frojane600 Sidila601 i Blandiricus686 és molt significativa , la diferència de 19 anys que separen els fets entre el Froilo i el Froja sumat a la diferència de noms i a que ambdós consten en documents originals , fa que sembli impossible saltar del Froilo del text al Froja vir inluster del Berguedà un parell de dècades més endavant.

Deixant de banda aquesta possibilitat , les tres parelles de Benet i Blanderic cada una és d'un context geogràfic diferent , (D00012) de Fenollet-898 , (D00104) d'Osona-891|901 i (D00720) de Girona-893. Aquest darrer té la virtud que es tracta de dos preveres com en el text (en els altres no consta cap títol) peró té la dificultat que el Blanderic aquest , un personatge d'una certa rellevància (bon home i futur abat) representa que estarà a començaments de gener al Rosselló. Veient finalment que la darrera parella (D00271)-Narbona-911 són dos propietaris, no sembla possible plantejar cap identificació positiva per ells de forma conjunta. Sí però fer notar que el Blandiricus686 sí és del context del Berguedà i tenint en compte la multiplicitat d'homònims, sembla preferible pensar que es tracta d'ell.

Creat 2019-04-30. Darrera modificació de la pàgina el 01 de May del 2019 a les 10h36