Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : El matrimoni Gamiza i Virgilia ven a l'abadessa Hemmone una casa amb cort al lloc conegut com Engelados en el terme de la vila Campilias de la vall Petrariense del comtat de Ceretania.

Resum : El matrimoni Gamiza i Virgilia ven a l'abadessa Hemmone una casa amb cort al lloc conegut com Engelados en el terme de la vila Campilias de la vall Petrariense del comtat de Ceretania , per deu solidos.

Dates : 913|918-VI-29

Lloc : Cerdanya - Osona

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (13) -

 1. Gamiza,
  1. Ego [...] & vxor mea Virgilia vinditores tibi Hemmone gratia Dei Abbatissa hemtríce per hanc scriptura vindíctionís nostra vindimus tibi in comitatum Ceretania in valle Petrariense in fines de Villa Campilias , in locum que dicitur Engelados vindimus tibi in ibidem loco cassa cum curte & orto
  2. Sig+num Gamiza. Sig+num Virgilia qui hanc carta vindictionem fecimus & firmare rogavimus.
 2. Virgilia,
  1. Ego [...] & vxor mea Virgilia vinditores tibi Hemmone gratia Dei Abbatissa hemtríce per hanc scriptura vindíctionís nostra vindimus tibi in comitatum Ceretania in valle Petrariense in fines de Villa Campilias , in locum que dicitur Engelados vindimus tibi in ibidem loco cassa cum curte & orto
  2. Sig+num Gamiza. Sig+num Virgilia qui hanc carta vindictionem fecimus & firmare rogavimus.
 3. Hemmone, abadessa
  1. Ego [...] & vxor mea Virgilia vinditores tibi Hemmone gratia Dei Abbatissa hemtríce per hanc scriptura vindíctionís nostra vindimus tibi in comitatum Ceretania in valle Petrariense in fines de Villa Campilias , in locum que dicitur Engelados vindimus tibi in ibidem loco cassa cum curte & orto
 4. Karulo, rei
  1. anno XXI. regnante Karulo rege filio Leudoici.
 5. Leudoici, rei
  1. anno XXI. regnante Karulo rege filio Leudoici.
 6. Aurioleus,
  1. Sig+num Aurioleus. Sig+num Ermegildo. Sig+num Trasoado. Sig+num Selvva. Sig+num Gotforte. Signum Boso. Petronius presbiter.
 7. Ermegildo,
  1. Sig+num Aurioleus. Sig+num Ermegildo. Sig+num Trasoado. Sig+num Selvva. Sig+num Gotforte. Signum Boso. Petronius presbiter.
 8. Trasoado,
  1. Sig+num Aurioleus. Sig+num Ermegildo. Sig+num Trasoado. Sig+num Selvva. Sig+num Gotforte. Signum Boso. Petronius presbiter.
 9. Selvva,
  1. Sig+num Aurioleus. Sig+num Ermegildo. Sig+num Trasoado. Sig+num Selvva. Sig+num Gotforte. Signum Boso. Petronius presbiter.
 10. Gotforte,
  1. Sig+num Aurioleus. Sig+num Ermegildo. Sig+num Trasoado. Sig+num Selvva. Sig+num Gotforte. Signum Boso. Petronius presbiter.
 11. Boso,
  1. Sig+num Aurioleus. Sig+num Ermegildo. Sig+num Trasoado. Sig+num Selvva. Sig+num Gotforte. Signum Boso. Petronius presbiter.
 12. Petronius, prevere
  1. Sig+num Aurioleus. Sig+num Ermegildo. Sig+num Trasoado. Sig+num Selvva. Sig+num Gotforte. Signum Boso. Petronius presbiter.
 13. Gentilis, prevere, escrivà
  1. Gentilis presbiter qui hanc carta vindicionem scripsi & + sub die & anno quod supra.

Topònims : (4) -

 1. Ceretania, comtat
  1. Ego [...] & vxor mea Virgilia vinditores tibi Hemmone gratia Dei Abbatissa hemtríce per hanc scriptura vindíctionís nostra vindimus tibi in comitatum Ceretania in valle Petrariense in fines de villa Campilias , in locum que dicitur Engelados

 1. Petrariense, vall
  1. Ego [...] & vxor mea Virgilia vinditores tibi Hemmone gratia Dei Abbatissa hemtríce per hanc scriptura vindíctionís nostra vindimus tibi in comitatum Ceretania in valle Petrariense in fines de villa Campilias , in locum que dicitur Engelados

 1. Campilias, vila
  1. Ego [...] & vxor mea Virgilia vinditores tibi Hemmone gratia Dei Abbatissa hemtríce per hanc scriptura vindíctionís nostra vindimus tibi in comitatum Ceretania in valle Petrariense in fines de villa Campilias , in locum que dicitur Engelados

 1. Engelados, locus
  1. Ego [...] & vxor mea Virgilia vinditores tibi Hemmone gratia Dei Abbatissa hemtríce per hanc scriptura vindíctionís nostra vindimus tibi in comitatum Ceretania in valle Petrariense in fines de villa Campilias , in locum que dicitur

Datació : -

Facta carta vindictionem III. kalendas Julii anno XXI. regnante Karulo rege filio Leudoici.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 21
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : VI-29

Text : -

In nomine Domini. Ego [...] & vxor mea Virgilia vinditores tibi Hemmone gratia Dei Abbatissa hemtríce per hanc scriptura vindíctionís nostra vindimus tibi in comitatum Ceretania in valle Petrariense in fines de villa Campilias , in locum que dicitur Engelados vindimus tibi in ibidem loco cassa cum curte & orto & orreo & ipsas terras qui sunt de ipso casale & exio & regresio suos , cum omnes illorum afrontaciones vindimus tibi ipsa cassa cum curte & orto , & ipsos arbores & ipsas terras ubique invenire potueris qui sunt de ipsa cassa , sic vindimus tibi ab omni integrietate impropter precium solidos X. in rem valentem , & nichil de ipsum precium aput te emtrice non rermansit est ma- nifestum. Ut de ex presenti die & tempore , de quicquid exinde agere facere vel judicare volueris firmam abeas potestatem ab omni integrietatem cum exio & recrescio suo. Sane quod si nos venditores aut hullus homo que contra hanc carta vindicionis venerit ad inrumpendum inferam vel inferam aut partique tue ista omnia quantum immelioratam fuerit dupplo tibi componere faciat , & in antea ista carta vindicionis firmis permaneat.

Facta carta vindictionem III. kalendas Julii anno XXI. regnante Karulo rege filio Leudoici.

Sig+num Gamiza. Sig+num Virgilia qui hanc carta vindictionem fecimus & firmare rogavimus. Sig+num Aurioleus. Sig+num Ermegildo. Sig+num Trasoado. Sig+num Selvva. Sig+num Gotforte. Signum Boso. Petronius presbiter.

Gentilis presbiter qui hanc carta vindicionem scripsi & + sub die & anno quod supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

El signant Selvva segons l'edició consta com Sclivia. La datació de l'any 913 es basa en comptar el regnat del Simple des de l'inici del seu regnat amb Odó datació no emprada en el comtats catalans que prefereixen fer-ho o des de que regnà en solitari (898) o mes extraordinàriament i a Barcelona des del mateix moment que Odó (888).

Identificacions:

La cerca per lemes ( incloent Osona, per l'abadessa i la grafia Trasovado ) de , 23 965 1084 326 Gamiza Virgilia Aurioleus Ermegildo Trasovado Selvva Sclua Gotforte Boso Petronius Gentilis , dóna :

D00334 Ermegillde3147 Virgilia2858 Petrus3172 Auriolo2989 Paterno3149 Peternella3126 Gentiles2086 Quintilane2951 - Osona326
D00006 Pere84 Ameli79 Bosó58 - Osona326
D00028 Pere84 Ermengarda405 Petrus428 - Osona326
D00251 Viarigo2083 Gentiles2086 - Osona326
D00360 Scluvane2517 Gentiles2086 - Osona326
D00288 Gentiles2086 Petrone955 - Osona326
D00257 Gentiles2086 Gotfortes2119 - Osona326
D00370 Gentiles2086 Petrone955 - Osona326
D00024 Pere84 Bosó347 - Osona326
D00023 Pere84 Bosó347 - Osona326
D00365 Gotafredo3412 - Osona326
D00754 Auriolus5662 - Osona326
D00753 Auriolus5662 - Osona326
D00671 Auriolus5662 - Osona326
D00818 Ermegilde6370 - Osona326
D00117 Petroni1109 - Osona326
D00335 Gentiles2086 - Osona326
D00195 Petrus428 - Osona326
D00239 Peter2009 - Osona326
D00355 Petrone955 - Osona326
D00242 Petrone955 - Osona326
D00097 Petrone955 - Osona326
D00171 Petrone955 - Osona326
D00886 Ermegildus1882 - Osona326
D00285 Ermegildus1882 - Osona326
D00289 Ermegildus1882 - Osona326
D00371 Gentiles2086 - Osona326
D00357 Gentiles2086 - Osona326
D00885 Ermegildo6742 - Osona326
D00252 Gentiles2086 - Osona326
D00301 Gentiles2086 - Osona326
D00330 Gentiles2086 - Osona326
D00331 Gentiles2086 - Osona326
D00276 Gotfortes2119 - Osona326
D00390 Gentiles2086 - Osona326
D00910 Paterno813 - Osona326
D00909 Paterno813 - Osona326
D00908 Paterno813 - Osona326
D00703 Bosó347 - Osona326
D00204 Pedrone1708 - Osona326
D00004 Paternus14 - Cerdanya23
D00704 Bosó347 - Osona326
D00325 Scluvane2517 - Osona326
D00771 Godofredus5727 - Cerdanya23
D00143 Trasobadone1301 - Osona326

Els signants es corresponen a Osona, cal pensar doncs que el document fou confeccionat allà.

3512 2354 2858 1120 2650 380 5662 649 2989 1176 2153 2271 2261 3297 2503 6718 2452 1514 2061 1264 6742 1882 6370 3147 1092 3437 924 840 6343 2782 2953 1301 208 2517 6904 2127 3025 1053 2661 6636 5727 2119 3412 2119 3412 986 2715 347 1822 6004 14 6186 1109 955 1708 813 2009 428 3149 6703 3260 3409 2086

Les repeticions de grups d'homònims (excloent la parelal Emma380 i Gentiles2086) , dóna :

(D00334) Auriolo2989 Emma380 Ermegillde3147 Gentiles2086 Paterno3149 Scluva3025 Trasobado2782 Trasobado2953 Trasovad208 Virgilia2858
(D00329) Scluvane2661 Virgilo2650
(D00257) Emma380 Gentiles2086 Gotfortes2119
(D00370) Emma380 Gentiles2086 Petrone955
(D00365) Emma380 Gotafredo3412
(D00276) Emma380 Gotfortes2119
(D00335) Emma380 Gentiles2086 Trasovad208
(D00288) Emma380 Gentiles2086 Petrone955
(D00242) Emma380 Petrone955 Trasoarius1092
(D00909) Emma380 Paterno813
(D00908) Emma380 Paterno813
(D00910) Emma380 Paterno813
(D00360) Gentiles2086 Scluvane2517
(D00371) Emma380 Gentiles2086
(D00390) Emma380 Gentiles2086
(D00357) Emma380 Gentiles2086
(D00869) Petroni6186 Scluvane6636
(D00870) Petroni6186 Scluvane6636
(D00331) Emma380 Gentiles2086
(D00285) Emma380 Ermegildus1882
(D00252) Emma380 Gentiles2086
(D00251) Emma380 Gentiles2086
(D00171) Emma380 Petrone955
(D00289) Emma380 Ermegildus1882
(D00301) Emma380 Gentiles2086
(D00028) Emma380 Petrus428
(D00330) Emma380 Gentiles2086
(D00325) Emma380 Scluvane2517
(D00355) Emma380 Petrone955

La parella Petroni6186 Scluvane6636 dels judicis de Girona del 888 no sembla rellevant.

A partir de Emma i Gentiles trobem al signant Gotfortes2119 en documents de pocs anys abans , Petrone955 propietari que quatre anys abans apareix de levita i escrivà. A partir d'aquests tenim o bé Trasovad208 o Trasoarius1092 que resulten perfectament compatibles en la onomàstica , el rol i el context. També Scluvane2517 és un personatge ben identificat al costat d'Emma (li fa de mandatari uns anys abans). Ermegildus1882 també és un personatge proper a la familia comtal especialment de Guifre-Borell i que aparaeix al costat d'una Emma quatre anys abans i en context proper a santa maria de ripoll , la relació és indirecte però és l'únic Ermegild que té alguna relació documental. Queden per identificar el matrimoni venedor , i els signants Auriolus i Boso.

Creat 2016-06-06. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05