Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Saburida ven al matrimoni Uuistrimiro i Bonafemina el seu setè de tres terres en l'apendici del casteri Terracense del comtat Barchinonense en els llocs d'Agello , Remuninello i Soto.

Resum : Saburida ven al matrimoni Uuistrimiro i Bonafemina el seu setè de tres terres en l'apendici del casteri Terracense del comtat Barchinonense en els llocs d'Agello , Remuninello i Soto , per sis solidos.

Dates : 933-V-15

Lloc : Terrassa

Autor :

Original : Si

Bibliografia : -

Antropònims : (15) -

 1. Saburida, femina
  1. In nomine Domini. Ego Saburida femina vinditrice sum vobis Uuistrimiro & uxori tue Bonafemina emtores.
  2. Per hanc acriptura vindicionis me vinditrix sum vobis terras meas propia in III. locos qui mihi advenerunt per matre mea Biada , sic vindo vobis ipsa mea septena parte , in comitatum Barchinonense in apendicio de castrum Terracense in locum que dicunt in terminio de Agello & ad Remuninello & in ipso Soto. dicunt in terminio de Agello & ad Remuninello & in ipso Soto.
  3. Quantum infra istas afrontaciones includunt sic vindo vobis in ipsa terra ipsa mea setena parte qui mihi advenit de matre mea condam Biada ab omni integrietate cum exio & regressio earum in aderato & definito id sunt precium solidos VI. & nihil exinde non remansit & est manifestum.
  4. Signum Saburida qui hanc vindicionem feci & firmare rogavi.
 2. Uuistrimiro,
  1. In nomine Domini. Ego Saburida femina vinditrice sum vobis Uuistrimiro & uxori tue Bonafemina emtores.
 3. Bonafemina,
  1. In nomine Domini. Ego Saburida femina vinditrice sum vobis Uuistrimiro & uxori tue Bonafemina emtores.
 4. Biada, difunta
  1. terras meas propia in III. locos qui mihi advenerint per mater mea Biada , sic vindo tibi ipsa mea septena parte , in comitatum Barchinonense in apendicio de castri Terracense in locum que dicunt in terminio de Agello & ad Remuninello & in ipso Soto.
  2. Quantum infra istas afrontaciones includunt sic vindo vobis in ipsa terra ipsa mea setena parte qui mihi advenit de matre mea condam Biada ab omni integrietate cum exio & regressio earum in aderato & definito id sunt precium solidos VI. & nihil exinde non remansit & est manifestum.
 5. Oliba,
  1. Et afrontat ipsa una terra que est in terminio de Agello de oriente in terra de Oliba & in ipsa via & de meridie in terra de Uuiliara & de occiduo similiter de Uuiliara & de circio in ipso torrente vel in ipsa arena.
 6. Uuiliara,
  1. Et afrontat ipsa una terra que est in terminio de Agello de oriente in terra de Oliba & in ipsa via & de meridie in terra de Uuiliara & de occiduo similiter de Uuiliara & de circio in ipso torrente vel in ipsa arena.
 7. Muradello,
  1. Et in alia alter terra que est ad ipso Remuninello afrontat de oriente in ipsa penna & in via que inde discurrit & de meridie in terra de Muradello & de Laudemundo vel in ipso valle Zello & de occiduo similiter de Laudemundo & de Iusto & de circio in ipso aquaducto.
 8. Laudemundo,
  1. Et in alia alter terra que est ad ipso Remuninello afrontat de oriente in ipsa penna & in via que inde discurrit & de meridie in terra de Muradello & de Laudemundo vel in ipso valle Zello & de occiduo similiter de Laudemundo & de Iusto & de circio in ipso aquaducto.
 9. Iusto,
  1. Et in alia alter terra que est ad ipso Remuninello afrontat de oriente in ipsa penna & in via que inde discurrit & de meridie in terra de Muradello & de Laudemundo vel in ipso valle Zello & de occiduo similiter de Laudemundo & de Iusto & de circio in ipso aquaducto.
 10. Comparato, difunt
  1. Et ipsa alia terra que est ad ipso Soto afrontat de oriente in ipsa via que inde discurrit & de meridie in terra de fillis condam Comparato & de occiduo in ipsa arena & de circio in ipsa strada.
 11. Karolus, rei
  1. anni IIII. in co hobuit Karolus rex post Oddoni.
 12. Oddoni, rei
  1. anni IIII. in co hobuit Karolus rex post Oddoni.
 13. Adaulfo,
  1. Signum+. Adaulfo. Signum+. Argimiro. Signum+ Auderico.
 14. Argimiro,
  1. Signum+. Adaulfo. Signum+. Argimiro. Signum+ Auderico.
 15. Auderico,
  1. Signum+. Adaulfo. Signum+. Argimiro. Signum+ Auderico.
 16. Oriolus, levita , escrivà
  1. SS. Oriolus levita qui hanc vendicione scripsi & SSS. sub die & anno quod supra.

Topònims : (6) -

 1. Barchinonense, comtat
  1. Per hanc acriptura vindicionis me vinditrix sum vobis terras meas propia in III. locos qui mihi advenerunt per matre mea Biada , sic vindo vobis ipsa mea septena parte , in comitatum Barchinonense in apendicio de castrum Terracense in locum que dicunt in terminio de Agello & ad Remuninello & in ipso Soto.

 1. Terracense, castell
  1. Per hanc acriptura vindicionis me vinditrix sum vobis terras meas propia in III. locos qui mihi advenerunt per matre mea Biada , sic vindo vobis ipsa mea septena parte , in comitatum Barchinonense in apendicio de castrum Terracense in locum que dicunt in terminio de Agello & ad Remuninello & in ipso Soto.

 1. Agello, terme
  1. Per hanc acriptura vindicionis me vinditrix sum vobis terras meas propia in III. locos qui mihi advenerunt per matre mea Biada , sic vindo vobis ipsa mea septena parte , in comitatum Barchinonense in apendicio de castrum Terracense in locum que dicunt in terminio de Agello & ad Remuninello & in ipso Soto.
  2. Et afrontat ipsa una terra que est in terminio de Agello de oriente in terra de Oliba & in ipsa via & de meridie in terra de Uuiliara & de occiduo similiter de Uuiliara & de circio in ipso torrente vel in ipsa arena.
 2. Remuninello, locus
  1. Per hanc acriptura vindicionis me vinditrix sum vobis terras meas propia in III. locos qui mihi advenerunt per matre mea Biada , sic vindo vobis ipsa mea septena parte , in comitatum Barchinonense in apendicio de castrum Terracense in locum que dicunt in terminio de Agello & ad Remuninello & in ipso Soto.
  2. Et in alia alter terra que est ad ipso Remuninello afrontat de oriente in ipsa penna & in via que inde discurrit & de meridie in terra de Muradello & de Laudemundo vel in ipso valle Zello & de occiduo similiter de Laudemundo & de Iusto & de circio in ipso aquaducto.
 3. Soto, locus
  1. Per hanc acriptura vindicionis me vinditrix sum vobis terras meas propia in III. locos qui mihi advenerunt per matre mea Biada , sic vindo vobis ipsa mea septena parte , in comitatum Barchinonense in apendicio de castrum Terracense in locum que dicunt in terminio de Agello & ad Remuninello & in ipso Soto.
  2. Et ipsa alia terra que est ad ipso Soto afrontat de oriente in ipsa via que inde discurrit & de meridie in terra de fillis condam Comparato & de occiduo in ipsa arena & de circio in ipsa strada.
 4. Zello, vall
  1. Et in alia alter terra que est ad ipso Remuninello afrontat de oriente in ipsa penna & in via que inde discurrit & de meridie in terra de Muradello & de Laudemundo vel in ipso valle Zello & de occiduo similiter de Laudemundo & de Iusto & de circio in ipso aquaducto.

Datació : -

Facta ista vindicio idus madii anni IIII. in co hobuit Karolus rex post Oddoni.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 4 post obiit
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : V-15

Text : -

In nomine Domini. Ego Saburida femina vinditrice sum vobis Uuistrimiro & uxori tue Bonafemina emtores. Per hanc acriptura vindicionis me vinditrix sum vobis terras meas propia in III. locos qui mihi advenerunt per matre mea Biada , sic vindo vobis ipsa mea septena parte , in comitatum Barchinonense in apendicio de castrum Terracense in locum que dicunt in terminio de Agello & ad Remuninello & in ipso Soto. Et afrontat ipsa una terra que est in terminio de Agello de oriente in terra de Oliba & in ipsa via & de meridie in terra de Uuiliara & de occiduo similiter de Uuiliara & de circio in ipso torrente vel in ipsa arena. Et in alia alter terra que est ad ipso Remuninello afrontat de oriente in ipsa penna & in via que inde discurrit & de meridie in terra de Muradello & de Laudemundo vel in ipso valle Zello & de occiduo similiter de Laudemundo & de Iusto & de circio in ipso aquaducto. Et ipsa alia terra que est ad ipso Soto afrontat de oriente in ipsa via que inde discurrit & de meridie in terra de fillis condam Comparato & de occiduo in ipsa arena & de circio in ipsa strada. Quantum infra istas afrontaciones includunt sic vindo vobis in ipsa terra ipsa mea setena parte qui mihi advenit de matre mea condam Biada ab omni integrietate cum exio & regressio earum in aderato & definito id sunt precium solidos VI. & nihil exinde non remansit & est manifestum. Quem vero ipsa terra quod ego vobis vindo de meo iure in vestro trado dominio & potestatem abendi vel faciendi quod volueritis liberam in Dei nomine abeatis potestatem.Quod si ego vinditrix aut ullus omo qui contra hanc ista vindicionem venerit pro inrumpendum aut ego venero , non hoc valeat vindicare , set compono aut componat ego vobis ipsas terras in duplo cum omnem suas inmelioracione , & in antea ista vindicio firma permaneat omnique tempore.

Facta ista vindicio idus madii anni IIII. in co hobuit Karolus rex post Oddoni.

Signum Saburida qui hanc vindicionem feci & firmare rogavi. Signum+. Adaulfo. Signum+. Argimiro. Signum+ Auderico (o 1?).

SS. Oriolus (o 1?) levita qui hanc vendicione scripsi & SSS. sub die & anno quod supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Text curiós. Transmissió de bens per via maternal. Esmenta a un aqüeducte a Terrassa.

Remarcar l'abundor de noms (personals i de lloc) acabats amb ello.

La datació depen de la lectura del in co hobuit Karolus rex post Oddoni (cohobuit en l'original i segons Miret) si s'enten com un post obiit mal llegit o formulat l'any podria ser el 901 , si per contra si en considera una forma de cohabitació l'any pot variar entre el 896 (segons l'edició impressa) o fins i tot el 891 si fem cas als indicis de reconeixement local (Sant Cugat/Barcelona) del Simple des del 888. En edició moderna , però , in co hobuit s'interpreta com in quo obiit i per tant comptat a partir de la data de mort del Simple , formulació ben testimoniada en la dècada dels 930 en aquest context (El Archivo Condal de Barcelona en los siglos IX-X. Estudio crítico de sus fondos) D. 102 qua obui, 103 quod obiit, 106 quod obui, o (Diplomatari de la Catedral de Barcelona : documents dels anys 844-1260.) D. 18 quod obiit; context en el qual a més, trobem el mateix matrimoni en altres documents.

El valle zello de l'edició impressa s'enten com un topónim de nom Zello , tot i que també es pot entendre com un diminutiu.

Les tres finques semblen limiten per l'est amb una via i podrien estar disposades al llarg d'una mateixa ruta. La de Soto també limita per el nord amb una strada i per tant estaria situada en l'angle sud-oest del creuament. La de Remuninello al nord limita amb un aqueducte i la d'Agello , per el nord també , amb un torrent i arena.

Identificacions:

La cerca per lemes de , 3 307 Saburida Diustremiro Bona Oliba Uuiliara Muradello Laudemundo Iusto Comparato Adaulfo Argimiro Auderico Oriolus , dóna :

D00224 Guillara1889 Addaulfo229 Oliba1863 Olibane2746 - Barcelona3
D00007 Adolf111 Ataulf108 Maurici159 - Barcelona3
D00006 Gislerà51 - Barcelona3
D00267 Adulfus1996 - Barcelona3
D00327 Argimirus2565 - Barcelona3
D00218 Auderico1816 - Barcelona3
D00364 Guilricus3410 - Barcelona3
D00387 Argimiro3547 - Barcelona3

1070 3148 41 1006 5901 5902 2282 1469 5638 2074 5659 1863 2746 111 108 604 526 368 1889 51 2442 857 625 6546 5337 1808 1432 2260 229 1996 5451 920 2565 3547 1334 358 1816 645 6553 1777 6533 1350 1986 1514 2061 5662 649

La cerca de repeticions de grups d'homònims , dona :

(D00224) Addaulfo229 Guillara1889 Oliba1863 Olibane2746
(D00671) Auriolus5662 Bona5659 Oriolus1514
(D00328) Argimirus2565 Conparato2260 Maurecello857
(D00023) Argemiro358 Oliba368
(D00869) Addaulfo229 Maurecello857
(D00870) Addaulfo229 Maurecello857
(D00669) Conparato2260 Wistrimirus5638
(D00067) Moratellus625 Oliba604
(D00236) Adulfus1996 Olibane2746
(D00007) Adolf111 Ataulf108
(D00334) Olibane2746 Sabrosa3148
(D00068) Auderici645 Aurioli649

Totes les repeticions són de contexts aliens i no semblen ser res més que casualitats.

Creat 2016-02-01. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05