Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Ermengarius patris pignora al matrimoni Raenboldo i Elmelendis dos camps en la vila de Sabodatis de l'agro Stabiliacensi en el pagus Viennese.

Resum : Ermengarius patris pignora al matrimoni Raenboldo i Elmelendis dos camps en la vila de Sabodatis de l'agro Stabiliacensi en el pagus Viennese , per dos solidos.

Dates : 890-XII

Lloc : Vienne

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (11) -

 1. Raenboldo,
  1. Domino fratribus Raenboldo & uxore sua Elmelendis emptores , ego Ermengarius patris impignorator
 2. Elmelendis,
  1. Domino fratribus Raenboldo & uxore sua Elmelendis emptores , ego Ermengarius patris impignorator
 3. Ermengarius, patris
  1. Domino fratribus Raenboldo & uxore sua Elmelendis emptores , ego Ermengarius patris impignorator
  2. Signum Ermengerio patris , qui impignoratione ista fieri & firmare in presente rogavit.
 4. Bertranno,
  1. Signum Bertranno , Ostenno , Johanno , Francono , Raenelmo
 5. Ostenno,
  1. Signum Bertranno , Ostenno , Johanno , Francono , Raenelmo
 6. Johanno,
  1. Signum Bertranno , Ostenno , Johanno , Francono , Raenelmo
 7. Francono,
  1. Signum Bertranno , Ostenno , Johanno , Francono , Raenelmo
 8. Raenelmo,
  1. Signum Bertranno , Ostenno , Johanno , Francono , Raenelmo
 9. Ermengerius, escrivà
  1. Ego Ermengerius , jubente Bernardo , scripsi in die martis , in mense decimbrio , anno primo regnante Ludovico rege.
 10. Bernardo,
  1. Ego Ermengerius , jubente Bernardo , scripsi in die martis , in mense decimbrio , anno primo regnante Ludovico rege.
 11. Ludovico, rei
  1. anno primo regnante Ludovico rege.

Topònims : (4) -

 1. Viennense, pagus
  1. mitto vobis pignus campus II. juris mei , qui sunt siti in pago Viennense , in agro Stabiliacensi , in villa que nominatur Sabodatis ,

 1. Stabiliacensi, agro
  1. mitto vobis pignus campus II. juris mei , qui sunt siti in pago Viennense , in agro Stabiliacensi , in villa que nominatur Sabodatis ,

 1. Sabodatis, vila
  1. mitto vobis pignus campus II. juris mei , qui sunt siti in pago Viennense , in agro Stabiliacensi , in villa que nominatur Sabodatis ,
 1. Sancti Andree, genèric
  1. qui terminat de uno latus & ambis front via publicas , & de alio latus terra Sancti Andree :

Datació : -

scripsi in die martis , in mense decimbrio , anno primo regnante Ludovico rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat :
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes :

Text : -

Domino fratribus Raenboldo & uxore sua Elmelendis emptores , ego Ermengarius patris impignorator , mitto vobis pignus campus II. juris mei , qui sunt siti in pago Viennense , in agro Stabiliacensi , in villa que nominatur Sabodatis , qui terminat de uno latus & ambis front via publicas , & de alio latus terra Sancti Andree : infra as fines & terminationes & exivis , vobis in pignus mitto pro solidos II. , & nos ipso precio recepto de me jure vestra trado potestatem perpetualiter possidendi , donandi seu liceat comutandi. Et si ego ipse aut ullus omo aut ullus ex eredibus meis , qui contra hanc inpignorationem calumniare voluerit , non valeat vidicare quod repetit & insuper sit culpabilis & impleturus , & componat tantum & alium tantum quantum ista impignoratio meliorata valuerit , & in antea firma permaneat cum stipulatione subnixa.

Signum Ermengerio patris , qui impignoratione ista fieri & firmare in presente rogavit. Signum Bertranno , Ostenno , Johanno , Francono , Raenelmo.

Ego Ermengerius , jubente Bernardo , scripsi in die martis , in mense decimbrio , anno primo regnante Ludovico rege.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Un dels pocs exemples explícits de pignoració (del mateix context, (D00755)892-III (Vienne)
El matrimoni Magenardo i Adaldrada pignoren al matrimoni Siihelmus i Eldeverta una terra en la vila de Marcia del pagus Vianense.
).

Identificacions:

Es planteja que el patris Ermengerius que pignora els camps fos el mateix escrivà homònim , però no sembla gaire probable que un escrivà hagi d'empenyorar per valor de dos solidos , ni tampoc res en el text - més enllà de l'inusual titol de patris - així permet aformar-ho.

La cerca per lemes de 518 1775 1803 Raenboldo Elmelendis Ermengarius Bertranno Ostenno Johanno Francono Raenelmo Ermengerius Bernardo , dçona :

D00775 Bernardi3887 Johannes3964 Bernerio3853 Ermengerius6034 - Vienne518
D00446 Johannes3964 Barnoaldus3965 Johannes3988 - Vienne518 Sancti Andree1803
D00748 Bernerio3853 Ermengerius6034 - Vienne518
D00755 Bernerio3853 Ermengerius6034 - Vienne518
D00437 Bernardi3887 Ermengerius6034 - Vienne518
D00793 Bernardi6267 - Vienne518
D00440 Bernerio3853 - Vienne518 Stabiliacense1775
D00501 Bernerio3853 - Vienne518
D00429 Bernerio3853 - Vienne518
D00404 Bernardi2204 - Vienne518
D00787 Bernerio3853 - Vienne518
D00629 Raimboldi5438 - Vienne518
D00760 Joanne6101 - Vienne518

Si descomptem els ben caracteritzats escrivà Bernerio3853 i Ermengerius6034 , sols es troben hipòtesis per el signant Johanno (Johannes3964-6101-3988) i per Raimboldi5438. Joanne6101 és un enviat de Roma i Johannes3988 apareix al costat de l'altra candidat en un mateix document, fet que limita la candidatura al Johannes3964 (podria ser també l'altra , certament , però per convenció, en cas de duplicitat en un mateix document , es preferix el més ben documentat).

5936 4706 767 5438 5405 2004 4859 4712 964 4203 5812 5948 918 5458 3640 4869 5949 2250 4582 3810 5925 3988 3319 4413 969 3964 6215 4654 4051 5585 4406 733 4881 4901 6034 3853 4476

Les repeticions de frups d'homònims , dóna :

(D00775) Bernerio3853 Ermengerius6034 Johannes3964
(D00748) Bernerio3853 Ermengerius6034
(D00755) Bernerio3853 Ermengerius6034
(D00098) Bertrannus964 Francone733 Johannes969
(D00737) Austendus5948 Joanni5949
(D00505) Franco4406 Johannes4413
(D00078) Francone733 Ragambaldo767
(D00564) Ermengerio4712 Ermengerio4859
(D00565) Ermengerio4712 Ermengerio4859

A part de lo vist ja en la cerca per lemes , la única repeticióq que fa pensar es la triada del document (D0098) , però el context es massa alié com per pensar que és altra cosa que una casualitat. S'accepten sols les identitats de : Bernerio3853 Ermengerius6034 Johannes3964 .

Creat 2014-11-14. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05