Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : El matrimoni Saboron i Primitia ven al comte Suniario fill del difunt Wifredo tres cases i camps en el vilar anomenat Spelunca de Saberon i en el cap de la Serra Longa sits en el castell de Clarano del terme de Modeliano del comtat de Menresa.

Resum : El matrimoni Saboron i Primitia ven al comte Suniario fill del difunt Wifredo tres cases i camps en el vilar anomenat Spelunca de Saberon i en el cap de la Serra Longa sits en el castell de Clarano del terme de Modeliano del comtat de Menresa , per cinquanta solidos.

Dates : 916-V-2

Lloc : Manresa

Autor :

Original : Si

Bibliografia : -

Antropònims : (15) -

 1. Saboron,
  1. Ego Saboron & uxori mee Primicia vinditores tibi Suniario comite , filio Wifredo condam , emtores.
  2. Sig+num Saberon , Sig+num Primicia , qui hanc vinditione fecimus & testes firmare rogavimus
 2. Primicia,
  1. Ego Saboron & uxori mee Primicia vinditores tibi Suniario comite , filio Wifredo condam , emtores.
  2. Sig+num Saberon , Sig+num Primicia , qui hanc vinditione fecimus & testes firmare rogavimus
 3. Suniario, comte
  1. Ego Saboron & uxori mee Primicia vinditores tibi Suniario comite , filio Wifredo condam , emtores.
 4. Wifredo, difunt
  1. Ego Saboron & uxori mee Primicia vinditores tibi Suniario comite , filio Wifredo condam , emtores.
 5. Martino,
  1. adfrontat ipse campus de orientis in terra Martino , de meridie in terra Bonaldo , ab occiduo vel cerci in vias que pergunt ubique ;& ipse alius campus adfrontat de oriente in beneficio de te emtore comite , a meridie in terra Todaldo , ab occiduo vel circi in vias que pergunt ubique.
 6. Bonaldo,
  1. adfrontat ipse campus de orientis in terra Martino , de meridie in terra Bonaldo , ab occiduo vel cerci in vias que pergunt ubique ;& ipse alius campus adfrontat de oriente in beneficio de te emtore comite , a meridie in terra Todaldo , ab occiduo vel circi in vias que pergunt ubique.
 7. Todaldo,
  1. adfrontat ipse campus de orientis in terra Martino , de meridie in terra Bonaldo , ab occiduo vel cerci in vias que pergunt ubique ;& ipse alius campus adfrontat de oriente in beneficio de te emtore comite , a meridie in terra Todaldo , ab occiduo vel circi in vias que pergunt ubique.
 8. Carulo, rei
  1. anno XVIIII. regnante Carulo rege , filio Leodevici.
 9. Leodevici,
  1. anno XVIIII. regnante Carulo rege , filio Leodevici.
 10. Wimgarius,
  1. Sig+num Wimgarius. Sig+num Ella. Sig+num Fredatius. Sig+num Elias. Sig+num Wadamirus.
 11. Ella,
  1. Sig+num Wimgarius. Sig+num Ella. Sig+num Fredatius. Sig+num Elias. Sig+num Wadamirus.
 12. Fredatius,
  1. Sig+num Wimgarius. Sig+num Ella. Sig+num Fredatius. Sig+num Elias. Sig+num Wadamirus.
 13. Elias,
  1. Sig+num Wimgarius. Sig+num Ella. Sig+num Fredatius. Sig+num Elias. Sig+num Wadamirus.
 14. Wadamirus,
  1. Sig+num Wimgarius. Sig+num Ella. Sig+num Fredatius. Sig+num Elias. Sig+num Wadamirus.
 15. Miro, prevere , escrivà
  1. Miro presbiter , qui hanc vinditione scripsi & SSS. sub die anno quod supra.

Topònims : (5) -

 1. Menresa, comtat
  1. Per hanc scripturam vinditionis nostre vindimus tibi casas III. cum curtes & ortos cum suos pomiferos , cum exios & regresios , & sunt ipsas casas & curtes & ortos & ipsas terras in comitatu Menresa , in terminio Modeliano , in castro Clarano , in ipso villare que dicunt ad ipsa Spelunca de Saberon

 1. Modeliano, terme , locus
  1. Per hanc scripturam vinditionis nostre vindimus tibi casas III. cum curtes & ortos cum suos pomiferos , cum exios & regresios , & sunt ipsas casas & curtes & ortos & ipsas terras in comitatu Menresa , in terminio Modeliano , in castro Clarano , in ipso villare que dicunt ad ipsa Spelunca de Saberon
  2. sunt ipses campus in caput de Serra Longa , in locum Modeliano , in castro Clairano ,

 1. Clarano, castell
  1. Per hanc scripturam vinditionis nostre vindimus tibi casas III. cum curtes & ortos cum suos pomiferos , cum exios & regresios , & sunt ipsas casas & curtes & ortos & ipsas terras in comitatu Menresa , in terminio Modeliano , in castro Clarano , in ipso villare que dicunt ad ipsa Spelunca de Saberon
  2. sunt ipses campus in caput de Serra Longa , in locum Modeliano , in castro Clairano ,

 1. Spelunca de Saberon, vilar
  1. Per hanc scripturam vinditionis nostre vindimus tibi casas III. cum curtes & ortos cum suos pomiferos , cum exios & regresios , & sunt ipsas casas & curtes & ortos & ipsas terras in comitatu Menresa , in terminio Modeliano , in castro Clarano , in ipso villare que dicunt ad ipsa Spelunca de Saberon
 2. Serra Longa, capud
  1. sunt ipses campus in caput de Serra Longa , in locum Modeliano , in castro Clairano ,

Datació : -

Facta ista vinditione VI. nonas madii , anno XVIIII. regnante Carulo rege , filio Leodevici.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 19
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : V-2

Text : -

In nomine Domini. Ego Saboron & uxori mee Primicia vinditores tibi Suniario comite , filio Wifredo condam , emtores. Per hanc scripturam vinditionis nostre vindimus tibi casas III. cum curtes & ortos cum suos pomiferos , cum exios & regresios , & sunt ipsas casas & curtes & ortos & ipsas terras in comitatu Menresa , in terminio Modeliano , in castro Clarano , in ipso villare que dicunt ad ipsa Spelunca de Saberon , & adfrontat ipsas casas & curtes & ortos de oriente vel meridie in rio qui exinde discurrit , ab occiduo vel cerci in terra erma ; & sunt ipses campus in caput de Serra Longa , in locum Modeliano , in castro Clairano , & adfrontat ipse campus de orientis in terra Martino , de meridie in terra Bonaldo , ab occiduo vel cerci in vias que pergunt ubique ;& ipse alius campus adfrontat de oriente in beneficio de te emtore comite , a meridie in terra Todaldo , ab occiduo vel circi in vias que pergunt ubique. Quantum in istas adfrontationes includunt vindimus tibi ipsa casas & curtes & ortos & terras ab ondem integritatem propter precium solidos L. , quod tu emtor nobis dedisti & nos vinditores de presente manibus nostris recepimus & nihilque de ipso precium aput te emtore non remansit est manifestum. Quem veri predictas casas & curtes & ortos & terras de nostro iure in tuo tradimus per habendi , vindendi , donandi sive comutandi ut quidquid exinde agere , facere vel iudicare volueris in Dei nomine habeas potestate. Quod si nos vinditores aut ullus homo suposita persona qui contra hanc vindicione venerit ad inrumpendum inferam vel inferam tibi aut partique tue quantum ad eo tempore inmelioratum fuerit dupla tibi omnem perpetim abitura & in antea ista vinditio firmis & stabilis permaneat.

Facta ista vinditione VI. nonas madii , anno XVIIII. regnante Carulo rege , filio Leodevici.

Sig+num Saberon , Sig+num Primicia , qui hanc vinditione fecimus & testes firmare rogavimus. Sig+num Wimgarius. Sig+num Ella. Sig+num Fredatius. Sig+num Elias. Sig+num Wadamirus.

(Chrismó) Miro presbiter , qui hanc vinditione scripsi & SSS. sub die anno quod supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Identificacions :

La cerca per lemes de 504 1355 1129 Saboron Primicia Suniario Wifredo Martino Bonaldo Todaldo Wimgarius Ella Fredatius Elias Wadamirus Miro , dóna :

D00192 Guifré3 Martí94 Moratellus625 Heliani1654 Miró480 - Clairano1129

4041 650 41 183 3357 2907 2819 2379 5913 894 316 5835 3196 3175 1317 5556 3265 30 241 1746 1365 2315 1960 306 1654 1683 1116 902 1529 1003 3505 2492 2146 617 1550 1382 2643 6263 3422 3267 1887 1131 3002 1321 2973 1413 2703 919 2577 1392 1139 2561 3559 1196 1097 2693 3445 2936 1138 863 28 221 220

El càlcul de grups repetits d'homònims , dóna :

(D00334) Bonaldo3175 Bonaldo3196 Martino2819 Martino2907 Miro2693 Mirone2936 Sunyer183 Wadamiro2973 Wadamiro3002
(D00329) Gualdamiro2643 Miro2561 Miro2577
(D00224) Miró220 Miró221 Valdemirus1887
(D00015) Elias241 Miró220 Miró221
(D00327) Mirone863 Sunyer183
(D00153) Elias1365 Sunyer183
(D00154) Elias1365 Sunyer183
(D00160) Elias1365 Wadamiro1413
(D00335) Miro2693 Sunyer183
(D00005) Etella30 Miró28 Saborone41
(D00339) Ello3265 Vademaro3267
(D00724) Elias2315 Miró220
(D00341) Gudemirus617 Vademaro3267

Descartades les repeticions de judicis multitudinaris com els de Vallfogona o Mocoro , i sent Manresa un contxet poc documentat encara , sols les repeticions a partir del comte Sunifred semblen tenir una certa verssemblança , ja que tres del signants ( Mirone863 , Elias1365 i Wadamiro1413 ) corresponen a canonges de Barcelona que apareixen al costat del comte a Barcelona i Girona - es pot pensar que potser foren enviats a Manresa a fer la compra , ja que el comte no signa i dos d'ells ho fan al final i el tercer és qui escriu l'acta.

Tot i que especulativa , s'accepta aquesta hipòtesi i a més dels comtes , s'identifiquen a : Mirone863 , Elias1365 i Wadamiro1413.

Creat 2014-10-15. Darrera modificació de la pàgina el 15 de July del 2019 a les 16h12