Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : El matrimoni Toderedus i Gisilo venen conjuntament al bisbe Godemare una terra en la vila de Terrad en el terme de Vigo del comtat d'Ausona.

Resum : El matrimoni Toderedus i Gisilo venen conjuntament al bisbe Godemare una terra en la vila de Terrad en el terme de Vigo del comtat d'Ausona , per set solidos i sis denarios.

Dates : 890-XII-3

Lloc : Osona

Autor :

Original : Si

Bibliografia : -

Antropònims : (12) -

 1. Toderedus,
  1. Ego Toderedus & uxor mea Gisilo , vinditores tibi Godemare episcopo , emtore.
  2. Si+gnum Toderedus. Si+gnum Gisilo , qui simul hanc vindicionem fecimus & testes rogavimus firmare.
 2. Gisilo,
  1. Ego Toderedus & uxor mea Gisilo , vinditores tibi Godemare episcopo , emtore.
  2. Si+gnum Toderedus. Si+gnum Gisilo , qui simul hanc vindicionem fecimus & testes rogavimus firmare.
 3. Godemare, bisbe
  1. Ego Toderedus & uxor mea Gisilo , vinditores tibi Godemare episcopo , emtore.
  2. Et afrontat i[...]rra : de parte orientis in terra de te ipso emtore , & de meridie subiungit in terra de Anserigo & de Desiderado , ab occi[,,,] anectitur similit[..] de te ipso emtore , a circique parte afrontat in terra de predicto Desiderado & Anserigo.
 4. Anserigo,
  1. Et afrontat i[...]rra : de parte orientis in terra de te ipso emtore , & de meridie subiungit in terra de Anserigo & de Desiderado , ab occi[,,,] anectitur similit[..] de te ipso emtore , a circique parte afrontat in terra de predicto Desiderado & Anserigo.
 5. Desiderado,
  1. Et afrontat i[...]rra : de parte orientis in terra de te ipso emtore , & de meridie subiungit in terra de Anserigo & de Desiderado , ab occi[,,,] anectitur similit[..] de te ipso emtore , a circique parte afrontat in terra de predicto Desiderado & Anserigo.
 6. Oddone, rei
  1. anno IIII. regnante Oddone rege.
 7. Ogelino,
  1. Si+gnum Ogelino. Si+gnum Felix. Si+gnum Domenico. Si+gnum Guldemare. Si+gnum Ademiro.
 8. Felix,
  1. Si+gnum Ogelino. Si+gnum Felix. Si+gnum Domenico. Si+gnum Guldemare. Si+gnum Ademiro.
 9. Domenico,
  1. Si+gnum Ogelino. Si+gnum Felix. Si+gnum Domenico. Si+gnum Guldemare. Si+gnum Ademiro.
 10. Guldemare,
  1. Si+gnum Ogelino. Si+gnum Felix. Si+gnum Domenico. Si+gnum Guldemare. Si+gnum Ademiro.
 11. Ademiro,
  1. Si+gnum Ogelino. Si+gnum Felix. Si+gnum Domenico. Si+gnum Guldemare. Si+gnum Ademiro.
 12. Ansefredus, prevere , escrivà
  1. SSS. Ansefredus presbiter , qui hanc vindicionem scripsit & SSS. sub die & anno quod supra.

Topònims : (3) -

 1. Ausona, comtat
  1. Per hanc scriptura vindicionis vindimus tibi in comitatu Ausona , infra terminos de Vigo , in villa que nominant Terrad[..] , terra culta qui nobis advenit de ruptura.

 1. Vigo, terme
  1. Per hanc scriptura vindicionis vindimus tibi in comitatu Ausona , infra terminos de Vigo , in villa que nominant Terrad[..] , terra culta qui nobis advenit de ruptura.

 1. Terrad, vila
  1. Per hanc scriptura vindicionis vindimus tibi in comitatu Ausona , infra terminos de Vigo , in villa que nominant Terrad[..] , terra culta qui nobis advenit de ruptura.

Datació : -

Facta ista scriptura vindicionis III. nonas decembrii , anno IIII. regnante Oddone rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 4
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : XII-3

Text : -

In nomin Domini. Ego Toderedus & uxor mea Gisilo , vinditores tibi Godemare episcopo , emtore. Per hanc scriptura vindicionis vindimus tibi in comitatu Ausona , infra terminos de Vigo , in villa que nominant Terrad[..] , terra culta qui nobis advenit de ruptura. Et est ipsa terra plus minus modiatas II. ad annona siminandum. Et afrontat i[...]rra : de parte orientis in terra de te ipso emtore , & de meridie subiungit in terra de Anserigo & de Desiderado , ab occi[,,,] anectitur similit[..] de te ipso emtore , a circique parte afrontat in terra de predicto Desiderado & Anserigo. [...]imus tibi ipsa terra quantum infra istas afrontaciones includunt , ab omni integritate , in aderato & definito pre[...] solidos VII. & denarios VI. , quod tu emtor [...]disti & nos vinditores manibus nostris recepimus , & nicilque de ipso precio aput te emtore non r[...] est manif[.]stum. Qu[...] omnia terra de nostro iure in tuo tradimus dominio & potestatem abendi , vindendi , donandi se[...] comutandi , & qui[...] ex[...] , agere volueris abeas potestatem ab omni integrietate , cim exio vel regressio suo. Sane quod si nos vinditores [...] homo suposita persona qui contra hanc vindicione venerit ad inrumpendum , inferat seu inferamus , aut partique tue dupla tibi perpetim abitura , & in antea ista vindicio firmis permaneta omnique tempore.

Facta ista scriptura vindicionis III. nonas decembrii , anno IIII. regnante Oddone rege.

Si+gnum Toderedus. Si+gnum Gisilo , qui simul hanc vindicionem fecimus & testes rogavimus firmare. Si+gnum Ogelino. Si+gnum Felix. Si+gnum Domenico. Si+gnum Guldemare. Si+gnum Ademiro.

SSS. Ansefredus presbiter , qui hanc vindicionem scripsit & SSS. sub die & anno quod supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Formulació curiosa i inhabitual : Et est ipsa terra plus minus modiatas II. ad annona .siminandum. , subiungit in terra de Anserigo & de Desiderado , ab occi[,,,] anectitur similit

Identificacions:

La cerca per lemes de 326 27 405 Toderedus Gisilo Godemare Anserigo Desiderado Ogelino Felix Domenico Guldemare Ademiro Ansefredus , dóna :

D00334 Domenica3199 Godemare3031 Domenico3198 Ademiro3234 Ademira2874 Domenico3215 Domenico3143 Godemare3186 Domenico2785 Domenicha1910 - Osona326
D00028 Gotmar71 Desiderius423 - Osona326
D00736 Gotmar71 Desiderius423 - Osona326 Vic27 Terratas405
D00390 Gotmar71 Desiderius423 - Osona326
D00024 Ademirus366 Domenicho353 - Osona326 Vic27
D00023 Ademirus366 Domenicho353 - Osona326 Vic27
D00250 Gisilone2071 - Osona326 Vic27
D00212 Gotmaro1735 - Osona326
D00034 Atemiro471 - Osona326
D00180 Felix1603 - Osona326
D00704 Domenicho353 - Osona326
D00773 Gotmar71 - Osona326
D00724 Gotmar71 - Osona326
D00592 Gotmar71 - Vic27
D00026 Gotmar71 - Osona326 Vic27

2625 2253 1158 3441 2870 2071 2925 3414 3435 2647 71 5907 423 2133 3062 2938 1440 423 690 245 15 3272 1984 3177 325 3433 694 2576 1168 522 810 2637 2843 1603 2433 2659 2164 2510 638 243 3444 280 353 3198 2785 3143 3215 518 3305 250 2643 1887 366 2862 2350 2109 1166 3234 1340 3471 3340 1381 3012 943 6089 705 1897 6145 1047

Les repeticions de grups d'homònims , dóna :

(D00334) Adalamiro2862 Ademiro3234 Agilane2843 Altemiro3012 Altemiro3340 Chixilone2925 Desiderio2938 Desiderio3062 Disiderio3177 Domenico2785 Domenico3143 Domenico3198 Domenico3215 Ichilo2870
(D00329) Agilane2637 Cixilo2647 Felici2659 Gualdamiro2643 Teuderedo2625
(D00390) Desiderius423 Gotmar71
(D00736) Desiderius423 Gotmar71
(D00028) Desiderius423 Gotmar71
(D00756) Altimiro6089 Dessiderius1984
(D00023) Ademirus366 Domenicho353
(D00024) Ademirus366 Domenicho353
(D00015) Desiderius245 Dominicus250 Felix243 Felix280
(D00372) Cixilo3435 Felix3444 Teudredus3441
(D00224) Altimirus1897 Desiderio1440 Valdemirus1887
(D00727) Altimirus1897 Ansericus5907
(D00075) Agila694 Desiderius690
(D00124) Ademaro1166 Agila1168

Descomptant les repeticions del judicis de Vallfogona i Mocorono, a part del bisbe Gotmar71 i de Desiderius423 , identificats en força documents, la resta semblen poc probables. Es planteja si la parella Altimiro6089 i Dessiderius1984 del document (D00756) es podria tractar del Desiderius423 i del Ademiro del text , al no compartir un context geogràfic ben localitzat , es descarta tal possibilitat. Queda sols la parella Ademirus366 i Domenicho353 dels documents (D00034) i (D00024) fets vuit anys més tard , l'escrivà Ademirus366 sí podria tractar-se del signant del text, el segon és més dubtos, tota vegada que és un propietari en el castell de Taradell , amb tot , la proximitat relativa entre vic i taradell fa que sí sembli possible que es tractés de la mateixa persona. Les altres repeticions, en tractar-se de contexts diversos semblen poc rellevants.

Creat 2014-09-10. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05