Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : El matrimoni Alexandre i Costancia ven al matrimoni Deusadjuva i Leda una casa intramurs de la ciutat de Vienna a Cedrio Subteriore.

Resum : El matrimoni Alexandre i Costancia ven al matrimoni Deusadjuva i Leda una casa intramurs de la ciutat de Vienna a Cedrio Subteriore , per quatre solidos.

Dates : 891-VIII

Lloc : Vienne

Autor :

Original : Si

Bibliografia : -

Antropònims : (14) -

 1. Deusadjuva,
  1. Domino frater Deusadjuva & uxore sua Leda , emtores, ego Alexander & conjux mea Costancia , venditores.
 2. Leda,
  1. Domino frater Deusadjuva & uxore sua Leda , emtores, ego Alexander & conjux mea Costancia , venditores.
 3. Alexander,
  1. Domino frater Deusadjuva & uxore sua Leda , emtores, ego Alexander & conjux mea Costancia , venditores.
  2. Signum Alexander. Signum Costancia , qui vindicione ista fieri vel firmare rogaverunt.
 4. Costancia,
  1. Domino frater Deusadjuva & uxore sua Leda , emtores, ego Alexander & conjux mea Costancia , venditores.
  2. Signum Alexander. Signum Costancia , qui vindicione ista fieri vel firmare rogaverunt.
 5. Plateldis,
  1. Constat nos ad die presente vendimus vobis casarico juris nostri , qui est infra murus civitatis Vienna , sibi subtus Cedrio Subteriore , qui terminat de tres partes quinctanas publicas, in alio fronte terra Plateldis ;
 6. Ermengerio,
  1. Signum Ermengerio. Signum Bernart. Signum Odelart. Signum Juanes. Signum Udelgerio. Signum Umbert. Signum Erlolf.
 7. Bernart,
  1. Signum Ermengerio. Signum Bernart. Signum Odelart. Signum Juanes. Signum Udelgerio. Signum Umbert. Signum Erlolf.
 8. Odelart,
  1. Signum Ermengerio. Signum Bernart. Signum Odelart. Signum Juanes. Signum Udelgerio. Signum Umbert. Signum Erlolf.
 9. Juanes,
  1. Signum Ermengerio. Signum Bernart. Signum Odelart. Signum Juanes. Signum Udelgerio. Signum Umbert. Signum Erlolf.
 10. Udelgerio,
  1. Signum Ermengerio. Signum Bernart. Signum Odelart. Signum Juanes. Signum Udelgerio. Signum Umbert. Signum Erlolf.
 11. Umbert,
  1. Signum Ermengerio. Signum Bernart. Signum Odelart. Signum Juanes. Signum Udelgerio. Signum Umbert. Signum Erlolf.
 12. Erlolf,
  1. Signum Ermengerio. Signum Bernart. Signum Odelart. Signum Juanes. Signum Udelgerio. Signum Umbert. Signum Erlolf.
 13. Bernerius, escrivà
  1. Ego Bernerius rogatus vindicione ista scripsi , datavi die martis , in mense agusto , in anno primo regnante Ludvici regis.
 14. Ludvici, rei
  1. anno primo regnante Ludvici regis.

Topònims : (2) -

 1. Vienna, ciutat
  1. Constat nos ad die presente vendimus vobis casarico juris nostri , qui est infra murus civitatis Vienna , sibi subtus Cedrio Subteriore ,

 1. Cedrio Subteriore, genèric
  1. Constat nos ad die presente vendimus vobis casarico juris nostri , qui est infra murus civitatis Vienna , sibi subtus Cedrio Subteriore ,

Datació : -

datavi die martis , in mense agusto , in anno primo regnante Ludvici regis.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 1
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : VIII dimarts

Text : -

(Chrismó) Domino frater Deusadjuva & uxore sua Leda , emtores, ego Alexander & conjux mea Costancia , venditores. Constat nos ad die presente vendimus vobis casarico juris nostri , qui est infra murus civitatis Vienna , sibi subtus Cedrio Subteriore , qui terminat de tres partes quinctanas publicas, in alio fronte terra Plateldis ; infra as terminaciones , unacum omnem suprapositum vel exivis , quicquid de parte genitore meo , vel de genetrice mea , vel de quacunque ingenio ad nos legibus obvenit vel obvenire debet usque in[.]xquisitum vel adinquirendum est , totum sub integro vobis vendimus , & accepimus de vos precium pro ipso curtilo vel pro suum suprapositum solidos IIII. , & ipso curtilo supra inscripto de nostra jure in vestra tradimus potestatem perpetualiter , ad possidendum, ad abendi , vendendi , donandi , perdonandi , seu liceat comutandi , vel quicquid exinde facere volueritis liberam abeatis potestatem. Et si quis contra anc vindicione ista aliqua calumnia conare vel inquietare voluerit , non valeat evindicare quod repetit , set insuper sit culpabilis , & impleturus unacum fisco tantum & alium tantum quantum ipse curtilus eo tempore melioratus valuerat , & ec omnis presens vindicio ista firma permaneat, stipulacione subnixa.

Signum Alexander. Signum Costancia , qui vindicione ista fieri vel firmare rogaverunt.

Signum Ermengerio. Signum Bernart. Signum Odelart. Signum Juanes. Signum Udelgerio. Signum Umbert. Signum Erlolf.

(Chrismó) Ego Bernerius rogatus vindicione ista scripsi , datavi die martis , in mense agusto , in anno primo regnante Ludvici regis.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Identificacions:

La cerca per lemes de 518 Deusadjuva Leda Alexander Costancia Plateldis Ermengerio Bernart Odelart Juanes Udelgerio Umbert Erlolf Bernerius , dóna :

D00440 Bernerio3853 - Vienne518
D00429 Bernerio3853 - Vienne518
D00501 Bernerio3853 Erlolfo3791 - Vienne518
D00755 Ermengerius6034 Bernerio3853 - Vienne518
D00748 Ermengerius6034 Bernerio3853 - Vienne518
D00446 Johannes3988 Johannes3964 Udelradus3963 Barnoaldus3965 - Vienne518
D00437 Odolardi3884 Bernardi3887 Ermengerio3883 - Vienne518
D00404 Bernardi2204 - Vienne518
D00760 Joanne6101 - Vienne518
D00426 Alexandri3772 - Vienne518
D00434 Alexandri3772 - Vienne518
D00449 Alexandri3772 - Vienne518
D00431 Alexandri3772 - Vienne518
D00425 Alexandri3772 - Vienne518
D00587 Alexandri3772 - Vienne518
D00443 Alexandri3772 - Vienne518
D00455 Alexandri3772 - Vienne518

L'Alexandri3773 a priori , s'ha de descartar , ja que és el futur arquebisbe de la ciutat , ja entrat en segle X , altra cosa és que fos un familiar , atesa la raresa del nom. El Bernerio3853 en canvi sí sembla ser el cap dels escrivans conegut en la ciutat. A partir d'ell , encara que el seu rol el fa aparèixer en documents sense que hagi d'implicar una relació amb els figurants , l'Erlolfo3791 sembla compatible si bé més de deu anys posterior; l'Ermengerius6034 és un dels seus escrivans , ja conegut a l'any següent , l'altre Ermengerio3883 també és un signant compatible però gaire bé vint anys més tard. El Joanne6101 no s'avé, tota vegada que es tracta d'un bisbe enviat per el papa formós l'any següent. El document (D00446) és el de l'elecció del bisbe Ragamfridus a la ciutat , vuit anys més tard i sí sembla que el Joannes del text sigui el o el prevere Johannes3964 o el testimoni Johannes3988 ; també el levita Udelradus3963 sembla compatible amb el Odelart del text , més difícil sembla acceptar l'equiparació Barnoaldus3965 amb el Bernart signant. En canvi , el document (D00437) fet això sí , dinou anys més tard , sí presenta tres signants compatibles : Odolardi3884 , Bernardi3887 , Ermengerio3883 coincidència que proposa dues reunificacions , la de Ermengerio3883-6034 i la de Odolardi3884-3963. El Bernardi2204 del document (D00404) és un alt oficial i no sembla adequada la seva presència en una compra venda particular , especialment tenint una alternativa en el Bernardi3887.

5750 6034 3883 4859 4712 3887 4713 4317 3724 4971 5821 3784 4639 3711 4150 5709 4687 4206 3934 4113 5499 4745 4361 3662 3864 2204 4190 5519 4760 5532 4604 4709 4305 4001 3863 3884 4333 4815 4110 539 4114 4525 4537 3882 3578 5219 5580 3319 969 4051 4654 4582 3810 5925 5328 3622 3609 5318 4635 3791 4928 4121 5800 5712 4885 3853

Les repeticions de grups d'homònims , dóna :

(D00437) Adalgerio3882 Bernardi3887 Ermengerio3883 Odolardi3884
(D00748) Bernerio3853 Ermengerius6034
(D00755) Bernerio3853 Ermengerius6034
(D00501) Bernerio3853 Erlolfo3791
(D00400) Adalgeri3578 Bernardi2204 Umberto3609
(D00547) Bernar4709 Bernoar4713 Ermengerio4712
(D00427) Bernardi2204 Bernardus3784 Joannis3810
(D00564) Bernar4709 Ermengerio4712 Ermengerio4859
(D00660) Adalgarius5219 Bernardo4687
(D00700) Arlulfum5800 Bernardi2204
(D00684) Bernardus5709 Erlulfi5712
(D00542) Bernardo3864 Johanno4654
(D00611) Bernardi4190 Umbertus5318
(D00462) Adalgeri3578 Johanni4051
(D00403) Adalgeri3578 Umberto3622
(D00468) Adalgerio4114 Bernardo4113
(D00529) Bernardi2204 Joannes4582
(D00540) Bernardus4639 Unbertus4635

Els documents de Vienne confirmen els resultats de la cerca per lemes , mentre que la resta de repeticions són totes de contexts aliens i no semblen ser altra cosa que coincidències basades en la proliferació de Bernats i en la possibilitat de tractar l'Udulgerio del text com un Adalger , especialment , l'escrivà Adalgeri3578 de Roergue.

Es reunifiquen doncs Ermengerio3883-6034 i Odolardi3884-3963 , i s'accepten les identificacions de Bernerio3853 , Erlolfo3791 , Bernardi3887 , i entre els dos Joannes compatibles , s'elegeix el prevere Johannes3964 per la titulació.

Creat 2014-07-03. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05