Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : El matrimoni Lidila i Adeleva ven a Sanllane una vinya en el lloc de Bineas de la vila de Billanoba del pagus Orgelletano.

Resum : El matrimoni Lidila i Adeleva ven a Sanllane , altrament conegut com Barnaldus , una vinya en el lloc de Bineas de la vila de Billanoba del pagus Orgelletano , per vuit solidos.

Dates : 891-IV-9

Lloc : Urgell

Autor :

Original : Si

Bibliografia : -

Antropònims : (10) -

 1. Lidila,
  1. Ego Lidila & uxor mea Adeleva benditores tibi emtore nostro Sallane , qui alium nomen nuncupat Barnaldus.
  2. qui adfrontat de una parte in binea de nos vinditores & de alia in vinea Onorati & de subteriore parte in strata & de superiore vero parte in serra.
  3. Sig+num Lidilani. Sig+num Adeleva , qui hac carta bindiccionis fecimus & testes firmare rogabimus.
 2. Adeleva,
  1. Ego Lidila & uxor mea Adeleva benditores tibi emtore nostro Sallane , qui alium nomen nuncupat Barnaldus.
  2. qui adfrontat de una parte in binea de nos vinditores & de alia in vinea Onorati & de subteriore parte in strata & de superiore vero parte in serra.
  3. Sig+num Lidilani. Sig+num Adeleva , qui hac carta bindiccionis fecimus & testes firmare rogabimus.
 3. Sallane,
  1. Ego Lidila & uxor mea Adeleva benditores tibi emtore nostro Sallane , qui alium nomen nuncupat Barnaldus.
  2. qui adfrontat de una parte in binea de nos vinditores & de alia in vinea Onorati & de subteriore parte in strata & de superiore vero parte in serra.
 4. Onorati,
  1. qui adfrontat de una parte in binea de nos vinditores & de alia in vinea Onorati & de subteriore parte in strata & de superiore vero parte in serra.
 5. Oddonem, rei
  1. anno IIII. regnante Oddonem regem.
 6. Beloni,
  1. Sig+num Beloni. Sig+num Ansefredi. Sig+num Ananies. Sig+num Wisandi.
 7. Ansefredi,
  1. Sig+num Beloni. Sig+num Ansefredi. Sig+num Ananies. Sig+num Wisandi.
 8. Ananies,
  1. Sig+num Beloni. Sig+num Ansefredi. Sig+num Ananies. Sig+num Wisandi.
 9. Wisandi,
  1. Sig+num Beloni. Sig+num Ansefredi. Sig+num Ananies. Sig+num Wisandi.
 10. Egila, escrivà
  1. Egila rogitus , qui ahc carta bindiccionis scripsi & SSS. die & anno quo supra.

Topònims : (3) -

 1. Orgelletano, pagus
  1. Constat nos tibi aliquid bindere deberemus sicut & vindimus binea in pao Orgelletano , in billa que dicitur Billanoba in loco quod dicitur ad Bineas ,

 1. Billanoba, vila
  1. Constat nos tibi aliquid bindere deberemus sicut & vindimus binea in pao Orgelletano , in billa que dicitur Billanoba in loco quod dicitur ad Bineas ,

 1. Bineas, locus
  1. Constat nos tibi aliquid bindere deberemus sicut & vindimus binea in pao Orgelletano , in billa que dicitur Billanoba in loco quod dicitur ad Bineas ,

Datació : -

Facta carta bindiccionis V. idus aprilis anno IIII. regnante Oddonem regem.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 4
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : IX-9

Text : -

(Crismó) In nomine Domini. Ego Lidila & uxor mea Adeleva benditores tibi emtore nostro Sallane , qui alium nomen nuncupat Barnaldus. Constat nos tibi aliquid bindere deberemus sicut & vindimus binea in pao Orgelletano , in billa que dicitur Billanoba in loco quod dicitur ad Bineas , qui adfrontat de una parte in binea de nos vinditores & de alia in vinea Onorati & de subteriore parte in strata & de superiore vero parte in serra. Bindimus bobis ipsa binea cum sua superposita ab omni integritate in aderato & definito precio quod inter nos placuit adque combenit solidos VIII. in res balentem , quod tu emtor nobis de disti & nos benditores de presente manibus nostris recepimus , est manifestum. Quem bero ipsa vinea ad nos benditores tradita & ad te emtore refestum. Quem bero ipsa vinea ad nos benditores tradita & at te emtorem recepta abeas , teneas & possideas & ad propria bindices omnique tempore. Si quis sane , quod fieri minime credimus esse benturum , quod si nos benditores aut aliquis de filiis , de fratribus aut de eredibus nostris vel quislibet omo qui te Sallane pro ipsa binea te inquietaberit aut nos inquitaberimus , inferam bel infera tibi aut partique tue ipsa binea superius nominata duplam tibi prepetim abenda , & in abantea ista carta bindiccionis firmis permaneat.

Facta carta bindiccionis V. idus aprilis anno IIII. regnante Oddonem regem.

Sig+num Lidilani. Sig+num Adeleva , qui hac carta bindiccionis fecimus & testes firmare rogabimus. Sig+num Beloni. Sig+num Ansefredi. Sig+num Ananies. Sig+num Wisandi.

Egila rogitus , qui ahc carta bindiccionis scripsi & SSS. die & anno quo supra.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Destaca l'inhabitual ad te emtore refestum.

Identificacions:

Text amb noms o molt comuns (Belo,wisandus, egila) o molt infreqüents(lidila, adeleva). La cerca per lemes de 22 50 1529 Lidila Adeleva Sallane Barnaldus Onorati Beloni Ansefredi Ananies Wisandi Egila , dóna :

D00334 Bellone1755 Egilo3222 Anno782 Egilo2809 Achila2965 Wisandus961 Egilo3049 Igila2113 Engoliga3090 Amunna2978 Onorata2781 Bella3067 Sanlane2883 Agilane2843 Sunlone2988 - Vinea1529
D00335 Bellone1755 Anno782 Wisandus961 - Vinea1529
D00224 Bellus388 Wisandus961 - Urgell22
D00067 Egila606 Bernardus626 - Urgell22
D00124 Agila1168 - Urgell22
D00192 Wisandi1651 - Urgell22
D00267 Barnardus2235 - Urgell22
D00332 Igila2706 - Urgell22
D00333 Igila2706 - Urgell22
D00115 Bellus1091 - Urgell22
D00212 Animius1738 - Urgell22
D00369 Eminium3426 - Urgell22
D00006 Bernat46 - Urgell22
D00139 Agila694 - Urgell22

S'ignoren els dos primers , dels judici de Vallfogona i la seva Vinea a Osona.

2883 1091 1755 3356 388 5670 854 2614 455 1071 287 1047 3286 3248 582 1651 981 5511 1025 1190 3403 1200 961 886 2113 692 2809 2427 553 1491 1055 372 325 2965 2576 3433 810 2637 2843 1168 694 1016 1606 2706

Les repeticions de grups d'homònims , dóna :

(D00334) Achila2965 Agilane2843 Bellone1755 Egilo2809 Igila2113 Sanlane2883 Wisandus961
(D00329) Agilane2637 Bellus2614
(D00335) Bellone1755 Wisandus961
(D00342) Ananias3248 Ananias3286
(D00651) Bellus388 Wisandus961
(D00328) Agila2576 Bellus2614
(D00325) Bellone1755 Wisandus961
(D00199) Bellus388 Wisandus961
(D00224) Bellus388 Wisandus961
(D00301) Bellus388 Wisandus961

Totes les repeticions són de contexts aliens.

Es podria donar el cas a partir del document (D00067)899|900-XII-1 (Berguedà)
Nantigis consagra Sant Sadurni, Sant Hilari i Sta Maria de La Quar.
que el Lidila del text (segons el RAC és l'únic Lidila conegut) fos un Sidila601 i que el Barnaldus fos un Bernardus626 i llavors veure l'Egila del text com l'Egila606 , i identificar tres dels edificadors berguedans de l'any 899 , però són masses suposicions com per ser acceptable , atès que tampoc hi ha cap altre lligam entre ells. Es donen tots els figurants com noves identitats.

Creat 2014-07-01. Darrera modificació de la pàgina el 26 de April del 2022 a les 20h11