Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Giraldum bisbe Matiscensis bescanvia amb el prevere Fredenandum una terra en la vila Lipiaco de l'agro Baiodacense del pagus Lugdunense per una vinya a Crotel en l'agro Turniaco del mateix pagus.

Resum : Giraldum bisbe Matiscensis bescanvia de la part de Sancti Vincentii una terra en la vila Lipiaco de l'agro Baiodacense del pagus Lugdunense per una vinya en el mateix pagus a Crotel en l'agro Turniaco amb el prevere Fredenandum.

Dates : [893-923]

Lloc : Mâçon

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (7) -

 1. Giraldum, bisbe
  1. In Dei nomine , placuit atque convenit inter venerabilem Giraldum , episcopum Sancte Matiscensis ecclesie , necnon & ab alia parte Fredenandum presbiterum , ambis illorum partibus aptificantibus , convenit ut vineas inter se commutare deberent , quod ita fecerunt.
  2. Inprimis donat atque commutat Geraldus episcopus de suo beneficio , ex ratione Sancti Vincentii , qui est in pago Lugdunense , in agro Baiodacense , in villa Lipiaco.
  3. Infra istas terminationes & perticationes donat atque commutat domnus Geraldus episcopus , pro hoc quod ad supradictam casam Dei suisque auctoribus , Fredenando presbitero jure proprietario perhabendi ad integrum.
  4. Infra istas terminationes & perticationes , donat atque commutat per rem sibi superius nominatam acceptam partibus Geraldo episcopo , ad ipsam casam Dei Sancti Vincentii que auctoribus , perpetuis temporibus habendam.
  5. S. Geraldi episcopi. S. Bernardi. S. Adalberti. S. Leotardi. S. Ardradi.
 2. Fredenandum, prevere
  1. In Dei nomine , placuit atque convenit inter venerabilem Giraldum , episcopum Sancte Matiscensis ecclesie , necnon & ab alia parte Fredenandum presbiterum , ambis illorum partibus aptificantibus , convenit ut vineas inter se commutare deberent , quod ita fecerunt.
  2. Infra istas terminationes & perticationes donat atque commutat domnus Geraldus episcopus , pro hoc quod ad supradictam casam Dei suisque auctoribus , Fredenando presbitero jure proprietario perhabendi ad integrum.
  3. E contra donat in compensatione hujus rei meriti atque commutat Fredenandus presbiter vineam que est in Crotel , in pago Lugdunense , in agro Turniaco.
 3. Bernardi,
  1. S. Geraldi episcopi. S. Bernardi. S. Adalberti. S. Leotardi. S. Ardradi.
 4. Adalberti,
  1. S. Geraldi episcopi. S. Bernardi. S. Adalberti. S. Leotardi. S. Ardradi.
 5. Leotardi,
  1. S. Geraldi episcopi. S. Bernardi. S. Adalberti. S. Leotardi. S. Ardradi.
 6. Ardradi,
  1. S. Geraldi episcopi. S. Bernardi. S. Adalberti. S. Leotardi. S. Ardradi.
 7. Karolo, rei
  1. Hactum est hoc regnante Karolo rege.

Topònims : (9) -

 1. Matiscensis, bisbat
  1. In Dei nomine , placuit atque convenit inter venerabilem Giraldum , episcopum Sancte Matiscensis ecclesie , necnon & ab alia parte Fredenandum presbiterum ,

 1. Sancti Vincentii, casadei
  1. Inprimis donat atque commutat Geraldus episcopus de suo beneficio , ex ratione Sancti Vincentii , qui est in
  2. Infra istas terminationes & perticationes , donat atque commutat per rem sibi superius nominatam acceptam partibus Geraldo episcopo , ad ipsam casam Dei Sancti Vincentii que auctoribus , perpetuis temporibus habendam.
 1. Lugdunense, pagus
  1. Inprimis donat atque commutat Geraldus episcopus de suo beneficio , ex ratione Sancti Vincentii , qui est in pago Lugdunense , in agro Baiodacense , in villa Lipiaco.
  2. E contra donat in compensatione hujus rei meriti atque commutat Fredenandus presbiter vineam que est in Crotel , in pago Lugdunense , in agro Turniaco.

 1. Baiodacense, agro
  1. Inprimis donat atque commutat Geraldus episcopus de suo beneficio , ex ratione Sancti Vincentii , qui est in pago Lugdunense , in agro Baiodacense , in villa Lipiaco.

 1. Lipiaco, vila
  1. Inprimis donat atque commutat Geraldus episcopus de suo beneficio , ex ratione Sancti Vincentii , qui est in pago Lugdunense , in agro Baiodacense , in villa Lipiaco.
 2. Sancti Martini, genèric
  1. Terminatur a mane via publica , a medio die terra Sancti Martini , a sero terra Sancti Petri , a circio via publica ,
 3. Sancti Petri, genèric
  1. Terminatur a mane via publica , a medio die terra Sancti Martini , a sero terra Sancti Petri , a circio via publica ,
 1. Turniaco, agro
  1. E contra donat in compensatione hujus rei meriti atque commutat Fredenandus presbiter vineam que est in Crotel , in pago Lugdunense , in agro Turniaco.

 1. Crotel, genèric
  1. E contra donat in compensatione hujus rei meriti atque commutat Fredenandus presbiter vineam que est in Crotel , in pago Lugdunense , in agro Turniaco.

Datació : -

Hactum est hoc regnante Karolo rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat :
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes :

Text : -

In Dei nomine , placuit atque convenit inter venerabilem Giraldum , episcopum Sancte Matiscensis ecclesie , necnon & ab alia parte Fredenandum presbiterum , ambis illorum partibus aptificantibus , convenit ut vineas inter se commutare deberent , quod ita fecerunt. Inprimis donat atque commutat Geraldus episcopus de suo beneficio , ex ratione Sancti Vincentii , qui est in pago Lugdunense , in agro Baiodacense , in villa Lipiaco. Terminatur a mane via publica , a medio die terra Sancti Martini , a sero terra Sancti Petri , a circio via publica , habet in longo perticas XII. , de lato in uno fronte perticas V. , in alio fronte perticas IIII. Infra istas terminationes & perticationes donat atque commutat domnus Geraldus episcopus , pro hoc quod ad supradictam casam Dei suisque auctoribus , Fredenando presbitero jure proprietario perhabendi ad integrum. E contra donat in compensatione hujus rei meriti atque commutat Fredenandus presbiter vineam que est in Crotel , in pago Lugdunense , in agro Turniaco. Terminatur a mane de ipsa hereditate , a medio die via publica , a sero & a circio de ipsa hereditate , habet in longo perticas XIIII. & in quisquo fronte perticas VIII. Infra istas terminationes & perticationes , donat atque commutat per rem sibi superius nominatam acceptam partibus Geraldo episcopo , ad ipsam casam Dei Sancti Vincentii que auctoribus , perpetuis temporibus habendam. Nec tamen firmitate interposita ah hac die & deinceps hoc quod unusquisque accepit habeat , & faciat unusquisque de sua parte quod voluerit.

S. Geraldi episcopi. S. Bernardi. S. Adalberti. S. Leotardi. S. Ardradi.

Hactum est hoc regnante Karolo rege.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Identificacions:

El bisbe de Matisco , Gerard2194 , és ben conegut

La cerca per lemes de Giraldum Fredenandum Bernardi Adalberti Leotardi Ardradi , filtran el bisbe , dóna :

D00700 Gerardi2194 Bernardi2204 Ardradus4122
D00470 Bernartdo3724 Gerardi2194 Ardradus4122
D00262 Geraldi2206 Gerardi2194 Bernardi2204
D00695 Gerardi2194 Ardradus4122
D00533 Adalbertus4594 Bernartdo3724 Gerardi2194
D00698 Andradus5403 Gerardi2194
D00687 Andradus5403 Gerardi2194
D00667 Andradus5403 Gerardi2194
D00576 Leidrado4947 Leidrado4949 Ardradus4122
D00549 Girardus4076 Bernardo4206 Bernardi2204
D00661 Aderberto5608 Girardus4076 Geroldus537 Bernardo4687
D00617 Girardi5360 Adalardi4253 Girardi5361
D00334 Artrudes3341 Geireldes2877 Leutardo3118
D00534 Bernardo3934 Girardus4076 Bernerado734
D00078 Leotardo730 Bernardo715 Bernerado734
D00653 Girardus4076 Bernardo4687 Adalbertus5569
D00267 Gerardus1228 Barnardus2235 Adalbaldus2239
D00496 Bernardus4150 Bernardo4361 Bernar4305
D00741 Aderberto5608 Adalardi4253 Girardus4076
D00752 Heldradus5446 Leotardo730 Bernerado734
D00480 Aderberto5608 Eldoardi4238
D00531 Bernardus5061 Adalbertus5085
D00475 Gerardus5517 Bernardo4113
D00645 Gerardus5517 Bernardi5519
D00472 Bernardus4150 Wandaldrudis4139
D00715 Leotardo5853 Bernardo4687
D00649 Altrut5536 Wandaldrudis4139
D00579 Bernart4971 Adalbert4980
D00672 Bernardi4190 Girardi5674
D00479 Girardus4076 Bernardi4190
D00623 Andradus5403 Bernardi2204
D00692 Adalbertus5770 Ardradi5777
D00663 Gerardus5517 Bernardi4190
D00630 Heldradus5446 Bernardo715
D00468 Bernardo4113 Girardus4076
D00212 Gerardo1727 Adalbaldus1066
D00540 Gerardus4638 Bernardus4639
D00632 Bernardus5453 Eldoardus1839

2194 2204 3724 4594 5588 4937 4980 5770 5569 5392 5390 5283 4648 5853 730 3118 4074 5740 5736 4774 6002 5743 4122 5777 5546 6051 5954 5317

La cerca de grups d'homònims repetits , dóna :

(D00700)[899-927] (Mâçon)
Alterat? El bisbe Geraldum bescanvia amb el matrimoni Arlulfum i Eldesent terres en el pagus Matisconense.
Ardradus4122 Bernardi2204 Gerardi2194
(D00533)907-IV-7 (Mâçon)
Geraldus bisbe Matiscensis , renova la prestaria feta al venerable Bodonis de l'alou que donà Leutaldus per l'ànima del seu pare.
Adalbertus4594 Bernartdo3724 Gerardi2194
(D00470)804|898|[902-904]-V (Mâçon)
Alterat. A Matisconense , el bisbe Geiraldus dóna una terra en precària a Bodo i el seu germà Rodberto.
Ardradus4122 Bernartdo3724 Gerardi2194
(D00695)906-[IV-XII] (Mâçon)
Alterat? A l'església de Sancti Eugendi els bisbes Austerius Lugdunensis i Geraldus Matiscencis dirimeixen sobre la propietat del delme de la capella de Sancti Vincentii al curtile de Sancti Albani de la vila de Gerii.
Ardradus4122 Gerardi2194
(D00262)909|910-IX-11 (Borgonya - Bourges)
Alterat? Fundació abadia de Cluny. Guillelmus dono Dei comte i duc, en la ciutat de Bituricae, dóna en testament públic la vila de Clugniacum al monestir dels sants apòstols Petri et Pauli.
Bernardi2204 Gerardi2194
(D00692)895-V (Lió)
Alterat? El matrimoni Andefredus i Rarborgis cedeix a l'església de Sancti Martini Saviniacensis presidida per l'abat Adalbertus terres en la vila de Seziaco i Felice Vulpe de la vall Bevronica del pagus Lugdunensi.
Adalbertus5770 Ardradi5777

L'abat de l'any 895 Adalbertus5770 no sembla compatible amb prevere de l'any 907 Adalbertus4594, i per tan es pot pensar que la parella del document (D00692)895-V (Lió)
Alterat? El matrimoni Andefredus i Rarborgis cedeix a l'església de Sancti Martini Saviniacensis presidida per l'abat Adalbertus terres en la vila de Seziaco i Felice Vulpe de la vall Bevronica del pagus Lugdunensi.
és sols una coincidència. L'Ardradus4122 sembla ferm. Entre els dos Bernats documentats amb el bisbe el Bernardi2204 té mes semblança amb la grafia però el Bernartdo3724 hi figura com a preposit i apareix un cop al costat d'un Ardradus (any 904?) i l'altra al costat d'un Adalbertus (any 907).

No sembla possible produir cap identificació positiva per el Leotardo del text.

S'accepten doncs: Adalbertus4594 Bernartdo3724 Gerardi2194 i Ardradus4122

Creat 2014-06-17. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05