Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Alterat. L'abat Rainulfus cedeix unes terres i comparteix una vinya en la vila de Treballis del territori Narbonense.

Resum : Alterat. L'abat Rainulfus cedeix unes terres en la vila de Treballis del territori Narbonense per construir-hi uns molins i comparteix una vinya.

Dates : 892-VII

Lloc : Carcassona

Autor :

Original : Si

Bibliografia : -

Text original a: TELMA D.1802

Antropònims : (13) -

 1. Rainulfus, abat
  1. Rainulfus [...] Babtiste qui est super [...] fluvio Duregio
  2. Rainulfus inmeritus abba hanc cartam fieri volui & subscripsi.
 2. Karolus, rei
  1. sive donamus vobis terram molinos edificandum sive I. vinea [...] quam abemus per preceptum quod solus fecit dominus Karolus rex.
 3. Eliane, prevere
  1. ipsa vinea abet afrontaciones de circio in terra Eliane presbitero & abet dextros CX., & de aquilonis afrontat in semitario qui discurrit ad Sanctum Julianum & abet dextros [...]. , & de altano in terra Leutardo vel de fratres suos & abet dextros CX. , & de meridie afrontat in ipso rego & abet dextros [...] ;
 4. Leutardo,
  1. ipsa vinea abet afrontaciones de circio in terra Eliane presbitero & abet dextros CX., & de aquilonis afrontat in semitario qui discurrit ad Sanctum Julianum & abet dextros [...]. , & de altano in terra Leutardo vel de fratres suos & abet dextros CX. , & de meridie afrontat in ipso rego & abet dextros [...] ;
 5. Odone, rei
  1. anno V. regnante Odone rege.
 6. Unifredus, monjo
  1. Unifredus monachus. Bosco monachus. Amicus monachus. Jheremias monachus. Trasimirus monachus. Aicfredus monachus. Elmoinus. Isimbardus monachus.
 7. Bosco, monjo
  1. Unifredus monachus. Bosco monachus. Amicus monachus. Jheremias monachus. Trasimirus monachus. Aicfredus monachus. Elmoinus. Isimbardus monachus.
 8. Amicus, monjo
  1. Unifredus monachus. Bosco monachus. Amicus monachus. Jheremias monachus. Trasimirus monachus. Aicfredus monachus. Elmoinus. Isimbardus monachus.
 9. Jheremias, monjo
  1. Unifredus monachus. Bosco monachus. Amicus monachus. Jheremias monachus. Trasimirus monachus. Aicfredus monachus. Elmoinus. Isimbardus monachus.
 10. Trasimirus, monjo
  1. Unifredus monachus. Bosco monachus. Amicus monachus. Jheremias monachus. Trasimirus monachus. Aicfredus monachus. Elmoinus. Isimbardus monachus.
 11. Aicfredus, monjo
  1. Unifredus monachus. Bosco monachus. Amicus monachus. Jheremias monachus. Trasimirus monachus. Aicfredus monachus. Elmoinus. Isimbardus monachus.
 12. Elmoinus,
  1. Unifredus monachus. Bosco monachus. Amicus monachus. Jheremias monachus. Trasimirus monachus. Aicfredus monachus. Elmoinus. Isimbardus monachus.
 13. Isimbardus, monjo
  1. Unifredus monachus. Bosco monachus. Amicus monachus. Jheremias monachus. Trasimirus monachus. Aicfredus monachus. Elmoinus. Isimbardus monachus.

Topònims : (5) -

 1. Narbonense, territori
  1. in territorio Narbonense infra terminos de villa Treballis sive & [...] ara ec sive donamus vobis terram molinos edificandum sive I. vinea

 1. Treballis, vila
  1. in territorio Narbonense infra terminos de villa Treballis sive & [...] ara ec sive donamus vobis terram molinos edificandum sive I. vinea
 2. Baptiste, genèric
  1. Babtiste qui est super [...] fluvio Duregio
 3. Duregio, riu
  1. Babtiste qui est super [...] fluvio Duregio
 4. Sanctum Julianum, genèric
  1. ipsa vinea abet afrontaciones de circio in terra Eliane presbitero & abet dextros CX., & de aquilonis afrontat in semitario qui discurrit ad Sanctum Julianum & abet dextros [...]. , & de altano in terra Leutardo vel de fratres suos & abet dextros CX. , & de meridie afrontat in ipso rego & abet dextros [...] ;

Datació : -

Facta donatio [...] julii anno V. regnante Odone rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 5
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : VII

Text : -

[..] Rainulfus [...] Babtiste qui est super [...] fluvio Duregio [...]mus jure proprietario & [..] in territorio Narbonense infra terminos de villa Treballis sive & [...] ara ec sive donamus vobis terram molinos edificandum sive I. vinea [...] quam abemus per preceptum quod solus fecit dominus Karolus rex. Que ipsa vinea [...] de circio & de altano in terra [...] ipsos donatores & ipsa afrontacio abet dextros CCCCXLIIII. &t de meridie &t de aquilonis quantum in terra vel in molino quod [...] proprietario. Quantum in istas IIIIor afrontaciones includunt vel ipsi dextri donamus vobis ad molinos edificandum sive ad [...] ad alia labore faciendum ad medias , & dum ipsos molinos [...] de eremo traxeritis [..]solere & constructos feceritis ipsos molinos [...] anno in vestra potestate tenere faciatis , & postea ipsos molinos equaliter dividere fecesimus , & ipsa vinea abet afrontaciones de circio in terra Eliane presbitero & abet dextros CX., & de aquilonis afrontat in semitario qui discurrit ad Sanctum Julianum & abet dextros [...]. , & de altano in terra Leutardo vel de fratres suos & abet dextros CX. , & de meridie afrontat in ipso rego & abet dextros [...] ; & dum ipsa vinea advineata fuerit , uno anno quale vos eligere volueritis , fruges quales ibidem Deus dederit ab integro abeatis [...] ipsa vinea equaliter dividere faciamus , vos abeatis medietatem per vestrum laborem , & nos alia medietatem , & si necesse [...] tunc nos vindere faciatis sicut bonis omnibus preciatum fuerit , & si nos non voluerimus emere , non abeatis licentiam [...] nec donandi nec comutandi nisi ad nos aut cujus nos jusserimus. Quod si ego donator aut aliquis de eredibus nostris aut [...] omo ex adverso veniens aut posita persona fuerit qui contra hanc donacione venerit aut ego venero ad inrumpendum [...] tunc vobis componere faciam solidos V. & in antea nostra donatio firmis & stabilis permaneat.

Facta donatio [...] julii anno V. regnante Odone rege.

Rainulfus inmeritus abba hanc cartam fieri volui & subscripsi.

Unifredus monachus. Bosco monachus. Amicus monachus. Jheremias monachus. Trasimirus monachus. Aicfredus monachus. Elmoinus. Isimbardus monachus.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Text fragmentari. Interessant per el tipus de tracte , que contempla la construcció de molins i la partició d'una vinya i la prohibició de la seva venda a tercers.

Identificacions:

El riu Duregio es suposa ser el mateix que el Duranno esmentat en altres documents.

El rei Carles que s'esmenta es suposa ser el mateix Carles que es recordat en altres documents del monestir.

La cerca per lemes de : 4 317 525 1088 Rainulfus Eliane Leutardo Unifredus Bosco Amicus Jheremias Trasimirus Aicfredus Elmoinus Isimbardus , dóna :

(D00178)906-II-19 (Carcassona)
Execució del testament del comte Aifredo. La comtessa Adalindes dóna el vilar de S. Martini al monestir de Sancti Joannis del castell Malasti, en territori Carcassense.
Rainulfus449 Aifredo1588 Aifredo1589 - Sancti Joannis525 Duranno1088
(D00034)898-XII (Tolosa)
Judici entre Odó comte de Tolosa i Rainulf abat del monestir de Sant Joan (castri Malasti) per la propietat del termini de Magnanaco.
Rainulfus449 - Sancti Joannis525
(D00018)898|903-V (Rosselló?)
El comte Radulf i Ridlindis donen la vila de Peciliano a La Grassa.
Heles306 - Narbona4 Carcassona317
(D00116)902-V-15 (Conflent)
Trasoarius marmessor del seu germà Uuadaldo i Sesenanda dónen la vila de Campolongo a l'abat Uuitizane del monestir de Sanctae Mariae Urbionensis.
Aimo1100 - Narbona4 Carcassona317
(D00585)[854-863] (Al Andalus - Gal·lia)
Historia translationis Sancti Vincentii levitae et martyris , ex Hispania in Castrense Galliae monasterium.
Aimó158 Helia5021 - Carcassona317
(D00220)908-XI-3 (Gòtia - Laon)
Alterat. Carles el Simple, a precs de Witiza abat de Sanctae Mariae Urbionensis confirma les proteccions reials al monestir.
Aifredo1588 Unfrid99 - Narbona4 Carcassona317
(D00006)[840-893] ()
Alterat. Vita Sancti Theodardi
Eligi78 - Narbona4 Carcassona317
D00224 Guifre-Borrell308 Trasemirus1459 Ennecone901 Aicfredus1861 Hemmo1874 - Narbona4
D00007 Germain98 Eulogi115 Aimó158 Unfrid99 - Narbona4
D00048 Elias529 Isemberto530 Unfrid99 - Narbona4 Carcassona317

Les repeticions de grups d'homònims , dóna :

(D00178) Aifredo1589 Rainulfus449
(D00334) Egfredo2930 Eigofredo3219 Leutardo3118
(D00424) Aigofredus3756 Elias3754
(D00464) Eliani4070 Isembertus4067
(D00224) Aicfredus1861 Trasemirus1459
(D00211) Isimberto1721 Leutardo1724
(D00078) Eliane725 Leotardo730

Tret del document (D00178)906-II-19 (Carcassona)
Execució del testament del comte Aifredo. La comtessa Adalindes dóna el vilar de S. Martini al monestir de Sancti Joannis del castell Malasti, en territori Carcassense.
, tots són de contexts aliens i sense una especial relació amb el monestir; i encara en aquest cas , no sembla factible identificar el monjo Aifred del text com el fill homònim del comte Acfred. Tret de l'abat Rainulfus , es consideren com noves totes les altres identitats.

Creat 2013-12-02. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05