Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Document perdut. El matrimoni Domenicho i Quisildes vengué a Bosone una terra en el vilar de Gaudila en el terme dels castell Taradelense del comtat Ausona.

Resum : Document perdut. El matrimoni Domenicho i Quisildes vengué a Bosone una terra en el vilar de Gaudila en el terme dels castell Taradelense del comtat Ausona , actuà com a notari Algerandus.

Dates : 893-II-23

Lloc : Osona

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (9) -

 1. Boso,
  1. Quia ego Boso sic iuro de ipsas scripturas quod peritas abeo in inparui , quo mihi fecerunt homine nomines Ermoario & sua uxore Farelde & condam Dominicho & sua uxore Quisilde , in comitatum Ausona , in termino Taradelense , in ipso villare de Gaudila
  2. Et sic fecit Domenicho chondam cartula vindictionis ad homine nomine Boso , de omnem suam hereditatem quod habebat in comitatum Ausona infra fines de castro Taradelense vel in vilare Gaudila
  3. Et vidimus ipsas scripturas traditas in potestate de isto Bosone & tradidi eas iam dicto Dominicho & sua uxore , & Ermoario & sua uxore . illorum spontanea voluntate in potestate de isto Bosone.
 2. Domenicho,
  1. id est cartula vindictionis de omnem illarum hereditatem quod abebant in iam dicto comitatum vel termine vel villa , id est terras & domum de Dominicho , cultum vel incultum
  2. & erat insertum in ipsa cartula quod Domenichus mihi fecit in suo dodarum VII. kalendas marcias , anno VI regnante Hodone rege.
  3. Et erat ibidem in notarius in ipsa cartula de Dominicho , Algerandus , & erant ibidem audientes Elderico , Argemiro , Gaudila & Elnias , signa facientes.
  4. Quia nos supra scripti testes scimus , & bene in veritate sapemus , & oculis nostris vidimus , & aures audimus , & vel presente eramus ad ea ira dum erant homines nomine Domenicho condam & sua uxore Quisildes , & Ermoario & sua uxore Farelde , in comitatum Ausona , in terminio Taradelense , in villare de Gaudila.
  5. Et sic fecit Domenicho chondam cartula vindictionis ad homine nomine Boso , de omnem suam hereditatem quod habebat in comitatum Ausona infra fines de castro Taradelense vel in vilare Gaudila
  6. Et vidimus testes nos ipsas scripturas firmatas & signum impresas de homine nomine Dominico & sua uxore , de omnem illorum hereditatem de iam dicto villare quod superius ressonat , quantum ibidem abebant , vendebant hereditatem per illorum comparatione
  7. Et resonabat in ipsa scriptura de Dominico in suo dodarum VII. kalendas marcii , anno VI. regnante Hodone rege.
  8. Et vidimus ipsas scripturas traditas in potestate de isto Bosone & tradidi eas iam dicto Dominicho & sua uxore , & Ermoario & sua uxore . illorum spontanea voluntate in potestate de isto Bosone.
 3. Quisildes,
  1. Quia nos supra scripti testes scimus , & bene in veritate sapemus , & oculis nostris vidimus , & aures audimus , & vel presente eramus ad ea ira dum erant homines nomine Domenicho condam & sua uxore Quisildes , & Ermoario & sua uxore Farelde , in comitatum Ausona , in terminio Taradelense , in villare de Gaudila.
 4. Odó, rei
  1. anno VI regnante Hodone rege.
  2. Et resonabat in ipsa scriptura de Dominico in suo dodarum VII. kalendas marcii , anno VI. regnante Hodone rege.
 5. Algerandus, notari
  1. Et erat ibidem in notarius in ipsa cartula de Dominicho , Algerandus , & erant ibidem audientes Elderico , Argemiro , Gaudila & Elnias , signa facientes.
 6. Eldericho, testimoni
  1. Et erat ibidem in notarius in ipsa cartula de Dominicho , Algerandus , & erant ibidem audientes Elderico , Argemiro , Gaudila & Elnias , signa facientes.
  2. Et erant ibidem firmatores Eldericho , Elnias , Gaudila , Argemiro , signa facientes , & resonabat ibidem in notarius Algerandus.
 7. Argemiro, testimoni
  1. Et erat ibidem in notarius in ipsa cartula de Dominicho , Algerandus , & erant ibidem audientes Elderico , Argemiro , Gaudila & Elnias , signa facientes.
  2. Et erant ibidem firmatores Eldericho , Elnias , Gaudila , Argemiro , signa facientes , & resonabat ibidem in notarius Algerandus.
 8. Gaudila, testimoni
  1. Et erat ibidem in notarius in ipsa cartula de Dominicho , Algerandus , & erant ibidem audientes Elderico , Argemiro , Gaudila & Elnias , signa facientes.
  2. Et erant ibidem firmatores Eldericho , Elnias , Gaudila , Argemiro , signa facientes , & resonabat ibidem in notarius Algerandus.
 9. Elnias, testimoni
  1. Et erant ibidem Et erat ibidem in notarius in ipsa cartula de Dominicho , Algerandus , & erant ibidem audientes Elderico , Argemiro , Gaudila & Elnias , signa facientes.
  2. Et erant ibidem firmatores Eldericho , Elnias , Gaudila , Argemiro , signa facientes , & resonabat ibidem in notarius Algerandus.

Topònims : (3) -

 1. Osona, comtat
  1. Quia ego Boso sic iuro de ipsas scripturas quod peritas abeo in inparui , quo mihi fecerunt homine nomines Ermoario & sua uxore Farelde & condam Dominicho & sua uxore Quisilde , in comitatum Ausona , in termino Taradelense , in ipso villare de Gaudila
  2. Quia nos supra scripti testes scimus , & bene in veritate sapemus , & oculis nostris vidimus , & aures audimus , & vel presente eramus ad ea ira dum erant homines nomine Domenicho condam & sua uxore Quisildes , & Ermoario & sua uxore Farelde , in comitatum Ausona , in terminio Taradelense , in villare de Gaudila.
  3. Et sic fecit Domenicho chondam cartula vindictionis ad homine nomine Boso , de omnem suam hereditatem quod habebat in comitatum Ausona infra fines de castro Taradelense vel in vilare Gaudila

 1. Taradelense, castell
  1. Quia ego Boso sic iuro de ipsas scripturas quod peritas abeo in inparui , quo mihi fecerunt homine nomines Ermoario & sua uxore Farelde & condam Dominicho & sua uxore Quisilde , in comitatum Ausona , in termino Taradelense , in ipso villare de Gaudila
  2. Quia nos supra scripti testes scimus , & bene in veritate sapemus , & oculis nostris vidimus , & aures audimus , & vel presente eramus ad ea ira dum erant homines nomine Domenicho condam & sua uxore Quisildes , & Ermoario & sua uxore Farelde , in comitatum Ausona , in terminio Taradelense , in villare de Gaudila.
  3. Et sic fecit Domenicho chondam cartula vindictionis ad homine nomine Boso , de omnem suam hereditatem quod habebat in comitatum Ausona infra fines de castro Taradelense vel in vilare Gaudila

 1. Gaudila, vilar
  1. Quia ego Boso sic iuro de ipsas scripturas quod peritas abeo in inparui , quo mihi fecerunt homine nomines Ermoario & sua uxore Farelde & condam Dominicho & sua uxore Quisilde , in comitatum Ausona , in termino Taradelense , in ipso villare de Gaudila
  2. Quia nos supra scripti testes scimus , & bene in veritate sapemus , & oculis nostris vidimus , & aures audimus , & vel presente eramus ad ea ira dum erant homines nomine Domenicho condam & sua uxore Quisildes , & Ermoario & sua uxore Farelde , in comitatum Ausona , in terminio Taradelense , in villare de Gaudila.
  3. Et sic fecit Domenicho chondam cartula vindictionis ad homine nomine Boso , de omnem suam hereditatem quod habebat in comitatum Ausona infra fines de castro Taradelense vel in vilare Gaudila

Datació : -

VII. kalendas marcias , anno VI regnante Hodone rege.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 6
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : II-23

Text : -

Quia ego Boso sic iuro de ipsas scripturas quod peritas abeo in inparui , quo mihi fecerunt homine nomines Ermoario & sua uxore Farelde & condam Dominicho & sua uxore Quisilde , in comitatum Ausona , in termino Taradelense , in ipso villare de Gaudila...

id est cartula vindictionis de omnem illarum hereditatem quod abebant in iam dicto comitatum vel termine vel villa , id est terras & domum de Dominicho , cultum vel incultum ...

Et erat ibidem in notarius in ipsa cartula de Dominicho , Algerandus , & erant ibidem audientes Elderico , Argemiro , Gaudila & Elnias , signa facientes...

Quia nos supra scripti testes scimus , & bene in veritate sapemus , & oculis nostris vidimus , & aures audimus , & vel presente eramus ad ea ira dum erant homines nomine Domenicho condam & sua uxore Quisildes , & Ermoario & sua uxore Farelde , in comitatum Ausona , in terminio Taradelense , in villare de Gaudila...

Et sic fecit Domenicho chondam cartula vindictionis ad homine nomine Boso , de omnem suam hereditatem quod habebat in comitatum Ausona infra fines de castro Taradelense vel in vilare Gaudila...

Et vidimus testes nos ipsas scripturas firmatas & signum impresas de homine nomine Dominico & sua uxore , de omnem illorum hereditatem de iam dicto villare quod superius ressonat , quantum ibidem abebant , vendebant hereditatem per illorum comparatione...

Et resonabat in ipsa scriptura de Dominico in suo dodarum VII. kalendas marcii , anno VI. regnante Hodone rege.

Et erant ibidem firmatores Eldericho , Elnias , Gaudila , Argemiro , signa facientes , & resonabat ibidem in notarius Algerandus.

Et vidimus ipsas scripturas traditas in potestate de isto Bosone & tradidi eas iam dicto Dominicho & sua uxore , & Ermoario & sua uxore . illorum spontanea voluntate in potestate de isto Bosone.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Esmentat en documents (D00023)898-V-28 (Osona)
Reparació escriptural de la part del comprador de dues vendes feta a la seu de Vic per els jutges Bonaric i Teodosi.
i (D00024)898-V-30 (Osona)
Reparació escriptural de la part dels venedors de dues vendes feta a la seu de Vic per els jutges Bonaric i Teodosi.
d'on procedeixen en fragments de texts seleccionats.

Creat 2013-06-02. Darrera modificació de la pàgina el 16 de February del 2018 a les 10h05