Cercar:

Seccions

Fons CathalauniaBibliografiesMetodologia del wiki
Dades

PrimerPreviSegüentDarrer

Títol : Wandaltrut i els seus fills Wandalmarus i Altrut fan donació al prepòsit Warnafredo d'un camp en el lloc anomenat Cotcio de l'agro Trecianense del pagus Vienense.

Resum : Wandaltrut i els seus fills Wandalmarus i Altrut fan donació al prepòsit Warnafredo d'un camp en el lloc anomenat Cotcio de l'agro Trecianense del pagus Vienense.

Dates : 895-V

Lloc : Vienne

Autor :

Original : No

Bibliografia : -

Antropònims : (11) -

 1. Warnafredo, prepòsit
  1. Dilecto nobis adque amabile seniore nostro , nomine Warnafredo , prepositum , nos quidem , in Dei nomen , Wandaltrut & infantis meis is nominibus Wandalmarus & Altrut.
  2. Dum ita est nos amor & caritas & bona volencia vestra que circa vos abemus ; propterea donamus vobis aliquit ex rebus nostris : hoc est unus campus juris nostri , qui est in pago Vienense , in agro Trecianense , in loco ubi nominantur Cotcio ; qui terminat ipse campus de uno latus & uno fronte terra ipsi Warnefredi , de alio latus terra Dominico ;
 2. Wandaltrut,
  1. Dilecto nobis adque amabile seniore nostro , nomine Warnafredo , prepositum , nos quidem , in Dei nomen , Wandaltrut & infantis meis is nominibus Wandalmarus & Altrut.
  2. S. Wandaltrut , S. Wandalmaro , S. Altrut , qui donacione ista fieri & firmare in presentem rogaverunt.
 3. Wandalmarus,
  1. Dilecto nobis adque amabile seniore nostro , nomine Warnafredo , prepositum , nos quidem , in Dei nomen , Wandaltrut & infantis meis is nominibus Wandalmarus & Altrut.
  2. S. Wandaltrut , S. Wandalmaro , S. Altrut , qui donacione ista fieri & firmare in presentem rogaverunt.
 4. Altrut,
  1. infantis meis is nominibus Wandalmarus & Altrut.
  2. S. Wandalmaro , S. Altrut , qui donacione ista fieri & firmare in presentem rogaverunt.
 5. Dominico,
  1. Dum ita est nos amor & caritas & bona volencia vestra que circa vos abemus ; propterea donamus vobis aliquit ex rebus nostris : hoc est unus campus juris nostri , qui est in pago Vienense , in agro Trecianense , in loco ubi nominantur Cotcio ; qui terminat ipse campus de uno latus & uno fronte terra ipsi Warnefredi , de alio latus terra Dominico ;
 6. Benedicto, bon home, testimoni
  1. S. Benedicto. S. Selraut. S. Gotalfredo. S. Ermenart. S. Bone Omine , testibus.
 7. Selraut, bon home, testimoni
  1. S. Benedicto. S. Selraut. S. Gotalfredo. S. Ermenart. S. Bone Omine , testibus.
 8. Gotalfredo, bon home, testimoni
  1. S. Benedicto. S. Selraut. S. Gotalfredo. S. Ermenart. S. Bone Omine , testibus.
 9. Ermenart, bon home, testimoni
  1. S. Benedicto. S. Selraut. S. Gotalfredo. S. Ermenart. S. Bone Omine , testibus.
 10. Ayroardus, escrivà
  1. Ego , in Dei nomen , Ayroardus rogatus donacione ista scripsi , datavi die veneris , in mense madio , in anno VIIII. post obitum Bosoni regis.
 11. Bosoni, rei
  1. in anno VIIII. post obitum Bosoni regis.

Topònims : (4) -

 1. Vienense, pagus
  1. Dum ita est nos amor & caritas & bona volencia vestra que circa vos abemus ; propterea donamus vobis aliquit ex rebus nostris : hoc est unus campus juris nostri , qui est in pago Vienense , in agro Trecianense , in loco ubi nominantur Cotcio ; qui terminat ipse campus de uno latus & uno fronte terra ipsi Warnefredi , de alio latus terra Dominico ;

 1. Trecianense, agro
  1. Dum ita est nos amor & caritas & bona volencia vestra que circa vos abemus ; propterea donamus vobis aliquit ex rebus nostris : hoc est unus campus juris nostri , qui est in pago Vienense , in agro Trecianense , in loco ubi nominantur Cotcio ; qui terminat ipse campus de uno latus & uno fronte terra ipsi Warnefredi , de alio latus terra Dominico ;

 1. Cotcio, locus
  1. Dum ita est nos amor & caritas & bona volencia vestra que circa vos abemus ; propterea donamus vobis aliquit ex rebus nostris : hoc est unus campus juris nostri , qui est in pago Vienense , in agro Trecianense , in loco ubi nominantur Cotcio ; qui terminat ipse campus de uno latus & uno fronte terra ipsi Warnefredi , de alio latus terra Dominico ;
 1. Vienna, ciutat
  1. Actum Vienna civitate publice.

Datació : -

datavi die veneris , in mense madio , in anno VIIII. post obitum Bosoni regis.
Any de Crist :
Any de l'Era :
Any de Regnat : 9 p.obiit
Indicció :
Epacta :
Hègira :
Dia i Mes : V divendres

Text : -

Dilecto nobis adque amabile seniore nostro , nomine Warnafredo , prepositum , nos quidem , in Dei nomen , Wandaltrut & infantis meis is nominibus Wandalmarus & Altrut. Dum ita est nos amor & caritas & bona volencia vestra que circa vos abemus ; propterea donamus vobis aliquit ex rebus nostris : hoc est unus campus juris nostri , qui est in pago Vienense , in agro Trecianense , in loco ubi nominantur Cotcio ; qui terminat ipse campus de uno latus & uno fronte terra ipsi Warnefredi , de alio latus terra Dominico ; & abet in longo , de uno latus perticas agripinales XVIII. , de alio latus perticas agripinales XVI. , per ambis frontis perticas IIII. Infra istas fines & terminaciones vel perticaciones , una cum omne suprapositum & solum terre vel exivo sub integro vobis cedimus atque donamus perpetualiter ad possidendum , ad abendi , vendendi , donandi , perdonandi , seut licead vobis comutandi , vel quiquit exinde facere volueritis vos vel eredes vestri , liberam adque firmissimam in omnibus , & in Dei nomen , abeatis potestatem ; & si quis contra hanc donacione ista , ipsi nos aut ullus omo aut ullus de eredibus nostris venire dicere & inquietare presumserit , nihil vendicet quot repetit , set inferat vobis tantum & alium tantum quantum ipse idem ipse campus eo tempore melioratus valuerit ; & ec presens omnis donacio ista in vos facta omnique tempore suam obtineat firmitatem , cum stipulacione subnixa.

S. Wandaltrut , S. Wandalmaro , S. Altrut , qui donacione ista fieri & firmare in presentem rogaverunt. S. Benedicto. S. Selraut. S. Gotalfredo. S. Ermenart. S. Bone Omine , testibus.

Actum Vienna civitate publice.

Ego , in Dei nomen , Ayroardus rogatus donacione ista scripsi , datavi die veneris , in mense madio , in anno VIIII. post obitum Bosoni regis.

Traducció : -

Versions : -

Web : -

Comentaris : -

Destaca el perdonandi de la clàusula de cessió de drets, i la datació per el rei Bosone, datada de l'any 895 segons Recueil des Chartes de l'Abbaye de Cluny / formé par Auguste Bernard ; completé, revisé et publie par Alexandre Bruel 1 p.66.

Atesa la raresa dels noms dobles i la coincidència de les literalitats , el S. Bone Omine , testibus. s'interpreta com una mala transcripció d'un possible bone homine testibus original i no es crea una identitat per el suposat signant.

Identificacions:

3737 4139 5352 3781 4808 4919 4934 5227 4834 3678 4728 3676 4196 4851 4485 3800 4392 4909 5498 3852

(D00573)913-XI-3 (Mâçon)
A Lornant , Elduardum , Gerbardi i Susanne , bescanvien amb Bernonem , abat de Sancti Petri , terres en la vila de Cariniaco , de l'agro Marciacensi en el pagus Matisconense , més un camp en la vila de Lornant , per terres sites en el lloc dit Milla Val de la vila de Lornant.
Ermenardi4909 Dominici4919
(D00472)[898-900]-IV (Mâçon)
Els germans Metlanus i Wandaldrudis venen al matrimoni Ayglado i Berfreda una terra en el lloc dit Doetito de la vila Baginas de l'agro Marciacense en el pagus Matisconense.
Wandaldrudis4139 Dominici4919
(D00516)904-X (Mâçon)
A la vila de Mantiago , Blicgario dota a la seva muller Bertasia amb terres del pagus Kabilonense , en les viles de Manciago en el terme Osonica , i en les de Corcellas i Rogiaco.
Benedicto4485 Airoardus3852
(D00427)[850-925] (Alvèrnia)
Vita Sancti Geraldi Auriliacensis comitis.
Adaltrude3781 Benedictum3800

Un prepòsit Warnefridus3737 el trobem en el document (D00446)899 (Vienne)
Elecció de Ragamfridum com a bisbe Viennensis per la mort de Bernoinus.
del mateix context i uns pocs anys després. També sabem d'un escrivà Airoardus3852 documentat en el mateix context.

La Wandaltrudis4139 germana d'un Mertlanus del document (D00472)[898-900]-IV (Mâçon)
Els germans Metlanus i Wandaldrudis venen al matrimoni Ayglado i Berfreda una terra en el lloc dit Doetito de la vila Baginas de l'agro Marciacense en el pagus Matisconense.
podria ser la mare donant del text , i el Dominico veí , ser el Dominio signant d'aquell text ; i seguint la identificació d'aquest Dominio , pensar que l'Ermenart signant d'aquí és el veí del document (D00573)913-XI-3 (Mâçon)
A Lornant , Elduardum , Gerbardi i Susanne , bescanvien amb Bernonem , abat de Sancti Petri , terres en la vila de Cariniaco , de l'agro Marciacensi en el pagus Matisconense , més un camp en la vila de Lornant , per terres sites en el lloc dit Milla Val de la vila de Lornant.
, tot i que el context geogràfic no sigui estrictament el mateix.

S'accepten doncs les identitats de Warnefridus3737 , Airoardus3852 , Wandaldrudis4139 , Dominici4919 i Ermenardi4909.

Creat 2012-11-20. Darrera modificació de la pàgina el 12 de August del 2021 a les 12h28